Εορτές 25 Μαρτίου: Ανουτσιάτα Ανουτσιάτης Εθνάρχης Εθναρχία Εθνεγερσία Εθνεγέρσιος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σενουφία Σενούφιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αναγνώστης Στριφτόμπολας Δήμος Τσέλιος Ικέσια Ικέσιος Λάτρης Κανέλλα Κανέλλος Δεληγιάννης Κομνάς Τράκας Λαμπέτης Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Λόρδος Βύρων Μαντώ Μαυρογένους Παλαιολόγος Μπενιζέλος Πανουργιάς Ξεροδημήτρης Σταϊκη Στάικος Σταϊκόπουλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Πελαγία Αγία Πελαγία η Μάρτυς Άγιος Σαβινιανός Γλυκέρα η Θεσπική Δέσποινα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κύπρις Μαντόνα, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μαρία, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μάριος Μεγαλόχαρη Όσιος Τίμων ο Ερημίτης Παναγία η Ευαγγελίστρα Παναγιώτα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σουμέλα Σουμελάς
1 Αγάθαρχος
2 Αγασίας
3 Αγέλαος
4 Αγέμαχος
5 Αγεύς
6 Αγήνωρ
7 Αγήσαρχος
8 Αγησίας
9 Αγησίδαμος
10 Αγησίμαδος
11 Αγησίστρατος
12 Αγίας
13 Άγις
14 Αγνός
15 Αθηδάρας
16 Αθήναιος
17 Αθηνόδωρος
18 Αιγείδας
19 Αιγεύς
20 Αιγίας
21 Αιγίδας
22 Αίγιος
23 Αίλιος
24 Αίσυπος
25 Αισχίνης
26 Αισχύλος
27 Άκανθος
28 Ακματίδας
29 Ακουσίλαος
30 Αλέξανδρος
33 Αλεξίβιος
34 Αλεξίνικος
35 Αλκαινέτος
36 Αλκέτας
37 Αλκιβιάδης
38 Αλκίδας
39 Αλκιμέδων
40 Άλκιμος
41 Αλκμήνης
42 Αμησινάς
43 Άμμων
44 Αμύντωρ
45 Ανάξανδρος
46 Ανδρέας
47 Ανδρόμαχος
48 Ανδρομένης
49 Ανδροσθένης
50 Ανθεστίων
51 Άνοχος
52 Αντήνωρ
53 Αντιγένης
54 Αντίγονος
55 Αντικλής
56 Αντικράτης
57 Αντίοχος
58 Αντίπατρος
59 Απελλής
61 Απολλόδωρος
62 Απολλοφάνης
63 Απόλλων
64 Απολλώνιος
65 Άρατος
66 Αρίστανδρος
67 Αριστόδημος
68 Αριστοκλείδας
69 Αριστόλοχος
70 Αριστομένης
71 Αριστοφών
72 Αριστωνομίδας
73 Αρκεσίλαος
74 Αρριχίων
75 Αρρύβας
76 Αρτεμίδωρος
77 Αρυτάμας
78 Αρχέδαμος
79 Αρχέλαος
80 Αρχίας
81 Αρχιδάμος
82 Αρχίλοχος
83 Άρχιππος
84 Ασιατικός
85 Αστυάναξ
86 Αστύλος
87 Ασώπιχος
88 Άτταλος
89 Αττικός
90 Ατυάνας
91 Αυρήλιος
92 Αυφίδιος
93 Αχιλλεύς
96 Βαρασδάτης
97 Βαυκίς
98 Βελιστίχης
99 Βοιωτός
100 Βριμίας
101 Βύκελος
102 Γάιος
103 Γέλων
104 Γέρηνος
105 Γλαύκος
106 Γναεύς
107 Γόργος
108 Γρύλος
109 Γύλις
110 Δαϊκλής
111 Δάιππος
112 Δαμάγητος
113 Δαμαιθίδας
114 Δαμάρατος
115 Δαμάρετος
116 Δάμαρχος
117 Δαμάσιππος
118 Δαμάτριος
120 Δαμίσκος
121 Δαμοκράτης
122 Δαμόξενος
123 Δάμων
125 Δάνδης
126 Δάσμων
127 Δειδάς
128 Δεινόλοχος
129 Δεινοσθένης
130 Δείφιλος
131 Δημάδης
132 Δημάρατος
133 Δήμαρχος
134 Δημήτριος
135 Δημόκριτος
136 Δημοσθένης
137 Δημόστρατος
138 Διαγόρας
140 Διακτορίδης
141 Δίαλλος
142 Δίδυμος
143 Δίκων
144 Διογένης
145 Διόγνητος
146 Διόδοτος
147 Διόδωρος
148 Διοκλής
149 Διονυσόδωρος
150 Διοφάνης
151 Δίφιλος
152 Δίων
153 Δόρυκλος
154 Δούρις
155 Δρομεύς
156 Δωριεύς
157 Δωρόθεος
158 Δώτιος
159 Εικάσιος
160 Εκάτομνος
161 Ελλάνικος
162 Εμαυτίων
163 Εμπεδοκλής
164 Ενικεύς
165 Εξαίνετος
166 Επαίνετος
167 Επίδαυρος
168 Επιθέρσης
169 Επικράδιος
170 Επίνικος
171 Επιτελίδας
172 Επιχάρης
173 Ερατοσθένης
174 Εράτων
175 Εργοτέλης
176 Ερίτιμος
177 Ερμαγόρας
178 Ερμησιάναξ
179 Ερμογένης
180 Ερυξίας
181 Ετοιμοκλής
182 Ευαγόρας
183 Ευανορίδας
184 Εύβουλος
185 Ευβώτας
186 Εύδαμος
187 Ευθυκλής
188 Ευθυμένης
189 Εύθυμος
190 Ευκλείδης
191 Ευπόλεμος
192 Εύπωλος
193 Ευρυάδης
194 Ευρύβατος
195 Ευρυβιάδης
196 Ευρύβοτος
197 Ευρυκλείδας
198 Ευρυκλής
199 Ευρύλας
200 Ευρυμένης
201 Ευστόλιος
202 Ευτελίδης
203 Εφάρμοστος
204 Εφουδίων
205 Ζωπυρος
206 Ηγήμων
207 Ηλιόδωρος
208 Ηρακλείδης
209 Ηράκλειτος
210 Ηρόδοτος
211 Ηρόδωρος
212 Ήρων
213 Θάλπις
214 Θεασίδης
215 Θεογένης
216 Θεόγνις
217 Θεόδωρος
218 Θεόπομπος
219 Θεόπροπος
220 Θεότιμος
221 Θεόχρηστος
222 Θερσίλοχος
223 Θέρσιος
224 Θεσσαλός
225 Θέων
226 Θήρων
227 Θυμίλος
228 Ιδαίος
229 Ιέρων
230 Ιερώνυμος
231 Ικαδίων
232 Ίκκος
233 Ιολαΐδας
234 Ιππόβοτος
235 Ιπποκλέας
236 Ιπποκράτης
237 Ιππόμαχος
238 Ίππος
239 Ιπποσθένης
240 Ιππόστρατος
241 Ισαρίων
242 Ισίδωρος
243 Ισόμαχος
244 Κάλας
245 Καλλεύς
246 Καλλιάδης
247 Καλλικλής
248 Καλλικράτης
249 Κάλλιππος
250 Καλλισθένης
251 Κάλλιστος
252 Καλλιτέλης
253 Κάλλων
254 Κάπρος
255 Καρτέρων
256 Κασίας
257 Κεράς
258 Κητεύς
259 Κίμων
261 Κλεισθένης
262 Κλειτόμαχος
263 Κλειτόστρατος
264 Κλείτωρ
265 Κλεογένης
266 Κλεόδωρος
267 Κλεόμαχος
268 Κλεόξενος
269 Κλεοπτόλεμος
270 Κλεοσθένη
271 Κλεοσθένης
272 Κλεόστρατος
273 Κλέων
274 Κλεώνδας
275 Κλητίας
276 Κλίτων
277 Κομαίος
278 Κραναός
279 Κράτης
280 Κρατίνος
281 Κρατισθένης
282 Κραυξίδας
283 Κρέων
284 Κρίσων
285 Κριτόδαμος
286 Κροκίνας
287 Κρόκων
288 Κύλωνας
289 Κυνίσκα
290 Κυνίσκας
291 Κυνίσκος
292 Λάβαξ
293 Λάδας
294 Λάδρομος
295 Λακράτης
296 Λάμαχος
297 Λάμπις
298 Λασθένης
299 Λαστρατίδας
300 Λαχαρίδας
301 Λάχων
302 Λεοντίσκος
303 Λέων
304 Λεωνίδας
305 Λεωχάρης
306 Λίχας
307 Λουκάς
308 Λύγδαμις
309 Λυκίνος
310 Λυκομήδης
311 Λύκος
312 Λυκόφρων
313 Λυκώτας
314 Λύσιππος
315 Μάγνος
316 Μαρίων
317 Μάρκος
318 Μεγακλής
319 Μελανκόμας
320 Μενάλκης
321 Μένανδρος
322 Μενέδημος
323 Μενεπτόλεμος
324 Μενεσθεύς
325 Μενόδωρος
326 Μένος
327 Μικίνας
328 Μικίων
329 Μικρίνας
330 Μιλτιάδης
331 Μίλων
332 Μίνως
333 Μνασέας
334 Μνασίβουλος
335 Μνάσων
336 Μόσχος
337 Μυρκεύς
338 Μύρων
339 Μύς
340 Ναρυκίδας
341 Νελαϊδας
342 Νεοκρέων
343 Νέρων
344 Νίκανδρος
345 Νικάνωρ
346 Νίκαρχος
347 Νικέας
348 Νικόδαμος
349 Νικοκλέας
350 Νικόμαχος
351 Νικόστρατος
352 Νικοφών
353 Νίκων
355 Ξέναρχος
356 Ξενόδαμος
357 Ξενόδικος
358 Ξενόδοκος
359 Ξενόθεμις
360 Ξενοκλής
361 Ξενόμβροτος
362 Ξενοπείθης
363 Ξενοφάνης
364 Ξενοφών
365 Ξένων
366 Όλυμπος
367 Ολυνθεύς
368 Ονησίκριτος
369 Ονόμαστος
370 Όρθων
371 Όρσιππος
372 Παγώνδας
373 Παιάνιος
374 Παμμένης
375 Πανδίων
376 Παντακλής
377 Παντάριστος
378 Παντάρκης
379 Παρμενίων
380 Πασίχορος
381 Παταϊκός
382 Πεισίστρατος
383 Περιγένης
384 Πλούταρχος
385 Πολέμων
386 Πολίτης
387 Πολυκλεύς
388 Πολύκτωρ
389 Πολυμήστωρ
390 Πολύμναστος
391 Πολυνείκης
392 Πολύξενος
393 Πολυπείθης
394 Ποπλίων
395 Πουλυδάμας
396 Πούπλιος
397 Πραξαγόρας
398 Πραξιδάμας
399 Πρωτόλαος
400 Πυθαγόρας
401 Πυθοκλής
402 Πυθόστρατος
403 Πύθων
404 Πυριλάμπης
405 Πύτταλος
406 Πώλος
407 Πώρος
408 Ρηξίβιος
409 Ριψόλαος
410 Ρόδων
411 Σαραπίων
412 Σάτυρος
413 Σελεάδας
414 Σέλευκος
415 Σιμμίας
416 Σιμύλος
417 Σκάμανδρος
418 Σμάραγδος
420 Σόφιος
421 Στέφανος
422 Στόμας
423 Στόμιος
424 Στράτων
425 Συβαριάδης
426 Σύμμαχος
427 Σφαίρος
428 Σφοδριάς
429 Σωδάμας
430 Σωκράτης
431 Σώπατρος
432 Σωσιάδης
433 Σωσιγένης
434 Σώσιππος
435 Σώστρατος
436 Σωτήρ
437 Σώφρων
438 Ταυροσθένης
439 Τέλλις
440 Τέλλων
441 Τεριναίος
442 Τηλέμαχος
443 Τιβέριος
444 Τίμαιος
445 Τιμάνθης
446 Τίμαρχος
447 Τιμασίθεος
448 Τιμόδημος
449 Τιμόθεος
450 Τιμοκράτης
451 Τιμοσθένης
452 Τίμων
454 Τίσανδρος
455 Τισικράτης
456 Τλασίμαχος
457 Τορύμβας
458 Τρύφων
460 Τρωίλος
461 Υπέρβιος
462 Υπήνος
463 Ύσμων
464 Υψικλής
465 Φαίδιμος
466 Φαίδρος
467 Φάνας
468 Φείδων
469 Φερίας
470 Φιλάμμων
471 Φιλίνος
472 Φίλιππος
473 Φίλιστος
474 Φιλόμβροτος
475 Φιλόμηλος
476 Φιλόνικος
477 Φιλούμενος
478 Φίλων
480 Φιλώτας
481 Φορμίων
482 Φρικίας
483 Φρύνος
484 Φύλαξ
485 Φωκίων
486 Χαίρων
487 Χαρμίδης
488 Χάρμις
489 Χείλων
490 Χείμων
491 Χιόνης
492 Χοιρίλος
493 Χρυσάμαξος
494 Χρυσόγονος
495 Ψαύμιος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία