Εορτές 4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυρας Αγία Χριστοδούλη Άγιος Δάμασος Άγιος Κρίσπος Κρίσπα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ιουλιανή Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας Άγιος Σεραφείμ, Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Όσιος Κασσιανός Προφήτης Ἀμώς Ωσηέ
1 Επήριτος
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Cedd
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Tanco
15 Tillo
16 Tressan
17 Vedast
18 Verocianus
19 Victurus
20 Vitalis
21 Vulphy
22 Waccar
23 Waldalenus
24 Willibald
25 Wulfstan
26 Wulsin
27 Αάαρκος
28 Αάβακτος
29 Αἰακὸς
30 Αἰαντίδης
31 Αἰαντόδωρος
32 Ααρασσός
33 Ααρών
35 Αἲας
36 Αασίφορος
37 Αάσπετος
38 Άαστος
39 Αάσχετος
40 Άβαβος
41 Αβάδνης
42 Αβαεόδωρος
43 Αβάζιος
44 Αβαθμίδωτος
45 Αβαιόδορος
46 Αβαιόδωρ
47 Αβαιόδωρος
48 Αβαιόκριτος
49 Αβαίος
50 Αβαίστας
51 Αβάκ
52 Αβάκαινας
53 Αβακένας
54 Αβακής
55 Αβακούμ
56 Άβακτος
57 Αβάμμων
58 Αβάνθιος
59 Αβαντιάδης
60 Αβαντίδας
61 Αβαρβαρέης
62 Αβάρβαρος
63 Αβαρης
64 Αβαρίνος
65 Άβαρις
66 Άβαρνος
67 Άβαρτος
68 Άβας
69 Αβάσγιος
70 Αβάσιτος
71 Αβασκάντιλλος
72 Αβάσκαντος
73 Αββαδών
74 Αββαδώσα
75 Αββάς
76 Άβγαρ
77 Αβδαίος
78 Αβδάραξος
79 Άβδηρος
80 Άβδης
81 Αβδιήλ
82 Αβδιού
84 Αβειρών
85 Άβελ
86 Αβελάρδος
87 Αβελβούλ
88 Αβεντίνος
89 Αβέρκιος
90 Αβερρόης
91 Αβέρωφ
92 Αβεσσαλώμ
93 Αβήπας
94 Αβιά
95 Αβιάδ
96 Αβιάθαρ
97 Αβιάνιος
98 Αβιανός
99 Αβίας
100 Αβίατος
101 Άβιβος
102 Αβίλλιος
103 Αβιμέλιχος
104 Άβιος
105 Αβιούδ
106 Αβλάβιος
107 Αβλαβίων
108 Άβληρος
109 Αβούδιμος
110 Άβους
111 Αβραάμ
115 Άβραμ
116 Άβραξ
117 Αβραστης
118 Άβραχας
119 Αβρέας
120 Αβρέτιος
121 Αβρίκιος
122 Άβριππος
123 Αβροκόμας
124 Αβρόλας
125 Αβροπέδιλος
126 Αβροτέλειος
127 Άβρων
128 Αβρώνυχος
129 Άβρωτος
130 Άβυδος
131 Αβώ
132 Άγαβος
133 Αγαθάγγελος
134 Αγαθάγητος
135 Αγαθαρχίς
136 Αγάθαρχος
137 Αγαθάγητος
138 Αγαθήμερος
139 Αγαθίνος
140 Αγάθιππος
141 Αγαθόβουλος
142 Αγαθοδαίμων
143 Αγαθόδωρος
144 Αγαθοκλέας
145 Αγαθονίκης
146 Αγαθόπους
147 Αγαθοσθένης
148 Αγαθόστρατος
149 Αγαθότυχος
150 Αγάθυλλος
151 Αγάθυρνος
152 Αγάθυρσος
153 Αγάθων
154 Αγαθώνυμος
155 Αγαίος
156 Αγακλέης
157 Αγάκλυτος
158 Αγαλιανός
159 Αγαλλίας
160 Αγαμέμνων
161 Αγαμηδίδας
162 Αγαμήδης
163 Αγαμηδίδας
164 Αγαμήθης
165 Αγανός
166 Αγαπαίος
167 Αγαπήνωρ
168 Αγάπης
169 Αγαπητός
170 Αγαπτόλεμος
171 Αγασθένης
172 Αγασίας
173 Αγασικλής
174 Αγασικράτης
175 Αγασιμένης
176 Αγάσιμος
177 Αγάσιππος
178 Αγασσαμενός
179 Αγαστοφάνης
180 Αγάστροφος
181 Αγαυός
182 Αγάφαντος
183 Αγγελικός
184 Αγγελίνος
185 Αγγελίων
186 Άγγελος
187 Αγγενίδας
188 Αγγερούλης
189 Αγγίας
191 Αγέας
192 Αἰγέας
193 Αγελάδας
194 Αγέλαος
195 Αγέλας
196 Αγέλεως
197 Άγελος
198 Αγέλοχος
199 Αγέμαχος
200 Αγέπολις
201 Αγέρωχος
202 Αἰγεὺς
203 Αγεσίμβροτος
204 Αγέστρατος
205 Αγεύς
206 Αγέχορος
207 Αγήμων
208 Αγήνωρ
209 Αγήσανδρος
210 Αγήσαρχος
211 Αγησίας
212 Αγησιδάμας
213 Αγησίδαμος
214 Αγησίλαος
215 Αγησίλοχος
216 Αγησίμαδος
217 Αγησίμαχος
218 Αγησίμβροτος
219 Αγησίνοος
220 Αγησίπολις
221 Αγήσιππος
222 Αγησίστρατος
223 Αγησίχαρις
224 Αγησίχορος
225 Αγήτας
226 Άγητος
227 Αγήτως
228 Αγίας
229 Αἰγιμιὸς
230 Άγιππος
231 Άγις
232 Αἲγισθος
233 Αγίων
234 Αγκαίος
235 Αγκύορας
236 Αγκύωε
237 Αγλάιος
238 Αγλαοκρέων
239 Αγλαόπης
240 Αγλαοσθένης
241 Αγλαόφαμος
242 Αγλαοφών
243 Αγλώκριτος
244 Άγναπτος
245 Άγνιππος
246 Αγνόδημος
247 Αγνόδικος
248 Αγνόδωρος
249 Αγνοκλής
250 Αγνός
251 Αγνόφιλος
252 Αγνωνίδης
253 Αγονέας
254 Αγορακλής
255 Αγοράκριτος
256 Αγοράναξ
257 Αγόραστος
258 Αγόρατος
259 Αγρεύς
260 Αγρίοπος
261 Άγριος
262 Αγρίππας
263 Αγριώνιος
264 Άγρων
265 Αγύλαιος
266 Αγύριος
267 Αγύρριος
268 Αγχίαλος
269 Αγχίθεος
270 Αγχίμαχος
271 Αγχίμολος
272 Άγχιος
273 Άγχιππος
274 Αγχίπυλος
275 Αγχίροος
276 Αγχίσης
278 Άγχουρος
279 Αγώνιος
280 Αγώνιππος
281 Αδαίος
282 Αδαλβέρτος
283 Αδάμ
286 Αδαμάντιος
287 Αδάμας
288 Αδάματος
289 Αδαμνάνος
290 Άδας
291 Αδέας
292 Αδείμαντος
293 Αδελφός
294 Αἰδέσιος
295 Άδης
296 Αδιατόριξ
297 Αδίστας
298 Άδμητος
299 Αδόλφος
300 Αδονάι
301 Άδραστος
302 Αδριανός
303 Άδωνις
304 Αέθλιος
305 Αειθαλάς
306 Αείμνηστος
307 Αέλιος
308 Αελλήεις
309 Αελλοπόδης
310 Αερίας
311 Αέροπος
312 Αέτιος
314 Αζαρίας
315 Αζάς
316 Αζάτ
317 Αζείδης
318 Άζευς
319 Αζήσιος
320 Αζώρ
321 Αηδόνιος
322 Αήτης
323 Αἰήτης
324 Άητωρ
325 Αητωραιακός
326 Αθάμας
327 Αθάμβων
328 Αθανάδας
329 Αθάνας
330 Αθανάσιος
331 Αθάνατος
332 Αθέρας
333 Αἰθέριος
334 Αθηδάρας
335 Αθηναγόρας
336 Αθήναιος
337 Αθήνιππος
338 Αθηνίων
339 Αθηνογένης
340 Αθηνόδωρος
341 Αθηνοκλής
342 Αθηνόκριτος
343 Αθλημένης
344 Αἰθάλης
345 Αθλίας
346 Αθοσίων
347 Αθρέ
348 Αθώρηκτος
349 Άθως
350 Αιανός
351 Αίας
352 Αίγαγρος
353 Αιγαίωρος
354 Αιγάλεων
355 Αίγαστρος
356 Αίγατος
357 Αιγέστης
358 Αιγεύς
359 Αιγεωνέας
360 Αιγιαλεύς
361 Αιγίας
362 Αιγίδας
363 Αίγιλος
364 Αιγίμιος
365 Αίγινος
366 Αίγιος
367 Αίγισθος
368 Αιγιστέας
369 Αίγιστος
370 Αιγίων
371 Αίγλων
372 Αιγύπτιος
373 Αίγυπτος
374 Αίγων
375 Αϊδανός
376 Αιδέσιος
378 Άιδης
379 Αϊδωνεύς
380 Αιήτης
381 Αιθάλης
382 Αίθαν
383 Αιθήρ
384 Αιθίδας
385 Αίθικος
386 Αιθιόλας
387 Αιθιοπίς
388 Αιθίων
389 Αίθλιος
390 Αίθος
391 Αιθούσιος
392 Αίθων
393 Αίθωνας
394 Αικατερίνος
395 Αίλιος
396 Άιμαν
397 Αιμάνθης
398 Αιμίλιος
399 Άιμον
400 Αιμόνιος
401 Αίμος
402 Αίμων
403 Αινέας
404 Αινείας
405 Αίνειος
406 Αινεσίδημος
407 Αίνετος
408 Αινεύς
409 Αίνητος
410 Αινιάδης
411 Αϊνουρ
412 Αίξων
413 Αίολος
414 Αίπυτος
415 Αίσακος
416 Αισανίας
417 Αισημίδας
418 Αίσηπος
419 Αισία
420 Αίσιμος
421 Αίσιος
422 Αισυήτης
423 Αίσυμνος
424 Αίσυπος
425 Αισχίνης
426 Αισχίων
427 Αισχυλίδης
428 Αισχύλος
429 Αίσων
430 Αίσωψ
433 Αιτναίος
434 Αιτωλός
435 Αιχμοκλής
436 Ακάδημος
437 Ακάθιστος
438 Ακάκητος
439 Ακάκιος
441 Άκακος
442 Ακάλανθος
443 Ακάμας
444 Άκανθος
445 Ακαρίων
446 Ακαρναν
447 Άκαστος
448 Ακατάβλητος
449 Ακατάφλεκτος
450 Άκελος
451 Ακέσανδρος
452 Ακεσίας
453 Ακεσίδας
454 Ακεσίλαος
455 Ακεσίλας
456 Ακεσίμβροτος
457 Ακέστης
458 Ακεστόδωρος
459 Ακέστωρ
460 Ακεψεής
461 Ακεψιμάς
462 Ακήρατος
463 Αἰάκης
464 Άκης
465 Ακίνδυνος
466 Ακματίδας
467 Ακμονίδας
468 Άκμων
469 Ακόλουθος
470 Ακοντεύς
471 Ακουμενός
472 Ακουσίθεος
473 Ακουσίλαος
474 Ακουσίλοχος
475 Ακούτιος
476 Ακραγαντίνος
477 Ακράγας
478 Άκρατος
479 Ακρίας
480 Ακρίβος
481 Ακρίσιος
482 Ακρίτας
483 Ακρόκομος
484 Ακρόνεος
485 Ακρότατος
486 Ακροτελεύτιος
487 Άκρων
488 Ακταίος
489 Ακτίνας
490 Άκτις
491 Άκτωρ
492 Ακύλας
494 Αλαλκομένης
495 Αλαμάνος
496 Άλαν
497 Αλάστωρ
498 Αλαφούζος
499 Αλβανός
500 Αλβέρτος
501 Αλβίνος
502 Αλεβίζος
503 Αλεβίων
504 Αλεγήνωρ
505 Αλεκτρυών
506 Αλέκτωρ
507 Αλεξάγγελος
508 Αλέξανδρος
511 Αλεξάνορας
512 Αλεξάνωρ
513 Αλέξαρχος
514 Αλεξίβιος
515 Αλεξίκακος
516 Αλεξικλής
517 Αλεξίμαχος
518 Αλεξίνικος
519 Αλέξιος
520 Αλέξιππος
521 Αλέξων
522 Αλεός
523 Αλεύας
524 Αλέχτορας
525 Αληθής
526 Αλήτης
527 Αλθαιμένης
528 Άλθηπος
529 Αλίαρτος
530 Αλίας
531 Αλιθέρσης
532 Άλικος
533 Αλιμήδης
534 Αλιόπης
535 Άλιος
536 Αλίοχος
537 Αλίσιος
538 Αλίφηρας
539 Αλκάθοος
540 Αλκαίνετος
541 Αλκαίος
542 Αλκαμένης
543 Άλκανδρος
544 Αλκάνωρ
545 Αλκείδης
546 Αλκέτας
547 Άλκης
548 Αλκίας
549 Αλκιβιάδης
550 Αλκίβιος
551 Αλκιδάμας
552 Αλκίδας
553 Αλκίμαχος
554 Αλκιμέδων
555 Αλκιμένης
556 Αλκιμίδης
557 Άλκιμος
558 Αλκινάδας
559 Αλκίνοος
560 Αλκίοπος
561 Άλκιππος
562 Αλκισθένης
563 Αλκίσων
564 Αλκίφρων
565 Αλκμήνης
566 Αλκυονεύς
567 Άλκων
568 Άλκωνας
569 Αλλάς
570 Αλμήνωρ
571 Αλμπάνης
572 Αλμπέος
573 Αλμπέρτος
574 Άλμωψ
575 Αλξίων
576 Αλοίσιος
577 Αλοκράτης
578 Αλόπιος
579 Αλουίζος
580 Αλπέγιος
581 Άλπης
582 Αλταίων
583 Άλτης
584 Άλτιμος
585 Αλτίνος
586 Αλυζεύς
587 Άλυκος
588 Αλύπιος
589 Αλύριος
590 Αλύσιος
591 Αλφαιεύς
592 Αλφειός
593 Αλφεσίβοιος
594 Αλφόνς
595 Αλφρέδος
596 Αλχέλμος
597 Αλωεύς
598 Αλώνιος
599 Αλώπεκος
600 Αμαζόνιος
601 Αμαθεύς
602 Αμαλθεύς
603 Αμάλιος
604 Αμαλκείδης
605 Αμανάτιος
606 Αμανάτιος
607 Αμανάτιος
608 Άμανδος
610 Αμάρακος
611 Αμάρανθος
612 Αμάραντος
613 Αμαστρίνος
614 Άμβραξ
615 Αμβρόσιος
616 Αμβρύων
617 Αμέθυστος
618 Αμεινία
619 Αμεινίας
620 Αμεινοκλής
621 Αμειψίας
622 Αμέλιος
623 Άμεμπτος
624 Αμερίας
625 Αμέρικος
626 Αμέστριος
627 Αμετάθετος
628 Αμήδης
629 Αμήν
630 Αμήνοφις
631 Αμήνων
632 Αμησινάς
633 Αμήστριος
634 Άμηστρις
635 Αμιανός
636 Αμίαντος
637 Αμίλκας
638 Αμιναδάβ
639 Αμινίας
640 Άμιρις
641 Άμισσος
642 Αμισώδαρος
643 Αμμέας
644 Αμμιανός
645 Αμμούν
646 Άμμων
647 Αμμωναθάς
648 Αμόλυντος
649 Αμομφάρετος
650 Αμοπάων
651 Αμούν
652 Αμπάν
653 Αμπλίας
654 Άμπυκος
655 Άμπυξ
656 Αμύδας
657 Αμυθάων
658 Αμύκλας
659 Άμυκος
660 Αμύνανδρος
661 Αμυνίας
662 Άμυνος
663 Αμύντωρ
664 Αμύνων
665 Άμυρος
666 Αμφάρης
667 Αμφιαδάμας
668 Αμφίαλος
669 Αμφιάναξ
670 Αμφιάραος
671 Αμφιδάμας
672 Αμφίδικος
673 Αμφίδοκος
674 Αμφίδωρος
675 Αμφιθαλής
676 Αμφίθεος
677 Άμφικλος
678 Αμφικράτης
679 Αμφικτύων
680 Αμφίλοχος
681 Αμφίλυκος
682 Αμφίλυτος
683 Αμφίμαρος
684 Αμφίμαχος
685 Αμφιμέδων
686 Αμφιμήδης
687 Αμφίμνηστος
688 Αμφινεύς
689 Αμφίνομος
690 Αμφίομος
691 Άμφισσος
692 Αμφίστρατος
693 Αμφιτρίτης
694 Αμφιτρύων
695 Αμφίων
696 Αμφότερος
697 Αἳμων
698 Αμών
699 Αμωναθάς
700 Αμώς
701 Άμωσις
702 Αναβησίνεος
703 Αναγνώστης
704 Ανάκλητος
705 Ανακρέουσα
706 Ανακρέων
708 Ανάκτωρ
709 Ανανί
710 Ανανίας
711 Αναξαγόρας
712 Ανάξανδρος
713 Αναξαρέτης
714 Ανάξαρχος
715 Αναξίβιος
716 Αναξίδαμος
717 Αναξικράτης
718 Αναξίλαος
719 Αναξίμανδρος
720 Αναξιμένης
721 Αναξίνος
722 Ανάξιππος
723 Άναξις
724 Αναπίας
725 Ανάργυρος
726 Αἰνέας
727 Αναστάσιος
728 Ανατόλιος
729 Ανάχαρσις
730 Άνδης
731 Ανδοκίδης
732 Ανδούλος
733 Ανδραίμων
734 Ανδρέας
735 Ανδρεστίνος
736 Ανδριαγόρας
737 Ανδριανός
738 Ανδρόγεως
739 Ανδροδάμας
740 Ανδροίτας
741 Ανδροκλείδας
742 Ανδροκλής
743 Άνδροκλος
744 Ανδροκράτης
745 Ανδροκύδης
746 Ανδρόλεως
747 Ανδρόμαχος
748 Ανδρομέδης
749 Ανδρομένης
750 Ανδρομήδης
751 Ανδρονίδης
752 Ανδρονίκης
753 Ανδροπελαγίας
754 Ανδροσθένης
755 Ανδροτίων
756 Ανδρόφιλος
757 Άνδρων
758 Ανδώνιος
759 Αἰνείας
760 Αἲνειος
761 Ανειτυλλιανός
762 Άνεκτος
763 Ανεμπόδιστος
765 Ανέστης
766 Αἴνετος
767 Αἴνεφος
768 Ανήρ
769 Αἰνησίδημος
770 Άνθας
771 Ανθέμιος
772 Άνθερμος
773 Ανθεστηρίων
774 Ανθεστίων
775 Ανθηδόνιος
776 Ανθηνίκος
777 Ανθηνίων
778 Άνθιμος
779 Άνθιππος
780 Ανθόνικος
781 Άνθος
782 Ανθόσμιος
783 Ανθυποβάγγελος
784 Άνιγρος
785 Ανίκητος
786 Ανίκκερις
787 Ανίνας
788 Άνιος
789 Άνιππος
790 Άννας
791 Αννίβας
792 Αννίκ
793 Αννίκερις
794 Άννινος
795 Αννούβ
796 Ανούσας
797 Ανουτσιάτης
798 Άνοχος
799 Ανσέλμος
800 Ανταγόρας
801 Ανταίος
802 Ανταλκίδας
803 Άντανδρος
804 Αντέας
805 Αντείας
806 Αντέρως
808 Αντήνωρ
809 Αντιάδης
810 Αντίας
811 Αντιγένης
812 Αντίγονος
813 Αντίδοτος
814 Αντιδώριππος
815 Αντίδωρος
816 Αντίθεος
817 Αντικλής
818 Αντικράτης
819 Αντιλέων
820 Αντιλίνος
821 Αντίλοχος
822 Αντίμαχος
823 Αντιμέδων
824 Αντιμένης
825 Αντιμήδης
826 Αντίμνηστος
827 Αντίμοιρος
828 Αντίνοος
829 Αντίοχος
830 Αντίπας
831 Αντίπατρος
832 Αντίπαφος
833 Άντιππος
834 Αντισθένης
835 Αντιστάτης
836 Αντιφάνης
837 Αντίφας
838 Αντιφάτης
839 Αντίφημος
840 Αντίφιλος
841 Αντίφονος
842 Άντιφος
843 Αντιφών
844 Αντιχάρης
845 Αντιωρος
846 Αντραίμονας
847 Αντρανίκ
848 Άντυλλος
849 Αντωνίκος
850 Αντώνιος
851 Αντωνίσκος
852 Ανυβις
853 Ανύσιος
854 Άνυστις
855 Ανύτη
856 Άνυτος
857 Ανφαχος
858 Ανώγων
859 Ανώνυμος
860 Αξίερος
861 Αξιόκερσος
862 Αξιόνικος
863 Αξίοχος
864 Αξίων
865 Αξιώτης
866 Άξυλος
867 Αοβολος
868 Αοιδός
869 Απαίος
870 Απάμειος
871 Άπαμος
872 Απειρόγαμος
873 Απελάς
874 Απελλής
876 Απήμων
877 Απία
878 Απίων
879 Απέλλιχος
880 Απλόδωρος
881 Απογόνου
882 Απολλάς
883 Απολλινάριος
884 Απολλόδημος
885 Απολλόδοτος
886 Απολλοδούρης
887 Απολλόδωρος
888 Απολλόθεμις
889 Απολλοκράτης
890 Απολλοφάνης
891 Απολλύων
892 Απόλλων
893 Απολλώνιος
894 Απόστολος
896 Απουλήιος
897 Άποφις
898 Απρίλιος
899 Απρίων
900 Απρόσιτος
901 Άπτερος
902 Απφίας
903 Άραβος
904 Άρακος
905 Αράμ
906 Αράνθιος
907 Αράπης
908 Αραρώς
909 Άρας
910 Άρατος
911 Άραχνος
912 Αρβανίτης
913 Άρβηλος
914 Αργαίος
915 Άργαλος
916 Αργανθών
917 Αργάς
918 Αργεάδης
919 Άργεννος
920 Αργεντίνος
921 Αργέστης
922 Αργεύς
923 Αργήλης
924 Άργης
925 Αργίνος
926 Αργιόπους
927 Άργιος
928 Αργοναύτης
929 Άργος
930 Αργυράκριτος
931 Αργυρός
932 Αρδαβάνης
933 Αρδαλίων
934 Αρέδιος
936 Αρέθων
937 Αρειμάνιος
938 Άρειος
939 Αρεσίας
940 Αρέστης
941 Αρέστωρ
942 Αρέτης
943 Αρέτιππος
944 Αρεύς
945 Αρήγων
946 Αρηιάς
947 Αρηίθοος
948 Αρηίλυκος
949 Αρήιος
950 Αρηξίων
951 Αρήος
952 Άρης
954 Άρητος
955 Αρθούρος
956 Αριάδνης
957 Αριάνθη
958 Αριάνθης
959 Αριαράθης
960 Αριδαίος
961 Αριδίκης
962 Αρίζηλος
963 Αρίμανθος
964 Αριμήδης
965 Αρίμνης
966 Αρίμνηστος
967 Άρισβος
968 Αριστάγγελος
969 Αρισταγόρας
970 Αρισταίνετος
971 Αρίστακος
972 Αρίστανδρος
973 Αρίσταρχος
974 Αριστείδης
975 Αριστιανός
976 Αριστίνος
977 Αριστιόπης
978 Αρίστιππος
979 Αριστόβιος
980 Αριστόβουλος
982 Αριστογείτων
983 Αριστογένης
984 Αριστόδημος
985 Αριστόδικος
986 Αριστόδουλος
987 Αριστοθάλης
988 Αριστόθεος
989 Αριστόθηρος
990 Αριστοκλέας
992 Αριστοκλειανός
993 Αριστοκλείδας
994 Αριστόκλητος
995 Αριστοκράτης
996 Αριστόκριτος
997 Αριστόκυπρος
998 Αριστολαϊδης
999 Αριστόλαος
1000 Αριστόλεως
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία