Εορτές 30 Ιανουαρίου: Αγία Αύρα της Όστια Αγία Χρυσή Άγιος Κενσουρίνος Άγιος Μάρτυς Σαβαΐνος Άγιος Μαύρος ο Ρωμαίος Αλτίνα Αλτίνος Αύρας Κενσουρίνα Μάλαμας Μαλαματένια Σαβαΐνη Χρύσης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αμανδίνος Άγιος Θεόδωρος ο Χατζής ο Μυτιληναίος Άγιος Θεόφιλος ο Νέος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Μάρτυς Σαβαΐνος Άγιος Πέτρος Βασιλέας των Βουλγάρων Αύρος Βενέριος Ερκούλιος Ιππόλυτος Οσία Πελαγία του Ντιβέεβο Όσιος Ζήνων ο Νηστευτής εκ Κιέβου Παναγία Ευαγγελίστρια της Τήνου Ρούσσος Χριστάλλα
1 Χαλκάορ
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Etheldreda
6 Eύαρδις
7 Gwenagwy
8 Nαΐς
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Αββαία
46 Άβδηρα
47 Αβδιηλία
48 Αβερκία
49 Αβερρόη
50 Αβησσυνία
51 Αβία
52 Αβιάθα
53 Αβιανία
54 Αβιανία
55 Αβίαντη
56 Αβίατη
57 Άβιβα
58 Αβιλλία
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβουρνιά
66 Άβρα
67 Αβρααμία
68 Αβραγόρα
69 Αβρετία
70 Αβρικία
71 Αβρίππη
72 Αβρονίκη
73 Αβρόντιον
74 Αβροσύνη
75 Αβροτέλεια
76 Αβρότονον
77 Αβρυλλίς
78 Αβρωνίς
79 Αβρώτη
80 Άβυδη
81 Αγάβη
82 Αγαθαγγέλα
83 Αγαθάγητη
84 Αγάθη
85 Αγαθημερίς
86 Αγαθίππη
87 Αγαθόβουλη
88 Αγαθοδαίμουσα
89 Αγαθοδώρα
90 Αγαθόκλεια
91 Αγαθονίκη
92 Αγαθοπόδη
93 Αγαθοσθένη
94 Αγάθυρνα
95 Αγαθύρση
96 Αγαθωνία
97 Αγαθωνύμη
98 Αγάκλεια
99 Αγαλλία
100 Αγαμεμνονίδη
101 Αγαμήδη
102 Αγαμηδίδα
103 Αγαμήθη
104 Αγανίκη
105 Αγανίππη
106 Αγάπη
107 Αγαπηνωρίς
108 Αγαπητή
109 Αγαπτολέμα
110 Αγαρίστη
111 Αγασίκλεια
112 Αγασίππη
113 Αγαύη
114 Αγγέλα
115 Αγγελαρία
116 Αγγελία
117 Αγγέλιδα
118 Αγγελική
119 Αγγελίνα
120 Αγγερούλα
121 Αγγλία
122 Αγελάδα
123 Αγελαϊς
124 Αγελέα
125 Αγεμάχη
126 Αγέρωχη
127 Αγεστράτη
128 Αγεύουσα
129 Αγεχόρη
130 Αγηνωρίς
131 Αγησάνδρα
132 Αγησιλεία
133 Αγησιλοχίς
134 Αγησιμάχη
135 Αγησινόη
136 Αγησίππη
137 Αγησιστράτη
138 Αγησιχόρη
139 Αγιάσσου
140 Αγιάτις
141 Αγιδώς
142 Αγιοδεκτινή
143 Αγιοηλιώτισσα
144 Αγιολούσαινα
145 Αγιούλα
146 Αγιούπα
147 Αγίππη
148 Αγκαία
149 Αγλαΐα
150 Αγλαονίκη
151 Αγλαόπη
153 Αγλαοφήμη
154 Άγλαυρος
155 Αἴγλη
156 Αγναγόρα
157 Αγνή
159 Αγνοδίκη
160 Αγνόκλεια
161 Αγορακρίτη
162 Αγοράστη
163 Αγορή
164 Αγορίτσα
165 Αγραία
166 Αγράμπελη
167 Αγράφω
168 Αγρεύουσα
169 Αγρία
170 Αγριδιώτισσα
171 Αγριλιώτισσα
172 Αγριόπη
173 Αγρίππα
174 Αγροιώ
175 Αγροτέρα
176 Αγρυπνία
177 Αγυάη
178 Αγχιάλη
179 Αγχιμάχη
180 Αγχίμολη
181 Αγχινόη
182 Αγχίππη
183 Αγχιπύλη
184 Αγχιρόη
185 Αγχιρρόη
186 Αγχίση
187 Άγω
188 Αγωνίς
189 Άδα
190 Αδαία
191 Αδαλβέρτη
192 Αδαμαντία
194 Αδάματη
195 Αδάμη
196 Αδελαΐς
197 Αδελφή
198 Αδιάντη
199 Αδίστα
200 Αδίτη
201 Αδμήτη
202 Αδράστεια
203 Αδριανή
204 Αδύτη
205 Αδώνια
206 Αεθλία
207 Αειθάλα
208 Αειμακάριστος
209 Αειμεσιτεύουσα
210 Αειμνήστη
211 Αέλια
212 Αελλόπους
213 Αελλώ
214 Αερία
215 Αερόπη
216 Αετία
217 Αζαΐς
218 Αζαρία
219 Αηδών
220 Αθανάδα
221 Αθανασία
222 Αθεόνα
223 Αἰθερία
224 Αθηνά
225 Αθηναγόρα
226 Αθήνη
227 Αθηνίς
228 Αθηνιώτισσα
229 Αθηνογένεια
230 Αθηνοδώρα
231 Αθηνώ
232 Αθορ
233 Αἴθρα
234 Αία
235 Αιάκη
236 Αιγαία
237 Αιγέα
238 Αίγειρος
239 Αιγέστη
240 Αίγη
241 Αιγιάλεια
242 Αιγίδα
243 Αίγινα
245 Αιγίσθη
246 Αίγλη
247 Αιγυπτία
248 Αϊδανή
249 Αιδεσία
250 Αιδός
251 Αιδώ
252 Αιήτη
253 Αιθερία
254 Αίθη
255 Αιθήρη
256 Αιθίλλα
257 Αιθούσα
258 Αίθρα
259 Αιθύλλα
260 Αικατερίνη
263 Αιλία
264 Αιματούσα
265 Αιμίαλου
266 Αιμιλένια
267 Αιμιλένια
268 Αιμιλία
269 Αιμιλίνα
270 Αίμουσα
271 Αιναρέτη
272 Αινεία
273 Αινία
274 Αινίππη
275 Αινιώνη
276 Άϊντα
277 Αιόλη
278 Αϊρένα
279 Αιρίν
280 Αιρκώτισσα
281 Αιρώ
282 Αίσαρα
283 Αισημίδα
284 Αίσηπα
285 Αίστυ
286 Αίστυ
287 Αισυήτη
288 Αισχίνη
289 Αισχρηίς
290 Αισχυλίς
291 Αισωπία
293 Άϊτα
294 Αίτνα
295 Αιτωλίς
296 Αιχμίουσα
297 Αιωπίς
298 Αιώρα
299 Ακαδημία
300 Ακαθή
301 Ακάθιστη
302 Ακακαλλίς
303 Ακακία
304 Ακαλανθίς
305 Ακαλλαρίς
306 Ακάμα
307 Ακανθίς
308 Ακάστη
309 Ακατάβλητη
310 Ακατάφλεκτη
311 Αἰκατερίνη
312 Ακελδαμά
313 Ακέλεια
314 Ακεσάνδρα
315 Άκεσις
316 Ακεψεή
317 Ακεψιμά
318 Ακήραση
319 Ακίνδυνη
320 Ακκαλίς
321 Ακκώ
322 Ακματίδα
323 Ακμή
324 Άκμουσα
325 Ακολουθία
326 Ακραία
327 Ακρίβη
328 Ακρίτα
329 Ακρωτηριανή
330 Ακταία
331 Ακτίς
332 Ακτορίς
333 Ακύλα
334 Αλαλά
335 Αλάνα
336 Αλανιώτισσα
337 Αλαξάνδρα
338 Αλάσια
339 Αλβανή
340 Αλβέρτα
341 Αλβίνα
342 Αλεγρία
343 Αλέκα
344 Αλεμίνα
345 Αλένα
346 Αλεξάνδρα
347 Αλεξία
348 Αλεξίβια
349 Αλεξίκακη
350 Αλεξιμάχη
351 Αλεξίππη
352 Αλεξιρόη
353 Αλεξιώτισσα
354 Αλεπινή
355 Αλήθεια
356 Αληκτώ
357 Αλήτη
358 Αληυόνη
359 Αλθαία
360 Αλία
361 Αλίη
362 Αλιθέρση
363 Αλίκη
364 Αλιμήδη
365 Αλίντα
366 Αλίσα
367 Άλισον
368 Αλιφηραία
369 Αλκαθόη
370 Αλκαία
371 Αλκαμένη
372 Αλκάνδρη
373 Αλκάντρα
374 Άλκη
375 Αλκήνωρ
376 Άλκηστις
377 Αλκιβία
378 Αλκιβιάδη
379 Αλκιδίκη
380 Αλκιθόη
381 Αλκιμάχη
382 Αλκιμέδη
383 Αλκιμήδη
384 Αλκινόη
385 Αλκίππη
387 Αλκίς
388 Αλκίφρουσα
389 Αλκμήνη
390 Αλκυών
391 Αλλοιώτισσα
392 Άλμα
393 Αλμαρίνα
394 Αλμπάνα
395 Αλόη
396 Αλοκράτη
397 Αλόπη
398 Αλόχη
399 Αλσηΐς
400 Αλταία
401 Αλτάνη
402 Άλτη
403 Άλτιμη
404 Αλτίνα
405 Αλύα
406 Αλυπία
407 Αλυσία
408 Αλφαία
409 Αλφειά
410 Αλφεσίβοια
411 Άλφια
412 Αλωνία
413 Αμαδρυάς
414 Αμαζών
415 Αμάθεια
416 Αμαθούσα
417 Αμάλθεια
418 Αμαλία
419 Αμαλιάννα
420 Αμανατία
421 Αμάνδα
422 Αμαρακίς
423 Αμαρίλντα
424 Αμαρυλλίς
426 Αμαστρίνη
427 Αματίτση
428 Αμβέρσα
429 Αμβροσία
430 Αμεθέα
431 Αμέλια
432 Άμεμπτη
433 Αμερίκη
434 Αμερίνη
435 Αμερίσσα
436 Αμέρσια
437 Αμήδη
438 Αμμία
439 Αμμιανή
440 Αμμουνία
441 Αμμωνά
442 Αμνησία
443 Αμοίνη
444 Αμολιανή
445 Αμομφαρέτη
446 Αμπελίς
447 Αμπελοκήπισσα
448 Αμπλία
449 Αμυγδαλέα
450 Αμύκλα
451 Αμυμώνη
452 Αμύντα
453 Αμύρα
454 Αμφιάλη
455 Αμφιαράη
456 Αμφιδάμα
457 Αμφιθέα
458 Αμφιθόη
459 Αμφίκλεια
460 Αμφικτυωνίς
461 Αμφιλοχία
462 Αμφιλύκη
463 Αμφιμάχη
464 Αμφιμέδα
465 Αμφιμήδη
466 Αμφινόμη
467 Αμφιρρόη
468 Αμφιρώ
469 Αμφιτρίτη
470 Αμφιώνη
471 Αμωμη
472 Ανάγκη
473 Αναία
474 Αναΐς
475 Αναϊτις
476 Αναλίζα
477 Ανανία
478 Αναξαγόρα
479 Αναξάνδρα
480 Αναξαρέτη
481 Ανάξαρχη
482 Αναξιβία
483 Αναξιμάνδρα
484 Αναξιμένη
485 Αναξίππη
486 Αναξιρρόη
487 Ανάργυρη
488 Άνασσα
489 Αναστασία
490 Αναστέλλα
491 Ανατολή
492 Αναφωνήτρια
493 Άνβη
494 Άνδρεα
495 Ανδριανή
496 Ανδριάννα
497 Ανδριγούλα
498 Ανδροδάιξα
499 Ανδρομάχη
500 Ανδρομέδα
501 Ανδρομήδη
502 Ανδρονίκη
503 Ανδροπελαγία
504 Ανδροφίλη
505 Ανεζίνα
506 Ανειτυλλιανή
507 Ανεκτή
508 Ανέλια
509 Άνελλα
510 Ανεμπόδιστη
511 Άνεμώνη
512 Ανερίνα
513 Ανερίνα
514 Ανέστια
515 Ανησιδώρα
516 Άνθα
517 Ανθεμις
518 Ανθή
519 Ανθηδόνη
521 Ανθήκλεια
522 Ανθήλεια
523 Ανθήλια
524 Ανθηνίκη
525 Άνθιμη
526 Ανθίππη
527 Ανθοδέσμη
528 Ανθοζωή
529 Ανθονίκη
530 Ανθοσμία
531 Ανθρακία
532 Ανία
533 Ανίκητη
534 Ανιμαϊς
535 Ανίνα
536 Ανίππη
537 Ανίτα
538 Ανμαρί
539 Άνν Μαρί
540 Άννα
542 'Ανναγκρέϋς
543 Αννακαίτη
544 Ανναλίζα
545 Ανναμπέλα
546 Ανναρέα
547 Ανναστέλλα
548 Αννέζη
549 Αννίνη
550 Άνοιξη
551 Ανουσώ
552 Ανουτσιάτα
553 Άντα
554 Άντεια
555 Αντελίνα
556 Αντερώσα
557 Αντζελίνα
558 Αντηνώρη
559 Άντια
560 Αντιάνειρα
561 Αντιγόνη
562 Αντίκλεια
563 Αντιλοχίς
564 Αντιμάχη
565 Αντιμήδη
566 Αντινίτισσα
567 Αντινόη
568 Αντιόπη
569 Αντιοχίς
570 Αντίπα
571 Αντιπάτρα
572 Άντιφα
573 Αντιφάνη
574 Αντιφάτη
575 Αντιφόνη
576 Αντιφωνήτρια
577 Αντιφώσσα
578 Αντουανέτα
580 Άντρεα
581 Αντωνέττα
582 Αντωνία
583 Αντωνίκη
584 Αντωνίσκη
585 Ανυξιά
586 Ανυσία
587 Ανωμερίτισσα
588 Ανώνυμη
589 Άξα
590 Αξίερο
591 Αξίνη
592 Αξιοθέα
593 Αξιόκερσα
594 Αξιονίκη
595 Αξιούσα
596 Αοδεσία
597 Αοιδή
598 Αουρόρα
599 Απατουρία
600 Απελλή
601 Απελλίχα
602 Απήμια
603 Απλοδώρα
604 Απολλιναρία
605 Απολλωνία
606 Απολλωνίς
607 Αποστολένα
608 Αποστολία
609 Απυμοσύνη
610 Άπφια
611 Αραβέλλα
612 Αρακιώτισσα
613 Αραμπέλα
614 Αραξή
615 Αράπισσα
616 Αράχνη
617 Αρβανίτισσα
618 Άρβηλα
619 Αργά
620 Αργεία
621 Αργέλη
622 Αργεντινή
623 Αργήλη
624 Αργία
625 Αργίνη
626 Αργίνουσσα
627 Αργιόπη
628 Αργοναύτη
629 Αργυλεωνις
630 Αργυρά
631 Αργυφίη
632 Αργώ
633 Αρδαλίς
634 Αρεδία
635 Αρέθουσα
637 Αρεία
638 Αρείωνας
639 Αρεστή
640 Άρεστον
641 Αρετή
642 Αρηβοΐα
643 Αρηγονίς
644 Αρήνη
645 Αρήτη
646 Άρια
647 Αριάδνη
649 Αριάθνη
650 Αριάνα
651 Αριαρούλα
652 Αρίβοια
653 Αριγνωτη
654 Αριδάφνη
655 Αριέλ
656 Αριέτα
657 Αριλιά
658 Αριμνηστέα
659 Αρίννα
660 Αρίσα
661 Αρίσβη
662 Αρισταγγέλα
663 Αρισταγόρα
664 Αρισταινέτη
665 Αρισταρχίς
666 Αριστείδη
667 Αρίστη
668 Αριστιάνα
669 Αριστίνα
670 Αριστίππη
671 Αριστοβούλα
672 Αριστοδήμη
673 Αριστοδίκη
674 Αριστοθέα
675 Αριστόκλεια
676 Αριστοκρατία
677 Αριστοκύπρα
678 Αριστομάχη
679 Αριστομένη
680 Αριστομήδη
681 Αριστονίκη
682 Αριστονόη
683 Αριστοτέλεια
684 Αριστοτέχνη
685 Αριστωνομίδα
686 Αρίφρουσα
687 Αρκαδία
688 Αρκέα
689 Άρκη
690 Αρλέτα
691 Αρλίντα
692 Αρμαντίνα
693 Αρμενοκρατούσα
694 Αρμοδία
695 Αρμοθόη
696 Αρμονία
697 Άρνη
698 Αρόα
699 Αροδάφνη
700 Άρπινα
701 Αρριανή
702 Αρριδαία
703 Αρριέττα
704 Αρρύβα
705 Αρσάκη
706 Αρσενία
707 Αρσίνα
708 Αρσινόη
709 Αρσίππη
710 Άρτα
711 Αρτεμιδώρα
712 Άρτεμις
713 Αρτεμισία
714 Αρτυμήδη
715 Αρχαγάθη
716 Αρχαγγελιώτισσα
717 Αρχεάνασσα
718 Αρχεδίκη
719 Αρχελάη
720 Αρχεμάχη
721 Αρχεμήδη
722 Αρχία
723 Αρχιδαμια
724 Αρχιδίκη
725 Αρχιμήδη
726 Αρχίππη
727 Αρχισπορίτισσα
728 Αρχοντία
729 Αρχοντίνα
730 Ασάνω
731 Ασάφεια
732 Άση
733 Ασημίνα
734 Ασημώνη
735 Ασία
736 Ασίη
737 Ασινέθ
738 Ασκλά
739 Ασκληπιάς
740 Ασκληπιγένεια
741 Ασκληπιοδότη
742 Ασκληπιοδώρα
743 Άσκρη
744 Άσπα
745 Ασπασία
746 Ασπιδοχάρμη
747 Ασπραγγέλου
748 Ασπροβουνιώτισσα
749 Ασπροπαναγιά
750 Ασπρούλα
751 Αστάρτη
752 Ασταφις
753 Αστεία
754 Αστερία
755 Αστερόειδα
756 Αστερόζα
757 Αστερόπεια
758 Αστερόπη
759 Αστή
760 Αστηρόπη
761 Αστράδαινα
762 Αστραία
763 Αστρελένα
764 Άστρια
765 Αστρίς
766 Αστρίτη
767 Αστυάνασσα
768 Αστυβία
769 Αστυδάμεια
770 Αστυκράτεια
771 Αστυμάχη
772 Αστυμέδουσα
773 Αστυμηδίδη
774 Αστυμηδίδης
775 Αστυνόμη
776 Αστυόχεια
777 Αστυόχη
778 Ασύγκριτη
779 Ασυδία
780 Ασυνέθ
781 Ασυνούλα
782 Ασχολία
783 Ασωπίς
784 Αταλάντη
785 Ατάργατις
786 Ατζουλέτα
787 Ατθίς
788 Ατία
789 Άτις
790 Ατλάντεια
791 Άτροπος
792 Ατρύτη
793 Ατταλίς
794 Αττική
795 Αυγεία
796 Αυγερινή
797 Αυγή
798 Αυγούστα
799 Αυδάκτη
800 Αυδάτα
801 Αύκτα
802 Αυλίδα
803 Αυξεντία
804 Αυξιβία
805 Αυξιλιαρία
806 Αύρα
807 Αυρηλία
808 Αυσημήδη
809 Αυτομάτη
810 Αυτομέδουσα
811 Αυτομήδη
812 Αυτονόη
813 Αυτονομία
814 Αφαία
815 Αφένδρα
816 Αφεντία
817 Αφέντρα
818 Αφθονία
819 Αφραάτη
820 Αφρικάνα
821 Αφροδίτη
822 Αφροκόμη
823 Αφροξυλάνθη
824 Αφρούλα
825 Αχαία
826 Αχαιμένη
827 Αχερουσία
828 Αχερουσία
829 Αχίλλεια
830 Αχίμα
831 Άχραντη
832 Αψεύδη
833 Αψευδής
834 Αψιδιώτισσα
835 Αώα
836 Βαβέλυκα
837 Βαβύλα
838 Βάγια
839 Βάδιμη
840 Βαθύκλεια
841 Ἄβαι
842 Βάια
843 Βάκια
844 Βακίνα
845 Βακχίς
846 Βακχυλίς
847 Βαλάντα
848 Βαλασία
849 Βαλδερούδη
850 Βαλεντίνα
851 Βαλέρια
852 Βάλια
853 Βαλμπόνα
854 Βαλουκλιώτισσα
855 Βαλσαμή
856 Βάλτη
857 Βαμβακία
858 Βάνα
859 Βάνδα
860 Βανέσσα
862 Βανίνα
863 Βανιώτισσα
864 Βάννα
865 Βάντα
866 Βαουθά
867 Βαπτίς
868 Βαραγγιώτισσα
869 Βαραδάτη
870 Βαραχησία
871 Βαρβάρα
872 Βαρδιανιώτισσα
873 Βαρδιάννα
874 Βαρθολομαία
875 Βάρις
876 Βαρκέτις
877 Βαρκού
878 Βάρλα
879 Βαρνάβα
880 Βαρουχία
881 Βαρσαβία
882 Βαρσανουφία
883 Βαρσίνη
884 Βαρυτίμη
885 Βάσια
886 Βασιανή
887 Βασιάνθη
888 Βασιλεία
889 Βασιλειάνα
890 Βασιλένια
891 Βασιληγενέτειρα
892 Βασίλισσα
893 Βασιλοπούλα
894 Ἀβασκαντίς
895 Ἀβασκαντώ
896 Ἄβασκη
897 Βάσσα
898 Ἄβασσον
899 Ἀβάστακτη
900 Βαστράδα
901 Βάτεια
902 Βατίς
903 Βατοπεδινή
904 Βατούσαινα
905 Βαυβώ
906 Βαυκίς
907 Ἀβαύχα
908 Βαυώ
909 Βάχθιση
910 Ἄββα
911 Ἄβδα
912 Ἀβδαία
913 Ἀβδαίμουσα
914 Ἀβδαλωνύμη
915 Ἀβδαράκη
916 Ἀβδάρβα
917 Ἀβδαστράτη
918 Ἀβδελωνύμη
919 Ἀβδέμουσα
920 Ἀβδερίτις
921 Ἄβδη
922 Ἀβδήμουσα
923 Ἄβδηρα
924 Ἀβδηρίτη
925 Ἀβδηροδημοκρίτη
926 Ἀβδία
927 Ἀβδίμιλκη
928 Ἀβδολωνύμη
929 Ἀβδρανόθεμις
930 Ἀβδύβαλη
931 Ἀβδύμουσα
932 Ἄβδυρα
933 Ἀβεάκη
934 Βεάτα
935 Βεατρίκη
936 Βεβαία
937 Βεβρύκη
938 Βεδέα
939 Ἀβειρώσσα
940 Βελανιδιά
941 Βέλβινα
942 Βέλη
943 Βελίκα
944 Βελίνα
945 Βελισσαρία
946 Βελιστίχη
947 Βελούδω
948 Βενανδία
949 Βεναντία
950 Βενδιμιανή
951 Βενεδίκτη
952 Βενετία
953 Βενθεσικύμη
954 Βένια
955 Βενιζέλα
956 Βέννα
957 Βενούστα
958 Βεντούλα
959 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
960 Βέρα
961 Βερβούργα
962 Βεργούλα
963 Βεργουπουλιανή
964 Βερεγγάρια
965 Βερεκούνδα
966 Βερενίκη
967 Βέρθα
968 Βερνάρδη
969 Βερόη
970 Βερονίκη
972 Βερουλία
973 Βερσεβέ
974 Βερτράνδη
975 Βερώνη
976 Βεσέλα
977 Βεσσέλκα
978 Βέτα
979 Ἀβεύρια
980 Βέφα
981 Ἄβη
982 Ἀβηδάμεια
983 Βηθανία
984 Βηθεσδά
985 Βηθζαθά
986 Βηθλεέμ
987 Βηθλεεμίτισσα
988 Ἀβηϊχίς
989 Βήλη
990 Βηματάρισσα
991 Ἀβηοδώρα
992 Βηρία
993 Βήρυλλα
994 Βησσαρία
995 Ἀβηΐχα
996 Βηχιανή
997 Βία
998 Βιάγκα
999 Βιασεσλάβα
1000 Βιβέτα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία