Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Ζαβουλών
2 Ζαγοράκης
3 Ζαγρεύς
4 Ζαϊμης
5 Ζαΐρα
6 Ζακελίνα
7 Ζακυνθία
8 Ζάκυνθος
9 Ζακχαία
10 Ζακχαίος
12 Ζάκχος
13 Ζαλακιώτισσα
14 Ζάλευκος
15 Ζάμολξις
16 Ζαμπέλα
17 Ζαμπέτα
18 Ζαμπέτας
19 Ζάμπια
20 Ζανιθά
21 Ζανιθάς
22 Ζαννα
23 Ζάννες
24 Ζαννέτα
25 Ζαννέτος
26 Ζαρά
27 Ζαρίφης
28 Ζαρουαντίνης
29 Ζαρουϊ
30 Ζαφειρία
31 Ζαφείριος
32 Ζαφειρογιάννης
33 Ζαφειρομήτσος
34 Ζαχαρία
35 Ζαχαρίας
36 Ζαχερ
37 Ζάχος
38 Ζεβεδαίος
39 Ζεβινά
40 Ζεβινάς
41 Ζέζα
42 Ζέλα
43 Ζέλεια
44 Ζένα
45 Ζένας
46 Ζενεβιέβ
47 Ζένια
48 Ζένιος
49 Ζένος
50 Ζενων
51 Ζέππου
52 Ζεραχιώτισσα
53 Ζεριχιώτισσα
54 Ζερμπτίτσης
55 Ζέτα
56 Ζευξίδαμος
57 Ζευξίδας
58 Ζευξίππη
59 Ζεύξιππος
60 Ζεύξις
61 Ζευξώ
62 Ζεύς
63 Ζεφερίνο
64 Ζεφύρα
65 Ζέφυρος
67 Ζήθος
68 Ζήκος
69 Ζήλαρχος
70 Ζήλας
71 Ζήλια
72 Ζήλος
73 Ζήμαρχος
74 Ζην
75 Ζήνα
76 Ζηναΐς
77 Ζηνάς
78 Ζηνεύς
79 Ζήνις
80 Ζηνοβία
82 Ζηνόβιος
83 Ζηνόδοτος
84 Ζηνόδωρος
85 Ζηνόδωτος
86 Ζηνόθεμις
87 Ζηνοφάνης
88 Ζήνων
89 Ζησα
90 Ζήσης
91 Ζήσιμος
92 Ζήσος
93 Ζήτης
94 Ζιζέττα
95 Ζίνα
96 Ζίνια
97 Ζίνιος
98 Ζίτσα
99 Ζνεζιάνα
100 Ζόγια
101 Ζοζεφίνα
102 Ζοροβάβελ
103 Ζουβάνης
104 Ζουζάνα
105 Ζούλλα
106 Ζουμπουλία
107 Ζοφιήλ
108 Ζυγμούνδη
109 Ζυγμούνδος
110 Ζυλή
111 Ζωάννα
112 Ζωάρκεια
113 Ζωγραφία
114 Ζωγράφος
115 Ζωζέφ
116 Ζωζώ
117 Ζωή
118 Ζωηάννα
119 Ζωήρρυτος
120 Ζώης
121 Ζωηφόρος
122 Ζώικα
123 Ζώιλα
124 Ζωίλος
125 Ζωκλέα
126 Ζώνα
127 Ζωναίος
128 Ζωνάς
129 Ζώνη
130 Ζωογόνος
131 Ζωοδότειρα
132 Ζωοδότρα
133 Ζωοδόχος
134 Ζωοπηγή
135 Ζωοπόρος
136 Ζωοτόκος
137 Ζωπυρος
138 Ζώρας
139 Ζώρζ
140 Ζωρζέττα
141 Ζωροάστρης
142 Ζώσιμη
143 Ζώσιμος
145 Ζωστήρος
146 Ζωτιάτης
147 Ζωτικίς
148 Ζωτικός
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία