Εορτές 3 Αυγούστου: Trea Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος Άγιος Ολύμπιος ο έπαρχος, μάρτυρας Δαλματία Ζεβεδαίος Όσιος Δαλμάτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοδώρα εξ Αιγίνης Άγιοι Ιωάννης Επίσκοπος Εφέσου Άγιος Στέφανος Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Δαλματία Θεόκτιστος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνος
2 Αιτωλίς
3 Ακεψεής
4 Ακρίβη
5 Αλαφούζος
6 Αλεβίζος
7 Ανήρ
8 Ανθοδέσμη
9 Άνοιξη
10 Αουρόρα
11 Αφόβητος
12 Αφράτος
13 Αφροκόμη
14 Αφροξυλάνθη
15 Άχθος
16 Βακίνα
17 Βαμβακία
18 Βάμβαξ
19 Βαρσαβάς
20 Βελούδω
21 Βουκεφάλας
22 Βουκεφαλία
23 Βρετός
24 Γιανοελένη
25 Γκιούλα
26 Δαύκτος
27 Δερπούλη
28 Δερπούλης
29 Εξαρχία
30 Έξαρχος
31 Επαφρόδιτος
32 Επιστήμη
33 Ερμαφρόδιτος
34 Ευγραφία
35 Εύγραφος
36 Ευπρεπεία
37 Ευπρέπειος
38 Ζίνια
39 Ζίνιος
40 Ημήτριος
41 Θαμπελίνα
42 Θαμπελίνος
43 Θεμελίνα
44 Θεμέλιος
45 Θέσια
46 Θέσιος
47 Ιακίσχολος
48 Ιακϊώβ
49 Ιάμβουλος
50 Ιδησιδομενεύς
51 Ινδίς
52 Καλαπόθος
53 Καλόγερος
54 Καλογιάννης
55 Καλοθετίνα
56 Καλόθετος
57 Καμέλιος
58 Κανακάρη
59 Κανακάρης
60 Καστροβακίνα
61 Κερδώ
62 Κέρδων
63 Κίρκος
64 Κοκκαλίνη
65 Κοκκώνα
66 Κοπρεύς
67 Κρήτη
68 Κυραψηλή
69 Λέας
70 Λεσβία
71 Λέσβιος
72 Λέχης
73 Λίλιθ
74 Λουκούλα
75 Λούκουλος
76 Λωΐς
77 Μαγκαφούλα
78 Μανέθων
79 Μαρανθία
80 Μαργαρίτης
81 Μαρέβα
82 Μένδρη
83 Μένδρης
84 Μοσχοκαρφένια
85 Μπάγια
86 Νύξ
87 Νωαίνα
88 Οικουτούτου
89 Οκταϊ
90 Ομόνοια
91 Παλαιστίνος
92 Πανωραίος
93 Παρουσία
94 Πατάπιος
95 Πιτυρεύς
96 Ποθητή
97 Ποθητός
98 Ποιμήν
99 Πουλουδία
100 Πουλουδιός
101 Προαναγγελλομένη
102 Πύρινος
103 Σαβάνα
104 Σαβάνας
105 Σαραντία
106 Σαράντος
107 Σαρδανάπαλος
110 Σγουρή
111 Σγούρος
112 Συνετή
113 Συνετός
114 Συννεφιά
115 Τριβίμιος
116 Τσαμπίκα
117 Τσαντή
118 Υπακοή
119 Υπέροχος
120 Φίρμιος
121 Φραγκόπουλος
122 Χαϊδεμένη
123 Χελώνα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία