Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Αγασίας
2 Αγγελίων
3 Αγελάδας
4 Αγήσανδρος
5 Αγοράκριτος
6 Αθηνογένης
7 Αθηνόδωρος
8 Αλκίβιος
9 Ανδροσθένης
10 Άνθερμος
11 Απολλόδωρος
12 Αρίστανδρος
13 Αριστομήδης
14 Αρτεμίδωρος
15 Ασκληπιόδωρος
16 Βόηθος
17 Βρύαξις
18 Δαίδαλος
19 Δεινομένης
20 Δημήτριος
21 Διονυσικλής
22 Δίποινος
23 Δίυλλος
24 Δορυκλείδας
25 Ένδιος
26 Ερμοκλής
27 Ερμοκρέων
28 Εύβιος
29 Ευθυκράτης
30 Εύκαδμος
31 Εύπορος
32 Εύχαρις
33 Εύχειος
34 Ζηνόδωρος
35 Ηγείας
36 Θελξίνωρ
37 Θεόδωρος
38 Θεόκλειος
39 Θεόκοσμος
40 Θεομνήστος
41 Θεόπροπος
42 Θήρων
43 Θρασυμήδης
44 Θύλακος
45 Θυμίλος
46 Ίππασος
47 Ιωάννης
48 Κάλαμις
49 Καλλίμαχος
50 Καλλιστόνικος
51 Κάλλων
52 Κάναλος
53 Κάναχος
54 Κάνθαρος
55 Κηφισιόδωρος
56 Κηφισιόδωτος
57 Κλέαρχος
58 Κλείτος
59 Κλεοίτας
60 Κλεομένης
61 Κολώτας
62 Κρατίνος
63 Κρησίλας
64 Κριτίας
65 Κτησικλής
66 Λαφάης
67 Λυκαίος
68 Λύσιππος
69 Μελανεύς
70 Μενέλαος
71 Μηνόδοτος
72 Μούσος
73 Νάρκισσος
75 Ναυκίδης
76 Νικήρατος
77 Παπίας
78 Πασιτέλης
79 Πολυδώρα
80 Πραξιτέλης
81 Πραξίων
82 Πυγμαλίων
83 Πυθαγόρας
84 Πυριλάμπης
85 Ρόικος
86 Σαλπίων
87 Σήραμβος
88 Σθένελος
89 Σιλανίων
90 Σίμων
91 Σκόπας
92 Σκύλλις
93 Σμίλης
94 Σταδιεύς
95 Στέφανος
96 Στρογγυλίων
97 Σύαδρος
98 Σώμις
99 Σώσος
100 Τίμαρχος
101 Φειδίας
102 Φιλίσκος
103 Χάρης
104 Χειρόσοφος
105 Χιόνης
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία