Εορτές 17 Μαΐου: Αγία Ιουνία 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Ιουνίας Άγιος Παμφύλων Άγιος Σολόχων Ανδρονίκη Μαϊδούλφη Μαϊδούλφος Παμφαμήρ Παμφαμήρα Παμφύλη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Όσιος Νεκτάριος
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγνή
8 Αδμήτη
9 Αίγειρος
10 Αίγη
11 Αίγινα
13 Αίγλη
14 Αιθούσα
15 Αιωπίς
16 Ακάστη
17 Ακταία
18 Αλία
19 Αλιμήδη
20 Αλκίππη
22 Αλκυών
23 Αλσηΐς
24 Αλφεσίβοια
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφινόμη
29 Αμφιρρόη
30 Αμφιρώ
31 Αμφιτρίτη
32 Ανθή
33 Ανθηδόνη
35 Αργυρά
36 Αρέθουσα
37 Αρμονία
38 Αρσινόη
39 Ασία
40 Αστερία
41 Αστερόπη
42 Αυτονόη
43 Βαθύκλεια
44 Βάλανος
45 Βυβλίς
46 Γαλαξαύρη
47 Γαλάτεια
48 Γαλήνη
49 Γανυμήδα
50 Γλαύκη
51 Γλαυκονόμη
52 Δανάη
53 Δείκος
54 Δεξιθέα
55 Διώνη
56 Δριμώ
58 Δρυόπις
59 Δυναμήνη
60 Ερύθεια
61 Ερωφίλη
62 Εσπερέθουσα
63 Εσπερίς
64 Εστία
65 Εύα
66 Ευαγόρη
67 Ευάδνη
68 Ευάρνη
69 Εύβοια
70 Ευδυΐα
71 Ευδώη
72 Ευδώρη
73 Ευθυμία
74 Ευκαρπία
75 Ευκράτη
76 Ευλιμένη
77 Ευμόλπη
78 Ευνίκη
79 Ευπόμπη
80 Ευρυδίκη
81 Ευρώπη
82 Εύφημη
83 Εφυδάτια
84 Ζευξώ
85 Ηιόνη
86 Ηλέκτρα
87 Ησιόνη
88 Θάλεια
90 Θεισόα
91 Θέμις
92 Θεμιστώ
93 Θεονύμφη
94 Θέτις
95 Θόη
96 Θόωσα
97 Θρoνία
98 Ιάκχη
99 Ιάνειρα
100 Ιάνθη
101 Ιδαία
102 Ιδυία
103 Ιππη
104 Ιπποθόη
105 Ιππονόη
106 Ιππώ
107 Ίσιρα
108 Καλιάδνη
109 Καλλιγένεια
110 Καλλιρόη
111 Καλλίστη
112 Καλλιφάεια
113 Καλυψώ
115 Καμάρινα
116 Κάπελη
117 Καρύα
118 Κασταλία
119 Κελαινώ
120 Κερκηίς
121 Κέρκυρα
122 Κλεοδώρα
123 Κλυμέμη
124 Κλυμένη
125 Κλυτίη
126 Κοκκυκώ
127 Κορωνίς
128 Κράνεια
129 Κραντώ
130 Κρήτη
131 Κρισίη
132 Κροκάλη
133 Κυανέη
134 Κυάνη
135 Κυδίππη
136 Κυματολήγη
137 Κυμοδόκη
138 Κυμοθόη
139 Κυμοπόλεια
140 Κυμώ
141 Κυρήνη
142 Λαμπηθώ
143 Λαομέδεια
144 Λειαγόρη
145 Λεύκια
146 Λιβύη
147 Λίλαια
148 Λιμνώρεια
149 Λιπάρα
150 Λυσιάνασσα
151 Λωτίς
152 Μαία
153 Μάιρα
154 Μάκρις
155 Μαλίς
157 Μαρία
158 Μαρίκα
159 Μέθη
160 Μεθώνη
161 Μελανίππη
162 Μελία
163 Μελίτεια
164 Μέμφις
165 Μενεσθώ
166 Μενίππη
167 Μερόπη
168 Μηλόβοσις
169 Μήτις
170 Μινθώ
171 Μορέα
172 Μύστις
173 Νανά
174 Νέαιρα
175 Νέδα
176 Νέδη
177 Νεόμηρις
178 Νεράιδα
179 Νεράιδος
180 Νημερτής
181 Νηρηίς
182 Νήσια
183 Νυχεία
184 Ξάνθη
185 Ορσηίς
186 Ουρανία
188 Παλλήνη
190 Πανόπεια
191 Πασιθέα
192 Πειθώ
193 Πεισιθόη
194 Περθώ
195 Περσηίς
196 Πέτρα
197 Πιόνη
198 Πλαυκία
199 Πληξαύρα
200 Πληξαύρη
201 Πλουτώ
202 Πλωτώ
203 Πολυδώρα
204 Πολυνόη
205 Ποντοπόρεια
206 Προνόη
207 Πρυμνώ
208 Ρήνη
209 Σαλμακίς
210 Σαώ
211 Σπάρτη
212 Σπειώ
213 Στερόπη
214 Στονυχία
215 Στυξ
216 Συκή
217 Ταϋγέτη
218 Τελεσθώ
220 Τιθορέα
221 Τύχη
222 Φέρουσα
223 Φθονία
225 Φτελέα
226 Φυγαλία
227 Φωσθονία
230 Χαρίκλεια
231 Χρυσηίς
232 Χρυσόθεμις
233 Χρυσοτέλεια
234 Ψαμάθη
235 Ωκεανίς
236 Ωκυρρόη
237 Ωρείθυια
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία