Εορτές 2 Δεκεμβρίου: Αβακουμία Αββακούμ ο Προφήτης Αγία Βιβιάνα Αγία Μυρώπη η Μάρτυρας Άγιος Ηρακλείμων Ηρακλείμουσα Μέροπας Ρουμπίνη Ρουμπίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης Άγιος Σολομών Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής Όσιος Ανδρέας ο ερημίτης Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Etheldreda
5 Gerebernus
6 Gwenagwy
7 Secardos
8 Tanco
9 Theodemir
10 Tressan
11 Urbitius
12 Vouga
13 Vulphy
14 Waccar
15 Waldalenus
16 Willibald
17 Wulsin
18 Αβακούμ
19 Αβακουμία
20 Αβαρίνη
21 Αβαρίνος
22 Αββαδών
23 Αββάς
24 Αβδαίος
25 Αβδιήλ
26 Αβδιηλία
27 Αβδιού
29 Αβέρκιος
30 Αβερρόη
31 Αβερρόης
32 Αβέρωφ
33 Αβεσσαλώμ
34 Άβιβα
35 Άβιβος
36 Αβιλλία
37 Αβίλλιος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβινιόν
41 Αβουδίμη
42 Αβρααμία
43 Άβραμ
44 Αβώ
45 Αγγίας
47 Αγγλία
48 Αγιούπα
49 Αδαλβέρτος
50 Αδαμνάνος
51 Αδελαΐς
52 Άδης
53 Αδόλφος
54 Αδριανή
55 Αδριανός
56 Αζάς
57 Αζάτ
58 Άζης
59 Αθρέ
60 Αϊδανή
61 Αϊδανός
62 Αίθαν
63 Αιλία
64 Αιμιλία
65 Αιμίλιος
66 Άϊντα
67 Αϊρένα
68 Ακέλεια
69 Άκελος
70 Ακεψεή
71 Ακεψεής
72 Ακύλα
73 Αλαμάνος
74 Άλαν
75 Αλάνα
76 Αλβανή
77 Αλβανός
78 Αλβέρτα
79 Αλβέρτος
80 Αλβίνα
81 Αλβίνος
82 Αλεγρία
83 Αλεμίνα
84 Αλένα
85 Αλίκη
86 Άλικος
87 Αλίντα
88 Άλισον
89 Αλλάς
90 Αλμπέος
91 Αλμπέρτος
92 Αλοίσιος
93 Αλουίζος
94 Αλπέγιος
95 Αλτίνα
96 Αλτίνος
97 Αλφαιεύς
98 Αλφόνς
99 Αλφρέδος
100 Αλχέλμος
101 Αμαλία
102 Αμανατία
103 Αμανάτιος
104 Αμάνδα
105 Άμανδος
107 Αμαστρίνη
108 Αμαστρίνος
109 Αμέλια
110 Αμέρικος
111 Αμμούν
112 Αμμουνία
113 Αμπάν
114 Αμπλία
115 Αμπλίας
116 Αμωναθάς
117 Αμώς
118 Ανάγκη
119 Ανανί
120 Ανανία
121 Ανανίας
122 Άνβη
123 Ανδριανή
124 Ανδριανός
125 Ανίτα
126 Ανμαρί
127 Άννα
129 'Ανναγκρέϋς
130 Άννας
131 Αννίβας
132 Ανουτσιάτα
133 Ανουτσιάτης
134 Ανσέλμος
135 Αντρανίκ
136 Αντωνίσκη
137 Αντωνίσκος
138 Απρίων
139 Άπφια
140 Απφίας
141 Αραβέλλα
142 Αρβανίτης
143 Αρεδία
144 Αρέδιος
146 Αρθούρος
147 Αριέτα
148 Αρόα
149 Αρσάκη
150 Αρσάκιος
151 Αρφαξάδ
152 Ασήρ
153 Ασινέθ
154 Άσιοτ
155 Ασκλά
156 Ασκλάς
157 Ασμοδαίος
158 Ασσάντ
159 Αστή
160 Αστός
161 Ατζουλέτα
162 Αυγούστα
163 Αύγουστος
164 Αυδελλάς
165 Αυδιησούς
166 Αύκτα
167 Αυρήλιος
168 Αφραάτη
169 Αφραάτης
170 Αφρικάνα
171 Αφρικανός
173 Αχάζ
174 Αχαιμένη
175 Αχαιμένης
176 Αχιά
177 Άχμετ
178 Βαβύλα
179 Βάδιμη
180 Βάδιμος
181 Βαθούσης
182 Βαλδερούδη
183 Βαλδερούδης
184 Βαλεντίνα
185 Βαλεντίνος
186 Βαλέριος
187 Βαλτάσαρ
188 Βάνδα
189 Βάνδος
190 Βανέσσα
192 Βαραδάτη
193 Βαραδάτος
194 Βαραχησία
195 Βαραχήσιος
196 Βαρθολομαία
197 Βαρθολομαίος
198 Βάρις
199 Βαρλαάμ
200 Βαρνάβα
201 Βαρούχ
202 Βαρουχία
203 Βαρραβάς
204 Βαρσαβάς
205 Βαρσαβία
206 Βαρσανουφία
207 Βαρσανούφιος
209 Βαρσοβία
210 Βαρτάν
211 Βαστράδα
212 Βατσέ
213 Βάτων
214 Βάχθιση
215 Βάχθισος
216 Βεάτα
217 Βεάτος
218 Βεατρίκη
219 Βεδέα
220 Βεδέας
221 Βελίκα
222 Βελούδος
223 Βενανδία
224 Βενάνδιος
225 Βεναντία
226 Βενάντιος
227 Βενδιμιανή
228 Βενδιμιανός
229 Βενδολίνος
230 Βενεδίκτη
231 Βενέδικτος
232 Βενέδιμος
233 Βενετία
234 Βενέτιος
235 Βένια
236 Βενούστα
237 Βενούστος
238 Βέρα
239 Βερβούργα
240 Βερβούργος
241 Βερεκούνδα
242 Βερεκούνδος
243 Βέρθα
244 Βέρθος
245 Βερνάρδη
246 Βερνάρδος
247 Βέρνης
248 Βέρος
249 Βερουλία
250 Βερτράνδη
251 Βερτράνδος
252 Βετούριος
253 Βηθεσδά
254 Βηρία
255 Βήρος
256 Βήρυλλος
258 Βησσαρία
259 Βησσαρίων
260 Βιάγκα
261 Βιασεσλάβα
262 Βιασεσλάβος
263 Βιβή
264 Βιβιανή
265 Βιβιανός
267 Βίβος
268 Βιδζίν
269 Βιέιτορ
270 Βικέντια
271 Βικέντιος
272 Βίκτωρας
273 Βικτώρια
274 Βιλελμίνη
275 Βιλλιβρόρδος
276 Βίλμα
277 Βίλντα
278 Βίλντε
279 Βιμποράδα
280 Βίνος
281 Βιόλα
282 Βιολάνθη
283 Βιολάνθης
284 Βιολέτα
285 Βιολετής
286 Βιργίλιος
287 Βιργινία
288 Βιργίνιος
289 Βιρίλα
290 Βιτιμία
291 Βιτιμίων
292 Βιτώριος
293 Βλαδιμήρα
294 Βλαδίμηρος
295 Βλαδισλάβα
296 Βλαδισλάβος
297 Βλάμης
298 Βλανδίνα
299 Βλανδίνος
300 Βλασία
301 Βοδοάλδος
302 Βολφγάγγος
303 Βονιφατία
304 Βονιφάτιος
305 Βοόζ
306 Βόσβα
307 Βόσβας
308 Βουκασίνη
309 Βουκασίνος
310 Βούλγη
311 Βούλγης
312 Βουλπιανός
313 Βρένδα
314 Βρένδας
315 Βρετάνη
316 Βρετάνιος
317 Βριθγουόλντος
318 Βρούτος
319 Βρυώνη
320 Βρυώνης
321 Βύρων
324 Γαβριηλία
325 Γαία
326 Γάια
327 Γάιος
328 Γαλάντης
329 Γαλιλαία
330 Γαλιλαίος
331 Γάλλα
332 Γάλλος
333 Γαμαλιήλ
334 Γαρδία
335 Γαυδεντία
336 Γαυδέντιος
337 Γεδεούσα
338 Γεδεών
339 Γέδιος
340 Γεϊθαζέτ
341 Γεμέλα
342 Γέμελος
343 Γενεβιέβη
344 Γεντηλία
345 Γεντήλιος
346 Γερβασία
347 Γερβάσιος
348 Γερμάνα
349 Γερμανός
350 Γερτρούδη
351 Γερτρούδος
352 Γεσθημανή
353 Γεϋθαζέτ
354 Γιάρετ
355 Γιασεμής
356 Γιεσάκ
357 Γιεσακία
358 Γιολάντα
359 Γιόνα
360 Γιόνας
361 Γιούι
362 Γκαμπριέλα
363 Γκασπάρ
364 Γκιζέλα
365 Γκίλντας
366 Γκιούλα
367 Γκράτσια
368 Γοβδέλαος
369 Γοβδέλια
370 Γοθαζάτ
371 Γολιάθης
372 Γολινδούχ
373 Γοράσδη
374 Γόρασδος
375 Γοτθία
376 Γότθος
377 Γουδελία
378 Γουιλφρέδη
379 Γουιλφρέδος
380 Γουϊνιφρέδη
382 Γουίρο
383 Γουλιέλμη
384 Γουλιέλμος
385 Γουολβούργα
386 Γουολβούργος
387 Γουρία
388 Γουρίας
389 Γρατία
390 Γρατίων
391 Δαβάκη
392 Δαβάκης
393 Δαβίδ
394 Δαβιδία
395 Δάδας
396 Δαλματία
398 Δαλμάτιος
399 Δάναβη
400 Δάναβος
401 Δάναξ
402 Δανιήλ
403 Δάντης
404 Δαρεία
406 Δαρείος
407 Δαύκτη
408 Δαύκτος
409 Δεβοσέτος
410 Δείνα
411 Δεισδαιμόνα
412 Δεναχίς
413 Δέρβης
414 Δεσιδέρια
415 Δεσιδέριος
416 Διάνα
417 Διγνόρα
418 Διγνόρος
419 Δολώρα
420 Δολώρος
421 Δομετία
422 Δομέτιος
423 Δομηνίκη
424 Δομήνικος
425 Δόμνα
426 Δομνάς
427 Δόμνος
429 Δονάγη
430 Δόναγος
431 Δονάλδη
432 Δονάλδος
433 Δονάτα
434 Δόσα
435 Δοσάς
436 Δούκας
437 Δούκισσα
438 Δουνστάνος
439 Δροστάν
440 Δύμφνα
442 Δυράνδη
443 Δύρανδος
444 Δυφρίγη
445 Δυφρίγος
446 Εασία
447 Εάσιος
448 Εάτα
449 Εβελίνα
450 Εβελίνος
451 Εβεντία
452 Εβέντιος
453 Έβερ
454 Εβόρη
455 Εβόρης
456 Εδμόνδη
457 Εδμόνδος
458 Εδουάρδα
459 Εδουάρδος
460 Εδουίνη
461 Εδουίνος
462 Εδφρίθος
463 Εζεκίας
464 Εθελβούργη
465 Εθελγουάλδος
466 Εθελμπέρτα
467 Εθελμπέρτος
469 Εϊλιανή
470 Εϊλιανός
471 Ελάππας
472 Ελβίρα
473 Ελβίρος
474 Ελεάζαρ
475 Ελεαζαρία
476 Ελεονώρα
477 Ελεόνωρος
478 Ελισαβάν
479 Ελισάβετ
480 Ελισσαία
481 Ελισσαίος
482 Ελφρίδα
483 Εμμανουήλ
484 Έμπα
485 Έμπε
486 Ενναθά
487 Ενναθάς
488 Ενόη
489 Ενόης
490 Εντβέρτα
491 Εντβέρτος
492 Εντίθ
493 Ενώχ
494 Εξπεδίτη
495 Εξπέδιτος
496 Επιτάκιος
497 Επούλη
498 Επούλων
499 Εράλδα
500 Ερεννία
501 Ερέννιος
502 Ερκονγουάλδη
503 Ερκονγουάλδος
504 Ερμελίντα
505 Ερμινίγγελδος
506 Ερμυλία
507 Ερμύλος
509 Ερνέστα
510 Ερνέστος
511 Ερριέτα
512 Ερρίκα
513 Ερρίκος
514 Ερχάρδος
515 Εσθήρ
516 Εσμεράλδα
517 Εσμεράλδος
518 Εστέλλα
519 Έτνα
520 Εύα
521 Ευγέων
522 Ευδαμίδας
523 Ευδάμιππος
524 Ευμενίδες
525 Ευσίγνια
526 Ευσίγνιος
527 Εφραίμ
528 Εφραιμία
529 Ζαϊμης
530 Ζαΐρα
531 Ζακελίνα
532 Ζακχαία
533 Ζακχαίος
535 Ζαμπέτας
536 Ζανιθά
537 Ζανιθάς
538 Ζαννέτα
539 Ζαννέτος
540 Ζαρίφης
541 Ζαρίφισσα
542 Ζαχαρίας
543 Ζεβεδαίος
544 Ζεβινά
545 Ζεβινάς
546 Ζεύς
547 Ζεφερίνο
548 Ζίνια
549 Ζίνιος
550 Ζνεζιάνα
551 Ζοζεφίνα
552 Ζουμπουλία
553 Ζοφιήλ
554 Ζυγμούνδη
555 Ζυγμούνδος
556 Ζωζέφ
557 Ζώρζ
558 Ζωρζέττα
559 Ηγάθραξ
560 Ηλιάς
561 Ηλιού
562 Ηρ
563 Ήρα
564 Ηρακλείμουσα
565 Ηρακλείμων
566 Ηρακλής
567 Ησαΐα
568 Ησαΐας
569 Ησαύ
570 Ησκόος
571 Θαδδαίος
572 Θαθουήλ
573 Θαθουηλία
574 Θαμπελίνα
575 Θαμπελίνος
576 Θαρρά
577 Θεκεμίνα
578 Θέλμα
579 Θεοδιχίλδη
580 Θέονταρτ
581 Θεοτόνιος
582 Θωμαΐς
583 Θωμάς
584 Ιάγος
585 Ιακωβία
586 Ιάκωβος
587 Ιάμβλιχος
588 Ιανουαρία
589 Ιανουάριος
590 Ιαφέθ
591 Ιβάν
592 Ιβελίνα
593 Ιβιστίων
594 Ιγνατία
595 Ιγνάτιος
596 Ιεζάβελ
597 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
598 Ιερεμίας
599 Ιερουσαλήμ
600 Ιησούς
602 Ιήσουσα
603 Ίλια
604 Ιλίαν
605 Ιλίνα
606 Ίλιος
607 Ιλτούδη
608 Ιλτούδος
609 Ινγενιανή
610 Ινγενιανός
611 Ίνδης
612 Ινδίς
613 Ιννοκέντια
614 Ιοβάν
615 Ιουβενάλια
616 Ιουβενάλιος
617 Ιουβεντίνη
618 Ιούδα
619 Ιούδας
620 Ιούλιος
621 Ιουνία
622 Ιουνίας
623 Ιούστα
625 Ιούστος
626 Ισαακία
627 Ισαβέλλα
628 Ισέ
629 Ισμαήλ
630 Ισμαηλία
631 Ιωακείμ
632 Ιωακειμία
633 Ιωάννα
634 Ιωάννης
635 Ιωάσαφ
636 Ιωασαφίνα
637 Ιώβ
638 Ιωβία
639 Ιωήλ
640 Ιωνάθαν
641 Ίωνας
642 Ιωράμ
643 Ιωσήφ
644 Ιωσηφίνα
645 Ιωσίας
646 Καθβέργη
647 Καθρίν
648 Κάι
649 Καικιλία
651 Καικίλιος
652 Καϊνάν
653 Καισαρεία
654 Καλανδίων
657 Κάλανη
658 Καλάνος
659 Καμέλια
660 Καμέλιος
661 Καμουήλ
662 Κάνδιδα
663 Κάνδιδος
665 Κανέλλα
666 Κανιδία
667 Κανίδιος
668 Κάντοκ
669 Καπίτη
670 Καπιτωλίνη
671 Καπίτων
672 Καραντόκια
673 Καραντόκιος
674 Καρλομάγνος
675 Κάρμεν
676 Καρόλα
677 Καρολίνα
678 Κάρολος
679 Καρτέγιος
680 Κασδόα
681 Κάσδοος
682 Καστιήλ
683 Καστιηλία
684 Καστίνη
685 Καστίνος
686 Κάστος
687 Κάτα
688 Κατόλια
689 Κατόλιος
690 Καττιδία
691 Καττίδιος
692 Καττύιος
693 Κάτων
694 Κέβιν
695 Κεβόρκ
696 Κέλερ
697 Κελεστίνη
698 Κελεστίνος
699 Κενδέα
700 Κενδέας
701 Κένεθ
702 Κενσουρίνος
703 Κεντιγκέρνος
704 Κεντυρία
705 Κέολγουλφ
706 Κέρρη
707 Κηφά
708 Κηφάς
709 Κιάρα
710 Κιαράν
711 Κλαούντια
712 Κλάρα
713 Κλάρας
714 Κλαύδια
715 Κλαύδιος
716 Κλέλια
717 Κλέλιος
718 Κοκκώνα
719 Κολμαν
720 Κολούμβα
722 Κομασία
723 Κομάσιος
724 Κομγαλία
725 Κομγάλιος
726 Κοντσέτα
727 Κορεμνών
728 Κουάρτα
729 Κουάρτος
730 Κουαρτοσίλλα
731 Κουαρτοσίλλας
732 Κουθβέρτα
733 Κουθβέρτος
734 Κουϊνίδια
735 Κουϊνίδιος
736 Κουίντα
737 Κουίντος
738 Κουρνούτας
739 Κουρνουτία
740 Κούρτια
741 Κούρτιος
742 Κρήσκη
743 Κρήσκων
744 Κρίσπα
745 Κρίσπος
746 Κρίστι
747 Κύμινος
748 Κυπρίλλα
749 Κύπριλλος
750 Κύρα
751 Κυρίνια
752 Κυρίνιος
753 Κυρμιδώλη
754 Κυρμιδώλης
755 Κύρος
756 Κωνσταντίνα
757 Κωνσταντίνος
758 Λαβίνια
759 Λαβίνιος
760 Λάζαρος
761 Λαϊόβα
762 Λαιτήσια
763 Λαιτήσιος
764 Λάντερν
765 Λάσκαρης
766 Λασκαρία
767 Λατίνα
768 Λαυρέντιος
769 Λεβέντης
770 Λεβεντία
771 Λεϊλά
772 Λεονάρδα
773 Λεονάρδος
774 Λεοπολδη
775 Λεοπόλδος
776 Λέσλι
777 Λητώ
778 Λιβερία
779 Λιβέριος
780 Λίζα
781 Λιζέτα
782 Λίλη
783 Λίλης
784 Λιλιάνα
785 Λίλιθ
787 Λιμπερτυ
788 Λινάρδος
789 Λίνδα
790 Λιουντμιλα
791 Λιτίνα
792 Λόβη
793 Λογγίνα
794 Λογγίνος
795 Λοΐζος
796 Λόλα
797 Λολλία
798 Λολλίων
799 Λορελάη
800 Λορένα
801 Λορένσε
802 Λορέντζος
803 Λόττις
804 Λούης
805 Λούθηρος
806 Λουίζα
807 Λουΐζος
808 Λουκούλα
809 Λούκουλος
810 Λουκρητία
811 Λουκρήτιος
813 Λουμινίτα
814 Λουντμίλα
815 Λουπία
816 Λούπων
817 Λούση
818 Λουσίλ
819 Λώτος
820 Μαβριανή
821 Μαβριανός
822 Μαγκλόρια
823 Μαγκλόριος
824 Μάγος
825 Μάγος η
826 Μαδιάμ
827 Μαθίλδη
828 Μαθουσάλας
829 Μαϊδούλφη
830 Μαϊδούλφος
831 Μάϊκολ
832 Μαΐωρ
833 Μακή
834 Μαλάχ
835 Μαλαχίας
836 Μαλβίνα
837 Μαλίχα
838 Μαλοχία
839 Μάλχος
840 Μαμέλχθα
841 Μαμιλία
842 Μαμίλιος
843 Μαμμίλια
844 Μαμύκα
845 Μανάνα
846 Μάνασσης
847 Μανδίρα
848 Μανεθώ
849 Μανέθων
850 Μανήν
851 Μάνθος
852 Μανούσος
853 Μαντόνα
854 Μαξίμη
855 Μάξιμος
856 Μαουγάλδιος
857 Μαράτα
858 Μάργκαρετ
859 Μαρδαρία
860 Μαρδάριος
861 Μαρδικούλα
862 Μαρδονία
863 Μάρδων
864 Μαρέα
865 Μαρέβα
866 Μάρθα
867 Μαρθάς
868 Μαρθίλια
869 Μαριάμνη
870 Μαριάνα
871 Μαρίκα
872 Μαρίνα
873 Μαρινέλλα
874 Μαρίνος
875 Μάριος
876 Μάρκος
877 Μαρλένα
878 Μαρουθά
879 Μαρουθάς
880 Μαρς
881 Μαρτίνα
882 Μαρτίνος
883 Μαρτύροχος
884 Ματθαία
885 Ματθαίος
886 Ματίλδα
887 Ματούρα
888 Ματούρος
889 Μαυρικία
890 Μαυρίκιος
891 Μαϋσιμάς
892 Μαχάρ
893 Μεδούλη
894 Μέδουλος
895 Μελίκα
896 Μελχιόρ
897 Μελχισεδέκ
898 Μένδρη
899 Μένδρης
900 Μενεξές
901 Μενεξία
902 Μερκουλιάλιος
903 Μερκουρία
904 Μερκούριος
905 Μέρτια
906 Μεσίρα
907 Μέσιρος
908 Μεσσίας
909 Μεχμέτ
910 Μικέλης
911 Μιλδρέδη
912 Μίλκα
913 Μίλος
914 Μιράντα
916 Μιρέλλα
917 Μίρνα
918 Μίσδας
919 Μισιρλής
920 Μισιρλού
921 Μιχαήλ
922 Μιχαηλία
923 Μιχαία
924 Μιχαίος
925 Μοδέστα
926 Μόνικα
927 Μονίκης
928 Μοντάνα
929 Μοντανός
930 Μόσχα
931 Μουράτιος
932 Μπάγια
933 Μπακάρ
934 Μπακαρία
935 Μπάρετ
936 Μπατζίμι
937 Μπατζιμία
938 Μπέκαν
939 Μπέλα
940 Μπελίντα
941 Μπέλος
942 Μπέτυ
943 Μπιάνκα
944 Μπόγιαν
945 Μπογιάνα
946 Μπόρις
947 Μποσγουέλ
948 Μπριγκίτα
950 Μυριέλλα
951 Μύρνα
952 Μωησής
953 Μωικώ
954 Μώκια
955 Μώκιος
956 Μωρήν
957 Μωυσής
958 Μωυσία
959 Ναασσών
960 Ναζαρέτ
961 Ναζαρία
962 Ναζάριος
963 Ναζλή
964 Ναθαλία
965 Ναθάν
966 Ναθαναήλ
967 Ναθαναηλία
968 Ναούμ
969 Ναούμα
970 Ναπολέων
971 Ναρσή
972 Ναρσής
973 Νασρεντίν
974 Νασσίμ
975 Ναταλία
977 Νατάλιος
978 Νατάσα
979 Νατέλα
980 Νατέστα
981 Νατζίμπ
982 Ναχώρ
983 Νεάδα
984 Νέβη
985 Νείλος
986 Νέλβα
987 Νέλια
988 Νέπα
989 Νέπως
990 Νέρδα
991 Νέρδων
992 Νέσταβος
993 Νεφθαλείμ
994 Νέφθυς
995 Νίνιαν
996 Νιρσάς
997 Νισέρ
998 Νοηλμάρης
999 Νόννα
1000 Νόρμα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία