Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακωβία
13 Ιάκωβος
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιαλυσός
17 Ιάλυσος
18 Ίαμα
19 Ιάμβη
20 Ιάμβλιχος
21 Ιάμβουλος
22 Ιαμεμενός
23 Ίαμος
24 Ιάνασα
25 Ιάνασσα
26 Ιάνειρα
27 Ιάνθη
28 Ιάνθης
29 Ιανίσκος
30 Ιανός
31 Ιανουαρία
32 Ιανουάριος
33 Ιαπέτη
34 Ιαπετός
35 Ιάπηγας
36 Ιάπυξ
37 Ιάρεδ
38 Ίας
39 Ίαση
40 Ιασιμάχη
41 Ιασίμαχος
42 Ιασίμη
43 Ιάσιμος
44 Ιασίονας
45 Ιάσιος
46 Ιασίων
47 Ίασμη
48 Ίασος
49 Ίασπις
50 Ιασώ
51 Ιάσων
53 Ιασωνίς
54 Ιατροκλής
55 Ιαφέθ
56 Ιάχη
57 Ιβάν
58 Ιβάνα
59 Ιβελίνα
60 Ιβέττα
61 Ιβιστίων
62 Ίβυκος
63 Ιγνατία
64 Ιγνάτιος
65 Ίδα
66 Ιδαία
67 Ιδαίος
68 Ιδαλία
69 Ίδας
70 Ιδεύς
71 Ίδη
72 Ίδης
73 Ιδησιδομενεύς
74 Ίδμουσα
75 Ίδμων
76 Ιδοθέα
77 Ιδομενεύς
78 Ιδουμα
79 Ιδυία
80 Ιεζάβελ
81 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
82 Ιέρακη
83 Ιέραξ
84 Ιεράρχης
85 Ιέρεια
86 Ιερεμίας
87 Ιερεύς
88 Ιεριχώ
89 Ιερόβλαστος
90 Ιεροθέα
91 Ιερόθεος
92 Ιερόκλεια
93 Ιεροκλής
94 Ιερομνήμη
95 Ιερομνήμων
96 Ιερομύτης
97 Ιεροσολυμιτική
98 Ιεροσολυμίτισσα
99 Ιερουσαλήμ
100 Ιεροφίλη
101 Ιεροφών
102 Ιέρων
103 Ιερωνύμη
104 Ιερώνυμος
105 Ιεσσαί
106 Ιεφθάε
107 Ιεχωνίας
108 Ιησούς
110 Ιήσουσα
111 Ιητραγόρης
112 Ιθαγένης
113 Ιθαιμένης
114 Ίθακος
115 Ιθυκλής
116 Ικαδίων
117 Ικανός
118 Ικαρία
119 Ικάριος
120 Ικέλιδας
121 Ικέσιος
122 Ικέτας
123 Ικετάων
124 Ικέτης
125 Ικεύσιμος
126 Ίκκος
127 Ικμάλιος
128 Ικτίνος
129 Ιλάειρα
130 Ιλαρία
131 Ιλαρίων
132 Ίλαρχος
133 Ίλας
134 Ιλάων
135 Ιλεάνα
136 Ίλια
137 Ιλίαν
138 Ιλιάνα
139 Ιλιάς
140 Ιλίνα
141 Ιλιονεύς
142 Ιλιόνη
143 Ίλιος
144 Ιλλος
145 Ιλλύριος
146 Ιλλυρίς
147 Ιλόνα
148 Ίλος
149 Ιλτούδη
150 Ιλτούδος
151 Ιλχάν
152 Ιμβρεύς
153 Ίμβριος
154 Ίμβρος
155 Ιμεραίος
156 Ιμέριος
157 Ιμερόεσσα
158 Ίμερος
159 Ιμεύσιμος
160 Ίνα
161 Ινάσσα
162 Ίναχος
163 Ινγενιανή
164 Ινγενιανός
165 Ινγκης
166 Ίνδης
167 Ινδίς
168 Ίνις
169 Ίννα
170 Ιννάς
171 Ιννοκέντια
172 Ιννοκέντιος
173 Ινώ
174 Ίνων
175 Ίξαλος
176 Ιξιόνη
177 Ιξίων
179 Ιοβάν
180 Ιοβάτης
181 Ιόβης
182 Ιοβιανός
183 Ιοδάμεια
184 Ιόεσσα
185 Ιοκάστη
186 Ιόκαστος
187 Ιολαΐδας
188 Ιολανδα
189 Ιολάνδη
190 Ιολάνθη
191 Ιόλαος
192 Ιόλας
193 Ιόλη
194 Ιόνα
195 Ιονέλλα
196 Ιόνη
197 Ιόνκα
198 Ιόπη
199 Ιορδάνα
200 Ιορδάνης
201 Ιουβενάλιος
202 Ιουβεντίνη
203 Ιουβεντίνος
204 Ιούδα
205 Ιούδας
206 Ιουδίθ
207 Ιουλία
208 Ιουλιάννα
209 Ιούλιος
210 Ιούλλα
211 Ίουλος
212 Ιουνία
213 Ιουνίας
214 Ιούστα
216 Ιούστος
217 Ιοφών
218 Ιόφωνας
219 Ίοψ
220 Ιππαγόρας
221 Ιππάλκιμος
222 Ίππαλος
223 Ιππαρέτη
224 Ιππαρίνος
225 Ιππαρχία
226 Ιππαρχίδης
227 Ίππαρχος
228 Ιππάσιος
229 Ίππασος
230 Ιππάφεσις
231 Ιππεύς
232 Ιππη
233 Ιππίας
234 Ιππίτας
235 Ιπποβότα
236 Ιππόβοτος
237 Ιπποδάμεια
238 Ιππόδαμος
239 Ιπποδίκη
240 Ιππόδρομος
241 Ιππόζυγος
242 Ιπποθόη
243 Ιππόθοος
244 Ιπποθόων
245 Ιπποκλέας
246 Ιπποκλείδης
247 Ιπποκλής
248 Ίπποκλος
249 Ιπποκορύστης
250 Ιπποκόων
251 Ιπποκράτη
252 Ιπποκράτης
253 Ιππολοχίδας
254 Ιππόλοχος
255 Ιππολύση
256 Ιππόλυσος
257 Ιππολύτη
258 Ιππόλυτος
259 Ιππομάχη
260 Ιππόμαχος
261 Ιππομέδουσα
262 Ιππομέδων
263 Ιππομένης
264 Ιππόνη
265 Ιππόνικος
266 Ιππονόη
267 Ιππονοϊδας
268 Ιππονόμη
269 Ιππόνοος
270 Ιππόνους
271 Ίππος
272 Ιπποσθένης
273 Ιππόστρατος
274 Ιππότης
275 Ιπποτίων
276 Ιππουργός
277 Ιπποφορβάς
278 Ιπποφορβεύς
279 Ίππυλος
280 Ιππύς
281 Ίππυς
282 Ιππφορβεύς
283 Ιππώ
284 Ίππων
285 Ιππώναξ
286 Ιππωτος
287 Ιρένα
288 Ίρια
289 Ίριδα
290 Ιρίνα
291 Ίρις
293 Ίρμα
294 Ίρος
295 Ίρρα
296 Ίσα
297 Ισαάκ
298 Ισαακία
299 Ισαβέλλα
300 Ισαγόρας
301 Ισάδας
302 Ισαία
303 Ισαίος
304 Ίσανδρος
305 Ισάνθης
306 Ισάνωρ
307 Ισαρίων
308 Ίσαρχος
309 Ίσαυρος
310 Ισέ
311 Ισηγορία
312 Ισθμιάς
313 Ισθμιονίκης
314 Ισίας
315 Ισίγονος
316 Ισίδας
317 Ισιδώρα
318 Ισίδωρος
319 Ισίδωτος
320 Ισιντα
321 Ίσιρα
322 Ίσις
323 Ισλαϊδας
324 Ισμαήλ
325 Ίσμαρος
326 Ισμήνη
327 Ισμηνία
328 Ισμήνιος
329 Ισμηνίς
330 Ισμηνοδώρα
331 Ισμηνόδωρος
332 Ισμηνός
333 Ισοδία
334 Ισοκράτεια
335 Ισοκράτης
336 Ισόλοχος
337 Ισόμαχος
338 Ισοπέλλα
339 Ισοπλής
340 Ίσος
341 Ισραέλ
342 Ισραήλ
343 Ισσαάκ
344 Ίσση
345 Ιστιαίος
346 Ιστορίς
347 Ιστρανός
348 Ίστρος
349 Ισχαγόρας
350 Ισχάνοος
351 Ίσχενος
352 Ισχέπολις
353 Ισχόλαος
354 Ισχύς
355 Ίσχυς
356 Ίτα
357 Ιταλική
358 Ιταναίος
359 Ιτέα
360 Ιτη
361 Ίτυλος
362 Ιτυμονεύς
363 Ίτυς
364 Ίτυς ή`Ιτυλος
365 Ιτώνη
366 Ιτωνός
367 Ίυγξ
368 Ιύνξ
369 Ιφεύς
370 Ιφθίμη
371 Ιφιάνασσα
372 Ιφιάνειρα
373 Ιφιγένεια
375 Ιφιγένης
376 Ιφιδάμας
377 Ιφικλής
378 Ίφικλος
379 Ιφικράτεια
380 Ιφικράτης
381 Ιφιμέδουσα
382 Ιφιμέδων
383 Ιφιμέθεια
384 Ιφινόη
385 Ιφινόμη
386 Ιφίνοος
387 Ίφιος
388 Ίφις
389 Ιφιτίων
390 Ίφιτος
391 Ιφτίμη
392 Ιώ
393 Ιωακείμ
394 Ιωακειμία
395 Ιωάννα
396 Ιωαννέτα
397 Ιωάννης
398 Ιωαννίκη
399 Ιωαννίκιος
400 Ιωάσαφ
401 Ιωασαφίνα
402 Ιώβ
403 Ιωβία
404 Ιωήλ
405 Ιώλκιος
406 Ιωνάθαν
407 Ίωνας
408 Ιώνη
409 Ιωνία
410 Ιωντίνα
411 Ιωράμ
412 Ιωσαφάτ
413 Ιώσηπος
414 Ιωσήφ
415 Ιωσηφίνα
416 Ιωσίας
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία