Εορτές 18 Μαΐου: Αγία Γαλακτία Άγία Ταριχάνι Αγία Τεκούσα Αγία Φαεινή Άγιος Βενάντιος Άγιος Ιερομάρτυς Ποταμών Βεναντία Φαεινός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Φρασίκλεια
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγια Θεοδότη η παρθενομάρτυρας Αγία Ιουλία Αγία Κλαύδια Αγία Ματρώνα Άγιος Ανδρέας ο Μάρτυρας Άγιος Βενέδιμος Άγιος Δαβίδ Άγιος Διονύσιος Άγιος Διόσκορος Άγιος Ηράκλειος Άγιος Θεόδοτος ο Μάρτυρας Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Άγιος Ιουλιανός ο Μάρτυρας Άγιος Παυλίνος Άγιος Παύλος Άγιος Στέφανος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ευφρασία η παρθενομάρτυρας Οσία Αναστασώ από το Λευκάδιο Όσιος Μαρτινιανός ο εν τοις Αρεοβίνθου Όσιος Πέτρος μάρτυρας
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
10 Αβεσσαλώμ
11 Αβιά
12 Άβιβα
13 Άβιβος
14 Αβιμελιχίς
15 Αβιμέλιχος
16 Αβιούδ
17 Αβραάμ
21 Αβρααμία
22 Άβραμ
23 Άβραξ
24 Αγκαία
25 Αδάμ
28 Αδάμη
29 Αδαμνάνος
30 Αδονάι
31 Αζαρίας
32 Αζώρ
33 Αίθαν
34 Αμμούν
35 Αμώς
36 Ανανί
37 Ανανία
38 Ανανίας
39 Άννα
41 Άννας
42 Αρφαξάδ
43 Ασήρ
44 Αυδιησούς
45 Αυνάν
46 Αχάζ
47 Βαραββάς
48 Βαρθολομαίος
49 Βαρλαάμ
50 Βαρνάβα
51 Βαρνάβας
52 Βαρούχ
53 Βαρουχία
54 Βεελζεβούλ 
55 Βένια
56 Βενιαμίν
57 Βηθεσδά
58 Βίβος
59 Βοόζ
60 Ἀβραάμη
61 Γαβριήλ
62 Γαβριηλία
63 Γαρουφαήλ
64 Γεδεούσα
65 Γεδεών
66 Γεσθημανή
67 Γιόνα
68 Γιόνας
69 Γολιάθης
70 Δαβίδ
71 Δαβιδία
72 Δάδας
73 Δαλιδά
74 Δαν
75 Δανιήλ
76 Δανιηλίς
77 Δεβόρα
78 Διάβολος
79 Έβερ
80 Εζεκία
81 Εζεκίας
82 Εϊλιανή
83 Εϊλιανός
84 Ελεάζαρ
85 Ελισαβάν
86 Ελισάβετ
87 Ελισσαία
88 Ελισσαίος
89 Εμμανουήλ
90 Εμμανουηλία
91 Ενναθά
92 Εσθήρ
93 Εύα
94 Εφραίμ
95 Ζαΐρα
96 Ζαχαρία
97 Ζαχαρίας
98 Ζεβεδαίος
99 Ηλιάς
100 Ηλίας
101 Ηλιού
102 Ησαΐα
103 Ησαΐας
104 Ησαύ
105 Θαδδαίος
106 Θαδθαία
107 Θάμαρ
108 Θαρρά
109 Θήρας
110 Θωμαΐς
111 Θωμάς
112 Ιακωβία
113 Ιάκωβος
114 Ιάρεδ
115 Ιαφέθ
116 Ιεζάβελ
117 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
118 Ιερεμίας
119 Ιησούς
121 Ιήσουσα
122 Ιοβάν
123 Ιορδάνης
124 Ιούδα
125 Ιούδας
126 Ιουδίθ
127 Ισαάκ
128 Ισαακία
129 Ισμαήλ
130 Ισραέλ
131 Ισραήλ
132 Ιωακείμ
133 Ιωακειμία
134 Ιωάννα
135 Ιωάννης
136 Ιωάσαφ
137 Ιωασαφίνα
138 Ιώβ
139 Ιωβία
140 Ιωήλ
141 Ιωνάθαν
142 Ίωνας
143 Ιωράμ
144 Ιώσηπος
145 Ιωσήφ
146 Ιωσηφίνα
147 Ιωσίας
148 Καιάφας
149 Καϊνάν
150 Καμουήλ
151 Καστιήλ
152 Καστιηλία
153 Κηφά
154 Κηφάς
155 Λάζαρος
156 Λεία
157 Λεϋλά
158 Λίλιθ
159 Λωτ
160 Μαγδαληνή
161 Μαδιάμ
162 Μαθουσάλας
163 Μαλαχίας
164 Μαλίχα
165 Μάλχος
166 Μάνασσης
167 Μάνθος
168 Μάρθα
169 Μαρθάς
170 Μαριάμνη
171 Ματθαία
172 Ματθαίος
173 Μελχισεδέκ
174 Μίλκα
175 Μιχαήλ
176 Μιχαηλία
177 Μιχαίας
178 Μωυσής
179 Ναασσών
180 Ναζαρία
181 Ναζάριος
182 Ναθάν
183 Ναθαναήλ
184 Ναθαναηλία
185 Ναόμι
186 Ναούμ
187 Ναούμα
188 Ναχώρ
189 Νεφθαλείμ
190 Νουά
191 Νώε
193 Οζίας
194 Όλδα
195 Ολδάς
196 Ουριήλ
197 Πασχάλης
198 Περπέτουα
200 Περπέτουος
201 Πρόδρομος
202 Ραγάβ
203 Ραφαηλία
204 Ραχήλ
205 Ρεβέκκα
206 Σάββας
207 Σαδώθ
208 Σαδώκ
210 Σαλά
211 Σαλώμη
212 Σαμάνθα
213 Σαμέας
214 Σαμουήλ
215 Σαμψών
216 Σαούλ
217 Σάρρα
218 Σατανάς
219 Σαύλος 
220 Σεραφείμ
221 Σερούχ
222 Σημ
223 Σιωνία
224 Σιώνιος
225 Σολομών
227 Σολομωνή
228 Σουητώνιος
229 Σουσάννα
230 Σοφονία
231 Σοφονίας
232 Συμεών
233 Ταμάρα
234 Τζέϊν
235 Τωβίας
236 Υόνη
237 Φαλέκ
238 Χαμ
239 Χερουβείμ
240 Ωσηέ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία