Εορτές 2 Δεκεμβρίου: Αβακουμία Αββακούμ ο Προφήτης Αγία Βιβιάνα Αγία Μυρώπη η Μάρτυρας Άγιος Ηρακλείμων Ηρακλείμουσα Μέροπας Ρουμπίνη Ρουμπίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης Άγιος Σολομών Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής Όσιος Ανδρέας ο ερημίτης Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
1 Αγάθαρχος
2 Αγασίας
3 Αγέλαος
4 Αγέμαχος
5 Αγεύς
6 Αγήνωρ
7 Αγήσαρχος
8 Αγησίας
9 Αγησίδαμος
10 Αγησίμαδος
11 Αγησίστρατος
12 Αγίας
13 Άγις
14 Αγνός
15 Αθηδάρας
16 Αθήναιος
17 Αθηνόδωρος
18 Αιγείδας
19 Αιγεύς
20 Αιγίας
21 Αιγίδας
22 Αίγιος
23 Αίλιος
24 Αίσυπος
25 Αισχίνης
26 Αισχύλος
27 Άκανθος
28 Ακματίδας
29 Ακουσίλαος
30 Αλέξανδρος
33 Αλεξίβιος
34 Αλεξίνικος
35 Αλκαινέτος
36 Αλκέτας
37 Αλκιβιάδης
38 Αλκίδας
39 Αλκιμέδων
40 Άλκιμος
41 Αλκμήνης
42 Αμησινάς
43 Άμμων
44 Αμύντωρ
45 Ανάξανδρος
46 Ανδρέας
47 Ανδρόμαχος
48 Ανδρομένης
49 Ανδροσθένης
50 Ανθεστίων
51 Άνοχος
52 Αντήνωρ
53 Αντιγένης
54 Αντίγονος
55 Αντικλής
56 Αντικράτης
57 Αντίοχος
58 Αντίπατρος
59 Απελλής
61 Απολλόδωρος
62 Απολλοφάνης
63 Απόλλων
64 Απολλώνιος
65 Άρατος
66 Αρίστανδρος
67 Αριστόδημος
68 Αριστοκλείδας
69 Αριστόλοχος
70 Αριστομένης
71 Αριστοφών
72 Αριστωνομίδας
73 Αρκεσίλαος
74 Αρριχίων
75 Αρρύβας
76 Αρτεμίδωρος
77 Αρυτάμας
78 Αρχέδαμος
79 Αρχέλαος
80 Αρχίας
81 Αρχιδάμος
82 Αρχίλοχος
83 Άρχιππος
84 Ασιατικός
85 Αστυάναξ
86 Αστύλος
87 Ασώπιχος
88 Άτταλος
89 Αττικός
90 Ατυάνας
91 Αυρήλιος
92 Αυφίδιος
93 Αχιλλεύς
96 Βαρασδάτης
97 Βαυκίς
98 Βελιστίχης
99 Βοιωτός
100 Βριμίας
101 Βύκελος
102 Γάιος
103 Γέλων
104 Γέρηνος
105 Γλαύκος
106 Γναεύς
107 Γόργος
108 Γρύλος
109 Γύλις
110 Δαϊκλής
111 Δάιππος
112 Δαμάγητος
113 Δαμαιθίδας
114 Δαμάρατος
115 Δαμάρετος
116 Δάμαρχος
117 Δαμάσιππος
118 Δαμάτριος
120 Δαμίσκος
121 Δαμοκράτης
122 Δαμοξενίδας
123 Δαμόξενος
124 Δάμων
126 Δάνδης
127 Δάσμων
128 Δειδάς
129 Δεινόλοχος
130 Δεινοσθένης
131 Δείφιλος
132 Δημάδης
133 Δημάρατος
134 Δήμαρχος
135 Δημήτριος
136 Δημόκριτος
137 Δημοσθένης
138 Δημόστρατος
139 Διαγόρας
141 Διακτορίδης
142 Δίαλλος
143 Δίδυμος
144 Δίκων
145 Διογένης
146 Διόγνητος
147 Διόδοτος
148 Διόδωρος
149 Διοκλής
150 Διονυσόδωρος
151 Διοφάνης
152 Δίφιλος
153 Δίων
154 Δόρυκλος
155 Δούρις
156 Δρομεύς
157 Δωριεύς
158 Δωρόθεος
159 Δωτάδης
160 Εικάσιος
161 Εκάτομνος
162 Ελλάνικος
163 Εμαυτίων
164 Εμπεδοκλής
165 Ενικεύς
166 Εξαίνετος
167 Επαίνετος
168 Επίδαυρος
169 Επιθέρσης
170 Επικράδιος
171 Επίνικος
172 Επιτελίδας
173 Επιχάρης
174 Ερατοσθένης
175 Εράτων
176 Εργοτέλης
177 Ερίτιμος
178 Ερμαγόρας
179 Ερμησιάναξ
180 Ερμογένης
181 Ερυξίας
182 Ετοιμοκλής
183 Ευαγόρας
184 Ευανορίδας
185 Εύβουλος
186 Ευβώτας
187 Εύδαμος
188 Ευθυκλής
189 Ευθυμένης
190 Εύθυμος
191 Ευκλείδης
192 Ευπόλεμος
193 Εύπωλος
194 Ευρυάδης
195 Ευρύβατος
196 Ευρυβιάδης
197 Ευρύβοτος
198 Ευρυκλείδας
199 Ευρυκλής
200 Ευρύλας
201 Ευρυμένης
202 Ευστόλιος
203 Ευτελίδης
204 Εφάρμοστος
205 Εφουδίων
206 Ζωπυρος
207 Ηγήμων
208 Ηλιόδωρος
209 Ηρακλείδης
210 Ηράκλειτος
211 Ηρόδοτος
212 Ηρόδωρος
213 Ήρων
214 Θάλπις
215 Θεασίδης
216 Θεογένης
217 Θεόγνις
218 Θεόδωρος
219 Θεόπομπος
220 Θεόπροπος
221 Θεότιμος
222 Θεόχρηστος
223 Θερσίλοχος
224 Θέρσιος
225 Θεσσαλός
226 Θέων
227 Θήρων
228 Θυμίλος
229 Ιδαίος
230 Ιέρων
231 Ιερώνυμος
232 Ικαδίων
233 Ίκκος
234 Ιολαΐδας
235 Ιππόβοτος
236 Ιπποκλέας
237 Ιπποκράτης
238 Ιππόμαχος
239 Ίππος
240 Ιπποσθένης
241 Ιππόστρατος
242 Ισαρίων
243 Ισίδωρος
244 Ισόμαχος
245 Κάλας
246 Καλλεύς
247 Καλλιάδης
248 Καλλικλής
249 Καλλικράτης
250 Κάλλιππος
251 Καλλισθένης
252 Κάλλιστος
253 Καλλιτέλης
254 Κάλλων
255 Κάπρος
256 Καρτέρων
257 Κασίας
258 Κεράς
259 Κητεύς
260 Κίμων
262 Κλεισθένης
263 Κλειτόμαχος
264 Κλειτόστρατος
265 Κλείτωρ
266 Κλεογένης
267 Κλεόδωρος
268 Κλεόμαχος
269 Κλεόξενος
270 Κλεοπτόλεμος
271 Κλεοσθένη
272 Κλεοσθένης
273 Κλεόστρατος
274 Κλέων
275 Κλεώνδας
276 Κλητίας
277 Κλίτων
278 Κομαίος
279 Κραναός
280 Κράτης
281 Κρατίνος
282 Κρατισθένης
283 Κραυξίδας
284 Κρέων
285 Κρίσων
286 Κριτόδαμος
287 Κροκίνας
288 Κρόκων
289 Κύλωνας
290 Κυνίσκα
291 Κυνίσκας
292 Κυνίσκος
293 Λάβαξ
294 Λάδας
295 Λάδρομος
296 Λακράτης
297 Λάμαχος
298 Λάμπις
299 Λασθένης
300 Λαστρατίδας
301 Λαχαρίδας
302 Λάχων
303 Λεοντίσκος
304 Λέων
305 Λεωνίδας
306 Λεωχάρης
307 Λίχας
308 Λουκάς
309 Λύγδαμις
310 Λυκίνος
311 Λυκομήδης
312 Λύκος
313 Λυκόφρων
314 Λυκώτας
315 Λύσιππος
316 Μάγνος
317 Μαρίων
318 Μάρκος
319 Μεγακλής
320 Μελανκόμας
321 Μενάλκης
322 Μένανδρος
323 Μενέδημος
324 Μενεπτόλεμος
325 Μενεσθεύς
326 Μενόδωρος
327 Μένος
328 Μικίνας
329 Μικίων
330 Μικρίνας
331 Μιλτιάδης
332 Μίλων
333 Μίνως
334 Μνασέας
335 Μνασίβουλος
336 Μνάσων
337 Μόσχος
338 Μυρκεύς
339 Μύρων
340 Μύς
341 Ναρυκίδας
342 Νελαϊδας
343 Νεοκρέων
344 Νέρων
345 Νίκανδρος
346 Νικάνωρ
347 Νίκαρχος
348 Νικέας
349 Νικόδαμος
350 Νικοκλέας
351 Νικόμαχος
352 Νικόστρατος
353 Νικοφών
354 Νίκων
356 Ξέναρχος
357 Ξενόδαμος
358 Ξενόδικος
359 Ξενόδοκος
360 Ξενόθεμις
361 Ξενοκλής
362 Ξενόμβροτος
363 Ξενοπείθης
364 Ξενοφάνης
365 Ξενοφών
366 Ξένων
367 Όλυμπος
368 Ολυνθεύς
369 Ονησίκριτος
370 Ονόμαστος
371 Όρθων
372 Όρσιππος
373 Παγώνδας
374 Παιάνιος
375 Παμμένης
376 Πανδίων
377 Παντακλής
378 Παντάριστος
379 Παντάρκης
380 Παρμενίων
381 Πασίχορος
382 Παταϊκός
383 Πεισίστρατος
384 Περιγένης
385 Πλούταρχος
386 Πολέμων
387 Πολίτης
388 Πολυκλεύς
389 Πολύκτωρ
390 Πολυμήστωρ
391 Πολύμναστος
392 Πολυνείκης
393 Πολύξενος
394 Πολυπείθης
395 Ποπλίων
396 Πουλυδάμας
397 Πούπλιος
398 Πραξαγόρας
399 Πραξιδάμας
400 Πρωτόλαος
401 Πυθαγόρας
402 Πυθοκλής
403 Πυθόστρατος
404 Πύθων
405 Πυριλάμπης
406 Πύτταλος
407 Πώλος
408 Πώρος
409 Ρηξίβιος
410 Ριψόλαος
411 Ρόδων
412 Σαραπίων
413 Σάτυρος
414 Σελεάδας
415 Σέλευκος
416 Σιμμίας
417 Σιμύλος
418 Σκάμανδρος
419 Σμάραγδος
421 Σόφιος
422 Στέφανος
423 Στόμας
424 Στόμιος
425 Στράτων
426 Συβαριάδης
427 Σύμμαχος
428 Σφαίρος
429 Σφοδριάς
430 Σωδάμας
431 Σωκράτης
432 Σώπατρος
433 Σωσιάδης
434 Σωσιγένης
435 Σώσιππος
436 Σώστρατος
437 Σωτήρ
438 Σώφρων
439 Ταυροσθένης
440 Τέλλις
441 Τέλλων
442 Τεριναίος
443 Τηλέμαχος
444 Τιβέριος
445 Τίμαιος
446 Τιμάνθης
447 Τίμαρχος
448 Τιμασίθεος
449 Τιμόδημος
450 Τιμόθεος
451 Τιμοκράτης
452 Τιμοσθένης
453 Τίμων
455 Τίσανδρος
456 Τισικράτης
457 Τλασίμαχος
458 Τορύμβας
459 Τρύφων
461 Τρωίλος
462 Υπέρβιος
463 Υπήνος
464 Ύσμων
465 Υψικλής
466 Φαίδιμος
467 Φαίδρος
468 Φάνας
469 Φείδων
470 Φερίας
471 Φιλάμμων
472 Φιλίνος
473 Φίλιππος
474 Φίλιστος
475 Φιλόμβροτος
476 Φιλόμηλος
477 Φιλόνικος
478 Φιλούμενος
479 Φίλων
481 Φιλώτας
482 Φορμίων
483 Φρικίας
484 Φρύνος
485 Φύλαξ
486 Φωκίων
487 Χαίρων
488 Χαρμίδης
489 Χάρμις
490 Χείλων
491 Χείμων
492 Χιόνης
493 Χοιρίλος
494 Χρυσάμαξος
495 Χρυσόγονος
496 Ψαύμιος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία