Εορτές 6 Δεκεμβρίου: Άγιος Αέρος ο επίσκοπος Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας Άγιος Νισέρ Αερία Νικολία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άκαστος Άκτωρ Αλιμήδης Αλιόπη Αλιόπης Αλίσα Αλίσιος Αμεινικλής ο Κορίνθιος Αμύρα Άμυρος Αμφίαλος Αμφιαράη Αμφιάραος Αμφιδάμα Αμφιδάμας Αργοναύτη Αργοναύτης Άργος των Θεσπιών Αστακός Ασωπογείτα Ασωπογείτων Ασωπογένη Ασωπογένης Ασωποδάρη Ασωπόδαρος Αυγεία Αυγείας ο Αργοναύτης Αχελώος Αχέρων Βούτης Ελλιμένια Ελλιμένιος Ευμάχη Εύμαχος ο Ρόδιος Ευρύαλος Ζήτης Ίδμων Ιππηγέτη Ιππηγέτης Καινέας Κάλαϊς ο Θράκας Κήυξ Κλυτίος Κνήμος ο Λακεδαιμόνιος Λαέρτη Λαέρτης Μαρέα Μόψος Ναυσικά Νικόλοχος Νωνάς Νώνη Περικλυμένη Περικλύμενος Πηνειός Πηνελάη Πηνέλεως Πολυδεύκη Πολυδεύκης Πολύφημος Πρίασος ο Αργοναύτης Προφάντα Πρόφαντος Πυθέας ο Μασσαλιώτης Τορπιλία Τορπίλιος Ύλας Υψιπύλη Υψίπυλος Φέρεκλος Χαριστή Χάριστος Ώανις Ωγενή Ώγενος Ωερόης
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Αντώνιος ο «ἐν Σιήσκῳ» Όσιος Νείλος ο Νέος και θαυματουργός Άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος Καραμάνος ή Κασσέτης
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αζήσιος
2 Αικατερίνος
3 Αιτωλίς
4 Αιτωλός
5 Ακεψεής
6 Ακρίβη
7 Αλαφούζος
8 Αλεβίζος
9 Αλτίνα
10 Αλτίνος
11 Ανήρ
12 Ανθοδέσμη
13 Άνοιξη
14 Αουρόρα
15 Απλοδώρα
16 Απλόδωρος
17 Αφόβητος
18 Αφράτος
19 Αφροκόμη
20 Αφροξυλάνθη
21 Άχθος
22 Βακίνα
23 Βαμβακία
24 Βάμβαξ
25 Βαρσαβάς
26 Βελούδω
27 Βενδολίνη
28 Βενδολίνος
29 Βίλντα
30 Βίλντε
31 Βουκεφάλας
32 Βουκεφαλία
33 Βρετός
34 Γιαννοελένη
35 Γκιούλα
36 Δαύκτος
37 Δεισδαιμόνας
38 Δερπούλη
39 Δερπούλης
40 Εξαρχία
41 Έξαρχος
42 Επαφρόδιτος
43 Επιστήμη
45 Επιστήμων
46 Ερμαφρόδιτος
47 Ευγραφία
48 Εύγραφος
49 Ευμορφία
50 Εύμορφος
51 Ευπρεπεία
52 Ευπρέπειος
53 Ζαρίφης
54 Ζαρίφισσα
55 Ζίνια
56 Ζίνιος
57 Ημήτριος
58 Θαμπελίνα
59 Θαμπελίνος
60 Θεμελίνα
61 Θεμέλιος
62 Θέσια
63 Θέσιος
64 Ιακίσχολος
65 Ιακϊώβ
66 Ιάμβουλος
67 Ιδησιδομενεύς
68 Ινδίς
69 Καλαπόθος
70 Καλόγερος
71 Καλογιάννης
72 Καλοθετίνα
73 Καλόθετος
74 Καμέλιος
75 Κανακάρη
76 Κανακάρης
77 Καστροβακίνα
78 Κερδώ
79 Κέρδων
80 Κίρκος
81 Κοκκαλίνη
82 Κοκκώνα
83 Κοπρεύς
84 Κρήτη
85 Κυραψηλή
86 Λέας
87 Λεσβία
88 Λέσβιος
89 Λέχης
90 Λίλιθ
92 Λουκούλα
93 Λούκουλος
94 Λωΐς
95 Μαγκαφούλα
96 Μαλαξή
97 Μαλαξής
98 Μανέθων
99 Μανοδώρα
100 Μανόδωρος
101 Μαρανθία
102 Μαργαρίτης
103 Μαρέβα
104 Μεγαλήνη
105 Μένδρη
106 Μένδρης
107 Μοσχοκαρφένια
108 Μπάγια
109 Νικολβία
110 Νύξ
111 Νωαίνα
112 Νωαίνης
113 Οικουτούτου
114 Οκταϊ
115 Ομόνοια
116 Οσία
117 Όσιος
118 Παλαιστίνος
119 Πανωραίος
120 Παρουσία
121 Πατάπιος
122 Περδώ
123 Πιτυρεύς
124 Ποθητή
125 Ποθητός
126 Ποιμήν
127 Πουλουδία
128 Πουλουδιός
129 Προαναγγελλομένη
130 Σαβάνα
131 Σαβάνας
132 Σαραντία
133 Σαράντος
134 Σαρδανάπαλος
137 Σγουρή
138 Σγούρος
139 Σκότιος
140 Συνετή
141 Συνετός
142 Συννεφιά
143 Τριβίμιος
144 Τσαμπίκα
145 Τσαντή
146 Υπακοή
147 Υπέροχος
148 Φίρμιος
149 Φραγκόπουλος
150 Χαϊδεμένη
151 Χελώνα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία