Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ήβη
2 Ηβιάννα
3 Ηβίκκος
4 Ήβων
5 Ηγάθραξ
6 Ηγείας
7 Ηγέλεως
8 Ηγέλοχος
9 Ηγεμόνη
10 Ηγέμων
11 Ηγερία
12 Ηγέστρατος
13 Ηγηδιάναξ
14 Ηγήμων
15 Ηγησάνδρα
16 Ηγησανδρίδας
17 Ηγήσανδρος
18 Ηγησιάναξ
19 Ηγησίας
20 Ηγησίβουλος
21 Ηγησικλής
22 Ηγησίλεως
23 Ηγησίνους
24 Ηγήσιππος
25 Ηγησιπύλη
26 Ηγησίπυλος
27 Ηγησίστρατος
28 Ηγήτρια
29 Ηγήτωρ
30 Ηγίας
31 Ηγίης
32 Ηγουμένη
33 Ηγούμενος
34 Ηδεία
35 Ηδηφών
36 Ἀηδὼν
37 Ηδόνη
38 Ηδύλη
39 Ηδύλος
40 Ηδυμελής
41 Ηδύοινος
42 Ηδύπνους
43 Ηετίων
44 Ηετίωνας
45 Ηιονεύς
46 Ηιόνη
47 Ηλάνθη
48 Ηλεάνα
49 Ηλεί
50 Ηλειάς
51 Ηλείος
52 Ηλέκτρα
53 Ήλεκτρος
54 Ηλεκτρύων
55 Ηλενώρα
56 Ηλεύς
57 Ηλί
58 Ηλιάναξ
59 Ηλιάνθη
60 Ηλιάννα
61 Ηλιάς
62 Ηλίας
63 Ηλιαχτίδα
64 Ηλίη
65 Ηλιξ
66 Ηλιογέννητη
67 Ηλιοδώρα
68 Ηλιόδωρος
69 Ηλιόκαλη
70 Ηλιονεύς
71 Ήλιος
73 Ηλιοστάλακτη
74 Ηλιοστάλακτος
75 Ηλιοτόκος
76 Ηλιού
77 Ηλιοφώτη
78 Ηλιόφωτος
79 Ηλοθάλη
80 Ηλοθάλης
81 Ηλύσια
82 Ημαθίωνας
83 Ημέρα
84 Ημήτριος
85 Ημιθέα
86 Ημιθέων
87 Ηνιοπεύς
88 Ηνιόχη
89 Ηνίοχος
90 Ήνοψ
91 Ηπιόνη
92 Ηποτίδης
93 Ήπυτος
94 Ηρ
95 Ήρα
96 Ηραιέας
97 Ηρακλεία
98 Ηρακλείδης
99 Ηρακλείδια
100 Ηρακλείμουσα
101 Ηρακλείμων
102 Ηράκλειτος
103 Ηρακλής
104 Ηράκων
105 Ηρέας
106 Ήρη
107 Ηριγόνη
109 Ηριγόνος
110 Ηριδανός
111 Ηριλλος
112 Ήριννα
113 Ηριππίδας
114 Ήρκος
115 Ήρμης
116 Ηρόδικος
117 Ηρόδοτος
118 Ηρόδωρος
119 Ηρομένης
120 Ηρόπυθος
121 Ηροστράτη
122 Ηρόστρατος
123 Ηρόφαντος
124 Ηροφίλη
125 Ηρόφιλος
126 Ηρόφυτος
127 Ηρώ
128 Ηρώδης
129 Ηρωδιάς
130 Ήρων
131 Ηρώνδα
132 Ηρώνδας
133 Ήρως
134 Ησαΐα
135 Ησαΐας
136 Ησαύ
137 Ησίοδος
138 Ησιονεύς
139 Ησιόνη
140 Ησκόος
141 Ησυχία
142 Ησύχιος
143 Ηφαιστία
144 Ήφαιστος
145 Ηχώ
146 Ηώ
147 Ηώνη
148 Ηώς
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία