Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Ακεψιμάς
19 Ακίνδυνος
20 Ακρίβη
21 Αλέκα
22 Αλέκος
23 Αλεξάγγελος
24 Αλεξιώτισσα
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαλιάννα
28 Αναγνώστης
29 Αναλίζα
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθήλια
42 Ανθηνίκη
43 Ανθοδέσμη
44 Αννακαίτη
45 Ανναλίζα
46 Ανναρέα
47 Άνοιξη
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αντώνιος
51 Αποστολένα
52 Αποστολία
53 Απόστολος
55 Αρεστή
56 Αριάνθη
57 Άριστος
58 Αρσενία
59 Αρσένιος
60 Άρτα
61 Αρτάκης
62 Ασάφεια
63 Ασάφιος
64 Ασημάκης
65 Ασημίνα
66 Ασπρούλα
67 Αστή
68 Αστός
69 Ασύγκριτη
70 Ασύγκριτος
71 Ασχολία
72 Αυγερινή
73 Αυγερινός
74 Αυτονομία
75 Αφέντρα
76 Αφθονία
77 Αφθόνιος
79 Αφράτος
80 Αφροκόμη
81 Αφροξυλάνθη
82 Αφρούλα
83 Άχθος
84 Βαλσαμή
85 Βαλσάμων
86 Βαμβακία
87 Βάμβαξ
88 Βάνα
89 Βανίνα
90 Βάννα
91 Βαρυτίμη
92 Βαρύτιμος
93 Βασιανή
94 Βασιάνθη
95 Βασιλεία
96 Βασίλειος
97 Βασιλένια
98 Βασιλοπούλα
99 Βεβαία
100 Βηθλεεμίτισσα
101 Βηχιανή
102 Βηχιανός
105 Βιβέτα
106 Βίλμα
107 Βρετή
108 Βρετός
109 Βρέφος
110 Γαλακτοτροφούσα
111 Γαλάνθη
112 Γαλάτα
113 Γαλατάς
114 Γαλάτειος
115 Γαλατερούσα
116 Γεάδη
117 Γεάδης
118 Γεννάδιος
119 Γεράκης
120 Γερακίνα
121 Γερασίμη
122 Γεράσιμος
123 Γεωργία
124 Γεωργιάννα
125 Γεωργιλιάνα
126 Γεώργιος
127 Γιολένα
128 Γιωργιάννα
129 Γραμματή
130 Γραμματική
131 Γραμματικός
132 Γρηγεντία
133 Γρηγέντιος
134 Γρηγορία
135 Γρηγόριος
136 Γρηγοροβία
137 Γρηγορόβιος
138 Δάδας
139 Δακρυρροούσα
140 Δάσιος
141 Δεισδαιμόνα
142 Δεναλία
143 Δεσμάρη
144 Δεσποιγιάννα
145 Δημητράνα
146 Δημητράσπα
147 Δημία
148 Δήμιος
149 Δημοκρατία
150 Διάδοχος
151 Διαλεχτή
152 Διαλεχτός
153 Διγενής
154 Δικαία
155 Δούλη
156 Δωρίνα
157 Εβίνα
158 Εγκυμονούσα
159 Εζεκία
160 Εθνεγερσία
161 Εθνεγέρσιος
162 Ειρηάννα
163 Ειρηλένα
164 Ειρηνάντη
165 Ειρηστέλλα
166 Εκατονταπυλιανή
167 Εκδίκηση
168 Ελαιανθη
169 Έλβη
170 Ελεάνα
171 Ελεάνθη
172 Ελεήστρια
173 Ελεντίνα
174 Ελεντίνος
175 Ελιάνθη
176 Ελίνα
177 Ελιρόη
178 Ελισσαίος
179 Ελλάδιος
180 Ελπιδηφόρος
181 Έρασμος
182 Έρις
183 Έρμα
184 Ερμηνεία
185 Ερωτοθέα
186 Ευαγγελία
187 Ευάρεστος
188 Ευγενίκη
189 Ευγενίκος
190 Εύη
191 Ευήθιος
192 Ευλαβής
193 Ευλαβία
194 Ευλαμπία
196 Ευλάμπιος
197 Ευλογία
198 Ευλόγιος
199 Ευμορφία
200 Ευνούχος
201 Εύρετος
202 Ευρωπαία
203 Ευστάθιος
204 Ευστοργία
205 Ευστόργιος
206 Ευστρατία
207 Ευστράτιος
208 Ευταξία
209 Ευτέξιος
210 Ευτύχης
211 Ευψυχία
212 Ευψύχιος
213 Έφη
214 Ζένια
215 Ζένιος
216 Ζέτα
217 Ζωή
218 Ζώης
219 Ζωοδόχος
220 Ζώσιμη
221 Ηλιογέννητη
222 Ηλιοστάλακτη
223 Ηλιοστάλακτος
224 Ηλιόφωτος
225 Ήρκος
226 Θαυμαστός
227 Θεαγώνη
228 Θεαγώνης
229 Θεμέλη
230 Θεμελίνα
231 Θεογνωσία
232 Θεογνώσιος
233 Θεοδούλη
234 Θεόδουλος
236 Θεοείδη
237 Θεόειδος
238 Θεόκλεια
239 Θεόκλητη
240 Θεοκρίτη
241 Θεοκτίστη
242 Θεόκτιστος
243 Θεολήπτη
244 Θεόληπτος
245 Θεολογία
246 Θεολόγος
247 Θεόπεμπτος
248 Θεοπίστη
249 Θεόπιστος
250 Θεοσέβιος
251 Θεοσκέπαστη
252 Θεοστήρικτος
253 Θεοτόκης
254 Θεοτόκος
255 Θεοτόνια
256 Θεοφύλακτη
257 Θεοφύλακτος
258 Θεοχάρης
259 Θεοχαρία
260 Θεράπων
261 Θέρμων
262 Θέσια
263 Θέσιος
264 Θεσπέσια
265 Θεσσαλονίκη
266 Θυμιούλλα
267 Ιλαρία
268 Ιλαρίων
269 Ίτα
270 Καλή
271 Καλήμορφη
272 Καληρόη
273 Καλιάνδη
274 Καλιάνθη
275 Κάλλη
276 Καλληδόνης
277 Καλλής
278 Καλλιάδης
279 Καλλιάναξ
280 Καλλιάνασσα
281 Καλλιάνειρα
282 Καλλίβιος
283 Καλλιδίκη
284 Καλλίος
285 Καλλιτροπία
286 Καλλίτροπος
287 Καλόγερος
288 Καλόγρια
289 Καλοθετίνα
290 Καλόθετος
291 Καλομαρία
292 Καλός
293 Καριοφύλλης
294 Καριοφυλλιά
295 Κατελίνα
296 Κερασία
297 Κεράσιος
298 Κλεόπατρος
299 Κλεοπία
300 Κομάνθη
301 Κονδυλία
302 Κοντή
303 Κορίνα
304 Κοσμία
305 Κυπριανή
306 Κυπριανός
307 Κυράννα
308 Κυράννας
309 Κυράτσω
310 Κυραψηλή
311 Κυριαίνα
312 Κυριαίνος
313 Κύριλλος
314 Λαμπροτρίτη
315 Λαμπροτρίτης
316 Λατομίτισσα
317 Λεάνθη
318 Λεβέντης
319 Λεβεντία
320 Λελούδα
321 Λεοντεύς
323 Λιθαρή
324 Λυγερή
325 Λυγερός
326 Μακρής
327 Μάλαμας
328 Μαλαματένια
329 Μαναθώ
330 Μαρανθία
331 Μαράνθιος
332 Μαργαρίτα
333 Μαργαρίτης
334 Μαριαδώρα
335 Μάριαν
336 Μαριανέτα
337 Μαριάννας
338 Μαριάντζελα
339 Μαριβάνα
340 Μαρίζα
341 Μαριλίλη
342 Μαρτυρία
343 Μαρτύριος
344 Μαύρα
345 Μαυρικία
346 Μαυρίκιος
347 Μαύρος
348 Μεγάνδρη
349 Μέγανδρος
350 Μεδίμνη
351 Μέδιμνος
352 Μεδουσανθή
353 Μεθοδία
354 Μεθόδιος
355 Μεθυμάκης
356 Μελετία
357 Μελής
358 Μελιντίνος
359 Μελισσάνθη
360 Μελπίνα
361 Μερσίνα
362 Μεταξάς
363 Μεταξία
364 Μήλιος
365 Μηναία
366 Μηναίος
367 Μητροφάνης
368 Μίκαλλος
369 Μόσχω
370 Μπάτη
371 Μπάτης
372 Μυράνθη
373 Μυριανθέας
374 Μυριάνθη
375 Μυροβλύτισσα
376 Μυροφόρα
377 Ναπολεοντία
378 Νάσος
379 Νεονίλλη
380 Νεοφύτα
381 Νεόφυτος
382 Νερένια
383 Νέτζω
384 Νήφων
385 Νικοδιονυσία
386 Νικοδιονύσιος
387 Νικόχριστος
388 Νουνεχία
389 Οικουμένιος
390 Ομορφούλα
391 Ονησίφορος
392 Ορθοδοξία
393 Ορθόδοξος
394 Παγκοσμία
395 Παγκόσμιος
396 Παις
397 Παλάμουσα
398 Παλάμων
399 Παναγιώτα
400 Παναγιώτης
401 Πανταζής
402 Παντάναξ
403 Παντάνασσα
404 Παντελεήμων
405 Παντελεούσα
406 Παντελιάς
407 Παπαδιά
408 Παράμονος
409 Παραμυθία
410 Παραμύθιος
411 Παρασκευή
412 Παράσχη
413 Παράσχος
414 Παρηγόριος
415 Παρθαγάπη
416 Παρίδης
417 Πάροδος
418 Πατήρ
419 Παυσολύπιος
420 Πελάγιος
421 Περιστέρης
422 Περμανθία
423 Περνιακή
424 Περνιακός
425 Πετράντα
426 Πετρώνιος
427 Πηγή
428 Πλουμιστή
429 Πλουσία
430 Πλούσιος
431 Πλουτοδώρα
432 Πλουτόδωρος
433 Ποιμενία
434 Πολυάννα
435 Πολυζώη
436 Πολυκαρπία
437 Πολύκαρπος
438 Πολυτέλεια
439 Πολυτέλειος
440 Πούλια
441 Πούλιος
442 Πουλουδία
443 Πουλουδιός
444 Προαναγγελλομένη
445 Προδρομία
446 Πρόδρομος
447 Προσδόκη
448 Προσδόκιος
449 Πρόχορη
450 Πρόχορος
451 Πύρινος
452 Ριάνα
453 Ρούλα
454 Σαντορίνη
455 Σαραντία
456 Σαράντος
457 Σγούρος
458 Σεβαστή
459 Σεβαστός
462 Σιάτης
463 Σισώης
464 Σκιαδενή
465 Σκιαδενός
466 Σμαράγδα
467 Σμάραγδος
469 Σοφία
470 Σπηλιοπαναγιώτης
471 Σπήλιος
472 Σπορά
473 Σπόρος
474 Σπυρίδων
475 Σπυριδώνα
476 Σπυρονικόλαος
477 Σταματία
478 Σταμάτιος
479 Σταύρη
480 Σταύρος
481 Στέλιος
482 Στεργία
483 Στεργιακούλης
484 Στέργιος
485 Στυλιανή
486 Στυλιανός
487 Συμέλα
488 Συνετή
489 Συράκος
490 Συρράκος
491 Τάκης
492 Ταξιάρχης 
493 Ταράχη
494 Τεκούσα
495 Τίτσα
496 Τριάνθη
497 Τριανταφυλλιά
498 Τριαντάφυλλος
499 Τρίαρος
500 Τριάς
503 Τροοδία
504 Τρυγώνα
505 Τρυφερή
506 Τρυφερός
507 Τυφλός
508 Τυχική
509 Τυχικός
510 Φαίη
511 Φανερωμένη
512 Φανή
513 Φανουρία
514 Φανούριος
515 Φιλήσυχη
516 Φιλήσυχος
517 Φιλογονία
518 Φιλογόνιος
519 Φιλόθεος
520 Φλόγα
521 Φυλακτός
522 Φωστηρία
523 Φωστήριος
524 Φωτεινή
525 Φωτεινός
526 Χάιδος
527 Χάιδω
528 Χαραλαμπία
529 Χαράλαμπος
530 Χαριτωμένη
531 Χαριτωμένος
532 Χαρτοφίλης
533 Χελώνα
534 Χήρα
535 Χήρος
536 Χρηστέλλα
537 Χρήστος
538 Χριστάλλα
541 Χρίστια
542 Χριστίνα
543 Χριστίνος
544 Χριστοδούλα
545 Χριστόδουλος
546 Χριστοθέα
547 Χριστός
552 Χρίστος
553 Χριστοφόρα
554 Χριστόφορος
555 Χριστώνυμη
556 Χριστώνυμος
557 Χρόνιος
558 Χρυσανδρέας
559 Χρυσάφιος
560 Χρυσαφίς
561 Χρυσηλία
562 Χρυσήλιος
563 Χρυσοπηγή
564 Χρυσοπλόκη
565 Χρυσοπλόκος
566 Χρυσοστόμη
567 Χρυσόστομος
568 Χρυσοτέλειος
569 Χρυστάλλα
572 Ωραιάνθη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία