Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ζαβουλών
2 Ζαγοράκης
3 Ζαγρεύς
4 Ζαϊμης
5 Ζαΐρα
6 Ζακελίνα
7 Ζακυνθία
8 Ζάκυνθος
9 Ζακχαία
10 Ζακχαίος
12 Ζάκχος
13 Ζαλακιώτισσα
14 Ζάλευκος
15 Ζάμολξις
16 Ζαμπέλα
17 Ζαμπέτα
18 Ζαμπέτας
19 Ζάμπια
20 Ζανιθά
21 Ζανιθάς
22 Ζαννα
23 Ζάννες
24 Ζαννέτα
25 Ζαννέτος
26 Ζαρά
27 Ζαρίφης
28 Ζαρίφισσα
29 Ζαρουαντίνης
30 Ζαρουϊ
31 Ζαφειρία
32 Ζαφείριος
33 Ζαφειρογιάννης
34 Ζαφειρομήτσος
35 Ζαχαρία
36 Ζαχαρίας
37 Ζαχερ
38 Ζάχος
39 Ζεβεδαίος
40 Ζεβινά
41 Ζεβινάς
42 Ζέζα
43 Ζέλα
44 Ζέλεια
45 Ζένα
46 Ζένας
47 Ζενεβιέβ
48 Ζένια
49 Ζένιος
50 Ζένος
51 Ζενων
52 Ζέππου
53 Ζεραχιώτισσα
54 Ζεριχιώτισσα
55 Ζερμπτίτσης
56 Ζέτα
57 Ζευξίδαμος
58 Ζευξίδας
59 Ζευξίππη
60 Ζεύξιππος
61 Ζεύξις
62 Ζευξώ
63 Ζεύς
64 Ζεφερίνο
65 Ζεφύρα
66 Ζέφυρος
68 Ζήθος
69 Ζήκος
70 Ζήλαρχος
71 Ζήλας
72 Ζήλια
73 Ζήλος
74 Ζήμαρχος
75 Ζην
76 Ζηναΐς
77 Ζηνοβία
79 Ζηνόβιος
80 Ζηνόδοτος
81 Ζηνόδωρος
82 Ζηνόδωτος
83 Ζηνόθεμις
84 Ζηνοποσειδών
85 Ζηνοφάνης
86 Ζήνων
87 Ζήσα
88 Ζήσης
89 Ζήσιμος
90 Ζήτης
91 Ζιζέττα
92 Ζίνα
93 Ζίνια
94 Ζίνιος
95 Ζίτσα
96 Ζνεζιάνα
97 Ζόγια
98 Ζοζεφίνα
99 Ζοροβάβελ
100 Ζουβάνης
101 Ζουζάνα
102 Ζούλλα
103 Ζουμπούλης
104 Ζουμπουλία
105 Ζοφιήλ
106 Ζυγμούνδη
107 Ζυγμούνδος
108 Ζυλή
109 Ζωάννα
110 Ζωάρκεια
111 Ζωγραφία
112 Ζωγράφος
113 Ζωζέφ
114 Ζωζώ
115 Ζωή
116 Ζωηάννα
117 Ζωήρρυτος
118 Ζώης
119 Ζωηφόρος
120 Ζώικα
121 Ζώιλα
122 Ζωίλος
123 Ζωκλέα
124 Ζώνα
125 Ζωναίος
126 Ζωνάς
127 Ζώνη
128 Ζωογόνος
129 Ζωοδότειρα
130 Ζωοδότρα
131 Ζωοδόχος
132 Ζωοπηγή
133 Ζωοπόρος
134 Ζωοτόκος
135 Ζωπυρος
136 Ζώρας
137 Ζώρζ
138 Ζωρζέττα
139 Ζωροάστρης
140 Ζώσιμη
141 Ζώσιμος
143 Ζωστήρος
144 Ζωτιάτης
145 Ζωτικίς
146 Ζωτικός
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία