Εορτές 8 Ιουνίου: Αγία Καλλιόπη Άγιος Ναυκράτιος Ναύκρατις
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Άγιος Μαρκιανός Άγιος Νίκανδρος Άγιος Νίκανδρος Οσία Μελανεία Όσιος Θεόδωρος
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
11 Άβελ
12 Αβεσσαλώμ
13 Αβιά
14 Άβιβα
15 Άβιβος
16 Αβιμελιχίς
17 Αβιμέλιχος
18 Αβιούδ
19 Αβραάμ
23 Αβρααμία
24 Άβραμ
25 Άβραξ
26 Αγκαία
27 Αδάμ
30 Αδαμνάνος
31 Αδονάι
32 Αζαρία
33 Αζαρίας
34 Αζώρ
35 Αίθαν
36 Αμώς
37 Ανανί
38 Ανανία
39 Ανανίας
40 Άννα
42 Ανναμπέλα
43 Άννας
44 Άπφια
45 Απφίας
46 Αρφαξάδ
47 Ασήρ
48 Ασμοδαίος
49 Αυδιησούς
50 Αυνάν
51 Αχάζ
52 Αχείμ
53 Αχιά
54 Βαραββάς
55 Βαρθολομαίος
56 Βαρλαάμ
57 Βαρνάβα
58 Βαρνάβας
59 Βαρούχ
60 Βαρουχία
61 Βεελζεβούλ 
62 Βένια
63 Βενιαμίν
64 Βηθεσδά
65 Βίβος
66 Βοόζ
67 Γαβριήλ
68 Γαβριηλία
69 Γαμαλιήλ
70 Γεδεούσα
71 Γεδεών
72 Γεσθημανή
73 Γιόνα
74 Γιόνας
75 Γολιάθης
76 Δαβίδ
77 Δαβιδία
78 Δάδας
79 Δαλιδά
80 Δαν
81 Δανιήλ
82 Δανιηλίς
83 Δεβόρα
84 Έβερ
85 Εζεκία
86 Εζεκίας
87 Εϊλιανή
88 Εϊλιανός
89 Ελεάζαρ
90 Ελισαβάν
91 Ελισάβετ
92 Ελισσαία
93 Ελισσαίος
94 Εμμανουήλ
95 Εμμανουηλία
96 Ενναθά
97 Ενώς
98 Εσθήρ
99 Εύα
100 Εφραίμ
101 Ζαβουλών
102 Ζαΐρα
103 Ζαννέτα
104 Ζαννέτος
105 Ζαχαρία
106 Ζαχαρίας
107 Ζεβεδαίος
108 Ηλιάς
109 Ηλίας
110 Ηλιού
111 Ηρ
112 Ησαΐα
113 Ησαΐας
114 Ησαύ
115 Θαδδαίος
116 Θαδθαία
117 Θαθουήλ
118 Θάμαρ
119 Θαρρά
120 Θήρας
121 Θωμαΐς
122 Θωμάς
123 Ιακωβία
124 Ιάκωβος
125 Ιάρεδ
126 Ιαφέθ
127 Ιεζάβελ
128 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
129 Ιερεμίας
130 Ιησούς
132 Ιήσουσα
133 Ιοβάν
134 Ιορδάνα
135 Ιορδάνης
136 Ιούδα
137 Ιούδας
138 Ιουδίθ
139 Ισαάκ
140 Ισαακία
141 Ισέ
142 Ισμαήλ
143 Ισμαηλία
144 Ισραέλ
145 Ισραήλ
146 Ιωακείμ
147 Ιωακειμία
148 Ιωάννα
149 Ιωάννης
150 Ιωάσαφ
151 Ιωασαφίνα
152 Ιώβ
153 Ιωβία
154 Ιωήλ
155 Ιωνάθαν
156 Ίωνας
157 Ιωράμ
158 Ιώσηπος
159 Ιωσήφ
160 Ιωσηφίνα
161 Ιωσίας
162 Καιάφας
163 Καϊνάν
164 Καμουήλ
165 Καστιήλ
166 Καστιηλία
167 Κηφά
168 Κηφάς
169 Λάζαρος
170 Λαμέχ
171 Λεία
172 Λίλιθ
174 Λώτος
175 Μαγδαληνή
176 Μαγδαληνός
177 Μαδιάμ
178 Μαθουσάλας
179 Μαλαχίας
180 Μαλελέηλ
181 Μαλίχα
182 Μάλχος
183 Μάνασσης
184 Μανήν
185 Μάνθος
186 Μάρθα
187 Μαρθάς
188 Μαριάμνη
189 Ματθαία
190 Ματθαίος
191 Μελχισεδέκ
192 Μίλκα
193 Μιχαήλ
194 Μιχαηλία
195 Μιχαία
196 Μωυσής
197 Ναασσών
198 Ναζαρία
199 Ναζάριος
200 Ναθάν
201 Ναθαναήλ
202 Ναθαναηλία
203 Ναόμι
204 Ναούμ
205 Ναούμα
206 Ναχώρ
207 Νεφθαλείμ
208 Νουά
209 Νώε
211 Οζίας
212 Όλδα
213 Ολδάς
214 Ουριήλ
215 Πασχάλης
216 Περπέτουα
218 Περπέτουος
219 Πρόδρομος
224 Ραγάβ
225 Ραούλ
226 Ραφαηλία
227 Ραχήλ
228 Ρεβέκκα
229 Σάββας
230 Σαδώθ
231 Σαδώκ
233 Σαλά
234 Σαλώμη
235 Σαμάνθα
236 Σαμέας
237 Σαμουήλ
238 Σαμψών
239 Σαούλ
240 Σάρρα
241 Σατανάς
242 Σαύλος 
243 Σεραφείμ
244 Σερούχ
245 Σημ
246 Σιώ
248 Σιωνία
249 Σιώνιος
250 Σολομών
252 Σολομωνή
253 Σουητώνιος
254 Σουμανίτις
255 Σουσάννα
256 Σοφονία
257 Σοφονίας
258 Συμεών
259 Ταμάρα
260 Τζέϊν
261 Τωβίας
262 Υόνη
263 Φαήλος
264 Φαλέκ
265 Φινεύς
266 Χαμ
267 Χερουβείμ
268 Ωρ
269 Ωσηέ
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία