Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελαρία
3 Αγγελάριος
4 Αγγελική
5 Αγόραστος
6 Αερίας
7 Αθανασία
8 Αθανάσιος
9 Αθεόνα
10 Αικατερίνη
13 Αικατερίνος
14 Αιμιλένια
15 Αιμιλίνα
16 Αίστυ
17 Ακάθιστη
18 Ακακία
19 Ακάκιος
21 Ακεψιμάς
22 Ακίνδυνος
23 Ακρίβη
24 Αλέκα
25 Αλέκος
26 Αλεξάγγελος
27 Αλεξιώτισσα
28 Αλωνία
29 Αλώνιος
30 Αμαλιάννα
31 Αναγνώστης
32 Αναλίζα
33 Ανάργυρη
34 Αναστασία
35 Αναστάσιος
36 Ανδροπελαγίας
37 Ανεκτή
38 Άνεκτος
39 Ανεμπόδιστη
40 Ανεμπόδιστος
42 Ανερίνα
43 Ανέστης
44 Ανθήλια
45 Ανθηνίκη
46 Ανθοδέσμη
47 Ανθυποβάγγελος
48 Αννακαίτη
49 Ανναλίζα
50 Ανναρέα
51 Άνοιξη
52 Αντωνίκη
53 Αντωνίκος
54 Αντώνιος
55 Αποστολένα
56 Αποστολία
57 Απόστολος
59 Αρεστή
60 Αριάνθη
61 Άριστος
62 Αρσενία
63 Αρσένιος
64 Άρτα
65 Αρτάκης
66 Ασάφεια
67 Ασάφιος
68 Ασημάκης
69 Ασημίνα
70 Ασπρούλα
71 Αστή
72 Αστός
73 Ασύγκριτη
74 Ασύγκριτος
75 Ασχολία
76 Αυγερινή
77 Αυγερινός
78 Αυτονομία
79 Αφέντρα
80 Αφθονία
81 Αφθόνιος
83 Αφράτος
84 Αφροκόμη
85 Αφροξυλάνθη
86 Αφρούλα
87 Άχθος
88 Βαλσαμή
89 Βαλσάμων
90 Βαμβακία
91 Βάμβαξ
92 Βάνα
93 Βανίνα
94 Βάννα
95 Βαρυτίμη
96 Βαρύτιμος
97 Βασιανή
98 Βασιάνθη
99 Βασιλεία
100 Βασίλειος
101 Βασιλένια
102 Βασιλοπούλα
103 Βεβαία
104 Βηθλεεμίτισσα
105 Βηχιανή
106 Βηχιανός
109 Βιβέτα
110 Βίλμα
111 Βιολάνθη
112 Βιολάνθης
113 Βρετή
114 Βρετός
115 Βρέφος
116 Γαλακτοτροφούσα
117 Γαλάνθη
118 Γαλάτα
119 Γαλατάς
120 Γαλάτειος
121 Γαλατερούσα
122 Γεάδη
123 Γεάδης
124 Γεννάδιος
125 Γεράκης
126 Γερακίνα
127 Γερασίμη
128 Γεράσιμος
129 Γεωργία
130 Γεωργιάννα
131 Γεωργιλιάνα
132 Γεώργιος
133 Γιολένα
134 Γιούλα
135 Γιούλης
136 Γιωργιάννα
137 Γραμματή
138 Γραμματική
139 Γραμματικός
140 Γρηγεντία
141 Γρηγέντιος
142 Γρηγορία
143 Γρηγόριος
144 Γρηγοροβία
145 Γρηγορόβιος
146 Δάδας
147 Δακρυρροούσα
148 Δάσιος
149 Δεισδαιμόνα
150 Δεναλία
151 Δεσμάρη
152 Δεσποιγιάννα
153 Δημητράνα
154 Δημητράσπα
155 Δημία
156 Δήμιος
157 Δημοκρατία
158 Διάδοχος
159 Διαλεχτή
160 Διαλεχτός
161 Διγενής
162 Δικαία
163 Δούλη
164 Δωρίνα
165 Εβίνα
166 Εγκυμονούσα
167 Εζεκία
168 Εθνεγερσία
169 Εθνεγέρσιος
170 Ειρηάννα
171 Ειρηλένα
172 Ειρηνάντη
173 Ειρηστέλλα
174 Εκατονταπυλιανή
175 Εκδίκηση
176 Ελαιανθη
177 Έλβη
178 Ελεάνα
179 Ελεάνθη
180 Ελεήστρια
181 Ελεντίνα
182 Ελεντίνος
183 Ελιάνθη
184 Ελίνα
185 Ελιρόη
186 Ελισσαίος
187 Ελλάδιος
188 Ελπιδηφόρος
189 Έρασμος
190 Έρις
191 Έρμα
192 Ερμηνεία
193 Ερωτοθέα
194 Ευαγγελία
195 Ευάρεστος
196 Ευγενίκη
197 Ευγενίκος
198 Εύη
199 Ευήθιος
200 Ευλαβής
201 Ευλαβία
202 Ευλαμπία
204 Ευλάμπιος
205 Ευλογία
206 Ευλόγιος
207 Ευμορφία
208 Ευνούχος
209 Εύρετος
210 Ευρωπαία
211 Ευστάθιος
212 Ευστοργία
213 Ευστόργιος
214 Ευστρατία
215 Ευστράτιος
216 Ευταξία
217 Ευτέξιος
218 Ευτύχης
219 Ευψυχία
220 Ευψύχιος
221 Έφη
222 Ζένια
223 Ζένιος
224 Ζέτα
225 Ζωή
226 Ζώης
227 Ζωοδόχος
228 Ζώσιμη
229 Ηλιογέννητη
230 Ηλιοστάλακτη
231 Ηλιοστάλακτος
232 Ηλιόφωτος
233 Ήρκος
234 Θαυμαστός
235 Θεαγώνη
236 Θεαγώνης
237 Θεμέλη
238 Θεμελίνα
239 Θεογνωσία
240 Θεογνώσιος
241 Θεοδηγία
242 Θεοδούλη
243 Θεόδουλος
245 Θεοείδη
246 Θεόειδος
247 Θεόκλεια
248 Θεόκλητη
249 Θεοκρίτη
250 Θεοκτίστη
251 Θεόκτιστος
252 Θεολήπτη
253 Θεόληπτος
254 Θεολογία
255 Θεολόγος
256 Θεόπεμπτος
257 Θεοπίστη
258 Θεόπιστος
259 Θεοσέβιος
260 Θεοσκέπαστη
261 Θεοστήρικτος
262 Θεοτόκης
263 Θεοτόκος
264 Θεοτόνια
265 Θεοφύλακτη
266 Θεοφύλακτος
267 Θεοχάρης
268 Θεοχαρία
269 Θεράπων
270 Θέρμων
271 Θέσια
272 Θέσιος
273 Θεσπέσια
274 Θεσσαλονίκη
275 Θυμιούλλα
276 Ιλαρία
277 Ιλαρίων
278 Ίτα
279 Καλή
280 Καλήμορφη
281 Καληρόη
282 Καλιάνδη
283 Καλιάνθη
284 Καλίτσα
285 Κάλλη
286 Καλληδόνης
287 Καλλής
288 Καλλιάδης
289 Καλλιάναξ
290 Καλλιάνασσα
291 Καλλιάνειρα
292 Καλλίβιος
293 Καλλιδίκη
294 Καλλίος
295 Καλλιτροπία
296 Καλλίτροπος
297 Καλόγερος
298 Καλόγρια
299 Καλοθετίνα
300 Καλόθετος
301 Καλομαρία
302 Καλός
303 Καριοφύλλης
304 Καριοφυλλιά
305 Κατελίνα
306 Κεράνη
307 Κερασία
308 Κεράσιος
309 Κλεόπατρος
310 Κλεοπία
311 Κομάνθη
312 Κοντή
313 Κορίνα
314 Κοσμία
315 Κούλα
316 Κριλένια
317 Κυπριανή
318 Κυπριανός
319 Κυράννα
320 Κυράννας
321 Κυράτσω
322 Κυραψηλή
323 Κυριαίνα
324 Κυριαίνος
325 Κύριλλος
326 Λαμπροτρίτη
327 Λαμπροτρίτης
328 Λατομίτισσα
329 Λεάνθη
330 Λεβέντης
331 Λεβεντία
332 Λελούδα
333 Λεοντεύς
335 Λιθαρή
336 Λυγερή
337 Λυγερός
338 Μακρής
339 Μάλαμας
340 Μαλαματένια
341 Μαναθώ
342 Μαρανθία
343 Μαράνθιος
344 Μαργαρίτα
345 Μαργαρίτης
346 Μαριαδώρα
347 Μάριαν
348 Μαριανέτα
349 Μαριάννας
350 Μαριάντζελα
351 Μαριβάνα
352 Μαρίζα
353 Μαριλίλη
354 Μαρτυρία
355 Μαρτύριος
356 Μαρτυροκλέα
357 Μαρτυροκλής
358 Μαύρα
359 Μαυρικία
360 Μαυρίκιος
361 Μαύρος
362 Μεγάνδρη
363 Μέγανδρος
364 Μεδίμνη
365 Μέδιμνος
366 Μεδουσανθή
367 Μεθοδία
368 Μεθόδιος
369 Μεθυμάκης
370 Μελετία
371 Μελής
372 Μελιντίνος
373 Μελισσάνθη
374 Μελπίνα
375 Μερσίνα
376 Μεταξάς
377 Μεταξία
378 Μήλιος
379 Μηναία
380 Μηναίος
381 Μητροφάνης
382 Μίκαλλος
383 Μόσχω
384 Μπάτη
385 Μπάτης
386 Μυράνθη
387 Μυριανθέας
388 Μυριάνθη
389 Μυροβλύτισσα
390 Μυροφόρα
391 Ναπολεοντία
392 Νάσος
393 Νεονίλλη
394 Νεοφύτα
395 Νεόφυτος
396 Νερένια
397 Νέτζω
398 Νήφων
399 Νικοδιονυσία
400 Νικοδιονύσιος
401 Νικόχριστος
402 Νουνεχία
403 Οικουμένιος
404 Ομορφούλα
405 Ονησίφορος
406 Ορθοδοξία
407 Ορθόδοξος
408 Παγκοσμία
409 Παγκόσμιος
410 Παις
411 Παλάμουσα
412 Παλάμων
413 Παναγιώτα
414 Παναγιώτης
415 Πανταζής
416 Παντάναξ
417 Παντάνασσα
418 Παντελεήμων
419 Παντελεούσα
420 Παντελιάς
421 Παπαδιά
422 Παράμονος
423 Παραμυθία
424 Παραμύθιος
425 Παρασκευή
426 Παράσχη
427 Παράσχος
428 Παρηγόριος
429 Παρθαγάπη
430 Παρίδης
431 Πάροδος
432 Πατήρ
433 Παυσολύπιος
434 Πελάγιος
435 Περιστέρης
436 Περμανθία
437 Περνιακή
438 Περνιακός
439 Πετράντα
440 Πετρώνιος
441 Πηγή
442 Πλουμιστή
443 Πλουσία
444 Πλούσιος
445 Πλουτοδώρα
446 Πλουτόδωρος
447 Ποιμενία
448 Πολυάννα
449 Πολυζώη
450 Πολυκαρπία
451 Πολύκαρπος
452 Πολυτέλεια
453 Πολυτέλειος
454 Πούλια
455 Πούλιος
456 Πουλουδία
457 Πουλουδιός
458 Προαναγγελλομένη
459 Προδρομία
460 Πρόδρομος
461 Προσδόκη
462 Προσδόκιος
463 Προχόρη
464 Πρόχορος
465 Πύρινος
466 Ριάνα
467 Ροζάνθη
468 Ροζάνθης
469 Ρούλα
470 Σαντορίνη
471 Σαραντία
472 Σαράντος
473 Σγούρος
474 Σεβαστή
475 Σεβαστός
478 Σιάτης
479 Σισώης
480 Σκιαδενή
481 Σκιαδενός
482 Σμαράγδα
483 Σμάραγδος
485 Σοφία
486 Σπηλιοπαναγιώτης
487 Σπήλιος
488 Σπορά
489 Σπόρος
490 Σπυρίδων
491 Σπυριδώνα
492 Σπυρονικόλαος
493 Σταματία
494 Σταματίνος
495 Σταμάτιος
496 Σταύρη
497 Σταύρος
498 Στέλιος
499 Στεργία
500 Στεργιακούλης
501 Στέργιος
502 Στυλιανή
503 Στυλιανός
504 Συμέλα
505 Συνετή
506 Συράκος
507 Συρράκος
508 Τάκης
509 Ταξιάρχης 
510 Ταράχη
511 Τεκούσα
512 Τίτσα
513 Τριάνθη
514 Τριανταφυλλιά
515 Τριαντάφυλλος
516 Τρίαρος
517 Τριάς
520 Τροοδία
521 Τροόδιος
522 Τρυγώνα
523 Τρυφερή
524 Τρυφερός
525 Τυφλός
526 Τυχική
527 Τυχικός
528 Φαίη
529 Φανερωμένη
530 Φανή
531 Φανουρία
532 Φανούριος
533 Φιλήσυχη
534 Φιλήσυχος
535 Φιλογονία
536 Φιλογόνιος
537 Φιλόθεος
538 Φλόγα
539 Φυλακτός
540 Φωστηρία
541 Φωστήριος
542 Φωτεινή
543 Φωτεινός
544 Χάιδος
545 Χάιδω
546 Χαραλαμπία
547 Χαράλαμπος
548 Χαριτωμένη
549 Χαριτωμένος
550 Χαρτοφίλης
551 Χελώνα
552 Χήρα
553 Χήρος
554 Χρηστέλλα
555 Χρήστος
556 Χριστάλλα
559 Χρίστια
560 Χριστιανή
561 Χριστιανός
562 Χριστίνα
563 Χριστίνος
564 Χριστοδούλα
565 Χριστόδουλος
566 Χριστοθέα
567 Χριστός
572 Χρίστος
573 Χριστοφόρα
574 Χριστόφορος
575 Χριστώνυμη
576 Χριστώνυμος
577 Χρόνιος
578 Χρυσανδρέας
579 Χρυσάφιος
580 Χρυσαφίς
581 Χρυσηλία
582 Χρυσήλιος
583 Χρυσοπηγή
584 Χρυσοπλόκη
585 Χρυσοπλόκος
586 Χρυσοστόμη
587 Χρυσόστομος
588 Χρυσοτέλειος
589 Χρυστάλλα
592 Ωραιάνθη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία