Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Gerebernus
6 Secardos
7 Theodemir
8 Tressan
9 Urbitius
10 Veep
11 Viator
12 Vouga
13 Vulphy
14 Waccar
15 Waldalenus
16 Willibald
17 Wulsin
18 Yakim
19 Yrchard
20 Αβακούμ
21 Αβακουμία
22 Αβαρίνη
23 Αβαρίνος
24 Αββαδών
25 Αββάς
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
30 Αβέρκιος
31 Αβερρόη
32 Αβερρόης
33 Αβέρωφ
34 Αβεσσαλώμ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβούδιμος
42 Αβρααμία
43 Άβραμ
44 Αβώ
45 Αγγίας
47 Αγγλία
48 Αγιούπα
49 Αδαλβέρτος
50 Αδάμη
51 Αδαμνάνος
52 Αδελαΐς
53 Άδης
54 Αδόλφος
55 Αδριανή
56 Αδριανός
57 Αζάς
58 Αζάτ
59 Άζης
60 Αθρέ
61 Αϊδανή
62 Αϊδανός
63 Αίθαν
64 Αιλία
65 Αιμιλία
66 Αιμίλιος
67 Άϊντα
68 Αϊρένα
69 Ακέλεια
70 Άκελος
71 Ακεψεή
72 Ακεψεής
73 Ακυλίνα
74 Αλαμάνος
75 Άλαν
76 Αλάνα
77 Αλβανή
78 Αλβανός
79 Αλβέρτα
80 Αλβέρτος
81 Αλβίνα
82 Αλβίνος
83 Αλδχέλμος
84 Αλεμίνα
85 Αλίκη
86 Αλίντα
87 Άλισον
88 Αλλάς
89 Αλμπέος
90 Αλμπέρτος
91 Αλοίσιος
92 Αλουίζος
93 Αλπέγιος
94 Αλφαία
95 Αλφαίος
96 Αλφόνς
97 Αλφρέδος
98 Αμαλία
99 Αμανατία
100 Αμανάτιος
101 Αμάνδα
102 Άμανδος
104 Αμέλια
105 Αμπάν
106 Αμπλία
107 Αμπλίας
108 Αμωναθάς
109 Αμώς
110 Ανάγκη
111 Ανανί
112 Ανανία
113 Ανανίας
114 Άνβη
115 Ανδριανή
116 Ανδριανός
117 Ανίτα
118 Ανμαρί
119 Άννα
121 'Ανναγκρέϋς
122 Άννας
123 Αννίβας
124 Ανουτσιάτα
125 Ανουτσιάτης
126 Ανσέλμος
127 Αντρανίκ
128 Αντωνίσκη
129 Αντωνίσκος
130 Απρίων
131 Αραβέλλα
132 Αρβανίτης
133 Αρεδία
134 Αρέδιος
135 Αρθούρος
136 Αριέτα
137 Αρόα
138 Αρσάκη
139 Αρσάκιος
140 Αρφαξάδ
141 Ασήρ
142 Ασινέθ
143 Άσιοτ
144 Ασκλά
145 Ασκλάς
146 Ασσάντ
147 Αστή
148 Αστός
149 Ατζουλέτα
150 Αυγούστα
151 Αύγουστος
152 Αυδελλάς
153 Αυδιησούς
154 Αύκτα
155 Αφραάτη
156 Αφραάτης
157 Αφρικάνα
158 Αφρικανός
160 Αχάζ
161 Αχαιμένη
162 Αχαιμένης
163 Άχμετ
164 Βαβύλα
165 Βάδιμη
166 Βάδιμος
167 Βαθούσης
168 Βαλδερούδη
169 Βαλδερούδης
170 Βαλεντίνα
171 Βαλεντίνος
172 Βαλέριος
173 Βαλτάσαρ
174 Βάνδα
175 Βάνδος
176 Βανέσσα
178 Βαραδάτη
179 Βαραδάτος
180 Βαραχησία
181 Βαραχήσιος
182 Βαρθολομαία
183 Βαρθολομαίος
184 Βάρις
185 Βαρλαάμ
186 Βαρνάβα
187 Βαρούχ
188 Βαρουχία
189 Βαρραβάς
190 Βαρσαβάς
191 Βαρσαβία
192 Βαρσανουφία
193 Βαρσανούφιος
195 Βαρσοβία
196 Βαρτάν
197 Βαρυψαβάς
198 Βατσέ
199 Βάτων
200 Βάχθιση
201 Βάχθισος
202 Βεάτα
203 Βεάτος
204 Βεατρίκη
205 Βεδέας
206 Βελίκα
207 Βενανδία
208 Βενάνδιος
209 Βεναντία
210 Βενάντιος
211 Βενδιμιανός
212 Βενδολίνος
213 Βενεδίκτη
214 Βενέδικτος
215 Βενέδιμος
216 Βενετία
217 Βενέτιος
218 Βένια
219 Βενούστα
220 Βενούστος
221 Βέρα
222 Βερβούργα
223 Βερεκούνδα
224 Βερεκούνδος
225 Βέρης
226 Βέρθα
227 Βέρθος
228 Βερνάρδη
229 Βερνάρδος
230 Βέρνης
231 Βέρος
232 Βερουλία
233 Βερούλιος
234 Βερτράνδη
235 Βερτράνδος
236 Βετούριος
237 Βηθεσδά
238 Βήριος
239 Βήρυλλος
241 Βησσαρία
242 Βησσαρίων
243 Βιάγκα
244 Βιασεσλάβος
245 Βιβή
246 Βιβιανή
247 Βιβιανός
249 Βίβος
250 Βιδζίν
251 Βικέντια
252 Βικέντιος
253 Βίκτωρας
254 Βικτώρια
255 Βιλελμίνη
256 Βιλλιβρόρδος
257 Βίλμα
258 Βιμποράδα
259 Βίνος
260 Βιόλα
261 Βιολέτα
262 Βιολετής
263 Βιργίλιος
264 Βιργινία
265 Βιργίνιος
266 Βιρίλα
267 Βιτιμία
268 Βιτιμίων
269 Βιτώριος
270 Βλαδιμήρα
271 Βλαδίμηρος
272 Βλαδισλάβα
273 Βλαδισλάβος
274 Βλάμης
275 Βλασία
276 Βοδοάλδος
277 Βολφγάγγος
278 Βονιφατία
279 Βονιφάτιος
280 Βοόζ
281 Βόσβα
282 Βόσβας
283 Βουκασίνη
284 Βουκασίνος
285 Βούλγη
286 Βούλγης
287 Βουλπιανός
288 Βρένδα
289 Βρένδας
290 Βρετάνη
291 Βρετάνιος
292 Βριθγουόλντος
293 Βρούτος
294 Βρυώνη
295 Βρυώνης
296 Βύρων
299 Γαβριηλία
300 Γαία
301 Γάια
302 Γάιος
303 Γαλιλαίος
304 Γάλλα
305 Γάλλος
306 Γαρδία
307 Γαρουφαήλ
308 Γαυδεντία
309 Γαυδέντιος
310 Γεδεούσα
311 Γεδεών
312 Γέδιος
313 Γεϊθαζέτ
314 Γεμέλα
315 Γέμελος
316 Γενεβιέβη
317 Γεντηλία
318 Γεντήλιος
319 Γερβασία
320 Γερβάσιος
321 Γερμάνα
322 Γερμανός
323 Γερτρούδη
324 Γερτρούδος
325 Γεσθημανή
326 Γεϋθαζέτ
327 Γιάρετ
328 Γιεσάκ
329 Γιεσακία
330 Γιολάντα
331 Γιόνα
332 Γιόνας
333 Γιούι
334 Γκαμπριέλα
335 Γκασπάρ
336 Γκιζέλα
337 Γκίλντας
338 Γκιούλα
339 Γκράτσια
340 Γοβδέλαος
341 Γοθαζάτ
342 Γολιάθης
343 Γολινδούχ
344 Γόρασδος
345 Γοτθία
346 Γότθος
347 Γουδελία
348 Γουιλφρέδη
349 Γουιλφρέδος
350 Γουϊνιφρέδη
352 Γουίρο
353 Γουλιέλμη
354 Γουλιέλμος
355 Γουολβούργα
356 Γουολβούργος
357 Γουρία
358 Γουρίας
359 Γρατία
360 Γρατίων
361 Δαβάκη
362 Δαβάκης
363 Δαβίδ
364 Δαβιδία
365 Δάδας
366 Δαλματία
368 Δαλμάτιος
369 Δάναβη
370 Δάναβος
371 Δάναξ
372 Δανιήλ
373 Δάντης
374 Δαρεία
376 Δαρείος
377 Δαύκτη
378 Δαύκτος
379 Δείνα
380 Δεισδαιμόνα
381 Δεναχίς
382 Δέρβης
383 Δεσιδέρια
384 Δεσιδέριος
385 Διγνόρα
386 Διγνόρος
387 Δολώρα
388 Δολώρος
389 Δομετία
390 Δομέτιος
391 Δομηνίκη
392 Δομήνικος
393 Δόμνα
394 Δομνάς
395 Δόμνος
397 Δόναγος
398 Δονάτα
399 Δόσα
400 Δοσάς
401 Δούκας
402 Δούκισσα
403 Δουνστάνος
404 Δροστάν
405 Δύμφνα
407 Δυράνδη
408 Δύρανδος
409 Δυφρίγη
410 Δυφρίγος
411 Εασία
412 Εάσιος
413 Εβελίνα
414 Εβελίνος
415 Εβεντία
416 Εβέντιος
417 Έβερ
418 Εβόρη
419 Εβόρης
420 Εδμόνδη
421 Εδμόνδος
422 Εδουάρδα
423 Εδουάρδος
424 Εδουίνη
425 Εδουίνος
426 Εζεκίας
427 Εθελβούργη
428 Εθελμπέρτα
429 Εθελμπέρτος
431 Εϊλιανή
432 Εϊλιανός
433 Ελάππας
434 Ελβίρα
435 Ελβίρος
436 Ελεάζαρ
437 Ελεαζαρία
438 Ελεονώρα
439 Ελεόνωρος
440 Ελισαβάν
441 Ελισάβετ
442 Ελισσαία
443 Ελισσαίος
444 Ελφρίδα
445 Εμμανουήλ
446 Έμπα
447 Ενναθά
448 Ενναθάς
449 Ενόη
450 Ενόης
451 Εντβέρτα
452 Εντβέρτος
453 Εντίθ
454 Ενώχ
455 Εξπεδίτη
456 Εξπέδιτος
457 Επούλη
458 Επούλων
459 Ερακίνθη
460 Εράκινθος
461 Εράλδα
462 Ερεννία
463 Ερέννιος
464 Ερκονγουάλδη
465 Ερκονγουάλδος
466 Ερμινίγγελδος
467 Ερμυλία
468 Ερμύλος
470 Ερνέστα
471 Ερνέστος
472 Ερριέτα
473 Ερρίκα
474 Ερρίκος
475 Ερσιλία
476 Ερσίλιος
477 Εσθήρ
478 Εσμεράλδα
479 Εσμεράλδος
480 Εστέλλα
481 Έτνα
482 Εύα
483 Ευγέων
484 Ευδαμίδας
485 Ευδάμιππος
486 Ευμενίδες
487 Ευσίγνια
488 Ευσίγνιος
489 Εφραίμ
490 Εφραιμία
491 Ζαϊμης
492 Ζαΐρα
493 Ζακελίνα
494 Ζακχαία
495 Ζακχαίος
497 Ζανιθά
498 Ζανιθάς
499 Ζαχαρίας
500 Ζεβεδαίος
501 Ζεβινά
502 Ζεβινάς
503 Ζεύς
504 Ζεφερίνο
505 Ζίνια
506 Ζίνιος
507 Ζνεζιάνα
508 Ζοζεφίνα
509 Ζουμπουλία
510 Ζοφιήλ
511 Ζυγμούνδη
512 Ζυγμούνδος
513 Ζωζέφ
514 Ζώρζ
515 Ζωρζέττα
516 Ηγάθραξ
517 Ηλιάς
518 Ηλιού
519 Ήρα
520 Ηρακλείμουσα
521 Ηρακλείμων
522 Ηρακλής
523 Ησαΐα
524 Ησαΐας
525 Ησαύ
526 Ησκόος
527 Θαδδαίος
528 Θαθουήλ
529 Θαμπελίνα
530 Θαμπελίνος
531 Θαρρά
532 Θεκεμίνα
533 Θέλμα
534 Θεοδιχίλδη
535 Θέονταρτ
536 Θεοτόνιος
537 Θωμαΐς
538 Θωμάς
539 Ιάγος
540 Ιακωβία
541 Ιάκωβος
542 Ιάμβλιχος
543 Ιανουαρία
544 Ιανουάριος
545 Ιαφέθ
546 Ιβάν
547 Ιβελίνα
548 Ιβιστίων
549 Ιγνατία
550 Ιγνάτιος
551 Ιεζάβελ
552 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
553 Ιερεμίας
554 Ιερουσαλήμ
555 Ιησούς
557 Ιήσουσα
558 Ίλια
559 Ιλίαν
560 Ιλίνα
561 Ίλιος
562 Ιλτούδη
563 Ιλτούδος
564 Ινγενιανή
565 Ινγενιανός
566 Ίνδης
567 Ινδίς
568 Ιννοκέντια
569 Ιοβάν
570 Ιουβενάλιος
571 Ιουβεντίνη
572 Ιούδα
573 Ιούδας
574 Ιούλιος
575 Ιουνία
576 Ιουνίας
577 Ιούστα
579 Ιούστος
580 Ισαακία
581 Ισαβέλλα
582 Ισέ
583 Ισμαήλ
584 Ιωακείμ
585 Ιωακειμία
586 Ιωάννης
587 Ιωάσαφ
588 Ιωασαφίνα
589 Ιωβία
590 Ιωήλ
591 Ιωνάθαν
592 Ίωνας
593 Ιωράμ
594 Ιωσήφ
595 Ιωσηφίνα
596 Ιωσίας
597 Κάθμπεργκ
598 Καθρίν
599 Κάι
600 Καικιλία
602 Καικίλιος
603 Καϊνάν
604 Καισαρεία
605 Καλανδίων
608 Κάλανη
609 Καλάνος
610 Καμέλια
611 Καμέλιος
612 Καμουήλ
613 Κάνδιδα
614 Κάνδιδος
616 Κανιδία
617 Κανίδιος
618 Κάντοκ
619 Καπίτη
620 Καπιτωλίνη
621 Καπίτων
622 Καραντόκια
623 Καραντόκιος
624 Καρλομάγνος
625 Κάρμεν
626 Καρόλα
627 Καρολίνα
628 Κάρολος
629 Καρτέγιος
630 Κασδόα
631 Κάσδοος
632 Καστιήλ
633 Καστιηλία
634 Καστίνη
635 Καστίνος
636 Κάστος
637 Καττίδιος
638 Καττύιος
639 Κάτων
640 Κέβιν
641 Κεβόρκ
642 Κελεστίνη
643 Κελεστίνος
644 Κενδέα
645 Κενδέας
646 Κένδρα
647 Κένδρος
648 Κένεθ
649 Κενσουρίνος
650 Κεντιγκέρνος
651 Κεντυρία
652 Κέολγουλφ
653 Κέρρη
654 Κηφά
655 Κηφάς
656 Κιάρα
657 Κιαράν
658 Κλαούντια
659 Κλάρα
660 Κλάρας
661 Κλαύδια
662 Κλαύδιος
663 Κλέλια
664 Κλέλιος
665 Κοκκώνα
666 Κολμαν
667 Κολούμβα
669 Κομασία
670 Κομάσιος
671 Κομγάλιος
672 Κοντσέτα
673 Κορεμνών
674 Κουάρτα
675 Κουάρτος
676 Κουαρτοσίλλα
677 Κουαρτοσίλλας
678 Κουθβέρτα
679 Κουθβέρτος
680 Κουϊνίδια
681 Κουϊνίδιος
682 Κουίντα
683 Κουίντος
684 Κουρνούτας
685 Κουρνουτία
686 Κρήσκη
687 Κρήσκων
688 Κρίσπα
689 Κρίσπος
690 Κρίστι
691 Κύμινος
692 Κυπρίλλα
693 Κυπρίλλος
694 Κύρα
695 Κυρίνια
696 Κυρίνιος
697 Κυρμιδώλη
698 Κυρμιδώλης
699 Κύρος
700 Κωνσταντίνα
701 Κωνσταντίνος
702 Λαβίνια
703 Λαβίνιος
704 Λάζαρος
705 Λαϊόβα
706 Λαιτήσια
707 Λαιτήσιος
708 Λάντερν
709 Λαυρέντιος
710 Λεβέντης
711 Λεβεντία
712 Λεονάρδος
713 Λεοπολδίνα
714 Λεοπόλδος
715 Λεϋλά
716 Λητώ
717 Λιβερία
718 Λιβέριος
719 Λίζα
720 Λιζέτα
721 Λίλη
722 Λίλης
723 Λιλιάνα
724 Λίλιθ
725 Λιμπερτυ
726 Λινάρδος
727 Λίντα
728 Λιουντμιλα
729 Λιτίνα
730 Λόβη
731 Λογγίνα
732 Λογγίνος
733 Λοϊζος
734 Λόλα
735 Λολλία
736 Λολλίων
737 Λορελάη
738 Λορένα
739 Λορένσε
740 Λορέντζος
741 Λόττις
742 Λούης
743 Λούθηρος
744 Λουίζα
745 Λουΐζος
746 Λουκούλα
747 Λούκουλος
748 Λουκρητία
749 Λουκρήτιος
751 Λουμινίτα
752 Λουντμίλα
753 Λουπία
754 Λούπων
755 Λούση
756 Λουσίλ
757 Λωτ
758 Μαβριανή
759 Μαβριανός
760 Μάγισσα
761 Μαγκλόρια
762 Μαγκλόριος
763 Μάγος
764 Μαδιάμ
765 Μαθίλδη
766 Μαθουσάλας
767 Μαϊδούλφη
768 Μαϊδούλφος
769 Μάϊκολ
770 Μαΐωρ
771 Μακή
772 Μαλάχ
773 Μαλαχίας
774 Μαλβίνα
775 Μαλίχα
776 Μαλοχία
777 Μάλχος
778 Μαμέλχθα
779 Μαμίλιος
780 Μαμμίλια
781 Μαμύκα
782 Μανάνα
783 Μάνασσης
784 Μανεθώ
785 Μανέθων
786 Μανήν
787 Μάνθος
788 Μανούσος
789 Μαντόνα
790 Μαξίμη
791 Μάξιμος
792 Μαουγάλδιος
793 Μαράτα
794 Μάργκαρετ
795 Μαρδαρία
796 Μαρδάριος
797 Μαρδικούλα
798 Μαρδονία
799 Μάρδων
800 Μαρέα
801 Μαρέβα
802 Μάρθα
803 Μαρθάς
804 Μαρθίλια
805 Μαριάμνη
806 Μαριάνα
807 Μαρίκα
808 Μαρίνα
809 Μαρινέλλα
810 Μαρίνος
811 Μάριος
812 Μάρκος
813 Μαρλένα
814 Μαρουθά
815 Μαρουθάς
816 Μαρς
817 Μαρτίνα
818 Μαρτίνος
819 Μαρτύροχος
820 Ματθαία
821 Ματθαίος
822 Ματίλδα
823 Ματίλθη
824 Ματούρος
825 Μαυρικία
826 Μαυρίκιος
827 Μαϋσιμάς
828 Μαχάρ
829 Μεδούλη
830 Μέδουλος
831 Μελίκα
832 Μελχιόρ
833 Μελχισεδέκ
834 Μένδρη
835 Μένδρης
836 Μενεξές
837 Μενεξία
838 Μερκουλιάλιος
839 Μερκουρία
840 Μερκούριος
841 Μέρτια
842 Μεσίρα
843 Μέσιρος
844 Μεσσίας
845 Μεχμέτ
846 Μικέλης
847 Μιλδρέδη
848 Μίλκα
849 Μίλος
850 Μιράντα
851 Μιρέλλα
852 Μίρνα
853 Μίσδας
854 Μισιρλού
855 Μιχαήλ
856 Μιχαηλία
857 Μιχαίας
858 Μιχαίος
859 Μοδέστα
860 Μόνικα
861 Μονίκης
862 Μοντάνα
863 Μοντανός
864 Μόσχα
865 Μουράτιος
866 Μπάγια
867 Μπακάρ
868 Μπακαρία
869 Μπατζίμι
870 Μπατζιμία
871 Μπέκαν
872 Μπελίντα
873 Μπέλος
874 Μπέτυ
875 Μπιάνκα
876 Μπόγιαν
877 Μπογιάνα
878 Μπόρις
879 Μποσγουέλ
880 Μπριγκίτα
882 Μυριέλλα
883 Μύρνα
884 Μωησής
885 Μωικώ
886 Μώκια
887 Μώκιος
888 Μωρήν
889 Μωυσής
890 Ναασσών
891 Ναζαρέτ
892 Ναζαρία
893 Ναζάριος
894 Ναθαλία
895 Ναθάν
896 Ναθαναήλ
897 Ναθαναηλία
898 Ναούμ
899 Ναούμα
900 Ναπολέων
901 Ναρσή
902 Ναρσής
903 Νασσίμ
904 Ναταλία
906 Νατάλιος
907 Νατάσα
908 Νατέλα
909 Νατζίμπ
910 Ναχώρ
911 Νεάδα
912 Νέβη
913 Νείλος
914 Νέλια
915 Νέπα
916 Νέπως
917 Νέρδα
918 Νέρδων
919 Νέσταβος
920 Νεφθαλείμ
921 Νέφθυς
922 Νίνιαν
923 Νιρσάς
924 Νισέρ
925 Νοηλμάρης
926 Νόννα
927 Νόρμα
928 Νουά
929 Νταϊάνα
930 Νταίζη
931 Νταίηβιτ
932 Ντάλια
933 Ντάνα
934 Ντάνια
935 Ντανιέλ
936 Ντάνιελ
937 Ντανιέλα
938 Ντέρεκ
939 Ντεσισλάβα
940 Ντιάνα
941 Ντιλάιλα
942 Ντιράν
943 Ντιράντι
944 Ντομένικα
945 Ντομινίκ
946 Ντόναλντ
947 Ντόναν
948 Ντονάτα
949 Ντονατέλα
950 Ντονέλλα
951 Ντόρα
952 Ντορζής
953 Ντορίνα
954 Ντόροθυ
955 Νώε
957 Οβδιός
958 Οβιδία
959 Οβίδιος
960 Οδηράν
961 Οζίας
962 Οθέλλα
963 Οθέλλος
964 Όθων
965 Οθωνία
966 Όλγα
967 Όλδα
968 Ολδάς
969 Ολένα
970 Ονουφρία
971 Ονούφριος
972 Όντρεϊ
973 Ονωράτη
974 Ονωράτος
975 Ονωρία
976 Ονώριος
977 Ορσαλία
979 Ορσάλιος
980 Ορτανσία
981 Ορτάνσιος
982 Οσβάλδη
983 Οσβάλδος
985 Οσβίν
986 Οσπίτιος
987 Ουαλεριανός
988 Ουάλης
990 Ουάρρων
991 Ουβάλδη
992 Ουβάλδος
993 Ουελλήιος
994 Ουίκτωρ
995 Ουίρκας
996 Ουλκιανός
997 Ουλρίχα
998 Ουλρίχος
999 Ουλτανός
1000 Ουλτρίλος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία