Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γάια
27 Γάιος
28 Γαϊτάνος
29 Ἀγακλῆς
30 Γαλαθέος
31 Γαλακτίνη
32 Γαλακτοτροφούσα
33 Γαλανή
34 Γαλάνθη
35 Γαλανός
36 Γαλανούσα
37 Γαλαξαύρα
38 Γαλαξαύρη
39 Γαλάτα
40 Γαλατάς
41 Γαλάτεια
42 Γαλάτειος
43 Γαλατερούσα
44 Γαλατιανή
45 Γαλατούσα
46 Γαλατσια
47 Γαλαχτοτροφία
48 Γαλαχτοφορούσα
49 Γαλεύς
50 Γαλή
51 Γαλήνη
52 Γαληνός
53 Γάλικα
54 Γάλικος
55 Γαλιλαίος
56 Γάλλα
57 Γάλλος
58 Γαλουχιότισσα
59 Γαλυμήδη
60 Γαλυμήδης
61 Γαμαλιήλ
62 Ἀγαμέμνωνας
63 Γάννης
64 Γανυμήδα
65 Γανυμήδης
67 Ἀγαπαῖος
68 Ἀγαπητὸς
69 Γαραμαντίς
70 Γαράμας
71 Γαργαφίη
72 Γαρδία
73 Γαρουφαήλ
74 Γαρυφαλλιά
75 Γαρύφαλλος
76 Ἀγασίας
77 Ἀγασικλῆς
78 Ἀγασικράτης
79 Γάσπαρ
80 Γαυάνης
81 Γαυδεντία
82 Γαυδέντιος
83 Ἄγγελος
84 Ἀγγελῆς
85 Ἀγγέλω
86 Γεάδη
87 Γεάδης
88 Γεβράσιος
89 Γεγησαπέτ
90 Γεδεούσα
91 Γεδεών
92 Γέδιος
93 Γεϊθαζέτ
94 Γείτων
95 Γελάνωρ
96 Γελασία
97 Γελάσιος
98 Γέλων
99 Γελώος
100 Γέλως
101 Γεμέλα
102 Γέμελος
103 Γεμίνα
104 Γεμίνος
105 Γενεβιέβη
106 Γενεθλία
107 Γενέθλιος
108 Γενέλεως
109 Γενέση
110 Γενετυλλίς
111 Γενέτωρ
112 Γενναδία
113 Γεννάδιος
114 Γενναία
115 Γενναίος
116 Γεντηλία
117 Γεντήλιος
118 Γεραδας
119 Γέραιστος
120 Γεράκης
121 Γερακίνα
122 Γεράνωρ
123 Γεραρδίνη
124 Γερασια
125 Γερασίμη
126 Γεράσιμος
127 Γερβασία
128 Γερβάσιος
129 Γέρην
130 Γέρηνος
131 Γερμάνα
132 Γερμανός
133 Γερόλεμος
134 Γερούσης
135 Γερτρούδη
136 Γερτρούδος
137 Γέρων
138 Γεσθημανή
139 Γεϋθαζέτ
140 Γεύση
141 Γευσιστράτη
142 Γεωπολυγένη
143 Γεωπολυγένης
144 Γεωργία
145 Γεωργιάννα
146 Γεωργιλιάνα
147 Γεώργιος
148 Γή
149 Γηγενής
150 Γηνατού
151 Γηρομεριού
152 Γηρυόνης
153 Ἄγης
154 Ἀγάθανδρος
155 Ἀγάθυλλα
156 Ἀγάθυμος
157 Ἀγάθων
158 Ἀγάθωνας
159 Γιάγκος
160 Γιάκουμος
161 Γιαλαμάς
162 Γιαλούσα
163 Γιάννης
164 Γιανοελένη
165 Γιάρετ
166 Γιασεμή
167 Γιασεμής
168 Γιάτρισσα
169 Γιγαντίς
170 Γίγας
171 Γίγων
172 Γιεσάκ
173 Γιεσακία
174 Γίλλος
175 Γιοβάννα
176 Γιόλα
177 Γιολάντα
178 Γιολένα
179 Γιόλης
180 Γιόνα
181 Γιόνας
182 Γιονιντα
183 Γιούι
184 Γιούλα
185 Γιούλη
186 Γιούλης
187 Γιουλσαμη
188 Γιουνονα
189 Γιούρι
190 Γιουσούφ
191 Γιοχάνα
192 Ἄγις
193 Γιτιάδας
194 Ἀγιᾶτις
195 Γίτσα
196 Γιωργιάννα
197 Γιωργιλιάνα
198 Γιωργοβασίλης
199 Γιωργομιχάλης
200 Γιώρμαρη
201 Γιωτάννα
202 Γκαβή
203 Ἀγκαία
204 Γκαλδούνος
205 Γκάλια
206 Γκαλίνα
207 Γκαμπριέλα
208 Γκαραμπετ
209 Γκάρυ
210 Γκας
211 Γκασπάρ
212 Γκέλη
213 Γκέντι
214 Γκέραλτ
215 Γκέττας
216 Γκιζέλα
217 Γκιζιλκιζιώτισσα
218 Γκίκας
219 Γκίλντας
220 Γκιουκσέλ
221 Γκιούλα
222 Γκιουλτέν
223 Γκιουλχάν
224 Γκιουνέρ
225 Γκόγκα
226 Γκόγκος
227 Γκόλφης
228 Γκόρντον
229 Γκουβερνιώτισσα
230 Γκράτσια
231 Ἄγλαῒα
232 Ἀγλαΐος
234 Γλαυκέτης
235 Γλαύκη
236 Γλαυκίππη
237 Γλαύκιππος
238 Γλαυκοθέα
239 Γλαυκοθόη
240 Γλαυκονόμη
241 Γλαύκος
242 Γλαυκώπις
243 Γλαφύρα
245 Γλαφυρός
246 Ἀγλαΐων
247 Γλέππος
248 Γληνεύς
249 Γλίεβος
250 Γλίσας
251 Γλυκέρα
252 Γλυκέριος
253 Γλυκίνος
254 Γλυκιώτισσα
255 Γλυκοκυματούσα
256 Γλυκομάχη
257 Γλυκόμαχος
258 Γλύκουσα
259 Γλυκοφιλούσα
260 Γλύκων
261 Γλύμης
262 Γλυνός
263 Ἀγέμαχος
264 Ἁγνὼ
265 Γναεύς
266 Γνάθαινα
267 Γναθαίνης
268 Γναθαίνιον
269 Ἁγνίας
270 Ἁγνόδημος
271 Γνήσιππος
272 Ἁγνόθεος
273 Ἁγνοθέα
274 Ἅγνὸς
275 Ἁγνωνίδης
276 Γνώσα
277 Γνωσία
278 Γνωσίας
279 Γνωσίδημος
280 Γνωσίδικος
281 Γνωσιμάχη
282 Γνωσίμαχος
283 Γοβδέλαος
284 Γογγύλα
285 Γόγγυλος
286 Γοθαζάτ
287 Γοιρδελάκη
288 Γολγοθά
289 Γόλγος
290 Γόλης
291 Γολιάθης
292 Γολινδούχ
293 Γονατάς
294 Γόνη
295 Γόρασδος
296 Γόργασος
297 Γόργη
298 Γοργοεπήκοος
299 Γοργοθίονας
300 Γοργόνα
301 Γοργόνιος
302 Γόργος
303 Γοργοφόνη
304 Γοργόφονος
305 Γοργυδίων
306 Γοργυθίων
307 Γοργύρα
308 Γοργώ
309 Γόργων
310 Γοργώπας
311 Γοργώπις
312 Γορδία
313 Γόρδιος
314 Γορτυνία
315 Γορτύνιος
316 Γοτθία
317 Γότθος
318 Γουάραμ
319 Γουδελία
320 Γουεντυ
321 Γουιλφρέδη
322 Γουιλφρέδος
323 Γουϊνιφρέδη
325 Γουίρο
326 Γούλα
327 Γουλιέλμη
328 Γουλιέλμος
329 Γούλλα
330 Γουμένισσα
331 Γουμερά
332 Γουνεύς
333 Γουνιώτισσα
334 Γούντα
335 Γουολβούργα
336 Γουολβούργος
337 Γουρία
338 Γουρίας
339 Γουρλομάτα
340 Γραία
341 Γραικός
342 Γραμματή
343 Γραμματική
344 Γραμματικός
345 Γραμμένος
346 Γράμμη
347 Γρανέτα
348 Γράνικος
349 Γράος
350 Γράπτη
351 Γράπτος
352 Γρατία
353 Γρατίων
354 Γραύς
355 Γραφιώτισσα
356 Γρηγεντία
357 Γρηγέντιος
358 Γρηγοράγγελος
359 Γρηγορία
360 Γρηγόριος
361 Γρηγοροβία
362 Γρηγορόβιος
363 Ἀγριππίνη
364 Ἀγροίκιος
365 Γρύλλος
366 Γρύλος
367 Γρυμαία
368 Γρύνειος
369 Γρύνη
370 Γρύνος
371 Γρυνώ
372 Γρύττος
373 Γρυφαίος
374 Γυάθων
375 Γυγαίη
376 Γύγης
377 Γύης
378 Γύλιππος
379 Γύλις
380 Γυναίκα
381 Γυπαιεύς
382 Γυρίδας
383 Γύριννα
384 Γυρτιάς
385 Γύρτων
386 Γύττιος
387 Γύψενη
388 Ἀγχίρροος
389 Γώγ
390 Γωγώ
391 Γωνιά
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία