Εορτές 8 Φεβρουαρίου: Άγιος Περγέτος Άγιος Φιλάδελφος Περγέτη Φιλαδέλφεια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Πάφου Αγία Μάρθα η οσιομάρτυρας Άγιος Αγαθάγγελος Επίσκοπος Δαμασκού Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Άγιος Νικηφόρος Άγιος Πολύκαρπος Άγιος Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Άγιος Στέφανος Οσιομάρτυρας Λυκαρίων Όσιος Πολύκαρπος Προφήτης Ζαχαρίας
1 Άβας
2 Άγριος
3 Άγχιος
4 Αίσακος
5 Αμύδας
6 Αμφίων
7 Ανφαχος
8 Αοβολος
9 Αργεύς
10 Αρηος
11 Άρητος
12 Αρκέας
13 Αρμαδίων
14 Αστύλος
15 Αφαρεύς
16 Αφείδας
17 Βηροκτόνος
18 Βιάνωρ
19 Βραβήνωρ
20 Βρόμιος
21 Γρυφαίος
22 Δάφνης
23 Δημολέων
24 Δίκτυς
25 Δόρπος
26 Δορύλαος
27 Δορύλας
28 Δούπων
29 Δρύαλος
30 Δυναίος
31 Έλατος
32 Έλιμος
33 Ελύμας
34 Εμμάχιας
35 Ενοπίων
36 Ερίγδουπος
37 Ετίφυλος
38 Ευρυέος
39 Ευρύνομος
40 Ευρυνσμός
41 Ευρυτίων
42 Θαύμας
43 Θηράμων
44 Θηρεύς
45 Θούριος
46 Ιμβρεύς
47 Ίππασος
48 Ιπποτίων
49 Ισοπλής
50 Ιφίνοος
51 Κενταύρα
52 Κένταυρος
53 Κλάνις
54 Κριέων
55 Κρότος
56 Κύλωνας
57 Κυρηναίος
58 Λατρεύς
59 Λούπων
60 Λυκάβας
61 Λύκητος
62 Λυκίδας
63 Λυκόδας
64 Λύκος
65 Μάρης
66 Μέδων
67 Μελαγχαίτης
68 Μελανεύς
69 Μέρμερος
70 Μίμας
71 Μόνυχος
72 Νέσσος
73 Νεφέλη
74 Νύκεων
75 Ξόνιος
76 Οδιέης
77 Όϊκλος
78 Όμαδος
79 Όρειος
80 Ορνεύς
81 Ούρειος
82 Παιάντωρ
83 Παλύνωρ
84 Πατραίος
85 Πεεραίος
86 Περιμπίδης
87 Πέτρος
88 Ποιοήνωρ
89 Πραξίων
90 Πυράκμων
91 Πύρης
92 Ριφεύς
93 Ροίεος
94 Ρόικος
95 Ροίτος
96 Σρύαλος
97 Τηλεβόας
98 Υλαίος
99 Φαιοκόμης
100 Φρίξος
101 Φρύξος
102 Φώλος
103 Χθόνιος
104 Χρόμιος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία