Εορτές 8 Ιουνίου: Αγία Καλλιόπη Άγιος Ναυκράτιος Ναύκρατις
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Άγιος Μαρκιανός Άγιος Νίκανδρος Άγιος Νίκανδρος Οσία Μελανεία Όσιος Θεόδωρος
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελική
3 Αγγερούλα
4 Αγγερούλης
5 Αγόραστος
6 Αγράφω
7 Αγρυπνία
8 Αερίας
9 Αθανασία
10 Αθανάσιος
11 Αθεόνα
12 Αικατερίνη
15 Αικατερίνος
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Ακάθιστη
20 Ακακία
21 Ακάκιος
23 Ακεψιμάς
24 Ακίνδυνος
25 Ακρίβη
26 Αλέκα
27 Αλέκος
28 Αλεξάγγελος
29 Αλεξιώτισσα
30 Αλωνία
31 Αλώνιος
32 Αμαλιάννα
33 Αναγνώστης
34 Αναλίζα
35 Ανάργυρη
36 Αναστασία
37 Αναστάσιος
38 Ανδροπελαγία
39 Ανδροπελαγίας
40 Ανεκτή
41 Άνεκτος
42 Ανεμπόδιστη
43 Ανεμπόδιστος
45 Ανερίνα
46 Ανέστης
47 Ανθήλια
48 Ανθηνίκη
49 Ανθοδέσμη
50 Ανθονίκη
51 Ανθυποβάγγελος
52 Αννακαίτη
53 Ανναλίζα
54 Ανναρέα
55 Άνοιξη
56 Αντωνίκη
57 Αντωνίκος
58 Αντώνιος
59 Ανώνυμη
60 Ανώνυμος
61 Απλοδώρα
62 Απλόδωρος
63 Αποστολένα
64 Αποστολία
65 Απόστολος
67 Αρεστή
68 Αριάνθη
69 Άριστος
70 Αροδάφνη
71 Αρσενία
72 Αρσένιος
73 Άρτα
74 Άρτας
75 Ασάφεια
76 Ασάφιος
77 Ασημάκης
78 Ασημίνα
79 Ασπρούλα
80 Αστή
81 Αστός
82 Ασύγκριτη
83 Ασύγκριτος
84 Ασχολία
85 Αυγερινή
86 Αυγερινός
87 Αυτονομία
88 Αφέντρα
89 Αφθονία
90 Αφθόνιος
92 Αφράτος
93 Αφροκόμη
94 Αφροξυλάνθη
95 Αφρούλα
96 Άχθος
97 Βαλσαμή
98 Βαλσάμων
99 Βαμβακία
100 Βάμβαξ
101 Βάνα
102 Βανίνα
103 Βάννα
104 Βαρυτίμη
105 Βαρύτιμος
106 Βαρυψαβάς
107 Βασιανή
108 Βασιάνθη
109 Βασιλεία
110 Βασίλειος
112 Βασιλένια
113 Βασιλοπούλα
114 Βεβαία
115 Βηθλεεμίτισσα
116 Βηχιανή
117 Βηχιανός
120 Βιβέτα
121 Βίλμα
122 Βιολάνθη
123 Βιολάνθης
124 Βρετή
125 Βρετός
126 Βρέφος
127 Γαλακτοτροφούσα
128 Γαλάνθη
129 Γαλάτα
130 Γαλατάς
131 Γαλάτειος
132 Γαλατερούσα
133 Γεάδη
134 Γεάδης
135 Γεννάδιος
136 Γεράκης
137 Γερακίνα
138 Γερασίμη
139 Γεράσιμος
140 Γερόλεμος
141 Γεωργία
142 Γεωργιάννα
143 Γεωργιλιάνα
144 Γεώργιος
145 Γεωργογιάννα
146 Γεωργογιάννης
147 Γιολένα
148 Γιούλα
149 Γιούλης
150 Γιωργιάννα
151 Γιωργοδήμας
152 Γραμματή
153 Γρηγεντία
154 Γρηγέντιος
155 Γρηγορία
156 Γρηγόριος
157 Γρηγοροβία
158 Γρηγορόβιος
159 Δάδας
160 Δακρυρροούσα
161 Δάσιος
162 Δεισδαιμόνα
163 Δεναλία
164 Δεσμάρη
165 Δεσποιγιάννα
166 Δημητράνα
167 Δημητράσπα
168 Δημία
169 Δήμιος
170 Δημοκρατία
171 Διάδοχος
172 Διαλεχτή
173 Διαλεχτός
174 Διγενής
175 Δικαία
176 Δούλη
177 Δωρίνα
178 Εβίνα
179 Εγκυμονούσα
180 Εζεκία
181 Εθνεγερσία
182 Εθνεγέρσιος
183 Ειρηάννα
184 Ειρηλένα
185 Ειρηνάντη
186 Ειρηστέλλα
187 Εισόδιος
188 Εκατονταπυλιανή
189 Εκδίκηση
190 Ελαιάνθη
191 Έλβη
192 Ελεάνα
193 Ελεάνθη
194 Ελεήστρια
195 Ελεντίνα
196 Ελεντίνος
197 Ελέσα
198 Ελιάνθη
199 Ελίνα
200 Ελιρόη
201 Ελισσαίος
202 Ελλάδιος
203 Ελπιδηφόρος
204 Έρασμος
205 Έρις
206 Έρμα
207 Ερμηνεία
208 Ερωτοθέα
209 Ευαγγελία
210 Ευάρεστος
211 Ευγενίκη
212 Ευγενίκος
213 Εύη
214 Ευήθιος
215 Ευλαβής
216 Ευλαβία
217 Ευλαμπία
219 Ευλάμπιος
220 Ευλογία
221 Ευλόγιος
222 Ευνούχος
223 Εύρετος
224 Ευρωπαία
225 Ευστάθιος
226 Ευστοργία
227 Ευστόργιος
228 Ευστρατία
229 Ευστράτιος
230 Ευτέξιος
231 Ευτύχης
232 Ευψυχία
233 Ευψύχιος
234 Έφη
235 Εφουλίνα
236 Ζαφειρία
237 Ζένια
238 Ζένιος
239 Ζέτα
240 Ζωή
241 Ζώης
242 Ζωοδόχος
243 Ζώσιμη
244 Ηγουμένη
245 Ηλιογέννητη
246 Ηλιοστάλακτη
247 Ηλιοστάλακτος
248 Ηλιόφωτος
249 Ήρκος
250 Θαυμαστός
251 Θεαγώνη
252 Θεαγώνης
253 Θεμέλη
254 Θεμελίνα
255 Θεογνωσία
256 Θεογνώσιος
257 Θεοδηγία
258 Θεοδούλη
259 Θεόδουλος
261 Θεοείδη
262 Θεόειδος
263 Θεόκλεια
264 Θεοκρίτη
265 Θεοκτίστη
266 Θεόκτιστος
267 Θεολήπτη
268 Θεόληπτος
269 Θεολογία
270 Θεολόγος
271 Θεόπεμπτος
272 Θεοπίστη
273 Θεόπιστος
274 Θεοσέβειος
275 Θεοσκέπαστη
276 Θεοστήρικτος
277 Θεοτόκης
278 Θεοτόκος
279 Θεοτόνια
280 Θεοφύλακτη
281 Θεοφύλακτος
282 Θεοχάρης
283 Θεοχαρία
284 Θέρμων
285 Θέσια
286 Θέσιος
287 Θεσπεσία
288 Θεσσαλονίκη
290 Θυμιούλλα
291 Ιλαρία
292 Ιλαρίων
293 Ίτα
294 Καθολική
295 Καθολικός
296 Καλή
297 Καλήμορφη
298 Καληρόη
299 Καλιάνδη
300 Καλιάνθη
301 Καλίτσα
302 Κάλλη
303 Καλληδόνης
304 Καλλής
305 Καλλιάδης
306 Καλλιάναξ
307 Καλλιάνασσα
308 Καλλιάνειρα
309 Καλλίβιος
310 Καλλιδίκη
311 Καλλίος
312 Καλλιτροπία
313 Καλλίτροπος
314 Καλόγερος
315 Καλόγρια
316 Καλοθετίνα
317 Καλόθετος
318 Καλομαρία
319 Καλός
320 Κανέλλα
321 Κανέλλος
322 Καριοφύλλης
323 Καριοφυλλιά
324 Καστανία
325 Κατελίνα
326 Κεράνη
327 Κερασία
328 Κεράσιος
329 Κλεόπατρος
330 Κομάνθη
331 Κοντή
332 Κορίνα
333 Κοσμία
334 Κούλα
335 Κριλένια
336 Κυπριανή
337 Κυπριανός
338 Κυράννα
339 Κυράννας
340 Κυράτσω
341 Κυραψηλή
342 Κυριαίνα
343 Κυριαίνος
344 Κύριλλος
345 Λαμπροτρίτη
346 Λαμπροτρίτης
347 Λατομίτισσα
348 Λεάνθη
349 Λεβέντης
350 Λεβεντία
351 Λελούδα
352 Λεμονιά
353 Λεοντεύς
355 Λεοντόκαρδη
356 Λεοντόκαρδος
357 Λίβας
358 Λιθαρή
359 Λυγερή
360 Λυγερός
361 Μακρής
362 Μάλαμας
363 Μαλάμω
364 Μαναθώ
365 Μαρανθία
366 Μαράνθιος
367 Μαργαρίτα
368 Μαργαρίτης
369 Μαριαδώρα
370 Μάριαν
371 Μαριανέτα
372 Μαριάννας
373 Μαριάντζελα
374 Μαριβάνα
375 Μαρίζα
376 Μαριλίλη
377 Μαρκοζάνες
378 Μαρτυρία
379 Μαρτύριος
380 Μαρτυροκλέα
381 Μαρτυροκλής
382 Μαύρα
383 Μαυρικία
384 Μαυρίκιος
385 Μαύρος
386 Μεγαλήνη
387 Μεγάνδρη
388 Μέγανδρος
389 Μεδίμνη
390 Μέδιμνος
391 Μεδουσανθή
392 Μεθοδία
393 Μεθόδιος
394 Μεθυμάκης
395 Μελετία
396 Μελής
397 Μελιντίνος
398 Μελισσάνθη
399 Μελπίνα
400 Μερσίνα
401 Μεταξάς
402 Μεταξία
403 Μήλιος
404 Μηναία
405 Μηναίος
406 Μητροφάνης
407 Μίκαλλος
408 Μόσχω
409 Μπάτη
410 Μπάτης
411 Μπήλιω
412 Μυράνθη
413 Μυράνθης
414 Μυριαλλής
415 Μυροβλύτισσα
416 Μυροφόρα
417 Ναπολεοντία
418 Νάσος
419 Νεονίλλη
420 Νεοφύτα
421 Νεόφυτος
422 Νερένια
423 Νέτζω
424 Νήφων
425 Νικοδιονυσία
426 Νικοδιονύσιος
427 Νικόχριστος
428 Νουνεχία
429 Νωαίνα
430 Νωαίνης
431 Οικουμένιος
432 Ομορφούλα
433 Ονησίφορος
434 Ορθοδοξία
435 Ορθόδοξος
436 Παγκοσμία
437 Παγκόσμιος
438 Παγώνα
439 Παις
440 Παλαιολογίνα
441 Παλάμουσα
442 Παναγιώτα
443 Παναγιώτης
444 Πανουργιάς
445 Πανταζής
446 Παντάναξ
447 Παντάνασσα
448 Παντελεήμων
449 Παντελεούσα
450 Παντελιάς
451 Παπαδιά
452 Παράμονος
453 Παραμυθία
454 Παραμύθιος
455 Παρασκευή
456 Παράσχη
457 Παράσχος
458 Παρηγόριος
459 Παρθαγάπη
460 Παρίδης
461 Πάροδος
462 Πατήρ
463 Παυσολύπιος
464 Πελάγιος
465 Περιστέρης
466 Περμανθία
467 Περνιακή
468 Περνιακός
469 Πετράντα
470 Πετρώνιος
471 Πηγή
472 Πλουμιστή
473 Πλουσία
474 Πλούσιος
475 Πλουτοδώρα
476 Πλουτόδωρος
477 Ποιμενία
478 Πολυάννα
479 Πολυζώη
480 Πολυκαρπία
481 Πολύκαρπος
482 Πολυτέλεια
483 Πολυτέλειος
484 Ποταμιαίνη
485 Ποταμιαίνος
486 Πούλια
487 Πούλιος
488 Πουλουδία
489 Πουλουδιός
490 Προαναγγελλομένη
491 Προδρομία
492 Πρόδρομος
497 Προσδόκη
498 Προσδόκιος
499 Προχόρη
500 Πρόχορος
501 Πύρινος
502 Ριάνα
503 Ροζάνθη
504 Ροζάνθης
505 Ρούλα
506 Σαντορίνη
507 Σαραντία
508 Σαράντος
509 Σγούρος
510 Σεβαστή
511 Σεβαστός
514 Σιάτης
515 Σίμος
516 Σισώης
517 Σκιαδενή
518 Σκιαδενός
519 Σμαράγδα
520 Σμάραγδος
522 Σοφία
523 Σπηλιοπαναγιώτης
524 Σπήλιος
525 Σπορά
526 Σπόρος
527 Σπυρίδων
528 Σπυριδώνα
529 Σπυρονικόλαος
530 Σταματία
531 Σταματίνος
532 Σταμάτιος
533 Σταύρη
534 Σταυροθέα
535 Σταυρόθεος
536 Σταύρος
537 Στεργία
538 Στεργιακούλης
539 Στέργιος
540 Στυλιανή
541 Στυλιανός
542 Συμέλα
543 Συνετή
544 Συράκος
545 Συρράκος
546 Τάκης
547 Ταξιάρχης 
548 Ταράχη
549 Τεκούσα
550 Τίτσα
551 Τρέα
552 Τριάνθη
553 Τριανταφυλλιά
554 Τριαντάφυλλος
555 Τρίαρος
556 Τριάς
559 Τροοδία
560 Τροόδιος
561 Τρυγών
562 Τρυφερή
563 Τρυφερός
564 Τυφλός
565 Τυχική
566 Τυχικός
567 Φαίη
568 Φανερωμένη
569 Φανή
570 Φανουρία
571 Φανούριος
572 Φιλήσυχη
573 Φιλήσυχος
574 Φιλογονία
575 Φιλογόνιος
576 Φιλόθεος
577 Φλόγα
578 Φλώρα
580 Φυλακτός
581 Φωστηρία
582 Φωστήριος
583 Φωτεινή
584 Φωτεινός
585 Χάιδος
586 Χάιδω
587 Χαραλαμπία
588 Χαράλαμπος
589 Χαριτωμένη
590 Χαριτωμένος
591 Χαρτοφίλης
592 Χελώνα
593 Χήρα
594 Χήρος
595 Χρηστέλλα
596 Χρήστος
597 Χριστάλλα
600 Χρίστια
601 Χριστιανή
602 Χριστιανός
603 Χριστίνα
604 Χριστίνος
605 Χριστοδούλα
606 Χριστόδουλος
607 Χριστοθέα
608 Χριστός
613 Χρίστος
614 Χριστοφόρα
615 Χριστόφορος
616 Χριστώνυμη
617 Χριστώνυμος
618 Χρόνιος
619 Χρυσανδρέας
620 Χρυσάφιος
621 Χρυσαφίς
622 Χρυσηλία
623 Χρυσήλιος
624 Χρυσοπηγή
625 Χρυσοπλόκη
626 Χρυσοπλόκος
627 Χρυσοστόμη
628 Χρυσόστομος
629 Χρυσοτέλειος
630 Χρυστάλλα
633 Χρυστέλλα
634 Ωραιάνθη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία