Εορτές 1 Οκτωβρίου: Άγιος Ανανίας ο Απόστολος Άγιος Βιριλα Άγιος Δομνίνος Ανανία Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός Παναγία Γοργοεπήκοος Ρωμανή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μιχαήλ ηγούμενος της Μονής Ζώβης Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Μάριος Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος Όσιος Ιωάννης ο ψάλτης ο καλούμενος Κουκουζέλης Όσιος Σάββας ο εν Βησερία ο Θαυματουργός Παναγία Ελευθερώτρια Βασσαράς - Σπάρτη
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Brescal
21 Cedd
22 Colm
23 Colman
24 Cormac
25 Cumennea
26 Eadfrith
27 Eithne
28 Ermenilda
29 Eύαρδις
30 Felgila
31 Fergus
32 Findlugan
33 Fintan
34 Gerebernus
35 Gudwall
36 Gwenagwy
37 Heiu
38 Hereswitha
39 Maelruba
40 Medan
41 Moluag
42 Nαΐς
43 Quintianus
44 Rastanus
45 Sagine
46 Secardos
47 Sexburga
48 Swithn
49 Talida
50 Tanco
51 Telga
52 Tillo
53 Torello
54 Tressan
55 Ugolino
56 Ursmar
57 Ursus
58 Vaga
59 Vedast
60 Verocianus
61 Victurus
62 Vitalis
63 Vulphy
64 Waccar
65 Waldalenus
66 Wetukis
67 Wilgefortis
68 Willibald
69 Wivina
70 Wulfstan
71 Wulmar
72 Wulsin
73 Yostima
74 Zerjacob
75 zxy Ιόλας
76 Αάαρκος
77 Αάαρκος
78 Αάατος
79 Αάβακτος
80 Αἰακὸς
81 Αἰαντίδης
82 Αἰαντόδωρος
83 Ααρασσός
84 Ααρδαῒς
85 Ααρών
87 Αἲας
88 Αασίφορος
89 Αάσπετος
90 Άαστος
91 Αάσχετος
92 Άβα
93 Άβαβα
94 Άβαβος
95 Αβαδδώσσα
96 Αβάδνη
97 Αβάδνης
98 Αβαεοδώρα
99 Αβαεόδωρος
100 Αβαζία ή Αβασγία
101 Αβάζιος
102 Αβαζίουσα
103 Αβάη
104 Αβαθμίδωτος
105 Αβαθμολόγητος
106 Αβαία
107 Αβαιοδόρα
108 Αβαιόδορος
109 Αβαιόδωρ
110 Αβαιοδώρα
111 Αβαιόδωρος
112 Αβαιοκρίτη
113 Αβαιόκριτος
114 Αβαίος
115 Αβαίστα
116 Αβαίστας
117 Αβάκ
118 Αβάκαινα
119 Αβάκαινας
120 Αβάκεια
121 Αβακένα
122 Αβακένας
123 Αβακής
124 Αβακούμ
125 Αβακουμία
126 Άβακτη
127 Άβακτος
128 Αβαλόνιος
129 Αβάμμουσα
130 Αβάμμων
131 Αβάνθιος
132 Αβανθίς
133 Αβαντία καί Αμαντία
134 Αβαντιάδη
135 Αβαντιάδης
136 Αβαντιάς
137 Αβαντίδας
138 Αβαντίδη
139 Αβαντίδης
140 Αβαντίς
141 Αβαρβαρέη
142 Αβαρβαρέης
143 Αβάρβαρη
144 Αβάρβαρος
145 Αβαρη
146 Αβαρης
147 Αβαρίνη
148 Αβαρίνος
149 Άβαρις
150 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
151 Άβαρνος
152 Άβαρτη
153 Άβαρτος
154 Άβας
155 Αβάσγιος
156 Αβάσιτη
157 Αβάσιτος
158 Αβασκάντη
159 Αβασκάντιλλα
160 Αβασκάντιλλος
161 Αβάσκαντος
162 Αββαδών
163 Αββαδώσα
164 Αββαία
165 Αββάς
166 Άβγαρ
167 Αβδαίος
168 Αβδάραξος
169 Άβδηρα
170 Άβδηρος
171 Άβδης
172 Αβδιήλ
173 Αβδιηλία
174 Αβδιού
176 Αβειρὼν
177 Αβειρών
178 Άβελ
179 Αβελάρδος
180 Αβελβούλ
181 Αβεντίνος
182 Αβερκία
183 Αβέρκιος
184 Αβερρόη
185 Αβερρόης
186 Αβέρωφ
187 Αβεσσαλώμ
188 Αβήπας
189 Αβησσυνία
190 Αβιά
191 Αβία
192 Αβιάδ
193 Αβιάθα
194 Αβιάθαρ
195 Αβιανία
196 Αβιανία
197 Αβιάνιος
198 Αβιανός
199 Αβίαντη
200 Αβίας
201 Αβίατη
202 Αβίατος
203 Άβιβα
204 Άβιβος
205 Αβιλλία
206 Αβίλλιος
207 Αβιμελιχίς
208 Αβιμέλιχος
209 Αβινιόν
210 Άβιος
211 Αβιούδ
212 Αβλαβία
213 Αβλάβιος
214 Αβλαβίων
215 Άβληρα
216 Άβληρος
217 Αβουδίμη
218 Αβούδιμος
219 Αβουναία
220 Αβουρνιά
221 Άβους
222 Άβρα
223 Αβραάμ
227 Αβρααμία
228 Αβραγόρα
229 Άβραμ
230 Άβραξ
231 Αβραστης
232 Άβραχας
233 Αβρέας
234 Αβρετία
235 Αβρέτιος
236 Αβρικία
237 Αβρίκιος
238 Αβρίππη
239 Άβριππος
240 Αβροκόμας
241 Αβροκόμη
242 Αβρόλας
243 Αβρονίκη
244 Αβρόντιον
245 Αβροσύνη
246 Αβροτέλεια
247 Αβροτέλειος
248 Αβρότονον
249 Αβρυλλίς
250 Άβρων
251 Αβρωνίς
252 Αβρωνυχίς
253 Αβρώνυχος
254 Αβρώτη
255 Άβρωτος
256 Άβυδη
257 Άβυδος
258 Αβώ
259 Αγάβη
260 Άγαβος
261 Αγαθαγγέλα
262 Αγαθάγγελος
263 Αγαθάγητη
264 Αγαθάγητος
265 Αγαθαρχίς
266 Αγάθαρχος
267 Αγαθάγητος
268 Αγάθη
269 Αγαθημερίς
270 Αγαθήμερος
271 Αγαθίνος
272 Αγαθίππη
273 Αγάθιππος
274 Αγαθόβουλη
275 Αγαθόβουλος
276 Αγαθοδαίμουσα
277 Αγαθοδαίμων
278 Αγαθοδώρα
279 Αγαθόδωρος
280 Αγαθοκλέας
281 Αγαθόκλεια
282 Αγαθονίκη
283 Αγαθονίκης
284 Αγαθοπόδη
285 Αγαθόπους
286 Αγαθοσθένη
287 Αγαθοσθένης
288 Αγαθόστρατος
289 Αγαθότυχος
290 Αγάθυλλος
291 Αγάθυρνα
292 Αγάθυρνος
293 Αγαθύρση
294 Αγάθυρσος
295 Αγάθων
296 Αγαθωνία
297 Αγαθωνύμη
298 Αγαθώνυμος
299 Αγαίος
300 Αγακλέης
301 Αγάκλεια
302 Αγάκλυτος
303 Αγαλιανός
304 Αγαλλία
305 Αγαλλίας
306 Αγαμεμνονίδη
307 Αγαμέμνων
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήδη
310 Αγαμήδης
311 Αγαμηδίδα
312 Αγαμηδίδας
313 Αγαμήθη
314 Αγαμήθης
315 Αγανίκη
316 Αγανίππη
317 Αγανός
318 Αγαπαία
319 Αγαπαίος
320 Αγάπη
321 Αγαπήνωρ
322 Αγαπηνωρίς
323 Αγάπης
324 Αγαπητή
325 Αγαπητός
326 Αγαπτολέμα
327 Αγαπτόλεμος
328 Αγαρίστη
329 Αγασθένη
330 Αγασθένης
331 Αγασίας
332 Αγασίκλεια
333 Αγασικλής
334 Αγασικράτης
335 Αγασιμένης
336 Αγάσιμος
337 Αγασίππη
338 Αγάσιππος
339 Αγασσαμενός
340 Αγαστοφάνη
341 Αγαστοφάνης
342 Αγάστροφη
343 Αγάστροφος
344 Αγαύη
345 Αγαυός
346 Αγαφάντη
347 Αγάφαντος
348 Αγγέλα
349 Αγγελία
350 Αγγέλιδα
351 Αγγελική
352 Αγγελικός
353 Αγγελίνα
354 Αγγελίνος
355 Αγγελίων
356 Άγγελος
357 Αγγενίδας
358 Αγγερούλα
359 Αγγερούλης
360 Αγγίας
362 Αγγλία
363 Αγέα
364 Αγέας
365 Αἰγέας
366 Αγελάδα
367 Αγελάδας
368 Αγελαϊς
369 Αγέλαος
370 Αγέλας
371 Αγελέα
372 Αγέλεως
373 Άγελος
374 Αγέλοχος
375 Αγεμάχη
376 Αγέμαχος
377 Αγεπόλεια
378 Αγέπολις
379 Αγέρωχη
380 Αγέρωχος
381 Αἰγεὺς
382 Αγεσιμβροτίς
383 Αγεσίμβροτος
384 Αγεστράτη
385 Αγέστρατος
386 Αγεύουσα
387 Αγεύς
388 Αγεχόρη
389 Αγέχορος
390 Αγήμων
391 Αγήνωρ
392 Αγηνωρίς
393 Αγησάνδρα
394 Αγήσανδρος
395 Αγήσαρχος
396 Αγησίας
397 Αγησιδάμας
398 Αγησίδαμος
399 Αγησίλαος
400 Αγησιλεία
401 Αγησιλοχίς
402 Αγησίλοχος
403 Αγησίμαδος
404 Αγησιμάχη
405 Αγησίμαχος
406 Αγησίμβροτος
407 Αγησινόη
408 Αγησίνοος
409 Αγησίπολις
410 Αγησίππη
411 Αγήσιππος
412 Αγησιστράτη
413 Αγησίστρατος
414 Αγησίχαρις
415 Αγησιχόρη
416 Αγησίχορος
417 Αγήτας
418 Άγητος
419 Αγήτως
420 Αγία
421 Αγίας
422 Αγιάσσου
423 Αγιάτις
424 Αγιδώς
425 Αἰγιμιὸς
426 Αγιοδεκτινή
427 Αγιοηλιώτισσα
428 Αγιολούσαινα
429 Αγιούλα
430 Αγιούπα
431 Αγίππη
432 Άγιππος
433 Αγίς
434 Άγις
435 Αἲγισθος
436 Αγίων
437 Αγίων Πάντων
438 Αγκαία
439 Αγκαίος
440 Αγκύορας
441 Αγκύωε
442 Αγλαΐα
443 Αγλάιος
444 Αγλανθιώ
445 Αγλαοκρέων
446 Αγλαονίκη
447 Αγλαόπη
449 Αγλαόπης
450 Αγλαοσθένης
451 Αγλαόφαμος
452 Αγλαοφήμη
453 Αγλαοφών
454 Άγλαυρος
455 Αἴγλη
456 Αγλωκρίτη
457 Αγλώκριτος
458 Αγναγόρα
459 Άγναπτος
460 Αγνή
462 Αγνίππη
463 Άγνιππος
464 Αγνόδημος
465 Αγνοδίκη
466 Αγνόδικος
467 Αγνόδωρος
468 Αγνόθεμις
469 Αγνόκλεια
470 Αγνοκλής
471 Αγνός
472 Αγνόφιλος
473 Αγνωνίδης
474 Αγονέας
475 Αγοράκλεια
476 Αγορακλής
477 Αγορακρίτη
478 Αγοράκριτος
479 Αγοράναξ
480 Αγοράνασσα
481 Αγοράστη
482 Αγόραστος
483 Αγόρατος
484 Αγορή
485 Αγορίτσα
486 Αγραία
487 Αγράμπελη
488 Άγραυλος
489 Αγράφω
490 Αγρέα
491 Αγρεύς
492 Αγρία
493 Αγριδιώτισσα
494 Αγριλιώτισσα
495 Αγριόπη
496 Αγρίοπος
497 Άγριος
498 Αγρίππα
499 Αγρίππας
500 Αγριώνιος
501 Αγροιώ
502 Αγροτέρα
503 Αγρυπνία
504 Άγρων
505 Αγυάη
506 Αγύλαιος
507 Αγύριος
508 Αγύρριος
509 Αγχία
510 Αγχιάλη
511 Αγχίαλος
512 Αγχιβία
513 Αγχιθέα
514 Αγχίθεος
515 Αγχιμάχη
516 Αγχίμαχος
517 Αγχίμολη
518 Αγχίμολος
519 Αγχινόη
520 Άγχιος
521 Αγχίππη
522 Άγχιππος
523 Αγχιπύλη
524 Αγχίπυλος
525 Αγχιρόη
526 Αγχίροος
527 Αγχιρρόη
528 Αγχίση
529 Αγχίσης
531 Άγω
532 Αγώνιος
533 Αγωνίππη
534 Αγώνιππος
535 Αγωνίς
536 Άδα
537 Αδαία
538 Αδαίος
539 Αδαλβέρτη
540 Αδαλβέρτος
541 Αδάμ
544 Αδαμαντία
546 Αδαμάντιος
547 Αδάμας
548 Αδάματη
549 Αδάματος
550 Αδάμη
551 Αδαμνάνη
552 Αδαμνάνος
553 Άδας
554 Αδέας
555 Αδείμαντος
556 Αδελαΐς
557 Αδελφή
558 Αδελφός
559 Αἰδέσιος
560 Άδης
561 Αδιάντη
562 Αδιάτομος
563 Αδιατόριξ
564 Αδίστα
565 Αδίστας
566 Αδίτη
567 Αδμήτη
568 Άδμητος
569 Αδόλφος
570 Αδονάι
571 Αδράστεια
572 Άδραστος
573 Αδριανή
574 Αδριανός
575 Αδύτη
576 Αδώνια
577 Άδωνις
578 Αεθλία
579 Αέθλιος
580 Αειθάλα
581 Αειθαλάς
582 Αειμακάριστος
583 Αειμεσιτεύουσα
584 Αειμνήστη
585 Αείμνηστος
586 Αέλια
587 Αέλιος
588 Αελλήεις
589 Αελλοπόδης
590 Αελλόπους
591 Αελλώ
592 Αερία
593 Αερίας
594 Αερόπη
595 Αέροπος
596 Αετία
597 Αέτιος
599 Αζαΐς
600 Αζαρία
601 Αζαρίας
602 Αζάς
603 Αζάτ
604 Αζείδα
605 Αζείδης
606 Άζευς
607 Άζης
608 Αζώρ
609 Αηδόνιος
610 Αηδών
611 Αήτης
612 Αἰήτης
613 Άητωρ
614 Αητωραιακός
615 Αθάμας
616 Αθάμβιλος
617 Αθανάδα
618 Αθανάδας
619 Αθάνας
620 Αθανασία
621 Αθανάσιος
622 Αθάνατος
623 Αθεόνα
624 Αθέρας
625 Αἰθερία
626 Αἰθέριος
627 Αθηδάρα
628 Αθηδάρας
629 Αθηνά
630 Αθηναγόρα
631 Αθηναγόρας
632 Αθήναιος
633 Αθήνη
634 Αθήνιππος
635 Αθηνίς
636 Αθηνίων
637 Αθηνιώτισσα
638 Αθηνογένεια
639 Αθηνογένης
640 Αθηνοδώρα
641 Αθηνόδωρος
642 Αθηνοκλής
643 Αθηνόκριτος
644 Αθηνώ
645 Αθλημένης
646 Αἰθάλης
647 Αθλίας
648 Αθορ
649 Αθοσίων
650 Αἴθρα
651 Αθρέ
652 Αθώα
653 Αθώρηκτη
654 Αθώρηκτος
655 Άθως
656 Αία
657 Αιάκη
658 Αιανός
659 Αίας
660 Αίγαγρη
661 Αίγαγρος
662 Αιγαία
663 Αιγαίωρα
664 Αιγαίωρος
665 Αιγαλέα
666 Αιγάλεων
667 Αιγάστρη
668 Αίγαστρος
669 Αιγάτη
670 Αίγατος
671 Αίγειρος
672 Αιγέστη
673 Αιγέστης
674 Αιγεύς
675 Αιγεωνέας
676 Αιγιάλεια
677 Αιγιαλεύς
678 Αιγίας
679 Αιγίδα
680 Αιγίδας
681 Αίγιλος
682 Αιγίμιος
683 Αίγινα
685 Αίγινος
686 Αίγιος
687 Αιγίσθη
688 Αίγισθος
689 Αιγιστέας
690 Αίγιστος
691 Αιγίων
692 Αίγλη
693 Αίγλων
694 Αιγυπτία
695 Αιγύπτιος
696 Αίγυπτος
697 Αίγων
698 Αϊδανή
699 Αϊδανός
700 Αιδεσία
701 Αιδέσιος
703 Άιδης
704 Αιδός
705 Αιδώ
706 Αϊδωνεύς
707 Αιήτη
708 Αιήτης
709 Αιθάλη
710 Αιθάλης
711 Αίθαν
712 Αιθερία
713 Αιθήρ
714 Αιθίδας
715 Αίθικος
716 Αιθίλλα
717 Αιθιόλας
718 Αιθιοπίς
719 Αιθίων
720 Αίθλιος
721 Αίθος
722 Αιθούσα
723 Αιθούσιος
724 Αίθρα
725 Αιθύλλα
726 Αίθων
727 Αίθωνας
728 Αικατερίνη
731 Αικατερίνος
732 Αιλία
733 Αίλιος
734 Άιμαν
735 Αιμάνθη
736 Αιμάνθης
737 Αιματούσα
738 Αιμίαλου
739 Αιμιλένια
740 Αιμιλένια
741 Αιμιλία
742 Αιμιλίνα
743 Αιμίλιος
744 Άιμον
745 Αιμόνιος
746 Αίμος
747 Αίμουσα
748 Αίμων
749 Αιναρέτη
750 Αινέας
751 Αινεία
752 Αινείας
753 Αίνειος
754 Αινεσίδημος
755 Αίνετος
756 Αινεύς
757 Αίνητος
758 Αινία
759 Αινιάδης
760 Αινίππη
761 Αινιώνη
762 Αινόμορος
763 Αϊνουρ
764 Άϊντα
765 Αιξ
766 Αίξων
767 Αιόλη
768 Αίολος
769 Αίπυτος
770 Αϊρένα
771 Αιρίν
772 Αιρκώτισσα
773 Αιρώ
774 Αίσακος
775 Αισανίας
776 Αίσαρα
777 Αισημίδα
778 Αισημίδας
779 Αίσηπα
780 Αίσηπος
781 Αισία
782 Αίσιμος
783 Αίσιος
784 Αίστυ
785 Αίστυ
786 Αισυήτη
787 Αισυήτης
788 Αίσυμνος
789 Αίσυπος
790 Αισχίνη
791 Αισχίνης
792 Αισχίων
793 Αισχρηίς
794 Αισχυλίδης
795 Αισχυλίς
796 Αισχύλος
797 Αίσων
798 Αισωπία
800 Αίσωψ
802 Άϊτα
803 Αίτνα
804 Αιτναίος
805 Αιτωλίς
806 Αιτωλός
807 Αιχμίουσα
808 Αιχμοκλής
809 Αιωπίς
810 Αιώρα
811 Ακαδημία
812 Ακάδημος
813 Ακαθή
814 Ακάθιστη
815 Ακάθιστος
816 Ακακαλλίς
817 Ακάκητος
818 Ακακία
819 Ακάκιος
821 Άκακος
822 Ακαλανθίς
823 Ακάλανθος
824 Ακαλλαρίς
825 Ακάμα
826 Ακάμας
827 Ακανθίς
828 Άκανθος
829 Ακαρίων
830 Ακαρναν
831 Ακάστη
832 Άκαστος
833 Ακατάβλητη
834 Ακατάβλητος
835 Ακατάφλεκτη
836 Ακατάφλεκτος
837 Αἰκατερίνη
838 Ακελδαμά
839 Ακέλεια
840 Άκελος
841 Ακεσάνδρα
842 Ακέσανδρος
843 Ακεσίας
844 Ακεσίδας
845 Ακεσίλαος
846 Ακεσίλας
847 Ακεσίμβροτος
848 Άκεσις
849 Ακέστης
850 Ακεστόδωρος
851 Ακέστωρ
852 Ακεψεή
853 Ακεψεής
854 Ακεψιμά
855 Ακεψιμάς
856 Ακήραση
857 Ακήρατος
858 Αἰάκης
859 Άκης
860 Ακίνδυνη
861 Ακίνδυνος
862 Άκις
863 Ακκαλίς
864 Ακκώ
865 Ακματίδα
866 Ακματίδας
867 Ακμή
868 Ακμονίδας
869 Άκμουσα
870 Άκμων
871 Ακολουθία
872 Ακόλουθος
873 Ακοντεύς
874 Ακόπ
875 Ακουμενός
876 Ακουσιθέα
877 Ακουσίθεος
878 Ακουσιλάα
879 Ακουσίλαος
880 Ακουσιλόχεια
881 Ακουσίλοχος
882 Ακούτιος
883 Ακραγαντίνος
884 Ακράγας
885 Ακραία
886 Άκρατος
887 Ακρίας
888 Ακρίβη
889 Ακρίβος
890 Ακρίσιος
891 Ακρίτα
892 Ακρίτας
893 Ακρόκομος
894 Ακρόνεος
895 Ακρότατος
896 Ακροτελεύτιον
897 Ακροτελεύτιος
898 Άκρων
899 Ακρωτηριανή
900 Ακταία
901 Ακταίος
902 Ακτίνας
903 Ακτίς
904 Άκτις
905 Ακτορίς
906 Άκτωρ
907 Ακύλα
908 Ακύλας
910 Αλαλά
911 Αλαλκομένης
912 Αλαμάνος
913 Άλαν
914 Αλάνα
915 Αλανιώτισσα
916 Αλαξάνδρα
917 Αλάσια
918 Αλάστωρ
919 Αλαφούζος
920 Αλβανή
921 Αλβανός
922 Αλβέρτα
923 Αλβέρτος
924 Αλβίνα
925 Αλβίνος
926 Αλεβίζος
927 Αλεβίων
928 Αλεγήνωρ
929 Αλεγρία
930 Αλέκα
931 Αλέκος
932 Αλεκτρυών
933 Αλέκτωρ
934 Αλεμίνα
935 Αλένα
936 Αλεξάγγελος
937 Αλεξάνδρα
938 Αλέξανδρος
941 Αλεξάνορας
942 Αλεξάνωρ
943 Αλέξαρχος
944 Αλεξία
945 Αλεξίβια
946 Αλεξίβιος
947 Αλεξίκακη
948 Αλεξίκακος
949 Αλεξικλής
950 Αλεξιμάχη
951 Αλεξίμαχος
952 Αλεξίνικος
953 Αλέξιος
954 Αλεξίππη
955 Αλέξιππος
956 Αλεξιρόη
957 Αλεξιώτισσα
958 Αλέξων
959 Αλεός
960 Αλεπινή
961 Αλεύας
962 Αλέχτορας
963 Αλήθεια
964 Αληθής
965 Αληκτώ
966 Αλήτη
967 Αλήτης
968 Αληυόνη
969 Αλθαία
970 Αλθαιμένης
971 Άλθηπος
972 Αλία
973 Αλίαρτος
974 Αλίας
975 Αλίη
976 Αλιθέρση
977 Αλιθέρσης
978 Αλίκη
979 Άλικος
980 Αλιμήδη
981 Αλιμήδης
982 Αλίντα
983 Αλιόπη
984 Αλιόπης
985 Άλιος
986 Αλίοχος
987 Άλις
988 Αλίσα
989 Αλίσιος
990 Άλισον
991 Αλιφηραία
992 Αλίφηρας
993 Αλκαθόη
994 Αλκάθοος
995 Αλκαία
996 Αλκαινέτη
997 Αλκαίνετος
998 Αλκαίος
999 Αλκαμένη
1000 Αλκαμένης
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία