Εορτές 30 Μαρτίου: Αγία Ευβούλη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Παλαιστίνη Παλαιστίνος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βίκτωρ Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Άγιος Ιωάννης Ε΄ Πατριάρχης Ιεροσολύμων (706-735) Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ο Σιναϊτης Άγιος Σωφρόνιος Επίσκοπος Ιρκούτσκ Ἅγιος Ζαχαρίας Μητροπολίτης Κορίνθου Ιωήλ ο πλανηθείς προφήτης Όσιος Ιωάννης
Ξενικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Etheldreda
4 Gerebernus
5 Gwenagwy
6 Secardos
7 Tanco
8 Theodemir
9 Tressan
10 Vouga
11 Vulphy
12 Waccar
13 Waldalenus
14 Willibald
15 Wulsin
16 Αβακούμ
17 Αβακουμία
18 Αβαρίνη
19 Αβαρίνος
20 Αββαδών
21 Αββάς
22 Αβδαίος
23 Αβδιήλ
24 Αβδιηλία
25 Αβδιού
27 Άβελ
28 Αβέρκιος
29 Αβερρόη
30 Αβερρόης
31 Αβέρωφ
32 Αβεσσαλώμ
33 Άβιβα
34 Άβιβος
35 Αβιλλία
36 Αβίλλιος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβρααμία
42 Άβραμ
43 Αβώ
44 Αγγίας
46 Αγγλία
47 Αγιούπα
48 Αδαλβέρτος
49 Αδαμνάνος
50 Αδελαΐς
51 Άδης
52 Αδόλφος
53 Αδριανή
54 Αδριανός
55 Αζαρία
56 Αζάς
57 Αζάτ
58 Άζης
59 Αθρέ
60 Αϊδανή
61 Αϊδανός
62 Αίθαν
63 Αιλία
64 Αιμιλία
65 Αιμίλιος
66 Άϊντα
67 Αϊρένα
68 Ακέλεια
69 Άκελος
70 Ακεψεή
71 Ακεψεής
72 Ακύλα
73 Αλαμάνος
74 Άλαν
75 Αλάνα
76 Αλβανή
77 Αλβανός
78 Αλβέρτα
79 Αλβέρτος
80 Αλβίνα
81 Αλβίνος
82 Αλεγρία
83 Αλεμίνα
84 Αλένα
85 Αλίκη
86 Άλικος
87 Αλίντα
88 Άλισον
89 Αλλάς
90 Αλμπέος
91 Αλμπέρτος
92 Αλοίσιος
93 Αλουίζος
94 Αλπέγιος
95 Αλτίνα
96 Αλτίνος
97 Αλφαιεύς
98 Αλφόνς
99 Αλφρέδος
100 Αλχέλμος
101 Αμαλία
102 Αμανατία
103 Αμανάτιος
104 Αμάνδα
105 Άμανδος
107 Αμαστρίνη
108 Αμαστρίνος
109 Αμέλια
110 Αμέρικος
111 Αμμούν
112 Αμμουνία
113 Αμπάν
114 Αμπλία
115 Αμπλίας
116 Αμωναθάς
117 Αμώς
118 Ανάγκη
119 Ανανί
120 Ανανία
121 Ανανίας
122 Άνβη
123 Ανδριανή
124 Ανδριανός
125 Ανίτα
126 Ανμαρί
127 Άννα
129 Ανναγκρέυς
130 Ανναμπέλα
131 Άννας
132 Αννίβα
133 Αννίβας
134 Ανουτσιάτα
135 Ανουτσιάτης
136 Ανσέλμος
137 Αντρανίκ
138 Αντωνίσκη
139 Αντωνίσκος
140 Απρίων
141 Άπφια
142 Απφίας
143 Αραβέλλα
144 Αράμ
145 Αρβανίτης
146 Αρεδία
147 Αρέδιος
149 Αρθούρος
150 Αριέτα
151 Αρόα
152 Αρσάκη
153 Αρσάκιος
154 Αρφαξάδ
155 Ασήρ
156 Ασινέθ
157 Άσιοτ
158 Ασκλά
159 Ασκλάς
160 Ασμοδαίος
161 Ασσάντ
162 Αστή
163 Αστός
164 Ατζουλέτα
165 Αυγούστα
166 Αύγουστος
167 Αυδελλάς
168 Αυδιησούς
169 Αύκτα
170 Αυρήλιος
171 Αφραάτη
172 Αφραάτης
173 Αφρικάνα
174 Αφρικανός
176 Αχάζ
177 Αχαιμένη
178 Αχαιμένης
179 Αχιά
180 Άχμετ
181 Βαβύλα
182 Βάδιμη
183 Βάδιμος
184 Βαθούσης
185 Βάιατορ
186 Βαλδερούδη
187 Βαλδερούδης
188 Βαλεντίνα
189 Βαλεντίνος
190 Βαλέριος
191 Βαλτάσαρ
192 Βάνδα
193 Βάνδος
194 Βανέσσα
196 Βαραδάτη
197 Βαραδάτος
198 Βαραχησία
199 Βαραχήσιος
200 Βαρθολομαία
201 Βαρθολομαίος
202 Βάρις
203 Βαρλαάμ
204 Βαρνάβα
205 Βαρούχ
206 Βαρουχία
207 Βαρραβάς
208 Βαρσαβάς
209 Βαρσαβία
210 Βαρσανουφία
211 Βαρσανούφιος
213 Βάρσια
214 Βαρσοβία
215 Βαρτάν
216 Βαστράδα
217 Βατσέ
218 Βάτων
219 Βάχθιση
220 Βάχθισος
221 Βεάτα
222 Βεάτος
223 Βεατρίκη
224 Βεατρίκιος
225 Βεδέα
226 Βεδέας
227 Βελίκα
228 Βελούδος
229 Βενανδία
230 Βενάνδιος
231 Βεναντία
232 Βενάντιος
233 Βενδολίνος
234 Βενεδίκτη
235 Βενέδικτος
236 Βενέδιμος
237 Βενετία
238 Βενέτιος
239 Βένια
240 Βενούστα
241 Βενούστος
242 Βέρα
243 Βερβούργα
244 Βερβούργος
245 Βερεκούνδα
246 Βερεκούνδος
247 Βέρθα
248 Βέρθος
249 Βερνάρδη
250 Βερνάρδος
251 Βέρνης
252 Βέρος
253 Βερτράνδη
254 Βερτράνδος
255 Βετούριος
256 Βηδία
257 Βήδιος
258 Βηθεσδά
259 Βήρα
260 Βήρος
261 Βήρυλλος
263 Βησσαρία
264 Βησσαρίων
265 Βιάγκα
266 Βιασεσλάβα
267 Βιασεσλάβος
268 Βιβή
269 Βιβιανή
270 Βιβιανός
272 Βίβος
273 Βιδζίν
274 Βικέντια
275 Βικέντιος
276 Βίκτωρας
277 Βικτώρια
278 Βιλελμίνη
279 Βιλλιβρόρδος
280 Βίλμα
281 Βίλντα
282 Βίλντε
283 Βιμποράδα
284 Βίνος
285 Βιόλα
286 Βιολάνθη
287 Βιολάνθης
288 Βιολέτα
289 Βιολετής
290 Βιργίλιος
291 Βιργινία
292 Βιργίνιος
293 Βιρίλα
294 Βιτιμία
295 Βιτύμιος
296 Βιτώριος
297 Βλαδιμήρα
298 Βλαδίμηρος
299 Βλαδισλάβα
300 Βλαδισλάβος
301 Βλάμης
302 Βλανδίνα
303 Βλανδίνος
304 Βλασία
305 Βοδοάλδος
306 Βολφγάγγος
307 Βονιφατία
308 Βονιφάτιος
309 Βοόζ
310 Βόσβα
311 Βόσβας
312 Βουκασίνη
313 Βουκασίνος
314 Βούλγη
315 Βούλγης
316 Βουλπιανός
317 Βρένδα
318 Βρένδας
319 Βρετάνη
320 Βρετάνιος
321 Βριθγουόλντος
322 Βρούτος
323 Βρυώνη
324 Βρυώνης
325 Βύρων
328 Γαβριηλία
329 Γαία
330 Γάια
331 Γάιος
332 Γαλάντης
333 Γαλιλαία
334 Γαλιλαίος
335 Γάλλα
336 Γάλλος
337 Γαμαλιήλ
338 Γαρδία
339 Γαυδεντία
340 Γαυδέντιος
341 Γεδεούσα
342 Γεδεών
343 Γέδιος
344 Γεϊθαζέτ
345 Γεμέλα
346 Γέμελος
347 Γενεβιέβη
348 Γεντηλία
349 Γεντήλιος
350 Γερβασία
351 Γερβάσιος
352 Γερμάνα
353 Γερμανός
354 Γερτρούδη
355 Γερτρούδος
356 Γεσθημανή
357 Γεϋθαζέτ
358 Γιάρετ
359 Γιασεμής
360 Γιεσάκ
361 Γιεσακία
362 Γιολάντα
363 Γιόνα
364 Γιόνας
365 Γιούι
366 Γκαμπριέλα
367 Γκασπάρ
368 Γκιζέλα
369 Γκίλντας
370 Γκιούλα
371 Γκράτσια
372 Γοβδέλαος
373 Γοβδέλια
374 Γοθαζάτ
375 Γολιάθης
376 Γολινδούχ
377 Γοράσδη
378 Γόρασδος
379 Γοτθία
380 Γότθος
381 Γουδελία
382 Γουιλφρέδη
383 Γουιλφρέδος
384 Γουϊνιφρέδη
386 Γουίρο
387 Γουλιέλμη
388 Γουλιέλμος
389 Γουολβούργα
390 Γουολβούργος
391 Γουρία
392 Γουρίας
393 Γρατία
394 Γρατίων
395 Δαβάκη
396 Δαβάκης
397 Δαβίδ
398 Δαβιδία
399 Δάδας
400 Δαλματία
402 Δαλμάτιος
403 Δαν
404 Δάναβη
405 Δάναβος
406 Δάναξ
407 Δανιήλ
408 Δάντης
409 Δαρεία
411 Δαρείος
412 Δαύκτη
413 Δαύκτος
414 Δεβόρα
415 Δεβοσέτος
416 Δείνα
417 Δεισδαιμόνα
418 Δεναχίς
419 Δέρβης
420 Δεσιδέρια
421 Δεσιδέριος
422 Διάνα
423 Διγνόρα
424 Διγνόρος
425 Δολώρα
426 Δολώρος
427 Δομετία
428 Δομέτιος
429 Δομηνίκη
430 Δομήνικος
431 Δόμνα
432 Δομνάς
433 Δόμνος
435 Δονάγη
436 Δόναγος
437 Δονάλδη
438 Δονάλδος
439 Δονάτα
440 Δόσα
441 Δοσάς
442 Δούκας
443 Δούκισσα
444 Δουνστάνος
445 Δροστάν
446 Δύμφνα
448 Δυράνδη
449 Δύρανδος
450 Δυφρίγη
451 Δυφρίγος
452 Εασία
453 Εάσιος
454 Εάτα
455 Εβελίνα
456 Εβελίνος
457 Εβεντία
458 Εβέντιος
459 Έβερ
460 Εβόρη
461 Εβόρης
462 Εγνατία
463 Εγνάτιος
464 Εδμόνδη
465 Εδμόνδος
466 Εδουάρδα
467 Εδουάρδος
468 Εδουίνη
469 Εδουίνος
470 Εδφρίθος
471 Εζεκίας
472 Εθελβούργη
473 Εθελγουάλδος
474 Εθελμπέρτα
475 Εθελμπέρτος
477 Εϊλιανή
478 Εϊλιανός
479 Έιμαν
480 Ελάππας
481 Ελβίρα
482 Ελβίρος
483 Ελεάζαρ
484 Ελεαζαρία
485 Ελεονώρα
486 Ελεόνωρος
487 Ελισαβάν
488 Ελισάβετ
489 Ελισσαία
490 Ελισσαίος
491 Ελμίρα
492 Ελφρίδα
493 Εμμανουήλ
494 Έμπα
495 Έμπε
496 Ενναθά
497 Ενναθάς
498 Ενόη
499 Ενόης
500 Εντβέρτα
501 Εντβέρτος
502 Εντίθ
503 Ενώς
504 Ενώχ
505 Εξπεδίτη
506 Εξπέδιτος
507 Επιτάκιος
508 Επούλη
509 Επούλων
510 Εράλδα
511 Ερεννία
512 Ερέννιος
513 Ερκονγουάλδη
514 Ερκονγουάλδος
515 Ερμελίντα
516 Ερμινίγγελδος
517 Ερμυλία
518 Ερμύλος
520 Ερνέστα
521 Ερνέστος
522 Ερριέτα
523 Ερρίκα
524 Ερρίκος
525 Ερχάρδος
526 Εσθήρ
527 Εσμεράλδα
528 Εσμεράλδος
529 Εστέλλα
530 Έτνα
531 Εύα
532 Ευγέων
533 Ευδαμίδας
534 Ευδάμιππος
535 Ευμενίδες
536 Ευσίγνια
537 Ευσίγνιος
538 Εφραίμ
539 Εφραιμία
540 Ζαβουλών
541 Ζαϊμης
542 Ζαΐρα
543 Ζακελίνα
544 Ζακχαία
545 Ζακχαίος
547 Ζαμπέτας
548 Ζανιθά
549 Ζανιθάς
550 Ζαννέτα
551 Ζαννέτος
552 Ζαρίφης
553 Ζαρίφισσα
554 Ζαχαρίας
555 Ζεβεδαίος
556 Ζεβινά
557 Ζεβινάς
558 Ζεύς
559 Ζεφερίνο
560 Ζίνια
561 Ζίνιος
562 Ζνεζιάνα
563 Ζοζεφίνα
564 Ζουμπουλία
565 Ζοφιήλ
566 Ζυγμούνδη
567 Ζυγμούνδος
568 Ζωζέφ
569 Ζώρζ
570 Ζωρζέττα
571 Ηγάθραξ
572 Ηλιάς
573 Ηλιού
574 Ηρ
575 Ήρα
576 Ηρακλείμουσα
577 Ηρακλείμων
578 Ηρακλής
579 Ησαΐα
580 Ησαΐας
581 Ησαύ
582 Ησκόος
583 Θαδδαίος
584 Θαθουήλ
585 Θαθουηλία
586 Θαμπελίνα
587 Θαμπελίνος
588 Θαρρά
589 Θεκεμίνα
590 Θέλμα
591 Θεοδιχίλδη
592 Θέονταρτ
593 Θεοτόνιος
594 Θωμαΐς
595 Θωμάς
596 Ιάγος
597 Ιακωβία
598 Ιάκωβος
599 Ιάμβλιχος
600 Ιανουαρία
601 Ιανουάριος
602 Ιάρεδ
603 Ιαφέθ
604 Ιβάν
605 Ιβελίνα
606 Ιβιστίων
607 Ιγνατία
608 Ιγνάτιος
610 Ιεζάβελ
611 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
612 Ιερεμίας
613 Ιερουσαλήμ
614 Ιησούς
616 Ιήσουσα
617 Ίλια
618 Ιλίαν
619 Ιλίνα
620 Ίλιος
621 Ιλτούδη
622 Ιλτούδος
623 Ινγενιανή
624 Ινγενιανός
625 Ίνδης
626 Ινδίς
627 Ιννοκέντια
628 Ιοβάν
629 Ιορδάνα
630 Ιορδάνης
631 Ιουβενάλια
632 Ιουβενάλιος
633 Ιουβεντίνη
634 Ιούδα
635 Ιούδας
636 Ιούλιος
637 Ιουνία
638 Ιουνίας
639 Ιούστα
641 Ιούστος
642 Ισαακία
643 Ισαβέλλα
644 Ισέ
645 Ισμαήλ
646 Ισμαηλία
647 Ιωακείμ
648 Ιωακειμία
649 Ιωάννα
650 Ιωάννης
651 Ιωάσαφ
652 Ιωασαφίνα
653 Ιώβ
654 Ιωβία
655 Ιωήλ
656 Ιωνάθαν
657 Ίωνας
658 Ιωράμ
659 Ιωσήφ
660 Ιωσηφίνα
661 Ιωσίας
662 Καθβέργη
663 Καθρίν
664 Κάι
665 Καικιλία
667 Καικίλιος
668 Καϊνάν
669 Καισαρεία
670 Καλανδίων
673 Κάλανη
674 Καλάνος
675 Καμέλια
676 Καμέλιος
677 Καμουήλ
678 Κάνδιδα
679 Κάνδιδος
681 Κανέλλα
682 Κανιδία
683 Κανίδιος
684 Κάντοκ
685 Καπίτη
686 Καπιτωλίνη
687 Καπίτων
688 Καραντόκια
689 Καραντόκιος
690 Καρλομάγνος
691 Κάρμεν
692 Καρόλα
693 Καρολίνα
694 Κάρολος
695 Καρτέγιος
696 Κασδόα
697 Κάσδοος
698 Καστιήλ
699 Καστιηλία
700 Καστίνη
701 Καστίνος
702 Κάστος
703 Καστούλα
704 Κάστουλος
705 Κάτα
706 Κατόλια
707 Κατόλιος
708 Καττιδία
709 Καττίδιος
710 Καττύιος
711 Κάτων
712 Κέβιν
713 Κεβόρκ
714 Κέλερ
715 Κελεστίνη
716 Κελεστίνος
717 Κενδέα
718 Κενδέας
719 Κένεθ
720 Κενσουρίνος
721 Κεντιγκέρνος
722 Κεντυρία
723 Κέολγουλφ
724 Κέρρη
725 Κηφά
726 Κηφάς
727 Κιάρα
728 Κιαράν
729 Κλαούντια
730 Κλάρα
731 Κλάρας
732 Κλαύδια
733 Κλαύδιος
734 Κλέλια
735 Κλέλιος
736 Κοκκώνα
737 Κολμαν
738 Κολούμβα
740 Κομασία
741 Κομάσιος
742 Κομγαλία
743 Κομγάλιος
744 Κοντσέτα
745 Κορεμνών
746 Κουάρτα
747 Κουάρτος
748 Κουαρτοσίλλα
749 Κουαρτοσίλλας
750 Κουθβέρτα
751 Κουθβέρτος
752 Κουϊνίδια
753 Κουϊνίδιος
754 Κουίντα
755 Κουίντος
756 Κουρνούτας
757 Κουρνουτία
758 Κούρτια
759 Κούρτιος
760 Κρήσκη
761 Κρήσκων
762 Κρίσπα
763 Κρίσπος
764 Κρίστι
765 Κύμινος
766 Κυπρίλλα
767 Κύπριλλος
768 Κύρα
769 Κυρίνια
770 Κυρίνιος
771 Κυρμιδώλη
772 Κυρμιδώλης
773 Κύρος
774 Κωνσταντίνα
775 Κωνσταντίνος
776 Λαβίνια
777 Λαβίνιος
778 Λάζαρος
779 Λαϊόβα
780 Λαιτήσια
781 Λαιτήσιος
782 Λαμέχ
783 Λάντερν
784 Λάσκαρης
785 Λασκαρία
786 Λατίνα
787 Λαυρέντιος
788 Λεβέντης
789 Λεβεντία
790 Λεϊλά
791 Λεονάρδα
792 Λεονάρδος
793 Λεοπολδη
794 Λεοπόλδος
795 Λέσλι
796 Λητώ
797 Λιβερία
798 Λιβέριος
799 Λίζα
800 Λιζέτα
801 Λίλη
802 Λίλης
803 Λιλιάνα
804 Λίλιθ
806 Λιμπερτυ
807 Λινάρδος
808 Λίνδα
809 Λιουντμιλα
810 Λιτίνα
811 Λόβη
812 Λογγίνα
813 Λογγίνος
814 Λοΐζος
815 Λόλα
816 Λολλία
817 Λολλίων
818 Λορελάη
819 Λορένα
820 Λορένσε
821 Λορέντζος
822 Λόττις
823 Λούης
824 Λούθηρος
825 Λουίζα
826 Λουΐζος
827 Λουκούλα
828 Λούκουλος
829 Λουκρητία
830 Λουκρήτιος
832 Λουμινίτα
833 Λουντμίλα
834 Λουπία
835 Λούπων
836 Λούση
837 Λουσίλ
838 Λώτος
839 Μαβριανή
840 Μαβριανός
841 Μαγκλόρια
842 Μαγκλόριος
843 Μάγος
844 Μάγος η
845 Μαδιάμ
846 Μαθίλδη
847 Μαθουσάλας
848 Μαϊδούλφη
849 Μαϊδούλφος
850 Μάϊκολ
851 Μαΐωρ
852 Μακή
853 Μαλάχ
854 Μαλαχίας
855 Μαλβίνα
856 Μαλελέηλ
857 Μαλίχα
858 Μαλοχία
859 Μάλχος
860 Μαμέλχθα
861 Μαμιλία
862 Μαμίλιος
863 Μαμμίλια
864 Μαμύκα
865 Μανάνα
866 Μάνασσης
867 Μανδίρα
868 Μανεθώ
869 Μανέθων
870 Μανήν
871 Μάνθος
872 Μανούσος
873 Μαντόνα
874 Μαξίμη
875 Μάξιμος
876 Μαουγάλδιος
877 Μαράτα
878 Μάργκαρετ
879 Μαρδαρία
880 Μαρδάριος
881 Μαρδικούλα
882 Μαρδονία
883 Μάρδων
884 Μαρέα
885 Μαρέβα
886 Μάρθα
887 Μαρθάς
888 Μαρθίλια
889 Μαριάμνη
890 Μαριάνα
891 Μαρίκα
892 Μαρίνα
893 Μαρινέλλα
894 Μαρίνος
895 Μάριος
896 Μάρκος
897 Μαρλένα
898 Μαρουθά
899 Μαρουθάς
900 Μαρς
901 Μαρτίνα
902 Μαρτίνος
903 Μαρτύροχος
904 Ματθαία
905 Ματθαίος
906 Ματίλδα
907 Ματούρα
908 Ματούρος
909 Μαυρικία
910 Μαυρίκιος
911 Μαϋσιμάς
912 Μαχάρ
913 Μεδούλη
914 Μέδουλος
915 Μελίκα
916 Μελχιόρ
917 Μελχισεδέκ
918 Μένδρη
919 Μένδρης
920 Μενεξές
921 Μενεξία
922 Μερκουλιάλιος
923 Μερκουρία
924 Μερκούριος
925 Μέρτια
926 Μεσίρα
927 Μέσιρος
928 Μεσσίας
929 Μεχμέτ
930 Μικέλης
931 Μιλδρέδη
932 Μίλκα
933 Μίλος
934 Μιράντα
936 Μιρέλλα
937 Μίρνα
938 Μίσδας
939 Μισιρλής
940 Μισιρλού
941 Μιχαήλ
942 Μιχαηλία
943 Μιχαία
944 Μιχαίος
945 Μοδέστα
946 Μόνικα
947 Μονίκης
948 Μοντάνα
949 Μοντανός
950 Μόσχα
951 Μουράτιος
952 Μπάγια
953 Μπακάρ
954 Μπακαρία
955 Μπάρετ
956 Μπατζίμι
957 Μπατζιμία
958 Μπέκαν
959 Μπέλα
960 Μπελίντα
961 Μπέλος
962 Μπέτυ
963 Μπιάνκα
964 Μπόγιαν
965 Μπογιάνα
966 Μπόρις
967 Μποσγουέλ
968 Μπριγκίτα
970 Μυριέλλα
971 Μύρνα
972 Μωησής
973 Μωικώ
974 Μώκια
975 Μώκιος
976 Μωρήν
977 Μωυσής
978 Μωυσία
979 Ναασσών
980 Ναζαρέτ
981 Ναζαρία
982 Ναζάριος
983 Ναζλή
984 Ναθαλία
985 Ναθάν
986 Ναθαναήλ
987 Ναθαναηλία
988 Ναούμ
989 Ναούμα
990 Ναπολέων
991 Ναρσή
992 Ναρσής
993 Νασρεντίν
994 Νασσίμ
995 Ναταλία
997 Νατάλιος
998 Νατάσα
999 Νατέλα
1000 Νατέστα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία