Εορτές 29 Νοεμβρίου: Άγιος Παράμονος Άγιος Φαίδρος Άγιος Φιλούμενος Όσιος Παγκόσμιος Όσιος Πιτυρούν Παγκοσμία Παραμονή Πιτυρία Φαίδρα Φιλουμένη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Βρενδανός του Μπιρ Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Κορίνθου Άγιος Ιωάννης ο Ιερομάρτυρας, «ὁ ἐν Περσίδι» Άγιος Ουρβανός επίσκοπος Μακεδονίας Όσιος Μάρκος Όσιος Νεκτάριος «ἐπίσκοπος ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Abra
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aισχύλα
7 Aλεξιμήδη
8 Aλεξιμήδης
9 Aμφίροος
10 Aριμήδης
11 Aριμήδη
12 Aσστομήδης
13 Αάαρκος
14 Αάαρκος
15 Αάατος
16 Αάβακτος
17 Αἰακὸς
18 Αἰαντίδης
19 Αἰαντόδωρος
20 Ααρασσός
21 Ααρδαῒς
22 Ααρών
24 Αἲας
25 Αασίφορος
26 Αάσπετος
27 Άαστος
28 Αάσχετος
29 Άβα
30 Άβαβα
31 Άβαβος
32 Αβαδδώσσα
33 Αβάδνη
34 Αβάδνης
35 Αβαεοδώρα
36 Αβαεόδωρος
37 Αβαζία ή Αβασγία
38 Αβάζιος
39 Αβαζίουσα
40 Αβάη
41 Αβαθμίδωτος
42 Αβαθμολόγητος
43 Αβαία
44 Αβαιοδόρα
45 Αβαιόδορος
46 Αβαιόδωρ
47 Αβαιοδώρα
48 Αβαιόδωρος
49 Αβαιοκρίτη
50 Αβαιόκριτος
51 Αβαίος
52 Αβαίστα
53 Αβαίστας
54 Αβάκ
55 Αβάκαινα
56 Αβάκαινας
57 Αβάκεια
58 Αβακένα
59 Αβακένας
60 Αβακής
61 Αβακούμ
62 Αβακουμία
63 Άβακτη
64 Άβακτος
65 Αβαλόνιος
66 Αβάμμουσα
67 Αβάμμων
68 Αβανθία
69 Αβάνθιος
70 Αβανθίς
71 Αβαντία καί Αμαντία
72 Αβαντιάδη
73 Αβαντιάδης
74 Αβαντιάς
75 Αβαντίδας
76 Αβαντίδη
77 Αβαντίδης
78 Αβαντίς
79 Αβαρβαρέη
80 Αβαρβαρέης
81 Αβάρβαρη
82 Αβάρβαρος
83 Αβαρη
84 Αβαρης
85 Αβαρίνη
86 Αβαρίνος
87 Άβαρις
88 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
89 Άβαρνος
90 Άβαρτη
91 Άβαρτος
92 Άβας
93 Αβάσγιος
94 Αβάσιτη
95 Αβάσιτος
96 Αβασκάντη
97 Αβασκάντιλλα
98 Αβασκάντιλλος
99 Αβασκαντος
100 Αββαδών
101 Αββαδώσα
102 Αββαία
103 Αββάς
104 Άβγαρ
105 Αβδαίος
106 Αβδάραξος
107 Άβδηρα
108 Άβδηρος
109 Άβδης
110 Αβδιήλ
111 Αβδιηλία
112 Αβδιού
114 Αβειρὼν
115 Αβειρών
116 Άβελ
117 Αβελάρδος
118 Αβελβούλ
119 Αβεντίνος
120 Αβερκία
121 Αβέρκιος
122 Αβερρόη
123 Αβερρόης
124 Αβέρωφ
125 Αβεσσαλώμ
126 Αβήπας
127 Αβησσυνία
128 Αβιά
129 Αβία
130 Αβιάδ
131 Αβιάθα
132 Αβιάθαρ
133 Αβιανία
134 Αβιανία
135 Αβιάνιος
136 Αβιανός
137 Αβίαντη
138 Αβίας
139 Αβίατη
140 Αβίατος
141 Άβιβα
142 Άβιβος
143 Αβιλλία
144 Αβίλλιος
145 Αβιμελιχίς
146 Αβιμέλιχος
147 Αβινιόν
148 Άβιος
149 Αβιούδ
150 Αβλαβία
151 Αβλάβιος
152 Αβλαβίων
153 Άβληρα
154 Άβληρος
155 Αβουδίμη
156 Αβούδιμος
157 Αβουναία
158 Αβραάμ
162 Αβρααμία
163 Άβραμ
164 Άβραξ
165 Άβραχας
166 Αβρέας
167 Αβρικία
168 Αβρίκιος
169 Αβρονίκη
170 Αβρόντιον
171 Αβροσύνη
172 Αβροτέλεια
173 Αβροτέλειος
174 Αβρότονον
175 Αβρυλλίς
176 Άβρων
177 Αβρωνίς
178 Αβρωνυχίς
179 Αβρώνυχος
180 Αβρώτη
181 Άβρωτος
182 Άβυδη
183 Άβυδος
184 Αβώ
185 Αγάβη
186 Άγαβος
187 Αγαθαγγέλα
188 Αγαθάγγελος
189 Αγαθάγητη
190 Αγαθάγητος
191 Αγαθαρχίς
192 Αγάθαρχος
193 Αγαθάγητος
194 Αγάθη
195 Αγαθημερίς
196 Αγαθήμερος
197 Αγαθίνος
198 Αγαθίππη
199 Αγάθιππος
200 Αγαθόβουλη
201 Αγαθόβουλος
202 Αγαθοδαίμουσα
203 Αγαθοδαίμων
204 Αγαθοδώρα
205 Αγαθόδωρος
206 Αγαθοκλέας
207 Αγαθόκλεια
208 Αγαθονίκη
209 Αγαθονίκης
210 Αγαθοπόδη
211 Αγαθόπους
212 Αγαθοσθένη
213 Αγαθοσθένης
214 Αγαθόστρατος
215 Αγαθότυχος
216 Αγάθυλλος
217 Αγάθυρνα
218 Αγάθυρνος
219 Αγαθύρση
220 Αγάθυρσος
221 Αγάθων
222 Αγαθωνία
223 Αγαθωνύμη
224 Αγαθώνυμος
225 Αγαίος
226 Αγακλέης
227 Αγάκλεια
228 Αγάκλυτος
229 Αγαλιανός
230 Αγαλλία
231 Αγαλλίας
232 Αγαμεμνονίδη
233 Αγαμέμνων
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήδη
236 Αγαμήδης
237 Αγαμηδίδα
238 Αγαμηδίδας
239 Αγαμήθη
240 Αγαμήθης
241 Αγανίκη
242 Αγανίππη
243 Αγανός
244 Αγαπαίος
245 Αγάπη
246 Αγαπήνωρ
247 Αγαπηνωρίς
248 Αγαπητή
249 Αγαπητός
250 Αγάπιος
251 Αγαπτολέμα
252 Αγαπτόλεμος
253 Αγαρίστη
254 Αγασθένης
255 Αγασίας
256 Αγασίκλεια
257 Αγασικλής
258 Αγασικράτης
259 Αγασιμένης
260 Αγάσιμος
261 Αγασσαμενός
262 Αγάστροφος
263 Αγαύη
264 Αγαυός
265 Αγγέλα
266 Αγγελαρία
267 Αγγελάριος
268 Αγγελία
269 Αγγέλιδα
270 Αγγελική
271 Αγγελικός
272 Αγγελίνα
273 Αγγελίνος
274 Αγγελίων
275 Άγγελος
276 Αγγενίδας
277 Αγγερούλα
278 Αγγερούλης
279 Αγγίας
281 Αγγλία
282 Αγέας
283 Αἰγέας
284 Αγελάδα
285 Αγελάδας
286 Αγελαϊς
287 Αγέλαος
288 Αγέλας
289 Άγελος
290 Αγέλοχος
291 Αγεμάχη
292 Αγέμαχος
293 Αγέρωχη
294 Αγέρωχος
295 Αἰγεὺς
296 Αγεστράτη
297 Αγέστρατος
298 Αγεύουσα
299 Αγεύς
300 Αγεχόρη
301 Αγέχορος
302 Αγήμων
303 Αγήνωρ
304 Αγηνωρίς
305 Αγησάνδρα
306 Αγήσανδρος
307 Αγήσαρχος
308 Αγησίας
309 Αγησιδάμας
310 Αγησίδαμος
311 Αγησίλαος
312 Αγησιλεία
313 Αγησιλοχίς
314 Αγησίλοχος
315 Αγησίμαδος
316 Αγησιμάχη
317 Αγησίμαχος
318 Αγησίμβροτος
319 Αγησίπολις
320 Αγησιππίδας
321 Αγησιππίδης
322 Αγησιστράτη
323 Αγησίστρατος
324 Αγησιχόρα
325 Αγήτας
326 Άγητος
327 Αγήτως
328 Αγίας
329 Αγιάσσου
330 Αγιάτις
331 Αγιδώς
332 Αἰγιμιὸς
333 Αγιοδεκτινή
334 Αγιοηλιώτισσα
335 Αγιολούσαινα
336 Αγιούλα
337 Αγιούπα
338 Άγις
339 Αἲγισθος
340 Αγίων
341 Αγίων Πάντων
342 Αγκαία
343 Αγκαίος
344 Αγκύορας
345 Αγκύωε
346 Αγλαΐα
347 Αγλάιος
348 Αγλαοκρέων
349 Αγλαονίκη
350 Αγλαόπη
352 Αγλαόπης
353 Αγλαοσθένης
354 Αγλαόφαμος
355 Αγλαοφήμη
356 Αγλαοφών
357 Άγλαυρος
358 Αἴγλη
359 Αγναγόρα
360 Άγναπτος
361 Αγνή
363 Αγνόδημος
364 Αγνοδίκη
365 Αγνόδικος
366 Αγνόδωρος
367 Αγνόθεμις
368 Αγνόκλεια
369 Αγνοκλής
370 Αγνός
371 Αγνόφιλος
372 Αγνωνίδης
373 Αγονέας
374 Αγορακλής
375 Αγορακρίτη
376 Αγοράκριτος
377 Αγοράναξ
378 Αγοράστη
379 Αγόραστος
380 Αγόρατος
381 Αγορή
382 Αγορίτσα
383 Αγραία
384 Αγράμπελη
385 Άγραυλος
386 Αγράφω
387 Αγρεύουσα
388 Αγρεύς
389 Αγρία
390 Αγριδιώτισσα
391 Αγριλιώτισσα
392 Αγριόπη
393 Αγρίοπος
394 Άγριος
395 Αγρίππα
396 Αγρίππας
397 Αγριώνιος
398 Αγροιώ
399 Αγροτέρα
400 Αγρυπνία
401 Άγρων
402 Αγυάη
403 Αγύλαιος
404 Αγύριος
405 Αγύρριος
406 Αγχιάλη
407 Αγχίαλος
408 Αγχιμάχη
409 Αγχίμαχος
410 Αγχίμολος
411 Αγχινόη
412 Άγχιος
413 Αγχίπυλος
414 Αγχιρόη
415 Αγχίροος
416 Αγχιρρόη
417 Αγχίση
418 Αγχίσης
419 Άγω
420 Αγωνίς
421 Άδα
422 Αδαία
423 Αδαίος
424 Αδαλβέρτη
425 Αδαλβέρτος
426 Αδάμ
429 Αδαμαντία
431 Αδαμάντιος
432 Αδάμας
433 Αδάματη
434 Αδάματος
435 Αδάμη
436 Αδαμνάνος
437 Άδας
438 Αδέας
439 Αδείμαντος
440 Αδελαΐς
441 Αδελφή
442 Αδελφός
443 Αἰδέσιος
444 Άδης
445 Αδιάντη
446 Αδιάτομος
447 Αδιατόριξ
448 Αδίστα
449 Αδίστας
450 Αδίτη
451 Αδμήτη
452 Άδμητος
453 Αδόλφος
454 Αδονάι
455 Αδράστεια
456 Άδραστος
457 Άδρησκος
458 Αδριανή
459 Αδριανός
460 Αδύτη
461 Αδώνια
462 Άδωνις
463 Αεθλία
464 Αέθλιος
465 Αειθάλα
466 Αειθαλάς
467 Αειμακάριστος
468 Αειμεσιτεύουσα
469 Αειμνήστη
470 Αείμνηστος
471 Αέλια
472 Αέλιος
473 Αελλήεις
474 Αελλοπόδης
475 Αελλόπους
476 Αελλώ
477 Αερία
478 Αερίας
479 Αερόπη
480 Αέροπος
481 Αετία
482 Αέτιος
484 Αζαΐς
485 Αζαρίας
486 Αζάς
487 Αζάτ
488 Άζευς
489 Άζης
490 Αζώρ
491 Αηδόνιος
492 Αηδών
493 Αήτης
494 Αἰήτης
495 Άητωρ
496 Αητωραιακός
497 Αθάμας
498 Αθάμβιλος
499 Αθανάδα
500 Αθανάδας
501 Αθάνας
502 Αθανασία
503 Αθανάσιος
504 Αθάνατος
505 Αθεόνα
506 Αθέρας
507 Αἰθερία
508 Αἰθέριος
509 Αθηδάρας
510 Αθηνά
511 Αθηναγόρα
512 Αθηναγόρας
513 Αθήναιος
514 Αθήνη
515 Αθήνιππος
516 Αθηνίς
517 Αθηνίων
518 Αθηνιώτισσα
519 Αθηνογένεια
520 Αθηνογένης
521 Αθηνοδώρα
522 Αθηνόδωρος
523 Αθηνοκλής
524 Αθηνόκριτος
525 Αθηνώ
526 Αθλημένης
527 Αἰθάλης
528 Αθλίας
529 Αθορ
530 Αθοσίων
531 Αἴθρα
532 Αθρέ
533 Άθως
534 Αία
535 Αιάκη
536 Αιακός
537 Αιανός
538 Αίας
539 Αιγαία
540 Αιγαίων
541 Αιγέα
542 Αιγείδας
543 Αίγειρος
544 Αιγέστη
545 Αιγέστης
546 Αιγεύς
547 Αιγεωνέας
548 Αίγη
549 Αιγιάλεια
550 Αιγιαλεύς
551 Αιγίας
552 Αιγίδα
553 Αιγίδας
554 Αίγιλος
555 Αιγίμιος
556 Αίγινα
558 Αίγινος
559 Αίγιος
560 Αιγίσθη
561 Αίγισθος
562 Αιγιστέας
563 Αίγιστος
564 Αιγίων
565 Αίγλη
566 Αίγλων
567 Αιγυπτία
568 Αιγύπτιος
569 Αίγυπτος
570 Αίγων
571 Αϊδανή
572 Αϊδανός
573 Αιδεσία
574 Αιδέσιος
576 Άιδης
577 Αιδός
578 Αιδώ
579 Αϊδωνεύς
580 Αιήτη
581 Αιήτης
582 Αιθαλίδης
583 Αίθαν
584 Αιθερία
585 Αίθη
586 Αιθήρ
587 Αιθήρη
588 Αιθίδας
589 Αίθικος
590 Αιθίλλα
591 Αιθιόλας
592 Αιθιοπίς
593 Αιθίων
594 Αίθλιος
595 Αίθος
596 Αιθούσα
597 Αιθούσιος
598 Αίθρα
599 Αιθύλλα
600 Αίθων
601 Αίθωνας
602 Αικατερίνη
605 Αικατερίνος
606 Αιλία
607 Αίλιος
608 Άιμαν
609 Αιματούσα
610 Αιμίαλου
611 Αιμιλένια
612 Αιμιλένια
613 Αιμιλία
614 Αιμιλίνα
615 Αιμίλιος
616 Άιμον
617 Αιμόνιος
618 Αίμος
619 Αίμουσα
620 Αίμων
621 Αιναρέτη
622 Αινέας
623 Αινεία
624 Αινείας
625 Αίνειος
626 Αινεσίδημος
627 Αίνετος
628 Αινεύς
629 Αίνητος
630 Αινία
631 Αινιάδης
632 Αινίππη
633 Αινιώνη
634 Αινόμορος
635 Αϊνουρ
636 Άϊντα
637 Αίξων
638 Αιόλη
639 Αίολος
640 Αίπυτος
641 Αϊρένα
642 Αιρίν
643 Αιρκώτισσα
644 Αιρώ
645 Αίσακος
646 Αισανίας
647 Αίσαρα
648 Αισημίδα
649 Αισημίδας
650 Αίσηπα
651 Αίσηπος
652 Αισία
653 Αίσιμος
654 Αίσιος
655 Αίστυ
656 Αίστυ
657 Αισυήτη
658 Αισυήτης
659 Αίσυμνος
660 Αίσυπος
661 Αισχίνη
662 Αισχίνης
663 Αισχίων
664 Αισχρηίς
665 Αισχυλίδης
666 Αισχυλίς
667 Αισχύλος
668 Αίσων
669 Αισωπία
671 Αίσωψ
673 Άϊτα
674 Αίτνα
675 Αιτναίος
676 Αιτωλίς
677 Αιτωλός
678 Αιχμίουσα
679 Αιχμοκλής
680 Αιωπίς
681 Αιώρα
682 Ακαδημία
683 Ακάδημος
684 Ακαθή
685 Ακάθιστη
686 Ακάθιστος
687 Ακακαλλίς
688 Ακάκητος
689 Ακακία
690 Ακάκιος
692 Άκακος
693 Ακαλανθίς
694 Ακαλλαρίς
695 Ακάμα
696 Ακάμας
697 Ακανθίς
698 Άκανθος
699 Ακαρίων
700 Ακαρναν
701 Ακάστη
702 Άκαστος
703 Ακατάβλητη
704 Ακατάβλητος
705 Ακατάφλεκτη
706 Ακατάφλεκτος
707 Αἰκατερίνη
708 Ακελδαμά
709 Ακέλεια
710 Άκελος
711 Ακεσάνδρα
712 Ακέσανδρος
713 Ακεσίας
714 Ακεσίδας
715 Ακεσίλαος
716 Ακεσίλας
717 Ακεσίμβροτος
718 Άκεσις
719 Ακέστης
720 Ακεστόδωρος
721 Ακέστωρ
722 Ακεψεή
723 Ακεψεής
724 Ακεψιμά
725 Ακεψιμάς
726 Ακήραση
727 Ακήρατος
728 Αἰάκης
729 Άκης
730 Ακίνδυνη
731 Ακίνδυνος
732 Άκις
733 Ακκαλίς
734 Ακκώ
735 Ακματίδα
736 Ακματίδας
737 Ακμή
738 Ακμονίδας
739 Άκμουσα
740 Άκμων
741 Ακολουθία
742 Ακόλουθος
743 Ακοντεύς
744 Ακόπ
745 Ακουμενός
746 Ακουσιλάδας
747 Ακουσίλαος
748 Ακούτιος
749 Ακραγαντίνος
750 Ακράγας
751 Ακραία
752 Άκρατος
753 Ακρίας
754 Ακρίβη
755 Ακρίβος
756 Ακρίσιος
757 Ακρίτα
758 Ακρίτας
759 Ακρόκομος
760 Ακρόνεος
761 Ακρότατος
762 Άκρων
763 Ακρωτηριανή
764 Ακταία
765 Ακταίος
766 Ακτίνας
767 Ακτίς
768 Άκτις
769 Ακτορίς
770 Άκτωρ
771 Ακύλα
772 Ακύλας
774 Αλαλά
775 Αλαλκομένης
776 Αλαμάνος
777 Άλαν
778 Αλάνα
779 Αλανιώτισσα
780 Αλαξάνδρα
781 Αλάσια
782 Αλάστωρ
783 Αλαφούζος
784 Αλβανή
785 Αλβανός
786 Αλβέρτα
787 Αλβέρτος
788 Αλβίνα
789 Αλβίνος
790 Αλεβίζος
791 Αλεβίων
792 Αλεγήνωρ
793 Αλεγρία
794 Αλέκα
795 Αλέκος
796 Αλεκτρυών
797 Αλέκτωρ
798 Αλεμίνα
799 Αλένα
800 Αλεξάγγελος
801 Αλεξάνδρα
802 Αλέξανδρος
805 Αλεξάνορας
806 Αλεξάνωρ
807 Αλέξαρχος
808 Αλεξία
809 Αλεξίβια
810 Αλεξίβιος
811 Αλεξίκακη
812 Αλεξίκακος
813 Αλεξικλής
814 Αλεξιμάχη
815 Αλεξίμαχος
816 Αλεξίνικος
817 Αλέξιος
818 Αλεξιππιδας
819 Αλεξιρόη
820 Αλεξιώτισσα
821 Αλέξων
822 Αλεός
823 Αλεπινή
824 Αλεύας
825 Αλέχτορας
826 Αλήθεια
827 Αληθής
828 Αληκτώ
829 Αλήσιος
830 Αλήτη
831 Αλήτης
832 Αληυόνη
833 Αλθαία
834 Αλθαιμένης
835 Άλθηπος
836 Αλία
837 Αλίαρτος
838 Αλίας
839 Αλίη
840 Αλιθέρση
841 Αλιθέρσης
842 Αλίκη
843 Άλικος
844 Αλιμήδη
845 Αλιμήδης
846 Αλίντα
847 Άλιος
848 Αλίοχος
849 Άλις
850 Αλίσα
851 Άλισον
852 Αλιφηραία
853 Αλίφηρας
854 Αλκαθόη
855 Αλκάθοος
856 Αλκαία
857 Αλκαινέτος
858 Αλκαίος
859 Αλκαμένης
860 Αλκάνδρη
861 Άλκανδρος
862 Αλκάντρα
863 Αλκάνωρ
864 Αλκείδης
865 Αλκέτας
866 Άλκη
867 Αλκήνωρ
868 Άλκης
869 Άλκηστις
870 Αλκίας
871 Αλκιβία
872 Αλκιβιάδη
873 Αλκιβιάδης
874 Αλκίβιος
875 Αλκιδάμας
876 Αλκίδας
877 Αλκιδίκη
878 Αλκιθόη
879 Αλκιμάχη
880 Αλκίμαχος
881 Αλκιμέδη
882 Αλκιμέδων
883 Αλκιμένης
884 Αλκιμήδη
885 Αλκιμήδης
886 Άλκιμος
887 Αλκινάδας
888 Αλκινόη
889 Αλκίνοος
890 Αλκίππη
892 Άλκιππος
893 Αλκίς
894 Αλκισθένης
895 Αλκίσων
896 Αλκίφρουσα
897 Αλκίφρων
898 Αλκμήνη
899 Αλκμήνης
900 Αλκυονεύς
901 Αλκυών
902 Άλκων
903 Άλκωνας
904 Αλλάς
905 Αλλοιώτισσα
906 Άλμα
907 Αλμαρίνα
908 Αλμήνωρ
909 Αλμπάνα
910 Αλμπάνης
911 Αλμπέος
912 Αλμπέρτος
913 Άλμωψ
914 Αλξίων
915 Αλόη
916 Αλοίσιος
917 Αλοκράτη
918 Αλοκράτης
919 Αλόπη
920 Αλόπιος
921 Αλουίζος
922 Αλόχη
923 Αλπέγιος
924 Άλπης
925 Αλσηΐς
926 Αλταία
927 Αλταίων
928 Αλτάνη
929 Άλτη
930 Άλτης
931 Άλτιμη
932 Άλτιμος
933 Αλτίνα
934 Αλτίνος
935 Αλύα
936 Αλυζεύς
937 Άλυκος
938 Αλυπία
939 Αλύπιος
940 Αλύριος
941 Αλυσία
942 Αλύσιος
943 Αλφαία
944 Αλφαιεύς
945 Αλφειά
946 Αλφειός
947 Αλφεσίβοια
948 Αλφεσίβοιος
949 Άλφια
950 Αλφόνς
951 Αλφρέδος
952 Αλχέλμος
953 Αλωεύς
954 Αλωνία
955 Αλώνιος
956 Αλώπεκος
957 Αμαδρυάς
958 Αμαζόνιος
959 Αμαζών
960 Αμάθεια
961 Αμαθεύς
962 Αμαθούσα
963 Αμάλθεια
964 Αμαλθεύς
965 Αμαλία
966 Αμαλιάννα
967 Αμάλιος
968 Αμαλκείδης
969 Αμανατία
970 Αμανάτιος
971 Αμανάτιος
972 Αμανάτιος
973 Αμάνδα
974 Άμανδος
976 Αμαρακίς
977 Αμάρακος
978 Αμάρανθος
979 Αμάραντος
980 Αμαρίλντα
981 Αμαρυλλίς
983 Αμαστρίνη
984 Αμαστρίνος
985 Αματίτση
986 Αμβέρσα
987 Άμβραξ
988 Αμβροσία
989 Αμβρόσιος
990 Αμβρύων
991 Αμεθέα
992 Αμεινία
993 Αμεινίας
994 Αμεινοκλής
995 Αμειψίας
996 Αμέλια
997 Αμέλιος
998 Άμεμπτη
999 Άμεμπτος
1000 Αμερίας
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία