Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Αβροτέλεια
2 Αγησίδαμος
3 Αιήτης
4 Ακμονίδας
5 Αλίοχος
6 Αλκίας
7 Αλκίμαχος
8 Αλκμήνης
9 Αλώπεκος
10 Αντιμέδων
11 Αριστοκλείδας
12 Αριστοκράτης
13 Αριστομένης
14 Αρκέας
15 Αρύτη
16 Ασκληπιγένεια
17 Αστέας
18 Αυτοχαρίδας
19 Βαβέλυκα
20 Βαθύλαος
21 Βιτάλη
22 Βουλαγόρας
23 Βροντεύς
24 Βρύας
25 Βρύσων
26 Βρυώ
27 Γλυκίνος
28 Γύττιος
29 Δακίδας
30 Δαμοκλής
31 Δαμοτάγης
32 Δαμώ
33 Δάμων
35 Δείναρχος
36 Δικαίαρχος
37 Δικάς
38 Δίκων
39 Διοκλής
40 Δόμων
41 Εκκελώ
42 Έλανδρος
43 Ελικάων
44 Έλλωρις
45 Ένανδρος
46 Ένδιος
47 Επίσυλος
48 Επίφρων
49 Επίχαρμος
50 Έρατος
51 Εστιαίος
52 Εύανδρος
53 Ευάνωρ
54 Ευέλθων
55 Ευέτης
56 Ευθοσίων
57 Εύθυνος
58 Ευθύνους
59 Εύμοιρος
60 Ευξίθεος
61 Ευρυκράτης
62 Ευρυμέδων
63 Ευρύφημος
64 Ζάλευκος
65 Ζάμολξις
66 Ζωπυρος
67 Ηλοθάλης
68 Θεανώ
69 Θρασύδαμος
70 Θυμαρίδας
71 Ίκκος
72 Ίππασος
73 Ιππόστρατος
74 Καινίας
75 Κάλαϊς
76 Καραφροντίδας
77 Κέραμβος
78 Κλεαίχμα
79 Κλεάνωρ
80 Κλεάρατος
81 Κλεόφρων
82 Κλέων
83 Κρίτων
84 Λασθένεια
85 Λαφάων
86 Λεάναξ
87 Λεοντία
88 Λεόφρων
89 Λεπτίας
90 Λύραμνος
91 Μαλλίων
92 Μάρις
93 Μελησίας
94 Μενέστωρ
95 Μένων
96 Μέτων
97 Μέτωπος
98 Μιλτιάδης
99 Μίλων
100 Μιμνόμαχος
101 Μνησίβουλος
102 Μύης
103 Μυία
104 Μυλλίας
105 Νάστας
106 Νεόκριτος
107 Πασιφάη
108 Πέτρος
109 Σίλλος
110 Σμίλης
111 Σωσίστρατος
112 Σώστρατος
113 Τίμαιος
114 Τιμάρετος
115 Τιμάρης
116 Τιμάσιος
117 Τιμησιάναξ
118 Τιμοσθένης
119 Τιμύλα
120 Τυρσηνίς
121 Τυρσηνός
122 Φαίδων
123 Φαινεκλής
124 Φιλτίς
125 Ώκελλος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία