Εορτές 22 Μαΐου: Άγιος Αιμίλιος ο Αφρικανός Άγιος Κόδρος Κάστος Κόδρη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιγιαλεύς Αιγιάλη Αιήτη Αιήτης Αίθρια Διοξίππη η Ηλιάδα Κίρκη Πασιφάη Πασιφάης Φαέθων Χρυσηλία Χρυσήλιος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος Αγία Σοφία η Ιατρός Άγιος Βασιλίσκος Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρτυς Μάρκελλος Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας Β' Οικουμενική Σύνοδος Καλός Οσία Καλή
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
11 Αβεσσαλώμ
12 Αβιά
13 Άβιβα
14 Άβιβος
15 Αβιμελιχίς
16 Αβιμέλιχος
17 Αβιούδ
18 Αβραάμ
22 Αβρααμία
23 Άβραμ
24 Άβραξ
25 Αγκαία
26 Αδάμ
29 Αδαμνάνος
30 Αδονάι
31 Αζαρίας
32 Αζώρ
33 Αίθαν
34 Αμμούν
35 Αμώς
36 Ανανί
37 Ανανία
38 Ανανίας
39 Άννα
41 Άννας
42 Άπφια
43 Απφίας
44 Αρφαξάδ
45 Ασήρ
46 Ασμοδαίος
47 Αυδιησούς
48 Αυνάν
49 Αχάζ
50 Αχιά
51 Βαραββάς
52 Βαρθολομαίος
53 Βαρλαάμ
54 Βαρνάβα
55 Βαρνάβας
56 Βαρούχ
57 Βαρουχία
58 Βεελζεβούλ 
59 Βένια
60 Βενιαμίν
61 Βηθεσδά
62 Βίβος
63 Βοόζ
64 Γαβριήλ
65 Γαβριηλία
66 Γαμαλιήλ
67 Γεδεούσα
68 Γεδεών
69 Γεσθημανή
70 Γιόνα
71 Γιόνας
72 Γολιάθης
73 Δαβίδ
74 Δαβιδία
75 Δάδας
76 Δαλιδά
77 Δαν
78 Δανιήλ
79 Δανιηλίς
80 Δεβόρα
81 Διάβολος
82 Έβερ
83 Εζεκία
84 Εζεκίας
85 Εϊλιανή
86 Εϊλιανός
87 Ελεάζαρ
88 Ελισαβάν
89 Ελισάβετ
90 Ελισσαία
91 Ελισσαίος
92 Εμμανουήλ
93 Εμμανουηλία
94 Ενναθά
95 Εσθήρ
96 Εύα
97 Εφραίμ
98 Ζαΐρα
99 Ζαννέτα
100 Ζαννέτος
101 Ζαχαρία
102 Ζαχαρίας
103 Ζεβεδαίος
104 Ηλιάς
105 Ηλίας
106 Ηλιού
107 Ηρ
108 Ησαΐα
109 Ησαΐας
110 Ησαύ
111 Θαδδαίος
112 Θαδθαία
113 Θάμαρ
114 Θαρρά
115 Θήρας
116 Θωμαΐς
117 Θωμάς
118 Ιακωβία
119 Ιάκωβος
120 Ιάρεδ
121 Ιαφέθ
122 Ιεζάβελ
123 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
124 Ιερεμίας
125 Ιησούς
127 Ιήσουσα
128 Ιοβάν
129 Ιορδάνης
130 Ιούδα
131 Ιούδας
132 Ιουδίθ
133 Ισαάκ
134 Ισαακία
135 Ισέ
136 Ισμαήλ
137 Ισμαηλία
138 Ισραέλ
139 Ισραήλ
140 Ιωακείμ
141 Ιωακειμία
142 Ιωάννα
143 Ιωάννης
144 Ιωάσαφ
145 Ιωασαφίνα
146 Ιώβ
147 Ιωβία
148 Ιωήλ
149 Ιωνάθαν
150 Ίωνας
151 Ιωράμ
152 Ιώσηπος
153 Ιωσήφ
154 Ιωσηφίνα
155 Ιωσίας
156 Καιάφας
157 Καϊνάν
158 Καμουήλ
159 Καστιήλ
160 Καστιηλία
161 Κηφά
162 Κηφάς
163 Λάζαρος
164 Λεία
165 Λίλιθ
167 Λωτ
168 Μαγδαληνή
169 Μαδιάμ
170 Μαθουσάλας
171 Μαλαχίας
172 Μαλίχα
173 Μάλχος
174 Μάνασσης
175 Μανήν
176 Μάνθος
177 Μάρθα
178 Μαρθάς
179 Μαριάμνη
180 Ματθαία
181 Ματθαίος
182 Μελχισεδέκ
183 Μίλκα
184 Μιχαήλ
185 Μιχαηλία
186 Μιχαία
187 Μωυσής
188 Ναασσών
189 Ναζαρία
190 Ναζάριος
191 Ναθάν
192 Ναθαναήλ
193 Ναθαναηλία
194 Ναόμι
195 Ναούμ
196 Ναούμα
197 Ναχώρ
198 Νεφθαλείμ
199 Νουά
200 Νώε
202 Οζίας
203 Όλδα
204 Ολδάς
205 Ουριήλ
206 Πασχάλης
207 Περπέτουα
209 Περπέτουος
210 Πρόδρομος
215 Ραγάβ
216 Ραφαηλία
217 Ραχήλ
218 Ρεβέκκα
219 Σάββας
220 Σαδώθ
221 Σαδώκ
223 Σαλά
224 Σαλώμη
225 Σαμάνθα
226 Σαμέας
227 Σαμουήλ
228 Σαμψών
229 Σαούλ
230 Σάρρα
231 Σατανάς
232 Σαύλος 
233 Σεραφείμ
234 Σερούχ
235 Σημ
236 Σιώ
238 Σιωνία
239 Σιώνιος
240 Σολομών
242 Σολομωνή
243 Σουητώνιος
244 Σουμανίτις
245 Σουσάννα
246 Σοφονία
247 Σοφονίας
248 Συμεών
249 Ταμάρα
250 Τζέϊν
251 Τωβίας
252 Υόνη
253 Φαλέκ
254 Φηνεύς
255 Χαμ
256 Χερουβείμ
257 Ωρ
258 Ωσηέ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία