Εορτές 4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυρας Αγία Χριστοδούλη Άγιος Δάμασος Άγιος Κρίσπος Κρίσπα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ιουλιανή Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας Άγιος Σεραφείμ, Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Όσιος Κασσιανός Προφήτης Ἀμώς Ωσηέ
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αβρετία
4 Αγαύη
5 Αγνή
7 Αγχιάλη
8 Αδμήτη
9 Αδράστεια
10 Αελλόπους
11 Αία
12 Αίγειρος
13 Αιγιάλεια
14 Αίγινα
16 Αίγλη
17 Αιθερία
18 Αιθούσα
19 Αιξ
20 Ακάστη
21 Ακκαλίς
22 Ακταία
23 Αλθαία
24 Αλία
25 Αλιμήδη
26 Άλκη
27 Αλκινόη
28 Αλκίππη
30 Αλκυών
31 Αλσηΐς
32 Αλφεσίβοια
33 Αμαρυλλίς
35 Αμβροσία
36 Άμπελος
37 Αμυμώνη
38 Αμφινόμη
39 Αμφιρώ
40 Αμφιτρίτη
41 Ανθή
42 Ανθηδόνη
44 Αργανθώνη
45 Αργιόπη
46 Αργυρά
47 Αρέθουσα
49 Αρμονία
50 Άρπινα
51 Αρσινόη
52 Ασία
53 Αστερία
54 Αστερόπη
55 Αυξώ
56 Αυτονόη
57 Αχαιά
58 Βαθύκλεια
59 Βάλανος
60 Βυβλίς
61 Γαλαξαύρη
62 Γαλάτεια
63 Γαλήνη
64 Γανυμήδα
65 Γλαύκη
66 Γλαυκονόμη
67 Γνωσία
68 Γοργύρα
69 Δανάη
70 Δεξιθέα
71 Διώνη
72 Διωξίππη
73 Δριμώ
75 Δρυόπις
76 Δυναμήνη
77 Δωδώνη
78 Δωτία
79 Εριφία
80 Ερύθεια
81 Ερωφίλη
82 Εσπερέθουσα
83 Εσπερίς
84 Εστία
85 Εύα
86 Ευαγόρη
87 Ευάδνη
88 Ευάρνη
89 Εύβοια
90 Ευδώρη
91 Ευθυμία
92 Ευκαρπία
93 Ευκράτη
94 Ευλιμένη
95 Ευμόλπη
96 Ευνίκη
97 Ευπόμπη
98 Ευρυδίκη
99 Ευρώπη
100 Εύφημη
101 Εφυδάτια
102 Ζευξώ
103 Ηγερία
104 Ηγήτρια
105 Ηιόνη
106 Ηλειάς
107 Ηλέκτρα
108 Ηλιάς
109 Ησιόνη
110 Θάλεια
112 Θέλπουσα
113 Θέμις
114 Θεμιστώ
115 Θέτις
116 Θόη
117 Θόωσα
118 Θρoνία
119 Ιάκχη
120 Ιάνειρα
121 Ιάνθη
122 Ιδαία
123 Ιδυία
124 Ιπποθόη
125 Ιππονόη
126 Ιππώ
127 Ίσιρα
128 Καλιάδνη
129 Καλλιγένεια
130 Καλλικρήτη
131 Καλλιρόη
132 Καλλίστη
133 Καλυψώ
135 Καμάρινα
136 Κάπελη
137 Καρύα
138 Κασταλία
139 Κελαινώ
140 Κερκηίς
141 Κέρκυρα
142 Κίρκη
143 Κλεοδώρα
144 Κλυμέμη
145 Κλυμένη
146 Κλυτίη
147 Κνωσσία
148 Κοκκυκώ
149 Κορωνίς
150 Κράνεια
151 Κραντώ
152 Κρήτη
153 Κρισίη
154 Κυανέη
155 Κυάνη
156 Κυδίππη
157 Κυλία
158 Κυματολήγη
159 Κυμοδόκη
160 Κυμοθόη
161 Κυμοπόλεια
162 Κυρήνη
163 Λαμπετώ
164 Λαομέδεια
165 Λειαγόρη
166 Λεύκια
167 Λιβύη
168 Λίλαια
169 Λιμνώρεια
170 Λιπάρα
171 Λυσιάνασσα
172 Λωτίς
174 Μαία
175 Μάιρα
176 Μάκρις
177 Μαλίς
179 Μαρία
180 Μαρίκα
181 Μέθη
182 Μεθώνη
183 Μελανίππη
184 Μελία
185 Μελίτεια
186 Μέμφις
187 Μενεσθώ
188 Μενίππη
189 Μερόπη
190 Μηλόβοσις
191 Μήτις
192 Μινθώ
193 Μορέα
194 Νανά
195 Νέαιρα
196 Νεόμηρις
197 Νεράιδα
198 Νεράιδος
199 Νημερτής
200 Νήσια
201 Νυχεία
202 Ξάνθη
203 Ορσηίς
204 Ουρανία
206 Παλλήνη
208 Πανόπεια
209 Πασιθέα
210 Πειθώ
211 Πεισιθόη
212 Περδώ
213 Περσηίς
214 Πέτρα
215 Πιόνη
216 Πλαυκία
217 Πληξαύρη
218 Πλουτώ
219 Πλωτώ
220 Πολυδώρα
221 Πολυνόη
222 Ποντοπόρεια
223 Προνόη
224 Πρυμνώ
225 Ρήνη
226 Σαλαμίνα
227 Σαλμακίς
228 Σαώ
229 Σπάρτη
230 Σπειώ
231 Στερόπη
232 Στονυχία
233 Στυξ
234 Συκή
235 Σύμη
236 Σύριγξ
237 Ταϋγέτη
238 Τελεσθώ
240 Τιθορέα
241 Τύχη
242 Φαέθουσα
243 Φέρουσα
244 Φηγαία
245 Φθία
246 Φθονία
248 Φοίβη
250 Φτελέα
251 Φυγαλία
252 Φωσθονία
255 Χρύση
256 Χρυσόθεμις
257 Χρυσοτέλεια
258 Ψαλακάνθη
259 Ψαμάθεια
260 Ωκυρρόη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία