Εορτές 3 Αυγούστου: Trea Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος Άγιος Ολύμπιος ο έπαρχος, μάρτυρας Δαλματία Ζεβεδαίος Όσιος Δαλμάτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοδώρα εξ Αιγίνης Άγιοι Ιωάννης Επίσκοπος Εφέσου Άγιος Στέφανος Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Δαλματία Θεόκτιστος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Viator
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wulsin
20 Yrchard
21 Αβακούμ
22 Αβακουμία
23 Αβαρίνη
24 Αβαρίνος
25 Αββαδών
26 Αββάς
27 Αβδαίος
28 Αβδιήλ
29 Αβδιηλία
30 Αβδιού
31 Αβέρκιος
32 Αβερρόη
33 Αβερρόης
34 Αβέρωφ
35 Αβεσσαλώμ
36 Άβιβα
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβινιόν
41 Αβουδίμη
42 Αβρααμία
43 Άβραμ
44 Αβώ
45 Αγγίας
47 Αγγλία
48 Αγιούπα
49 Αδαλβέρτος
50 Αδάμη
51 Αδαμνάνος
52 Αδελαΐς
53 Άδης
54 Αδόλφος
55 Αδριανή
56 Αδριανός
57 Αζάς
58 Αζάτ
59 Άζης
60 Αθρέ
61 Αϊδανή
62 Αϊδανός
63 Αίθαν
64 Αιλία
65 Αιμιλία
66 Αιμίλιος
67 Άϊντα
68 Αϊρένα
69 Ακέλεια
70 Άκελος
71 Ακεψεή
72 Ακεψεής
73 Ακυλίνα
74 Αλαμάνος
75 Άλαν
76 Αλάνα
77 Αλβανή
78 Αλβανός
79 Αλβέρτα
80 Αλβέρτος
81 Αλβίνα
82 Αλβίνος
83 Αλδχέλμος
84 Αλεγρία
85 Αλεμίνα
86 Αλένα
87 Αλίκη
88 Αλίντα
89 Άλισον
90 Αλλάς
91 Αλμπέος
92 Αλμπέρτος
93 Αλοίσιος
94 Αλουίζος
95 Αλπέγιος
96 Αλφαιεύς
97 Αλφόνς
98 Αλφρέδος
99 Αμαλία
100 Αμανατία
101 Αμανάτιος
102 Αμάνδα
103 Άμανδος
105 Αμέλια
106 Αμπάν
107 Αμπλία
108 Αμπλίας
109 Αμωναθάς
110 Αμώς
111 Ανάγκη
112 Ανανί
113 Ανανία
114 Ανανίας
115 Άνβη
116 Ανδριανή
117 Ανδριανός
118 Ανίτα
119 Ανμαρί
120 Άννα
122 'Ανναγκρέϋς
123 Άννας
124 Αννίβας
125 Ανουτσιάτα
126 Ανουτσιάτης
127 Ανσέλμος
128 Αντρανίκ
129 Αντωνίσκη
130 Αντωνίσκος
131 Απρίων
132 Αραβέλλα
133 Αρβανίτης
134 Αρεδία
135 Αρέδιος
136 Αρθούρος
137 Αριέτα
138 Αρόα
139 Αρσάκη
140 Αρσάκιος
141 Αρφαξάδ
142 Ασήρ
143 Ασινέθ
144 Άσιοτ
145 Ασκλά
146 Ασκλάς
147 Ασσάντ
148 Αστή
149 Αστός
150 Ατζουλέτα
151 Αυγούστα
152 Αύγουστος
153 Αυδελλάς
154 Αυδιησούς
155 Αύκτα
156 Αυρήλιος
157 Αφραάτη
158 Αφραάτης
159 Αφρικάνα
160 Αφρικανός
162 Αχάζ
163 Αχαιμένη
164 Αχαιμένης
165 Άχμετ
166 Βαβύλα
167 Βάδιμη
168 Βάδιμος
169 Βαθούσης
170 Βαλδερούδη
171 Βαλδερούδης
172 Βαλεντίνα
173 Βαλεντίνος
174 Βαλέριος
175 Βαλτάσαρ
176 Βάνδα
177 Βάνδος
178 Βανέσσα
180 Βαραδάτη
181 Βαραδάτος
182 Βαραχησία
183 Βαραχήσιος
184 Βαρθολομαία
185 Βαρθολομαίος
186 Βάρις
187 Βαρλαάμ
188 Βαρνάβα
189 Βαρούχ
190 Βαρουχία
191 Βαρραβάς
192 Βαρσαβάς
193 Βαρσαβία
194 Βαρσανουφία
195 Βαρσανούφιος
197 Βαρσοβία
198 Βαρτάν
199 Βαρυψαβάς
200 Βαστράδα
201 Βατσέ
202 Βάτων
203 Βάχθιση
204 Βάχθισος
205 Βεάτα
206 Βεάτος
207 Βεατρίκη
208 Βεδέας
209 Βελίκα
210 Βελούδος
211 Βενανδία
212 Βενάνδιος
213 Βεναντία
214 Βενάντιος
215 Βενδιμιανός
216 Βενδολίνος
217 Βενεδίκτη
218 Βενέδικτος
219 Βενέδιμος
220 Βενετία
221 Βενέτιος
222 Βένια
223 Βενούστα
224 Βενούστος
225 Βέρα
226 Βερβούργα
227 Βερεκούνδα
228 Βερεκούνδος
229 Βέρης
230 Βέρθα
231 Βέρθος
232 Βερνάρδη
233 Βερνάρδος
234 Βέρνης
235 Βέρος
236 Βερουλία
237 Βερούλιος
238 Βερτράνδη
239 Βερτράνδος
240 Βετούριος
241 Βηθεσδά
242 Βηρία
243 Βήριος
244 Βήρυλλος
246 Βησσαρία
247 Βησσαρίων
248 Βιάγκα
249 Βιασεσλάβος
250 Βιβή
251 Βιβιανή
252 Βιβιανός
254 Βίβος
255 Βιδζίν
256 Βικέντια
257 Βικέντιος
258 Βίκτωρας
259 Βικτώρια
260 Βιλελμίνη
261 Βιλλιβρόρδος
262 Βίλμα
263 Βιμποράδα
264 Βίνος
265 Βιόλα
266 Βιολάνθη
267 Βιολάνθης
268 Βιολέτα
269 Βιολετής
270 Βιργίλιος
271 Βιργινία
272 Βιργίνιος
273 Βιρίλα
274 Βιτιμία
275 Βιτιμίων
276 Βιτώριος
277 Βλαδιμήρα
278 Βλαδίμηρος
279 Βλαδισλάβα
280 Βλαδισλάβος
281 Βλάμης
282 Βλασία
283 Βοδοάλδος
284 Βολφγάγγος
285 Βονιφατία
286 Βονιφάτιος
287 Βοόζ
288 Βόσβα
289 Βόσβας
290 Βουκασίνη
291 Βουκασίνος
292 Βούλγη
293 Βούλγης
294 Βουλπιανός
295 Βρένδα
296 Βρένδας
297 Βρετάνη
298 Βρετάνιος
299 Βριθγουόλντος
300 Βρούτος
301 Βρυώνη
302 Βρυώνης
303 Βύρων
306 Γαβριηλία
307 Γαία
308 Γάια
309 Γάιος
310 Γαλιλαία
311 Γαλιλαίος
312 Γάλλα
313 Γάλλος
314 Γαμαλιήλ
315 Γαρδία
316 Γαρουφαήλ
317 Γαυδεντία
318 Γαυδέντιος
319 Γεδεούσα
320 Γεδεών
321 Γέδιος
322 Γεϊθαζέτ
323 Γεμέλα
324 Γέμελος
325 Γενεβιέβη
326 Γεντηλία
327 Γεντήλιος
328 Γερβασία
329 Γερβάσιος
330 Γερμάνα
331 Γερμανός
332 Γερτρούδη
333 Γερτρούδος
334 Γεσθημανή
335 Γεϋθαζέτ
336 Γιάρετ
337 Γιεσάκ
338 Γιεσακία
339 Γιολάντα
340 Γιόνα
341 Γιόνας
342 Γιούι
343 Γκαμπριέλα
344 Γκασπάρ
345 Γκιζέλα
346 Γκίλντας
347 Γκιούλα
348 Γκράτσια
349 Γοβδέλαος
350 Γοθαζάτ
351 Γολιάθης
352 Γολινδούχ
353 Γόρασδος
354 Γοτθία
355 Γότθος
356 Γουδελία
357 Γουιλφρέδη
358 Γουιλφρέδος
359 Γουϊνιφρέδη
361 Γουίρο
362 Γουλιέλμη
363 Γουλιέλμος
364 Γουολβούργα
365 Γουολβούργος
366 Γουρία
367 Γουρίας
368 Γρατία
369 Γρατίων
370 Δαβάκη
371 Δαβάκης
372 Δαβίδ
373 Δαβιδία
374 Δάδας
375 Δαλματία
377 Δαλμάτιος
378 Δάναβη
379 Δάναβος
380 Δάναξ
381 Δανιήλ
382 Δάντης
383 Δαρεία
385 Δαρείος
386 Δαύκτη
387 Δαύκτος
388 Δείνα
389 Δεισδαιμόνα
390 Δεναχίς
391 Δέρβης
392 Δεσιδέρια
393 Δεσιδέριος
394 Διγνόρα
395 Διγνόρος
396 Δολώρα
397 Δολώρος
398 Δομετία
399 Δομέτιος
400 Δομηνίκη
401 Δομήνικος
402 Δόμνα
403 Δομνάς
404 Δόμνος
406 Δονάγη
407 Δόναγος
408 Δονάτα
409 Δόσα
410 Δοσάς
411 Δούκας
412 Δούκισσα
413 Δουνστάνος
414 Δροστάν
415 Δύμφνα
417 Δυράνδη
418 Δύρανδος
419 Δυφρίγη
420 Δυφρίγος
421 Εασία
422 Εάσιος
423 Εβελίνα
424 Εβελίνος
425 Εβεντία
426 Εβέντιος
427 Έβερ
428 Εβόρη
429 Εβόρης
430 Εδμόνδη
431 Εδμόνδος
432 Εδουάρδα
433 Εδουάρδος
434 Εδουίνη
435 Εδουίνος
436 Εζεκίας
437 Εθελβούργη
438 Εθελμπέρτα
439 Εθελμπέρτος
441 Εϊλιανή
442 Εϊλιανός
443 Ελάππας
444 Ελβίρα
445 Ελβίρος
446 Ελεάζαρ
447 Ελεαζαρία
448 Ελεονώρα
449 Ελεόνωρος
450 Ελισαβάν
451 Ελισάβετ
452 Ελισσαία
453 Ελισσαίος
454 Ελφρίδα
455 Εμμανουήλ
456 Έμπα
457 Ενναθά
458 Ενναθάς
459 Ενόη
460 Ενόης
461 Εντβέρτα
462 Εντβέρτος
463 Εντίθ
464 Ενώχ
465 Εξπεδίτη
466 Εξπέδιτος
467 Επιτάκιος
468 Επούλη
469 Επούλων
470 Εράλδα
471 Ερεννία
472 Ερέννιος
473 Ερκονγουάλδη
474 Ερκονγουάλδος
475 Ερμινίγγελδος
476 Ερμυλία
477 Ερμύλος
479 Ερνέστα
480 Ερνέστος
481 Ερριέτα
482 Ερρίκα
483 Ερρίκος
484 Ερσιλία
485 Ερσίλιος
486 Εσθήρ
487 Εσμεράλδα
488 Εσμεράλδος
489 Εστέλλα
490 Έτνα
491 Εύα
492 Ευγέων
493 Ευδαμίδας
494 Ευδάμιππος
495 Ευμενίδες
496 Ευσίγνια
497 Ευσίγνιος
498 Εφραίμ
499 Εφραιμία
500 Ζαϊμης
501 Ζαΐρα
502 Ζακελίνα
503 Ζακχαία
504 Ζακχαίος
506 Ζανιθά
507 Ζανιθάς
508 Ζαχαρίας
509 Ζεβεδαίος
510 Ζεβινά
511 Ζεβινάς
512 Ζεύς
513 Ζεφερίνο
514 Ζίνια
515 Ζίνιος
516 Ζνεζιάνα
517 Ζοζεφίνα
518 Ζουμπουλία
519 Ζοφιήλ
520 Ζυγμούνδη
521 Ζυγμούνδος
522 Ζωζέφ
523 Ζώρζ
524 Ζωρζέττα
525 Ηγάθραξ
526 Ηλιάς
527 Ηλιού
528 Ήρα
529 Ηρακλείμουσα
530 Ηρακλείμων
531 Ηρακλής
532 Ησαΐα
533 Ησαΐας
534 Ησαύ
535 Ησκόος
536 Θαδδαίος
537 Θαθουήλ
538 Θαμπελίνα
539 Θαμπελίνος
540 Θαρρά
541 Θεκεμίνα
542 Θέλμα
543 Θεοδιχίλδη
544 Θέονταρτ
545 Θεοτόνιος
546 Θωμαΐς
547 Θωμάς
548 Ιάγος
549 Ιακωβία
550 Ιάκωβος
551 Ιάμβλιχος
552 Ιανουαρία
553 Ιανουάριος
554 Ιαφέθ
555 Ιβάν
556 Ιβελίνα
557 Ιβιστίων
558 Ιγνατία
559 Ιγνάτιος
560 Ιεζάβελ
561 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
562 Ιερεμίας
563 Ιερουσαλήμ
564 Ιησούς
566 Ιήσουσα
567 Ίλια
568 Ιλίαν
569 Ιλίνα
570 Ίλιος
571 Ιλτούδη
572 Ιλτούδος
573 Ινγενιανή
574 Ινγενιανός
575 Ίνδης
576 Ινδίς
577 Ιννοκέντια
578 Ιοβάν
579 Ιουβενάλια
580 Ιουβενάλιος
581 Ιουβεντίνη
582 Ιούδα
583 Ιούδας
584 Ιούλιος
585 Ιουνία
586 Ιουνίας
587 Ιούστα
589 Ιούστος
590 Ισαακία
591 Ισαβέλλα
592 Ισέ
593 Ισμαήλ
594 Ισμαηλία
595 Ιωακείμ
596 Ιωακειμία
597 Ιωάννης
598 Ιωάσαφ
599 Ιωασαφίνα
600 Ιωβία
601 Ιωήλ
602 Ιωνάθαν
603 Ίωνας
604 Ιωράμ
605 Ιωσήφ
606 Ιωσηφίνα
607 Ιωσίας
608 Κάθμπεργκ
609 Καθρίν
610 Κάι
611 Καικιλία
613 Καικίλιος
614 Καϊνάν
615 Καισαρεία
616 Καλανδίων
619 Κάλανη
620 Καλάνος
621 Καμέλια
622 Καμέλιος
623 Καμουήλ
624 Κάνδιδα
625 Κάνδιδος
627 Κανιδία
628 Κανίδιος
629 Κάντοκ
630 Καπίτη
631 Καπιτωλίνη
632 Καπίτων
633 Καραντόκια
634 Καραντόκιος
635 Καρλομάγνος
636 Κάρμεν
637 Καρόλα
638 Καρολίνα
639 Κάρολος
640 Καρτέγιος
641 Κασδόα
642 Κάσδοος
643 Καστιήλ
644 Καστιηλία
645 Καστίνη
646 Καστίνος
647 Κάστος
648 Καττίδιος
649 Καττύιος
650 Κάτων
651 Κέβιν
652 Κεβόρκ
653 Κελεστίνη
654 Κελεστίνος
655 Κενδέα
656 Κενδέας
657 Κένδρα
658 Κένδρος
659 Κένεθ
660 Κενσουρίνος
661 Κεντιγκέρνος
662 Κεντυρία
663 Κέολγουλφ
664 Κέρρη
665 Κηφά
666 Κηφάς
667 Κιάρα
668 Κιαράν
669 Κλαούντια
670 Κλάρα
671 Κλάρας
672 Κλαύδια
673 Κλαύδιος
674 Κλέλια
675 Κλέλιος
676 Κοκκώνα
677 Κολμαν
678 Κολούμβα
680 Κομασία
681 Κομάσιος
682 Κομγάλιος
683 Κοντσέτα
684 Κορεμνών
685 Κουάρτα
686 Κουάρτος
687 Κουαρτοσίλλα
688 Κουαρτοσίλλας
689 Κουθβέρτα
690 Κουθβέρτος
691 Κουϊνίδια
692 Κουϊνίδιος
693 Κουίντα
694 Κουίντος
695 Κουρνούτας
696 Κουρνουτία
697 Κρήσκη
698 Κρήσκων
699 Κρίσπα
700 Κρίσπος
701 Κρίστι
702 Κύμινος
703 Κυπρίλλα
704 Κύπριλλος
705 Κύρα
706 Κυρίνια
707 Κυρίνιος
708 Κυρμιδώλη
709 Κυρμιδώλης
710 Κύρος
711 Κωνσταντίνα
712 Κωνσταντίνος
713 Λαβίνια
714 Λαβίνιος
715 Λάζαρος
716 Λαϊόβα
717 Λαιτήσια
718 Λαιτήσιος
719 Λάντερν
720 Λαυρέντιος
721 Λεβέντης
722 Λεβεντία
723 Λεονάρδος
724 Λεοπολδίνα
725 Λεοπόλδος
726 Λεϋλά
727 Λητώ
728 Λιβερία
729 Λιβέριος
730 Λίζα
731 Λιζέτα
732 Λίλη
733 Λίλης
734 Λιλιάνα
735 Λίλιθ
736 Λιμπερτυ
737 Λινάρδος
738 Λίντα
739 Λιουντμιλα
740 Λιτίνα
741 Λόβη
742 Λογγίνα
743 Λογγίνος
744 Λοΐζος
745 Λόλα
746 Λολλία
747 Λολλίων
748 Λορελάη
749 Λορένα
750 Λορένσε
751 Λορέντζος
752 Λόττις
753 Λούης
754 Λούθηρος
755 Λουίζα
756 Λουΐζος
757 Λουκούλα
758 Λούκουλος
759 Λουκρητία
760 Λουκρήτιος
762 Λουμινίτα
763 Λουντμίλα
764 Λουπία
765 Λούπων
766 Λούση
767 Λουσίλ
768 Λωτ
769 Μαβριανή
770 Μαβριανός
771 Μαγκλόρια
772 Μαγκλόριος
773 Μάγος
774 Μάγος η
775 Μαδιάμ
776 Μαθίλδη
777 Μαθουσάλας
778 Μαϊδούλφη
779 Μαϊδούλφος
780 Μάϊκολ
781 Μαΐωρ
782 Μακή
783 Μαλάχ
784 Μαλαχίας
785 Μαλβίνα
786 Μαλίχα
787 Μαλοχία
788 Μάλχος
789 Μαμέλχθα
790 Μαμίλιος
791 Μαμμίλια
792 Μαμύκα
793 Μανάνα
794 Μάνασσης
795 Μανεθώ
796 Μανέθων
797 Μανήν
798 Μάνθος
799 Μανούσος
800 Μαντόνα
801 Μαξίμη
802 Μάξιμος
803 Μαουγάλδιος
804 Μαράτα
805 Μάργκαρετ
806 Μαρδαρία
807 Μαρδάριος
808 Μαρδικούλα
809 Μαρδονία
810 Μάρδων
811 Μαρέα
812 Μαρέβα
813 Μάρθα
814 Μαρθάς
815 Μαρθίλια
816 Μαριάμνη
817 Μαριάνα
818 Μαρίκα
819 Μαρίνα
820 Μαρινέλλα
821 Μαρίνος
822 Μάριος
823 Μάρκος
824 Μαρλένα
825 Μαρουθά
826 Μαρουθάς
827 Μαρς
828 Μαρτίνα
829 Μαρτίνος
830 Μαρτύροχος
831 Ματθαία
832 Ματθαίος
833 Ματίλδα
834 Ματίλθη
835 Ματούρος
836 Μαυρικία
837 Μαυρίκιος
838 Μαϋσιμάς
839 Μαχάρ
840 Μεδούλη
841 Μέδουλος
842 Μελίκα
843 Μελχιόρ
844 Μελχισεδέκ
845 Μένδρη
846 Μένδρης
847 Μενεξές
848 Μενεξία
849 Μερκουλιάλιος
850 Μερκουρία
851 Μερκούριος
852 Μέρτια
853 Μεσίρα
854 Μέσιρος
855 Μεσσίας
856 Μεχμέτ
857 Μικέλης
858 Μιλδρέδη
859 Μίλκα
860 Μίλος
861 Μιράντα
863 Μιρέλλα
864 Μίρνα
865 Μίσδας
866 Μισιρλού
867 Μιχαήλ
868 Μιχαηλία
869 Μιχαίας
870 Μιχαίος
871 Μοδέστα
872 Μόνικα
873 Μονίκης
874 Μοντάνα
875 Μοντανός
876 Μόσχα
877 Μουράτιος
878 Μπάγια
879 Μπακάρ
880 Μπακαρία
881 Μπατζίμι
882 Μπατζιμία
883 Μπέκαν
884 Μπελίντα
885 Μπέλος
886 Μπέτυ
887 Μπιάνκα
888 Μπόγιαν
889 Μπογιάνα
890 Μπόρις
891 Μποσγουέλ
892 Μπριγκίτα
894 Μυριέλλα
895 Μύρνα
896 Μωησής
897 Μωικώ
898 Μώκια
899 Μώκιος
900 Μωρήν
901 Μωυσής
902 Ναασσών
903 Ναζαρέτ
904 Ναζαρία
905 Ναζάριος
906 Ναθαλία
907 Ναθάν
908 Ναθαναήλ
909 Ναθαναηλία
910 Ναούμ
911 Ναούμα
912 Ναπολέων
913 Ναρσή
914 Ναρσής
915 Νασσίμ
916 Ναταλία
918 Νατάλιος
919 Νατάσα
920 Νατέλα
921 Νατζίμπ
922 Ναχώρ
923 Νεάδα
924 Νέβη
925 Νείλος
926 Νέλια
927 Νέπα
928 Νέπως
929 Νέρδα
930 Νέρδων
931 Νέσταβος
932 Νεφθαλείμ
933 Νέφθυς
934 Νίνιαν
935 Νιρσάς
936 Νισέρ
937 Νοηλμάρης
938 Νόννα
939 Νόρμα
940 Νουά
941 Νταϊάνα
942 Νταίζη
943 Νταίηβιτ
944 Ντάλια
945 Ντάνα
946 Ντάνια
947 Ντανιέλ
948 Ντάνιελ
949 Ντανιέλα
950 Ντέρεκ
951 Ντεσισλάβα
952 Ντιάνα
953 Ντιλάιλα
954 Ντιράν
955 Ντιράντι
956 Ντομένικα
957 Ντομινίκ
958 Ντόναλντ
959 Ντόναν
960 Ντονάτα
961 Ντονατέλα
962 Ντονέλλα
963 Ντόρα
964 Ντορζής
965 Ντορίνα
966 Ντόροθυ
967 Νώε
969 Οβδιός
970 Οβιδία
971 Οβίδιος
972 Οδηράν
973 Οζίας
974 Οθέλλα
975 Οθέλλος
976 Όθων
977 Οθωνία
978 Όλγα
979 Όλδα
980 Ολδάς
981 Ολένα
982 Ονουφρία
983 Ονούφριος
984 Ονωράτη
985 Ονωράτος
986 Ονωρία
987 Ονώριος
988 Ορσαλία
990 Ορσάλιος
991 Ορτανσία
992 Ορτάνσιος
993 Οσβάλδη
994 Οσβάλδος
996 Οσβίν
997 Οσπίτιος
998 Ουαλεριανός
999 Ουάλης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία