Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Άβας
2 Άγριος
3 Άγχιος
4 Αίσακος
5 Αμύδας
6 Άμυκος
7 Αμφίων
8 Ανφαχος
9 Αοβολος
10 Αργεύς
11 Αρήος
12 Άρητος
13 Αρκέας
14 Αρμαδίων
15 Αρμανδίων
16 Άρπαγος
17 Ασβόλος
18 Άστυλος
19 Αφαρεύς
20 Αφείδας
21 Βηροκτόνος
22 Βιάνωρ
23 Βραβήνωρ
24 Βρήεος
25 Βρόμιος
26 Γρύνειος
27 Γρυφαίος
28 Δάφνης
29 Δημολέων
30 Δίκτυς
31 Δόρπος
32 Δορύλαος
33 Δορύλας
34 Δούπων
35 Δρύαλος
36 Δυναίος
37 Έλατος
38 Έλιμος
39 Ελύμας
40 Εμμάχιας
41 Ενοπίων
42 Ερίγδουπος
43 Ετίφυλος
44 Ευρυέος
45 Ευρύνομος
46 Ευρυνσμός
47 Ευρυτίων
48 Θαύμας
49 Θηράμων
50 Θηρεύς
51 Θούριος
52 Ίππασος
53 Ιπποτίων
54 Ισοπλής
55 Ιφίνοος
56 Κενταυρίς
57 Κένταυρος
58 Κλάνις
59 Κριέων
60 Κρότος
61 Κύλωνας
62 Κυρηναίος
63 Λατρεύς
64 Λούπων
65 Λυκάβας
66 Λύκητος
67 Λυκίδας
68 Λυκόδας
69 Λύκος
70 Μάρης
71 Μέδων
72 Μελαγχαίτης
73 Μελανεύς
74 Μέρμερος
75 Μίμας
76 Μόνυχος
77 Νέσσος
78 Νεφέλη
79 Νύκεων
80 Ξόνιος
81 Οδιέης
82 Όϊκλος
83 Όμαδος
84 Όρειος
85 Ορνεύς
86 Ούρειος
87 Παιάντωρ
88 Παλύνωρ
89 Πατραίος
90 Πεεραίος
91 Περιμπίδης
92 Πέτρος
93 Ποιοήνωρ
94 Πραξίων
95 Πυράκμων
96 Πύρης
97 Ριφεύς
98 Ροίεος
99 Ρόικος
100 Ροίτος
101 Σρύαλος
102 Τηλεβόας
103 Υλαίος
104 Φαιοκόμης
105 Φρίξος
106 Φρύξος
107 Φώλος
108 Χθόνιος
109 Χρόμιος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία