Εορτές 30 Μαρτίου: Αγία Ευβούλη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Παλαιστίνη Παλαιστίνος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βίκτωρ Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Άγιος Ιωάννης Ε΄ Πατριάρχης Ιεροσολύμων (706-735) Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ο Σιναϊτης Άγιος Σωφρόνιος Επίσκοπος Ιρκούτσκ Ἅγιος Ζαχαρίας Μητροπολίτης Κορίνθου Ιωήλ ο πλανηθείς προφήτης Όσιος Ιωάννης
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αβρετία
4 Αγαύη
5 Αγνή
7 Αγχιάλη
8 Αδμήτη
9 Αελλόπους
10 Αία
11 Αίγειρος
12 Αίγη
13 Αιγιάλεια
14 Αίγινα
16 Αίγλη
17 Αιθερία
18 Αιθούσα
19 Ακάστη
20 Ακκαλίς
21 Ακταία
22 Αλθαία
23 Αλία
24 Αλιμήδη
25 Άλκη
26 Αλκινόη
27 Αλκίππη
29 Αλκυών
30 Αλσηΐς
31 Αλφεσίβοια
32 Αμαρυλλίς
34 Αμβροσία
35 Άμπελος
36 Αμυμώνη
37 Αμφινόμη
38 Αμφιρώ
39 Αμφιτρίτη
40 Ανθή
41 Ανθηδόνη
43 Αργυρά
44 Αρέθουσα
46 Αρμονία
47 Άρπινα
48 Αρσινόη
49 Ασία
50 Αστερία
51 Αστερόπη
52 Αυτονόη
53 Αχαία
54 Βαθύκλεια
55 Βάλανος
56 Βυβλίς
57 Γαλαξαύρη
58 Γαλάτεια
59 Γαλήνη
60 Γανυμήδα
61 Γλαύκη
62 Γλαυκονόμη
63 Γνωσία
64 Δανάη
65 Δεξιθέα
66 Διώνη
67 Διωξίππη
68 Δριμώ
70 Δρυόπις
71 Δυναμήνη
72 Δωδώνη
73 Δωτία
74 Εριφία
75 Ερύθεια
76 Ερωφίλη
77 Εσπερέθουσα
78 Εσπερίς
79 Εστία
80 Εύα
81 Ευαγόρη
82 Ευάδνη
83 Ευάρνη
84 Εύβοια
85 Ευδώρη
86 Ευθυμία
87 Ευκαρπία
88 Ευκράτη
89 Ευλιμένη
90 Ευμόλπη
91 Ευνίκη
92 Ευπόμπη
93 Ευρυδίκη
94 Ευρώπη
95 Εύφημη
96 Εφυδάτια
97 Ζευξώ
98 Ηγήτρια
99 Ηιόνη
100 Ηλέκτρα
101 Ηλιάς
102 Ησιόνη
103 Θάλεια
105 Θέμις
106 Θεμιστώ
107 Θέτις
108 Θόη
109 Θόωσα
110 Θρoνία
111 Ιάκχη
112 Ιάνειρα
113 Ιάνθη
114 Ιδαία
115 Ιδυία
116 Ιπποθόη
117 Ιππονόη
118 Ιππώ
119 Ίσιρα
120 Καλιάδνη
121 Καλλιγένεια
122 Καλλιρόη
123 Καλλίστη
124 Καλυψώ
126 Καμάρινα
127 Κάπελη
128 Καρύα
129 Κασταλία
130 Κελαινώ
131 Κερκηίς
132 Κέρκυρα
133 Κίρκη
134 Κλεοδώρα
135 Κλυμέμη
136 Κλυμένη
137 Κλυτίη
138 Κνωσσία
139 Κοκκυκώ
140 Κορωνίς
141 Κράνεια
142 Κραντώ
143 Κρήτη
144 Κρισίη
145 Κυανέη
146 Κυάνη
147 Κυδίππη
148 Κυλία
149 Κυματολήγη
150 Κυμοδόκη
151 Κυμοθόη
152 Κυμοπόλεια
153 Κυρήνη
154 Λαμπετώ
155 Λαομέδεια
156 Λειαγόρη
157 Λεύκια
158 Λιβύη
159 Λίλαια
160 Λιμνώρεια
161 Λιπάρα
162 Λυσιάνασσα
163 Λωτίς
165 Μαία
166 Μάιρα
167 Μάκρις
168 Μαλίς
170 Μαρία
171 Μαρίκα
172 Μέθη
173 Μεθώνη
174 Μελανίππη
175 Μελία
176 Μελίτεια
177 Μέμφις
178 Μενεσθώ
179 Μενίππη
180 Μερόπη
181 Μηλόβοσις
182 Μήτις
183 Μινθώ
184 Μορέα
185 Νανά
186 Νέαιρα
187 Νεόμηρις
188 Νεράιδα
189 Νεράιδος
190 Νημερτής
191 Νήσια
192 Νυχεία
193 Ξάνθη
194 Ορσηίς
195 Ουρανία
197 Παλλήνη
199 Πανόπεια
200 Πασιθέα
201 Πειθώ
202 Πεισιθόη
203 Περδώ
204 Περσηίς
205 Πέτρα
206 Πιόνη
207 Πλαυκία
208 Πληξαύρη
209 Πλουτώ
210 Πλωτώ
211 Πολυδώρα
212 Πολυνόη
213 Ποντοπόρεια
214 Προνόη
215 Πρυμνώ
216 Ρήνη
217 Σαλαμίνα
218 Σαλμακίς
219 Σαώ
220 Σπάρτη
221 Σπειώ
222 Στερόπη
223 Στονυχία
224 Στυξ
225 Συκή
226 Σύμη
227 Σύριγξ
228 Ταϋγέτη
229 Τελεσθώ
231 Τιθορέα
232 Τύχη
233 Φαέθουσα
234 Φέρουσα
235 Φθονία
237 Φοίβη
239 Φτελέα
240 Φυγαλία
241 Φωσθονία
244 Χρύση
245 Χρυσόθεμις
246 Χρυσοτέλεια
247 Ψαλακάνθη
248 Ψαμάθεια
249 Ωκυρρόη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία