Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Επολονία Επολόνιος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων Παυσιρία Χρυσοπλόκος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης 'Αγιος Βαβύλας Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελαρία
3 Αγγελάριος
4 Αγγελική
5 Αγόραστος
6 Αερίας
7 Αθανασία
8 Αθανάσιος
9 Αθεόνα
10 Αικατερίνη
13 Αικατερίνος
14 Αιμιλένια
15 Αιμιλίνα
16 Αίστυ
17 Ακάθιστη
18 Ακακία
19 Ακάκιος
21 Ακεψιμάς
22 Ακίνδυνος
23 Ακρίβη
24 Αλέκα
25 Αλέκος
26 Αλεξάγγελος
27 Αλεξιώτισσα
28 Αλωνία
29 Αλώνιος
30 Αμαλιάννα
31 Αναγνώστης
32 Αναλίζα
33 Ανάργυρη
34 Αναστασία
35 Αναστάσιος
36 Ανδροπελαγίας
37 Ανεκτή
38 Άνεκτος
39 Ανεμπόδιστη
40 Ανεμπόδιστος
42 Ανερίνα
43 Ανέστης
44 Ανθήλια
45 Ανθηνίκη
46 Ανθοδέσμη
47 Ανθυποβάγγελος
48 Αννακαίτη
49 Ανναλίζα
50 Ανναρέα
51 Άνοιξη
52 Αντωνίκη
53 Αντωνίκος
54 Αντώνιος
55 Απλοδώρα
56 Απλόδωρος
57 Αποστολένα
58 Αποστολία
59 Απόστολος
61 Αρεστή
62 Αριάνθη
63 Άριστος
64 Αρσενία
65 Αρσένιος
66 Άρτα
67 Αρτάκης
68 Ασάφεια
69 Ασάφιος
70 Ασημάκης
71 Ασημίνα
72 Ασπρούλα
73 Αστή
74 Αστός
75 Ασύγκριτη
76 Ασύγκριτος
77 Ασχολία
78 Αυγερινή
79 Αυγερινός
80 Αυτονομία
81 Αφέντρα
82 Αφθονία
83 Αφθόνιος
85 Αφράτος
86 Αφροκόμη
87 Αφροξυλάνθη
88 Αφρούλα
89 Άχθος
90 Βαλσαμή
91 Βαλσάμων
92 Βαμβακία
93 Βάμβαξ
94 Βάνα
95 Βανίνα
96 Βάννα
97 Βαρυτίμη
98 Βαρύτιμος
99 Βασιανή
100 Βασιάνθη
101 Βασιλεία
102 Βασίλειος
104 Βασιλένια
105 Βασιλοπούλα
106 Βεβαία
107 Βηθλεεμίτισσα
108 Βηχιανή
109 Βηχιανός
112 Βιβέτα
113 Βίλμα
114 Βιολάνθη
115 Βιολάνθης
116 Βρετή
117 Βρετός
118 Βρέφος
119 Γαλακτοτροφούσα
120 Γαλάνθη
121 Γαλάτα
122 Γαλατάς
123 Γαλάτειος
124 Γαλατερούσα
125 Γεάδη
126 Γεάδης
127 Γεννάδιος
128 Γεράκης
129 Γερακίνα
130 Γερασίμη
131 Γεράσιμος
132 Γεωργία
133 Γεωργιάννα
134 Γεωργιλιάνα
135 Γεώργιος
136 Γιολένα
137 Γιούλα
138 Γιούλης
139 Γιωργιάννα
140 Γιωργοδήμας
141 Γραμματή
142 Γραμματική
143 Γραμματικός
144 Γρηγεντία
145 Γρηγέντιος
146 Γρηγορία
147 Γρηγόριος
148 Γρηγοροβία
149 Γρηγορόβιος
150 Δάδας
151 Δακρυρροούσα
152 Δάσιος
153 Δεισδαιμόνα
154 Δεναλία
155 Δεσμάρη
156 Δεσποιγιάννα
157 Δημητράνα
158 Δημητράσπα
159 Δημία
160 Δήμιος
161 Δημοκρατία
162 Διάδοχος
163 Διαλεχτή
164 Διαλεχτός
165 Διγενής
166 Δικαία
167 Δούλη
168 Δωρίνα
169 Εβίνα
170 Εγκυμονούσα
171 Εζεκία
172 Εθνεγερσία
173 Εθνεγέρσιος
174 Ειρηάννα
175 Ειρηλένα
176 Ειρηνάντη
177 Ειρηστέλλα
178 Εισόδιος
179 Εκατονταπυλιανή
180 Εκδίκηση
181 Ελαιανθη
182 Έλβη
183 Ελεάνα
184 Ελεάνθη
185 Ελεήστρια
186 Ελεντίνα
187 Ελεντίνος
188 Ελιάνθη
189 Ελίνα
190 Ελιρόη
191 Ελισσαίος
192 Ελλάδιος
193 Ελπιδηφόρος
194 Έρασμος
195 Έρις
196 Έρμα
197 Ερμηνεία
198 Ερωτοθέα
199 Ευαγγελία
200 Ευάρεστος
201 Ευγενίκη
202 Ευγενίκος
203 Εύη
204 Ευήθιος
205 Ευλαβής
206 Ευλαβία
207 Ευλαμπία
209 Ευλάμπιος
210 Ευλογία
211 Ευλόγιος
212 Ευνούχος
213 Εύρετος
214 Ευρωπαία
215 Ευστάθιος
216 Ευστοργία
217 Ευστόργιος
218 Ευστρατία
219 Ευστράτιος
220 Ευταξία
221 Ευτέξιος
222 Ευτύχης
223 Ευψυχία
224 Ευψύχιος
225 Έφη
226 Ζένια
227 Ζένιος
228 Ζέτα
229 Ζωή
230 Ζώης
231 Ζωοδόχος
232 Ζώσιμη
233 Ηγουμένη
234 Ηλιογέννητη
235 Ηλιοστάλακτη
236 Ηλιοστάλακτος
237 Ηλιόφωτος
238 Ήρκος
239 Θαυμαστός
240 Θεαγώνη
241 Θεαγώνης
242 Θεμέλη
243 Θεμελίνα
244 Θεογνωσία
245 Θεογνώσιος
246 Θεοδηγία
247 Θεοδούλη
248 Θεόδουλος
250 Θεοείδη
251 Θεόειδος
252 Θεόκλεια
253 Θεόκλητη
254 Θεοκρίτη
255 Θεοκτίστη
256 Θεόκτιστος
257 Θεολήπτη
258 Θεόληπτος
259 Θεολογία
260 Θεολόγος
261 Θεόπεμπτος
262 Θεοπίστη
263 Θεόπιστος
264 Θεοσέβειος
265 Θεοσκέπαστη
266 Θεοστήρικτος
267 Θεοτόκης
268 Θεοτόκος
269 Θεοτόνια
270 Θεοφύλακτη
271 Θεοφύλακτος
272 Θεοχάρης
273 Θεοχαρία
274 Θεράπων
275 Θέρμων
276 Θέσια
277 Θέσιος
278 Θεσπέσια
279 Θεσσαλονίκη
281 Θυμιούλλα
282 Ιλαρία
283 Ιλαρίων
284 Ίτα
285 Καλή
286 Καλήμορφη
287 Καληρόη
288 Καλιάνδη
289 Καλιάνθη
290 Καλίτσα
291 Κάλλη
292 Καλληδόνης
293 Καλλής
294 Καλλιάδης
295 Καλλιάναξ
296 Καλλιάνασσα
297 Καλλιάνειρα
298 Καλλίβιος
299 Καλλιδίκη
300 Καλλίος
301 Καλλιτροπία
302 Καλλίτροπος
303 Καλόγερος
304 Καλόγρια
305 Καλοθετίνα
306 Καλόθετος
307 Καλομαρία
308 Καλός
309 Καριοφύλλης
310 Καριοφυλλιά
311 Κατελίνα
312 Κεράνη
313 Κερασία
314 Κεράσιος
315 Κλεόπατρος
316 Κλεοπία
317 Κομάνθη
318 Κοντή
319 Κορίνα
320 Κοσμία
321 Κούλα
322 Κριλένια
323 Κυπριανή
324 Κυπριανός
325 Κυράννα
326 Κυράννας
327 Κυράτσω
328 Κυραψηλή
329 Κυριαίνα
330 Κυριαίνος
331 Κύριλλος
332 Λαμπροτρίτη
333 Λαμπροτρίτης
334 Λατομίτισσα
335 Λεάνθη
336 Λεβέντης
337 Λεβεντία
338 Λελούδα
339 Λεοντεύς
341 Λιθαρή
342 Λυγερή
343 Λυγερός
344 Μακρής
345 Μάλαμας
346 Μαλάμω
347 Μαναθώ
348 Μαρανθία
349 Μαράνθιος
350 Μαργαρίτα
351 Μαργαρίτης
352 Μαριαδώρα
353 Μάριαν
354 Μαριανέτα
355 Μαριάννας
356 Μαριάντζελα
357 Μαριβάνα
358 Μαρίζα
359 Μαριλίλη
360 Μαρτυρία
361 Μαρτύριος
362 Μαρτυροκλέα
363 Μαρτυροκλής
364 Μαύρα
365 Μαυρικία
366 Μαυρίκιος
367 Μαύρος
368 Μεγαλήνη
369 Μεγάνδρη
370 Μέγανδρος
371 Μεδίμνη
372 Μέδιμνος
373 Μεδουσανθή
374 Μεθοδία
375 Μεθόδιος
376 Μεθυμάκης
377 Μελετία
378 Μελής
379 Μελιντίνος
380 Μελισσάνθη
381 Μελπίνα
382 Μερσίνα
383 Μεταξάς
384 Μεταξία
385 Μήλιος
386 Μηναία
387 Μηναίος
388 Μητροφάνης
389 Μίκαλλος
390 Μόσχω
391 Μπάτη
392 Μπάτης
393 Μυράνθη
394 Μυριανθέας
395 Μυριάνθη
396 Μυροβλύτισσα
397 Μυροφόρα
398 Ναπολεοντία
399 Νάσος
400 Νεονίλλη
401 Νεοφύτα
402 Νεόφυτος
403 Νερένια
404 Νέτζω
405 Νήφων
406 Νικοδιονυσία
407 Νικοδιονύσιος
408 Νικόχριστος
409 Νουνεχία
410 Οικουμένιος
411 Ομορφούλα
412 Ονησίφορος
413 Ορθοδοξία
414 Ορθόδοξος
415 Παγκοσμία
416 Παγκόσμιος
417 Παις
418 Παλάμουσα
419 Παναγιώτα
420 Παναγιώτης
421 Πανταζής
422 Παντάναξ
423 Παντάνασσα
424 Παντελεήμων
425 Παντελεούσα
426 Παντελιάς
427 Παπαδιά
428 Παράμονος
429 Παραμυθία
430 Παραμύθιος
431 Παρασκευή
432 Παράσχη
433 Παράσχος
434 Παρηγόριος
435 Παρθαγάπη
436 Παρίδης
437 Πάροδος
438 Πατήρ
439 Παυσολύπιος
440 Πελάγιος
441 Περιστέρης
442 Περμανθία
443 Περνιακή
444 Περνιακός
445 Πετράντα
446 Πετρώνιος
447 Πηγή
448 Πλουμιστή
449 Πλουσία
450 Πλούσιος
451 Πλουτοδώρα
452 Πλουτόδωρος
453 Ποιμενία
454 Πολυάννα
455 Πολυζώη
456 Πολυκαρπία
457 Πολύκαρπος
458 Πολυτέλεια
459 Πολυτέλειος
460 Πούλια
461 Πούλιος
462 Πουλουδία
463 Πουλουδιός
464 Προαναγγελλομένη
465 Προδρομία
466 Πρόδρομος
471 Προσδόκη
472 Προσδόκιος
473 Προχόρη
474 Πρόχορος
475 Πύρινος
476 Ριάνα
477 Ροζάνθη
478 Ροζάνθης
479 Ρούλα
480 Σαντορίνη
481 Σαραντία
482 Σαράντος
483 Σγούρος
484 Σεβαστή
485 Σεβαστός
488 Σιάτης
489 Σίμος
490 Σισώης
491 Σκιαδενή
492 Σκιαδενός
493 Σμαράγδα
494 Σμάραγδος
496 Σοφία
497 Σπηλιοπαναγιώτης
498 Σπήλιος
499 Σπορά
500 Σπόρος
501 Σπυρίδων
502 Σπυριδώνα
503 Σπυρονικόλαος
504 Σταματία
505 Σταματίνος
506 Σταμάτιος
507 Σταύρη
508 Σταύρος
509 Στεργία
510 Στεργιακούλης
511 Στέργιος
512 Στυλιανή
513 Στυλιανός
514 Συμέλα
515 Συνετή
516 Συράκος
517 Συρράκος
518 Τάκης
519 Ταξιάρχης 
520 Ταράχη
521 Τεκούσα
522 Τίτσα
523 Τριάνθη
524 Τριανταφυλλιά
525 Τριαντάφυλλος
526 Τρίαρος
527 Τριάς
530 Τροοδία
531 Τροόδιος
532 Τρυγώνα
533 Τρυφερή
534 Τρυφερός
535 Τυφλός
536 Τυχική
537 Τυχικός
538 Φαίη
539 Φανερωμένη
540 Φανή
541 Φανουρία
542 Φανούριος
543 Φιλήσυχη
544 Φιλήσυχος
545 Φιλογονία
546 Φιλογόνιος
547 Φιλόθεος
548 Φλόγα
549 Φυλακτός
550 Φωστηρία
551 Φωστήριος
552 Φωτεινή
553 Φωτεινός
554 Χάιδος
555 Χάιδω
556 Χαραλαμπία
557 Χαράλαμπος
558 Χαριτωμένη
559 Χαριτωμένος
560 Χαρτοφίλης
561 Χελώνα
562 Χήρα
563 Χήρος
564 Χρηστέλλα
565 Χρήστος
566 Χριστάλλα
569 Χρίστια
570 Χριστιανή
571 Χριστιανός
572 Χριστίνα
573 Χριστίνος
574 Χριστοδούλα
575 Χριστόδουλος
576 Χριστοθέα
577 Χριστός
582 Χρίστος
583 Χριστοφόρα
584 Χριστόφορος
585 Χριστώνυμη
586 Χριστώνυμος
587 Χρόνιος
588 Χρυσανδρέας
589 Χρυσάφιος
590 Χρυσαφίς
591 Χρυσηλία
592 Χρυσήλιος
593 Χρυσοπηγή
594 Χρυσοπλόκη
595 Χρυσοπλόκος
596 Χρυσοστόμη
597 Χρυσόστομος
598 Χρυσοτέλειος
599 Χρυστάλλα
602 Χρυστέλλα
603 Ωραιάνθη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία