Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Etheldreda
6 Eύαρδις
7 Gwenagwy
8 Nαΐς
9 Trea
10 Wivina
11 Ααρδαῒς
12 Άβα
13 Άβαβα
14 Αβαδδώσσα
15 Αβάδνη
16 Αβαεοδώρα
17 Αβαζία ή Αβασγία
18 Αβαζίουσα
19 Αβάη
20 Αβαία
21 Αβαιοδόρα
22 Αβαιοδώρα
23 Αβαιοκρίτη
24 Αβαίστα
25 Αβάκαινα
26 Αβάκεια
27 Αβακένα
28 Αβακουμία
29 Άβακτη
30 Αβάμμουσα
31 Αβανθίς
32 Αβαντία καί Αμαντία
33 Αβαντιάδη
34 Αβαντιάς
35 Αβαντίδη
36 Αβαντίς
37 Αβαρβαρέη
38 Αβάρβαρη
39 Αβαρη
40 Αβαρίνη
41 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
42 Άβαρτη
43 Αβάσιτη
44 Αβασκάντη
45 Αβασκάντιλλα
46 Αββαία
47 Άβδηρα
48 Αβδιηλία
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Αβιάθα
54 Αβιανία
55 Αβιανία
56 Αβίαντη
57 Αβίατη
58 Άβιβα
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβρααμία
66 Αβρικία
67 Αβρονίκη
68 Αβρόντιον
69 Αβροσύνη
70 Αβρότονον
71 Αβρυλλίς
72 Αβρωνίς
73 Αβρώτη
74 Αβυδηνή
75 Αγάβη
76 Αγαθαγγέλα
77 Αγαθάγητη
78 Αγάθη
79 Αγαθημερίς
80 Αγαθίππη
81 Αγαθόβουλη
82 Αγαθοδαίμουσα
83 Αγαθοδώρα
84 Αγαθόκλεια
85 Αγαθονίκη
86 Αγαθοπόδη
87 Αγαθοσθένη
88 Αγάθυρνα
89 Αγαθύρση
90 Αγαθωνία
91 Αγαθωνύμη
92 Αγάκλεια
93 Αγαλλία
94 Αγαμεμνονίδη
95 Αγαμήδη
96 Αγαμηδίδα
97 Αγαμήθη
98 Αγανίκη
99 Αγανίππη
100 Αγάπη
101 Αγαπηνωρίς
102 Αγαπητή
103 Αγαπτολέμα
104 Αγαρίστη
105 Αγαύη
106 Αγγέλα
107 Αγγελαρία
108 Αγγελία
109 Αγγέλιδα
110 Αγγελική
111 Αγγελίνα
112 Αγγερούλα
113 Αγγλία
114 Αγελαϊς
115 Αγεμάχη
116 Αγεστράτη
117 Αγεύουσα
118 Αγεχόρη
119 Αγηνωρίς
120 Αγησάνδρα
121 Αγησιλεία
122 Αγησιλοχίς
123 Αγησιμάχη
124 Αγησιστράτη
125 Αγησιχόρα
126 Αγιάσσου
127 Αγιάτις
128 Αγιδώς
129 Αγιοδεκτινή
130 Αγιοηλιώτισσα
131 Αγιολούσαινα
132 Αγιούλα
133 Αγιούπα
134 Αγκαία
135 Αγλαΐα
136 Αγλαονίκη
137 Αγλαόπη
139 Αγλαοφήμη
140 Άγλαυρος
141 Αἴγλη
142 Αγναγόρα
143 Αγνή
145 Αγνοδίκη
146 Αγνόκλεια
147 Αγορακρίτη
148 Αγοράστη
149 Αγορή
150 Αγορίτσα
151 Αγραία
152 Αγράμπελη
153 Αγρεύουσα
154 Αγρία
155 Αγριδιώτισσα
156 Αγριλιώτισσα
157 Αγριόπη
158 Αγρίππα
159 Αγροιώ
160 Αγροτέρα
161 Αγυάη
162 Αγχιάλη
163 Αγχιμάχη
164 Αγχινόη
165 Αγχιρόη
166 Αγχιρρόη
167 Άγω
168 Αγωνίς
169 Άδα
170 Αδαία
171 Αδαλβέρτη
172 Αδαμαντία
174 Αδάμη
175 Αδελαΐς
176 Αδελφή
177 Αδιάντη
178 Αδίστα
179 Αδίτη
180 Αδμήτη
181 Αδράστεια
182 Αδριανή
183 Αδύτη
184 Αδώνια
185 Αεθλία
186 Αειθάλα
187 Αειμακάριστος
188 Αειμεσιτεύουσα
189 Αείμνηστη
190 Αέλια
191 Αελλόπους
192 Αελλώ
193 Αερία
194 Αερόπη
195 Αετία
196 Αζαΐς
197 Αζαρία
198 Αηδών
199 Αθανάδα
200 Αθανασία
201 Αθεόνα
202 Αἰθερία
203 Αθηνά
204 Αθηναγόρα
205 Αθήνη
206 Αθηνίς
207 Αθηνιώτισσα
208 Αθηνοδώρα
209 Αθηνώ
210 Αθορ
211 Αἴθρα
212 Αία
213 Αιάκη
214 Αιγαία
215 Αιγέα
216 Αίγειρος
217 Αιγέστη
218 Αίγη
219 Αιγιάλεια
220 Αιγίδα
221 Αίγινα
223 Αιγίσθη
224 Αίγλη
225 Αιγυπτία
226 Αϊδανή
227 Αιδεσία
228 Αιδός
229 Αιδώ
230 Αιήτη
231 Αιθερία
232 Αίθη
233 Αιθήρη
234 Αιθίλλα
235 Αιθούσα
236 Αίθρα
237 Αιθύλλα
238 Αικατερίνη
241 Αιλία
242 Αιματούσα
243 Αιμίαλου
244 Αιμιλένια
245 Αιμιλένια
246 Αιμιλία
247 Αιμιλίνα
248 Αίμουσα
249 Αιναρέτη
250 Αινεία
251 Αινιώνη
252 Άϊντα
253 Αιόλη
254 Αιολία
255 Αϊρένα
256 Αιρίν
257 Αιρκώτισσα
258 Αιρώ
259 Αίσαρα
260 Αισημίδα
261 Αίσηπα
262 Αίστυ
263 Αίστυ
264 Αισυήτη
265 Αισχίνη
266 Αισχρηίς
267 Αισχυλίς
268 Αισωπία
270 Άϊτα
271 Αίτνα
272 Αιτωλίς
273 Αιχμίουσα
274 Αιωπίς
275 Αιώρα
276 Ακαδημία
277 Ακαθή
278 Ακάθιστη
279 Ακακαλλίς
280 Ακακία
281 Ακαλανθίς
282 Ακαλλαρίς
283 Ακάμα
284 Ακανθίς
285 Ακάστη
286 Ακατάβλητη
287 Ακατάφλεκτη
288 Αἰκατερίνη
289 Ακελδαμά
290 Ακέλεια
291 Ακεσάνδρα
292 Άκεσις
293 Ακεψεή
294 Ακεψιμά
295 Ακήραση
296 Ακίνδυνη
297 Ακκαλίς
298 Ακκώ
299 Ακματίδα
300 Ακμή
301 Ακολουθία
302 Ακραία
303 Ακρήτη
304 Ακρίβη
305 Ακρωτηριανή
306 Ακταία
307 Ακτίς
308 Ακτορίς
309 Ακυλίνα
310 Αλαλά
311 Αλάνα
312 Αλανιώτισσα
313 Αλαξάνδρα
314 Αλάσια
315 Αλβανή
316 Αλβέρτα
317 Αλβίνα
318 Αλεγρία
319 Αλέκα
320 Αλεμίνα
321 Αλένα
322 Αλεξάνδρα
323 Αλεξία
324 Αλεξίβια
325 Αλεξίκακη
326 Αλεξιμάχη
327 Αλεξιρόη
328 Αλεξιώτισσα
329 Αλεπινή
330 Αλήθεια
331 Αληκτώ
332 Αλήτη
333 Αληυόνη
334 Αλθαία
335 Αλία
336 Αλίη
337 Αλίκη
338 Αλιμήδη
339 Αλίντα
340 Αλίσα
341 Άλισον
342 Αλιφηραία
343 Αλκαθόη
344 Αλκαία
345 Αλκάνδρη
346 Αλκάντρα
347 Άλκη
348 Αλκήνωρ
349 Άλκηστις
350 Αλκιβία
351 Αλκιβιάδη
352 Αλκιδίκη
353 Αλκιθόη
354 Αλκιμάχη
355 Αλκιμέδη
356 Αλκιμήδη
357 Αλκινόη
358 Αλκίππη
360 Αλκίς
361 Αλκίφρουσα
362 Αλκμάονα
363 Αλκμήνη
364 Αλκυών
365 Αλλοιώτισσα
366 Άλμα
367 Αλμαρίνα
368 Αλμπάνα
369 Αλόη
370 Αλόπη
371 Αλόχη
372 Αλσηΐς
373 Αλτάνη
374 Άλτη
375 Άλτιμη
376 Αλύα
377 Αλυπία
378 Αλυσία
379 Αλφαία
380 Αλφειά
381 Αλφεσίβοια
382 Άλφια
383 Αλωνία
384 Αμαδρυάς
385 Αμαζών
386 Αμάθεια
387 Αμαθούσα
388 Αμάλθεια
389 Αμαλία
390 Αμαλιάννα
391 Αμανατία
392 Αμάνδα
393 Αμαρακίς
394 Αμαρίλντα
395 Αμαρυλλίς
397 Αματίτση
398 Αμβέρσα
399 Αμβροσία
400 Αμεθέα
401 Αμέλια
402 Άμεμπτη
403 Αμερίνη
404 Αμερίσσα
405 Αμέρσια
406 Αμήδη
407 Αμμία
408 Αμμιανή
409 Αμμωνά
410 Αμνησία
411 Αμοίνη
412 Αμολιανή
413 Αμπελίς
414 Αμπελοκήπισσα
415 Αμπλία
416 Αμυγδαλέα
417 Αμύκλα
418 Αμυμώνη
419 Αμύντα
420 Αμφιάλη
421 Αμφιαράη
422 Αμφιδάμα
423 Αμφιθέα
424 Αμφιθόη
425 Αμφίκλεια
426 Αμφικτυωνίς
427 Αμφιλοχία
428 Αμφιλύκη
429 Αμφιμάχη
430 Αμφιμέδα
431 Αμφιμήδη
432 Αμφινόμη
433 Αμφιρρόη
434 Αμφιρώ
435 Αμφιτρίτη
436 Αμφιώνη
437 Αμωμη
438 Ανάγκη
439 Αναΐς
440 Αναϊτις
441 Αναλίζα
442 Ανανία
443 Αναξαγόρα
444 Αναξάνδρα
445 Αναξαρέτη
446 Ανάξαρχη
447 Αναξιβία
448 Αναξιμάνδρα
449 Αναξιμένη
450 Αναξιρρόη
451 Ανάργυρη
452 Άνασσα
453 Αναστασία
454 Αναστέλλα
455 Ανατολή
456 Αναφωνήτρια
457 Άνβη
458 Άνδρεα
459 Ανδριανή
460 Ανδριάννα
461 Ανδριγούλα
462 Ανδρομάχη
463 Ανδρομέδα
464 Ανδρομήδη
465 Ανδρονίκη
466 Ανδροπελαγία
467 Ανεζίνα
468 Ανειτυλλιανή
469 Ανεκτή
470 Ανέλια
471 Άνελλα
472 Άνεμονη
473 Ανεμπόδιστη
474 Ανερίνα
475 Ανερίνα
476 Ανέστια
477 Ανησιδώρα
478 Άνθα
479 Ανθεμις
480 Ανθή
481 Ανθηδόνη
483 Ανθήκλεια
484 Ανθήλεια
485 Ανθήλια
486 Ανθηνίκη
487 Άνθιμη
488 Ανθίππη
489 Ανθοδέσμη
490 Ανθοζωή
491 Ανθοσμία
492 Ανθρακία
493 Ανία
494 Ανίκητη
495 Ανιμαϊς
496 Ανίνα
497 Ανίππη
498 Ανίτα
499 Ανμαρί
500 Άνν Μαρί
501 Άννα
503 Αννακαίτη
504 Ανναλίζα
505 Ανναμπέλα
506 Ανναρέα
507 Ανναστέλλα
508 Αννέζη
509 Αννίνη
510 Άνοιξη
511 Ανουσώ
512 Ανουτσιάτα
513 Άντα
514 Άντεια
515 Αντελίνα
516 Αντερώσα
517 Αντζελίνα
518 Αντηνώρη
519 Άντια
520 Αντιάνειρ
521 Αντιγόνη
522 Αντίκλεια
523 Αντιμάχη
524 Αντιμήδη
525 Αντινίτισσα
526 Αντινόη
527 Αντιόπη
528 Αντιοχίς
529 Αντίπα
530 Αντιπάτρα
531 Άντιφα
532 Αντιφάνη
533 Αντιφάτη
534 Αντιφόνη
535 Αντιφωνήτρια
536 Αντιφώσσα
537 Αντουανέτα
539 Άντρεα
540 Αντωνέττα
541 Αντωνία
542 Αντωνίκη
543 Αντωνίσκη
544 Ανυξιά
545 Ανυσία
546 Ανωμερίτισσα
547 Αξίερο
548 Αξίνη
549 Αξιοθέα
550 Αξιόκερσα
551 Αξιονίκη
552 Αξιούσα
553 Αοδεσία
554 Αοιδή
555 Αουρόρα
556 Απελλή
557 Απελλίχα
558 Απήμαντη
559 Απλοδώρα
560 Απολλιναρία
561 Απολλωνία
562 Απολλωνίς
563 Αποστολένα
564 Αποστολία
565 Απυμοσύνη
566 Άπφια
567 Αραβέλλα
568 Αρακιώτισσα
569 Αραξή
570 Αράπισσα
571 Αράχνη
572 Αρβανίτισσα
573 Άρβηλα
574 Αργά
575 Αργεία
576 Αργέλη
577 Αργεντινή
578 Άργη
579 Αργήλη
580 Αργία
581 Αργίνη
582 Αργίνουσσα
583 Αργιόπη
584 Αργυλεωνις
585 Αργυρά
586 Αργυφίη
587 Αργώ
588 Αρδαλίς
589 Αρεδία
590 Αρέθουσα
591 Αρεία
592 Αρείωνας
593 Αρεστή
594 Άρεστον
595 Αρετή
596 Αρηβοϊα
597 Αρηγονίς
598 Αρήνη
599 Αρήτη
600 Άρια
601 Αριάδνη
603 Αριάθνη
604 Αριάνα
605 Αριαρούλα
606 Αρίβοια
607 Αριγνωτη
608 Αριδάφνη
609 Αριέλ
610 Αριέτα
611 Αριλιά
612 Αριμνηστέα
613 Αρίννα
614 Αρίσα
615 Αρίσβη
616 Αρισταγγέλα
617 Αρισταγόρα
618 Αρισταινέτη
619 Αρισταρχίς
620 Αριστείδη
621 Αρίστη
622 Αριστιάνα
623 Αριστίνα
624 Αριστίππη
625 Αριστοβούλα
626 Αριστοδήμη
627 Αριστοδίκη
628 Αριστοθέα
629 Αριστόκλεια
630 Αριστοκρατία
631 Αριστοκύπρα
632 Αριστομάχη
633 Αριστομένη
634 Αριστομήδη
635 Αριστονίκη
636 Αριστοτέλεια
637 Αριστοτέχνη
638 Αριστωνομίδα
639 Αρίφρουσα
640 Αρκαδία
641 Αρκέα
642 Άρκη
643 Αρλέτα
644 Αρλίντα
645 Αρμαντίνα
646 Αρμενοκρατούσα
647 Αρμοδία
648 Αρμοθόη
649 Αρμονία
650 Άρνη
651 Αρόα
652 Άρπινα
653 Αρριανή
654 Αρριδαία
655 Αρριέττα
656 Αρσάκη
657 Αρσενία
658 Αρσίνα
659 Αρσινόη
660 Αρσίππη
661 Άρτα
662 Αρτεμιδώρα
663 Άρτεμις
664 Αρτεμισία
665 Αρτυμήδη
666 Αρχαγάθη
667 Αρχαγγελιώτισσα
668 Αρχεάνασσα
669 Αρχεδίκη
670 Αρχελάη
671 Αρχεμάχη
672 Αρχεμήδη
673 Αρχία
674 Αρχιδαμια
675 Αρχιδίκη
676 Αρχιμήδη
677 Αρχίππη
678 Αρχισπορίτισσα
679 Αρχοντία
680 Αρχοντίνα
681 Ασάνω
682 Ασάφεια
683 Άση
684 Ασημίνα
685 Ασημώνη
686 Ασία
687 Ασίη
688 Ασινέθ
689 Ασκλά
690 Ασκληπιάς
691 Ασκληπιγένεια
692 Ασκληπιοδότη
693 Ασκληπιοδώρα
694 Άσκρη
695 Άσπα
696 Ασπασία
697 Ασπραγγέλου
698 Ασπροβουνιώτισσα
699 Ασπροπαναγιά
700 Ασπρούλα
701 Αστάρτη
702 Ασταφις
703 Αστερία
704 Αστερόειδα
705 Αστερόζα
706 Αστερόπεια
707 Αστερόπη
708 Αστή
709 Αστηρόπη
710 Αστράδαινα
711 Αστραία
712 Αστρελένα
713 Άστρια
714 Αστρίς
715 Αστρίτη
716 Αστυάνασσα
717 Αστυβία
718 Αστυδάμεια
719 Αστυκράτεια
720 Αστυμάχη
721 Αστυμέδουσα
722 Αστυμηδίδη
723 Αστυμηδίδης
724 Αστυνόμη
725 Αστυόχεια
726 Αστυόχη
727 Ασύγκριτη
728 Ασυδία
729 Ασυνέθ
730 Ασυνούλα
731 Ασχολία
732 Ασωπίς
733 Αταλάντη
734 Ατάργατις
735 Ατζουλέτα
736 Ατθίς
737 Ατία
738 Άτις
739 Ατλάντεια
740 Άτροπος
741 Ατταλίς
742 Αττική
743 Αυγεία
744 Αυγερινή
745 Αυγή
746 Αυγούστα
747 Αυδάκτη
748 Αυδάτα
749 Αύκτα
750 Αυλίδα
751 Αυξεντία
752 Αυξιβία
753 Αυξιλιαρία
754 Αύρα
755 Αύρη
756 Αυρηλία
757 Αυσημήδη
758 Αυτομάτη
759 Αυτομέδουσα
760 Αυτομήδη
761 Αυτονόη
762 Αυτονομία
763 Αφένδρα
764 Αφεντία
765 Αφέντρα
766 Αφθονία
767 Αφραάτη
768 Αφρικάνα
769 Αφροδίτη
770 Αφροκόμη
771 Αφροξυλάνθη
772 Αφρούλα
773 Αχαία
774 Αχαΐα
775 Αχαιμένη
776 Αχίλλεια
777 Αχίμα
778 Άχραντος
779 Αψεύδη
780 Αψευδής
781 Αψιδιώτισσα
782 Αώα
783 Βαβέλυκα
784 Βαβύλα
785 Βάγια
786 Βάδιμη
787 Βαθύκλεια
788 Ἄβαι
789 Βάια
790 Βάκια
791 Βακίνα
792 Βακχίς
793 Βακχυλίς
794 Βαλάντα
795 Βαλασία
796 Βαλδερούδη
797 Βαλεντίνα
798 Βαλέρια
799 Βάλια
800 Βαλμπόνα
801 Βαλουκλιώτισσα
802 Βαλσαμή
803 Βάλτη
804 Βαμβακία
805 Βάνα
806 Βάνδα
807 Βανέσσα
809 Βανίνα
810 Βανιώτισσα
811 Βάννα
812 Βάντα
813 Βαουθά
814 Βαπτίς
815 Βαραγγιώτισσα
816 Βαραδάτη
817 Βαραχησία
818 Βαρβάρα
819 Βαρδιανιώτισσα
820 Βαρδιάννα
821 Βαρθολομαία
822 Βάρις
823 Βαρκέτις
824 Βαρκού
825 Βάρλα
826 Βαρνάβα
827 Βαρουχία
828 Βαρσαβία
829 Βαρσανουφία
830 Βαρσίνη
831 Βαρυτίμη
832 Βάσια
833 Βασιανή
834 Βασιάνθη
835 Βασιλεία
836 Βασιλειάνα
837 Βασιλένια
838 Βασιληγενέτειρα
839 Βασίλισσα
840 Βασιλοπούλα
841 Ἀβασκαντίς
842 Ἀβασκαντώ
843 Ἄβασκη
844 Βάσσα
845 Ἄβασσον
846 Ἀβάστακτη
847 Βαστράδα
848 Βάτεια
849 Βατίς
850 Βατοπεδινή
851 Βατούσαινα
852 Βαυβώ
853 Βαυκίς
854 Ἀβαύχα
855 Βαυώ
856 Βάχθιση
857 Ἄββα
858 Ἄβδα
859 Ἀβδαία
860 Ἀβδαίμουσα
861 Ἀβδαλωνύμη
862 Ἀβδαράκη
863 Ἀβδάρβα
864 Ἀβδαστράτη
865 Ἀβδελωνύμη
866 Ἀβδέμουσα
867 Ἀβδερίτις
868 Ἄβδη
869 Ἀβδήμουσα
870 Ἄβδηρα
871 Ἀβδηρίτη
872 Ἀβδηροδημοκρίτη
873 Ἀβδία
874 Ἀβδίμιλκη
875 Ἀβδολωνύμη
876 Ἀβδρανόθεμις
877 Ἀβδύβαλη
878 Ἀβδύμουσα
879 Ἄβδυρα
880 Ἀβεάκη
881 Βεάτα
882 Βεατρίκη
883 Βεβαία
884 Βεβρύκη
885 Ἀβειρώσσα
886 Βελανιδιά
887 Βέλβινα
888 Βέλη
889 Βελίκα
890 Βελίνα
891 Βελισσαρία
892 Βελιστίχη
893 Βελούδω
894 Βενανδία
895 Βεναντία
896 Βενεδίκτη
897 Βενετία
898 Βενθεσικύμη
899 Βένια
900 Βενιζέλα
901 Βέννα
902 Βενούστα
903 Βεντούλα
904 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
905 Βέρα
906 Βερβούργα
907 Βεργούλα
908 Βεργουπουλιανή
909 Βερεγγάρια
910 Βερεκούνδα
911 Βερενίκη
912 Βέρθα
913 Βερνάρδη
914 Βερόη
915 Βερόνικα
916 Βερονίκη
918 Βερουλία
919 Βερσεβέ
920 Βερτράνδη
921 Βερώνη
922 Βεσέλα
923 Βεσσέλκα
924 Βέτα
925 Ἀβεύρια
926 Βέφα
927 Ἄβη
928 Ἀβηδάμεια
929 Βηθανία
930 Βηθεσδά
931 Βηθζαθά
932 Βηθλεέμ
933 Βηθλεεμίτισσα
934 Ἀβηϊχίς
935 Βήλη
936 Βηματάρισσα
937 Ἀβηοδώρα
938 Βηρία
939 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
940 Βήρυλλα
941 Βησσαρία
942 Ἀβηΐχα
943 Βηχιανή
944 Βία
945 Βιάγκα
946 Βιασεσλάβα
947 Βιβέτα
948 Βιβή
949 Βιβιανή
950 Ἀβίγα
951 Βιγλιώτισσα
952 Ἀβιδία
953 Ἀβιδιανή
954 Βιδιανή
955 Βιερα
956 Ἀβιηνή
957 Ἀβικέννα
958 Βικέντια
959 Βικτώρια
960 Βίκυ
961 Βιλελμίνη
962 Βιλιστίχη
963 Ἀβιλλία
964 Βίλμα
965 Βιμποράδα
966 Βίνα
967 Ἀβίνδη
968 Ἀβιογένη
969 Ἀβιοδότη
970 Ἀβιοδώρα
971 Ἀβιοκρίτη
972 Βιόλα
973 Βιολάνθη
974 Βιολέτα
975 Βιργενια
976 Βιργινία
977 Βιργιωμένη
978 Ἄβις
979 Ἀβισάρη
980 Βιστωνίς
981 Βίτα
982 Βιτάλη
983 Ἀβίτη
984 Βιτιμία
985 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
986 Βιώνη
987 Ἀβλάβεια
988 Βλαδιμήρα
989 Βλαδισλάβα
990 Βλακεία
991 Βλανδίνα
992 Βλασία
993 Βλάστα
994 Βλαχέρνα
995 Βλέπουσα
996 Ἀβλίουσα
997 Βλουτινα
998 Βλυχιόρικα
999 Ἀβλωνάκη
1000 Ἄβναγη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία