Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aισχύλα
6 Aλεξιμήδη
7 Aλεξιμήδης
8 Aμφίροος
9 Aριμήδης
10 Aριμήδη
11 Aσστομήδης
12 Αάαρκος
13 Αάαρκος
14 Αάατος
15 Αάβακτος
16 Αἰακὸς
17 Αἰαντίδης
18 Αἰαντόδωρος
19 Ααρασσός
20 Ααρδαῒς
21 Ααρών
23 Αἲας
24 Αασίφορος
25 Αάσπετος
26 Άαστος
27 Αάσχετος
28 Άβα
29 Άβαβα
30 Άβαβος
31 Αβαδδώσσα
32 Αβάδνη
33 Αβάδνης
34 Αβαεοδώρα
35 Αβαεόδωρος
36 Αβαζία ή Αβασγία
37 Αβάζιος
38 Αβαζίουσα
39 Αβάη
40 Αβαθμίδωτος
41 Αβαθμολόγητος
42 Αβαία
43 Αβαιοδόρα
44 Αβαιόδορος
45 Αβαιόδωρ
46 Αβαιοδώρα
47 Αβαιόδωρος
48 Αβαιοκρίτη
49 Αβαιόκριτος
50 Αβαίος
51 Αβαίστα
52 Αβαίστας
53 Αβάκ
54 Αβάκαινα
55 Αβάκαινας
56 Αβάκεια
57 Αβακένα
58 Αβακένας
59 Αβακής
60 Αβακούμ
61 Αβακουμία
62 Άβακτη
63 Άβακτος
64 Αβαλόνιος
65 Αβάμμουσα
66 Αβάμμων
67 Αβάνθιος
68 Αβανθίς
69 Αβαντία καί Αμαντία
70 Αβαντιάδη
71 Αβαντιάδης
72 Αβαντιάς
73 Αβαντίδας
74 Αβαντίδη
75 Αβαντίδης
76 Αβαντίς
77 Αβαρβαρέη
78 Αβαρβαρέης
79 Αβάρβαρη
80 Αβάρβαρος
81 Αβαρη
82 Αβαρης
83 Αβαρίνη
84 Αβαρίνος
85 Άβαρις
86 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
87 Άβαρνος
88 Άβαρτη
89 Άβαρτος
90 Άβας
91 Αβάσγιος
92 Αβάσιτη
93 Αβάσιτος
94 Αβασκάντη
95 Αβασκάντιλλα
96 Αβασκάντιλλος
97 Αβάσκαντος
98 Αββαδών
99 Αββαδώσα
100 Αββαία
101 Αββάς
102 Άβγαρ
103 Αβδαίος
104 Αβδάραξος
105 Άβδηρα
106 Άβδηρος
107 Άβδης
108 Αβδιήλ
109 Αβδιηλία
110 Αβδιού
112 Αβειρὼν
113 Αβειρών
114 Άβελ
115 Αβελάρδος
116 Αβελβούλ
117 Αβεντίνος
118 Αβερκία
119 Αβέρκιος
120 Αβερρόη
121 Αβερρόης
122 Αβέρωφ
123 Αβεσσαλώμ
124 Αβήπας
125 Αβησσυνία
126 Αβιά
127 Αβία
128 Αβιάδ
129 Αβιάθα
130 Αβιάθαρ
131 Αβιανία
132 Αβιανία
133 Αβιάνιος
134 Αβιανός
135 Αβίαντη
136 Αβίας
137 Αβίατη
138 Αβίατος
139 Άβιβα
140 Άβιβος
141 Αβιλλία
142 Αβίλλιος
143 Αβιμελιχίς
144 Αβιμέλιχος
145 Αβινιόν
146 Άβιος
147 Αβιούδ
148 Αβλαβία
149 Αβλάβιος
150 Αβλαβίων
151 Άβληρα
152 Άβληρος
153 Αβουδίμη
154 Αβούδιμος
155 Αβουναία
156 Αβουρνιά
157 Άβους
158 Άβρα
159 Αβραάμ
163 Αβρααμία
164 Αβραγόρα
165 Άβραμ
166 Άβραξ
167 Αβραστης
168 Άβραχας
169 Αβρέας
170 Αβρετία
171 Αβρέτιος
172 Αβρικία
173 Αβρίκιος
174 Αβρίππη
175 Άβριππος
176 Αβροκόμας
177 Αβροκόμη
178 Αβρόλας
179 Αβρονίκη
180 Αβρόντιον
181 Αβροπέδιλη
182 Αβροπέδιλος
183 Αβροσύνη
184 Αβροτέλεια
185 Αβροτέλειος
186 Αβρότονον
187 Αβρυλλίς
188 Άβρων
189 Αβρωνίς
190 Αβρωνυχίς
191 Αβρώνυχος
192 Αβρώτη
193 Άβρωτος
194 Άβυδη
195 Άβυδος
196 Αβώ
197 Αγάβη
198 Άγαβος
199 Αγαθαγγέλα
200 Αγαθάγγελος
201 Αγαθάγητη
202 Αγαθάγητος
203 Αγαθαρχίς
204 Αγάθαρχος
205 Αγαθάγητος
206 Αγάθη
207 Αγαθημερίς
208 Αγαθήμερος
209 Αγαθίνος
210 Αγαθίππη
211 Αγάθιππος
212 Αγαθόβουλη
213 Αγαθόβουλος
214 Αγαθοδαίμουσα
215 Αγαθοδαίμων
216 Αγαθοδώρα
217 Αγαθόδωρος
218 Αγαθοκλέας
219 Αγαθόκλεια
220 Αγαθονίκη
221 Αγαθονίκης
222 Αγαθοπόδη
223 Αγαθόπους
224 Αγαθοσθένη
225 Αγαθοσθένης
226 Αγαθόστρατος
227 Αγαθότυχος
228 Αγάθυλλος
229 Αγάθυρνα
230 Αγάθυρνος
231 Αγαθύρση
232 Αγάθυρσος
233 Αγάθων
234 Αγαθωνία
235 Αγαθωνύμη
236 Αγαθώνυμος
237 Αγαίος
238 Αγακλέης
239 Αγάκλεια
240 Αγάκλυτος
241 Αγαλιανός
242 Αγαλλία
243 Αγαλλίας
244 Αγαμεμνονίδη
245 Αγαμέμνων
246 Αγαμηδίδας
247 Αγαμήδη
248 Αγαμήδης
249 Αγαμηδίδα
250 Αγαμηδίδας
251 Αγαμήθη
252 Αγαμήθης
253 Αγανίκη
254 Αγανίππη
255 Αγανός
256 Αγαπαία
257 Αγαπαίος
258 Αγάπη
259 Αγαπήνωρ
260 Αγαπηνωρίς
261 Αγάπης
262 Αγαπητή
263 Αγαπητός
264 Αγαπτολέμα
265 Αγαπτόλεμος
266 Αγαρίστη
267 Αγασθένη
268 Αγασθένης
269 Αγασίας
270 Αγασίκλεια
271 Αγασικλής
272 Αγασικράτης
273 Αγασιμένης
274 Αγάσιμος
275 Αγασίππη
276 Αγάσιππος
277 Αγασσαμενός
278 Αγαστοφάνη
279 Αγαστοφάνης
280 Αγάστροφη
281 Αγάστροφος
282 Αγαύη
283 Αγαυός
284 Αγαφάντη
285 Αγάφαντος
286 Αγγέλα
287 Αγγελία
288 Αγγέλιδα
289 Αγγελική
290 Αγγελικός
291 Αγγελίνα
292 Αγγελίνος
293 Αγγελίων
294 Άγγελος
295 Αγγενίδας
296 Αγγερούλα
297 Αγγερούλης
298 Αγγίας
300 Αγγλία
301 Αγέα
302 Αγέας
303 Αἰγέας
304 Αγελάδα
305 Αγελάδας
306 Αγελαϊς
307 Αγέλαος
308 Αγέλας
309 Αγελέα
310 Αγέλεως
311 Άγελος
312 Αγέλοχος
313 Αγεμάχη
314 Αγέμαχος
315 Αγεπόλεια
316 Αγέπολις
317 Αγέρωχη
318 Αγέρωχος
319 Αἰγεὺς
320 Αγεσιμβροτίς
321 Αγεσίμβροτος
322 Αγεστράτη
323 Αγέστρατος
324 Αγεύουσα
325 Αγεύς
326 Αγεχόρη
327 Αγέχορος
328 Αγήμων
329 Αγήνωρ
330 Αγηνωρίς
331 Αγησάνδρα
332 Αγήσανδρος
333 Αγήσαρχος
334 Αγησίας
335 Αγησιδάμας
336 Αγησίδαμος
337 Αγησίλαος
338 Αγησιλεία
339 Αγησιλοχίς
340 Αγησίλοχος
341 Αγησίμαδος
342 Αγησιμάχη
343 Αγησίμαχος
344 Αγησίμβροτος
345 Αγησινόη
346 Αγησίνοος
347 Αγησίπολις
348 Αγησίππη
349 Αγήσιππος
350 Αγησιστράτη
351 Αγησίστρατος
352 Αγησίχαρις
353 Αγησιχόρη
354 Αγησίχορος
355 Αγήτας
356 Άγητος
357 Αγήτως
358 Αγία
359 Αγίας
360 Αγιάσσου
361 Αγιάτις
362 Αγιδώς
363 Αἰγιμιὸς
364 Αγιοδεκτινή
365 Αγιοηλιώτισσα
366 Αγιολούσαινα
367 Αγιούλα
368 Αγιούπα
369 Αγίππη
370 Άγιππος
371 Αγίς
372 Άγις
373 Αἲγισθος
374 Αγίων
375 Αγίων Πάντων
376 Αγκαία
377 Αγκαίος
378 Αγκύορας
379 Αγκύωε
380 Αγλαΐα
381 Αγλάιος
382 Αγλανθιώ
383 Αγλαοκρέων
384 Αγλαονίκη
385 Αγλαόπη
387 Αγλαόπης
388 Αγλαοσθένης
389 Αγλαόφαμος
390 Αγλαοφήμη
391 Αγλαοφών
392 Άγλαυρος
393 Αἴγλη
394 Αγλωκρίτη
395 Αγλώκριτος
396 Αγναγόρα
397 Άγναπτος
398 Αγνή
400 Αγνίππη
401 Άγνιππος
402 Αγνόδημος
403 Αγνοδίκη
404 Αγνόδικος
405 Αγνόδωρος
406 Αγνόθεμις
407 Αγνόκλεια
408 Αγνοκλής
409 Αγνός
410 Αγνόφιλος
411 Αγνωνίδης
412 Αγονέας
413 Αγοράκλεια
414 Αγορακλής
415 Αγορακρίτη
416 Αγοράκριτος
417 Αγοράναξ
418 Αγοράνασσα
419 Αγοράστη
420 Αγόραστος
421 Αγόρατος
422 Αγορή
423 Αγορίτσα
424 Αγραία
425 Αγράμπελη
426 Άγραυλος
427 Αγράφω
428 Αγρέα
429 Αγρεύς
430 Αγρία
431 Αγριδιώτισσα
432 Αγριλιώτισσα
433 Αγριόπη
434 Αγρίοπος
435 Άγριος
436 Αγρίππα
437 Αγρίππας
438 Αγριώνιος
439 Αγροιώ
440 Αγροτέρα
441 Αγρυπνία
442 Άγρων
443 Αγυάη
444 Αγύλαιος
445 Αγύριος
446 Αγύρριος
447 Αγχία
448 Αγχιάλη
449 Αγχίαλος
450 Αγχιβία
451 Αγχιθέα
452 Αγχίθεος
453 Αγχιμάχη
454 Αγχίμαχος
455 Αγχίμολη
456 Αγχίμολος
457 Αγχινόη
458 Άγχιος
459 Αγχίππη
460 Άγχιππος
461 Αγχιπύλη
462 Αγχίπυλος
463 Αγχιρόη
464 Αγχίροος
465 Αγχιρρόη
466 Αγχίση
467 Αγχίσης
469 Άγχουρα
470 Άγχουρος
471 Άγω
472 Αγώνιος
473 Αγωνίππη
474 Αγώνιππος
475 Αγωνίς
476 Άδα
477 Αδαία
478 Αδαίος
479 Αδαλβέρτη
480 Αδαλβέρτος
481 Αδάμ
484 Αδαμαντία
486 Αδαμάντιος
487 Αδάμας
488 Αδάματη
489 Αδάματος
490 Αδάμη
491 Αδαμνάνη
492 Αδαμνάνος
493 Άδας
494 Αδέας
495 Αδείμαντος
496 Αδελαΐς
497 Αδελφή
498 Αδελφός
499 Αἰδέσιος
500 Άδης
501 Αδηφαγία
502 Αδιάντη
503 Αδιάτομος
504 Αδιατόριξ
505 Αδίστα
506 Αδίστας
507 Αδίτη
508 Αδμήτη
509 Άδμητος
510 Αδόλφος
511 Αδονάι
512 Αδράστεια
513 Άδραστος
514 Αδριανή
515 Αδριανός
516 Αδύτη
517 Αδώνια
518 Άδωνις
519 Αεθλία
520 Αέθλιος
521 Αειθάλα
522 Αειθαλάς
523 Αειμακάριστος
524 Αειμεσιτεύουσα
525 Αειμνήστη
526 Αείμνηστος
527 Αέλια
528 Αέλιος
529 Αελλήεις
530 Αελλοπόδης
531 Αελλόπους
532 Αελλώ
533 Αερία
534 Αερίας
535 Αερόπη
536 Αέροπος
537 Αετία
538 Αέτιος
540 Αζαΐς
541 Αζαρία
542 Αζαρίας
543 Αζάς
544 Αζάτ
545 Αζείδα
546 Αζείδης
547 Άζευς
548 Αζήσιος
549 Αζώρ
550 Αηδόνιος
551 Αηδών
552 Αήτης
553 Αἰήτης
554 Άητωρ
555 Αητωραιακός
556 Αθάμας
557 Αθάμβουσα
558 Αθάμβων
559 Αθανάδα
560 Αθανάδας
561 Αθάνας
562 Αθανασία
563 Αθανάσιος
564 Αθάνατος
565 Αθεόνα
566 Αθέρας
567 Αἰθερία
568 Αἰθέριος
569 Αθηδάρα
570 Αθηδάρας
571 Αθηνά
572 Αθηναγόρα
573 Αθηναγόρας
574 Αθήναιος
575 Αθήνη
576 Αθήνιππος
577 Αθηνίς
578 Αθηνίων
579 Αθηνιώτισσα
580 Αθηνογένεια
581 Αθηνογένης
582 Αθηνοδώρα
583 Αθηνόδωρος
584 Αθηνοκλής
585 Αθηνόκριτος
586 Αθηνώ
587 Αθλημένης
588 Αἰθάλης
589 Αθλίας
590 Αθορ
591 Αθοσίων
592 Αἴθρα
593 Αθρέ
594 Αθώα
595 Αθώρηκτη
596 Αθώρηκτος
597 Άθως
598 Αία
599 Αιάκη
600 Αιανός
601 Αίας
602 Αίγαγρη
603 Αίγαγρος
604 Αιγαία
605 Αιγαίωρα
606 Αιγαίωρος
607 Αιγαλέα
608 Αιγάλεων
609 Αιγάστρη
610 Αίγαστρος
611 Αιγάτη
612 Αίγατος
613 Αίγειρος
614 Αιγέστη
615 Αιγέστης
616 Αιγεύς
617 Αιγεωνέας
618 Αιγιάλεια
619 Αιγιαλεύς
620 Αιγίας
621 Αιγίδα
622 Αιγίδας
623 Αίγιλος
624 Αιγίμιος
625 Αίγινα
627 Αίγινος
628 Αίγιος
629 Αιγίσθη
630 Αίγισθος
631 Αιγιστέας
632 Αίγιστος
633 Αιγίων
634 Αίγλη
635 Αίγλων
636 Αιγυπτία
637 Αιγύπτιος
638 Αίγυπτος
639 Αίγων
640 Αϊδανή
641 Αϊδανός
642 Αιδεσία
643 Αιδέσιος
645 Άιδης
646 Αιδός
647 Αιδώ
648 Αϊδωνεύς
649 Αιήτη
650 Αιήτης
651 Αιθάλη
652 Αιθάλης
653 Αίθαν
654 Αιθερία
655 Αιθήρ
656 Αιθίδας
657 Αίθικος
658 Αιθίλλα
659 Αιθιόλας
660 Αιθιοπίς
661 Αιθίων
662 Αίθλιος
663 Αίθος
664 Αιθούσα
665 Αιθούσιος
666 Αίθρα
667 Αιθύλλα
668 Αίθων
669 Αίθωνας
670 Αικατερίνη
673 Αικατερίνος
674 Αιλία
675 Αίλιος
676 Άιμαν
677 Αιμάνθη
678 Αιμάνθης
679 Αιματούσα
680 Αιμίαλου
681 Αιμιλένια
682 Αιμιλένια
683 Αιμιλία
684 Αιμιλίνα
685 Αιμίλιος
686 Άιμον
687 Αιμόνιος
688 Αίμος
689 Αίμουσα
690 Αίμων
691 Αιναρέτη
692 Αινέας
693 Αινεία
694 Αινείας
695 Αίνειος
696 Αινεσίδημος
697 Αίνετος
698 Αινεύς
699 Αίνητος
700 Αινία
701 Αινιάδης
702 Αινίππη
703 Αινιώνη
704 Αινόμορος
705 Αϊνουρ
706 Άϊντα
707 Αιξ
708 Αίξων
709 Αιόλη
710 Αίολος
711 Αίπυτος
712 Αϊρένα
713 Αιρίν
714 Αιρκώτισσα
715 Αιρώ
716 Αίσακος
717 Αισανίας
718 Αίσαρα
719 Αισημίδα
720 Αισημίδας
721 Αίσηπα
722 Αίσηπος
723 Αισία
724 Αίσιμος
725 Αίσιος
726 Αίστυ
727 Αίστυ
728 Αισυήτη
729 Αισυήτης
730 Αίσυμνος
731 Αίσυπος
732 Αισχίνη
733 Αισχίνης
734 Αισχίων
735 Αισχρηίς
736 Αισχυλίδης
737 Αισχυλίς
738 Αισχύλος
739 Αίσων
740 Αισωπία
742 Αίσωψ
745 Άϊτα
746 Αίτνα
747 Αιτναίος
748 Αιτωλίς
749 Αιτωλός
750 Αιχμίουσα
751 Αιχμοκλής
752 Αιωπίς
753 Αιώρα
754 Ακαδημία
755 Ακάδημος
756 Ακαθή
757 Ακάθιστη
758 Ακάθιστος
759 Ακακαλλίς
760 Ακάκητος
761 Ακακία
762 Ακάκιος
764 Άκακος
765 Ακαλανθίς
766 Ακάλανθος
767 Ακαλλαρίς
768 Ακάμα
769 Ακάμας
770 Ακανθίς
771 Άκανθος
772 Ακαρίων
773 Ακαρναν
774 Ακάστη
775 Άκαστος
776 Ακατάβλητη
777 Ακατάβλητος
778 Ακατάφλεκτη
779 Ακατάφλεκτος
780 Αἰκατερίνη
781 Ακελδαμά
782 Ακέλεια
783 Άκελος
784 Ακεσάνδρα
785 Ακέσανδρος
786 Ακεσίας
787 Ακεσίδας
788 Ακεσίλαος
789 Ακεσίλας
790 Ακεσίμβροτος
791 Άκεσις
792 Ακέστης
793 Ακεστόδωρος
794 Ακέστωρ
795 Ακεψεή
796 Ακεψεής
797 Ακεψιμά
798 Ακεψιμάς
799 Ακήραση
800 Ακήρατος
801 Αἰάκης
802 Άκης
803 Ακίνδυνη
804 Ακίνδυνος
805 Άκις
806 Ακκαλίς
807 Ακκώ
808 Ακματίδα
809 Ακματίδας
810 Ακμή
811 Ακμονίδας
812 Άκμουσα
813 Άκμων
814 Ακολουθία
815 Ακόλουθος
816 Ακοντεύς
817 Ακόπ
818 Ακουμενός
819 Ακουσιθέα
820 Ακουσίθεος
821 Ακουσιλάα
822 Ακουσίλαος
823 Ακουσιλόχεια
824 Ακουσίλοχος
825 Ακούτιος
826 Ακραγαντίνος
827 Ακράγας
828 Ακραία
829 Άκρατος
830 Ακρίας
831 Ακρίβη
832 Ακρίβος
833 Ακρίσιος
834 Ακρίτα
835 Ακρίτας
836 Ακρόκομος
837 Ακρόνεος
838 Ακρότατος
839 Ακροτελεύτιον
840 Ακροτελεύτιος
841 Άκρων
842 Ακρωτηριανή
843 Ακταία
844 Ακταίος
845 Ακτίνας
846 Ακτίς
847 Άκτις
848 Ακτορίς
849 Άκτωρ
850 Ακύλα
851 Ακύλας
853 Αλαλά
854 Αλαλκομένης
855 Αλαμάνος
856 Άλαν
857 Αλάνα
858 Αλανιώτισσα
859 Αλαξάνδρα
860 Αλάσια
861 Αλαστορίδη
862 Αλάστωρ
863 Αλαφούζος
864 Αλβανή
865 Αλβανός
866 Αλβέρτα
867 Αλβέρτος
868 Αλβίνα
869 Αλβίνος
870 Αλεβίζος
871 Αλεβίων
872 Αλεγήνωρ
873 Αλεγρία
874 Αλέκα
875 Αλέκος
876 Αλεκτρυών
877 Αλέκτωρ
878 Αλεμίνα
879 Αλένα
880 Αλεξάγγελος
881 Αλεξάνδρα
882 Αλέξανδρος
885 Αλεξάνορας
886 Αλεξάνωρ
887 Αλέξαρχος
888 Αλεξία
889 Αλεξίβια
890 Αλεξίβιος
891 Αλεξίκακη
892 Αλεξίκακος
893 Αλεξικλής
894 Αλεξιμάχη
895 Αλεξίμαχος
896 Αλεξίνικος
897 Αλέξιος
898 Αλεξίππη
899 Αλέξιππος
900 Αλεξιρόη
901 Αλεξιώτισσα
902 Αλέξων
903 Αλεός
904 Αλεπινή
905 Αλεύας
906 Αλέχτορας
907 Αλήθεια
908 Αληθής
909 Αληκτώ
910 Αλήτη
911 Αλήτης
912 Αληυόνη
913 Αλθαία
914 Αλθαιμένης
915 Άλθηπος
916 Αλία
917 Αλίαρτος
918 Αλίας
919 Αλίη
920 Αλιθέρση
921 Αλιθέρσης
922 Αλίκη
923 Άλικος
924 Αλιμήδη
925 Αλιμήδης
926 Αλίντα
927 Αλιόπη
928 Αλιόπης
929 Άλιος
930 Αλίοχος
931 Άλις
932 Αλίσα
933 Αλίσιος
934 Άλισον
935 Αλιφηραία
936 Αλίφηρας
937 Αλκαθόη
938 Αλκάθοος
939 Αλκαία
940 Αλκαινέτη
941 Αλκαίνετος
942 Αλκαίος
943 Αλκαμένη
944 Αλκαμένης
945 Αλκάνδρη
946 Άλκανδρος
947 Αλκάντρα
948 Αλκάνωρ
949 Αλκείδης
950 Αλκέτα
951 Αλκέτας
952 Άλκη
953 Αλκήνωρ
954 Άλκης
955 Άλκηστις
956 Αλκίας
957 Αλκιβία
958 Αλκιβιάδη
959 Αλκιβιάδης
960 Αλκίβιος
961 Αλκιδάμας
962 Αλκίδας
963 Αλκιδίκη
964 Αλκιθόη
965 Αλκιμάχη
966 Αλκίμαχος
967 Αλκιμέδη
968 Αλκιμέδων
969 Αλκιμένης
970 Αλκίμη
971 Αλκιμίδη
972 Αλκιμίδης
973 Άλκιμος
974 Αλκινάδας
975 Αλκινόη
976 Αλκίνοος
977 Αλκιόπη
978 Αλκίοπος
979 Αλκίππη
981 Άλκιππος
982 Αλκίς
983 Αλκισθένη
984 Αλκισθένης
985 Αλκίσων
986 Αλκίφρουσα
987 Αλκίφρων
988 Αλκμήνη
989 Αλκμήνης
990 Αλκυονεύς
991 Αλκυών
992 Άλκων
993 Άλκωνας
994 Αλλάς
995 Αλλοιώτισσα
996 Άλμα
997 Αλμαρίνα
998 Αλμήνωρ
999 Αλμπάνα
1000 Αλμπάνης
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία