Εορτές 6 Δεκεμβρίου: Άγιος Αέρος ο επίσκοπος Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας Άγιος Νισέρ Αερία Νικολία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άκαστος Άκτωρ Αλιμήδης Αμεινικλής ο Κορίνθιος Αμύρα Άμυρος Αμφίαλος Αμφιαράη Αμφιάραος Αμφιδάμα Αμφιδάμας Αργοναύτη Αργοναύτης Άργος των Θεσπιών Αυγεία Αυγείας ο Αργοναύρης Βούτης Ευμάχη Εύμαχος ο Ρόδιος Ευρύαλος Ζήτης Ίδμων Καινέας Κάλαϊς ο Θράκας Κήυξ Κλυτίος Κνήμος ο Λακεδαιμόνιος Λαέρτη Λαέρτης Μαρέα Μόψος Ναυσικά Νωνάς Νώνη Περικλυμένη Περικλύμενος Πηνελάη Πηνέλεως Πολυδεύκη Πολυδεύκης Πολύφημος Πρίασος ο Αργοναύτης Πυθέας ο Μασσαλιώτης Τορπιλία Τορπίλιος Ύλας Υψιπύλη Υψίπυλος Φέρεκλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Αντώνιος ο «ἐν Σιήσκῳ» Όσιος Νείλος ο Νέος και θαυματουργός Άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος Καραμάνος ή Κασσέτης
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αίγινα
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχυλίς
25 Βιάγκα
26 Βιλιστίχη
27 Βόα
28 Βοΐσκα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Γύγη
37 Δανάη
38 Δημηλάτα
39 Δημώ
40 Διδύμη
41 Διοτίμα
42 Δοξιθέα
43 Δροσίς
44 Δωρίχα
45 Ειρήνη
47 Ερμιόνη
48 Ερπυλλίς
49 Ερωτηίς
50 Ευάρδη
51 Εύκλεια
52 Ευξίππη
53 Ευφροσύνη
54 Ηδεία
55 Ηδύλη
56 Θαΐς
57 Θαλασσία
58 Θαργηλία
59 Θαυμάρια
60 Θεανώ
61 Θεοδότη
62 Θεολύτη
63 Θεττάλη
64 Θεωρίς
65 Θρυαλλίς
66 Ιερόκλεια
67 Ιόεσσα
68 Ιππαρχία
69 Ιππάφεσις
70 Ιππη
71 Ισθμιάς
72 Καλλιστράτη
73 Καναλίς
74 Κοναλλίς
75 Κόρη
76 Κορωνίς
77 Κρατίνα
78 Κροκάλη
79 Κρωβύλη
81 Κυμβάλιον
82 Κύννα
83 Κυρήνη
84 Λαγίς
85 Λαγίσκα
86 Λαΐς
87 Λαμία
88 Λάμια
89 Λαμπυρίς
90 Λαμπώ
91 Λαπάδιον
92 Λασθένεια
93 Λέαινα
94 Λεοντία
95 Λοπάδιον
96 Λυδία
97 Λύκα
98 Λύκαινα
99 Λυναιτόκυστον
100 Λύρα
101 Λυσανία
102 Λυσιδίκη
103 Μάγος η
104 Μαμμάριον
105 Μανία
106 Μαρώνεια
107 Μεγαλοστράτη
108 Μεγάρα
109 Μέγιλλα
110 Μεδοντιάς
111 Μετάνειρα
112 Μητίχη
113 Μικώ
114 Μνάσα
115 Μνησαρέτη
116 Μνησίς
117 Μούσα
118 Μυλτώ
119 Μύρινα
120 Μυρρίνη
121 Μυρτίς
122 Μύστα
123 Μύστις
124 Ναννάριον
125 Νάννιον
126 Ναννώ
127 Νέαιρα
128 Νίκη
131 Νικίππη
132 Νικοστρατίς
133 Ξενοδάμεια
134 Οία
135 Ολυμπιάς
136 Οπώρα
137 Παγκάστη
138 Παλαίστρα
139 Παλαιστώ
140 Παμφίλη
141 Παναρέτη
142 Παννυχίς
143 Παρθενίς
144 Πάροινος
145 Παρόραμα
146 Πασιφάη
147 Πασιφίλη
148 Πατροφίλη
149 Πετάλη
150 Πλαγγών
151 Ποθεινή
152 Πολύκλεια
153 Πολυξένη
154 Πράξυλλα
155 Προδίκη
156 Πυθιάς
157 Πυθιονίκη
158 Πυνθονίκη
159 Πυραλίς
160 Ροδόκλεια
161 Ροδόπη
162 Σαλμωνίς
163 Σαπφώ
164 Σατύρα
165 Σεκλίνη
166 Σθενέλη
167 Σιγή
168 Σιμαίθα
169 Σιμμίχη
170 Σινώπη
171 Σκιώνη
172 Σμίκρη
173 Σταγών
174 Στρατόλα
175 Στρατονίκη
176 Στρυβήλη
177 Σωσσάνδρα
178 Τιγρίς
179 Τιμάνδρα
180 Τιμάριον
181 Τρυφωνία
182 Υάκινθις
183 Υμνίς
184 Φάνιον
185 Φανοστράτη
186 Φίλα
187 Φιλαινίς
188 Φιλάνδρα
189 Φίλη
190 Φιλήμουσα
191 Φιλίνη
192 Φιλίσκη
193 Φιλοξένη
194 Φιλουμένη
195 Φιλύρα
196 Φιλώτις
197 Φοίβη
199 Φορμίσιον
200 Φρύνη
201 Χαρίκλεια
202 Χαριτοβλέφαρος
203 Χαριτώ
204 Χίμαιρα
205 Χορηγίς
206 Χρυσάριον
207 Χρύση
208 Χρύσιλλα
209 Χρυσογόνη
210 Ψαμάθη
211 Ώκιμον
212 Ωφελία
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία