Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Trea
8 Veep
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Αββαία
46 Άβδηρα
47 Αβδιηλία
48 Αβερκία
49 Αβερρόη
50 Αβησσυνία
51 Αβία
52 Αβιάθα
53 Αβιανία
54 Αβιανία
55 Αβίαντη
56 Αβίατη
57 Άβιβα
58 Αβιμελιχίς
59 Αβινιόν
60 Αβλαβία
61 Άβληρα
62 Αβουδίμη
63 Αβουναία
64 Αβρααμία
65 Αβρικία
66 Αβρονίκη
67 Αβρόντιον
68 Αβροσύνη
69 Αβρότονον
70 Αβρυλλίς
71 Αβρωνίς
72 Αβρώτη
73 Αβυδηνή
74 Αγάβη
75 Αγαθαγγέλα
76 Αγαθάγητη
77 Αγάθη
78 Αγαθημερίς
79 Αγαθίππη
80 Αγαθόβουλη
81 Αγαθοδαίμουσα
82 Αγαθοδώρα
83 Αγαθόκλεια
84 Αγαθονίκη
85 Αγαθοπόδη
86 Αγαθοσθένη
87 Αγάθυρνα
88 Αγαθύρση
89 Αγαθωνία
90 Αγαθωνύμη
91 Αγάκλεια
92 Αγαλλία
93 Αγαμεμνονίδη
94 Αγαμήδη
95 Αγαμηδίδα
96 Αγαμήθη
97 Αγανίκη
98 Αγανίππη
99 Αγάπη
100 Αγαπηνωρίς
101 Αγαπητή
102 Αγαπτολέμα
103 Αγαρίστη
104 Αγαύη
105 Αγγέλα
106 Αγγελία
107 Αγγέλιδα
108 Αγγελική
109 Αγγελίνα
110 Αγγερούλα
111 Αγγλία
112 Αγελαϊς
113 Αγεμάχη
114 Αγεύουσα
115 Αγεχόρη
116 Αγηνωρίς
117 Αγησάνδρα
118 Αγησιλεία
119 Αγησιλοχίς
120 Αγησιμάχη
121 Αγησιστράτη
122 Αγησιχόρα
123 Αγιάσσου
124 Αγιάτις
125 Αγιδώς
126 Αγιοδεκτινή
127 Αγιοηλιώτισσα
128 Αγιολούσαινα
129 Αγιούλα
130 Αγιούπα
131 Αγκαία
132 Αγλαΐα
133 Αγλαονίκη
134 Αγλαόπη
136 Αγλαοφήμη
137 Άγλαυρος
138 Αἴγλη
139 Αγναγόρα
140 Αγνή
142 Αγνοδίκη
143 Αγνόκλεια
144 Αγορακρίτη
145 Αγοράστη
146 Αγορή
147 Αγορίτσα
148 Αγραία
149 Αγράμπελη
150 Αγρεύουσα
151 Αγρία
152 Αγριδιώτισσα
153 Αγριλιώτισσα
154 Αγριόπη
155 Αγρίππα
156 Αγροιώ
157 Αγροτέρα
158 Αγυάη
159 Αγχιάλη
160 Αγχιμάχη
161 Αγχινόη
162 Αγχιρόη
163 Αγχιρρόη
164 Άγω
165 Αγωνίς
166 Άδα
167 Αδαία
168 Αδαλβέρτη
169 Αδαμαντία
171 Αδάμη
172 Αδελαΐς
173 Αδελφή
174 Αδιάντη
175 Αδίστα
176 Αδίτη
177 Αδμήτη
178 Αδράστεια
179 Αδριανή
180 Αδύτη
181 Αδώνια
182 Αεθλία
183 Αειθάλα
184 Αειμακάριστος
185 Αειμεσιτεύουσα
186 Αείμνηστη
187 Αέλια
188 Αελλόπους
189 Αελλώ
190 Αερία
191 Αερόπη
192 Αετία
193 Αζαΐς
194 Αζαρία
195 Αηδών
196 Αθανάδα
197 Αθανασία
198 Αθεόνα
199 Αἰθερία
200 Αθηνά
201 Αθηναγόρα
202 Αθήνη
203 Αθηνίς
204 Αθηνιώτισσα
205 Αθηνοδώρα
206 Αθηνώ
207 Αθορ
208 Αἴθρα
209 Αία
210 Αιάκη
211 Αιγαία
212 Αιγέα
213 Αίγειρος
214 Αιγέστη
215 Αίγη
216 Αιγιάλεια
217 Αιγίδα
218 Αίγινα
220 Αιγίσθη
221 Αίγλη
222 Αιγυπτία
223 Αϊδανή
224 Αιδεσία
225 Αιδός
226 Αιδώ
227 Αιθερία
228 Αίθη
229 Αιθίλλα
230 Αιθούσα
231 Αίθρα
232 Αιθύλλα
233 Αικατερίνη
236 Αιλία
237 Αιματούσα
238 Αιμίαλου
239 Αιμιλένια
240 Αιμιλένια
241 Αιμιλία
242 Αιμιλίνα
243 Αίμουσα
244 Αιναρέτη
245 Αινεία
246 Αινιώνη
247 Άϊντα
248 Αιόλη
249 Αιολία
250 Αϊρένα
251 Αιρίν
252 Αιρκώτισσα
253 Αιρώ
254 Αίσαρα
255 Αισημίδα
256 Αίσηπα
257 Αίστυ
258 Αίστυ
259 Αισυήτη
260 Αισχίνη
261 Αισχρηίς
262 Αισχυλίς
263 Αισωπία
265 Άϊτα
266 Αίτνα
267 Αιτωλίς
268 Αιχμίουσα
269 Αιωπίς
270 Αιώρα
271 Ακαδημία
272 Ακαθή
273 Ακάθιστη
274 Ακακαλλίς
275 Ακακία
276 Ακαλανθίς
277 Ακαλλαρίς
278 Ακάμα
279 Ακανθίς
280 Ακάστη
281 Ακατάβλητη
282 Ακατάφλεκτη
283 Αἰκατερίνη
284 Ακελδαμά
285 Ακέλεια
286 Ακεσάνδρα
287 Άκεσις
288 Ακεψεή
289 Ακεψιμά
290 Ακήραση
291 Ακίνδυνη
292 Ακκώ
293 Ακματίδα
294 Ακμή
295 Ακολουθία
296 Ακραία
297 Ακρήτη
298 Ακρίβη
299 Ακρωτηριανή
300 Ακταία
301 Ακτίς
302 Ακτορίς
303 Ακυλίνα
304 Αλαλά
305 Αλάνα
306 Αλανιώτισσα
307 Αλαξάνδρα
308 Αλάσια
309 Αλβανή
310 Αλβέρτα
311 Αλβίνα
312 Αλέκα
313 Αλεμίνα
314 Αλένα
315 Αλεξάνδρα
316 Αλεξία
317 Αλεξίβια
318 Αλεξίκακη
319 Αλεξιμάχη
320 Αλεξιρόη
321 Αλεξιώτισσα
322 Αλεπινή
323 Αλήθεια
324 Αληκτώ
325 Αλήτη
326 Αληυόνη
327 Αλθαία
328 Αλία
329 Αλίη
330 Αλίκη
331 Αλιμήδη
332 Αλίντα
333 Αλίσα
334 Άλισον
335 Αλιφηραία
336 Αλκαθόη
337 Αλκαία
338 Αλκάνδρη
339 Αλκάντρα
340 Άλκη
341 Αλκήνωρ
342 Άλκηστις
343 Αλκιβία
344 Αλκιβιάδη
345 Αλκιδίκη
346 Αλκιθόη
347 Αλκιμάχη
348 Αλκιμέδη
349 Αλκιμήδη
350 Αλκινόη
351 Αλκίππη
353 Αλκίς
354 Αλκίφρουσα
355 Αλκμάονα
356 Αλκμήνη
357 Αλκυών
358 Αλλοιώτισσα
359 Άλμα
360 Αλμαρίνα
361 Αλμπάνα
362 Αλόη
363 Αλόπη
364 Αλόχη
365 Αλσηΐς
366 Αλτάνη
367 Άλτη
368 Άλτιμη
369 Αλύα
370 Αλυπία
371 Αλυσία
372 Αλφαία
373 Αλφειά
374 Αλφεσίβοια
375 Άλφια
376 Αλωνία
377 Αμαδρυάς
378 Αμαζών
379 Αμάθεια
380 Αμαθούσα
381 Αμάλθεια
382 Αμαλία
383 Αμαλιάννα
384 Αμανατία
385 Αμάνδα
386 Αμαρακίς
387 Αμαρίλντα
388 Αμαρυλλίς
390 Αματίτση
391 Αμβέρσα
392 Αμβροσία
393 Αμεθέα
394 Αμέλια
395 Άμεμπτη
396 Αμερίνη
397 Αμερίσσα
398 Αμέρσια
399 Αμήδη
400 Αμμία
401 Αμμιανή
402 Αμμωνά
403 Αμνησία
404 Αμοίνη
405 Αμολιανή
406 Αμπελίς
407 Αμπελοκήπισσα
408 Αμπλία
409 Αμυγδαλιά
410 Αμύκλα
411 Αμυμώνη
412 Αμύντα
413 Αμφιάλη
414 Αμφιαράη
415 Αμφιδάμα
416 Αμφιθέα
417 Αμφιθόη
418 Αμφίκλεια
419 Αμφικτυωνίς
420 Αμφιλοχία
421 Αμφιλύκη
422 Αμφιμάχη
423 Αμφιμέδα
424 Αμφιμήδη
425 Αμφινόμη
426 Αμφιρρόη
427 Αμφιρώ
428 Αμφιτρίτη
429 Αμφιώνη
430 Αμωμη
431 Ανάγκη
432 Αναΐς
433 Αναϊτις
434 Αναλίζα
435 Ανανία
436 Αναξαγόρα
437 Αναξάνδρα
438 Αναξαρέτη
439 Ανάξαρχη
440 Αναξιβία
441 Αναξιμάνδρα
442 Αναξιμένη
443 Αναξιρρόη
444 Ανάργυρη
445 Άνασσα
446 Αναστασία
447 Αναστέλλα
448 Ανατολή
449 Αναφωνήτρια
450 Άνβη
451 Άνδρεα
452 Ανδριανή
453 Ανδριάννα
454 Ανδριγούλα
455 Ανδρομάχη
456 Ανδρομέδα
457 Ανδρομήδη
458 Ανδρονίκη
459 Ανδροπελαγία
460 Ανεζίνα
461 Ανειτυλλιανή
462 Ανεκτή
463 Ανέλια
464 Άνελλα
465 Άνεμονη
466 Ανεμπόδιστη
467 Ανερίνα
468 Ανερίνα
469 Ανέστια
470 Ανησιδώρα
471 Άνθα
472 Ανθεμις
473 Ανθή
474 Ανθηδόνη
476 Ανθήκλεια
477 Ανθήλεια
478 Ανθήλια
479 Ανθηνίκη
480 Άνθιμη
481 Ανθίππη
482 Ανθοδέσμη
483 Ανθοζωή
484 Ανθοσμία
485 Ανθρακία
486 Ανία
487 Ανίκητη
488 Ανιμαϊς
489 Ανίνα
490 Ανίππη
491 Ανίτα
492 Ανμαρί
493 Άνν Μαρί
494 Άννα
496 Αννακαίτη
497 Ανναλίζα
498 Ανναμπέλα
499 Ανναρέα
500 Ανναστέλλα
501 Αννέζη
502 Αννίνη
503 Άνοιξη
504 Ανουσώ
505 Ανουτσιάτα
506 Άντα
507 Άντεια
508 Αντελίνα
509 Αντερώσα
510 Αντζελίνα
511 Αντηνώρη
512 Άντια
513 Αντιάνειρ
514 Αντιγόνη
515 Αντίκλεια
516 Αντιμάχη
517 Αντιμήδη
518 Αντινίτισσα
519 Αντινόη
520 Αντιόπη
521 Αντιοχίδα
522 Αντίπα
523 Αντιπάτρα
524 Άντιφα
525 Αντιφάνη
526 Αντιφάτη
527 Αντιφόνη
528 Αντιφωνήτρια
529 Αντιφώσσα
530 Αντουανέτα
532 Άντρεα
533 Αντωνέττα
534 Αντωνία
535 Αντωνίκη
536 Αντωνίσκη
537 Ανυξιά
538 Ανυσία
539 Ανωμερίτισσα
540 Αξίερο
541 Αξίνη
542 Αξιοθέα
543 Αξιόκερσα
544 Αξιονίκη
545 Αξιούσα
546 Αοδεσία
547 Αοιδή
548 Αουρόρα
549 Απελλή
550 Απελλίχα
551 Απήμαντη
552 Απλοδώρα
553 Απολλιναρία
554 Απολλινάριος
555 Απολλωνία
556 Απολλωνίς
557 Αποστολένα
558 Αποστολία
559 Απυμοσύνη
560 Άπφια
561 Αραβέλλα
562 Αρακιώτισσα
563 Αραξή
564 Αράπισσα
565 Αράχνη
566 Αρβανίτισσα
567 Άρβηλα
568 Αργά
569 Αργεία
570 Αργέλη
571 Αργεντινή
572 Άργη
573 Αργήλη
574 Αργία
575 Αργίνη
576 Αργίνουσσα
577 Αργιόπη
578 Αργυλεωνις
579 Αργυρά
580 Αργυφίη
581 Αργώ
582 Αρδαλίς
583 Αρεδία
584 Αρέθουσα
585 Αρεία
586 Αρείωνας
587 Αρεστή
588 Άρεστον
589 Αρετή
590 Αρηβοϊα
591 Αρηγονίς
592 Αρήνη
593 Αρήτη
594 Άρια
595 Αριάδνη
597 Αριάθνη
598 Αριάνα
599 Αριαρούλα
600 Αρίβοια
601 Αριγνωτη
602 Αριδάφνη
603 Αριέλ
604 Αριέτα
605 Αριλιά
606 Αριμνηστέα
607 Αρίννα
608 Αρίσα
609 Αρίσβη
610 Αρισταγγέλα
611 Αρισταγόρα
612 Αρισταινέτη
613 Αρισταρχίς
614 Αριστείδη
615 Αρίστη
616 Αριστιάνα
617 Αριστίνα
618 Αριστίππη
619 Αριστοβούλα
620 Αριστοδήμη
621 Αριστοδίκη
622 Αριστοθέα
623 Αριστόκλεια
624 Αριστομάχη
625 Αριστομένη
626 Αριστομήδη
627 Αριστονίκη
628 Αριστοτέλεια
629 Αριστοτέχνη
630 Αριστωνομίδα
631 Αρίφρουσα
632 Αρκαδία
633 Αρκέα
634 Άρκη
635 Αρλέτα
636 Αρλίντα
637 Αρμαντίνα
638 Αρμενοκρατούσα
639 Αρμοδία
640 Αρμοθόη
641 Αρμονία
642 Άρνη
643 Αρόα
644 Άρπινα
645 Αρριανή
646 Αρριδαία
647 Αρριέττα
648 Αρσάκη
649 Αρσενία
650 Αρσίνα
651 Αρσινόη
652 Αρσίππη
653 Άρτα
654 Αρτεμιδώρα
655 Άρτεμις
656 Αρτεμισία
657 Αρτυμήδη
658 Αρχαγάθη
659 Αρχαγγελιώτισσα
660 Αρχεάνασσα
661 Αρχεδίκη
662 Αρχελάη
663 Αρχεμάχη
664 Αρχεμήδη
665 Αρχία
666 Αρχιδαμια
667 Αρχιδίκη
668 Αρχιμήδη
669 Αρχίππη
670 Αρχισπορίτισσα
671 Αρχοντία
672 Αρχοντίνα
673 Ασάνω
674 Ασάφεια
675 Άση
676 Ασημίνα
677 Ασημώνη
678 Ασία
679 Ασίη
680 Ασινέθ
681 Ασκλά
682 Ασκληπιάς
683 Ασκληπιγένεια
684 Ασκληπιοδότη
685 Ασκληπιοδώρα
686 Άσκρη
687 Άσπα
688 Ασπασία
689 Ασπραγγέλου
690 Ασπροβουνιώτισσα
691 Ασπροπαναγιά
692 Ασπρούλα
693 Αστάρτη
694 Ασταφις
695 Αστερία
696 Αστερόειδα
697 Αστερόπεια
698 Αστερόπη
699 Αστή
700 Αστηρόπη
701 Αστράδαινα
702 Αστραία
703 Αστρελένα
704 Άστρια
705 Αστρίς
706 Αστρίτη
707 Αστυάνασσα
708 Αστυβία
709 Αστυδάμεια
710 Αστυκράτεια
711 Αστυμάχη
712 Αστυμέδουσα
713 Αστυμηδίδη
714 Αστυμηδίδης
715 Αστυνόμη
716 Αστυόχεια
717 Αστυόχη
718 Ασύγκριτη
719 Ασυδία
720 Ασυνέθ
721 Ασυνούλα
722 Ασχολία
723 Ασωπίς
724 Αταλάντη
725 Ατάργατις
726 Ατζουλέτα
727 Ατθίς
728 Ατία
729 Άτις
730 Ατλάντεια
731 Άτροπος
732 Ατταλίς
733 Αττική
734 Αυγεία
735 Αυγερινή
736 Αυγή
737 Αυγούστα
738 Αυδάκτη
739 Αυδάτα
740 Αύκτα
741 Αυλίδα
742 Αυξεντία
743 Αυξιβία
744 Αυξιλιαρία
745 Αύρα
746 Αύρη
747 Αυρηλία
748 Αυσημήδη
749 Αυτομάτη
750 Αυτομέδουσα
751 Αυτομήδη
752 Αυτονόη
753 Αυτονομία
754 Αφένδρα
755 Αφεντία
756 Αφέντρα
757 Αφθονία
758 Αφραάτη
759 Αφρικάνα
760 Αφροδίτη
761 Αφροκόμη
762 Αφροξυλάνθη
763 Αφρούλα
764 Αχαία
765 Αχαΐα
766 Αχαιμένη
767 Αχίλλεια
768 Αχίμα
769 Άχραντος
770 Αψεύδη
771 Αψευδής
772 Αψιδιώτισσα
773 Αώα
774 Βαβέλυκα
775 Βαβύλα
776 Βάγια
777 Βάδιμη
778 Βαθύκλεια
779 Ἄβαι
780 Βάια
781 Βάκια
782 Βακίνα
783 Βακχίς
784 Βακχυλίς
785 Βαλάντα
786 Βαλασία
787 Βαλδερούδη
788 Βαλεντίνα
789 Βαλέρια
790 Βάλια
791 Βαλμπόνα
792 Βαλουκλιώτισσα
793 Βαλσαμή
794 Βάλτη
795 Βαμβακία
796 Βάνα
797 Βάνδα
798 Βανέσσα
800 Βανίνα
801 Βανιώτισσα
802 Βάννα
803 Βάντα
804 Βαουθά
805 Βαπτίς
806 Βαραγγιώτισσα
807 Βαραδάτη
808 Βαραχησία
809 Βαρβάρα
810 Βαρδιανιώτισσα
811 Βαρδιάννα
812 Βαρθολομαία
813 Βάρις
814 Βαρκέτις
815 Βαρκού
816 Βάρλα
817 Βαρνάβα
818 Βαρουχία
819 Βαρσαβία
820 Βαρσανουφία
821 Βαρσίνη
822 Βαρυτίμη
823 Βάσια
824 Βασιανή
825 Βασιάνθη
826 Βασιλεία
827 Βασιλειάνα
828 Βασιλένια
829 Βασιληγενέτειρα
830 Βασίλισσα
831 Βασιλοπούλα
832 Ἀβασκαντίς
833 Ἀβασκαντώ
834 Ἄβασκη
835 Βάσσα
836 Ἄβασσον
837 Ἀβάστακτη
838 Βάτεια
839 Βατίς
840 Βατοπεδινή
841 Βατούσαινα
842 Βαυβώ
843 Βαυκίς
844 Ἀβαύχα
845 Βαυώ
846 Βάχθιση
847 Ἄββα
848 Ἄβδα
849 Ἀβδαία
850 Ἀβδαίμουσα
851 Ἀβδαλωνύμη
852 Ἀβδαράκη
853 Ἀβδάρβα
854 Ἀβδαστράτη
855 Ἀβδελωνύμη
856 Ἀβδέμουσα
857 Ἀβδερίτις
858 Ἄβδη
859 Ἀβδήμουσα
860 Ἄβδηρα
861 Ἀβδηρίτη
862 Ἀβδηροδημοκρίτη
863 Ἀβδία
864 Ἀβδίμιλκη
865 Ἀβδολωνύμη
866 Ἀβδρανόθεμις
867 Ἀβδύβαλη
868 Ἀβδύμουσα
869 Ἄβδυρα
870 Ἀβεάκη
871 Βεάτα
872 Βεατρίκη
873 Βεβαία
874 Βεβρύκη
875 Ἀβειρώσσα
876 Βελανιδιά
877 Βέλβινα
878 Βέλη
879 Βελίκα
880 Βελίνα
881 Βελισσαρία
882 Βελιστίχη
883 Βελούδω
884 Βενανδία
885 Βεναντία
886 Βενεδίκτη
887 Βενετία
888 Βενθεσικύμη
889 Βένια
890 Βενιζέλα
891 Βέννα
892 Βενούστα
893 Βεντούλα
894 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
895 Βέρα
896 Βερβούργα
897 Βεργούλα
898 Βεργουπουλιανή
899 Βερεγγάρια
900 Βερεκούνδα
901 Βερενίκη
902 Βέρθα
903 Βερνάρδη
904 Βερόη
905 Βερόνικα
906 Βερονίκη
908 Βερουλία
909 Βερσεβέ
910 Βερτράνδη
911 Βερώνη
912 Βεσέλα
913 Βεσσέλκα
914 Βέτα
915 Ἀβεύρια
916 Βέφα
917 Ἄβη
918 Ἀβηδάμεια
919 Βηθανία
920 Βηθεσδά
921 Βηθζαθά
922 Βηθλεέμ
923 Βηθλεεμίτισσα
924 Ἀβηϊχίς
925 Βήλη
926 Βηματάρισσα
927 Ἀβηοδώρα
928 Βηρία
929 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
930 Βήρυλλα
931 Βησσαρία
932 Ἀβηΐχα
933 Βηχιανή
934 Βία
935 Βιάγκα
936 Βιασεσλάβα
937 Βιβέτα
938 Βιβή
939 Βιβιανή
940 Ἀβίγα
941 Βιγλιώτισσα
942 Ἀβιδία
943 Ἀβιδιανή
944 Βιδιανή
945 Βιερα
946 Ἀβιηνή
947 Ἀβικέννα
948 Βικέντια
949 Βικτώρια
950 Βίκυ
951 Βιλελμίνη
952 Βιλιστίχη
953 Ἀβιλλία
954 Βίλμα
955 Βιμποράδα
956 Βίνα
957 Ἀβίνδη
958 Ἀβιογένη
959 Ἀβιοδότη
960 Ἀβιοδώρα
961 Ἀβιοκρίτη
962 Βιόλα
963 Βιολάνθη
964 Βιολέτα
965 Βιργενια
966 Βιργινία
967 Βιργιωμένη
968 Ἄβις
969 Ἀβισάρη
970 Βιστωνίς
971 Βίτα
972 Βιτάλη
973 Ἀβίτη
974 Βιτιμία
975 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
976 Βιώνη
977 Ἀβλάβεια
978 Βλαδιμήρα
979 Βλαδισλάβα
980 Βλακεία
981 Βλανδίνα
982 Βλασία
983 Βλάστα
984 Βλαχέρνα
985 Βλέπουσα
986 Ἀβλίουσα
987 Βλουτινα
988 Βλυχιόρικα
989 Ἀβλωνάκη
990 Ἄβναγη
991 Ἀβνάκη
992 Βόα
993 Βοδοάλδη
994 Βόηθα
995 Βοία
996 Βοΐσκα
997 Βοιώ
998 Βολίνα
999 Βομβύκη
1000 Βονιφατία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία