Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αίγινα
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχυλίς
25 Βιάγκα
26 Βιλιστίχη
27 Βόα
28 Βοΐσκα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Δανάη
37 Δημηλάτα
38 Δημώ
39 Διδύμη
40 Διοτίμα
41 Δοξιθέα
42 Δροσίς
43 Δωρίχα
44 Ειρήνη
46 Ερμιόνη
47 Ερπυλλίς
48 Ερωτηίς
49 Ευάρδη
50 Εύκλεια
51 Ευξίππη
52 Ευφροσύνη
53 Ηδεία
54 Ηδύλη
55 Θαΐς
56 Θαλασσία
57 Θαργηλία
58 Θαυμάρια
59 Θεανώ
60 Θεοδότη
61 Θεολύτη
62 Θεττάλη
63 Θεωρίς
64 Θρυαλλίς
65 Ιερόκλεια
66 Ιόεσσα
67 Ιππαρχία
68 Ιππάφεσις
69 Ιππη
70 Ισθμιάς
71 Καλλιστράτη
72 Καναλίς
73 Κοναλλίς
74 Κόρη
75 Κορωνίς
76 Κρατίνα
77 Κροκάλη
78 Κρωβύλη
80 Κυμβάλιον
81 Κύννα
82 Κυρήνη
83 Λαγίς
84 Λαγίσκα
85 Λαΐς
86 Λαμία
87 Λάμια
88 Λαμπυρίς
89 Λαμπώ
90 Λαπάδιον
91 Λασθένεια
92 Λέαινα
93 Λεοντία
94 Λοπάδιον
95 Λυδία
96 Λύκα
97 Λύκαινα
98 Λυναιτόκυστον
99 Λύρα
100 Λυσανία
101 Λυσιδίκη
102 Μάγος η
103 Μαμμάριον
104 Μανία
105 Μαρωνίς
106 Μεγαλοστράτη
107 Μεγάρα
108 Μέγιλλα
109 Μεδοντιάς
110 Μετάνειρα
111 Μητίχη
112 Μικώ
113 Μνάσα
114 Μνησαρέτη
115 Μνησίς
116 Μούσα
117 Μυλτώ
118 Μύρινα
119 Μυρρίνη
120 Μυρτίς
121 Μύστα
122 Μύστις
123 Ναννάριον
124 Νάννιον
125 Ναννώ
126 Νέαιρα
127 Νίκη
130 Νικίππη
131 Νικοστρατίς
132 Ξενοδάμεια
133 Οία
134 Ολυμπιάς
135 Οπώρα
136 Παγκάστη
137 Παλαιστώ
138 Παμφίλη
139 Παναρέτη
140 Παννυχίς
141 Παρθενίς
142 Πάροινος
143 Παρόραμα
144 Πασιφάη
145 Πασιφίλη
146 Πατροφίλη
147 Πετάλη
148 Πλαγγών
149 Ποθεινή
150 Πολύκλεια
151 Πολυξένη
152 Πράξυλλα
153 Προδίκη
154 Πυθιάς
155 Πυνθονίκη
156 Πυραλίς
157 Ροδόκλεια
158 Ροδόπη
159 Σαλμωνίς
160 Σαπφώ
161 Σατύρα
162 Σεκλίνη
163 Σθενελαΐς
164 Σιγή
165 Σιμαίθα
166 Σιμμίχη
167 Σινώπη
168 Σκιώνη
169 Σμίκρη
170 Σταγών
171 Στρατόλα
172 Στρατονίκη
173 Στρυβήλη
174 Σωσσάνδρα
175 Τιγρίς
176 Τιμάνδρα
177 Τιμάριον
178 Τρυφωνία
179 Υάκινθις
180 Υμνίς
181 Φάνιον
182 Φανοστράτη
183 Φίλα
184 Φιλαινίς
185 Φιλάνδρα
186 Φίλη
187 Φιλιμάτιον
188 Φιλίνη
189 Φιλίσκη
190 Φιλοξένη
191 Φιλουμένη
192 Φιλύρα
193 Φιλώτις
194 Φοίβη
196 Φορμίσιον
197 Φρύνη
198 Χαρίκλεια
199 Χαριτοβλέφαρος
200 Χαριτώ
201 Χίμαιρα
202 Χορηγίς
203 Χρυσάριον
204 Χρυσηίς
205 Χρύσιλλα
206 Χρυσογόνη
207 Ψαμάθη
208 Ώκιμον
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία