Εορτές 17 Μαΐου: Αγία Ιουνία 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Ιουνίας Άγιος Παμφύλων Άγιος Σολόχων Ανδρονίκη Μαϊδούλφη Μαϊδούλφος Παμφαμήρ Παμφαμήρα Παμφύλη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Όσιος Νεκτάριος
1 Αγέλαος
2 Αγέμαχος
3 Αγεύς
4 Αγήνωρ
5 Αγήσαρχος
6 Αγησίας
7 Αγησίδαμος
8 Αγησίστρατος
9 Αγίας
10 Άγις
11 Αγνός
12 Αθήναιος
13 Αθηνόδωρος
14 Αιγείδας
15 Αιγεύς
16 Αιγίας
17 Αιγίδας
18 Αίγιος
19 Αίλιος
20 Αίσυπος
21 Αισχίνης
22 Αισχύλος
23 Άκανθος
24 Ακματίδας
25 Ακουσίλαος
26 Αλέξανδρος
29 Αλεξίβιος
30 Αλεξίνικος
31 Αλκαινέτος
32 Αλκιβιάδης
33 Αλκίδας
34 Αλκιμέδων
35 Άλκιμος
36 Αλκμαίων
37 Αμησινάς
38 Άμμων
39 Αμύντας
40 Ανάξανδρος
41 Ανδρέας
42 Ανδρόμαχος
43 Ανδρομένης
44 Ανδροσθένης
45 Ανθεστίων
46 Άνοχος
47 Αντήνωρ
48 Αντιγένης
49 Αντίγονος
50 Αντικλής
51 Αντικράτης
52 Αντίοχος
53 Αντίπατρος
54 Απελλής
56 Απολλόδωρος
57 Απολλοφάνης
58 Απόλλων
59 Απολλώνιος
60 Άρατος
61 Αρίστανδρος
62 Αριστόδημος
63 Αριστοκλείδας
64 Αριστόλοχος
65 Αριστομένης
66 Αριστοφών
67 Αριστωνομίδας
68 Αρκεσίλαος
69 Αρρύβας
70 Αρτεμίδωρος
71 Αρυτάμας
72 Αρχέδαμος
73 Αρχέλαος
74 Αρχίας
75 Αρχιδάμος
76 Αρχίλοχος
77 Άρχιππος
78 Ασιατικός
79 Αστυάναξ
80 Αστύλος
81 Ασώπιχος
82 Άτταλος
83 Αττικός
84 Ατυάνας
85 Αυρήλιος
86 Αυφίδιος
87 Αχιλλεύς
90 Βαρασδάτης
91 Βαυκίς
92 Βελιστίχης
93 Βοιωτός
94 Βύκελος
95 Γάιος
96 Γέλων
97 Γέρηνος
98 Γλαύκος
99 Γναεύς
100 Γόργος
101 Γρύλος
102 Γύλις
103 Δαϊκλής
104 Δαμάγητος
105 Δαμαιθίδας
106 Δαμάρατος
107 Δαμάρετος
108 Δάμαρχος
109 Δαμάσιππος
110 Δαμάτριος
112 Δαμίσκος
113 Δαμοκράτης
114 Δαμοξενίδας
115 Δαμόξενος
116 Δάμων
118 Δάνδις
119 Δάσμων
120 Δειδάς
121 Δεινόλοχος
122 Δεινοσθένης
123 Δείφιλος
124 Δημάδης
125 Δημάρατος
126 Δήμαρχος
127 Δημήτριος
128 Δημόκριτος
129 Δημοσθένης
130 Δημόστρατος
131 Διαγόρας
133 Διακτορίδης
134 Δίαλλος
135 Δίδυμος
136 Δίκων
137 Διογένης
138 Διόγνητος
139 Διόδοτος
140 Διόδωρος
141 Διοκλής
142 Διονυσόδωρος
143 Διοφάνης
144 Δίφιλος
145 Δίων
146 Δόρυκλος
147 Δούρις
148 Δρομεύς
149 Δωριεύς
150 Δωρόθεος
151 Δωτάδης
152 Εικάσιος
153 Εκάτομνος
154 Ελλάνικος
155 Εμαυτίων
156 Εμπεδοκλής
157 Ενικεύς
158 Εξαίνετος
159 Επαίνετος
160 Επίδαυρος
161 Επιθέρσης
162 Επικράδιος
163 Επίνικος
164 Επιτελίδας
165 Επιχάρης
166 Ερατοσθένης
167 Εράτων
168 Εργοτέλης
169 Ερίτιμος
170 Ερμαγόρας
171 Ερμησιάναξ
172 Ερμογένης
173 Ερυξίας
174 Ετοιμοκλής
175 Ευαγόρας
176 Ευανορίδας
177 Εύβουλος
178 Ευβώτας
179 Εύδαμος
180 Ευθυκλής
181 Ευθυμένης
182 Εύθυμος
183 Ευκλείδης
184 Ευπόλεμος
185 Εύπωλος
186 Ευρυάδης
187 Ευρύβατος
188 Ευρυβιάδης
189 Ευρύβοτος
190 Ευρυκλείδας
191 Ευρυκλής
192 Ευρύλας
193 Ευρυμένης
194 Ευστόλιος
195 Ευτελίδας
196 Εφάρμοστος
197 Εφουδίων
198 Ζωπυρος
199 Ηγήμων
200 Ηλιόδωρος
201 Ηρακλείδης
202 Ηράκλειτος
203 Ηρόδοτος
204 Ηρόδωρος
205 Ήρων
206 Θάλπις
207 Θεασίδης
208 Θεόγνις
209 Θεόδωρος
210 Θεόπομπος
211 Θεόπροπος
212 Θεότιμος
213 Θεόχρηστος
214 Θερσίλοχος
215 Θέρσιος
216 Θεσσαλός
217 Θέων
218 Θήρων
219 Θυμίλος
220 Ιδαίος
221 Ιέρων
222 Ιερώνυμος
223 Ικαδίων
224 Ίκκος
225 Ιολαΐδας
226 Ιππόβοτος
227 Ιπποκλέας
228 Ιπποκράτης
229 Ιππόμαχος
230 Ίππος
231 Ιπποσθένης
232 Ιππόστρατος
233 Ισαρίων
234 Ισίδωρος
235 Ισόμαχος
236 Κάλας
237 Καλλεύς
238 Καλλιάδης
239 Καλλικλής
240 Καλλικράτης
241 Κάλλιππος
242 Καλλισθένης
243 Κάλλιστος
244 Καλλιτέλης
245 Κάλλων
246 Κάπρος
247 Καρτέρων
248 Κασίας
249 Κεράς
250 Κητεύς
251 Κίμων
253 Κλεισθένης
254 Κλειτόμαχος
255 Κλειτόστρατος
256 Κλείτωρ
257 Κλεογένης
258 Κλεόδωρος
259 Κλεόμαχος
260 Κλεόξενος
261 Κλεοπτόλεμος
262 Κλεοσθένη
263 Κλεοσθένης
264 Κλεόστρατος
265 Κλέων
266 Κλεώνδας
267 Κλητίας
268 Κλίτων
269 Κομαίος
270 Κραναός
271 Κράτης
272 Κρατίνος
273 Κρατισθένης
274 Κραυξίδας
275 Κρέων
276 Κρίσων
277 Κριτόδαμος
278 Κροκίνας
279 Κρόκων
280 Κύλωνας
281 Κυνίσκα
282 Κυνίσκας
283 Κυνίσκος
284 Λάβαξ
285 Λάδας
286 Λάδρομος
287 Λακράτης
288 Λάμαχος
289 Λάμπις
290 Λασθένης
291 Λαστρατίδας
292 Λαχαρίδας
293 Λάχων
294 Λεοντίσκος
295 Λέων
296 Λεωνίδας
297 Λεωχάρης
298 Λίχας
299 Λουκάς
300 Λύγδαμις
301 Λυκίνος
302 Λυκομήδης
303 Λύκος
304 Λυκόφρων
305 Λυκώτας
306 Λύσιππος
307 Μάγνος
308 Μαρίων
309 Μάρκος
310 Μεγακλής
311 Μελανκόμας
312 Μενάλκης
313 Μένανδρος
314 Μενέδημος
315 Μενεπτόλεμος
316 Μενεσθεύς
317 Μενόδωρος
318 Μένος
319 Μικίνας
320 Μικίων
321 Μικρίνας
322 Μιλτιάδης
323 Μίλων
324 Μίνως
325 Μνασέας
326 Μνασίβουλος
327 Μνάσων
328 Μόσχος
329 Μυρκεύς
330 Μύρων
331 Μύς
332 Ναρυκίδας
333 Νελαϊδας
334 Νέρων
335 Νίκανδρος
336 Νικάνωρ
337 Νίκαρχος
338 Νικέας
339 Νικόδαμος
340 Νικοκλέας
341 Νικόμαχος
342 Νικόστρατος
343 Νικοφών
344 Νίκων
346 Ξέναρχος
347 Ξενόδαμος
348 Ξενόδικος
349 Ξενόδοκος
350 Ξενόθεμις
351 Ξενοκλής
352 Ξενόμβροτος
353 Ξενοπείθης
354 Ξενοφάνης
355 Ξενοφών
356 Ξένων
357 Όλυμπος
358 Ολυνθεύς
359 Ονησίκριτος
360 Ονόμαστος
361 Όρθων
362 Όρσιππος
363 Παγώνδας
364 Παιάνιος
365 Παμμένης
366 Πανδίων
367 Παντακλής
368 Παντάρκης
369 Παρμενίων
370 Πασίχορος
371 Παταϊκός
372 Πεισίστρατος
373 Περιγένης
374 Πλούταρχος
375 Πολέμων
376 Πολίτης
377 Πολυκλεύς
378 Πολύκτωρ
379 Πολυμήστωρ
380 Πολύμναστος
381 Πολυνείκης
382 Πολύξενος
383 Πολυπείθης
384 Ποπλίων
385 Πουλυδάμας
386 Πούπλιος
387 Πραξαγόρας
388 Πραξιδάμας
389 Πρωτόλαος
390 Πυθαγόρας
391 Πυθοκλής
392 Πυθόστρατος
393 Πύθων
394 Πυριλάμπης
395 Πύτταλος
396 Πώλος
397 Πώρος
398 Ρηξίβιος
399 Ριψόλαος
400 Ρόδων
401 Σαραπίων
402 Σάτυρος
403 Σελεάδας
404 Σέλευκος
405 Σιμμίας
406 Σιμύλος
407 Σκάμανδρος
408 Σμάραγδος
410 Σόφιος
411 Στέφανος
412 Στόμας
413 Στόμιος
414 Στράτων
415 Συβαριάδης
416 Σύμμαχος
417 Σφαίρος
418 Σφοδριάς
419 Σωδάμας
420 Σωκράτης
421 Σώπατρος
422 Σωσιάδης
423 Σωσιγένης
424 Σώσιππος
425 Σώστρατος
426 Σωτάδης
427 Σώφρων
428 Ταυροσθένης
429 Τέλλις
430 Τέλλων
431 Τεριναίος
432 Τηλέμαχος
433 Τιβέριος
434 Τίμαιος
435 Τιμάνθης
436 Τίμαρχος
437 Τιμασίθεος
438 Τιμόδημος
439 Τιμόθεος
440 Τιμοκράτης
441 Τιμοσθένης
442 Τίμων
443 Τίσανδρος
444 Τισικράτης
445 Τλασίμαχος
446 Τορύμβας
447 Τρύφων
449 Τρωίλος
450 Υπέρβιος
451 Υπήνος
452 Ύσμων
453 Υψικλής
454 Φαίδιμος
455 Φαίδρος
456 Φάνας
457 Φείδων
458 Φερίας
459 Φιλάμμων
460 Φιλίνος
461 Φίλιππος
462 Φίλιστος
463 Φιλόμβροτος
464 Φιλόμηλος
465 Φιλόνικος
466 Φιλούμενος
467 Φίλων
469 Φιλώτας
470 Φορμίων
471 Φρικίας
472 Φρύνος
473 Φύλαξ
474 Φωκίδης
475 Χαίρων
476 Χαρμίδης
477 Χάρμις
478 Χείλων
479 Χείμων
480 Χιόνης
481 Χοιρίλος
482 Χρυσάμαξος
483 Χρυσόγονος
484 Ψαύμιος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία