Εορτές 23 Οκτωβρίου: Ζακελίνα Ιακωβία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Ιγνάτιος Πατριάρχης Κων/πολης ο ευνούχος Όσιος Νικηφόρος Όσιος Πετρώνιος
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
10 Αβεσσαλώμ
11 Αβιά
12 Άβιβα
13 Άβιβος
14 Αβιμελιχίς
15 Αβιμέλιχος
16 Αβιούδ
17 Αβραάμ
21 Αβρααμία
22 Άβραμ
23 Άβραξ
24 Αγκαία
25 Αδάμ
28 Αδαμνάνος
29 Αδονάι
30 Αζαρίας
31 Αζώρ
32 Αίθαν
33 Αμμούν
34 Αμώς
35 Ανανί
36 Ανανία
37 Ανανίας
38 Άννα
40 Άννας
41 Αρφαξάδ
42 Ασήρ
43 Ασμοδαίος
44 Αυδιησούς
45 Αυνάν
46 Αχάζ
47 Βαραββάς
48 Βαρθολομαίος
49 Βαρλαάμ
50 Βαρνάβα
51 Βαρνάβας
52 Βαρούχ
53 Βαρουχία
54 Βεελζεβούλ 
55 Βένια
56 Βενιαμίν
57 Βηθεσδά
58 Βίβος
59 Βοόζ
60 Γαβριήλ
61 Γαβριηλία
62 Γαμαλιήλ
63 Γαρουφαήλ
64 Γεδεούσα
65 Γεδεών
66 Γεσθημανή
67 Γιόνα
68 Γιόνας
69 Γολιάθης
70 Δαβίδ
71 Δαβιδία
72 Δάδας
73 Δαλιδά
74 Δαν
75 Δανιήλ
76 Δανιηλίς
77 Δεβόρα
78 Διάβολος
79 Έβερ
80 Εζεκία
81 Εζεκίας
82 Εϊλιανή
83 Εϊλιανός
84 Ελεάζαρ
85 Ελισαβάν
86 Ελισάβετ
87 Ελισσαία
88 Ελισσαίος
89 Εμμανουήλ
90 Εμμανουηλία
91 Ενναθά
92 Εσθήρ
93 Εύα
94 Εφραίμ
95 Ζαΐρα
96 Ζαχαρία
97 Ζαχαρίας
98 Ζεβεδαίος
99 Ηλιάς
100 Ηλίας
101 Ηλιού
102 Ηρ
103 Ησαΐα
104 Ησαΐας
105 Ησαύ
106 Θαδδαίος
107 Θαδθαία
108 Θάμαρ
109 Θαρρά
110 Θήρας
111 Θωμαΐς
112 Θωμάς
113 Ιακωβία
114 Ιάκωβος
115 Ιάρεδ
116 Ιαφέθ
117 Ιεζάβελ
118 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
119 Ιερεμίας
120 Ιησούς
122 Ιήσουσα
123 Ιοβάν
124 Ιορδάνης
125 Ιούδα
126 Ιούδας
127 Ιουδίθ
128 Ισαάκ
129 Ισαακία
130 Ισμαήλ
131 Ισμαηλία
132 Ισραέλ
133 Ισραήλ
134 Ιωακείμ
135 Ιωακειμία
136 Ιωάννα
137 Ιωάννης
138 Ιωάσαφ
139 Ιωασαφίνα
140 Ιώβ
141 Ιωβία
142 Ιωήλ
143 Ιωνάθαν
144 Ίωνας
145 Ιωράμ
146 Ιώσηπος
147 Ιωσήφ
148 Ιωσηφίνα
149 Ιωσίας
150 Καιάφας
151 Καϊνάν
152 Καμουήλ
153 Καστιήλ
154 Καστιηλία
155 Κηφά
156 Κηφάς
157 Λάζαρος
158 Λεία
159 Λίλιθ
161 Λωτ
162 Μαγδαληνή
163 Μαδιάμ
164 Μαθουσάλας
165 Μαλαχίας
166 Μαλίχα
167 Μάλχος
168 Μάνασσης
169 Μανήν
170 Μάνθος
171 Μάρθα
172 Μαρθάς
173 Μαριάμνη
174 Ματθαία
175 Ματθαίος
176 Μελχισεδέκ
177 Μίλκα
178 Μιχαήλ
179 Μιχαηλία
180 Μιχαία
181 Μωυσής
182 Ναασσών
183 Ναζαρία
184 Ναζάριος
185 Ναθάν
186 Ναθαναήλ
187 Ναθαναηλία
188 Ναόμι
189 Ναούμ
190 Ναούμα
191 Ναχώρ
192 Νεφθαλείμ
193 Νουά
194 Νώε
196 Οζίας
197 Όλδα
198 Ολδάς
199 Ουριήλ
200 Πασχάλης
201 Περπέτουα
203 Περπέτουος
204 Πρόδρομος
205 Ραγάβ
206 Ραφαηλία
207 Ραχήλ
208 Ρεβέκκα
209 Σάββας
210 Σαδώθ
211 Σαδώκ
213 Σαλά
214 Σαλώμη
215 Σαμάνθα
216 Σαμέας
217 Σαμουήλ
218 Σαμψών
219 Σαούλ
220 Σάρρα
221 Σατανάς
222 Σαύλος 
223 Σεραφείμ
224 Σερούχ
225 Σημ
226 Σιωνία
227 Σιώνιος
228 Σολομών
230 Σολομωνή
231 Σουητώνιος
232 Σουσάννα
233 Σοφονία
234 Σοφονίας
235 Συμεών
236 Ταμάρα
237 Τζέϊν
238 Τωβίας
239 Υόνη
240 Φαλέκ
241 Χαμ
242 Χερουβείμ
243 Ωσηέ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία