Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Επολονία Επολόνιος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων Παυσιρία Χρυσοπλόκος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης 'Αγιος Βαβύλας Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Willibald
18 Wulsin
19 Αβακούμ
20 Αβακουμία
21 Αβαρίνη
22 Αβαρίνος
23 Αββαδών
24 Αββάς
25 Αβδαίος
26 Αβδιήλ
27 Αβδιηλία
28 Αβδιού
30 Αβέρκιος
31 Αβερρόη
32 Αβερρόης
33 Αβέρωφ
34 Αβεσσαλώμ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβρααμία
42 Άβραμ
43 Αβώ
44 Αγγίας
46 Αγγλία
47 Αγιούπα
48 Αδαλβέρτος
49 Αδαμνάνος
50 Αδελαΐς
51 Άδης
52 Αδόλφος
53 Αδριανή
54 Αδριανός
55 Αζάς
56 Αζάτ
57 Άζης
58 Αθρέ
59 Αϊδανή
60 Αϊδανός
61 Αίθαν
62 Αιλία
63 Αιμιλία
64 Αιμίλιος
65 Άϊντα
66 Αϊρένα
67 Ακέλεια
68 Άκελος
69 Ακεψεή
70 Ακεψεής
71 Ακύλα
72 Αλαμάνος
73 Άλαν
74 Αλάνα
75 Αλβανή
76 Αλβανός
77 Αλβέρτα
78 Αλβέρτος
79 Αλβίνα
80 Αλβίνος
81 Αλδχέλμος
82 Αλεγρία
83 Αλεμίνα
84 Αλένα
85 Αλίκη
86 Αλίντα
87 Άλισον
88 Αλλάς
89 Αλμπέος
90 Αλμπέρτος
91 Αλοίσιος
92 Αλουίζος
93 Αλπέγιος
94 Αλτίνα
95 Αλτίνος
96 Αλφαιεύς
97 Αλφόνς
98 Αλφρέδος
99 Αμαλία
100 Αμανατία
101 Αμανάτιος
102 Αμάνδα
103 Άμανδος
105 Αμαστρίνη
106 Αμαστρίνος
107 Αμέλια
108 Αμέρικος
109 Αμπάν
110 Αμπλία
111 Αμπλίας
112 Αμωναθάς
113 Αμώς
114 Ανάγκη
115 Ανανί
116 Ανανία
117 Ανανίας
118 Άνβη
119 Ανδριανή
120 Ανδριανός
121 Ανίτα
122 Ανμαρί
123 Άννα
125 'Ανναγκρέϋς
126 Άννας
127 Αννίβας
128 Ανουτσιάτα
129 Ανουτσιάτης
130 Ανσέλμος
131 Αντρανίκ
132 Αντωνίσκη
133 Αντωνίσκος
134 Απρίων
135 Άπφια
136 Απφίας
137 Αραβέλλα
138 Αρβανίτης
139 Αρεδία
140 Αρέδιος
142 Αρθούρος
143 Αριέτα
144 Αρόα
145 Αρσάκη
146 Αρσάκιος
147 Αρφαξάδ
148 Ασήρ
149 Ασινέθ
150 Άσιοτ
151 Ασκλά
152 Ασκλάς
153 Ασμοδαίος
154 Ασσάντ
155 Αστή
156 Αστός
157 Ατζουλέτα
158 Αυγούστα
159 Αύγουστος
160 Αυδελλάς
161 Αυδιησούς
162 Αύκτα
163 Αυρήλιος
164 Αφραάτη
165 Αφραάτης
166 Αφρικάνα
167 Αφρικανός
169 Αχάζ
170 Αχαιμένη
171 Αχαιμένης
172 Αχιά
173 Άχμετ
174 Βαβύλα
175 Βάδιμη
176 Βάδιμος
177 Βαθούσης
178 Βαλδερούδη
179 Βαλδερούδης
180 Βαλεντίνα
181 Βαλεντίνος
182 Βαλέριος
183 Βαλτάσαρ
184 Βάνδα
185 Βάνδος
186 Βανέσσα
188 Βαραδάτη
189 Βαραδάτος
190 Βαραχησία
191 Βαραχήσιος
192 Βαρθολομαία
193 Βαρθολομαίος
194 Βάρις
195 Βαρλαάμ
196 Βαρνάβα
197 Βαρούχ
198 Βαρουχία
199 Βαρραβάς
200 Βαρσαβάς
201 Βαρσαβία
202 Βαρσανουφία
203 Βαρσανούφιος
205 Βαρσοβία
206 Βαρτάν
207 Βαρυψαβάς
208 Βαστράδα
209 Βατσέ
210 Βάτων
211 Βάχθιση
212 Βάχθισος
213 Βεάτα
214 Βεάτος
215 Βεατρίκη
216 Βεδέας
217 Βελίκα
218 Βελούδος
219 Βενανδία
220 Βενάνδιος
221 Βεναντία
222 Βενάντιος
223 Βενδιμιανός
224 Βενδολίνος
225 Βενεδίκτη
226 Βενέδικτος
227 Βενέδιμος
228 Βενετία
229 Βενέτιος
230 Βένια
231 Βενούστα
232 Βενούστος
233 Βέρα
234 Βερβούργα
235 Βερεκούνδα
236 Βερεκούνδος
237 Βέρθα
238 Βέρθος
239 Βερνάρδη
240 Βερνάρδος
241 Βέρνης
242 Βέρος
243 Βερουλία
244 Βερούλιος
245 Βερτράνδη
246 Βερτράνδος
247 Βετούριος
248 Βηθεσδά
249 Βηρία
250 Βήριος
251 Βήρυλλος
253 Βησσαρία
254 Βησσαρίων
255 Βιάγκα
256 Βιασεσλάβος
257 Βιβή
258 Βιβιανή
259 Βιβιανός
261 Βίβος
262 Βιδζίν
263 Βιέιτορ
264 Βικέντια
265 Βικέντιος
266 Βίκτωρας
267 Βικτώρια
268 Βιλελμίνη
269 Βιλλιβρόρδος
270 Βίλμα
271 Βίλντα
272 Βίλντε
273 Βιμποράδα
274 Βίνος
275 Βιόλα
276 Βιολάνθη
277 Βιολάνθης
278 Βιολέτα
279 Βιολετής
280 Βιργίλιος
281 Βιργινία
282 Βιργίνιος
283 Βιρίλα
284 Βιτιμία
285 Βιτιμίων
286 Βιτώριος
287 Βλαδιμήρα
288 Βλαδίμηρος
289 Βλαδισλάβα
290 Βλαδισλάβος
291 Βλάμης
292 Βλασία
293 Βοδοάλδος
294 Βολφγάγγος
295 Βονιφατία
296 Βονιφάτιος
297 Βοόζ
298 Βόσβα
299 Βόσβας
300 Βουκασίνη
301 Βουκασίνος
302 Βούλγη
303 Βούλγης
304 Βουλπιανός
305 Βρένδα
306 Βρένδας
307 Βρετάνη
308 Βρετάνιος
309 Βριθγουόλντος
310 Βρούτος
311 Βρυώνη
312 Βρυώνης
313 Βύρων
316 Γαβριηλία
317 Γαία
318 Γάια
319 Γάιος
320 Γαλάντης
321 Γαλιλαία
322 Γαλιλαίος
323 Γάλλα
324 Γάλλος
325 Γαμαλιήλ
326 Γαρδία
327 Γαρουφαήλ
328 Γαυδεντία
329 Γαυδέντιος
330 Γεδεούσα
331 Γεδεών
332 Γέδιος
333 Γεϊθαζέτ
334 Γεμέλα
335 Γέμελος
336 Γενεβιέβη
337 Γεντηλία
338 Γεντήλιος
339 Γερβασία
340 Γερβάσιος
341 Γερμάνα
342 Γερμανός
343 Γερτρούδη
344 Γερτρούδος
345 Γεσθημανή
346 Γεϋθαζέτ
347 Γιάρετ
348 Γιεσάκ
349 Γιεσακία
350 Γιολάντα
351 Γιόνα
352 Γιόνας
353 Γιούι
354 Γκαμπριέλα
355 Γκασπάρ
356 Γκιζέλα
357 Γκίλντας
358 Γκιούλα
359 Γκράτσια
360 Γοβδέλαος
361 Γοβδέλια
362 Γοθαζάτ
363 Γολιάθης
364 Γολινδούχ
365 Γόρασδος
366 Γοτθία
367 Γότθος
368 Γουδελία
369 Γουιλφρέδη
370 Γουιλφρέδος
371 Γουϊνιφρέδη
373 Γουίρο
374 Γουλιέλμη
375 Γουλιέλμος
376 Γουολβούργα
377 Γουολβούργος
378 Γουρία
379 Γουρίας
380 Γρατία
381 Γρατίων
382 Δαβάκη
383 Δαβάκης
384 Δαβίδ
385 Δαβιδία
386 Δάδας
387 Δαλματία
389 Δαλμάτιος
390 Δάναβη
391 Δάναβος
392 Δάναξ
393 Δανιήλ
394 Δάντης
395 Δαρεία
397 Δαρείος
398 Δαύκτη
399 Δαύκτος
400 Δεβοσέτος
401 Δείνα
402 Δεισδαιμόνα
403 Δεναχίς
404 Δέρβης
405 Δεσιδέρια
406 Δεσιδέριος
407 Διγνόρα
408 Διγνόρος
409 Δολώρα
410 Δολώρος
411 Δομετία
412 Δομέτιος
413 Δομηνίκη
414 Δομήνικος
415 Δόμνα
416 Δομνάς
417 Δόμνος
419 Δονάγη
420 Δόναγος
421 Δονάτα
422 Δόσα
423 Δοσάς
424 Δούκας
425 Δούκισσα
426 Δουνστάνος
427 Δροστάν
428 Δύμφνα
430 Δυράνδη
431 Δύρανδος
432 Δυφρίγη
433 Δυφρίγος
434 Εασία
435 Εάσιος
436 Εβελίνα
437 Εβελίνος
438 Εβεντία
439 Εβέντιος
440 Έβερ
441 Εβόρη
442 Εβόρης
443 Εδμόνδη
444 Εδμόνδος
445 Εδουάρδα
446 Εδουάρδος
447 Εδουίνη
448 Εδουίνος
449 Εδφρίθος
450 Εζεκίας
451 Εθελβούργη
452 Εθελμπέρτα
453 Εθελμπέρτος
455 Εϊλιανή
456 Εϊλιανός
457 Ελάππας
458 Ελβίρα
459 Ελβίρος
460 Ελεάζαρ
461 Ελεαζαρία
462 Ελεονώρα
463 Ελεόνωρος
464 Ελισαβάν
465 Ελισάβετ
466 Ελισσαία
467 Ελισσαίος
468 Ελφρίδα
469 Εμμανουήλ
470 Έμπα
471 Ενναθά
472 Ενναθάς
473 Ενόη
474 Ενόης
475 Εντβέρτα
476 Εντβέρτος
477 Εντίθ
478 Ενώχ
479 Εξπεδίτη
480 Εξπέδιτος
481 Επιτάκιος
482 Επούλη
483 Επούλων
484 Εράλδα
485 Ερεννία
486 Ερέννιος
487 Ερκονγουάλδη
488 Ερκονγουάλδος
489 Ερμινίγγελδος
490 Ερμυλία
491 Ερμύλος
493 Ερνέστα
494 Ερνέστος
495 Ερριέτα
496 Ερρίκα
497 Ερρίκος
498 Ερσιλία
499 Ερσίλιος
500 Ερχάρδος
501 Εσθήρ
502 Εσμεράλδα
503 Εσμεράλδος
504 Εστέλλα
505 Έτνα
506 Εύα
507 Ευγέων
508 Ευδαμίδας
509 Ευδάμιππος
510 Ευμενίδες
511 Ευσίγνια
512 Ευσίγνιος
513 Εφραίμ
514 Εφραιμία
515 Ζαϊμης
516 Ζαΐρα
517 Ζακελίνα
518 Ζακχαία
519 Ζακχαίος
521 Ζαμπέτας
522 Ζανιθά
523 Ζανιθάς
524 Ζαννέτα
525 Ζαννέτος
526 Ζαρίφης
527 Ζαρίφισσα
528 Ζαχαρίας
529 Ζεβεδαίος
530 Ζεβινά
531 Ζεβινάς
532 Ζεύς
533 Ζεφερίνο
534 Ζίνια
535 Ζίνιος
536 Ζνεζιάνα
537 Ζοζεφίνα
538 Ζουμπουλία
539 Ζοφιήλ
540 Ζυγμούνδη
541 Ζυγμούνδος
542 Ζωζέφ
543 Ζώρζ
544 Ζωρζέττα
545 Ηγάθραξ
546 Ηλιάς
547 Ηλιού
548 Ηρ
549 Ήρα
550 Ηρακλείμουσα
551 Ηρακλείμων
552 Ηρακλής
553 Ησαΐα
554 Ησαΐας
555 Ησαύ
556 Ησκόος
557 Θαδδαίος
558 Θαθουήλ
559 Θαμπελίνα
560 Θαμπελίνος
561 Θαρρά
562 Θεκεμίνα
563 Θέλμα
564 Θεοδιχίλδη
565 Θέονταρτ
566 Θεοτόνιος
567 Θωμαΐς
568 Θωμάς
569 Ιάγος
570 Ιακωβία
571 Ιάκωβος
572 Ιάμβλιχος
573 Ιανουαρία
574 Ιανουάριος
575 Ιαφέθ
576 Ιβάν
577 Ιβελίνα
578 Ιβιστίων
579 Ιγνατία
580 Ιγνάτιος
581 Ιεζάβελ
582 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
583 Ιερεμίας
584 Ιερουσαλήμ
585 Ιησούς
587 Ιήσουσα
588 Ίλια
589 Ιλίαν
590 Ιλίνα
591 Ίλιος
592 Ιλτούδη
593 Ιλτούδος
594 Ινγενιανή
595 Ινγενιανός
596 Ίνδης
597 Ινδίς
598 Ιννοκέντια
599 Ιοβάν
600 Ιουβενάλια
601 Ιουβενάλιος
602 Ιουβεντίνη
603 Ιούδα
604 Ιούδας
605 Ιούλιος
606 Ιουνία
607 Ιουνίας
608 Ιούστα
610 Ιούστος
611 Ισαακία
612 Ισαβέλλα
613 Ισέ
614 Ισμαήλ
615 Ισμαηλία
616 Ιωακείμ
617 Ιωακειμία
618 Ιωάννα
619 Ιωάννης
620 Ιωάσαφ
621 Ιωασαφίνα
622 Ιωβία
623 Ιωήλ
624 Ιωνάθαν
625 Ίωνας
626 Ιωράμ
627 Ιωσήφ
628 Ιωσηφίνα
629 Ιωσίας
630 Κάθμπεργκ
631 Καθρίν
632 Κάι
633 Καικιλία
635 Καικίλιος
636 Καϊνάν
637 Καισαρεία
638 Καλανδίων
641 Κάλανη
642 Καλάνος
643 Καμέλια
644 Καμέλιος
645 Καμουήλ
646 Κάνδιδα
647 Κάνδιδος
649 Κανιδία
650 Κανίδιος
651 Κάντοκ
652 Καπίτη
653 Καπιτωλίνη
654 Καπίτων
655 Καραντόκια
656 Καραντόκιος
657 Καρλομάγνος
658 Κάρμεν
659 Καρόλα
660 Καρολίνα
661 Κάρολος
662 Καρτέγιος
663 Κασδόα
664 Κάσδοος
665 Καστιήλ
666 Καστιηλία
667 Καστίνη
668 Καστίνος
669 Κάστος
670 Καττίδιος
671 Καττύιος
672 Κάτων
673 Κέβιν
674 Κεβόρκ
675 Κελεστίνη
676 Κελεστίνος
677 Κενδέα
678 Κενδέας
679 Κένεθ
680 Κενσουρίνος
681 Κεντιγκέρνος
682 Κεντυρία
683 Κέολγουλφ
684 Κέρρη
685 Κηφά
686 Κηφάς
687 Κιάρα
688 Κιαράν
689 Κλαούντια
690 Κλάρα
691 Κλάρας
692 Κλαύδια
693 Κλαύδιος
694 Κλέλια
695 Κλέλιος
696 Κοκκώνα
697 Κολμαν
698 Κολούμβα
700 Κομασία
701 Κομάσιος
702 Κομγάλιος
703 Κοντσέτα
704 Κορεμνών
705 Κουάρτα
706 Κουάρτος
707 Κουαρτοσίλλα
708 Κουαρτοσίλλας
709 Κουθβέρτα
710 Κουθβέρτος
711 Κουϊνίδια
712 Κουϊνίδιος
713 Κουίντα
714 Κουίντος
715 Κουρνούτας
716 Κουρνουτία
717 Κούρτια
718 Κούρτιος
719 Κρήσκη
720 Κρήσκων
721 Κρίσπα
722 Κρίσπος
723 Κρίστι
724 Κύμινος
725 Κυπρίλλα
726 Κύπριλλος
727 Κύρα
728 Κυρίνια
729 Κυρίνιος
730 Κυρμιδώλη
731 Κυρμιδώλης
732 Κύρος
733 Κωνσταντίνα
734 Κωνσταντίνος
735 Λαβίνια
736 Λαβίνιος
737 Λάζαρος
738 Λαϊόβα
739 Λαιτήσια
740 Λαιτήσιος
741 Λάντερν
742 Λαυρέντιος
743 Λεβέντης
744 Λεβεντία
745 Λεϊλά
746 Λεονάρδος
747 Λεοπολδίνα
748 Λεοπόλδος
749 Λέσλι
750 Λητώ
751 Λιβερία
752 Λιβέριος
753 Λίζα
754 Λιζέτα
755 Λίλη
756 Λίλης
757 Λιλιάνα
758 Λίλιθ
760 Λιμπερτυ
761 Λινάρδος
762 Λίντα
763 Λιουντμιλα
764 Λιτίνα
765 Λόβη
766 Λογγίνα
767 Λογγίνος
768 Λοΐζος
769 Λόλα
770 Λολλία
771 Λολλίων
772 Λορελάη
773 Λορένα
774 Λορένσε
775 Λορέντζος
776 Λόττις
777 Λούης
778 Λούθηρος
779 Λουίζα
780 Λουΐζος
781 Λουκούλα
782 Λούκουλος
783 Λουκρητία
784 Λουκρήτιος
786 Λουμινίτα
787 Λουντμίλα
788 Λουπία
789 Λούπων
790 Λούση
791 Λουσίλ
792 Λωτ
793 Μαβριανή
794 Μαβριανός
795 Μαγκλόρια
796 Μαγκλόριος
797 Μάγος
798 Μάγος η
799 Μαδιάμ
800 Μαθίλδη
801 Μαθουσάλας
802 Μαϊδούλφη
803 Μαϊδούλφος
804 Μάϊκολ
805 Μαΐωρ
806 Μακή
807 Μαλάχ
808 Μαλαχίας
809 Μαλβίνα
810 Μαλίχα
811 Μαλοχία
812 Μάλχος
813 Μαμέλχθα
814 Μαμίλιος
815 Μαμμίλια
816 Μαμύκα
817 Μανάνα
818 Μάνασσης
819 Μανεθώ
820 Μανέθων
821 Μανήν
822 Μάνθος
823 Μανούσος
824 Μαντόνα
825 Μαξίμη
826 Μάξιμος
827 Μαουγάλδιος
828 Μαράτα
829 Μάργκαρετ
830 Μαρδαρία
831 Μαρδάριος
832 Μαρδικούλα
833 Μαρδονία
834 Μάρδων
835 Μαρέα
836 Μαρέβα
837 Μάρθα
838 Μαρθάς
839 Μαρθίλια
840 Μαριάμνη
841 Μαριάνα
842 Μαρίκα
843 Μαρίνα
844 Μαρινέλλα
845 Μαρίνος
846 Μάριος
847 Μάρκος
848 Μαρλένα
849 Μαρουθά
850 Μαρουθάς
851 Μαρς
852 Μαρτίνα
853 Μαρτίνος
854 Μαρτύροχος
855 Ματθαία
856 Ματθαίος
857 Ματίλδα
858 Ματίλθη
859 Ματούρος
860 Μαυρικία
861 Μαυρίκιος
862 Μαϋσιμάς
863 Μαχάρ
864 Μεδούλη
865 Μέδουλος
866 Μελίκα
867 Μελχιόρ
868 Μελχισεδέκ
869 Μένδρη
870 Μένδρης
871 Μενεξές
872 Μενεξία
873 Μερκουλιάλιος
874 Μερκουρία
875 Μερκούριος
876 Μέρτια
877 Μεσίρα
878 Μέσιρος
879 Μεσσίας
880 Μεχμέτ
881 Μικέλης
882 Μιλδρέδη
883 Μίλκα
884 Μίλος
885 Μιράντα
887 Μιρέλλα
888 Μίρνα
889 Μίσδας
890 Μισιρλής
891 Μισιρλού
892 Μιχαήλ
893 Μιχαηλία
894 Μιχαία
895 Μιχαίος
896 Μοδέστα
897 Μόνικα
898 Μονίκης
899 Μοντάνα
900 Μοντανός
901 Μόσχα
902 Μουράτιος
903 Μπάγια
904 Μπακάρ
905 Μπακαρία
906 Μπατζίμι
907 Μπατζιμία
908 Μπέκαν
909 Μπελίντα
910 Μπέλος
911 Μπέτυ
912 Μπιάνκα
913 Μπόγιαν
914 Μπογιάνα
915 Μπόρις
916 Μποσγουέλ
917 Μπριγκίτα
919 Μυριέλλα
920 Μύρνα
921 Μωησής
922 Μωικώ
923 Μώκια
924 Μώκιος
925 Μωρήν
926 Μωυσής
927 Μωυσία
928 Ναασσών
929 Ναζαρέτ
930 Ναζαρία
931 Ναζάριος
932 Ναζλή
933 Ναθαλία
934 Ναθάν
935 Ναθαναήλ
936 Ναθαναηλία
937 Ναούμ
938 Ναούμα
939 Ναπολέων
940 Ναρσή
941 Ναρσής
942 Νασρεντίν
943 Νασσίμ
944 Ναταλία
946 Νατάλιος
947 Νατάσα
948 Νατέλα
949 Νατζίμπ
950 Ναχώρ
951 Νεάδα
952 Νέβη
953 Νείλος
954 Νέλια
955 Νέπα
956 Νέπως
957 Νέρδα
958 Νέρδων
959 Νέσταβος
960 Νεφθαλείμ
961 Νέφθυς
962 Νίνιαν
963 Νιρσάς
964 Νισέρ
965 Νοηλμάρης
966 Νόννα
967 Νόρμα
968 Νουά
969 Νταϊάνα
970 Νταίζη
971 Νταίηβιτ
972 Ντάλια
973 Ντάνα
974 Ντάνια
975 Ντανιέλ
976 Ντάνιελ
977 Ντανιέλα
978 Ντέρεκ
979 Ντεσισλάβα
980 Ντιάνα
981 Ντιλάιλα
982 Ντιράν
983 Ντιράντι
984 Ντομένικα
985 Ντομινίκ
986 Ντόναλντ
987 Ντόναν
988 Ντονάτα
989 Ντονατέλα
990 Ντονέλλα
991 Ντόρα
992 Ντορζής
993 Ντορίνα
994 Ντόροθυ
995 Νώε
997 Οβδιός
998 Οβιδία
999 Οβίδιος
1000 Οδηράν
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία