Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδνη
22 Αβάδνης
23 Αβαεοδώρα
24 Αβαεόδωρος
25 Αβαζία ή Αβασγία
26 Αβάζιος
27 Αβαζίουσα
28 Αβάη
29 Αβαθμίδωτος
30 Αβαθμολόγητος
31 Αβαία
32 Αβαιοδόρα
33 Αβαιόδορος
34 Αβαιόδωρ
35 Αβαιοδώρα
36 Αβαιόδωρος
37 Αβαιοκρίτη
38 Αβαιόκριτος
39 Αβαίος
40 Αβαίστα
41 Αβαίστας
42 Αβάκ
43 Αβάκαινα
44 Αβάκαινας
45 Αβάκεια
46 Αβακένα
47 Αβακένας
48 Αβακής
49 Αβακούμ
50 Αβακουμία
51 Άβακτη
52 Άβακτος
53 Αβαλόνιος
54 Αβάμμουσα
55 Αβάμμων
56 Αβανθία
57 Αβάνθιος
58 Αβανθίς
59 Αβαντία καί Αμαντία
60 Αβαντιάδη
61 Αβαντιάδης
62 Αβαντιάς
63 Αβαντίδας
64 Αβαντίδη
65 Αβαντίδης
66 Αβαντίς
67 Αβαρβαρέη
68 Αβαρβαρέης
69 Αβάρβαρη
70 Αβάρβαρος
71 Αβαρη
72 Αβαρης
73 Αβαρίνη
74 Αβαρίνος
75 Άβαρις
76 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
77 Άβαρνος
78 Άβαρτη
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτη
83 Αβάσιτος
84 Αβασκάντη
85 Αβασκάντιλλα
86 Αβασκάντιλλος
87 Αβάσκαντος
88 Αββαδών
89 Αββαδώσα
90 Αββαία
91 Αββάς
92 Άβγαρ
93 Αβδαίος
94 Αβδάραξος
95 Άβδηρα
96 Άβδηρος
97 Άβδης
98 Αβδιήλ
99 Αβδιηλία
100 Αβδιού
102 Αβειρὼν
103 Αβειρών
104 Άβελ
105 Αβελάρδος
106 Αβελβούλ
107 Αβεντίνος
108 Αβερκία
109 Αβέρκιος
110 Αβερρόη
111 Αβερρόης
112 Αβέρωφ
113 Αβεσσαλώμ
114 Αβήπας
115 Αβησσυνία
116 Αβιά
117 Αβία
118 Αβιάδ
119 Αβιάθα
120 Αβιάθαρ
121 Αβιανία
122 Αβιανία
123 Αβιάνιος
124 Αβιανός
125 Αβίαντη
126 Αβίας
127 Αβίατη
128 Αβίατος
129 Άβιβα
130 Άβιβος
131 Αβιλλία
132 Αβίλλιος
133 Αβιμελιχίς
134 Αβιμέλιχος
135 Αβινιόν
136 Άβιος
137 Αβιούδ
138 Αβλαβία
139 Αβλάβιος
140 Αβλαβίων
141 Άβληρα
142 Άβληρος
143 Αβουδίμη
144 Αβούδιμος
145 Αβουναία
146 Αβουρνιά
147 Άβους
148 Άβρα
149 Αβραάμ
153 Αβρααμία
154 Αβραγόρα
155 Άβραμ
156 Άβραξ
157 Αβραστης
158 Άβραχας
159 Αβρέας
160 Αβρετία
161 Αβρέτιος
162 Αβρικία
163 Αβρίκιος
164 Αβρίππη
165 Άβριππος
166 Αβροκόμας
167 Αβροκόμη
168 Αβρόλας
169 Αβρονίκη
170 Αβρόντιον
171 Αβροσύνη
172 Αβροτέλεια
173 Αβροτέλειος
174 Αβρότονον
175 Αβρυλλίς
176 Άβρων
177 Αβρωνίς
178 Αβρωνυχίς
179 Αβρώνυχος
180 Αβρώτη
181 Άβρωτος
182 Άβυδη
183 Άβυδος
184 Αβώ
185 Αγάβη
186 Άγαβος
187 Αγαθαγγέλα
188 Αγαθάγγελος
189 Αγαθάγητη
190 Αγαθάγητος
191 Αγαθαρχίς
192 Αγάθαρχος
193 Αγαθάγητος
194 Αγάθη
195 Αγαθημερίς
196 Αγαθήμερος
197 Αγαθίνος
198 Αγαθίππη
199 Αγάθιππος
200 Αγαθόβουλη
201 Αγαθόβουλος
202 Αγαθοδαίμουσα
203 Αγαθοδαίμων
204 Αγαθοδώρα
205 Αγαθόδωρος
206 Αγαθοκλέας
207 Αγαθόκλεια
208 Αγαθονίκη
209 Αγαθονίκης
210 Αγαθοπόδη
211 Αγαθόπους
212 Αγαθοσθένη
213 Αγαθοσθένης
214 Αγαθόστρατος
215 Αγαθότυχος
216 Αγάθυλλος
217 Αγάθυρνα
218 Αγάθυρνος
219 Αγαθύρση
220 Αγάθυρσος
221 Αγάθων
222 Αγαθωνία
223 Αγαθωνύμη
224 Αγαθώνυμος
225 Αγαίος
226 Αγακλέης
227 Αγάκλεια
228 Αγάκλυτος
229 Αγαλιανός
230 Αγαλλία
231 Αγαλλίας
232 Αγαμεμνονίδη
233 Αγαμέμνων
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήδη
236 Αγαμήδης
237 Αγαμηδίδα
238 Αγαμηδίδας
239 Αγαμήθη
240 Αγαμήθης
241 Αγανίκη
242 Αγανίππη
243 Αγανός
244 Αγαπαίος
245 Αγάπη
246 Αγαπήνωρ
247 Αγαπηνωρίς
248 Αγαπητή
249 Αγαπητός
250 Αγάπιος
251 Αγαπτολέμα
252 Αγαπτόλεμος
253 Αγαρίστη
254 Αγασθένης
255 Αγασίας
256 Αγασίκλεια
257 Αγασικλής
258 Αγασικράτης
259 Αγασιμένης
260 Αγάσιμος
261 Αγασίππη
262 Αγάσιππος
263 Αγασσαμενός
264 Αγαστοφάνη
265 Αγαστοφάνης
266 Αγάστροφος
267 Αγαύη
268 Αγαυός
269 Αγγέλα
270 Αγγελαρία
271 Αγγελάριος
272 Αγγελία
273 Αγγέλιδα
274 Αγγελική
275 Αγγελικός
276 Αγγελίνα
277 Αγγελίνος
278 Αγγελίων
279 Άγγελος
280 Αγγενίδας
281 Αγγερούλα
282 Αγγερούλης
283 Αγγίας
285 Αγγλία
286 Αγέας
287 Αἰγέας
288 Αγελάδα
289 Αγελάδας
290 Αγελαϊς
291 Αγέλαος
292 Αγέλας
293 Αγελέα
294 Αγέλεως
295 Άγελος
296 Αγέλοχος
297 Αγεμάχη
298 Αγέμαχος
299 Αγεπόλεια
300 Αγέπολις
301 Αγέρωχη
302 Αγέρωχος
303 Αἰγεὺς
304 Αγεσιμβροτίς
305 Αγεσίμβροτος
306 Αγεστράτη
307 Αγέστρατος
308 Αγεύουσα
309 Αγεύς
310 Αγεχόρη
311 Αγέχορος
312 Αγήμων
313 Αγήνωρ
314 Αγηνωρίς
315 Αγησάνδρα
316 Αγήσανδρος
317 Αγήσαρχος
318 Αγησίας
319 Αγησιδάμας
320 Αγησίδαμος
321 Αγησίλαος
322 Αγησιλεία
323 Αγησιλοχίς
324 Αγησίλοχος
325 Αγησίμαδος
326 Αγησιμάχη
327 Αγησίμαχος
328 Αγησίμβροτος
329 Αγησινόη
330 Αγησίνοος
331 Αγησίπολις
332 Αγησίππη
333 Αγήσιππος
334 Αγησιστράτη
335 Αγησίστρατος
336 Αγησίχαρις
337 Αγησιχόρη
338 Αγησίχορος
339 Αγήτας
340 Άγητος
341 Αγήτως
342 Αγίας
343 Αγιάσσου
344 Αγιάτις
345 Αγιδώς
346 Αἰγιμιὸς
347 Αγιοδεκτινή
348 Αγιοηλιώτισσα
349 Αγιολούσαινα
350 Αγιούλα
351 Αγιούπα
352 Αγίππη
353 Άγιππος
354 Άγις
355 Αἲγισθος
356 Αγίων
357 Αγίων Πάντων
358 Αγκαία
359 Αγκαίος
360 Αγκύορας
361 Αγκύωε
362 Αγλαΐα
363 Αγλάιος
364 Αγλαοκρέων
365 Αγλαονίκη
366 Αγλαόπη
368 Αγλαόπης
369 Αγλαοσθένης
370 Αγλαόφαμος
371 Αγλαοφήμη
372 Αγλαοφών
373 Άγλαυρος
374 Αἴγλη
375 Αγλωκρίτη
376 Αγλώκριτος
377 Αγναγόρα
378 Άγναπτος
379 Αγνή
381 Αγνίππη
382 Άγνιππος
383 Αγνόδημος
384 Αγνοδίκη
385 Αγνόδικος
386 Αγνόδωρος
387 Αγνόθεμις
388 Αγνόκλεια
389 Αγνοκλής
390 Αγνός
391 Αγνόφιλος
392 Αγνωνίδης
393 Αγονέας
394 Αγοράκλεια
395 Αγορακλής
396 Αγορακρίτη
397 Αγοράκριτος
398 Αγοράναξ
399 Αγοράνασσα
400 Αγοράστη
401 Αγόραστος
402 Αγόρατος
403 Αγορή
404 Αγορίτσα
405 Αγραία
406 Αγράμπελη
407 Άγραυλος
408 Αγράφω
409 Αγρεύουσα
410 Αγρεύς
411 Αγρία
412 Αγριδιώτισσα
413 Αγριλιώτισσα
414 Αγριόπη
415 Αγρίοπος
416 Άγριος
417 Αγρίππα
418 Αγρίππας
419 Αγριώνιος
420 Αγροιώ
421 Αγροτέρα
422 Αγρυπνία
423 Άγρων
424 Αγυάη
425 Αγύλαιος
426 Αγύριος
427 Αγύρριος
428 Αγχία
429 Αγχιάλη
430 Αγχίαλος
431 Αγχιβία
432 Αγχιμάχη
433 Αγχίμαχος
434 Αγχίμολη
435 Αγχίμολος
436 Αγχινόη
437 Άγχιος
438 Αγχίππη
439 Άγχιππος
440 Αγχιπύλη
441 Αγχίπυλος
442 Αγχιρόη
443 Αγχίροος
444 Αγχιρρόη
445 Αγχίση
446 Αγχίσης
448 Άγω
449 Αγώνιος
450 Αγωνίππη
451 Αγώνιππος
452 Αγωνίς
453 Άδα
454 Αδαία
455 Αδαίος
456 Αδαλβέρτη
457 Αδαλβέρτος
458 Αδάμ
461 Αδαμαντία
463 Αδαμάντιος
464 Αδάμας
465 Αδάματη
466 Αδάματος
467 Αδάμη
468 Αδαμνάνος
469 Άδας
470 Αδέας
471 Αδείμαντος
472 Αδελαΐς
473 Αδελφή
474 Αδελφός
475 Αἰδέσιος
476 Άδης
477 Αδιάντη
478 Αδιάτομος
479 Αδιατόριξ
480 Αδίστα
481 Αδίστας
482 Αδίτη
483 Αδμήτη
484 Άδμητος
485 Αδόλφος
486 Αδονάι
487 Αδράστεια
488 Άδραστος
489 Άδρησκος
490 Αδριανή
491 Αδριανός
492 Αδύτη
493 Αδώνια
494 Άδωνις
495 Αεθλία
496 Αέθλιος
497 Αειθάλα
498 Αειθαλάς
499 Αειμακάριστος
500 Αειμεσιτεύουσα
501 Αειμνήστη
502 Αείμνηστος
503 Αέλια
504 Αέλιος
505 Αελλήεις
506 Αελλοπόδης
507 Αελλόπους
508 Αελλώ
509 Αερία
510 Αερίας
511 Αερόπη
512 Αέροπος
513 Αετία
514 Αέτιος
516 Αζαΐς
517 Αζαρία
518 Αζαρίας
519 Αζάς
520 Αζάτ
521 Άζευς
522 Άζης
523 Αζώρ
524 Αηδόνιος
525 Αηδών
526 Αήτης
527 Αἰήτης
528 Άητωρ
529 Αητωραιακός
530 Αθάμας
531 Αθάμβιλος
532 Αθανάδα
533 Αθανάδας
534 Αθάνας
535 Αθανασία
536 Αθανάσιος
537 Αθάνατος
538 Αθεόνα
539 Αθέρας
540 Αἰθερία
541 Αἰθέριος
542 Αθηδάρας
543 Αθηνά
544 Αθηναγόρα
545 Αθηναγόρας
546 Αθήναιος
547 Αθήνη
548 Αθήνιππος
549 Αθηνίς
550 Αθηνίων
551 Αθηνιώτισσα
552 Αθηνογένεια
553 Αθηνογένης
554 Αθηνοδώρα
555 Αθηνόδωρος
556 Αθηνοκλής
557 Αθηνόκριτος
558 Αθηνώ
559 Αθλημένης
560 Αἰθάλης
561 Αθλίας
562 Αθορ
563 Αθοσίων
564 Αἴθρα
565 Αθρέ
566 Άθως
567 Αία
568 Αιάκη
569 Αιακός
570 Αιανός
571 Αίας
572 Αιγαία
573 Αιγαίων
574 Αιγέα
575 Αιγείδας
576 Αίγειρος
577 Αιγέστη
578 Αιγέστης
579 Αιγεύς
580 Αιγεωνέας
581 Αίγη
582 Αιγιάλεια
583 Αιγιαλεύς
584 Αιγίας
585 Αιγίδα
586 Αιγίδας
587 Αίγιλος
588 Αιγίμιος
589 Αίγινα
591 Αίγινος
592 Αίγιος
593 Αιγίσθη
594 Αίγισθος
595 Αιγιστέας
596 Αίγιστος
597 Αιγίων
598 Αίγλη
599 Αίγλων
600 Αιγυπτία
601 Αιγύπτιος
602 Αίγυπτος
603 Αίγων
604 Αϊδανή
605 Αϊδανός
606 Αιδεσία
607 Αιδέσιος
609 Άιδης
610 Αιδός
611 Αιδώ
612 Αϊδωνεύς
613 Αιήτη
614 Αιήτης
615 Αιθαλίδης
616 Αίθαν
617 Αιθερία
618 Αίθη
619 Αιθήρ
620 Αιθήρη
621 Αιθίδας
622 Αίθικος
623 Αιθίλλα
624 Αιθιόλας
625 Αιθιοπίς
626 Αιθίων
627 Αίθλιος
628 Αίθος
629 Αιθούσα
630 Αιθούσιος
631 Αίθρα
632 Αιθύλλα
633 Αίθων
634 Αίθωνας
635 Αικατερίνη
638 Αικατερίνος
639 Αιλία
640 Αίλιος
641 Άιμαν
642 Αιματούσα
643 Αιμίαλου
644 Αιμιλένια
645 Αιμιλένια
646 Αιμιλία
647 Αιμιλίνα
648 Αιμίλιος
649 Άιμον
650 Αιμόνιος
651 Αίμος
652 Αίμουσα
653 Αίμων
654 Αιναρέτη
655 Αινέας
656 Αινεία
657 Αινείας
658 Αίνειος
659 Αινεσίδημος
660 Αίνετος
661 Αινεύς
662 Αίνητος
663 Αινία
664 Αινιάδης
665 Αινίππη
666 Αινιώνη
667 Αινόμορος
668 Αϊνουρ
669 Άϊντα
670 Αιξ
671 Αίξων
672 Αιόλη
673 Αίολος
674 Αίπυτος
675 Αϊρένα
676 Αιρίν
677 Αιρκώτισσα
678 Αιρώ
679 Αίσακος
680 Αισανίας
681 Αίσαρα
682 Αισημίδα
683 Αισημίδας
684 Αίσηπα
685 Αίσηπος
686 Αισία
687 Αίσιμος
688 Αίσιος
689 Αίστυ
690 Αίστυ
691 Αισυήτη
692 Αισυήτης
693 Αίσυμνος
694 Αίσυπος
695 Αισχίνη
696 Αισχίνης
697 Αισχίων
698 Αισχρηίς
699 Αισχυλίδης
700 Αισχυλίς
701 Αισχύλος
702 Αίσων
703 Αισωπία
705 Αίσωψ
707 Άϊτα
708 Αίτνα
709 Αιτναίος
710 Αιτωλίς
711 Αιτωλός
712 Αιχμίουσα
713 Αιχμοκλής
714 Αιωπίς
715 Αιώρα
716 Ακαδημία
717 Ακάδημος
718 Ακαθή
719 Ακάθιστη
720 Ακάθιστος
721 Ακακαλλίς
722 Ακάκητος
723 Ακακία
724 Ακάκιος
726 Άκακος
727 Ακαλανθίς
728 Ακαλλαρίς
729 Ακάμα
730 Ακάμας
731 Ακανθίς
732 Άκανθος
733 Ακαρίων
734 Ακαρναν
735 Ακάστη
736 Άκαστος
737 Ακατάβλητη
738 Ακατάβλητος
739 Ακατάφλεκτη
740 Ακατάφλεκτος
741 Αἰκατερίνη
742 Ακελδαμά
743 Ακέλεια
744 Άκελος
745 Ακεσάνδρα
746 Ακέσανδρος
747 Ακεσίας
748 Ακεσίδας
749 Ακεσίλαος
750 Ακεσίλας
751 Ακεσίμβροτος
752 Άκεσις
753 Ακέστης
754 Ακεστόδωρος
755 Ακέστωρ
756 Ακεψεή
757 Ακεψεής
758 Ακεψιμά
759 Ακεψιμάς
760 Ακήραση
761 Ακήρατος
762 Αἰάκης
763 Άκης
764 Ακίνδυνη
765 Ακίνδυνος
766 Άκις
767 Ακκαλίς
768 Ακκώ
769 Ακματίδα
770 Ακματίδας
771 Ακμή
772 Ακμονίδας
773 Άκμουσα
774 Άκμων
775 Ακολουθία
776 Ακόλουθος
777 Ακοντεύς
778 Ακόπ
779 Ακουμενός
780 Ακουσιλάδας
781 Ακουσίλαος
782 Ακούτιος
783 Ακραγαντίνος
784 Ακράγας
785 Ακραία
786 Άκρατος
787 Ακρίας
788 Ακρίβη
789 Ακρίβος
790 Ακρίσιος
791 Ακρίτα
792 Ακρίτας
793 Ακρόκομος
794 Ακρόνεος
795 Ακρότατος
796 Άκρων
797 Ακρωτηριανή
798 Ακταία
799 Ακταίος
800 Ακτίνας
801 Ακτίς
802 Άκτις
803 Ακτορίς
804 Άκτωρ
805 Ακύλα
806 Ακύλας
808 Αλαλά
809 Αλαλκομένης
810 Αλαμάνος
811 Άλαν
812 Αλάνα
813 Αλανιώτισσα
814 Αλαξάνδρα
815 Αλάσια
816 Αλάστωρ
817 Αλαφούζος
818 Αλβανή
819 Αλβανός
820 Αλβέρτα
821 Αλβέρτος
822 Αλβίνα
823 Αλβίνος
824 Αλεβίζος
825 Αλεβίων
826 Αλεγήνωρ
827 Αλεγρία
828 Αλέκα
829 Αλέκος
830 Αλεκτρυών
831 Αλέκτωρ
832 Αλεμίνα
833 Αλένα
834 Αλεξάγγελος
835 Αλεξάνδρα
836 Αλέξανδρος
839 Αλεξάνορας
840 Αλεξάνωρ
841 Αλέξαρχος
842 Αλεξία
843 Αλεξίβια
844 Αλεξίβιος
845 Αλεξίκακη
846 Αλεξίκακος
847 Αλεξικλής
848 Αλεξιμάχη
849 Αλεξίμαχος
850 Αλεξίνικος
851 Αλέξιος
852 Αλεξίππη
853 Αλέξιππος
854 Αλεξιρόη
855 Αλεξιώτισσα
856 Αλέξων
857 Αλεός
858 Αλεπινή
859 Αλεύας
860 Αλέχτορας
861 Αλήθεια
862 Αληθής
863 Αληκτώ
864 Αλήσιος
865 Αλήτη
866 Αλήτης
867 Αληυόνη
868 Αλθαία
869 Αλθαιμένης
870 Άλθηπος
871 Αλία
872 Αλίαρτος
873 Αλίας
874 Αλίη
875 Αλιθέρση
876 Αλιθέρσης
877 Αλίκη
878 Άλικος
879 Αλιμήδη
880 Αλιμήδης
881 Αλίντα
882 Άλιος
883 Αλίοχος
884 Άλις
885 Αλίσα
886 Άλισον
887 Αλιφηραία
888 Αλίφηρας
889 Αλκαθόη
890 Αλκάθοος
891 Αλκαία
892 Αλκαινέτος
893 Αλκαίος
894 Αλκαμένη
895 Αλκαμένης
896 Αλκάνδρη
897 Άλκανδρος
898 Αλκάντρα
899 Αλκάνωρ
900 Αλκείδης
901 Αλκέτας
902 Άλκη
903 Αλκήνωρ
904 Άλκης
905 Άλκηστις
906 Αλκίας
907 Αλκιβία
908 Αλκιβιάδη
909 Αλκιβιάδης
910 Αλκίβιος
911 Αλκιδάμας
912 Αλκίδας
913 Αλκιδίκη
914 Αλκιθόη
915 Αλκιμάχη
916 Αλκίμαχος
917 Αλκιμέδη
918 Αλκιμέδων
919 Αλκιμένης
920 Αλκιμήδη
921 Αλκιμήδης
922 Άλκιμος
923 Αλκινάδας
924 Αλκινόη
925 Αλκίνοος
926 Αλκίππη
928 Άλκιππος
929 Αλκίς
930 Αλκισθένης
931 Αλκίσων
932 Αλκίφρουσα
933 Αλκίφρων
934 Αλκμήνη
935 Αλκμήνης
936 Αλκυονεύς
937 Αλκυών
938 Άλκων
939 Άλκωνας
940 Αλλάς
941 Αλλοιώτισσα
942 Άλμα
943 Αλμαρίνα
944 Αλμήνωρ
945 Αλμπάνα
946 Αλμπάνης
947 Αλμπέος
948 Αλμπέρτος
949 Άλμωψ
950 Αλξίων
951 Αλόη
952 Αλοίσιος
953 Αλοκράτη
954 Αλοκράτης
955 Αλόπη
956 Αλόπιος
957 Αλουίζος
958 Αλόχη
959 Αλπέγιος
960 Άλπης
961 Αλσηΐς
962 Αλταία
963 Αλταίων
964 Αλτάνη
965 Άλτη
966 Άλτης
967 Άλτιμη
968 Άλτιμος
969 Αλτίνα
970 Αλτίνος
971 Αλύα
972 Αλυζεύς
973 Άλυκος
974 Αλυπία
975 Αλύπιος
976 Αλύριος
977 Αλυσία
978 Αλύσιος
979 Αλφαία
980 Αλφαιεύς
981 Αλφειά
982 Αλφειός
983 Αλφεσίβοια
984 Αλφεσίβοιος
985 Άλφια
986 Αλφόνς
987 Αλφρέδος
988 Αλχέλμος
989 Αλωεύς
990 Αλωνία
991 Αλώνιος
992 Αλώπεκος
993 Αμαδρυάς
994 Αμαζόνιος
995 Αμαζών
996 Αμάθεια
997 Αμαθεύς
998 Αμαθούσα
999 Αμάλθεια
1000 Αμαλθεύς
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία