Εορτές 4 Φεβρουαρίου: Αγία Δοσιθέα Βασίλισσα της Ρωσίας Βούλγη Βούλγης Ιασίμη Ιάσιμος Οσίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτου Σίμη Σίμος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αβράμιος Αβράμιος Άγιος Ιωσὴφ ο Νεομάρτυρας του Χαλεπλή Θεόκτιστος Όσιος Αβραάμ Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Όσιος Κόπρις Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελαρία
3 Αγγελάριος
4 Αγγελική
5 Αγγερούλα
6 Αγγερούλης
7 Αγόραστος
8 Αγράφω
9 Αγρυπνία
10 Αερίας
11 Αθανασία
12 Αθανάσιος
13 Αθεόνα
14 Αικατερίνη
17 Αικατερίνος
18 Αιμιλένια
19 Αιμιλίνα
20 Αίστυ
21 Ακάθιστη
22 Ακακία
23 Ακάκιος
25 Ακεψιμάς
26 Ακίνδυνος
27 Ακρίβη
28 Αλέκα
29 Αλέκος
30 Αλεξάγγελος
31 Αλεξιώτισσα
32 Αλωνία
33 Αλώνιος
34 Αμαλιάννα
35 Αναγνώστης
36 Αναλίζα
37 Ανάργυρη
38 Αναστασία
39 Αναστάσιος
40 Ανδροπελαγία
41 Ανδροπελαγίας
42 Ανεκτή
43 Άνεκτος
44 Ανεμπόδιστη
45 Ανεμπόδιστος
47 Ανερίνα
48 Ανέστης
49 Ανθήλια
50 Ανθηνίκη
51 Ανθοδέσμη
52 Ανθονίκη
53 Ανθυποβάγγελος
54 Αννακαίτη
55 Ανναλίζα
56 Ανναρέα
57 Άνοιξη
58 Αντωνίκη
59 Αντωνίκος
60 Αντώνιος
61 Ανώνυμη
62 Ανώνυμος
63 Απλοδώρα
64 Απλόδωρος
65 Αποστολένα
66 Αποστολία
67 Απόστολος
69 Αρεστή
70 Αριάνθη
71 Άριστος
72 Αροδάφνη
73 Αρσενία
74 Αρσένιος
75 Άρτα
76 Άρτας
77 Ασάφεια
78 Ασάφιος
79 Ασημάκης
80 Ασημίνα
81 Ασπρούλα
82 Αστή
83 Αστός
84 Ασύγκριτη
85 Ασύγκριτος
86 Ασχολία
87 Αυγερινή
88 Αυγερινός
89 Αυτονομία
90 Αφέντρα
91 Αφθονία
92 Αφθόνιος
94 Αφράτος
95 Αφροκόμη
96 Αφροξυλάνθη
97 Αφρούλα
98 Άχθος
99 Βαλσαμή
100 Βαλσάμων
101 Βαμβακία
102 Βάμβαξ
103 Βάνα
104 Βανίνα
105 Βάννα
106 Βαρυτίμη
107 Βαρύτιμος
108 Βαρυψαβάς
109 Βασιανή
110 Βασιάνθη
111 Βασιλεία
112 Βασίλειος
114 Βασιλένια
115 Βασιλοπούλα
116 Βεβαία
117 Βηθλεεμίτισσα
118 Βηχιανή
119 Βηχιανός
122 Βιβέτα
123 Βίλμα
124 Βιολάνθη
125 Βιολάνθης
126 Βρετή
127 Βρετός
128 Βρέφος
129 Γαλακτοτροφούσα
130 Γαλάνθη
131 Γαλάτα
132 Γαλατάς
133 Γαλάτειος
134 Γαλατερούσα
135 Γεάδη
136 Γεάδης
137 Γεννάδιος
138 Γεράκης
139 Γερακίνα
140 Γερασίμη
141 Γεράσιμος
142 Γερόλεμος
143 Γεωργία
144 Γεωργιάννα
145 Γεωργιλιάνα
146 Γεώργιος
147 Γεωργογιάννα
148 Γεωργογιάννης
149 Γιολένα
150 Γιούλα
151 Γιούλης
152 Γιωργιάννα
153 Γιωργοδήμας
154 Γραμματή
155 Γρηγεντία
156 Γρηγέντιος
157 Γρηγορία
158 Γρηγόριος
159 Γρηγοροβία
160 Γρηγορόβιος
161 Δάδας
162 Δακρυρροούσα
163 Δάσιος
164 Δεισδαιμόνα
165 Δεναλία
166 Δεσμάρη
167 Δεσποιγιάννα
168 Δημητράνα
169 Δημητράσπα
170 Δημία
171 Δήμιος
172 Δημοκρατία
173 Διάδοχος
174 Διαλεχτή
175 Διαλεχτός
176 Διγενής
177 Δικαία
178 Δούλη
179 Δωρίνα
180 Εβίνα
181 Εγκυμονούσα
182 Εζεκία
183 Εθνεγερσία
184 Εθνεγέρσιος
185 Ειρηάννα
186 Ειρηλένα
187 Ειρηνάντη
188 Ειρηστέλλα
189 Εισόδιος
190 Εκατονταπυλιανή
191 Εκδίκηση
192 Ελαιανθη
193 Έλβη
194 Ελεάνα
195 Ελεάνθη
196 Ελεήστρια
197 Ελεντίνα
198 Ελεντίνος
199 Ελέσα
200 Ελιάνθη
201 Ελίνα
202 Ελιρόη
203 Ελισσαίος
204 Ελλάδιος
205 Ελπιδηφόρος
206 Έρασμος
207 Έρις
208 Έρμα
209 Ερμηνεία
210 Ερωτοθέα
211 Ευαγγελία
212 Ευάρεστος
213 Ευγενίκη
214 Ευγενίκος
215 Εύη
216 Ευήθιος
217 Ευλαβής
218 Ευλαβία
219 Ευλαμπία
221 Ευλάμπιος
222 Ευλογία
223 Ευλόγιος
224 Ευνούχος
225 Εύρετος
226 Ευρωπαία
227 Ευστάθιος
228 Ευστοργία
229 Ευστόργιος
230 Ευστρατία
231 Ευστράτιος
232 Ευταξία
233 Ευτέξιος
234 Ευτύχης
235 Ευψυχία
236 Ευψύχιος
237 Έφη
238 Εφουλίνα
239 Ζαφειρία
240 Ζένια
241 Ζένιος
242 Ζέτα
243 Ζωή
244 Ζώης
245 Ζωοδόχος
246 Ζώσιμη
247 Ηγουμένη
248 Ηλιογέννητη
249 Ηλιοστάλακτη
250 Ηλιοστάλακτος
251 Ηλιόφωτος
252 Ήρκος
253 Θαυμαστός
254 Θεαγώνη
255 Θεαγώνης
256 Θεμέλη
257 Θεμελίνα
258 Θεογνωσία
259 Θεογνώσιος
260 Θεοδηγία
261 Θεοδούλη
262 Θεόδουλος
264 Θεοείδη
265 Θεόειδος
266 Θεόκλεια
267 Θεοκρίτη
268 Θεοκτίστη
269 Θεόκτιστος
270 Θεολήπτη
271 Θεόληπτος
272 Θεολογία
273 Θεολόγος
274 Θεόπεμπτος
275 Θεοπίστη
276 Θεόπιστος
277 Θεοσέβειος
278 Θεοσκέπαστη
279 Θεοστήρικτος
280 Θεοτόκης
281 Θεοτόκος
282 Θεοτόνια
283 Θεοφύλακτη
284 Θεοφύλακτος
285 Θεοχάρης
286 Θεοχαρία
287 Θεράπων
288 Θέρμων
289 Θέσια
290 Θέσιος
291 Θεσπέσια
292 Θεσσαλονίκη
294 Θυμιούλλα
295 Ιλαρία
296 Ιλαρίων
297 Ίτα
298 Καθολική
299 Καθολικός
300 Καλή
301 Καλήμορφη
302 Καληρόη
303 Καλιάνδη
304 Καλιάνθη
305 Καλίτσα
306 Κάλλη
307 Καλληδόνης
308 Καλλής
309 Καλλιάδης
310 Καλλιάναξ
311 Καλλιάνασσα
312 Καλλιάνειρα
313 Καλλίβιος
314 Καλλιδίκη
315 Καλλίος
316 Καλλιτροπία
317 Καλλίτροπος
318 Καλόγερος
319 Καλόγρια
320 Καλοθετίνα
321 Καλόθετος
322 Καλομαρία
323 Καλός
324 Καριοφύλλης
325 Καριοφυλλιά
326 Καστανία
327 Κατελίνα
328 Κεράνη
329 Κερασία
330 Κεράσιος
331 Κλεόπατρος
332 Κλεοπία
333 Κομάνθη
334 Κοντή
335 Κορίνα
336 Κοσμία
337 Κούλα
338 Κριλένια
339 Κυπριανή
340 Κυπριανός
341 Κυράννα
342 Κυράννας
343 Κυράτσω
344 Κυραψηλή
345 Κυριαίνα
346 Κυριαίνος
347 Κύριλλος
348 Λαμπροτρίτη
349 Λαμπροτρίτης
350 Λατομίτισσα
351 Λεάνθη
352 Λεβέντης
353 Λεβεντία
354 Λελούδα
355 Λεμονιά
356 Λεοντεύς
358 Λίβας
359 Λιθαρή
360 Λυγερή
361 Λυγερός
362 Μακρής
363 Μάλαμας
364 Μαλάμω
365 Μαναθώ
366 Μαρανθία
367 Μαράνθιος
368 Μαργαρίτα
369 Μαργαρίτης
370 Μαριαδώρα
371 Μάριαν
372 Μαριανέτα
373 Μαριάννας
374 Μαριάντζελα
375 Μαριβάνα
376 Μαρίζα
377 Μαριλίλη
378 Μαρκοζάνες
379 Μαρτυρία
380 Μαρτύριος
381 Μαρτυροκλέα
382 Μαρτυροκλής
383 Μαύρα
384 Μαυρικία
385 Μαυρίκιος
386 Μαύρος
387 Μεγαλήνη
388 Μεγάνδρη
389 Μέγανδρος
390 Μεδίμνη
391 Μέδιμνος
392 Μεδουσανθή
393 Μεθοδία
394 Μεθόδιος
395 Μεθυμάκης
396 Μελετία
397 Μελής
398 Μελιντίνος
399 Μελισσάνθη
400 Μελπίνα
401 Μερσίνα
402 Μεταξάς
403 Μεταξία
404 Μήλιος
405 Μηναία
406 Μηναίος
407 Μητροφάνης
408 Μίκαλλος
409 Μόσχω
410 Μπάτη
411 Μπάτης
412 Μπήλιω
413 Μυράνθη
414 Μυράνθης
415 Μυριαλλής
416 Μυροβλύτισσα
417 Μυροφόρα
418 Ναπολεοντία
419 Νάσος
420 Νεονίλλη
421 Νεοφύτα
422 Νεόφυτος
423 Νερένια
424 Νέτζω
425 Νήφων
426 Νικοδιονυσία
427 Νικοδιονύσιος
428 Νικόχριστος
429 Νότα
430 Νουνεχία
431 Νωαίνα
432 Νωαίνης
433 Οικουμένιος
434 Ομορφούλα
435 Ονησίφορος
436 Ορθοδοξία
437 Ορθόδοξος
438 Παγκοσμία
439 Παγκόσμιος
440 Παγώνα
441 Παις
442 Παλαιολογίνα
443 Παλάμουσα
444 Παναγιώτα
445 Παναγιώτης
446 Πανουργιάς
447 Πανταζής
448 Παντάναξ
449 Παντάνασσα
450 Παντελεήμων
451 Παντελεούσα
452 Παντελιάς
453 Παπαδιά
454 Παράμονος
455 Παραμυθία
456 Παραμύθιος
457 Παρασκευή
458 Παράσχη
459 Παράσχος
460 Παρηγόριος
461 Παρθαγάπη
462 Παρίδης
463 Πάροδος
464 Πατήρ
465 Παυσολύπιος
466 Πελάγιος
467 Περιστέρης
468 Περμανθία
469 Περνιακή
470 Περνιακός
471 Πετράντα
472 Πετρώνιος
473 Πηγή
474 Πλουμιστή
475 Πλουσία
476 Πλούσιος
477 Πλουτοδώρα
478 Πλουτόδωρος
479 Ποιμενία
480 Πολυάννα
481 Πολυζώη
482 Πολυκαρπία
483 Πολύκαρπος
484 Πολυτέλεια
485 Πολυτέλειος
486 Ποταμιαίνη
487 Ποταμιαίνος
488 Πούλια
489 Πούλιος
490 Πουλουδία
491 Πουλουδιός
492 Προαναγγελλομένη
493 Προδρομία
494 Πρόδρομος
499 Προσδόκη
500 Προσδόκιος
501 Προχόρη
502 Πρόχορος
503 Πύρινος
504 Ριάνα
505 Ροζάνθη
506 Ροζάνθης
507 Ρούλα
508 Σαντορίνη
509 Σαραντία
510 Σαράντος
511 Σγούρος
512 Σεβαστή
513 Σεβαστός
516 Σιάτης
517 Σίμος
518 Σισώης
519 Σκιαδενή
520 Σκιαδενός
521 Σμαράγδα
522 Σμάραγδος
524 Σοφία
525 Σπηλιοπαναγιώτης
526 Σπήλιος
527 Σπορά
528 Σπόρος
529 Σπυρίδων
530 Σπυριδώνα
531 Σπυρονικόλαος
532 Σταματία
533 Σταματίνος
534 Σταμάτιος
535 Σταύρη
536 Σταυροθέα
537 Σταυρόθεος
538 Σταύρος
539 Στεργία
540 Στεργιακούλης
541 Στέργιος
542 Στυλιανή
543 Στυλιανός
544 Συμέλα
545 Συνετή
546 Συράκος
547 Συρράκος
548 Τάκης
549 Ταξιάρχης 
550 Ταράχη
551 Τεκούσα
552 Τίτσα
553 Τρέα
554 Τριάνθη
555 Τριανταφυλλιά
556 Τριαντάφυλλος
557 Τρίαρος
558 Τριάς
561 Τροοδία
562 Τροόδιος
563 Τρυγών
564 Τρυφερή
565 Τρυφερός
566 Τυφλός
567 Τυχική
568 Τυχικός
569 Φαίη
570 Φανερωμένη
571 Φανή
572 Φανουρία
573 Φανούριος
574 Φιλήσυχη
575 Φιλήσυχος
576 Φιλογονία
577 Φιλογόνιος
578 Φιλόθεος
579 Φλόγα
580 Φλώρα
582 Φυλακτός
583 Φωστηρία
584 Φωστήριος
585 Φωτεινή
586 Φωτεινός
587 Χάιδος
588 Χάιδω
589 Χαραλαμπία
590 Χαράλαμπος
591 Χαριτωμένη
592 Χαριτωμένος
593 Χαρτοφίλης
594 Χελώνα
595 Χήρα
596 Χήρος
597 Χρηστέλλα
598 Χρήστος
599 Χριστάλλα
602 Χρίστια
603 Χριστιανή
604 Χριστιανός
605 Χριστίνα
606 Χριστίνος
607 Χριστοδούλα
608 Χριστόδουλος
609 Χριστοθέα
610 Χριστός
615 Χρίστος
616 Χριστοφόρα
617 Χριστόφορος
618 Χριστώνυμη
619 Χριστώνυμος
620 Χρόνιος
621 Χρυσανδρέας
622 Χρυσάφιος
623 Χρυσαφίς
624 Χρυσηλία
625 Χρυσήλιος
626 Χρυσοπηγή
627 Χρυσοπλόκη
628 Χρυσοπλόκος
629 Χρυσοστόμη
630 Χρυσόστομος
631 Χρυσοτέλειος
632 Χρυστάλλα
635 Χρυστέλλα
636 Ωραιάνθη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία