Εορτές 30 Ιανουαρίου: Αγία Αύρα της Όστια Αγία Χρυσή Άγιος Κενσουρίνος Άγιος Μάρτυς Σαβαΐνος Άγιος Μαύρος ο Ρωμαίος Αλτίνα Αλτίνος Αύρας Κενσουρίνα Μάλαμας Μαλαματένια Σαβαΐνη Χρύσης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αμανδίνος Άγιος Θεόδωρος ο Χατζής ο Μυτιληναίος Άγιος Θεόφιλος ο Νέος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Μάρτυς Σαβαΐνος Άγιος Πέτρος Βασιλέας των Βουλγάρων Αύρος Βενέριος Ερκούλιος Ιππόλυτος Οσία Πελαγία του Ντιβέεβο Όσιος Ζήνων ο Νηστευτής εκ Κιέβου Παναγία Ευαγγελίστρια της Τήνου Ρούσσος Χριστάλλα
Σύνθετο
1 Αγαθαγγέλα
2 Αγαθάγγελος
3 Αγαθημερίς
4 Αγαθήμερος
5 Αγαθονίκη
6 Αγαθονίκης
7 Αγαθόστρατος
8 Αγαθότυχος
9 Αγγελίνα
10 Αγγελίνος
11 Αγγερούλα
12 Αγγερούλης
13 Αθηνοδώρα
14 Αθηνόδωρος
15 Αιμιλένια
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Αίστυ
20 Αλεξάγγελος
21 Άλκηστις
22 Αμαλιάννα
23 Αναλίζα
24 Αναστέλλα
25 Ανδρεστίνος
26 Ανδριάννα
27 Ανδρονίκη
28 Ανδρονίκης
29 Ανδροπελαγία
30 Ανδροπελαγίας
31 Ανδροφίλη
32 Ανδρόφιλος
33 Ανθήλια
34 Ανθηνίκη
35 Ανθοζωή
36 Ανθονίκη
37 Ανμαρί
38 Άνν Μαρί
39 'Ανναγκρέϋς
40 Αννακαίτη
41 Ανναλίζα
42 Ανναμπέλα
43 Ανναρέα
44 Ανναστέλλα
45 Αννέζη
46 Αντελίνα
47 Αντζελίνα
48 Αντωνέττα
49 Αντωνίκη
50 Αντωνίκος
51 Αποστολένα
52 Αριάνα
53 Αριαρούλα
54 Αριδάφνη
55 Αριστιάνα
56 Αριστιανός
57 Αριστόκυπρος
58 Αρλέτα
59 Ασημώνη
60 Αστερόζα
61 Αστρελένα
62 Βάνα
63 Βανέσσα
65 Βανίνα
66 Βάννα
67 Βασιάνθη
68 Βασιλειάνα
69 Βασιλένια
70 Βέλη
71 Βιβέτα
72 Βίλμα
73 Γεωργιάννα
74 Γεωργιλιάνα
75 Γεωργογιάννα
76 Γιαννοελένη
77 Γιολένα
78 Γιωργιάννα
79 Γιωργιλιάνα
80 Γιωργοβασίλης
81 Γιωργοδήμας
82 Γιωργομιχάλης
83 Γιώρμαρη
84 Γιωτάννα
85 Γρηγοράγγελος
86 Δείφιλος
87 Δεναλία
88 Δεναλόη
89 Δεσμάρη
90 Δεσποιγιάννα
91 Δημελέ
92 Δημητράγγελος
93 Δημητράνα
94 Δημητράσπα
95 Δημοπανάγος
96 Διονυστάθης
97 Δροσοσταλία
98 Δροσοσταλίδα
99 Δωρίνα
100 Εβελίνα
101 Εβελίνος
102 Εβίνα
103 Ειρηάννα
104 Ειρηλένα
105 Ειρηνάντη
106 Ειρήνγκω
107 Ειρηνονίκη
108 Ειρηστέλλα
109 Έλβη
110 Ελδώρα
111 Ελεάνα
112 Ελεάνθη
113 Ελενέτα
114 Ελενίκη
115 Ελενόδωρος
116 Ελενοκατίνα
117 Ελεντίνα
118 Ελεντίνος
119 Ελευθερονίκη
120 Έλια
121 Ελιάνθη
122 Ελιάννα
123 Ελιζάνα
124 Ελίνα
125 Ελιρόη
126 Ελληάννα
127 Έλμα
128 Ελπιδοφόρα
129 Ελπιδοφόρος
131 Ελπινίκη
132 Εμιλιάνα
133 Εριάννα
134 Εριλένα
135 Ερρικαίτη
136 Ερρικέτη
137 Ερωτοθέα
138 Ευελίνα
139 Ευλογέτα
140 Ευτυχιάννα
141 Εφουλίνα
142 Ζαννέτα
143 Ζαφειρογιάννης
144 Ζαφειρομήτσος
145 Ζένια
146 Ζέτα
147 Ζίνα
148 Ζωηάννα
149 Ηβιάννα
150 Ηλάνθη
151 Ηλεάνα
152 Ηλενώρα
153 Ηλιάννα
154 Ηλιογέννητη
155 Ηλιοφώτη
156 Ηλιόφωτος
157 Ήρκος
158 Θαλειάννα
159 Θανασογιάννης
160 Θεμιστόκυπρος
161 Θεοδούλη
162 Θεόδουλος
164 Θεοδώρα
165 Θεόδωρος
166 Θεόκλητη
167 Θεόκλητος
168 Θεονίτσα
169 Θεοπίστη
170 Θεόπιστος
171 Θεοτούλα
172 Θεοφίλη
173 Θεόφιλος
174 Θεόφραστη
175 Θεόφραστος
176 Θεοφύλακτη
177 Θεοφύλακτος
178 Θεοχάνθη
179 Θεωνίτσα
180 Θωμάγγελος
181 Θωμαρίτα
182 Ιάμβουλος
183 Ιδησιδομενεύς
184 Ιεράρχης
185 Ιεροθέα
186 Ιερόθεος
187 Ιλεάνα
188 Ιουλιάννα
189 Ισθμιονίκης
190 Ιωαννέτα
191 Ιωαννίκη
192 Ιωντίνα
193 Καλήμορφη
194 Καληρόη
195 Καλλινίκη
196 Καλομαρία
197 Καρολίνα
198 Κατεριλένα
199 Κατερινέτα
200 Κατιάννα
201 Κατιλένα
202 Κατιφένια
203 Κλειωνίκη
204 Κλημεντίνα
205 Κλωντιάννα
206 Κοραλένια
207 Κριλένια
208 Κωνστανίνα
209 Κωσταλέκος
210 Λαγογιάννης
211 Λαζαρέτα
212 Λαλούλα
213 Λενάντα
214 Λέξανδρος
215 Λεοντομένης
216 Λεωνόρα
217 Λιβαδιώτισσα
218 Λιλιάνα
219 Λογοθέτης
220 Λοριάνα
221 Λυδιάννα
222 Λυκοπανάγος
223 Λυσσίμαχος
224 Μαγδαλένα
225 Μαγδαλένια
226 Μάγια
227 Μακαρέτα
228 Μακαρέτης
229 Μακώ
230 Μαμαντία
231 Μανταλένα
232 Μανταλένια
233 Μανωλίνα
234 Μαρανθία
235 Μαράνθιος
236 Μάρβια
237 Μαργεντίνη
238 Μαργέτα
239 Μαργιάννα
240 Μαργιαρένα
241 Μαργιορίτσα
242 Μαργκώ
243 Μαρέβα
244 Μαρηλία
245 Μαρθίλια
246 Μαριαγγέλα
247 Μαριαδώρα
248 ΜαρίαΕλένη
249 Μαριαλένα
250 Μαριαλίνα
251 Μάριαν
252 Μαριάνδρη
253 Μαριάνθη
254 Μαριάνθης
255 Μαριανίνα
256 Μαριάννα
257 Μαριαννέτα
258 Μαριάντα
259 Μαριάντζελα
260 Μαριαντίνα
261 Μαριάντρη
262 Μαριαρένα
263 Μαριαστέλλα
264 Μαριβάνα
265 Μαριβέρα
266 Μαριβέτα
267 Μαριγιάννα
268 Μαριγιώτα
269 Μαριγούλα
270 Μαριδώρα
271 Μαριέλα
272 Μαριέλενα
273 Μαριελίνα
274 Μαριέλλα
275 Μαριεντίνα
276 Μαριέπη
277 Μαριετίνα
278 Μαριέττα
279 Μαριεύη
280 Μαρίζα
281 Μαριθέα
282 Μαρικαίτη
283 Μαρίκαλη
284 Μαρικέλλυ
285 Μαρικούλα
286 Μαριλένα
287 Μαριλένια
288 Μαριλέτα
289 Μαριλή
290 Μαρίλια
291 Μαριλιάννα
292 Μαριλίζα
293 Μαριλίλη
294 Μαριλίνα
295 Μαριλίς
296 Μαριλίτα
297 Μαριλίτσα
298 Μαριλού
299 Μαριλύβια
300 Μαριμίνα
301 Μαρινέλη
302 Μαρινέλλα
303 Μαρινία
304 Μαρινότα
305 Μαριόλα
306 Μαριόλγα
307 Μαριολένη
308 Μαρίσα
309 Μαρισάντυ
310 Μαρίσια
311 Μαρίσμη
312 Μαρισόφη
313 Μαριστέλλα
314 Μαριστέφη
315 Μαριτίνα
316 Μαριώτα
317 Μαρκαντώνιος
318 Μαρκελίνος
319 Μαρκιάννα
320 Μαρκοζάνες
321 Μαρλίνα
322 Μαρόλ
323 Μαρόλια
324 Μάρσια
325 Μαρτίνα
326 Μαρτινιάνα
327 Ματίνα
328 Μεδουσανθή
329 Μελενίκος
330 Μελιάνα
331 Μελιάννα
332 Μελίζα
333 Μελιντίνα
334 Μελιντίνος
335 Μελισσάνθη
336 Μελιτίνα
337 Μελιτίνη
338 Μελπίνα
339 Μενελίκος
340 Μερβίνα
341 Μεριλένα
342 Μηνοδώρα
343 Μηνόδωρος
344 Μικαελένα
345 Μιλάντη
346 Μιλένα
347 Μίντι
348 Μιράντα
350 Μιρένα
351 Μοσχοβίνα
352 Μπελεφάνης
353 Μυράνθη
354 Μυράνθης
355 Μυριέλλα
356 Μυρογιάννης
357 Μυρολένα
358 Ναθαλία
359 Ναντίνα
360 Νεκταριελένα
361 Νικαίτη
362 Νικηφορία
363 Νικοδιονυσία
364 Νικοδιονύσιος
365 Νικόχριστος
366 Νταλάρα
367 Ντιλένα
368 Ντοριάννα
369 Νυμφοδώρα
370 Ξενόδωρος
371 Ξενόθεμις
372 Ξενοκάδης
373 Ξενόμβροτος
374 Ξενομήδης
375 Ξενοπανάγος
376 Πανάγγελος
377 Παναγιάννης
378 Παναγοβασίλειος
379 Παναγογεράσιμος
380 Πανεύφημη
381 Πανεύφημος
382 Παντέλια
383 Παντελιάς
384 Παντελίνα
385 Παντιάνα
386 Πανώλιας
387 Παρθενόπη
388 Παρθενορή
389 Πάρια
390 Πασχαλίνα
391 Περιλένα
392 Πετράντα
393 Πιεραντώνιος
394 Πολάντα
395 Πολυάννα
396 Πολυαρίστη
397 Πολυγιάννα
398 Προδρομίνα
399 Ρενάτα
400 Ριάνα
401 Ριάννα
402 Ροδάνθη
403 Ροδελπιδα
404 Ροδονίκη
405 Ροζαλία
406 Ροζάνθη
407 Ροζάννα
408 Ρόζμαρι
409 Σαββατίνα
410 Σαλωνίνα
411 Σαναχάριβος
412 Σαντιάνα
413 Σεβαστιάννα
414 Σεβαστίνα
415 Σεβαστίνος
416 Σηφογιώργης
417 Σιάννα
418 Σολομωντία
419 Σοφιάννα
420 Σοφιλένια
421 Σοφίλια
422 Σοφιλίζα
423 Σοφιλύδια
424 Σπηλιοπαναγιώτης
425 Σπυρααντώνης
426 Σπυραβάγγελος
427 Σπυράγγελος
428 Σπυρανδρέας
429 Σπυραντώνης
430 Σπυραριστείδης
431 Σπυρογεράσιμος
432 Σπυρογεώργιος
433 Σπυρογιάννης
434 Σπυροδημήτριος
435 Σπυρολιάς
436 Σπυρομήλιος
437 Σπυρονικόλαος
438 Σπυροφάνης
439 Σταμαλίνα
440 Σταματέλα
441 Σταματέλος
442 Σταματίκη
443 Σταματίνα
444 Σταματίνος
445 Σταυραγγελία
446 Σταυραντώνιος
447 Σταυριάνθη
448 Σταυριάννα
449 Σταυριλένα
450 Σταυρονικόλας
451 Στέβη
452 Στελιάνα
453 Στελλίνα
454 Στένια
455 Στεργιακούλα
456 Στεργιακούλης
457 Στεργιάνα
458 Στεργιάνης
459 Στρατιάννα
460 Στυλιάννα
461 Στυλινάγια
462 Σύνθια
463 Τζέλα
464 Τζογιάννα
465 Τζωρτζέλλα
466 Τοφαλομενέλαος
467 Τσικουρώνα
468 Υλένια
469 Φίλα
470 Φιλαγόρας
471 Φιλαίμων
472 Φιλαινέτη
473 Φιλαινίς
474 Φιλαίος
475 Φιλαλήθης
476 Φιλαμειλείδης
477 Φιλάων
478 Φιλέας
479 Φιλέταιρος
480 Φιλίνη
481 Φιλίππα
482 Φιλοδώρα
483 Φιλόθεος
484 Φιλοκλέων
485 Φιλοκλής
486 Φιλοκράτης
487 Φιλοξένη
488 Φιλόπονος
489 Φιλούμενος
490 Φιλόχρηστος
491 Φλοριάνα
492 Φλωρεντίνη
493 Φλωρεντίνος
494 Φωλίτσα
495 Φωτάγγελος
496 Φωτανέστης
497 Φωτειάννα
498 Χαϊλένα
499 Χαραγιώτης
500 Χαρηλένα
501 Χαρίλια
502 Χαρίσταυρος
503 Χρηστέλλα
504 Χρηστόγιαννος
505 Χρηστόδημος
506 Χρηστόδωρος
507 Χρηστομανώλης
508 Χρηστοπανάγος
509 Χρισταλένα
510 Χρισταλένη
511 Χριστευάγγελος
512 Χριστιάννα
513 Χριστιγιάννης
514 Χριστοβάκης
515 Χριστοβαλάντη
516 Χριστόδημος
517 Χριστόδωρος
518 Χριστολουκάς
519 Χριστομάριος
520 Χριστοφίλη
521 Χριστοφιλία
522 Χρυσαίμιλη
523 Χρυσαλένα
524 Χρυσαλλίς
525 Χρυσανδρέας
526 Χρυσάννα
527 Χρυσελίνα
528 Χρυσέμιλη
529 Χρυσεύη
530 Χρυσιστίνα
531 Χρυσοβαλεντίνα
532 Χρυσογέρακας
533 Χρυσογερακίνα
534 Χρυσομαρία
535 Χρυσομέλια
536 Χρυσομέλιος
537 Χρυσοστόμη
538 Χρυσόστομος
539 Χρυσοσωτηρία
540 Χρυσοσώτηρος
541 Χρύσπα
542 Χρυσταλλία
543 Χρυστέλλα
544 Ψαραντώνης
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία