Εορτές 26 Νοεμβρίου: Άγιος Σοφιανός Κυπαρισσία Κυπάρισσος Όσιος Νίκων ο «Μετανοεῖτε» Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας Όσιος Χαιρέμων Στυλιανή Χαιρέμουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Ακάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι» Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Πάπας Σιρίκιος Όσιος Αλύπιος ο Κιονίτης Όσιος Ιάκωβος ο Αναχωρητής Οσιος Σιλος Πέτρος, Επίσκοπος Ιεροσολύμων
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αία
9 Αίγειρος
10 Αίγη
11 Αιγιάλεια
12 Αίγινα
14 Αίγλη
15 Αιθερία
16 Αιθούσα
17 Ακάστη
18 Ακκαλίς
19 Ακταία
20 Αλία
21 Αλιμήδη
22 Αλκινόη
23 Αλκίππη
25 Αλκυών
26 Αλσηΐς
27 Αλφεσίβοια
28 Αμαρυλλίς
30 Αμβροσία
31 Άμπελος
32 Αμυμώνη
33 Αμφινόμη
34 Αμφιρώ
35 Αμφιτρίτη
36 Ανθή
37 Ανθηδόνη
39 Αργυρά
40 Αρέθουσα
42 Αρμονία
43 Άρπινα
44 Αρσινόη
45 Ασία
46 Αστερία
47 Αστερόπη
48 Αυτονόη
49 Αχαία
50 Βαθύκλεια
51 Βάλανος
52 Βυβλίς
53 Γαλαξαύρη
54 Γαλάτεια
55 Γαλήνη
56 Γανυμήδα
57 Γλαύκη
58 Γλαυκονόμη
59 Γνωσία
60 Δανάη
61 Δεξιθέα
62 Διώνη
63 Διωξίππη
64 Δριμώ
66 Δρυόπις
67 Δυναμήνη
68 Δωδώνη
69 Εριφία
70 Ερύθεια
71 Ερωφίλη
72 Εσπερέθουσα
73 Εσπερίς
74 Εστία
75 Εύα
76 Ευαγόρη
77 Ευάδνη
78 Ευάρνη
79 Εύβοια
80 Ευδώρη
81 Ευθυμία
82 Ευκαρπία
83 Ευκράτη
84 Ευλιμένη
85 Ευμόλπη
86 Ευνίκη
87 Ευπόμπη
88 Ευρυδίκη
89 Ευρώπη
90 Εύφημη
91 Εφυδάτια
92 Ζευξώ
93 Ηιόνη
94 Ηλέκτρα
95 Ηλιάς
96 Ησιόνη
97 Θάλεια
99 Θέμις
100 Θεμιστώ
101 Θέτις
102 Θόη
103 Θόωσα
104 Θρoνία
105 Ιάκχη
106 Ιάνειρα
107 Ιάνθη
108 Ιδαία
109 Ιδυία
110 Ιπποθόη
111 Ιππονόη
112 Ιππώ
113 Ίσιρα
114 Καλιάδνη
115 Καλλιγένεια
116 Καλλιρόη
117 Καλλίστη
118 Καλυψώ
120 Καμάρινα
121 Κάπελη
122 Καρύα
123 Κασταλία
124 Κελαινώ
125 Κερκηίς
126 Κέρκυρα
127 Κίρκη
128 Κλεοδώρα
129 Κλυμέμη
130 Κλυμένη
131 Κλυτίη
132 Κνωσσία
133 Κοκκυκώ
134 Κορωνίς
135 Κράνεια
136 Κραντώ
137 Κρήτη
138 Κρισίη
139 Κυανέη
140 Κυάνη
141 Κυδίππη
142 Κυλία
143 Κυματολήγη
144 Κυμοδόκη
145 Κυμοθόη
146 Κυμοπόλεια
147 Κυρήνη
148 Λαμπετώ
149 Λαομέδεια
150 Λειαγόρη
151 Λεύκια
152 Λιβύη
153 Λίλαια
154 Λιμνώρεια
155 Λιπάρα
156 Λυσιάνασσα
157 Λωτίς
159 Μαία
160 Μάιρα
161 Μάκρις
162 Μαλίς
164 Μαρία
165 Μαρίκα
166 Μέθη
167 Μεθώνη
168 Μελανίππη
169 Μελία
170 Μελίτεια
171 Μέμφις
172 Μενεσθώ
173 Μενίππη
174 Μερόπη
175 Μηλόβοσις
176 Μήτις
177 Μινθώ
178 Μορέα
179 Νανά
180 Νέαιρα
181 Νεόμηρις
182 Νεράιδα
183 Νεράιδος
184 Νημερτής
185 Νήσια
186 Νυχεία
187 Ξάνθη
188 Ορσηίς
189 Ουρανία
191 Παλλήνη
193 Πανόπεια
194 Πασιθέα
195 Πειθώ
196 Πεισιθόη
197 Περδώ
198 Περσηίς
199 Πέτρα
200 Πιόνη
201 Πλαυκία
202 Πληξαύρη
203 Πλουτώ
204 Πλωτώ
205 Πολυδώρα
206 Πολυνόη
207 Ποντοπόρεια
208 Προνόη
209 Πρυμνώ
210 Ρήνη
211 Σαλαμίνα
212 Σαλμακίς
213 Σαώ
214 Σπάρτη
215 Σπειώ
216 Στερόπη
217 Στονυχία
218 Στυξ
219 Συκή
220 Σύμη
221 Σύριγξ
222 Ταϋγέτη
223 Τελεσθώ
225 Τιθορέα
226 Τύχη
227 Φαέθουσα
228 Φέρουσα
229 Φθονία
231 Φοίβη
233 Φτελέα
234 Φυγαλία
235 Φωσθονία
238 Χρύση
239 Χρυσόθεμις
240 Χρυσοτέλεια
241 Ψαμάθη
242 Ωκυρρόη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία