Εορτές 25 Μαρτίου: Ανουτσιάτα Ανουτσιάτης Εθνάρχης Εθναρχία Εθνεγερσία Εθνεγέρσιος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σενουφία Σενούφιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αναγνώστης Στριφτόμπολας Δήμος Τσέλιος Ικέσια Ικέσιος Λάτρης Κανέλλα Κανέλλος Δεληγιάννης Κομνάς Τράκας Λαμπέτης Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Λόρδος Βύρων Μαντώ Μαυρογένους Παλαιολόγος Μπενιζέλος Πανουργιάς Ξεροδημήτρης Σταϊκη Στάικος Σταϊκόπουλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Πελαγία Αγία Πελαγία η Μάρτυς Άγιος Σαβινιανός Γλυκέρα η Θεσπική Δέσποινα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κύπρις Μαντόνα, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μαρία, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μάριος Μεγαλόχαρη Όσιος Τίμων ο Ερημίτης Παναγία η Ευαγγελίστρα Παναγιώτα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σουμέλα Σουμελάς
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αίγινα
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχυλίς
25 Βιάγκα
26 Βιλιστίχη
27 Βόα
28 Βοΐσκα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Γύγη
37 Δανάη
38 Δημηλάτα
39 Δημώ
40 Διδύμη
41 Διοτίμα
42 Δοξιθέα
43 Δροσίς
44 Δωρίχα
45 Ειρήνη
47 Ερμιόνη
48 Ερπυλλίς
49 Ερωτηίς
50 Ευάρδη
51 Εύκλεια
52 Ευξίππη
53 Ευφροσύνη
54 Ηδεία
55 Ηδύλη
56 Θαΐς
57 Θαλασσία
58 Θαργηλία
59 Θαυμάρια
60 Θεανώ
61 Θεοδότη
62 Θεολύτη
63 Θεττάλη
64 Θεωρίς
65 Θρυαλλίς
66 Ιερόκλεια
67 Ιόεσσα
68 Ιππαρχία
69 Ιππάφεσις
70 Ισθμιάς
71 Καλλιστράτη
72 Καναλίς
73 Κοναλλίς
74 Κόρη
75 Κορωνίς
76 Κρατίνα
77 Κροκάλη
78 Κρωβύλη
80 Κυμβάλιον
81 Κύννα
82 Κυρήνη
83 Λαγίς
84 Λαγίσκα
85 Λαΐς
86 Λαμία
87 Λάμια
88 Λαμπυρίς
89 Λαμπώ
90 Λαπάδιον
91 Λασθένεια
92 Λέαινα
93 Λεοντία
94 Λοπάδιον
95 Λυδία
96 Λύκα
97 Λύκαινα
98 Λυναιτόκυστον
99 Λύρα
100 Λυσανία
101 Λυσιδίκη
102 Μάγος η
103 Μαμμάριον
104 Μανία
105 Μαρώνεια
106 Μεγαλοστράτη
107 Μεγάρα
108 Μέγιλλα
109 Μεδοντιάς
110 Μετάνειρα
111 Μητίχη
112 Μικώ
113 Μνάσα
114 Μνησαρέτη
115 Μνησίς
116 Μούσα
117 Μυλτώ
118 Μύρινα
119 Μυρρίνη
120 Μυρτίς
121 Μύστα
122 Μύστις
123 Ναννάριον
124 Νάννιον
125 Ναννώ
126 Νέαιρα
127 Νίκη
130 Νικίππη
131 Νικοστρατίς
132 Ξενοδάμεια
133 Οία
134 Ολυμπιάς
135 Οπώρα
136 Παγκάστη
137 Παλαίστρα
138 Παλαιστώ
139 Παμφίλη
140 Παναρέτη
141 Παννυχίς
142 Παρθενίς
143 Πάροινος
144 Παρόραμα
145 Πασιφάη
146 Πασιφίλη
147 Πατροφίλη
148 Πετάλη
149 Πλαγγών
150 Ποθεινή
151 Πολύκλεια
152 Πολυξένη
153 Πράξυλλα
154 Προδίκη
155 Πυθιάς
156 Πυθιονίκη
157 Πυνθονίκη
158 Πυραλίς
159 Ροδόκλεια
160 Ροδόπη
161 Σαλμωνίς
162 Σαπφώ
163 Σατύρα
164 Σεκλίνη
165 Σθενέλη
166 Σιγή
167 Σιμαίθα
168 Σιμμίχη
169 Σινώπη
170 Σκιώνη
171 Σμίκρη
172 Σταγών
173 Στρατόλα
174 Στρατονίκη
175 Στρυβήλη
176 Σωσσάνδρα
177 Τιγρίς
178 Τιμάνδρα
179 Τιμάριον
180 Τρυφωνία
181 Υάκινθις
182 Υμνίς
183 Φάνιον
184 Φανοστράτη
185 Φίλα
186 Φιλαινίς
187 Φιλάνδρα
188 Φίλη
189 Φιλήμουσα
190 Φιλίνη
191 Φιλίσκη
192 Φιλοξένη
193 Φιλουμένη
194 Φιλύρα
195 Φιλώτις
196 Φοίβη
198 Φορμίσιον
199 Φρύνη
200 Χαρίκλεια
201 Χαριτοβλέφαρος
202 Χαριτώ
203 Χίμαιρα
204 Χορηγίς
205 Χρυσάριον
206 Χρύση
207 Χρύσιλλα
208 Χρυσογόνη
209 Ψαμάθεια
210 Ώκιμον
211 Ωφελία
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία