Εορτές 23 Οκτωβρίου: Ζακελίνα Ιακωβία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Ιγνάτιος Πατριάρχης Κων/πολης ο ευνούχος Όσιος Νικηφόρος Όσιος Πετρώνιος
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακκαλίς
16 Ακταία
17 Αλία
18 Αλιμήδη
19 Αλκινόη
20 Αλκίππη
22 Αλκυών
23 Αλσηΐς
24 Αλφεσίβοια
25 Αμαρυλλίς
27 Αμβροσία
28 Άμπελος
29 Αμυμώνη
30 Αμφινόμη
31 Αμφιρώ
32 Αμφιτρίτη
33 Ανθή
34 Ανθηδόνη
36 Αργυρά
37 Αρέθουσα
38 Αρμονία
39 Αρσινόη
40 Ασία
41 Αστερία
42 Αστερόπη
43 Αυτονόη
44 Βαθύκλεια
45 Βάλανος
46 Βυβλίς
47 Γαλαξαύρη
48 Γαλάτεια
49 Γαλήνη
50 Γανυμήδα
51 Γλαύκη
52 Γλαυκονόμη
53 Γνωσία
54 Δανάη
55 Δεξιθέα
56 Διώνη
57 Δριμώ
59 Δρυόπις
60 Δυναμήνη
61 Δωδώνη
62 Εριφία
63 Ερύθεια
64 Ερωφίλη
65 Εσπερέθουσα
66 Εσπερίς
67 Εστία
68 Εύα
69 Ευαγόρη
70 Ευάδνη
71 Ευάρνη
72 Εύβοια
73 Ευδώρη
74 Ευθυμία
75 Ευκαρπία
76 Ευκράτη
77 Ευλιμένη
78 Ευμόλπη
79 Ευνίκη
80 Ευπόμπη
81 Ευρυδίκη
82 Ευρώπη
83 Εύφημη
84 Εφυδάτια
85 Ζευξώ
86 Ηιόνη
87 Ηλέκτρα
88 Ησιόνη
89 Θάλεια
91 Θέμις
92 Θεμιστώ
93 Θέτις
94 Θόη
95 Θόωσα
96 Θρoνία
97 Ιάκχη
98 Ιάνειρα
99 Ιάνθη
100 Ιδαία
101 Ιδυία
102 Ιπποθόη
103 Ιππονόη
104 Ιππώ
105 Ίσιρα
106 Καλιάδνη
107 Καλλιγένεια
108 Καλλιρόη
109 Καλλίστη
110 Καλυψώ
112 Καμάρινα
113 Κάπελη
114 Καρύα
115 Κασταλία
116 Κελαινώ
117 Κερκηίς
118 Κέρκυρα
119 Κίρκη
120 Κλεοδώρα
121 Κλυμέμη
122 Κλυμένη
123 Κλυτίη
124 Κνωσσία
125 Κοκκυκώ
126 Κορωνίς
127 Κράνεια
128 Κραντώ
129 Κρήτη
130 Κρισίη
131 Κυανέη
132 Κυάνη
133 Κυδίππη
134 Κυλία
135 Κυματολήγη
136 Κυμοδόκη
137 Κυμοθόη
138 Κυμοπόλεια
139 Κυρήνη
140 Λαομέδεια
141 Λειαγόρη
142 Λεύκια
143 Λιβύη
144 Λίλαια
145 Λιμνώρεια
146 Λιπάρα
147 Λυσιάνασσα
148 Λωτίς
150 Μαία
151 Μάιρα
152 Μάκρις
153 Μαλίς
155 Μαρία
156 Μαρίκα
157 Μέθη
158 Μεθώνη
159 Μελανίππη
160 Μελία
161 Μελίτεια
162 Μέμφις
163 Μενεσθώ
164 Μενίππη
165 Μερόπη
166 Μηλόβοσις
167 Μήτις
168 Μινθώ
169 Μορέα
170 Νανά
171 Νέαιρα
172 Νεόμηρις
173 Νεράιδα
174 Νεράιδος
175 Νημερτής
176 Νήσια
177 Νυχεία
178 Ξάνθη
179 Ορσηίς
180 Ουρανία
182 Παλλήνη
184 Πανόπεια
185 Πασιθέα
186 Πειθώ
187 Πεισιθόη
188 Περσηίς
189 Πέτρα
190 Πιόνη
191 Πλαυκία
192 Πληξαύρη
193 Πλουτώ
194 Πλωτώ
195 Πολυδώρα
196 Πολυνόη
197 Ποντοπόρεια
198 Προνόη
199 Πρυμνώ
200 Ρήνη
201 Σαλαμίνα
202 Σαλμακίς
203 Σαώ
204 Σπάρτη
205 Σπειώ
206 Στερόπη
207 Στονυχία
208 Στυξ
209 Συκή
210 Σύμη
211 Ταϋγέτη
212 Τελεσθώ
214 Τιθορέα
215 Τύχη
216 Φέρουσα
217 Φθονία
219 Φτελέα
220 Φυγαλία
221 Φωσθονία
224 Χρυσηίς
225 Χρυσόθεμις
226 Χρυσοτέλεια
227 Ψαμάθη
228 Ωκυρρόη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία