Εορτές 17 Μαΐου: Αγία Ιουνία 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Ιουνίας Άγιος Παμφύλων Άγιος Σολόχων Ανδρονίκη Μαϊδούλφη Μαϊδούλφος Παμφαμήρ Παμφαμήρα Παμφύλη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Όσιος Νεκτάριος
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακταία
16 Αλία
17 Αλιμήδη
18 Αλκίππη
20 Αλκυών
21 Αλσηΐς
22 Αλφεσίβοια
23 Αμαρυλλίς
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφινόμη
29 Αμφιρώ
30 Αμφιτρίτη
31 Ανθή
32 Ανθηδόνη
34 Αργυρά
35 Αρέθουσα
36 Αρμονία
37 Αρσινόη
38 Ασία
39 Αστερία
40 Αστερόπη
41 Αυτονόη
42 Βαθύκλεια
43 Βάλανος
44 Βυβλίς
45 Γαλαξαύρη
46 Γαλάτεια
47 Γαλήνη
48 Γανυμήδα
49 Γλαύκη
50 Γλαυκονόμη
51 Γνωσία
52 Δανάη
53 Δεξιθέα
54 Διώνη
55 Δριμώ
57 Δρυόπις
58 Δυναμήνη
59 Ερύθεια
60 Ερωφίλη
61 Εσπερέθουσα
62 Εσπερίς
63 Εστία
64 Εύα
65 Ευαγόρη
66 Ευάδνη
67 Ευάρνη
68 Εύβοια
69 Ευδώρη
70 Ευθυμία
71 Ευκαρπία
72 Ευκράτη
73 Ευλιμένη
74 Ευμόλπη
75 Ευνίκη
76 Ευπόμπη
77 Ευρυδίκη
78 Ευρώπη
79 Εύφημη
80 Εφυδάτια
81 Ζευξώ
82 Ηιόνη
83 Ηλέκτρα
84 Ησιόνη
85 Θάλεια
87 Θέμις
88 Θεμιστώ
89 Θέτις
90 Θόη
91 Θόωσα
92 Θρoνία
93 Ιάκχη
94 Ιάνειρα
95 Ιάνθη
96 Ιδαία
97 Ιδυία
98 Ιπποθόη
99 Ιππονόη
100 Ιππώ
101 Ίσιρα
102 Καλιάδνη
103 Καλλιγένεια
104 Καλλιρόη
105 Καλλίστη
106 Καλυψώ
108 Καμάρινα
109 Κάπελη
110 Καρύα
111 Κασταλία
112 Κελαινώ
113 Κερκηίς
114 Κέρκυρα
115 Κίρκη
116 Κλεοδώρα
117 Κλυμέμη
118 Κλυμένη
119 Κλυτίη
120 Κνωσσία
121 Κοκκυκώ
122 Κορωνίς
123 Κράνεια
124 Κραντώ
125 Κρήτη
126 Κρισίη
127 Κυανέη
128 Κυάνη
129 Κυδίππη
130 Κυματολήγη
131 Κυμοδόκη
132 Κυμοθόη
133 Κυμοπόλεια
134 Κυρήνη
135 Λαομέδεια
136 Λειαγόρη
137 Λεύκια
138 Λιβύη
139 Λίλαια
140 Λιμνώρεια
141 Λιπάρα
142 Λυσιάνασσα
143 Λωτίς
144 Μαία
145 Μάιρα
146 Μάκρις
147 Μαλίς
149 Μαρία
150 Μαρίκα
151 Μέθη
152 Μεθώνη
153 Μελανίππη
154 Μελία
155 Μελίτεια
156 Μέμφις
157 Μενεσθώ
158 Μενίππη
159 Μερόπη
160 Μηλόβοσις
161 Μήτις
162 Μινθώ
163 Μορέα
164 Νανά
165 Νέαιρα
166 Νεόμηρις
167 Νεράιδα
168 Νεράιδος
169 Νημερτής
170 Νήσια
171 Νυχεία
172 Ξάνθη
173 Ορσηίς
174 Ουρανία
176 Παλλήνη
178 Πανόπεια
179 Πασιθέα
180 Πειθώ
181 Πεισιθόη
182 Περσηίς
183 Πέτρα
184 Πιόνη
185 Πλαυκία
186 Πληξαύρη
187 Πλουτώ
188 Πλωτώ
189 Πολυδώρα
190 Πολυνόη
191 Ποντοπόρεια
192 Προνόη
193 Πρυμνώ
194 Ρήνη
195 Σαλμακίς
196 Σαώ
197 Σπάρτη
198 Σπειώ
199 Στερόπη
200 Στονυχία
201 Στυξ
202 Συκή
203 Σύμη
204 Ταϋγέτη
205 Τελεσθώ
207 Τιθορέα
208 Τύχη
209 Φέρουσα
210 Φθονία
212 Φτελέα
213 Φυγαλία
214 Φωσθονία
217 Χρυσηίς
218 Χρυσόθεμις
219 Χρυσοτέλεια
220 Ψαμάθη
221 Ωκυρρόη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία