Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γάια
27 Γάιος
28 Γαϊτάνος
29 Ἀγακλῆς
30 Γαλαθέος
31 Γαλακτίνη
32 Γαλακτοτροφούσα
33 Γαλανή
34 Γαλάνθη
35 Γαλανούσα
36 Γαλαξαύρα
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλάτα
39 Γαλατάς
40 Γαλάτεια
41 Γαλάτειος
42 Γαλατερούσα
43 Γαλατιανή
44 Γαλατούσα
45 Γαλατσια
46 Γαλαχτοτροφία
47 Γαλαχτοφορούσα
48 Γαλεύς
49 Γαλή
50 Γαλήνη
51 Γαληνός
52 Γάλικα
53 Γάλικος
54 Γαλιλαίος
55 Γάλλα
56 Γάλλος
57 Γαλουχιότισσα
58 Γαλυμήδη
59 Γαλυμήδης
60 Γαμαλιήλ
61 Ἀγαμέμνωνας
62 Γάννης
63 Γανυμήδα
64 Γανυμήδης
66 Ἀγαπαῖος
67 Ἀγαπητὸς
68 Γαραμαντίς
69 Γαράμας
70 Γαργαφίη
71 Γαρδία
72 Γαρουφαήλ
73 Γαρυφαλλιά
74 Γαρύφαλλος
75 Ἀγασίας
76 Ἀγασικλῆς
77 Ἀγασικράτης
78 Γάσπαρ
79 Γαυάνης
80 Γαυδεντία
81 Γαυδέντιος
82 Ἄγγελος
83 Ἀγγελῆς
84 Ἀγγέλω
85 Γεάδη
86 Γεάδης
87 Γεβράσιος
88 Γεγησαπέτ
89 Γεδεούσα
90 Γεδεών
91 Γέδιος
92 Γεϊθαζέτ
93 Γείτων
94 Γελάνωρ
95 Γελασία
96 Γελάσιος
97 Γέλων
98 Γελώος
99 Γέλως
100 Γεμέλα
101 Γέμελος
102 Γεμίνα
103 Γεμίνος
104 Γενεβιέβη
105 Γενεθλία
106 Γενέθλιος
107 Γενέλεως
108 Γενέση
109 Γενετυλλίς
110 Γενέτωρ
111 Γενναδία
112 Γεννάδιος
113 Γενναία
114 Γενναίος
115 Γεντηλία
116 Γεντήλιος
117 Γεραδας
118 Γέραιστος
119 Γεράκης
120 Γερακίνα
121 Γεράνωρ
122 Γεραρδίνη
123 Γερασια
124 Γερασίμη
125 Γεράσιμος
126 Γερβασία
127 Γερβάσιος
128 Γέρην
129 Γέρηνος
130 Γερμάνα
131 Γερμανός
132 Γερόλεμος
133 Γερούσης
134 Γερτρούδη
135 Γερτρούδος
136 Γέρων
137 Γεσθημανή
138 Γεϋθαζέτ
139 Γεύση
140 Γευσιστράτη
141 Γεωπολυγένη
142 Γεωπολυγένης
143 Γεωργία
144 Γεωργιάννα
145 Γεωργιλιάνα
146 Γεώργιος
147 Γή
148 Γηγενής
149 Γηνατού
150 Γηρομεριού
151 Γηρυόνης
152 Ἄγης
153 Ἀγάθανδρος
154 Ἀγάθυλλα
155 Ἀγάθυμος
156 Ἀγάθων
157 Ἀγάθωνας
158 Γιάγκος
159 Γιάκουμος
160 Γιαλαμάς
161 Γιαλούσα
162 Γιάννης
163 Γιανοελένη
164 Γιάρετ
165 Γιασεμή
166 Γιασεμής
167 Γιάτρισσα
168 Γιγαντίς
169 Γίγας
170 Γίγων
171 Γιεσάκ
172 Γιεσακία
173 Γίλλος
174 Γιοβάννα
175 Γιόλα
176 Γιολάντα
177 Γιολένα
178 Γιόλης
179 Γιόνα
180 Γιόνας
181 Γιονιντα
182 Γιούι
183 Γιούλα
184 Γιούλη
185 Γιουλσαμη
186 Γιουνονα
187 Γιούρι
188 Γιουσούφ
189 Γιοχάνα
190 Ἄγις
191 Γιτιάδας
192 Ἀγιᾶτις
193 Γίτσα
194 Γιωργιάννα
195 Γιωργιλιάνα
196 Γιωργοβασίλης
197 Γιωργομιχάλης
198 Γιώρμαρη
199 Γιωτάννα
200 Γκαβή
201 Ἀγκαία
202 Γκαλδούνος
203 Γκάλια
204 Γκαλίνα
205 Γκαμπριέλα
206 Γκαραμπετ
207 Γκάρυ
208 Γκας
209 Γκασπάρ
210 Γκέλη
211 Γκέντι
212 Γκέραλτ
213 Γκέττας
214 Γκιζέλα
215 Γκιζιλκιζιώτισσα
216 Γκίκας
217 Γκίλντας
218 Γκιουκσέλ
219 Γκιούλα
220 Γκιουλτέν
221 Γκιουλχάν
222 Γκιουνέρ
223 Γκόγκα
224 Γκόγκος
225 Γκόλφης
226 Γκόρντον
227 Γκουβερνιώτισσα
228 Γκράτσια
229 Ἄγλαῒα
230 Ἀγλαΐος
232 Γλαυκέτης
233 Γλαύκη
234 Γλαυκίππη
235 Γλαύκιππος
236 Γλαυκοθέα
237 Γλαυκοθόη
238 Γλαυκονόμη
239 Γλαύκος
240 Γλαυκώπις
241 Γλαφύρα
243 Γλαφυρός
244 Ἀγλαΐων
245 Γλέππος
246 Γληνεύς
247 Γλίεβος
248 Γλίσας
249 Γλυκέρα
250 Γλυκέριος
251 Γλυκίνος
252 Γλυκιώτισσα
253 Γλυκοκυματούσα
254 Γλυκομάχη
255 Γλυκόμαχος
256 Γλύκουσα
257 Γλυκοφιλούσα
258 Γλύκων
259 Γλύμης
260 Γλυνός
261 Ἀγέμαχος
262 Ἁγνὼ
263 Γναεύς
264 Γνάθαινα
265 Γναθαίνης
266 Γναθαίνιον
267 Ἁγνίας
268 Ἁγνόδημος
269 Γνήσιππος
270 Ἁγνόθεος
271 Ἁγνοθέα
272 Ἅγνὸς
273 Ἁγνωνίδης
274 Γνώσα
275 Γνωσία
276 Γνωσίας
277 Γνωσίδημος
278 Γνωσίδικος
279 Γνωσιμάχη
280 Γνωσίμαχος
281 Γοβδέλαος
282 Γογγύλα
283 Γόγγυλος
284 Γοθαζάτ
285 Γοιρδελάκη
286 Γολγοθά
287 Γόλγος
288 Γόλης
289 Γολιάθης
290 Γολινδούχ
291 Γονατάς
292 Γόνη
293 Γόρασδος
294 Γόργασος
295 Γόργη
296 Γοργοεπήκοος
297 Γοργοθίονας
298 Γοργόνα
299 Γοργόνιος
300 Γόργος
301 Γοργοφόνη
302 Γοργόφονος
303 Γοργυδίων
304 Γοργυθίων
305 Γοργύρα
306 Γοργώ
307 Γόργων
308 Γοργώπας
309 Γοργώπις
310 Γορδία
311 Γόρδιος
312 Γορτυνία
313 Γορτύνιος
314 Γοτθία
315 Γότθος
316 Γουάραμ
317 Γουδελία
318 Γουεντυ
319 Γουιλφρέδη
320 Γουιλφρέδος
321 Γουϊνιφρέδη
323 Γουίρο
324 Γούλα
325 Γουλιέλμη
326 Γουλιέλμος
327 Γούλλα
328 Γουμένισσα
329 Γουμερά
330 Γουνεύς
331 Γουνιώτισσα
332 Γούντα
333 Γουολβούργα
334 Γουολβούργος
335 Γουρία
336 Γουρίας
337 Γουρλομάτα
338 Γραία
339 Γραικός
340 Γραμματή
341 Γραμματική
342 Γραμματικός
343 Γραμμένος
344 Γράμμη
345 Γρανέτα
346 Γράνικος
347 Γράος
348 Γράπτη
349 Γράπτος
350 Γρατία
351 Γρατίων
352 Γραύς
353 Γραφιώτισσα
354 Γρηγεντία
355 Γρηγέντιος
356 Γρηγοράγγελος
357 Γρηγορία
358 Γρηγόριος
359 Γρηγοροβία
360 Γρηγορόβιος
361 Ἀγριππίνη
362 Ἀγροίκιος
363 Γρύλλος
364 Γρύλος
365 Γρυμαία
366 Γρύνειος
367 Γρύνη
368 Γρύνος
369 Γρυνώ
370 Γρύττος
371 Γρυφαίος
372 Γυάθων
373 Γυγαίη
374 Γύγης
375 Γύης
376 Γύλιππος
377 Γύλις
378 Γυναίκα
379 Γυπαιεύς
380 Γυρίδας
381 Γύριννα
382 Γυρτιάδης
383 Γύρτων
384 Γύττιος
385 Γύψενη
386 Ἀγχίρροος
387 Γώγ
388 Γωγώ
389 Γωνιά
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία