Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γάια
27 Γάιος
28 Γαϊτάνος
29 Ἀγακλῆς
30 Γαλαθέος
31 Γαλακτίνη
32 Γαλακτοτροφούσα
33 Γαλανή
34 Γαλάνθη
35 Γαλανός
36 Γαλανούσα
37 Γαλάντης
38 Γαλαξαύρα
39 Γαλαξαύρη
40 Γαλάτα
41 Γαλατάς
42 Γαλάτεια
43 Γαλάτειος
44 Γαλατερούσα
45 Γαλατιανή
46 Γαλατούσα
47 Γαλατσια
48 Γαλαχτοτροφία
49 Γαλαχτοφορούσα
50 Γαλεύς
51 Γαλή
52 Γαλήνη
53 Γαληνός
54 Γάλικα
55 Γάλικος
56 Γαλιλαία
57 Γαλιλαίος
58 Γάλλα
59 Γάλλος
60 Γαλουχιότισσα
61 Γαλυμήδη
62 Γαλυμήδης
63 Γαμαλιήλ
64 Ἀγαμέμνωνας
65 Γάννης
66 Γανυμήδα
67 Γανυμήδης
69 Ἀγαπαῖος
70 Ἀγαπητὸς
71 Γαραμαντίς
72 Γαράμας
73 Γάργαρη
74 Γάργαρος
75 Γαργαφίη
76 Γαρδία
77 Γαρυφαλλιά
78 Γαρύφαλλος
79 Ἀγασίας
80 Ἀγασικλῆς
81 Ἀγασικράτης
82 Γάσπαρ
83 Γαυάνης
84 Γαυδεντία
85 Γαυδέντιος
86 Ἄγγελος
87 Ἀγγελῆς
88 Ἀγγέλω
89 Γεάδη
90 Γεάδης
91 Γεβράσιος
92 Γεγησαπέτ
93 Γεδεούσα
94 Γεδεών
95 Γέδιος
96 Γεϊθαζέτ
97 Γείτων
98 Γελάνωρ
99 Γελασία
100 Γελάσιος
101 Γέλων
102 Γελώος
103 Γέλως
104 Γεμέλα
105 Γέμελος
106 Γεμίνα
107 Γεμίνος
108 Γενεβιέβη
109 Γενεθλία
110 Γενέθλιος
111 Γενέλεως
112 Γενέση
113 Γενετυλλίς
114 Γενέτωρ
115 Γενναδία
116 Γεννάδιος
117 Γενναία
118 Γενναίος
119 Γεντηλία
120 Γεντήλιος
121 Γεραδας
122 Γέραιστος
123 Γεράκης
124 Γερακίνα
125 Γεράνωρ
126 Γεραρδίνη
127 Γερασια
128 Γερασίμη
129 Γεράσιμος
130 Γερβασία
131 Γερβάσιος
132 Γέρην
133 Γέρηνος
134 Γερμάνα
135 Γερμανός
136 Γερόλεμος
137 Γερούσης
138 Γερτρούδη
139 Γερτρούδος
140 Γέρων
141 Γεσθημανή
142 Γεϋθαζέτ
143 Γεύση
144 Γευσιστράτη
145 Γεωπολυγένη
146 Γεωπολυγένης
147 Γεωργία
148 Γεωργιάννα
149 Γεωργιλιάνα
150 Γεώργιος
151 Γεωργογιάννα
152 Γεωργογιάννης
153 Γή
154 Γηγενής
155 Γηνατού
156 Γηρομεριού
157 Γηρυόνης
158 Ἄγης
159 Ἀγάθανδρος
160 Ἀγάθυλλα
161 Ἀγάθυμος
162 Ἀγάθων
163 Ἀγάθωνας
164 Γιάγκος
165 Γιάκουμος
166 Γιαλαμάς
167 Γιαλούσα
168 Γιαννοελένη
169 Γιάρετ
170 Γιασεμή
171 Γιασεμής
172 Γιάτρισσα
173 Γιγαντίς
174 Γίγας
175 Γίγων
176 Γιεσάκ
177 Γιεσακία
178 Γίλλος
179 Γιόλα
180 Γιολάντα
181 Γιολένα
182 Γιόλης
183 Γιόνα
184 Γιόνας
185 Γιονιντα
186 Γιούι
187 Γιούλα
188 Γιούλη
189 Γιούλης
190 Γιουλσαμη
191 Γιουνονα
192 Γιούρι
193 Γιουσούφ
194 Γιοχάνα
195 Ἄγις
196 Γιτιάδας
197 Ἀγιᾶτις
198 Γίτσα
199 Γιωργιάννα
200 Γιωργιλιάνα
201 Γιωργοβασίλης
202 Γιωργοδήμας
203 Γιωργομιχάλης
204 Γιώρμαρη
205 Γιωτάννα
206 Γκαβή
207 Ἀγκαία
208 Γκαλδούνος
209 Γκάλια
210 Γκαλίνα
211 Γκαμπριέλα
212 Γκαραμπετ
213 Γκάρυ
214 Γκας
215 Γκασπάρ
216 Γκέλη
217 Γκέντι
218 Γκέραλτ
219 Γκέττας
220 Γκιζέλα
221 Γκιζιλκιζιώτισσα
222 Γκίκας
223 Γκίλντας
224 Γκιουκσέλ
225 Γκιούλα
226 Γκιουλτέν
227 Γκιουλχάν
228 Γκιουνέρ
229 Γκόγκα
230 Γκόγκος
231 Γκόλφης
232 Γκόρντον
233 Γκουβερνιώτισσα
234 Γκράτσια
235 Ἄγλαῒα
236 Γλαυκέτης
237 Γλαύκη
238 Γλαυκίππη
239 Γλαύκιππος
240 Γλαυκοθέα
241 Γλαυκοθόη
242 Γλαυκονόμη
243 Γλαύκος
244 Γλαυκώπις
245 Γλαυκωπός
246 Γλαφύρα
248 Γλαφυρός
249 Ἀγλαΐων
250 Γλέππος
251 Γληνεύς
252 Γλίεβος
253 Γλίσας
254 Γλυκέρα
255 Γλυκέριος
256 Γλυκίνος
257 Γλυκιώτισσα
258 Γλυκοκυματούσα
259 Γλυκομάχη
260 Γλυκόμαχος
261 Γλύκουσα
262 Γλυκοφιλούσα
263 Γλύκων
264 Γλύμης
265 Γλυνός
266 Ἀγέμαχος
267 Ἁγνὼ
268 Γναεύς
269 Γνάθαινα
270 Γναθαίνης
271 Γναθαίνιον
272 Ἁγνίας
273 Ἁγνόδημος
274 Γνήσιππος
275 Ἁγνόθεος
276 Ἁγνοθέα
277 Ἅγνὸς
278 Ἁγνωνίδης
279 Γνώσα
280 Γνωσία
281 Γνωσίας
282 Γνωσίδημος
283 Γνωσίδικος
284 Γνωσιμάχη
285 Γνωσίμαχος
286 Γνωστή
287 Γνωστός
288 Γοβδέλαος
289 Γοβδέλια
290 Γογγύλα
291 Γόγγυλος
292 Γοθαζάτ
293 Γοιρδελάκη
294 Γολγοθά
295 Γολγοθάς
296 Γόλγος
297 Γόλης
298 Γολιάθης
299 Γολινδούχ
300 Γονατάς
301 Γόνη
302 Γοράσδη
303 Γόρασδος
304 Γόργασος
305 Γόργη
306 Γοργοεπήκοος
307 Γοργοθίονας
308 Γοργόνα
309 Γοργόνος
310 Γόργος
311 Γοργοφόνη
312 Γοργόφονος
313 Γοργυδίων
314 Γοργυθίων
315 Γοργύρα
316 Γοργώ
317 Γόργων
318 Γοργώπας
319 Γοργώπις
320 Γορδία
321 Γόρδιος
322 Γορτυνία
323 Γορτύνιος
324 Γοτθία
325 Γότθος
326 Γουάραμ
327 Γουδελία
328 Γουεντυ
329 Γουιλφρέδη
330 Γουιλφρέδος
331 Γουϊνιφρέδη
333 Γουίρο
334 Γούλα
335 Γουλιέλμη
336 Γουλιέλμος
337 Γούλλα
338 Γουμένισσα
339 Γουμερά
340 Γουνεύς
341 Γουνιώτισσα
342 Γούντα
343 Γουολβούργα
344 Γουολβούργος
345 Γουρία
346 Γουρίας
347 Γουρλομάτα
348 Γραία
349 Γραικός
350 Γραμματή
351 Γραμματική
352 Γραμματικός
353 Γραμμένος
354 Γράμμη
355 Γρανέτα
356 Γράνικος
357 Γράος
358 Γράπτη
359 Γράπτος
360 Γρατία
361 Γρατίων
362 Γραύς
363 Γραφιώτισσα
364 Γρηγεντία
365 Γρηγέντιος
366 Γρηγοράγγελος
367 Γρηγορία
368 Γρηγόριος
369 Γρηγοροβία
370 Γρηγορόβιος
371 Γρίβας
372 Ἀγριππίνη
373 Ἀγροίκιος
374 Γρύλλος
375 Γρύλος
376 Γρυμαία
377 Γρυνεία
378 Γρύνειος
379 Γρύττος
380 Γρυφαίος
381 Γυάθων
382 Γύγη
383 Γύγης
384 Γύλιππος
385 Γύλις
386 Γυναίκα
387 Γυπαιεύς
388 Γυρίδας
389 Γύριννα
390 Γυρτιάς
391 Γύρτων
392 Γύττιος
393 Γύψενη
394 Ἀγχίρροος
395 Γώγ
396 Γωγώ
397 Γωνιά
398 Γωρυτόεις
399 Γωρυτόεσσα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία