Εορτές 4 Αυγούστου: Άγιος Εξακουστοδιανός 'Αγιος Ιάμβλιχος Εξακουστή Θαθουήλ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς Άγιος Αντωνίνος 'Αγιος Βαβύλας Μαξιμιλιανή Μαξιμιλιανός Όσιος Κωνσταντίνος Όσιος Μαρτινιανός
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακκαλίς
16 Ακταία
17 Αλία
18 Αλιμήδη
19 Αλκίππη
21 Αλκυών
22 Αλσηΐς
23 Αλφεσίβοια
24 Αμαρυλλίς
26 Αμβροσία
27 Άμπελος
28 Αμυμώνη
29 Αμφινόμη
30 Αμφιρώ
31 Αμφιτρίτη
32 Ανθή
33 Ανθηδόνη
35 Αργυρά
36 Αρέθουσα
37 Αρμονία
38 Αρσινόη
39 Ασία
40 Αστερία
41 Αστερόπη
42 Αυτονόη
43 Βαθύκλεια
44 Βάλανος
45 Βυβλίς
46 Γαλαξαύρη
47 Γαλάτεια
48 Γαλήνη
49 Γανυμήδα
50 Γλαύκη
51 Γλαυκονόμη
52 Γνωσία
53 Δανάη
54 Δεξιθέα
55 Διώνη
56 Δριμώ
58 Δρυόπις
59 Δυναμήνη
60 Εριφία
61 Ερύθεια
62 Ερωφίλη
63 Εσπερέθουσα
64 Εσπερίς
65 Εστία
66 Εύα
67 Ευαγόρη
68 Ευάδνη
69 Ευάρνη
70 Εύβοια
71 Ευδώρη
72 Ευθυμία
73 Ευκαρπία
74 Ευκράτη
75 Ευλιμένη
76 Ευμόλπη
77 Ευνίκη
78 Ευπόμπη
79 Ευρυδίκη
80 Ευρώπη
81 Εύφημη
82 Εφυδάτια
83 Ζευξώ
84 Ηιόνη
85 Ηλέκτρα
86 Ησιόνη
87 Θάλεια
89 Θέμις
90 Θεμιστώ
91 Θέτις
92 Θόη
93 Θόωσα
94 Θρoνία
95 Ιάκχη
96 Ιάνειρα
97 Ιάνθη
98 Ιδαία
99 Ιδυία
100 Ιπποθόη
101 Ιππονόη
102 Ιππώ
103 Ίσιρα
104 Καλιάδνη
105 Καλλιγένεια
106 Καλλιρόη
107 Καλλίστη
108 Καλυψώ
110 Καμάρινα
111 Κάπελη
112 Καρύα
113 Κασταλία
114 Κελαινώ
115 Κερκηίς
116 Κέρκυρα
117 Κίρκη
118 Κλεοδώρα
119 Κλυμέμη
120 Κλυμένη
121 Κλυτίη
122 Κνωσσία
123 Κοκκυκώ
124 Κορωνίς
125 Κράνεια
126 Κραντώ
127 Κρήτη
128 Κρισίη
129 Κυανέη
130 Κυάνη
131 Κυδίππη
132 Κυλία
133 Κυματολήγη
134 Κυμοδόκη
135 Κυμοθόη
136 Κυμοπόλεια
137 Κυρήνη
138 Λαομέδεια
139 Λειαγόρη
140 Λεύκια
141 Λιβύη
142 Λίλαια
143 Λιμνώρεια
144 Λιπάρα
145 Λυσιάνασσα
146 Λωτίς
147 Μαία
148 Μάιρα
149 Μάκρις
150 Μαλίς
152 Μαρία
153 Μαρίκα
154 Μέθη
155 Μεθώνη
156 Μελανίππη
157 Μελία
158 Μελίτεια
159 Μέμφις
160 Μενεσθώ
161 Μενίππη
162 Μερόπη
163 Μηλόβοσις
164 Μήτις
165 Μινθώ
166 Μορέα
167 Νανά
168 Νέαιρα
169 Νεόμηρις
170 Νεράιδα
171 Νεράιδος
172 Νημερτής
173 Νήσια
174 Νυχεία
175 Ξάνθη
176 Ορσηίς
177 Ουρανία
179 Παλλήνη
181 Πανόπεια
182 Πασιθέα
183 Πειθώ
184 Πεισιθόη
185 Περσηίς
186 Πέτρα
187 Πιόνη
188 Πλαυκία
189 Πληξαύρη
190 Πλουτώ
191 Πλωτώ
192 Πολυδώρα
193 Πολυνόη
194 Ποντοπόρεια
195 Προνόη
196 Πρυμνώ
197 Ρήνη
198 Σαλμακίς
199 Σαώ
200 Σπάρτη
201 Σπειώ
202 Στερόπη
203 Στονυχία
204 Στυξ
205 Συκή
206 Σύμη
207 Ταϋγέτη
208 Τελεσθώ
210 Τιθορέα
211 Τύχη
212 Φέρουσα
213 Φθονία
215 Φτελέα
216 Φυγαλία
217 Φωσθονία
220 Χρυσηίς
221 Χρυσόθεμις
222 Χρυσοτέλεια
223 Ψαμάθη
224 Ωκυρρόη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία