Εορτές 24 Σεπτεμβρίου: Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος Αγία Μυρτιά Παλιανής Αγία Πέρση Άγιος Βλαδισλάβος Άγιος Υσάρνος της Τουλούζης Βλαδισλάβα Κοπρέα Μύρτος Όσιος Κόπριος Παναγία η Μυρτιδιώτισσα Υσάρνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σιλουανός ο αγιορείτης Άγιος Στέφανος, βασιλιάς των Σέρβων Παναγία η Μυρτιδιώτισσα
1 Χαλκάορ
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Gwenagwy
7 Nαΐς
8 Wivina
9 Ααρδαῒς
10 Άβα
11 Άβαβα
12 Αβαδδώσσα
13 Αβάδνη
14 Αβαεοδώρα
15 Αβαζία ή Αβασγία
16 Αβαζίουσα
17 Αβάη
18 Αβαία
19 Αβαιοδόρα
20 Αβαιοδώρα
21 Αβαιοκρίτη
22 Αβαίστα
23 Αβάκαινα
24 Αβάκεια
25 Αβακένα
26 Αβακουμία
27 Άβακτη
28 Αβάμμουσα
29 Αβανθίς
30 Αβαντία καί Αμαντία
31 Αβαντιάδη
32 Αβαντιάς
33 Αβαντίδη
34 Αβαντίς
35 Αβαρβαρέη
36 Αβάρβαρη
37 Αβαρη
38 Αβαρίνη
39 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
40 Άβαρτη
41 Αβάσιτη
42 Αβασκάντη
43 Αβασκάντιλλα
44 Αββαία
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Αβιάθα
52 Αβιανία
53 Αβιανία
54 Αβίαντη
55 Αβίατη
56 Άβιβα
57 Αβιλλία
58 Αβιμελιχίς
59 Αβινιόν
60 Αβλαβία
61 Άβληρα
62 Αβουδίμη
63 Αβουναία
64 Αβουρνιά
65 Άβρα
66 Αβρααμία
67 Αβραγόρα
68 Αβρετία
69 Αβρικία
70 Αβρίππη
71 Αβροκόμη
72 Αβρονίκη
73 Αβρόντιον
74 Αβροσύνη
75 Αβροτέλεια
76 Αβρότονον
77 Αβρυλλίς
78 Αβρωνίς
79 Αβρώτη
80 Άβυδη
81 Αγάβη
82 Αγαθαγγέλα
83 Αγαθάγητη
84 Αγάθη
85 Αγαθημερίς
86 Αγαθίππη
87 Αγαθόβουλη
88 Αγαθοδαίμουσα
89 Αγαθοδώρα
90 Αγαθόκλεια
91 Αγαθονίκη
92 Αγαθοπόδη
93 Αγαθοσθένη
94 Αγάθυρνα
95 Αγαθύρση
96 Αγαθωνία
97 Αγαθωνύμη
98 Αγάκλεια
99 Αγαλλία
100 Αγαμεμνονίδη
101 Αγαμήδη
102 Αγαμηδίδα
103 Αγαμήθη
104 Αγανίκη
105 Αγανίππη
106 Αγαπαία
107 Αγάπη
108 Αγαπηνωρίς
109 Αγαπητή
110 Αγαπτολέμα
111 Αγαρίστη
112 Αγασθένη
113 Αγασίκλεια
114 Αγασίππη
115 Αγαστοφάνη
116 Αγάστροφη
117 Αγαύη
118 Αγαφάντη
119 Αγγέλα
120 Αγγελία
121 Αγγέλιδα
122 Αγγελική
123 Αγγελίνα
124 Αγγερούλα
125 Αγγλία
126 Αγέα
127 Αγελάδα
128 Αγελαϊς
129 Αγελέα
130 Αγεμάχη
131 Αγεπόλεια
132 Αγέρωχη
133 Αγεσιμβροτίς
134 Αγεστράτη
135 Αγεύουσα
136 Αγεχόρη
137 Αγηνωρίς
138 Αγησάνδρα
139 Αγησιλεία
140 Αγησιλοχίς
141 Αγησιμάχη
142 Αγησινόη
143 Αγησίππη
144 Αγησιστράτη
145 Αγησιχόρη
146 Αγία
147 Αγιάσσου
148 Αγιάτις
149 Αγιδώς
150 Αγιοδεκτινή
151 Αγιοηλιώτισσα
152 Αγιολούσαινα
153 Αγιούλα
154 Αγιούπα
155 Αγίππη
156 Αγίς
157 Αγκαία
158 Αγλαΐα
159 Αγλανθιώ
160 Αγλαονίκη
161 Αγλαόπη
163 Αγλαοφήμη
164 Άγλαυρος
165 Αἴγλη
166 Αγλωκρίτη
167 Αγναγόρα
168 Αγνή
170 Αγνίππη
171 Αγνοδίκη
172 Αγνόκλεια
173 Αγοράκλεια
174 Αγορακρίτη
175 Αγοράνασσα
176 Αγοράστη
177 Αγορή
178 Αγορίτσα
179 Αγραία
180 Αγράμπελη
181 Αγράφω
182 Αγρεύουσα
183 Αγρία
184 Αγριδιώτισσα
185 Αγριλιώτισσα
186 Αγριόπη
187 Αγρίππα
188 Αγροιώ
189 Αγροτέρα
190 Αγρυπνία
191 Αγυάη
192 Αγχία
193 Αγχιάλη
194 Αγχιβία
195 Αγχιθέα
196 Αγχιμάχη
197 Αγχίμολη
198 Αγχινόη
199 Αγχίππη
200 Αγχιπύλη
201 Αγχιρόη
202 Αγχιρρόη
203 Αγχίση
204 Άγω
205 Αγωνίππη
206 Αγωνίς
207 Άδα
208 Αδαία
209 Αδαλβέρτη
210 Αδαμαντία
212 Αδάματη
213 Αδάμη
214 Αδαμνάνη
215 Αδελαΐς
216 Αδελφή
217 Αδιάντη
218 Αδίστα
219 Αδίτη
220 Αδμήτη
221 Αδράστεια
222 Αδριανή
223 Αδύτη
224 Αδώνια
225 Αεθλία
226 Αειθάλα
227 Αειμακάριστος
228 Αειμεσιτεύουσα
229 Αειμνήστη
230 Αέλια
231 Αελλόπους
232 Αελλώ
233 Αερία
234 Αερόπη
235 Αετία
236 Αζαΐς
237 Αζαρία
238 Αζείδα
239 Αηδών
240 Αθανάδα
241 Αθανασία
242 Αθεόνα
243 Αἰθερία
244 Αθηδάρα
245 Αθηνά
246 Αθηναγόρα
247 Αθήνη
248 Αθηνίς
249 Αθηνιώτισσα
250 Αθηνογένεια
251 Αθηνοδώρα
252 Αθηνώ
253 Αθορ
254 Αἴθρα
255 Αθώα
256 Αθώρηκτη
257 Αία
258 Αιάκη
259 Αίγαγρη
260 Αιγαία
261 Αιγαίωρα
262 Αιγαλέα
263 Αιγάστρη
264 Αιγάτη
265 Αίγειρος
266 Αιγέστη
267 Αιγιάλεια
268 Αιγίδα
269 Αίγινα
271 Αιγίσθη
272 Αίγλη
273 Αιγυπτία
274 Αϊδανή
275 Αιδεσία
276 Αιδός
277 Αιδώ
278 Αιήτη
279 Αιθερία
280 Αιθίλλα
281 Αιθούσα
282 Αίθρα
283 Αιθύλλα
284 Αικατερίνη
287 Αιλία
288 Αιμάνθη
289 Αιματούσα
290 Αιμίαλου
291 Αιμιλένια
292 Αιμιλένια
293 Αιμιλία
294 Αιμιλίνα
295 Αίμουσα
296 Αιναρέτη
297 Αινεία
298 Αινία
299 Αινίππη
300 Αινιώνη
301 Άϊντα
302 Αιξ
303 Αιόλη
304 Αϊρένα
305 Αιρίν
306 Αιρκώτισσα
307 Αιρώ
308 Αίσαρα
309 Αισημίδα
310 Αίσηπα
311 Αίστυ
312 Αίστυ
313 Αισυήτη
314 Αισχίνη
315 Αισχρηίς
316 Αισχυλίς
317 Αισωπία
319 Άϊτα
320 Αίτνα
321 Αιτωλίς
322 Αιχμίουσα
323 Αιωπίς
324 Αιώρα
325 Ακαδημία
326 Ακαθή
327 Ακάθιστη
328 Ακακαλλίς
329 Ακακία
330 Ακαλανθίς
331 Ακαλλαρίς
332 Ακάμα
333 Ακανθίς
334 Ακάστη
335 Ακατάβλητη
336 Ακατάφλεκτη
337 Αἰκατερίνη
338 Ακελδαμά
339 Ακέλεια
340 Ακεσάνδρα
341 Άκεσις
342 Ακεψεή
343 Ακεψιμά
344 Ακήραση
345 Ακίνδυνη
346 Άκις
347 Ακκαλίς
348 Ακκώ
349 Ακματίδα
350 Ακμή
351 Άκμουσα
352 Ακολουθία
353 Ακουσιθέα
354 Ακουσιλάα
355 Ακουσιλόχεια
356 Ακραία
357 Ακρίβη
358 Ακρίτα
359 Ακροτελεύτιον
360 Ακρωτηριανή
361 Ακταία
362 Ακτίς
363 Ακτορίς
364 Ακύλα
365 Αλαλά
366 Αλάνα
367 Αλανιώτισσα
368 Αλαξάνδρα
369 Αλάσια
370 Αλβανή
371 Αλβέρτα
372 Αλβίνα
373 Αλεγρία
374 Αλέκα
375 Αλεμίνα
376 Αλένα
377 Αλεξάνδρα
378 Αλεξία
379 Αλεξίβια
380 Αλεξίκακη
381 Αλεξιμάχη
382 Αλεξίππη
383 Αλεξιρόη
384 Αλεξιώτισσα
385 Αλεπινή
386 Αλήθεια
387 Αληκτώ
388 Αλήτη
389 Αληυόνη
390 Αλθαία
391 Αλία
392 Αλίη
393 Αλιθέρση
394 Αλίκη
395 Αλιμήδη
396 Αλίντα
397 Αλιόπη
398 Αλίσα
399 Άλισον
400 Αλιφηραία
401 Αλκαθόη
402 Αλκαία
403 Αλκαινέτη
404 Αλκαμένη
405 Αλκάνδρη
406 Αλκάντρα
407 Αλκέτα
408 Άλκη
409 Αλκήνωρ
410 Άλκηστις
411 Αλκιβία
412 Αλκιβιάδη
413 Αλκιδίκη
414 Αλκιθόη
415 Αλκιμάχη
416 Αλκιμέδη
417 Αλκίμη
418 Αλκιμίδη
419 Αλκινόη
420 Αλκιόπη
421 Αλκίππη
423 Αλκίς
424 Αλκίφρουσα
425 Αλκμήνη
426 Αλκυών
427 Αλλοιώτισσα
428 Άλμα
429 Αλμαρίνα
430 Αλμπάνα
431 Αλόη
432 Αλοκράτη
433 Αλόπη
434 Αλόχη
435 Αλσηΐς
436 Αλταία
437 Αλτάνη
438 Άλτη
439 Άλτιμη
440 Αλτίνα
441 Αλύα
442 Αλυόνα
443 Αλυπία
444 Αλυσία
445 Αλφαία
446 Αλφειά
447 Αλφεσίβοια
448 Άλφια
449 Αλωνία
450 Αμαδρυάς
451 Αμαζών
452 Αμάθεια
453 Αμαθούσα
454 Αμάλθεια
455 Αμαλία
456 Αμαλιάννα
457 Αμανατία
458 Αμάνδα
459 Αμαρακίς
460 Αμαρίλντα
461 Αμαρυλλίς
463 Αμαστρίνη
464 Αματίτση
465 Αμβέρσα
466 Αμβροσία
467 Αμεθέα
468 Αμέθυστη
469 Αμέλια
470 Άμεμπτη
471 Αμερίκη
472 Αμερίνη
473 Αμερίσσα
474 Αμέρσια
475 Αμήδη
476 Αμμία
477 Αμμιανή
478 Αμμουνία
479 Αμμωνά
480 Αμνησία
481 Αμοίνη
482 Αμολιανή
483 Αμομφαρέτη
484 Αμπελίς
485 Αμπελοκήπισσα
486 Αμπλία
487 Αμυγδαλέα
488 Αμύκλα
489 Αμυμώνη
490 Αμύντα
491 Αμύρα
492 Αμφιάλη
493 Αμφιάνασσα
494 Αμφιαράη
495 Αμφιδάμα
496 Αμφιδίκη
497 Αμφιθάλεια
498 Αμφιθέα
499 Αμφιθόη
500 Αμφίκλεια
501 Αμφικτυωνίς
502 Αμφιλοχία
503 Αμφιλύκη
504 Αμφίλυτη
505 Αμφιμάχη
506 Αμφιμέδα
507 Αμφιμήδη
508 Αμφινόμη
509 Αμφιρρόη
510 Αμφιρώ
511 Αμφιτρίτη
512 Αμφιώνη
513 Αμωμη
514 Ανάγκη
515 Αναία
516 Αναΐς
517 Αναϊτις
518 Αναλίζα
519 Ανανία
520 Αναξαγόρα
521 Αναξάνδρα
522 Αναξαρέτη
523 Ανάξαρχη
524 Αναξιβία
525 Αναξιμάνδρα
526 Αναξιμένη
527 Αναξίππη
528 Αναξιρρόη
529 Ανάργυρη
530 Άνασσα
531 Αναστασία
532 Αναστέλλα
533 Ανατολή
534 Αναφωνήτρια
535 Άνβη
536 Άνδρεα
537 Ανδριανή
538 Ανδριάννα
539 Ανδριγούλα
540 Ανδροδάιξα
541 Ανδρομάχη
542 Ανδρομέδα
543 Ανδρομήδη
544 Ανδρονίκη
545 Ανδροπελαγία
546 Ανδροσθένη
547 Ανδροφίλη
548 Ανεζίνα
549 Ανειτυλλιανή
550 Ανεκτή
551 Ανέλια
552 Άνελλα
553 Ανεμπόδιστη
554 Άνεμώνη
555 Ανερίνα
556 Ανερίνα
557 Ανέστια
558 Ανησιδώρα
559 Άνθα
560 Άνθεμις
561 Ανθεστηρίς
562 Ανθή
563 Ανθηδόνη
565 Ανθήκλεια
566 Ανθήλεια
567 Ανθήλια
568 Ανθηνίκη
569 Άνθιμη
570 Ανθίππη
571 Ανθοδέσμη
572 Ανθοζωή
573 Ανθονίκη
574 Ανθοσμία
575 Ανθρακία
576 Ανία
577 Ανίκητη
578 Ανιμαϊς
579 Ανίνα
580 Ανίππη
581 Ανίτα
582 Ανμαρί
583 Άνν Μαρί
584 Άννα
586 Ανναγκρέυς
587 Αννακαίτη
588 Ανναλίζα
589 Ανναμπέλα
590 Ανναρέα
591 Ανναστέλλα
592 Αννέζη
593 Αννίβα
594 Αννίνη
595 Άνοιξη
596 Ανουσώ
597 Ανουτσιάτα
598 Άντα
599 Ανταγόρα
600 Ανταία
601 Άντεια
602 Αντελίνα
603 Αντερώσα
604 Αντζελίνα
605 Αντηνώρη
606 Άντια
607 Αντιάνειρα
608 Αντιγόνη
609 Αντίκλεια
610 Αντιλοχίς
611 Αντιμάχη
612 Αντιμήδη
613 Αντινίτισσα
614 Αντινόη
615 Αντιόπη
616 Αντιοχίς
617 Αντίπα
618 Αντιπάτρα
619 Άντιφα
620 Αντιφάνη
621 Αντιφάτη
622 Αντιφόνη
623 Αντιφωνήτρια
624 Αντιφώσσα
625 Αντουανέτα
627 Άντρεα
628 Αντωνέττα
629 Αντωνία
630 Αντωνίκη
631 Αντωνίσκη
632 Ανυξιά
633 Ανυσία
634 Ανωμερίτισσα
635 Ανώνυμη
636 Άξα
637 Αξίερο
638 Αξίνη
639 Αξιοθέα
640 Αξιόκερσα
641 Αξιονίκη
642 Αξιούσα
643 Αοδεσία
644 Αοιδή
645 Αουρόρα
646 Απατουρία
647 Απείρανδρος
648 Απελλή
649 Απελλίχα
650 Απήμια
651 Απλοδώρα
652 Απολλιναρία
653 Απολλωνία
654 Απολλωνίς
655 Αποστολένα
656 Αποστολία
657 Απυμοσύνη
658 Άπφια
659 Αραβέλλα
660 Αρακιώτισσα
661 Αραμπέλλα
662 Αράνθια
663 Αραξή
664 Αράπισσα
665 Αράχνη
666 Αρβανίτισσα
667 Άρβηλα
668 Αργά
669 Αργανθώνη
670 Αργεία
671 Αργέλη
672 Αργεντινή
673 Αργήλη
674 Αργία
675 Αργίνη
676 Αργίνουσσα
677 Αργιόπη
678 Αργοναύτη
679 Αργυλεωνις
680 Αργυρά
681 Αργυφίη
682 Αργώ
683 Αρδαλίς
684 Αρεδία
685 Αρέθουσα
687 Αρεία
688 Αρειμάνια
689 Αρείωνας
690 Αρεστή
691 Άρεστον
692 Αρετή
693 Αρηβοΐα
694 Αρηγονίς
695 Αρήνη
696 Αρήτη
697 Άρια
698 Αριάδνη
701 Αριάθνη
702 Αριάνα
703 Αριαράθη
704 Αριαρούλα
705 Αρίβοια
706 Αριγνωτη
707 Αριδάφνη
708 Αριδίκη
709 Αριέλ
710 Αριέτα
711 Αριλιά
712 Αρίμανθη
713 Αριμνηστέα
714 Αρίννα
715 Αρίσα
716 Αρίσβη
717 Αρισταγγέλα
718 Αρισταγόρα
719 Αρισταινέτη
720 Αριστακώ
721 Αριστάνδρα
722 Αρισταρχίς
723 Αριστείδη
724 Αρίστη
725 Αριστιάνα
726 Αριστίνα
727 Αριστιόπη
728 Αριστίππη
729 Αριστόβια
730 Αριστοβούλα
731 Αριστογείτουσα
732 Αριστοδήμη
733 Αριστοδίκη
734 Αριστοθάλεια
735 Αριστοθέα
736 Αριστόκλεια
737 Αριστοκρατία
738 Αριστοκύπρα
739 Αριστομάχη
740 Αριστομένη
741 Αριστομήδη
742 Αριστονίκη
743 Αριστονόη
744 Αριστοτέλεια
745 Αριστοτέχνη
746 Αριστωνύμη
747 Αρίφρουσα
748 Αρκαδία
749 Αρκέα
750 Άρκη
751 Αρκιθάλεια
752 Αρλέτα
753 Αρλίντα
754 Αρμαντίνα
755 Αρμενοκρατούσα
756 Αρμοδία
757 Αρμοθόη
758 Αρμονία
759 Άρνη
760 Αρόα
761 Αροδάφνη
762 Άρπινα
763 Αρριανή
764 Αρριδαία
765 Αρριέττα
766 Αρριχίουσα
767 Αρρύβα
768 Αρσάκη
769 Αρσενία
770 Αρσίνα
771 Αρσινόη
772 Αρσίππη
773 Άρτα
774 Αρτεμιδώρα
775 Άρτεμις
776 Αρτυμήδη
777 Αρύτη
778 Αρχαγάθη
779 Αρχαγγελιώτισσα
780 Αρχεάνασσα
781 Αρχεδίκη
782 Αρχελάη
783 Αρχεμάχη
784 Αρχεμήδη
785 Αρχεόπη
786 Αρχεστράτη
787 Αρχία
788 Αρχιδάμη
789 Αρχιδίκη
790 Αρχιμήδη
791 Αρχίππη
792 Αρχισπορίτισσα
793 Αρχοντία
794 Αρχοντίνα
795 Ασάνω
796 Ασάφεια
797 Άση
798 Ασημίνα
799 Ασημώνη
800 Ασία
801 Ασίη
802 Ασινέθ
803 Ασκλά
804 Ασκληπιάς
805 Ασκληπιγένεια
806 Ασκληπιοδότη
807 Ασκληπιοδώρα
808 Άσκρη
809 Άσπα
810 Ασπασία
811 Ασπιδοχάρμη
812 Ασπραγγέλου
813 Ασπροβουνιώτισσα
814 Ασπροπαναγιά
815 Ασπρούλα
816 Αστάρτη
817 Ασταφις
818 Αστεία
819 Αστερία
820 Αστερόειδα
821 Αστερόζα
822 Αστερόπη
823 Αστή
824 Αστηρόπη
825 Αστράδαινα
826 Αστραία
827 Αστρελένα
828 Άστρια
829 Αστρίς
830 Αστρίτη
831 Αστυάνασσα
832 Αστυβία
833 Αστυδάμεια
834 Αστυκράτεια
835 Άστυλα
836 Αστυλόχεια
837 Αστυμάχη
838 Αστυμέδουσα
839 Αστυμηδίδη
840 Αστυμηδίδης
841 Αστυνόμη
842 Αστυόχεια
843 Αστυόχη
844 Ασύγκριτη
845 Ασυδία
846 Ασυνέθ
847 Ασυνούλα
848 Ασχολία
849 Ασωπίς
850 Ασωπογείτα
851 Ασωπογένη
852 Ασωποδάρη
853 Ασωποδότη
854 Ασωποδώρα
855 Ασώποια
856 Ασωπόκλεια
857 Ασωποκρίτη
858 Ασωπολάα
859 Αταλάντη
860 Ατάργατις
861 Ατζουλέτα
862 Ατθίς
863 Ατία
864 Άτις
865 Ατλάντεια
866 Άτροπος
867 Ατρύτη
868 Ατταλίς
869 Αττική
870 Αυγεία
871 Αυγερινή
872 Αυγή
873 Αυγούστα
874 Αυδάκτη
875 Αυδάτα
876 Αύκτα
877 Αυλίδα
878 Αυξεντία
879 Αυξιβία
880 Αυξιλιαρία
881 Αύρα
882 Αυρηλία
883 Αυσημήδη
884 Αυτομάτη
885 Αυτομέδουσα
886 Αυτομήδη
887 Αυτονόη
888 Αυτονομία
889 Αφαία
890 Αφένδρα
891 Αφεντία
892 Αφέντρα
893 Αφθονία
894 Αφραάτη
895 Αφρικάνα
896 Αφροδίτη
897 Αφροκόμη
898 Αφροξυλάνθη
899 Αφρούλα
900 Αχαιά
901 Αχαιμένη
902 Αχερουσία
903 Αχερουσία
904 Αχίλλεια
905 Αχίμα
906 Άχραντη
907 Αψεύδη
908 Αψευδής
909 Αψιδιώτισσα
910 Αώα
911 Βαβέλυκα
912 Βαβύλα
913 Βάγια
914 Βάδιμη
915 Βαθύκλεια
916 Ἄβαι
917 Βάια
918 Βάκια
919 Βακίνα
920 Βακχίς
921 Βακχυλίς
922 Βαλάντα
923 Βαλασία
924 Βαλδερούδη
925 Βαλεντίνα
926 Βαλέρια
927 Βάλια
928 Βαλμπόνα
929 Βαλουκλιώτισσα
930 Βαλσαμία
931 Βάλτη
932 Βαμβακία
933 Βάνα
934 Βάνδα
935 Βανέσσα
937 Βανίνα
938 Βανιώτισσα
939 Βάννα
940 Βάντα
941 Βαουθά
942 Βαπτίς
943 Βαραγγιώτισσα
944 Βαραδάτη
945 Βαραχησία
946 Βαρβάρα
947 Βαρδιανιώτισσα
948 Βαρδιάννα
949 Βαρθολομαία
950 Βάρις
951 Βαρκέτις
952 Βαρκού
953 Βάρλα
954 Βαρνάβα
955 Βαρουχία
956 Βαρσαβία
957 Βαρσανουφία
958 Βάρσια
959 Βαρσίνη
960 Βαρυτίμη
961 Βάσια
962 Βασιανή
963 Βασιάνθη
964 Βασιλεία
965 Βασιλειάνα
966 Βασιλένια
967 Βασιληγενέτειρα
968 Βασίλισσα
969 Βασιλοπούλα
970 Ἀβασκαντίς
971 Ἀβασκαντώ
972 Ἄβασκη
973 Βάσσα
974 Ἄβασσον
975 Ἀβάστακτη
976 Βαστράδα
977 Βάτεια
978 Βατίς
979 Βατοπεδινή
980 Βατούσαινα
981 Βαυβώ
982 Βαυκίς
983 Ἀβαύχα
984 Βαυώ
985 Βάχθιση
986 Ἄββα
987 Ἄβδα
988 Ἀβδαία
989 Ἀβδαίμουσα
990 Ἀβδαλωνύμη
991 Ἀβδαράκη
992 Ἀβδάρβα
993 Ἀβδαστράτη
994 Ἀβδελωνύμη
995 Ἀβδέμουσα
996 Ἀβδερίτις
997 Ἄβδη
998 Ἀβδήμουσα
999 Ἄβδηρα
1000 Ἀβδηρίτη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία