Εορτές 22 Μαΐου: Άγιος Αιμίλιος ο Αφρικανός Άγιος Κόδρος Κάστος Κόδρη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιγιαλεύς Αιγιάλη Αιήτη Αιήτης Αίθρια Διοξίππη η Ηλιάδα Κίρκη Πασιφάη Πασιφάης Φαέθων Χρυσηλία Χρυσήλιος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος Αγία Σοφία η Ιατρός Άγιος Βασιλίσκος Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρτυς Μάρκελλος Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας Β' Οικουμενική Σύνοδος Καλός Οσία Καλή
1 Αγασίας
2 Αγέλαος
3 Αγέμαχος
4 Αγεύς
5 Αγήνωρ
6 Αγήσαρχος
7 Αγησίας
8 Αγησίδαμος
9 Αγησίστρατος
10 Αγίας
11 Άγις
12 Αγνός
13 Αθήναιος
14 Αθηνόδωρος
15 Αιγείδας
16 Αιγεύς
17 Αιγίας
18 Αιγίδας
19 Αίγιος
20 Αίλιος
21 Αίσυπος
22 Αισχίνης
23 Αισχύλος
24 Άκανθος
25 Ακματίδας
26 Ακουσίλαος
27 Αλέξανδρος
30 Αλεξίβιος
31 Αλεξίνικος
32 Αλκαινέτος
33 Αλκιβιάδης
34 Αλκίδας
35 Αλκιμέδων
36 Άλκιμος
37 Αλκμαίων
38 Αμησινάς
39 Άμμων
40 Αμύντωρ
41 Ανάξανδρος
42 Ανδρέας
43 Ανδρόμαχος
44 Ανδρομένης
45 Ανδροσθένης
46 Ανθεστίων
47 Άνοχος
48 Αντήνωρ
49 Αντιγένης
50 Αντίγονος
51 Αντικλής
52 Αντικράτης
53 Αντίοχος
54 Αντίπατρος
55 Απελλής
57 Απολλόδωρος
58 Απολλοφάνης
59 Απόλλων
60 Απολλώνιος
61 Άρατος
62 Αρίστανδρος
63 Αριστόδημος
64 Αριστοκλείδας
65 Αριστόλοχος
66 Αριστομένης
67 Αριστοφών
68 Αριστωνομίδας
69 Αρκεσίλαος
70 Αρριχίων
71 Αρρύβας
72 Αρτεμίδωρος
73 Αρυτάμας
74 Αρχέδαμος
75 Αρχέλαος
76 Αρχίας
77 Αρχιδάμος
78 Αρχίλοχος
79 Άρχιππος
80 Ασιατικός
81 Αστυάναξ
82 Αστύλος
83 Ασώπιχος
84 Άτταλος
85 Αττικός
86 Ατυάνας
87 Αυρήλιος
88 Αυφίδιος
89 Αχιλλεύς
92 Βαρασδάτης
93 Βαυκίς
94 Βελιστίχης
95 Βοιωτός
96 Βριμίας
97 Βύκελος
98 Γάιος
99 Γέλων
100 Γέρηνος
101 Γλαύκος
102 Γναεύς
103 Γόργος
104 Γρύλος
105 Γύλις
106 Δαϊκλής
107 Δάιππος
108 Δαμάγητος
109 Δαμαιθίδας
110 Δαμάρατος
111 Δαμάρετος
112 Δάμαρχος
113 Δαμάσιππος
114 Δαμάτριος
116 Δαμίσκος
117 Δαμοκράτης
118 Δαμοξενίδας
119 Δαμόξενος
120 Δάμων
122 Δάνδης
123 Δάσμων
124 Δειδάς
125 Δεινόλοχος
126 Δεινοσθένης
127 Δείφιλος
128 Δημάδης
129 Δημάρατος
130 Δήμαρχος
131 Δημήτριος
132 Δημόκριτος
133 Δημοσθένης
134 Δημόστρατος
135 Διαγόρας
137 Διακτορίδης
138 Δίαλλος
139 Δίδυμος
140 Δίκων
141 Διογένης
142 Διόγνητος
143 Διόδοτος
144 Διόδωρος
145 Διοκλής
146 Διονυσόδωρος
147 Διοφάνης
148 Δίφιλος
149 Δίων
150 Δόρυκλος
151 Δούρις
152 Δρομεύς
153 Δωριεύς
154 Δωρόθεος
155 Δωτάδης
156 Εικάσιος
157 Εκάτομνος
158 Ελλάνικος
159 Εμαυτίων
160 Εμπεδοκλής
161 Ενικεύς
162 Εξαίνετος
163 Επαίνετος
164 Επίδαυρος
165 Επιθέρσης
166 Επικράδιος
167 Επίνικος
168 Επιτελίδας
169 Επιχάρης
170 Ερατοσθένης
171 Εράτων
172 Εργοτέλης
173 Ερίτιμος
174 Ερμαγόρας
175 Ερμησιάναξ
176 Ερμογένης
177 Ερυξίας
178 Ετοιμοκλής
179 Ευαγόρας
180 Ευανορίδας
181 Εύβουλος
182 Ευβώτας
183 Εύδαμος
184 Ευθυκλής
185 Ευθυμένης
186 Εύθυμος
187 Ευκλείδης
188 Ευπόλεμος
189 Εύπωλος
190 Ευρυάδης
191 Ευρύβατος
192 Ευρυβιάδης
193 Ευρύβοτος
194 Ευρυκλείδας
195 Ευρυκλής
196 Ευρύλας
197 Ευρυμένης
198 Ευστόλιος
199 Ευτελίδης
200 Εφάρμοστος
201 Εφουδίων
202 Ζωπυρος
203 Ηγήμων
204 Ηλιόδωρος
205 Ηρακλείδης
206 Ηράκλειτος
207 Ηρόδοτος
208 Ηρόδωρος
209 Ήρων
210 Θάλπις
211 Θεασίδης
212 Θεογένης
213 Θεόγνις
214 Θεόδωρος
215 Θεόπομπος
216 Θεόπροπος
217 Θεότιμος
218 Θεόχρηστος
219 Θερσίλοχος
220 Θέρσιος
221 Θεσσαλός
222 Θέων
223 Θήρων
224 Θυμίλος
225 Ιδαίος
226 Ιέρων
227 Ιερώνυμος
228 Ικαδίων
229 Ίκκος
230 Ιολαΐδας
231 Ιππόβοτος
232 Ιπποκλέας
233 Ιπποκράτης
234 Ιππόμαχος
235 Ίππος
236 Ιπποσθένης
237 Ιππόστρατος
238 Ισαρίων
239 Ισίδωρος
240 Ισόμαχος
241 Κάλας
242 Καλλεύς
243 Καλλιάδης
244 Καλλικλής
245 Καλλικράτης
246 Κάλλιππος
247 Καλλισθένης
248 Κάλλιστος
249 Καλλιτέλης
250 Κάλλων
251 Κάπρος
252 Καρτέρων
253 Κασίας
254 Κεράς
255 Κητεύς
256 Κίμων
258 Κλεισθένης
259 Κλειτόμαχος
260 Κλειτόστρατος
261 Κλείτωρ
262 Κλεογένης
263 Κλεόδωρος
264 Κλεόμαχος
265 Κλεόξενος
266 Κλεοπτόλεμος
267 Κλεοσθένη
268 Κλεοσθένης
269 Κλεόστρατος
270 Κλέων
271 Κλεώνδας
272 Κλητίας
273 Κλίτων
274 Κομαίος
275 Κραναός
276 Κράτης
277 Κρατίνος
278 Κρατισθένης
279 Κραυξίδας
280 Κρέων
281 Κρίσων
282 Κριτόδαμος
283 Κροκίνας
284 Κρόκων
285 Κύλωνας
286 Κυνίσκα
287 Κυνίσκας
288 Κυνίσκος
289 Λάβαξ
290 Λάδας
291 Λάδρομος
292 Λακράτης
293 Λάμαχος
294 Λάμπις
295 Λασθένης
296 Λαστρατίδας
297 Λαχαρίδας
298 Λάχων
299 Λεοντίσκος
300 Λέων
301 Λεωνίδας
302 Λεωχάρης
303 Λίχας
304 Λουκάς
305 Λύγδαμις
306 Λυκίνος
307 Λυκομήδης
308 Λύκος
309 Λυκόφρων
310 Λυκώτας
311 Λύσιππος
312 Μάγνος
313 Μαρίων
314 Μάρκος
315 Μεγακλής
316 Μελανκόμας
317 Μενάλκης
318 Μένανδρος
319 Μενέδημος
320 Μενεπτόλεμος
321 Μενεσθεύς
322 Μενόδωρος
323 Μένος
324 Μικίνας
325 Μικίων
326 Μικρίνας
327 Μιλτιάδης
328 Μίλων
329 Μίνως
330 Μνασέας
331 Μνασίβουλος
332 Μνάσων
333 Μόσχος
334 Μυρκεύς
335 Μύρων
336 Μύς
337 Ναρυκίδας
338 Νελαϊδας
339 Νέρων
340 Νίκανδρος
341 Νικάνωρ
342 Νίκαρχος
343 Νικέας
344 Νικόδαμος
345 Νικοκλέας
346 Νικόμαχος
347 Νικόστρατος
348 Νικοφών
349 Νίκων
351 Ξέναρχος
352 Ξενόδαμος
353 Ξενόδικος
354 Ξενόδοκος
355 Ξενόθεμις
356 Ξενοκλής
357 Ξενόμβροτος
358 Ξενοπείθης
359 Ξενοφάνης
360 Ξενοφών
361 Ξένων
362 Όλυμπος
363 Ολυνθεύς
364 Ονησίκριτος
365 Ονόμαστος
366 Όρθων
367 Όρσιππος
368 Παγώνδας
369 Παιάνιος
370 Παμμένης
371 Πανδίων
372 Παντακλής
373 Παντάρκης
374 Παρμενίων
375 Πασίχορος
376 Παταϊκός
377 Πεισίστρατος
378 Περιγένης
379 Πλούταρχος
380 Πολέμων
381 Πολίτης
382 Πολυκλεύς
383 Πολύκτωρ
384 Πολυμήστωρ
385 Πολύμναστος
386 Πολυνείκης
387 Πολύξενος
388 Πολυπείθης
389 Ποπλίων
390 Πουλυδάμας
391 Πούπλιος
392 Πραξαγόρας
393 Πραξιδάμας
394 Πρωτόλαος
395 Πυθαγόρας
396 Πυθοκλής
397 Πυθόστρατος
398 Πύθων
399 Πυριλάμπης
400 Πύτταλος
401 Πώλος
402 Πώρος
403 Ρηξίβιος
404 Ριψόλαος
405 Ρόδων
406 Σαραπίων
407 Σάτυρος
408 Σελεάδας
409 Σέλευκος
410 Σιμμίας
411 Σιμύλος
412 Σκάμανδρος
413 Σμάραγδος
415 Σόφιος
416 Στέφανος
417 Στόμας
418 Στόμιος
419 Στράτων
420 Συβαριάδης
421 Σύμμαχος
422 Σφαίρος
423 Σφοδριάς
424 Σωδάμας
425 Σωκράτης
426 Σώπατρος
427 Σωσιάδης
428 Σωσιγένης
429 Σώσιππος
430 Σώστρατος
431 Σωτήρ
432 Σώφρων
433 Ταυροσθένης
434 Τέλλις
435 Τέλλων
436 Τεριναίος
437 Τηλέμαχος
438 Τιβέριος
439 Τίμαιος
440 Τιμάνθης
441 Τίμαρχος
442 Τιμασίθεος
443 Τιμόδημος
444 Τιμόθεος
445 Τιμοκράτης
446 Τιμοσθένης
447 Τίμων
449 Τίσανδρος
450 Τισικράτης
451 Τλασίμαχος
452 Τορύμβας
453 Τρύφων
455 Τρωίλος
456 Υπέρβιος
457 Υπήνος
458 Ύσμων
459 Υψικλής
460 Φαίδιμος
461 Φαίδρος
462 Φάνας
463 Φείδων
464 Φερίας
465 Φιλάμμων
466 Φιλίνος
467 Φίλιππος
468 Φίλιστος
469 Φιλόμβροτος
470 Φιλόμηλος
471 Φιλόνικος
472 Φιλούμενος
473 Φίλων
475 Φιλώτας
476 Φορμίων
477 Φρικίας
478 Φρύνος
479 Φύλαξ
480 Φωκίων
481 Χαίρων
482 Χαρμίδης
483 Χάρμις
484 Χείλων
485 Χείμων
486 Χιόνης
487 Χοιρίλος
488 Χρυσάμαξος
489 Χρυσόγονος
490 Ψαύμιος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία