Εορτές 1 Δεκεμβρίου: Άγιος Θεόκλητος Επίσκοπος Λακεδαιμονίας Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων Ναούμ ο Ελκεσαίος Ναούμα Φιλαρέτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιθούσα η Νύμφη Αιθούσιος Ηλέκτρα Πλειάδα Λαμπηθώ Ἁλκυόνη Πλειάδα Μαία Πλαυκία Πλαύκιος Πλειάδα Πλείας Πλειώνη Πρώτις Στερόπη Πλειάδα Στονυχία Ταϋγέτη Ταΰγετος Υρία Υριέας
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανανίας ο Πέρσης Άγιος Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Άγιος Σολόχων Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Αρετή Όσιος Αντώνιος ο Νέος
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγλαΐα
9 Αγωνίς
10 Αίγινα
12 Αιξ
13 Ακροτελεύτιον
14 Αλεξία
15 Άλκη
16 Αναϊτις
17 Ανθή
18 Άντια
19 Αξίνη
20 Αρισταγόρα
21 Αριστόκλεια
22 Αρχεάνασσα
23 Αρχιδίκη
24 Αρχίππη
25 Ασπασία
26 Αστερία
27 Αυδάτα
28 Βακχίς
29 Βακχυλίς
30 Βιάγκα
31 Βιλιστίχη
32 Βόα
33 Βοΐσκα
34 Βρόμιον
35 Γλυκέρα
36 Γνάθαινα
37 Γναθαίνιον
38 Γοργόνα
39 Γράμμη
40 Γρυμαία
41 Γύγη
42 Δανάη
43 Δημηλάτα
44 Δημώ
45 Διδύμη
46 Διοτίμα
47 Δοξιθέα
48 Δροσίς
49 Δωρίχα
50 Ειρήνη
52 Ερμιόνη
53 Ερπυλλίς
54 Ερωτηίς
55 Ευάρδη
56 Εύκλεια
57 Ευξίππη
58 Ευφορία
59 Ευφροσύνη
60 Ηδεία
61 Ηδύλη
62 Θαλασσία
63 Θαργηλία
64 Θαυμάρια
65 Θεανώ
66 Θεοδότη
67 Θεολύτη
68 Θεττάλη
69 Θεωρίς
70 Θρυαλλίς
71 Ιερόκλεια
72 Ιόεσσα
73 Ιππαρχία
74 Ιππάφεσις
75 Ισθμιάς
76 Καλλιστράτη
77 Κοναλλίς
78 Κόρη
79 Κορωνίς
80 Κρατίνα
81 Κροκάλη
82 Κρωβύλη
84 Κυμβάλιον
85 Κύννα
86 Κυρήνη
87 Λαγίς
88 Λαγίσκα
89 Λαΐς
90 Λαμία
91 Λάμια
92 Λαμπυρίς
93 Λαμπώ
94 Λαπάδιον
95 Λασθένεια
96 Λέαινα
97 Λεοντία
98 Λοπάδιον
99 Λυδία
100 Λύκα
101 Λύκαινα
102 Λυναιτόκυστον
103 Λύρα
104 Λυσανία
105 Λυσιδίκη
106 Μάγισσα
107 Μαμμάριον
108 Μανία
109 Μαρώνεια
110 Μεγαλοστράτη
111 Μεγάρα
112 Μέγιλλα
113 Μεδοντιάς
114 Μετάνειρα
115 Μητίχη
116 Μικώ
117 Μνάσα
118 Μνησαρέτη
119 Μνησίς
120 Μούσα
121 Μυλτώ
122 Μύρινα
123 Μυρρίνη
124 Μυρτίς
125 Μύστα
126 Μύστις
127 Ναννάριον
128 Νάννιον
129 Ναννώ
130 Νέαιρα
131 Νίκη
134 Νικίππη
135 Νικοστρατίς
136 Ξενοδάμεια
137 Οία
138 Ολυμπιάς
139 Οπώρα
140 Παγκάστη
141 Παλαίστρα
142 Παλαιστώ
143 Παμφίλη
144 Παναρέτη
145 Παννυχίς
146 Παρθενίς
147 Πάροινος
148 Παρόραμα
149 Πασιφάη
150 Πασιφίλη
151 Πατροφίλη
152 Πετάλη
153 Πλαγγών
154 Ποθεινή
155 Πολύκλεια
156 Πολυξένη
157 Πράξυλλα
158 Προδίκη
159 Πυθιάς
160 Πυθιονίκη
161 Πυνθονίκη
162 Πυραλίς
163 Ροδόκλεια
164 Ροδόπη
165 Σαλμωνίς
166 Σαπφώ
167 Σατύρα
168 Σεκλίνη
169 Σθενέλη
170 Σιγή
171 Σιμαίθα
172 Σιμμίχη
173 Σινώπη
174 Σκιώνη
175 Σκοτία
176 Σμίκρη
177 Σταγών
178 Στρατόλα
179 Στρατονίκη
180 Στρυβήλη
181 Σωσσάνδρα
182 Τιγρίς
183 Τιμάνδρα
184 Τιμάριον
185 Τρυφωνία
186 Υάκινθις
187 Υμνίς
188 Φάνιον
189 Φανοστράτη
190 Φίλα
191 Φιλαινίς
192 Φιλάνδρα
193 Φίλη
194 Φιλήμουσα
195 Φιλίνη
196 Φιλίσκη
197 Φιλοξένη
198 Φιλουμένη
199 Φιλύρα
200 Φιλώτις
201 Φοίβη
203 Φορμίσιον
204 Φρύνη
205 Χαρίκλεια
206 Χαριτοβλέφαρος
207 Χαριτώ
208 Χίμαιρα
209 Χορηγίς
210 Χρυσάριον
211 Χρύση
212 Χρύσιλλα
213 Χρυσογόνη
214 Ψαμάθεια
215 Ώκιμον
216 Ωφελία
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία