Εορτές 23 Οκτωβρίου: Ζακελίνα Ιακωβία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Ιγνάτιος Πατριάρχης Κων/πολης ο ευνούχος Όσιος Νικηφόρος Όσιος Πετρώνιος
1 Αγέλαος
2 Αγέμαχος
3 Αγεύς
4 Αγήνωρ
5 Αγήσαρχος
6 Αγησίας
7 Αγησίδαμος
8 Αγησίστρατος
9 Αγίας
10 Άγις
11 Αγνός
12 Αθήναιος
13 Αθηνόδωρος
14 Αιγείδας
15 Αιγεύς
16 Αιγίας
17 Αιγίδας
18 Αίγιος
19 Αίλιος
20 Αίσυπος
21 Αισχίνης
22 Αισχύλος
23 Άκανθος
24 Ακματίδας
25 Ακουσίλαος
26 Αλέξανδρος
29 Αλεξίβιος
30 Αλεξίνικος
31 Αλκαινέτος
32 Αλκιβιάδης
33 Αλκίδας
34 Αλκιμέδων
35 Άλκιμος
36 Αλκμαίων
37 Αμησινάς
38 Άμμων
39 Αμύντωρ
40 Ανάξανδρος
41 Ανδρέας
42 Ανδρόμαχος
43 Ανδρομένης
44 Ανδροσθένης
45 Ανθεστίων
46 Άνοχος
47 Αντήνωρ
48 Αντιγένης
49 Αντίγονος
50 Αντικλής
51 Αντικράτης
52 Αντίοχος
53 Αντίπατρος
54 Απελλής
56 Απολλόδωρος
57 Απολλοφάνης
58 Απόλλων
59 Απολλώνιος
60 Άρατος
61 Αρίστανδρος
62 Αριστόδημος
63 Αριστοκλείδας
64 Αριστόλοχος
65 Αριστομένης
66 Αριστοφών
67 Αριστωνομίδας
68 Αρκεσίλαος
69 Αρρύβας
70 Αρτεμίδωρος
71 Αρυτάμας
72 Αρχέδαμος
73 Αρχέλαος
74 Αρχίας
75 Αρχιδάμος
76 Αρχίλοχος
77 Άρχιππος
78 Ασιατικός
79 Αστυάναξ
80 Αστύλος
81 Ασώπιχος
82 Άτταλος
83 Αττικός
84 Ατυάνας
85 Αυρήλιος
86 Αυφίδιος
87 Αχιλλεύς
90 Βαρασδάτης
91 Βαυκίς
92 Βελιστίχης
93 Βοιωτός
94 Βριμίας
95 Βύκελος
96 Γάιος
97 Γέλων
98 Γέρηνος
99 Γλαύκος
100 Γναεύς
101 Γόργος
102 Γρύλος
103 Γύλις
104 Δαϊκλής
105 Δάιππος
106 Δαμάγητος
107 Δαμαιθίδας
108 Δαμάρατος
109 Δαμάρετος
110 Δάμαρχος
111 Δαμάσιππος
112 Δαμάτριος
114 Δαμίσκος
115 Δαμοκράτης
116 Δαμοξενίδας
117 Δαμόξενος
118 Δάμων
120 Δάνδης
121 Δάσμων
122 Δειδάς
123 Δεινόλοχος
124 Δεινοσθένης
125 Δείφιλος
126 Δημάδης
127 Δημάρατος
128 Δήμαρχος
129 Δημήτριος
130 Δημόκριτος
131 Δημοσθένης
132 Δημόστρατος
133 Διαγόρας
135 Διακτορίδης
136 Δίαλλος
137 Δίδυμος
138 Δίκων
139 Διογένης
140 Διόγνητος
141 Διόδοτος
142 Διόδωρος
143 Διοκλής
144 Διονυσόδωρος
145 Διοφάνης
146 Δίφιλος
147 Δίων
148 Δόρυκλος
149 Δούρις
150 Δρομεύς
151 Δωριεύς
152 Δωρόθεος
153 Δωτάδης
154 Εικάσιος
155 Εκάτομνος
156 Ελλάνικος
157 Εμαυτίων
158 Εμπεδοκλής
159 Ενικεύς
160 Εξαίνετος
161 Επαίνετος
162 Επίδαυρος
163 Επιθέρσης
164 Επικράδιος
165 Επίνικος
166 Επιτελίδας
167 Επιχάρης
168 Ερατοσθένης
169 Εράτων
170 Εργοτέλης
171 Ερίτιμος
172 Ερμαγόρας
173 Ερμησιάναξ
174 Ερμογένης
175 Ερυξίας
176 Ετοιμοκλής
177 Ευαγόρας
178 Ευανορίδας
179 Εύβουλος
180 Ευβώτας
181 Εύδαμος
182 Ευθυκλής
183 Ευθυμένης
184 Εύθυμος
185 Ευκλείδης
186 Ευπόλεμος
187 Εύπωλος
188 Ευρυάδης
189 Ευρύβατος
190 Ευρυβιάδης
191 Ευρύβοτος
192 Ευρυκλείδας
193 Ευρυκλής
194 Ευρύλας
195 Ευρυμένης
196 Ευστόλιος
197 Ευτελίδης
198 Εφάρμοστος
199 Εφουδίων
200 Ζωπυρος
201 Ηγήμων
202 Ηλιόδωρος
203 Ηρακλείδης
204 Ηράκλειτος
205 Ηρόδοτος
206 Ηρόδωρος
207 Ήρων
208 Θάλπις
209 Θεασίδης
210 Θεόγνις
211 Θεόδωρος
212 Θεόπομπος
213 Θεόπροπος
214 Θεότιμος
215 Θεόχρηστος
216 Θερσίλοχος
217 Θέρσιος
218 Θεσσαλός
219 Θέων
220 Θήρων
221 Θυμίλος
222 Ιδαίος
223 Ιέρων
224 Ιερώνυμος
225 Ικαδίων
226 Ίκκος
227 Ιολαΐδας
228 Ιππόβοτος
229 Ιπποκλέας
230 Ιπποκράτης
231 Ιππόμαχος
232 Ίππος
233 Ιπποσθένης
234 Ιππόστρατος
235 Ισαρίων
236 Ισίδωρος
237 Ισόμαχος
238 Κάλας
239 Καλλεύς
240 Καλλιάδης
241 Καλλικλής
242 Καλλικράτης
243 Κάλλιππος
244 Καλλισθένης
245 Κάλλιστος
246 Καλλιτέλης
247 Κάλλων
248 Κάπρος
249 Καρτέρων
250 Κασίας
251 Κεράς
252 Κητεύς
253 Κίμων
255 Κλεισθένης
256 Κλειτόμαχος
257 Κλειτόστρατος
258 Κλείτωρ
259 Κλεογένης
260 Κλεόδωρος
261 Κλεόμαχος
262 Κλεόξενος
263 Κλεοπτόλεμος
264 Κλεοσθένη
265 Κλεοσθένης
266 Κλεόστρατος
267 Κλέων
268 Κλεώνδας
269 Κλητίας
270 Κλίτων
271 Κομαίος
272 Κραναός
273 Κράτης
274 Κρατίνος
275 Κρατισθένης
276 Κραυξίδας
277 Κρέων
278 Κρίσων
279 Κριτόδαμος
280 Κροκίνας
281 Κρόκων
282 Κύλωνας
283 Κυνίσκα
284 Κυνίσκας
285 Κυνίσκος
286 Λάβαξ
287 Λάδας
288 Λάδρομος
289 Λακράτης
290 Λάμαχος
291 Λάμπις
292 Λασθένης
293 Λαστρατίδας
294 Λαχαρίδας
295 Λάχων
296 Λεοντίσκος
297 Λέων
298 Λεωνίδας
299 Λεωχάρης
300 Λίχας
301 Λουκάς
302 Λύγδαμις
303 Λυκίνος
304 Λυκομήδης
305 Λύκος
306 Λυκόφρων
307 Λυκώτας
308 Λύσιππος
309 Μάγνος
310 Μαρίων
311 Μάρκος
312 Μεγακλής
313 Μελανκόμας
314 Μενάλκης
315 Μένανδρος
316 Μενέδημος
317 Μενεπτόλεμος
318 Μενεσθεύς
319 Μενόδωρος
320 Μένος
321 Μικίνας
322 Μικίων
323 Μικρίνας
324 Μιλτιάδης
325 Μίλων
326 Μίνως
327 Μνασέας
328 Μνασίβουλος
329 Μνάσων
330 Μόσχος
331 Μυρκεύς
332 Μύρων
333 Μύς
334 Ναρυκίδας
335 Νελαϊδας
336 Νέρων
337 Νίκανδρος
338 Νικάνωρ
339 Νίκαρχος
340 Νικέας
341 Νικόδαμος
342 Νικοκλέας
343 Νικόμαχος
344 Νικόστρατος
345 Νικοφών
346 Νίκων
348 Ξέναρχος
349 Ξενόδαμος
350 Ξενόδικος
351 Ξενόδοκος
352 Ξενόθεμις
353 Ξενοκλής
354 Ξενόμβροτος
355 Ξενοπείθης
356 Ξενοφάνης
357 Ξενοφών
358 Ξένων
359 Όλυμπος
360 Ολυνθεύς
361 Ονησίκριτος
362 Ονόμαστος
363 Όρθων
364 Όρσιππος
365 Παγώνδας
366 Παιάνιος
367 Παμμένης
368 Πανδίων
369 Παντακλής
370 Παντάρκης
371 Παρμενίων
372 Πασίχορος
373 Παταϊκός
374 Πεισίστρατος
375 Περιγένης
376 Πλούταρχος
377 Πολέμων
378 Πολίτης
379 Πολυκλεύς
380 Πολύκτωρ
381 Πολυμήστωρ
382 Πολύμναστος
383 Πολυνείκης
384 Πολύξενος
385 Πολυπείθης
386 Ποπλίων
387 Πουλυδάμας
388 Πούπλιος
389 Πραξαγόρας
390 Πραξιδάμας
391 Πρωτόλαος
392 Πυθαγόρας
393 Πυθοκλής
394 Πυθόστρατος
395 Πύθων
396 Πυριλάμπης
397 Πύτταλος
398 Πώλος
399 Πώρος
400 Ρηξίβιος
401 Ριψόλαος
402 Ρόδων
403 Σαραπίων
404 Σάτυρος
405 Σελεάδας
406 Σέλευκος
407 Σιμμίας
408 Σιμύλος
409 Σκάμανδρος
410 Σμάραγδος
412 Σόφιος
413 Στέφανος
414 Στόμας
415 Στόμιος
416 Στράτων
417 Συβαριάδης
418 Σύμμαχος
419 Σφαίρος
420 Σφοδριάς
421 Σωδάμας
422 Σωκράτης
423 Σώπατρος
424 Σωσιάδης
425 Σωσιγένης
426 Σώσιππος
427 Σώστρατος
428 Σωτήρ
429 Σώφρων
430 Ταυροσθένης
431 Τέλλις
432 Τέλλων
433 Τεριναίος
434 Τηλέμαχος
435 Τιβέριος
436 Τίμαιος
437 Τιμάνθης
438 Τίμαρχος
439 Τιμασίθεος
440 Τιμόδημος
441 Τιμόθεος
442 Τιμοκράτης
443 Τιμοσθένης
444 Τίμων
446 Τίσανδρος
447 Τισικράτης
448 Τλασίμαχος
449 Τορύμβας
450 Τρύφων
452 Τρωίλος
453 Υπέρβιος
454 Υπήνος
455 Ύσμων
456 Υψικλής
457 Φαίδιμος
458 Φαίδρος
459 Φάνας
460 Φείδων
461 Φερίας
462 Φιλάμμων
463 Φιλίνος
464 Φίλιππος
465 Φίλιστος
466 Φιλόμβροτος
467 Φιλόμηλος
468 Φιλόνικος
469 Φιλούμενος
470 Φίλων
472 Φιλώτας
473 Φορμίων
474 Φρικίας
475 Φρύνος
476 Φύλαξ
477 Φωκίων
478 Χαίρων
479 Χαρμίδης
480 Χάρμις
481 Χείλων
482 Χείμων
483 Χιόνης
484 Χοιρίλος
485 Χρυσάμαξος
486 Χρυσόγονος
487 Ψαύμιος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία