Εορτές 7 Ιουνίου: Vulphy Willibald Αγία Ζηναΐς η Θαυματουργή Άγιος Λυκαρίων Λυκαρία Οσία Ποταμία Οσία Ποταμιαίνη Ποταμιαίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ευσεβεία Αγία Σωσάννα Άγιοι Βασιλείδης μάρτυρας Στρατιώτης Άγιος Ιωάννης Άγιος Ταράσιος Οσία Σεβαστιανή Όσιος Παναγής Μπασιάς (Παΐσιος) Όσιος Παναγής Μπασιάς (Παΐσιος)
1 Χαλκάορ
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Etheldreda
6 Eύαρδις
7 Gwenagwy
8 Nαΐς
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Αββαία
46 Άβδηρα
47 Αβδιηλία
48 Αβερκία
49 Αβερρόη
50 Αβησσυνία
51 Αβία
52 Αβιάθα
53 Αβιανία
54 Αβιανία
55 Αβίαντη
56 Αβίατη
57 Άβιβα
58 Αβιλλία
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβουρνιά
66 Άβρα
67 Αβρααμία
68 Αβραγόρα
69 Αβρετία
70 Αβρικία
71 Αβρίππη
72 Αβροκόμη
73 Αβρονίκη
74 Αβρόντιον
75 Αβροσύνη
76 Αβροτέλεια
77 Αβρότονον
78 Αβρυλλίς
79 Αβρωνίς
80 Αβρώτη
81 Άβυδη
82 Αγάβη
83 Αγαθαγγέλα
84 Αγαθάγητη
85 Αγάθη
86 Αγαθημερίς
87 Αγαθίππη
88 Αγαθόβουλη
89 Αγαθοδαίμουσα
90 Αγαθοδώρα
91 Αγαθόκλεια
92 Αγαθονίκη
93 Αγαθοπόδη
94 Αγαθοσθένη
95 Αγάθυρνα
96 Αγαθύρση
97 Αγαθωνία
98 Αγαθωνύμη
99 Αγάκλεια
100 Αγαλλία
101 Αγαμεμνονίδη
102 Αγαμήδη
103 Αγαμηδίδα
104 Αγαμήθη
105 Αγανίκη
106 Αγανίππη
107 Αγάπη
108 Αγαπηνωρίς
109 Αγαπητή
110 Αγαπτολέμα
111 Αγαρίστη
112 Αγασθένη
113 Αγασίκλεια
114 Αγασίππη
115 Αγαστοφάνη
116 Αγάστροφη
117 Αγαύη
118 Αγγέλα
119 Αγγελία
120 Αγγέλιδα
121 Αγγελική
122 Αγγελίνα
123 Αγγερούλα
124 Αγγλία
125 Αγελάδα
126 Αγελαϊς
127 Αγελέα
128 Αγεμάχη
129 Αγεπόλεια
130 Αγέρωχη
131 Αγεσιμβροτίς
132 Αγεστράτη
133 Αγεύουσα
134 Αγεχόρη
135 Αγηνωρίς
136 Αγησάνδρα
137 Αγησιλεία
138 Αγησιλοχίς
139 Αγησιμάχη
140 Αγησινόη
141 Αγησίππη
142 Αγησιστράτη
143 Αγησιχόρη
144 Αγιάσσου
145 Αγιάτις
146 Αγιδώς
147 Αγιοδεκτινή
148 Αγιοηλιώτισσα
149 Αγιολούσαινα
150 Αγιούλα
151 Αγιούπα
152 Αγίππη
153 Αγκαία
154 Αγλαΐα
155 Αγλανθιώ
156 Αγλαονίκη
157 Αγλαόπη
159 Αγλαοφήμη
160 Άγλαυρος
161 Αἴγλη
162 Αγλωκρίτη
163 Αγναγόρα
164 Αγνή
166 Αγνίππη
167 Αγνοδίκη
168 Αγνόκλεια
169 Αγοράκλεια
170 Αγορακρίτη
171 Αγοράνασσα
172 Αγοράστη
173 Αγορή
174 Αγορίτσα
175 Αγραία
176 Αγράμπελη
177 Αγράφω
178 Αγρεύουσα
179 Αγρία
180 Αγριδιώτισσα
181 Αγριλιώτισσα
182 Αγριόπη
183 Αγρίππα
184 Αγροιώ
185 Αγροτέρα
186 Αγρυπνία
187 Αγυάη
188 Αγχία
189 Αγχιάλη
190 Αγχιβία
191 Αγχιμάχη
192 Αγχίμολη
193 Αγχινόη
194 Αγχίππη
195 Αγχιπύλη
196 Αγχιρόη
197 Αγχιρρόη
198 Αγχίση
199 Άγω
200 Αγωνίππη
201 Αγωνίς
202 Άδα
203 Αδαία
204 Αδαλβέρτη
205 Αδαμαντία
207 Αδάματη
208 Αδάμη
209 Αδελαΐς
210 Αδελφή
211 Αδιάντη
212 Αδίστα
213 Αδίτη
214 Αδμήτη
215 Αδράστεια
216 Αδρήστη
217 Αδριανή
218 Αδύτη
219 Αδώνια
220 Αεθλία
221 Αειθάλα
222 Αειμακάριστος
223 Αειμεσιτεύουσα
224 Αειμνήστη
225 Αέλια
226 Αελλόπους
227 Αελλώ
228 Αερία
229 Αερόπη
230 Αετία
231 Αζαΐς
232 Αζαρία
233 Αηδών
234 Αθανάδα
235 Αθανασία
236 Αθεόνα
237 Αἰθερία
238 Αθηνά
239 Αθηναγόρα
240 Αθήνη
241 Αθηνίς
242 Αθηνιώτισσα
243 Αθηνογένεια
244 Αθηνοδώρα
245 Αθηνώ
246 Αθορ
247 Αἴθρα
248 Αία
249 Αιάκη
250 Αιγαία
251 Αιγέα
252 Αίγειρος
253 Αιγέστη
254 Αίγη
255 Αιγιάλεια
256 Αιγίδα
257 Αίγινα
259 Αιγίσθη
260 Αίγλη
261 Αιγυπτία
262 Αϊδανή
263 Αιδεσία
264 Αιδός
265 Αιδώ
266 Αιήτη
267 Αιθερία
268 Αίθη
269 Αιθήρη
270 Αιθίλλα
271 Αιθούσα
272 Αίθρα
273 Αιθύλλα
274 Αικατερίνη
277 Αιλία
278 Αιμάνθη
279 Αιματούσα
280 Αιμίαλου
281 Αιμιλένια
282 Αιμιλένια
283 Αιμιλία
284 Αιμιλίνα
285 Αίμουσα
286 Αιναρέτη
287 Αινεία
288 Αινία
289 Αινίππη
290 Αινιώνη
291 Άϊντα
292 Αιξ
293 Αιόλη
294 Αϊρένα
295 Αιρίν
296 Αιρκώτισσα
297 Αιρώ
298 Αίσαρα
299 Αισημίδα
300 Αίσηπα
301 Αίστυ
302 Αίστυ
303 Αισυήτη
304 Αισχίνη
305 Αισχρηίς
306 Αισχυλίς
307 Αισωπία
309 Άϊτα
310 Αίτνα
311 Αιτωλίς
312 Αιχμίουσα
313 Αιωπίς
314 Αιώρα
315 Ακαδημία
316 Ακαθή
317 Ακάθιστη
318 Ακακαλλίς
319 Ακακία
320 Ακαλανθίς
321 Ακαλλαρίς
322 Ακάμα
323 Ακανθίς
324 Ακάστη
325 Ακατάβλητη
326 Ακατάφλεκτη
327 Αἰκατερίνη
328 Ακελδαμά
329 Ακέλεια
330 Ακεσάνδρα
331 Άκεσις
332 Ακεψεή
333 Ακεψιμά
334 Ακήραση
335 Ακίνδυνη
336 Άκις
337 Ακκαλίς
338 Ακκώ
339 Ακματίδα
340 Ακμή
341 Άκμουσα
342 Ακολουθία
343 Ακραία
344 Ακρίβη
345 Ακρίτα
346 Ακροτελεύτιον
347 Ακρωτηριανή
348 Ακταία
349 Ακτίς
350 Ακτορίς
351 Ακύλα
352 Αλαλά
353 Αλάνα
354 Αλανιώτισσα
355 Αλαξάνδρα
356 Αλάσια
357 Αλβανή
358 Αλβέρτα
359 Αλβίνα
360 Αλεγρία
361 Αλέκα
362 Αλεμίνα
363 Αλένα
364 Αλεξάνδρα
365 Αλεξία
366 Αλεξίβια
367 Αλεξίκακη
368 Αλεξιμάχη
369 Αλεξίππη
370 Αλεξιρόη
371 Αλεξιώτισσα
372 Αλεπινή
373 Αλήθεια
374 Αληκτώ
375 Αλήτη
376 Αληυόνη
377 Αλθαία
378 Αλία
379 Αλίη
380 Αλιθέρση
381 Αλίκη
382 Αλιμήδη
383 Αλίντα
384 Αλιόπη
385 Αλίσα
386 Άλισον
387 Αλιφηραία
388 Αλκαθόη
389 Αλκαία
390 Αλκαμένη
391 Αλκάνδρη
392 Αλκάντρα
393 Άλκη
394 Αλκήνωρ
395 Άλκηστις
396 Αλκιβία
397 Αλκιβιάδη
398 Αλκιδίκη
399 Αλκιθόη
400 Αλκιμάχη
401 Αλκιμέδη
402 Αλκιμήδη
403 Αλκινόη
404 Αλκιόπη
405 Αλκίππη
407 Αλκίς
408 Αλκίφρουσα
409 Αλκμήνη
410 Αλκυών
411 Αλλοιώτισσα
412 Άλμα
413 Αλμαρίνα
414 Αλμπάνα
415 Αλόη
416 Αλοκράτη
417 Αλόπη
418 Αλόχη
419 Αλσηΐς
420 Αλταία
421 Αλτάνη
422 Άλτη
423 Άλτιμη
424 Αλτίνα
425 Αλύα
426 Αλυπία
427 Αλυσία
428 Αλφαία
429 Αλφειά
430 Αλφεσίβοια
431 Άλφια
432 Αλωνία
433 Αμαδρυάς
434 Αμαζών
435 Αμάθεια
436 Αμαθούσα
437 Αμάλθεια
438 Αμαλία
439 Αμαλιάννα
440 Αμανατία
441 Αμάνδα
442 Αμαρακίς
443 Αμαρίλντα
444 Αμαρυλλίς
446 Αμαστρίνη
447 Αματίτση
448 Αμβέρσα
449 Αμβροσία
450 Αμεθέα
451 Αμέλια
452 Άμεμπτη
453 Αμερίκη
454 Αμερίνη
455 Αμερίσσα
456 Αμέρσια
457 Αμήδη
458 Αμμία
459 Αμμιανή
460 Αμμουνία
461 Αμμωνά
462 Αμνησία
463 Αμοίνη
464 Αμολιανή
465 Αμομφαρέτη
466 Αμπελίς
467 Αμπελοκήπισσα
468 Αμπλία
469 Αμυγδαλέα
470 Αμύκλα
471 Αμυμώνη
472 Αμύντα
473 Αμύρα
474 Αμφιάλη
475 Αμφιάνασσα
476 Αμφιαράη
477 Αμφιδάμα
478 Αμφιδίκη
479 Αμφιθάλεια
480 Αμφιθέα
481 Αμφιθόη
482 Αμφίκλεια
483 Αμφικτυωνίς
484 Αμφιλοχία
485 Αμφιλύκη
486 Αμφίλυτη
487 Αμφιμάχη
488 Αμφιμέδα
489 Αμφιμήδη
490 Αμφινόμη
491 Αμφιρρόη
492 Αμφιρώ
493 Αμφιτρίτη
494 Αμφιώνη
495 Αμωμη
496 Ανάγκη
497 Αναία
498 Αναΐς
499 Αναϊτις
500 Αναλίζα
501 Ανανία
502 Αναξαγόρα
503 Αναξάνδρα
504 Αναξαρέτη
505 Ανάξαρχη
506 Αναξιβία
507 Αναξιμάνδρα
508 Αναξιμένη
509 Αναξίππη
510 Αναξιρρόη
511 Ανάργυρη
512 Άνασσα
513 Αναστασία
514 Αναστέλλα
515 Ανατολή
516 Αναφωνήτρια
517 Άνβη
518 Άνδρεα
519 Ανδριανή
520 Ανδριάννα
521 Ανδριγούλα
522 Ανδροδάιξα
523 Ανδρομάχη
524 Ανδρομέδα
525 Ανδρομήδη
526 Ανδρονίκη
527 Ανδροπελαγία
528 Ανδροφίλη
529 Ανεζίνα
530 Ανειτυλλιανή
531 Ανεκτή
532 Ανέλια
533 Άνελλα
534 Ανεμπόδιστη
535 Άνεμώνη
536 Ανερίνα
537 Ανερίνα
538 Ανέστια
539 Ανησιδώρα
540 Άνθα
541 Άνθεμις
542 Ανθεστηρίς
543 Ανθή
544 Ανθηδόνη
546 Ανθήκλεια
547 Ανθήλεια
548 Ανθήλια
549 Ανθηνίκη
550 Άνθιμη
551 Ανθίππη
552 Ανθοδέσμη
553 Ανθοζωή
554 Ανθονίκη
555 Ανθοσμία
556 Ανθρακία
557 Ανία
558 Ανίκητη
559 Ανιμαϊς
560 Ανίνα
561 Ανίππη
562 Ανίτα
563 Ανμαρί
564 Άνν Μαρί
565 Άννα
567 Ανναγκρέυς
568 Αννακαίτη
569 Ανναλίζα
570 Ανναμπέλα
571 Ανναρέα
572 Ανναστέλλα
573 Αννέζη
574 Αννίβα
575 Αννίνη
576 Άνοιξη
577 Ανουσώ
578 Ανουτσιάτα
579 Άντα
580 Ανταγόρα
581 Ανταία
582 Άντεια
583 Αντελίνα
584 Αντερώσα
585 Αντζελίνα
586 Αντηνώρη
587 Άντια
588 Αντιάνειρα
589 Αντιγόνη
590 Αντίκλεια
591 Αντιλοχίς
592 Αντιμάχη
593 Αντιμήδη
594 Αντινίτισσα
595 Αντινόη
596 Αντιόπη
597 Αντιοχίς
598 Αντίπα
599 Αντιπάτρα
600 Άντιφα
601 Αντιφάνη
602 Αντιφάτη
603 Αντιφόνη
604 Αντιφωνήτρια
605 Αντιφώσσα
606 Αντουανέτα
608 Άντρεα
609 Αντωνέττα
610 Αντωνία
611 Αντωνίκη
612 Αντωνίσκη
613 Ανυξιά
614 Ανυσία
615 Ανωμερίτισσα
616 Ανώνυμη
617 Άξα
618 Αξίερο
619 Αξίνη
620 Αξιοθέα
621 Αξιόκερσα
622 Αξιονίκη
623 Αξιούσα
624 Αοδεσία
625 Αοιδή
626 Αουρόρα
627 Απατουρία
628 Απείρανδρος
629 Απελλή
630 Απελλίχα
631 Απήμια
632 Απλοδώρα
633 Απολλιναρία
634 Απολλωνία
635 Απολλωνίς
636 Αποστολένα
637 Αποστολία
638 Απυμοσύνη
639 Άπφια
640 Αραβέλλα
641 Αρακιώτισσα
642 Αραμπέλλα
643 Αράνθια
644 Αραξή
645 Αράπισσα
646 Αράχνη
647 Αρβανίτισσα
648 Άρβηλα
649 Αργά
650 Αργανθώνη
651 Αργεία
652 Αργέλη
653 Αργεντινή
654 Αργήλη
655 Αργία
656 Αργίνη
657 Αργίνουσσα
658 Αργιόπη
659 Αργοναύτη
660 Αργυλεωνις
661 Αργυρά
662 Αργυφίη
663 Αργώ
664 Αρδαλίς
665 Αρεδία
666 Αρέθουσα
668 Αρεία
669 Αρειμάνια
670 Αρείωνας
671 Αρεστή
672 Άρεστον
673 Αρετή
674 Αρηβοΐα
675 Αρηγονίς
676 Αρήνη
677 Αρήτη
678 Άρια
679 Αριάδνη
682 Αριάθνη
683 Αριάνα
684 Αριαράθη
685 Αριαρούλα
686 Αρίβοια
687 Αριγνωτη
688 Αριδάφνη
689 Αριδίκη
690 Αριέλ
691 Αριέτα
692 Αριλιά
693 Αρίμανθη
694 Αριμνηστέα
695 Αρίννα
696 Αρίσα
697 Αρίσβη
698 Αρισταγγέλα
699 Αρισταγόρα
700 Αρισταινέτη
701 Αριστακώ
702 Αρισταρχίς
703 Αριστείδη
704 Αρίστη
705 Αριστιάνα
706 Αριστίνα
707 Αριστιόπη
708 Αριστίππη
709 Αριστόβια
710 Αριστοβούλα
711 Αριστοδήμη
712 Αριστοδίκη
713 Αριστοθάλεια
714 Αριστοθέα
715 Αριστόκλεια
716 Αριστοκρατία
717 Αριστοκύπρα
718 Αριστομάχη
719 Αριστομένη
720 Αριστομήδη
721 Αριστονίκη
722 Αριστονόη
723 Αριστοτέλεια
724 Αριστοτέχνη
725 Αριστωνομίδα
726 Αρίφρουσα
727 Αρκαδία
728 Αρκέα
729 Άρκη
730 Αρκιθάλεια
731 Αρλέτα
732 Αρλίντα
733 Αρμαντίνα
734 Αρμενοκρατούσα
735 Αρμοδία
736 Αρμοθόη
737 Αρμονία
738 Άρνη
739 Αρόα
740 Αροδάφνη
741 Άρπινα
742 Αρριανή
743 Αρριδαία
744 Αρριέττα
745 Αρρύβα
746 Αρσάκη
747 Αρσενία
748 Αρσίνα
749 Αρσινόη
750 Αρσίππη
751 Άρτα
752 Αρτεμιδώρα
753 Άρτεμις
754 Αρτεμισία
755 Αρτυμήδη
756 Αρχαγάθη
757 Αρχαγγελιώτισσα
758 Αρχεάνασσα
759 Αρχεδίκη
760 Αρχελάη
761 Αρχεμάχη
762 Αρχεμήδη
763 Αρχεόπη
764 Αρχία
765 Αρχιδαμια
766 Αρχιδίκη
767 Αρχιμήδη
768 Αρχίππη
769 Αρχισπορίτισσα
770 Αρχοντία
771 Αρχοντίνα
772 Ασάνω
773 Ασάφεια
774 Άση
775 Ασημίνα
776 Ασημώνη
777 Ασία
778 Ασίη
779 Ασινέθ
780 Ασκλά
781 Ασκληπιάς
782 Ασκληπιγένεια
783 Ασκληπιοδότη
784 Ασκληπιοδώρα
785 Άσκρη
786 Άσπα
787 Ασπασία
788 Ασπιδοχάρμη
789 Ασπραγγέλου
790 Ασπροβουνιώτισσα
791 Ασπροπαναγιά
792 Ασπρούλα
793 Αστάρτη
794 Ασταφις
795 Αστεία
796 Αστερία
797 Αστερόειδα
798 Αστερόζα
799 Αστερόπη
800 Αστή
801 Αστηρόπη
802 Αστράδαινα
803 Αστραία
804 Αστρελένα
805 Άστρια
806 Αστρίς
807 Αστρίτη
808 Αστυάνασσα
809 Αστυβία
810 Αστυδάμεια
811 Αστυκράτεια
812 Αστυμάχη
813 Αστυμέδουσα
814 Αστυμηδίδη
815 Αστυμηδίδης
816 Αστυνόμη
817 Αστυόχεια
818 Αστυόχη
819 Ασύγκριτη
820 Ασυδία
821 Ασυνέθ
822 Ασυνούλα
823 Ασχολία
824 Ασωπίς
825 Αταλάντη
826 Ατάργατις
827 Ατζουλέτα
828 Ατθίς
829 Ατία
830 Άτις
831 Ατλάντεια
832 Άτροπος
833 Ατρύτη
834 Ατταλίς
835 Αττική
836 Αυγεία
837 Αυγερινή
838 Αυγή
839 Αυγούστα
840 Αυδάκτη
841 Αυδάτα
842 Αύκτα
843 Αυλίδα
844 Αυξεντία
845 Αυξιβία
846 Αυξιλιαρία
847 Αύρα
848 Αυρηλία
849 Αυσημήδη
850 Αυτομάτη
851 Αυτομέδουσα
852 Αυτομήδη
853 Αυτονόη
854 Αυτονομία
855 Αφαία
856 Αφένδρα
857 Αφεντία
858 Αφέντρα
859 Αφθονία
860 Αφραάτη
861 Αφρικάνα
862 Αφροδίτη
863 Αφροκόμη
864 Αφροξυλάνθη
865 Αφρούλα
866 Αχαία
867 Αχαιμένη
868 Αχερουσία
869 Αχερουσία
870 Αχίλλεια
871 Αχίμα
872 Άχραντη
873 Αψεύδη
874 Αψευδής
875 Αψιδιώτισσα
876 Αώα
877 Βαβέλυκα
878 Βαβύλα
879 Βάγια
880 Βάδιμη
881 Βαθύκλεια
882 Ἄβαι
883 Βάια
884 Βάκια
885 Βακίνα
886 Βακχίς
887 Βακχυλίς
888 Βαλάντα
889 Βαλασία
890 Βαλδερούδη
891 Βαλεντίνα
892 Βαλέρια
893 Βάλια
894 Βαλμπόνα
895 Βαλουκλιώτισσα
896 Βαλσαμή
897 Βάλτη
898 Βαμβακία
899 Βάνα
900 Βάνδα
901 Βανέσσα
903 Βανίνα
904 Βανιώτισσα
905 Βάννα
906 Βάντα
907 Βαουθά
908 Βαπτίς
909 Βαραγγιώτισσα
910 Βαραδάτη
911 Βαραχησία
912 Βαρβάρα
913 Βαρδιανιώτισσα
914 Βαρδιάννα
915 Βαρθολομαία
916 Βάρις
917 Βαρκέτις
918 Βαρκού
919 Βάρλα
920 Βαρνάβα
921 Βαρουχία
922 Βαρσαβία
923 Βαρσανουφία
924 Βάρσια
925 Βαρσίνη
926 Βαρυτίμη
927 Βάσια
928 Βασιανή
929 Βασιάνθη
930 Βασιλεία
931 Βασιλειάνα
932 Βασιλένια
933 Βασιληγενέτειρα
934 Βασίλισσα
935 Βασιλοπούλα
936 Ἀβασκαντίς
937 Ἀβασκαντώ
938 Ἄβασκη
939 Βάσσα
940 Ἄβασσον
941 Ἀβάστακτη
942 Βαστράδα
943 Βάτεια
944 Βατίς
945 Βατοπεδινή
946 Βατούσαινα
947 Βαυβώ
948 Βαυκίς
949 Ἀβαύχα
950 Βαυώ
951 Βάχθιση
952 Ἄββα
953 Ἄβδα
954 Ἀβδαία
955 Ἀβδαίμουσα
956 Ἀβδαλωνύμη
957 Ἀβδαράκη
958 Ἀβδάρβα
959 Ἀβδαστράτη
960 Ἀβδελωνύμη
961 Ἀβδέμουσα
962 Ἀβδερίτις
963 Ἄβδη
964 Ἀβδήμουσα
965 Ἄβδηρα
966 Ἀβδηρίτη
967 Ἀβδηροδημοκρίτη
968 Ἀβδία
969 Ἀβδίμιλκη
970 Ἀβδολωνύμη
971 Ἀβδρανόθεμις
972 Ἀβδύβαλη
973 Ἀβδύμουσα
974 Ἄβδυρα
975 Ἀβεάκη
976 Βεάτα
977 Βεατρίκη
978 Βεβαία
979 Βεβρύκη
980 Βεδέα
981 Ἀβειρώσσα
982 Βελανιδιά
983 Βέλβινα
984 Βέλη
985 Βελίκα
986 Βελίνα
987 Βελισσαρία
988 Βελιστίχη
989 Βελούδω
990 Βενανδία
991 Βενανδία
992 Βενδίς
993 Βενεδίκτη
994 Βενετία
995 Βενθεσικύμη
996 Βένια
997 Βενιζέλα
998 Βέννα
999 Βενούστα
1000 Βεντούλα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία