Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδνη
22 Αβάδνης
23 Αβαεοδώρα
24 Αβαεόδωρος
25 Αβαζία ή Αβασγία
26 Αβάζιος
27 Αβαζίουσα
28 Αβάη
29 Αβαθμίδωτος
30 Αβαθμολόγητος
31 Αβαία
32 Αβαιοδόρα
33 Αβαιόδορος
34 Αβαιόδωρ
35 Αβαιοδώρα
36 Αβαιόδωρος
37 Αβαιοκρίτη
38 Αβαιόκριτος
39 Αβαίος
40 Αβαίστα
41 Αβαίστας
42 Αβάκ
43 Αβάκαινα
44 Αβάκαινας
45 Αβάκεια
46 Αβακένα
47 Αβακένας
48 Αβακής
49 Αβακούμ
50 Αβακουμία
51 Άβακτη
52 Άβακτος
53 Αβαλόνιος
54 Αβάμμουσα
55 Αβάμμων
56 Αβανθία
57 Αβάνθιος
58 Αβανθίς
59 Αβαντία καί Αμαντία
60 Αβαντιάδη
61 Αβαντιάδης
62 Αβαντιάς
63 Αβαντίδας
64 Αβαντίδη
65 Αβαντίδης
66 Αβαντίς
67 Αβαρβαρέη
68 Αβαρβαρέης
69 Αβάρβαρη
70 Αβάρβαρος
71 Αβαρη
72 Αβαρης
73 Αβαρίνη
74 Αβαρίνος
75 Άβαρις
76 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
77 Άβαρνος
78 Άβαρτη
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτη
83 Αβάσιτος
84 Αβασκάντη
85 Αβασκάντιλλα
86 Αβασκάντιλλος
87 Αβασκαντος
88 Αββαδών
89 Αββαδώσα
90 Αββαία
91 Αββάς
92 Άβγαρ
93 Αβδαίος
94 Αβδάραξος
95 Άβδηρα
96 Άβδηρος
97 Άβδης
98 Αβδιήλ
99 Αβδιηλία
100 Αβδιού
101 Αβειρὼν
102 Αβειρών
103 Άβελ
104 Αβελάρδος
105 Αβελβούλ
106 Αβεντίνος
107 Αβερκία
108 Αβέρκιος
109 Αβερρόη
110 Αβερρόης
111 Αβέρωφ
112 Αβεσσαλώμ
113 Αβήπας
114 Αβησσυνία
115 Αβιά
116 Αβία
117 Αβιάδ
118 Αβιάθα
119 Αβιάθαρ
120 Αβιανία
121 Αβιανία
122 Αβιάνιος
123 Αβιανός
124 Αβίαντη
125 Αβίας
126 Αβίατη
127 Αβίατος
128 Άβιβα
129 Άβιβος
130 Αβιμελιχίς
131 Αβιμέλιχος
132 Αβινιόν
133 Άβιος
134 Αβιούδ
135 Αβλαβία
136 Αβλάβιος
137 Αβλαβίων
138 Άβληρα
139 Άβληρος
140 Αβουδίμη
141 Αβούδιμος
142 Αβουναία
143 Αβραάμ
147 Αβρααμία
148 Άβραμ
149 Άβραξ
150 Άβραχας
151 Αβρέας
152 Αβρικία
153 Αβρίκιος
154 Αβρονίκη
155 Αβρόντιον
156 Αβροσύνη
157 Αβροτέλεια
158 Αβροτέλειος
159 Αβρότονον
160 Αβρυλλίς
161 Άβρων
162 Αβρωνίς
163 Αβρωνυχίς
164 Αβρώνυχος
165 Αβρώτη
166 Άβρωτος
167 Αβυδηνή
168 Αβυδηνός
169 Αβώ
170 Αγάβη
171 Άγαβος
172 Αγαθαγγέλα
173 Αγαθάγγελος
174 Αγαθάγητη
175 Αγαθάγητος
176 Αγαθαρχίς
177 Αγάθαρχος
178 Αγαθάγητος
179 Αγάθη
180 Αγαθημερίς
181 Αγαθήμερος
182 Αγαθίνος
183 Αγαθίππη
184 Αγάθιππος
185 Αγαθόβουλη
186 Αγαθόβουλος
187 Αγαθοδαίμουσα
188 Αγαθοδαίμων
189 Αγαθοδώρα
190 Αγαθόδωρος
191 Αγαθοκλέας
192 Αγαθόκλεια
193 Αγαθονίκη
194 Αγαθόνικος
195 Αγαθοπόδη
196 Αγαθόπους
197 Αγαθοσθένη
198 Αγαθοσθένης
199 Αγαθόστρατος
200 Αγαθότυχος
201 Αγάθυλλος
202 Αγάθυρνα
203 Αγάθυρνος
204 Αγαθύρση
205 Αγάθυρσος
206 Αγάθων
207 Αγαθωνία
208 Αγαθωνύμη
209 Αγαθώνυμος
210 Αγαίος
211 Αγακλέης
212 Αγάκλεια
213 Αγάκλυτος
214 Αγαλιανός
215 Αγαλλία
216 Αγαλλίας
217 Αγαμεμνονίδη
218 Αγαμέμνων
219 Αγαμηδίδας
220 Αγαμήδη
221 Αγαμήδης
222 Αγαμηδίδα
223 Αγαμηδίδας
224 Αγαμήθη
225 Αγαμήθης
226 Αγανίκη
227 Αγανίππη
228 Αγανός
229 Αγαπαίος
230 Αγάπη
231 Αγαπήνωρ
232 Αγαπηνωρίς
233 Αγαπητή
234 Αγαπητός
235 Αγάπιος
236 Αγαπτολέμα
237 Αγαπτόλεμος
238 Αγαρίστη
239 Αγασθένης
240 Αγασίας
241 Αγασικλής
242 Αγασικράτης
243 Αγασιμένης
244 Αγάσιμος
245 Αγασσαμενός
246 Αγάστροφος
247 Αγαύη
248 Αγαυός
249 Αγγέλα
250 Αγγελάριος
251 Αγγελία
252 Αγγέλιδα
253 Αγγελική
254 Αγγελίνα
255 Αγγελίνος
256 Αγγελίων
257 Άγγελος
258 Αγγενίδας
259 Αγγερούλα
260 Αγγίας
262 Αγγλία
263 Αγέας
264 Αἰγέας
265 Αγελάδας
266 Αγελαϊς
267 Αγέλαος
268 Αγέλας
269 Άγελος
270 Αγέλοχος
271 Αγεμάχη
272 Αγέμαχος
273 Αἰγεὺς
274 Αγέστρατος
275 Αγεύουσα
276 Αγεύς
277 Αγεχόρη
278 Αγέχορος
279 Αγήμων
280 Αγήνωρ
281 Αγηνωρίς
282 Αγησάνδρα
283 Αγήσανδρος
284 Αγήσαρχος
285 Αγησίας
286 Αγησιδάμας
287 Αγησίδαμος
288 Αγησίλαος
289 Αγησιλεία
290 Αγησιλοχίς
291 Αγησίλοχος
292 Αγησιμάχη
293 Αγησίμαχος
294 Αγησίμβροτος
295 Αγησίπολις
296 Αγησιππίδας
297 Αγησιππίδης
298 Αγησιστράτη
299 Αγησίστρατος
300 Αγησιχόρα
301 Αγήτας
302 Άγητος
303 Αγήτως
304 Αγίας
305 Αγιάσσου
306 Αγιάτις
307 Αγιδώς
308 Αἰγιμιὸς
309 Αγιοδεκτινή
310 Αγιοηλιώτισσα
311 Αγιολούσαινα
312 Αγιούλα
313 Αγιούπα
314 Άγις
315 Αἲγισθος
316 Αγίων
317 Αγίων Πάντων
318 Αγκαία
319 Αγκαίος
320 Αγκύορας
321 Αγκύωε
322 Αγλαΐα
323 Αγλάιος
324 Αγλαοκρέων
325 Αγλαονίκη
326 Αγλαόπη
328 Αγλαόπης
329 Αγλαοσθένης
330 Αγλαόφαμος
331 Αγλαοφήμη
332 Αγλαοφών
333 Άγλαυρος
334 Αἴγλη
335 Αγναγόρα
336 Άγναπτος
337 Αγνή
339 Αγνόδημος
340 Αγνοδίκη
341 Αγνόδικος
342 Αγνόδωρος
343 Αγνόθεμις
344 Αγνόκλεια
345 Αγνοκλής
346 Αγνός
347 Αγνόφιλος
348 Αγνωνίδης
349 Αγονέας
350 Αγορακλής
351 Αγορακρίτη
352 Αγοράκριτος
353 Αγοράναξ
354 Αγοράστη
355 Αγόραστος
356 Αγόρατος
357 Αγορή
358 Αγορίτσα
359 Αγραία
360 Αγράμπελη
361 Άγραυλος
362 Αγρεύουσα
363 Αγρεύς
364 Αγρία
365 Αγριδιώτισσα
366 Αγριλιώτισσα
367 Αγριόπας
368 Αγριόπη
369 Αγρίοπος
370 Άγριος
371 Αγρίππα
372 Αγρίππας
373 Αγριώνιος
374 Αγροιώ
375 Αγροτέρα
376 Άγρων
377 Αγυάη
378 Αγύλαιος
379 Αγύριος
380 Αγύρριος
381 Αγχιάλη
382 Αγχίαλος
383 Αγχιμάχη
384 Αγχίμαχος
385 Αγχίμολος
386 Αγχινόη
387 Άγχιος
388 Αγχίπυλος
389 Αγχιρόη
390 Αγχίροος
391 Αγχιρρόη
392 Αγχίσης
393 Άγω
394 Αγωνίς
395 Άδα
396 Αδαία
397 Αδαίος
398 Αδαλβέρτη
399 Αδαλβέρτος
400 Αδάμ
403 Αδαμαντία
405 Αδαμάντιος
406 Αδάμας
407 Αδάμη
408 Αδαμνάνος
409 Άδας
410 Αδέας
411 Αδείμαντος
412 Αδελαΐς
413 Αδελφή
414 Αδελφός
415 Αἰδέσιος
416 Άδης
417 Αδιάντη
418 Αδιάτομος
419 Αδιατόριξ
420 Αδίστα
421 Αδίστας
422 Αδίτη
423 Αδμήτη
424 Άδμητος
425 Αδόλφος
426 Αδονάι
427 Αδράστεια
428 Άδραστος
429 Άδρησκος
430 Αδριανή
431 Αδριανός
432 Αδύτη
433 Αδώνια
434 Άδωνις
435 Αεθλία
436 Αέθλιος
437 Αειθάλα
438 Αειθαλάς
439 Αειμακάριστος
440 Αειμεσιτεύουσα
441 Αείμνηστη
442 Αείμνηστος
443 Αέλια
444 Αελλήεις
445 Αελλοπόδης
446 Αελλόπους
447 Αελλώ
448 Αερία
449 Αερίας
450 Αερόπη
451 Αέροπος
452 Αετία
453 Αέτιος
455 Αζαΐς
456 Αζαρία
457 Αζαρίας
458 Αζάριος
459 Αζάς
460 Αζάτ
461 Άζευς
462 Άζης
463 Αζώρ
464 Αηδόνιος
465 Αηδών
466 Αήτης
467 Αἰήτης
468 Άητωρ
469 Αητωραιακός
470 Αθάμας
471 Αθάμβιλος
472 Αθανάδα
473 Αθανάδας
474 Αθάνας
475 Αθανασία
476 Αθανάσιος
477 Αθάνατος
478 Αθεόνα
479 Αθέρας
480 Αἰθερία
481 Αἰθέριος
482 Αθηδάρας
483 Αθηνά
484 Αθηναγόρα
485 Αθηναγόρας
486 Αθήναιος
487 Αθήνη
488 Αθήνιππος
489 Αθηνίς
490 Αθηνίων
491 Αθηνιώτισσα
492 Αθηνογένης
493 Αθηνοδώρα
494 Αθηνόδωρος
495 Αθηνοκλής
496 Αθηνόκριτος
497 Αθηνώ
498 Αἰθάλης
499 Αθλίας
500 Αθορ
501 Αθοσίων
502 Αἴθρα
503 Αθρέ
504 Άθως
505 Αία
506 Αιάκη
507 Αιακός
508 Αιανός
509 Αίας
510 Αιγαία
511 Αιγαίων
512 Αιγέα
513 Αιγείδας
514 Αίγειρος
515 Αιγέστη
516 Αιγέστης
517 Αιγεύς
518 Αιγέων
519 Αιγεωνέας
520 Αίγη
521 Αιγιάλεια
522 Αιγιαλεύς
523 Αιγίας
524 Αιγίδα
525 Αιγίδας
526 Αίγιλος
527 Αιγίμιος
528 Αίγινα
530 Αίγινος
531 Αίγιος
532 Αιγίσθη
533 Αίγισθος
534 Αιγιστέας
535 Αίγιστος
536 Αιγίων
537 Αίγλη
538 Αίγλων
539 Αιγυπτία
540 Αιγύπτιος
541 Αίγυπτος
542 Αίγων
543 Αϊδανή
544 Αϊδανός
545 Αιδεσία
546 Αιδέσιος
548 Άιδης
549 Αιδός
550 Αιδώ
551 Αϊδωνεύς
552 Αιήτης
553 Αιήτιος
554 Αιθαλίδης
555 Αίθαν
556 Αιθερία
557 Αίθη
558 Αιθήρ
559 Αιθίδας
560 Αίθικος
561 Αιθίλλα
562 Αιθιόλας
563 Αιθίων
564 Αίθλιος
565 Αίθος
566 Αιθούσα
567 Αιθούσιος
568 Αίθρα
569 Αιθύλλα
570 Αίθων
571 Αίθωνας
572 Αικατερίνη
575 Αικατερίνος
576 Αιλία
577 Αίλιος
578 Αϊμαν
579 Αιματούσα
580 Αιμίαλου
581 Αιμιλένια
582 Αιμιλένια
583 Αιμιλία
584 Αιμιλίνα
585 Αιμίλιος
586 Άιμον
587 Αιμόνιος
588 Αίμος
589 Αίμουσα
590 Αίμων
591 Αιναρέτη
592 Αινέας
593 Αινεία
594 Αινείας
595 Αίνειος
596 Αινεσίδημος
597 Αίνετος
598 Αινεύς
599 Αίνητος
600 Αινιάδης
601 Αινιώνη
602 Αινόμορος
603 Αϊνουρ
604 Άϊντα
605 Αίξων
606 Αιόλη
607 Αιολία
608 Αίολος
609 Αίπυτος
610 Αϊρένα
611 Αιρίν
612 Αιρκώτισσα
613 Αιρώ
614 Αίσακος
615 Αισανίας
616 Αίσαρα
617 Αισημίδα
618 Αισημίδας
619 Αίσηπα
620 Αίσηπος
621 Αίσιμος
622 Αίσιος
623 Αισίων
624 Αίστυ
625 Αίστυ
626 Αισυήτη
627 Αισυήτης
628 Αίσυμνος
629 Αίσυπος
630 Αισχίνη
631 Αισχίνης
632 Αισχίων
633 Αισχρηίς
634 Αισχυλίδης
635 Αισχυλίς
636 Αισχύλος
637 Αίσων
638 Αισωπία
640 Αίσωψ
642 Άϊτα
643 Αίτνα
644 Αιτναίος
645 Αιτωλίς
646 Αιτωλός
647 Αιχμίουσα
648 Αιχμοκλής
649 Αιωπίς
650 Αιώρα
651 Ακαδημία
652 Ακάδημος
653 Ακαθή
654 Ακάθιστη
655 Ακάθιστος
656 Ακακαλλίς
657 Ακάκητος
658 Ακακία
659 Ακάκιος
661 Άκακος
662 Ακαλανθίς
663 Ακαλλαρίς
664 Ακάμα
665 Ακάμας
666 Ακανθίς
667 Άκανθος
668 Ακαρίων
669 Ακαρναν
670 Ακάστη
671 Άκαστος
672 Ακατάβλητη
673 Ακατάβλητος
674 Ακατάφλεκτη
675 Ακατάφλεκτος
676 Αἰκατερίνη
677 Ακελδαμά
678 Ακέλεια
679 Άκελος
680 Ακεσάνδρα
681 Ακέσανδρος
682 Ακεσίας
683 Ακεσίδας
684 Ακεσίλαος
685 Ακεσίλας
686 Ακεσίμβροτος
687 Άκεσις
688 Ακέστης
689 Ακεστόδωρος
690 Ακέστωρ
691 Ακεψεή
692 Ακεψεής
693 Ακεψιμά
694 Ακεψιμάς
695 Ακήραση
696 Ακήρατος
697 Αἰάκης
698 Άκης
699 Ακίνδυνη
700 Ακίνδυνος
701 Άκις
702 Ακκώ
703 Ακματίδα
704 Ακματίδας
705 Ακμή
706 Ακμονίδας
707 Άκμων
708 Ακολουθία
709 Ακόλουθος
710 Ακοντεύς
711 Ακόπ
712 Ακουμενός
713 Ακουσιλάδας
714 Ακουσίλαος
715 Ακούτιος
716 Ακραγαντίνος
717 Ακράγας
718 Ακραία
719 Άκρατος
720 Ακρήτη
721 Ακρίας
722 Ακρίβη
723 Ακρίβος
724 Ακρίσιος
725 Ακρίτας
726 Ακρόκομος
727 Ακρόνεος
728 Ακρότατος
729 Άκρων
730 Ακρωτηριανή
731 Ακταία
732 Ακταίος
733 Ακτίνας
734 Ακτίς
735 Άκτις
736 Ακτορίς
737 Άκτωρ
738 Ακύλας
740 Ακυλίνα
741 Αλαλά
742 Αλαλκομένης
743 Αλαμάνος
744 Άλαν
745 Αλάνα
746 Αλανιώτισσα
747 Αλαξάνδρα
748 Αλάσια
749 Αλάστωρ
750 Αλαφούζος
751 Αλβανή
752 Αλβανός
753 Αλβέρτα
754 Αλβέρτος
755 Αλβίνα
756 Αλβίνος
757 Αλδχέλμος
758 Αλεβίζος
759 Αλεβίων
760 Αλεγήνωρ
761 Αλέκα
762 Αλέκος
763 Αλεκτρυών
764 Αλέκτωρ
765 Αλεμίνα
766 Αλένα
767 Αλεξάγγελος
768 Αλεξάνδρα
769 Αλέξανδρος
772 Αλεξάνορας
773 Αλεξάνωρ
774 Αλέξαρχος
775 Αλεξία
776 Αλεξιάρης
777 Αλεξίβια
778 Αλεξίβιος
779 Αλεξίκακη
780 Αλεξίκακος
781 Αλεξικλής
782 Αλεξιμάχη
783 Αλεξίμαχος
784 Αλεξίνικος
785 Αλέξιος
786 Αλεξιππιδας
787 Αλεξιρόη
788 Αλεξιώτισσα
789 Αλέξων
790 Αλεός
791 Αλεπινή
792 Αλεύας
793 Αλέχτορας
794 Αλήθεια
795 Αληθής
796 Αληκτώ
797 Αλήσιος
798 Αλήτη
799 Αλήτης
800 Αληυόνη
801 Αλθαία
802 Αλθαιμένης
803 Άλθηπος
804 Αλία
805 Αλίαρτος
806 Αλίας
807 Αλίη
808 Αλιθέρσης
809 Αλίκη
810 Αλιμήδη
811 Αλιμήδης
812 Αλίντα
813 Άλιος
814 Αλίοχος
815 Άλις
816 Αλίσα
817 Άλισον
818 Αλιφηραία
819 Αλίφηρας
820 Αλκαθόη
821 Αλκάθοος
822 Αλκαία
823 Αλκαινέτος
824 Αλκαίος
825 Αλκαμένης
826 Αλκάνδρη
827 Άλκανδρος
828 Αλκάντρα
829 Αλκάνωρ
830 Αλκείδης
831 Αλκέτας
832 Άλκη
833 Αλκήνωρ
834 Άλκης
835 Άλκηστις
836 Αλκίας
837 Αλκιβία
838 Αλκιβιάδη
839 Αλκιβιάδης
840 Αλκίβιος
841 Αλκιδάμας
842 Αλκίδας
843 Αλκιδίκη
844 Αλκιθόη
845 Αλκιμάχη
846 Αλκίμαχος
847 Αλκιμέδη
848 Αλκιμέδων
849 Αλκιμένης
850 Αλκιμήδη
851 Αλκιμήδης
852 Άλκιμος
853 Αλκινάδας
854 Αλκινόη
855 Αλκίνοος
856 Αλκίππη
858 Άλκιππος
859 Αλκίς
860 Αλκισθένης
861 Αλκίσων
862 Αλκίφρουσα
863 Αλκίφρων
864 Αλκμαίων
865 Αλκμάν
866 Αλκμάονα
867 Αλκμάων
868 Αλκμέων
869 Αλκμήνη
870 Αλκμήνωρ
871 Αλκυονεύς
872 Αλκυών
873 Άλκων
874 Άλκωνας
875 Αλλάς
876 Αλλοιώτισσα
877 Άλμα
878 Αλμαρίνα
879 Αλμήνωρ
880 Αλμπάνα
881 Αλμπέος
882 Αλμπέρτος
883 Άλμωψ
884 Αλξίων
885 Αλόη
886 Αλοίσιος
887 Αλοκράτης
888 Αλόπη
889 Αλόπιος
890 Αλουίζος
891 Αλόχη
892 Αλπέγιος
893 Άλπης
894 Αλσηΐς
895 Αλταίων
896 Αλτάνη
897 Άλτη
898 Άλτης
899 Άλτιμη
900 Άλτιμος
901 Αλύα
902 Αλυζεύς
903 Άλυκος
904 Αλυπία
905 Αλύπιος
906 Αλύριος
907 Αλυσία
908 Αλύσιος
909 Αλφαία
910 Αλφαίος
911 Αλφειά
912 Αλφειός
913 Αλφεσίβοια
914 Αλφεσίβοιος
915 Άλφια
916 Αλφόνς
917 Αλφρέδος
918 Αλωεύς
919 Αλωνία
920 Αλώνιος
921 Αλώπεκος
922 Αμαδρυάς
923 Αμαζόνιος
924 Αμαζών
925 Αμάθεια
926 Αμαθεύς
927 Αμαθούσα
928 Αμάλθεια
929 Αμαλθεύς
930 Αμαλία
931 Αμαλιάννα
932 Αμαλκείδης
933 Αμανατία
934 Αμανάτιος
935 Αμανάτιος
936 Αμανάτιος
937 Αμάνδα
938 Άμανδος
940 Αμαρακίς
941 Αμάρακος
942 Αμάρανθος
943 Αμάραντος
944 Αμαρίλντα
945 Αμαρυλλίς
947 Αματίτση
948 Αμβέρσα
949 Άμβραξ
950 Αμβροσία
951 Αμβρόσιος
952 Αμβρύων
953 Αμεθέα
954 Αμεινία
955 Αμεινίας
956 Αμεινοκλής
957 Αμειψίας
958 Αμέλια
959 Αμέλιος
960 Άμεμπτη
961 Άμεμπτος
962 Αμερίας
963 Αμέρικος
964 Αμερίνη
965 Αμερίσσα
966 Αμέρσια
967 Αμέστριος
968 Αμετάθετος
969 Αμήδη
970 Αμήδης
971 Αμήν
972 Αμήνοφις
973 Αμήνων
974 Αμησινάς
975 Αμήστριος
976 Άμηστρις
977 Αμιανός
978 Αμίαντος
979 Αμίλκας
980 Αμιναδάβ
981 Αμινίας
982 Άμιρις
983 Άμισσος
984 Αμισώδαρος
985 Αμμέας
986 Αμμία
987 Αμμιανή
988 Αμμιανός
989 Αμμούν
990 Άμμων
991 Αμμωνά
992 Αμμωναθάς
993 Αμνησία
994 Αμοίνη
995 Αμολιανή
996 Αμόλυντος
997 Αμομφάρετος
998 Αμοπάων
999 Αμούν
1000 Αμπάν
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία