Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aλεξιμήδης
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aσστομήδης
9 Cedd
10 Eata
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Theodemir
15 Tillo
16 Tressan
17 Urbitius
18 Verocianus
19 Viator
20 Victurus
21 Vitalis
22 Vouga
23 Vulphy
24 Waccar
25 Waldalenus
26 Willibald
27 Wulfstan
28 Wulsin
29 Yakim
30 Yrchard
31 zxy Ιόλας
32 Αάαρκος
33 Αάβακτος
34 Αἰακὸς
35 Αἰαντίδης
36 Αἰαντόδωρος
37 Ααρασσός
38 Ααρών
40 Αἲας
41 Αασίφορος
42 Αάσπετος
43 Άαστος
44 Αάσχετος
45 Άβαβος
46 Αβάδνης
47 Αβαεόδωρος
48 Αβάζιος
49 Αβαθμίδωτος
50 Αβαιόδορος
51 Αβαιόδωρ
52 Αβαιόδωρος
53 Αβαιόκριτος
54 Αβαίος
55 Αβαίστας
56 Αβάκ
57 Αβάκαινας
58 Αβακένας
59 Αβακής
60 Αβακούμ
61 Άβακτος
62 Αβάμμων
63 Αβάνθιος
64 Αβαντιάδης
65 Αβαντίδας
66 Αβαρβαρέης
67 Αβάρβαρος
68 Αβαρης
69 Αβαρίνος
70 Άβαρις
71 Άβαρνος
72 Άβαρτος
73 Άβας
74 Αβάσγιος
75 Αβάσιτος
76 Αβασκάντιλλος
77 Αβασκαντος
78 Αββαδών
79 Αββαδώσα
80 Αββάς
81 Άβγαρ
82 Αβδαίος
83 Αβδάραξος
84 Άβδηρος
85 Άβδης
86 Αβδιήλ
87 Αβδιού
88 Αβειρών
89 Άβελ
90 Αβελάρδος
91 Αβελβούλ
92 Αβεντίνος
93 Αβέρκιος
94 Αβερρόης
95 Αβέρωφ
96 Αβεσσαλώμ
97 Αβήπας
98 Αβιά
99 Αβιάδ
100 Αβιάθαρ
101 Αβιάνιος
102 Αβιανός
103 Αβίας
104 Αβίατος
105 Άβιβος
106 Αβιμέλιχος
107 Άβιος
108 Αβιούδ
109 Αβλάβιος
110 Αβλαβίων
111 Άβληρος
112 Αβούδιμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Άβραξ
119 Άβραχας
120 Αβρέας
121 Αβρίκιος
122 Αβροτέλειος
123 Άβρων
124 Αβρώνυχος
125 Άβρωτος
126 Αβυδηνός
127 Αβώ
128 Άγαβος
129 Αγαθάγγελος
130 Αγαθάγητος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμων
139 Αγαθόδωρος
140 Αγαθοκλέας
141 Αγαθόνικος
142 Αγαθόπους
143 Αγαθοσθένης
144 Αγαθόστρατος
145 Αγαθότυχος
146 Αγάθυλλος
147 Αγάθυρνος
148 Αγάθυρσος
149 Αγάθων
150 Αγαθώνυμος
151 Αγαίος
152 Αγακλέης
153 Αγάκλυτος
154 Αγαλιανός
155 Αγαλλίας
156 Αγαμέμνων
157 Αγαμηδίδας
158 Αγαμήδης
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήθης
161 Αγανός
162 Αγαπαίος
163 Αγαπήνωρ
164 Αγαπητός
165 Αγάπιος
166 Αγαπτόλεμος
167 Αγασθένης
168 Αγασίας
169 Αγασικλής
170 Αγασικράτης
171 Αγασιμένης
172 Αγάσιμος
173 Αγασσαμενός
174 Αγάστροφος
175 Αγαυός
176 Αγγελάριος
177 Αγγελίνος
178 Αγγελίων
179 Άγγελος
180 Αγγενίδας
181 Αγγίας
183 Αγέας
184 Αἰγέας
185 Αγελάδας
186 Αγέλαος
187 Αγέλας
188 Άγελος
189 Αγέλοχος
190 Αγέμαχος
191 Αἰγεὺς
192 Αγεύς
193 Αγέχορος
194 Αγήμων
195 Αγήνωρ
196 Αγήσανδρος
197 Αγήσαρχος
198 Αγησίας
199 Αγησιδάμας
200 Αγησίδαμος
201 Αγησίλαος
202 Αγησίλοχος
203 Αγησίμαχος
204 Αγησίμβροτος
205 Αγησίπολις
206 Αγησιππίδας
207 Αγησιππίδης
208 Αγησίστρατος
209 Αγήτας
210 Άγητος
211 Αγήτως
212 Αγίας
213 Αἰγιμιὸς
214 Άγις
215 Αἲγισθος
216 Αγίων
217 Αγκαίος
218 Αγκύορας
219 Αγκύωε
220 Αγλάιος
221 Αγλαοκρέων
222 Αγλαόπης
223 Αγλαοσθένης
224 Αγλαόφαμος
225 Αγλαοφών
226 Άγναπτος
227 Αγνόδημος
228 Αγνόδικος
229 Αγνόδωρος
230 Αγνοκλής
231 Αγνός
232 Αγνόφιλος
233 Αγνωνίδης
234 Αγονέας
235 Αγορακλής
236 Αγοράκριτος
237 Αγοράναξ
238 Αγόραστος
239 Αγόρατος
240 Αγρεύς
241 Αγριόπας
242 Αγρίοπος
243 Άγριος
244 Αγρίππας
245 Αγριώνιος
246 Άγρων
247 Αγύλαιος
248 Αγύριος
249 Αγύρριος
250 Αγχίαλος
251 Αγχίμαχος
252 Αγχίμολος
253 Άγχιος
254 Αγχίπυλος
255 Αγχίροος
256 Αγχίσης
257 Αδαίος
258 Αδαλβέρτος
259 Αδάμ
262 Αδαμάντιος
263 Αδάμας
264 Αδαμνάνος
265 Άδας
266 Αδέας
267 Αδείμαντος
268 Αδελφός
269 Αἰδέσιος
270 Άδης
271 Αδιατόριξ
272 Αδίστας
273 Άδμητος
274 Αδόλφος
275 Αδονάι
276 Άδραστος
277 Άδρησκος
278 Αδριανός
279 Άδωνις
280 Αέθλιος
281 Αειθαλάς
282 Αείμνηστος
283 Αελλήεις
284 Αελλοπόδης
285 Αερίας
286 Αέροπος
287 Αέτιος
289 Αζαρίας
290 Αζάριος
291 Αζάς
292 Αζάτ
293 Άζευς
294 Άζης
295 Αζώρ
296 Αηδόνιος
297 Αήτης
298 Αἰήτης
299 Άητωρ
300 Αητωραιακός
301 Αθάμας
302 Αθάμβιλος
303 Αθανάδας
304 Αθάνας
305 Αθανάσιος
306 Αθάνατος
307 Αθέρας
308 Αἰθέριος
309 Αθηδάρας
310 Αθηναγόρας
311 Αθήναιος
312 Αθήνιππος
313 Αθηνίων
314 Αθηνογένης
315 Αθηνόδωρος
316 Αθηνοκλής
317 Αθηνόκριτος
318 Αἰθάλης
319 Αθλίας
320 Αθοσίων
321 Αθρέ
322 Άθως
323 Αιακός
324 Αιανός
325 Αίας
326 Αιγαίων
327 Αιγείδας
328 Αιγέστης
329 Αιγεύς
330 Αιγέων
331 Αιγεωνέας
332 Αιγιαλεύς
333 Αιγίας
334 Αιγίδας
335 Αίγιλος
336 Αιγίμιος
337 Αίγινος
338 Αίγιος
339 Αίγισθος
340 Αιγιστέας
341 Αίγιστος
342 Αιγίων
343 Αίγλων
344 Αιγύπτιος
345 Αίγυπτος
346 Αίγων
347 Αϊδανός
348 Αιδέσιος
350 Άιδης
351 Αϊδωνεύς
352 Αιήτης
353 Αιήτιος
354 Αιθαλίδης
355 Αίθαν
356 Αιθήρ
357 Αιθίδας
358 Αίθικος
359 Αιθιόλας
360 Αιθίων
361 Αίθλιος
362 Αίθος
363 Αιθούσιος
364 Αίθων
365 Αίθωνας
366 Αικατερίνος
367 Αίλιος
368 Αϊμαν
369 Αιμίλιος
370 Άιμον
371 Αιμόνιος
372 Αίμος
373 Αίμων
374 Αινέας
375 Αινείας
376 Αίνειος
377 Αινεσίδημος
378 Αίνετος
379 Αινεύς
380 Αίνητος
381 Αινιάδης
382 Αϊνουρ
383 Αίξων
384 Αίολος
385 Αίπυτος
386 Αίσακος
387 Αισανίας
388 Αισημίδας
389 Αίσηπος
390 Αίσιμος
391 Αίσιος
392 Αισίων
393 Αισυήτης
394 Αίσυμνος
395 Αίσυπος
396 Αισχίνης
397 Αισχίων
398 Αισχυλίδης
399 Αισχύλος
400 Αίσων
401 Αίσωψ
403 Αιτναίος
404 Αιτωλός
405 Αιχμοκλής
406 Ακάδημος
407 Ακάθιστος
408 Ακάκητος
409 Ακάκιος
411 Άκακος
412 Ακάμας
413 Άκανθος
414 Ακαρίων
415 Ακαρναν
416 Άκαστος
417 Ακατάβλητος
418 Ακατάφλεκτος
419 Άκελος
420 Ακέσανδρος
421 Ακεσίας
422 Ακεσίδας
423 Ακεσίλαος
424 Ακεσίλας
425 Ακεσίμβροτος
426 Ακέστης
427 Ακεστόδωρος
428 Ακέστωρ
429 Ακεψεής
430 Ακεψιμάς
431 Ακήρατος
432 Αἰάκης
433 Άκης
434 Ακίνδυνος
435 Άκις
436 Ακματίδας
437 Ακμονίδας
438 Άκμων
439 Ακόλουθος
440 Ακοντεύς
441 Ακουμενός
442 Ακουσιλάδας
443 Ακουσίλαος
444 Ακούτιος
445 Ακραγαντίνος
446 Ακράγας
447 Άκρατος
448 Ακρίας
449 Ακρίβος
450 Ακρίσιος
451 Ακρίτας
452 Ακρόκομος
453 Ακρόνεος
454 Ακρότατος
455 Άκρων
456 Ακταίος
457 Ακτίνας
458 Άκτις
459 Άκτωρ
460 Ακύλας
462 Αλαλκομένης
463 Αλαμάνος
464 Άλαν
465 Αλάστωρ
466 Αλαφούζος
467 Αλβανός
468 Αλβέρτος
469 Αλβίνος
470 Αλδχέλμος
471 Αλεβίζος
472 Αλεβίων
473 Αλεγήνωρ
474 Αλεκτρυών
475 Αλέκτωρ
476 Αλεξάγγελος
477 Αλέξανδρος
480 Αλεξάνορας
481 Αλεξάνωρ
482 Αλέξαρχος
483 Αλεξιάρης
484 Αλεξίβιος
485 Αλεξίκακος
486 Αλεξικλής
487 Αλεξίμαχος
488 Αλεξίνικος
489 Αλέξιος
490 Αλεξιππιδας
491 Αλέξων
492 Αλεός
493 Αλεύας
494 Αλέχτορας
495 Αληθής
496 Αλήσιος
497 Αλήτης
498 Αλθαιμένης
499 Άλθηπος
500 Αλίαρτος
501 Αλίας
502 Αλιθέρσης
503 Αλιμήδης
504 Άλιος
505 Αλίοχος
506 Αλίφηρας
507 Αλκάθοος
508 Αλκαινέτος
509 Αλκαίος
510 Αλκαμένης
511 Άλκανδρος
512 Αλκάνωρ
513 Αλκείδης
514 Αλκέτας
515 Άλκης
516 Αλκίας
517 Αλκιβιάδης
518 Αλκίβιος
519 Αλκιδάμας
520 Αλκίδας
521 Αλκίμαχος
522 Αλκιμέδων
523 Αλκιμένης
524 Αλκιμήδης
525 Άλκιμος
526 Αλκινάδας
527 Αλκίνοος
528 Άλκιππος
529 Αλκισθένης
530 Αλκίσων
531 Αλκίφρων
532 Αλκμαίων
533 Αλκμάν
534 Αλκμάων
535 Αλκμέων
536 Αλκμήνωρ
537 Αλκυονεύς
538 Άλκων
539 Άλκωνας
540 Αλλάς
541 Αλμήνωρ
542 Αλμπέος
543 Αλμπέρτος
544 Άλμωψ
545 Αλξίων
546 Αλοίσιος
547 Αλοκράτης
548 Αλόπιος
549 Αλουίζος
550 Αλπέγιος
551 Άλπης
552 Αλταίων
553 Άλτης
554 Άλτιμος
555 Αλυζεύς
556 Άλυκος
557 Αλύπιος
558 Αλύριος
559 Αλύσιος
560 Αλφαίος
561 Αλφειός
562 Αλφεσίβοιος
563 Αλφόνς
564 Αλφρέδος
565 Αλωεύς
566 Αλώνιος
567 Αλώπεκος
568 Αμαζόνιος
569 Αμαθεύς
570 Αμαλθεύς
571 Αμαλκείδης
572 Αμανάτιος
573 Αμανάτιος
574 Αμανάτιος
575 Άμανδος
577 Αμάρακος
578 Αμάρανθος
579 Αμάραντος
580 Άμβραξ
581 Αμβρόσιος
582 Αμβρύων
583 Αμεινία
584 Αμεινίας
585 Αμεινοκλής
586 Αμειψίας
587 Αμέλιος
588 Άμεμπτος
589 Αμερίας
590 Αμέρικος
591 Αμέστριος
592 Αμετάθετος
593 Αμήδης
594 Αμήν
595 Αμήνοφις
596 Αμήνων
597 Αμησινάς
598 Αμήστριος
599 Άμηστρις
600 Αμιανός
601 Αμίαντος
602 Αμίλκας
603 Αμιναδάβ
604 Αμινίας
605 Άμιρις
606 Άμισσος
607 Αμισώδαρος
608 Αμμέας
609 Αμμιανός
610 Αμμούν
611 Άμμων
612 Αμμωναθάς
613 Αμόλυντος
614 Αμομφάρετος
615 Αμοπάων
616 Αμούν
617 Αμπάν
618 Αμπέλιος
619 Αμπλίας
620 Άμπυκος
621 Άμπυξ
622 Αμύδας
623 Αμυθάων
624 Αμύκλας
625 Άμυκος
626 Αμύνανδρος
627 Αμυνίας
628 Άμυνος
629 Αμύντας
630 Αμυντιανός
631 Αμύντωρ
632 Αμύνων
633 Άμυρος
634 Αμφάρης
635 Αμφίαλος
636 Αμφιάναξ
637 Αμφιάραος
638 Αμφιδάμας
639 Αμφίδικος
640 Αμφίδοκος
641 Αμφίδωρος
642 Αμφίθεος
643 Άμφικλος
644 Αμφικράτης
645 Αμφικτύων
646 Αμφίλοχος
647 Αμφίλυκος
648 Αμφίλυτος
649 Αμφίμαρος
650 Αμφίμαχος
651 Αμφιμέδων
652 Αμφιμήδης
653 Αμφίμνηστος
654 Αμφινεύς
655 Αμφίνομος
656 Αμφίομος
657 Άμφισσος
658 Αμφίστρατος
659 Αμφιτρίτης
660 Αμφιτρύων
661 Αμφίων
662 Αμφότερος
663 Αἳμων
664 Αμών
665 Αμωναθάς
666 Αμώς
667 Άμωσις
668 Αναβησίνεος
669 Αναγνώστης
670 Ανάκλητος
671 Ανακρέουσα
672 Ανακρέων
674 Ανάκτωρ
675 Ανανί
676 Ανανίας
677 Αναξαγόρας
678 Ανάξανδρος
679 Αναξαρέτης
680 Ανάξαρχος
681 Αναξίβιος
682 Αναξίδαμος
683 Αναξικράτης
684 Αναξίλαος
685 Αναξίμανδρος
686 Αναξιμένης
687 Αναξίνος
688 Ανάξιππος
689 Άναξις
690 Αναπίας
691 Ανάργυρος
692 Αἰνέας
693 Αναστάσιος
694 Ανατόλιος
695 Ανάχαρσις
696 Άνδης
697 Ανδοκίδης
698 Ανδούλος
699 Ανδραίμων
700 Ανδρέας
701 Ανδρεστίνος
702 Ανδριανός
703 Ανδρόγεως
704 Ανδροδάμας
705 Ανδροίτας
706 Ανδροκλείδας
707 Ανδροκλής
708 Άνδροκλος
709 Ανδροκράτης
710 Ανδροκύδης
711 Ανδρόλεως
712 Ανδρόμαχος
713 Ανδρομέδης
714 Ανδρομένης
715 Ανδρομήδης
716 Ανδρονίδης
717 Ανδρόνικος
718 Ανδροπελαγίας
719 Ανδροσθένης
720 Ανδροτίων
721 Ανδρόφιλος
722 Άνδρων
723 Ανδώνιος
724 Αἰνείας
725 Αἲνειος
726 Ανειτυλλιανός
727 Άνεκτος
728 Ανεμπόδιστος
730 Ανέστης
731 Αἴνετος
732 Αἴνεφος
733 Ανήρ
734 Αἰνησίδημος
735 Άνθας
736 Ανθέμιος
737 Ανθεμίων
738 Άνθερμος
739 Ανθεστίων
740 Ανθηδόνιος
741 Άνθιμος
742 Άνθιππος
743 Άνθος
744 Ανθόσμιος
745 Άνιγρος
746 Ανίκητος
747 Ανίκκερις
748 Ανίνας
749 Άνιος
750 Άνιππος
751 'Ανναγκρέϋς
752 Άννας
753 Αννίβας
754 Αννίκ
755 Αννίκερις
756 Άννινος
757 Αννούβ
758 Ανούσας
759 Ανουτσιάτης
760 Άνοχος
761 Ανσέλμος
762 Ανταγόρας
763 Ανταίος
764 Ανταλκίδας
765 Άντανδρος
766 Αντέας
767 Αντείας
768 Αντέρως
770 Αντήνωρ
771 Αντιάδης
772 Αντίας
773 Αντιγένης
774 Αντίγονος
775 Αντίδοτος
776 Αντίδωρος
777 Αντίθεος
778 Αντικλής
779 Αντικράτης
780 Αντιλέων
781 Αντιλίνος
782 Αντίλοχος
783 Αντίμαχος
784 Αντιμέδων
785 Αντιμένης
786 Αντιμήδης
787 Αντίμνηστος
788 Αντίμοιρος
789 Αντίνοος
790 Αντίνος
791 Αντίοχος
792 Αντίπας
793 Αντίπατρος
794 Αντίπαφος
795 Άντιππος
796 Αντισθένης
797 Αντιστάτης
798 Αντιφάνης
799 Αντίφας
800 Αντιφάτης
801 Αντίφημος
802 Αντίφιλος
803 Αντίφονος
804 Άντιφος
805 Αντιφών
806 Αντιχάρης
807 Αντιωρος
808 Αντραίμονας
809 Αντρανίκ
810 Άντυλλος
811 Αντωνίκος
812 Αντώνιος
813 Αντωνίσκος
814 Ανυβις
815 Ανύσιος
816 Άνυστις
817 Ανύτη
818 Άνυτος
819 Ανφαχος
820 Ανώγων
821 Ανώνυμος
822 Αξίερος
823 Αξιόκερσος
824 Αξιόνικος
825 Αξίοχος
826 Αξίων
827 Αξιώτης
828 Άξυλος
829 Αοβολος
830 Αοιδός
831 Απαίος
832 Απάμειος
833 Άπαμος
834 Απείρανδρος
835 Απειρόγαμος
836 Απελάς
837 Απελλής
839 Απήμαντος
840 Απία
841 Απίων
842 Απέλλιχος
843 Απογόνου
844 Απολλάς
845 Απολλόδωρος
846 Απολλοκράτης
847 Απολλοφάνης
848 Απολλύων
849 Απόλλων
850 Απολλώνιος
851 Απόστολος
853 Απουλήιος
854 Άποφις
855 Απρίλιος
856 Απρίων
857 Απρόσιτος
858 Άπτερος
859 Άραβος
860 Άρακος
861 Αράμ
862 Αράπης
863 Αραρώς
864 Άρας
865 Άρατος
866 Αρβανίτης
867 Άρβηλος
868 Αργαίος
869 Άργαλος
870 Αργάς
871 Αργεάδης
872 Άργεννος
873 Αργεντίνος
874 Αργέστης
875 Αργεύς
876 Αργήλης
877 Άργης
878 Αργίνος
879 Άργιος
880 Άργος
881 Αργυράκριτος
882 Αργυρός
883 Αρδαλίων
884 Αρέδιος
885 Αρέθων
886 Άρειος
887 Αρεσίας
888 Αρέστης
889 Αρέστωρ
890 Αρεταίος
891 Αρετάων
892 Αρεύς
893 Αρήγων
894 Αρηιάς
895 Αρηίθοος
896 Αρηίλυκος
897 Αρήιος
898 Αρηξίων
899 Αρηος
900 Άρης
902 Άρητος
903 Αρθούρος
904 Αριάδνης
905 Αριάνθη
906 Αριδαίος
907 Αριδίκης
908 Αρίζηλος
909 Αριμήδης
910 Αρίμνης
911 Αρίμνηστος
912 Άρισβος
913 Αριστάγγελος
914 Αρισταγόρας
915 Αρισταίνετος
916 Αρίστανδρος
917 Αρίσταρχος
918 Αριστείδης
919 Αριστιανός
920 Αριστίνος
921 Αρίστιππος
922 Αριστόβουλος
924 Αριστογείτων
925 Αριστογένης
926 Αριστόδημος
927 Αριστόδικος
928 Αριστόδουλος
929 Αριστόθεος
930 Αριστόθηρος
931 Αριστοκλειανός
932 Αριστοκλείδας
933 Αριστοκλεύς
934 Αριστόκλητος
935 Αριστοκράτης
936 Αριστόκριτος
937 Αριστολαϊδης
938 Αριστόλαος
939 Αριστόλεως
940 Αριστόλοχος
941 Αριστόμαχος
942 Αριστομένης
943 Αριστομήδης
944 Αριστόμνηστος
945 Αριστόνας
946 Αριστόνικος
947 Αριστόνοος
948 Αριστόνους
949 Αριστόξενος
950 Άριστος
951 Αριστοτέλης
952 Αριστοτέχνης
953 Αριστότιμος
954 Αριστοφάνης
955 Αριστόφαντος
956 Αριστόφιλος
957 Αριστοφών
958 Αρίστυλλος
959 Αριστωνομίδας
960 Αριστώνυμος
961 Αριφράδης
962 Αρίφρων
963 Αρίων
964 Αρκάδιος
965 Αρκάς
966 Αρκέας
967 Αρκείσιος
968 Αρκεσίδας
969 Αρκεσίλαος
970 Αρκέσιος
971 Αρκτίνος
972 Άρκτος
973 Αρκτούρος
974 Άρκτοφόνος
975 Αρμαδίων
976 Αρμάνδος
977 Αρματίδης
978 Αρμενίδας
979 Αρμόδιος
980 Αρμοκύδης
981 Αρμονίας
982 Αρναίος
983 Άρπαγος
984 Αρπαλέας
985 Αρπαλίων
986 Άρπαλος
987 Αρπάλυκος
988 Αρποκρατίων
989 Αρπύλας
990 Αρριανός
991 Αρρίας
992 Αρριβαίος
993 Αρριδαίος
994 Αρρύβας
995 Αρσάκιος
996 Αρσένιος
997 Αρσίνοος
998 Αρτάκης
999 Αρταξέρξης
1000 Αρταξίας
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία