Εορτές 10 Αυγούστου: Άγιος Ήρων ο φιλόσοφος. Άγιος Ιππόλυτος Άγιος Λαυρέντιος ο αρχιδιάκονος Λαυρεντία Ξυστίς Ξύστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ηρώ και Λέανδρος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αγαθονίκη Ήρων ο Αλεξανδρινός
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνος
2 Αιτωλίς
3 Αιτωλός
4 Ακεψεής
5 Ακρίβη
6 Αλαφούζος
7 Αλεβίζος
8 Αλτίνα
9 Αλτίνος
10 Ανήρ
11 Ανθοδέσμη
12 Άνοιξη
13 Αουρόρα
14 Απλοδώρα
15 Απλόδωρος
16 Αφόβητος
17 Αφράτος
18 Αφροκόμη
19 Αφροξυλάνθη
20 Άχθος
21 Βακίνα
22 Βαμβακία
23 Βάμβαξ
24 Βαρσαβάς
25 Βελούδω
26 Βίλντα
27 Βίλντε
28 Βουκεφάλας
29 Βουκεφαλία
30 Βρετός
31 Γιανοελένη
32 Γκιούλα
33 Δαύκτος
34 Δερπούλη
35 Δερπούλης
36 Εξαρχία
37 Έξαρχος
38 Επαφρόδιτος
39 Επιστήμη
40 Επιστήμων
41 Ερμαφρόδιτος
42 Ευγραφία
43 Εύγραφος
44 Ευμορφία
45 Εύμορφος
46 Ευπρεπεία
47 Ευπρέπειος
48 Ζαρίφης
49 Ζαρίφισσα
50 Ζίνια
51 Ζίνιος
52 Ημήτριος
53 Θαμπελίνα
54 Θαμπελίνος
55 Θεμελίνα
56 Θεμέλιος
57 Θέσια
58 Θέσιος
59 Ιακίσχολος
60 Ιακϊώβ
61 Ιάμβουλος
62 Ιδησιδομενεύς
63 Ινδίς
64 Καλαπόθος
65 Καλόγερος
66 Καλογιάννης
67 Καλοθετίνα
68 Καλόθετος
69 Καμέλιος
70 Κανακάρη
71 Κανακάρης
72 Καστροβακίνα
73 Κερδώ
74 Κέρδων
75 Κίρκος
76 Κοκκαλίνη
77 Κοκκώνα
78 Κοπρεύς
79 Κρήτη
80 Κυραψηλή
81 Λέας
82 Λεσβία
83 Λέσβιος
84 Λέχης
85 Λίλιθ
87 Λουκούλα
88 Λούκουλος
89 Λωΐς
90 Μαγκαφούλα
91 Μαλαξή
92 Μαλαξής
93 Μανέθων
94 Μαρανθία
95 Μαργαρίτης
96 Μαρέβα
97 Μεγαλήνη
98 Μένδρη
99 Μένδρης
100 Μοσχοκαρφένια
101 Μπάγια
102 Νύξ
103 Νωαίνα
104 Νωαίνης
105 Οικουτούτου
106 Οκταϊ
107 Ομόνοια
108 Παλαιστίνος
109 Πανωραίος
110 Παρουσία
111 Πατάπιος
112 Πιτυρεύς
113 Ποθητή
114 Ποθητός
115 Ποιμήν
116 Πουλουδία
117 Πουλουδιός
118 Προαναγγελλομένη
119 Πύρινος
120 Σαβάνα
121 Σαβάνας
122 Σαραντία
123 Σαράντος
124 Σαρδανάπαλος
127 Σγουρή
128 Σγούρος
129 Συνετή
130 Συνετός
131 Συννεφιά
132 Τριβίμιος
133 Τσαμπίκα
134 Τσαντή
135 Υπακοή
136 Υπέροχος
137 Φίρμιος
138 Φραγκόπουλος
139 Χαϊδεμένη
140 Χελώνα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία