Εορτές 17 Σεπτεμβρίου: Αγαθόκλεια Αγία Αγάπη Αγία Ελπίδα Αγία Πίστη Αγία Σοφία Άγιος Αγαθοκλής Άγιος Ηρακλείδιος Άγιος Παντολέων Άγιος Πηλέας Γεμίνα Γεμινιανός Ευξιφία Ευξίφιος Ηρακλείδια Παντολέαινα Πηλεία Σπεράντζα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Μύρνα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγαθοκλής Αγία Ασκληπιοδότη Αγία Ελπίδα Αγία Θεοδότη «της εν Νίκαια» Αγία Λουκία η χήρα Άγιος Ιωακείμ Α' ο Πάνυ Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Νείλος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Χαράλαμπος Αναστάσιος ο θαυματουργός Ηρακλείδης ο Ποντικός Πατερμούθιος Πίστη
1
2
3
4
5 Abra
6 Aedan
7 Aβρότονος
8 Aιολόμιτρις
9 Aισχραίος
10 Aισχύλα
11 Aλεξιμήδη
12 Aλεξιμήδης
13 Aμφίροος
14 Aριμήδης
15 Aριμήδη
16 Aσστομήδης
17 Baga
18 Baithene
19 Boris
20 Brescal
21 Cedd
22 Colm
23 Colman
24 Cormac
25 Cumennea
26 Eadfrith
27 Eata
28 Eithne
29 Ermenilda
30 Ernan
31 Etheldreda
32 Ethelwald
33 Eύαρδις
34 Felgila
35 Fergus
36 Findlugan
37 Fintan
38 Gerebernus
39 Gudwall
40 Gwenagwy
41 Heiu
42 Hereswitha
43 Maelruba
44 Medan
45 Modwena
46 Moluag
47 Nαΐς
48 Quintianus
49 Rastanus
50 Sagine
51 Secardos
52 Sexburga
53 Swithn
54 Talida
55 Tanco
56 Telga
57 Tetricus
58 Theodemir
59 Tillo
60 Torello
61 Trea
62 Tressan
63 Ugolino
64 Urbitius
65 Ursmar
66 Ursus
67 Vaga
68 Vedast
69 Vedast
70 Venusta
71 Verocianus
72 Viator
73 Victurus
74 Vitalis
75 Vouga
76 Vulphy
77 Waccar
78 Waldalenus
79 Wetukis
80 Wilgefortis
81 Willibald
82 Wivina
83 Wulfstan
84 Wulmar
85 Wulsin
86 Yostima
87 Zerjacob
88 zxy Ιόλας
89 Αάαρκος
90 Αάαρκος
91 Αάατος
92 Αάβακτος
93 Αἰακὸς
94 Αἰαντίδης
95 Αἰαντόδωρος
96 Ααρασσός
97 Ααρδαῒς
98 Ααρών
100 Αἲας
101 Αασίφορος
102 Αάσπετος
103 Άαστος
104 Αάσχετος
105 Άβα
106 Άβαβα
107 Άβαβος
108 Αβαδδώσσα
109 Αβάδνη
110 Αβάδνης
111 Αβαεοδώρα
112 Αβαεόδωρος
113 Αβαζία ή Αβασγία
114 Αβάζιος
115 Αβαζίουσα
116 Αβάη
117 Αβαθμίδωτος
118 Αβαθμολόγητος
119 Αβαία
120 Αβαιοδόρα
121 Αβαιόδορος
122 Αβαιόδωρ
123 Αβαιοδώρα
124 Αβαιόδωρος
125 Αβαιοκρίτη
126 Αβαιόκριτος
127 Αβαίος
128 Αβαίστα
129 Αβαίστας
130 Αβάκ
131 Αβάκαινα
132 Αβάκαινας
133 Αβάκεια
134 Αβακένα
135 Αβακένας
136 Αβακής
137 Αβακούμ
138 Αβακουμία
139 Άβακτη
140 Άβακτος
141 Αβαλόνιος
142 Αβάμμουσα
143 Αβάμμων
144 Αβανθία
145 Αβάνθιος
146 Αβανθίς
147 Αβαντία καί Αμαντία
148 Αβαντιάδη
149 Αβαντιάδης
150 Αβαντιάς
151 Αβαντίδας
152 Αβαντίδη
153 Αβαντίδης
154 Αβαντίς
155 Αβαρβαρέη
156 Αβαρβαρέης
157 Αβάρβαρη
158 Αβάρβαρος
159 Αβαρη
160 Αβαρης
161 Αβαρίνη
162 Αβαρίνος
163 Άβαρις
164 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
165 Άβαρνος
166 Άβαρτη
167 Άβαρτος
168 Άβας
169 Αβάσγιος
170 Αβάσιτη
171 Αβάσιτος
172 Αβασκάντη
173 Αβασκάντιλλα
174 Αβασκάντιλλος
175 Αβασκαντος
176 Αββαδών
177 Αββαδώσα
178 Αββαία
179 Αββάς
180 Άβγαρ
181 Αβδαίος
182 Αβδάραξος
183 Άβδηρα
184 Άβδηρος
185 Άβδης
186 Αβδιήλ
187 Αβδιηλία
188 Αβδιού
189 Αβειρὼν
190 Αβειρών
191 Άβελ
192 Αβελάρδος
193 Αβελβούλ
194 Αβεντίνος
195 Αβερκία
196 Αβέρκιος
197 Αβερρόη
198 Αβερρόης
199 Αβέρωφ
200 Αβεσσαλώμ
201 Αβήπας
202 Αβησσυνία
203 Αβιά
204 Αβία
205 Αβιάδ
206 Αβιάθα
207 Αβιάθαρ
208 Αβιανία
209 Αβιανία
210 Αβιάνιος
211 Αβιανός
212 Αβίαντη
213 Αβίας
214 Αβίατη
215 Αβίατος
216 Άβιβα
217 Άβιβος
218 Αβιμελιχίς
219 Αβιμέλιχος
220 Αβινιόν
221 Άβιος
222 Αβιούδ
223 Αβλαβία
224 Αβλάβιος
225 Αβλαβίων
226 Άβληρα
227 Άβληρος
228 Αβουδίμη
229 Αβούδιμος
230 Αβουναία
231 Αβραάμ
235 Αβρααμία
236 Άβραμ
237 Άβραξ
238 Άβραχας
239 Αβρέας
240 Αβρικία
241 Αβρίκιος
242 Αβρονίκη
243 Αβρόντιον
244 Αβροσύνη
245 Αβροτέλεια
246 Αβροτέλειος
247 Αβρότονον
248 Αβρυλλίς
249 Άβρων
250 Αβρωνίς
251 Αβρωνυχίς
252 Αβρώνυχος
253 Αβρώτη
254 Άβρωτος
255 Αβυδηνή
256 Αβυδηνός
257 Αβώ
258 Αγάβη
259 Άγαβος
260 Αγαθαγγέλα
261 Αγαθάγγελος
262 Αγαθάγητη
263 Αγαθάγητος
264 Αγαθαρχίς
265 Αγάθαρχος
266 Αγαθάγητος
267 Αγάθη
268 Αγαθημερίς
269 Αγαθήμερος
270 Αγαθίνος
271 Αγαθίππη
272 Αγάθιππος
273 Αγαθόβουλη
274 Αγαθόβουλος
275 Αγαθοδαίμουσα
276 Αγαθοδαίμων
277 Αγαθοδώρα
278 Αγαθόδωρος
279 Αγαθοκλέας
280 Αγαθόκλεια
281 Αγαθονίκη
282 Αγαθόνικος
283 Αγαθοπόδη
284 Αγαθόπους
285 Αγαθοσθένη
286 Αγαθοσθένης
287 Αγαθόστρατος
288 Αγαθότυχος
289 Αγάθυλλος
290 Αγάθυρνα
291 Αγάθυρνος
292 Αγαθύρση
293 Αγάθυρσος
294 Αγάθων
295 Αγαθωνία
296 Αγαθωνύμη
297 Αγαθώνυμος
298 Αγαίος
299 Αγακλέης
300 Αγάκλεια
301 Αγάκλυτος
302 Αγαλιανός
303 Αγαλλία
304 Αγαλλίας
305 Αγαμεμνονίδη
306 Αγαμέμνων
307 Αγαμηδίδας
308 Αγαμήδη
309 Αγαμήδης
310 Αγαμηδίδα
311 Αγαμηδίδας
312 Αγαμήθη
313 Αγαμήθης
314 Αγανίκη
315 Αγανίππη
316 Αγανός
317 Αγαπαίος
318 Αγάπη
319 Αγαπήνωρ
320 Αγαπηνωρίς
321 Αγαπητή
322 Αγαπητός
323 Αγάπιος
324 Αγαπτολέμα
325 Αγαπτόλεμος
326 Αγαρίστη
327 Αγασθένης
328 Αγασίας
329 Αγασικλής
330 Αγασικράτης
331 Αγασιμένης
332 Αγάσιμος
333 Αγασσαμενός
334 Αγάστροφος
335 Αγαύη
336 Αγαυός
337 Αγγέλα
338 Αγγελαρία
339 Αγγελάριος
340 Αγγελία
341 Αγγέλιδα
342 Αγγελική
343 Αγγελίνα
344 Αγγελίνος
345 Αγγελίων
346 Άγγελος
347 Αγγενίδας
348 Αγγερούλα
349 Αγγίας
351 Αγγλία
352 Αγέας
353 Αἰγέας
354 Αγελάδας
355 Αγελαϊς
356 Αγέλαος
357 Αγέλας
358 Άγελος
359 Αγέλοχος
360 Αγεμάχη
361 Αγέμαχος
362 Αἰγεὺς
363 Αγεστράτη
364 Αγέστρατος
365 Αγεύουσα
366 Αγεύς
367 Αγεχόρη
368 Αγέχορος
369 Αγήμων
370 Αγήνωρ
371 Αγηνωρίς
372 Αγησάνδρα
373 Αγήσανδρος
374 Αγήσαρχος
375 Αγησίας
376 Αγησιδάμας
377 Αγησίδαμος
378 Αγησίλαος
379 Αγησιλεία
380 Αγησιλοχίς
381 Αγησίλοχος
382 Αγησιμάχη
383 Αγησίμαχος
384 Αγησίμβροτος
385 Αγησίπολις
386 Αγησιππίδας
387 Αγησιππίδης
388 Αγησιστράτη
389 Αγησίστρατος
390 Αγησιχόρα
391 Αγήτας
392 Άγητος
393 Αγήτως
394 Αγίας
395 Αγιάσσου
396 Αγιάτις
397 Αγιδώς
398 Αἰγιμιὸς
399 Αγιοδεκτινή
400 Αγιοηλιώτισσα
401 Αγιολούσαινα
402 Αγιούλα
403 Αγιούπα
404 Άγις
405 Αἲγισθος
406 Αγίων
407 Αγίων Πάντων
408 Αγκαία
409 Αγκαίος
410 Αγκύορας
411 Αγκύωε
412 Αγλαΐα
413 Αγλάιος
414 Αγλαοκρέων
415 Αγλαονίκη
416 Αγλαόπη
418 Αγλαόπης
419 Αγλαοσθένης
420 Αγλαόφαμος
421 Αγλαοφήμη
422 Αγλαοφών
423 Άγλαυρος
424 Αἴγλη
425 Αγναγόρα
426 Άγναπτος
427 Αγνή
429 Αγνόδημος
430 Αγνοδίκη
431 Αγνόδικος
432 Αγνόδωρος
433 Αγνόθεμις
434 Αγνόκλεια
435 Αγνοκλής
436 Αγνός
437 Αγνόφιλος
438 Αγνωνίδης
439 Αγονέας
440 Αγορακλής
441 Αγορακρίτη
442 Αγοράκριτος
443 Αγοράναξ
444 Αγοράστη
445 Αγόραστος
446 Αγόρατος
447 Αγορή
448 Αγορίτσα
449 Αγραία
450 Αγράμπελη
451 Άγραυλος
452 Αγρεύουσα
453 Αγρεύς
454 Αγρία
455 Αγριδιώτισσα
456 Αγριλιώτισσα
457 Αγριόπας
458 Αγριόπη
459 Αγρίοπος
460 Άγριος
461 Αγρίππα
462 Αγρίππας
463 Αγριώνιος
464 Αγροιώ
465 Αγροτέρα
466 Άγρων
467 Αγυάη
468 Αγύλαιος
469 Αγύριος
470 Αγύρριος
471 Αγχιάλη
472 Αγχίαλος
473 Αγχιμάχη
474 Αγχίμαχος
475 Αγχίμολος
476 Αγχινόη
477 Άγχιος
478 Αγχίπυλος
479 Αγχιρόη
480 Αγχίροος
481 Αγχιρρόη
482 Αγχίσης
483 Άγω
484 Αγωνίς
485 Άδα
486 Αδαία
487 Αδαίος
488 Αδαλβέρτη
489 Αδαλβέρτος
490 Αδάμ
493 Αδαμαντία
495 Αδαμάντιος
496 Αδάμας
497 Αδάμη
498 Αδαμνάνος
499 Άδας
500 Αδέας
501 Αδείμαντος
502 Αδελαΐς
503 Αδελφή
504 Αδελφός
505 Αἰδέσιος
506 Άδης
507 Αδιάντη
508 Αδιάτομος
509 Αδιατόριξ
510 Αδίστα
511 Αδίστας
512 Αδίτη
513 Αδμήτη
514 Άδμητος
515 Αδόλφος
516 Αδονάι
517 Αδράστεια
518 Άδραστος
519 Άδρησκος
520 Αδριανή
521 Αδριανός
522 Αδύτη
523 Αδώνια
524 Άδωνις
525 Αεθλία
526 Αέθλιος
527 Αειθάλα
528 Αειθαλάς
529 Αειμακάριστος
530 Αειμεσιτεύουσα
531 Αείμνηστη
532 Αείμνηστος
533 Αέλια
534 Αέλιος
535 Αελλήεις
536 Αελλοπόδης
537 Αελλόπους
538 Αελλώ
539 Αερία
540 Αερίας
541 Αερόπη
542 Αέροπος
543 Αετία
544 Αέτιος
546 Αζαΐς
547 Αζαρία
548 Αζαρίας
549 Αζάριος
550 Αζάς
551 Αζάτ
552 Άζευς
553 Άζης
554 Αζώρ
555 Αηδόνιος
556 Αηδών
557 Αήτης
558 Αἰήτης
559 Άητωρ
560 Αητωραιακός
561 Αθάμας
562 Αθάμβιλος
563 Αθανάδα
564 Αθανάδας
565 Αθάνας
566 Αθανασία
567 Αθανάσιος
568 Αθάνατος
569 Αθεόνα
570 Αθέρας
571 Αἰθερία
572 Αἰθέριος
573 Αθηδάρας
574 Αθηνά
575 Αθηναγόρα
576 Αθηναγόρας
577 Αθήναιος
578 Αθήνη
579 Αθήνιππος
580 Αθηνίς
581 Αθηνίων
582 Αθηνιώτισσα
583 Αθηνογένης
584 Αθηνοδώρα
585 Αθηνόδωρος
586 Αθηνοκλής
587 Αθηνόκριτος
588 Αθηνώ
589 Αἰθάλης
590 Αθλίας
591 Αθορ
592 Αθοσίων
593 Αἴθρα
594 Αθρέ
595 Άθως
596 Αία
597 Αιάκη
598 Αιακός
599 Αιανός
600 Αίας
601 Αιγαία
602 Αιγαίων
603 Αιγέα
604 Αιγείδας
605 Αίγειρος
606 Αιγέστη
607 Αιγέστης
608 Αιγεύς
609 Αιγεωνέας
610 Αίγη
611 Αιγιάλεια
612 Αιγιαλεύς
613 Αιγίας
614 Αιγίδα
615 Αιγίδας
616 Αίγιλος
617 Αιγίμιος
618 Αίγινα
620 Αίγινος
621 Αίγιος
622 Αιγίσθη
623 Αίγισθος
624 Αιγιστέας
625 Αίγιστος
626 Αιγίων
627 Αίγλη
628 Αίγλων
629 Αιγυπτία
630 Αιγύπτιος
631 Αίγυπτος
632 Αίγων
633 Αϊδανή
634 Αϊδανός
635 Αιδεσία
636 Αιδέσιος
638 Άιδης
639 Αιδός
640 Αιδώ
641 Αϊδωνεύς
642 Αιήτη
643 Αιήτης
644 Αιθαλίδης
645 Αίθαν
646 Αιθερία
647 Αίθη
648 Αιθήρ
649 Αιθήρη
650 Αιθίδας
651 Αίθικος
652 Αιθίλλα
653 Αιθιόλας
654 Αιθίων
655 Αίθλιος
656 Αίθος
657 Αιθούσα
658 Αιθούσιος
659 Αίθρα
660 Αιθύλλα
661 Αίθων
662 Αίθωνας
663 Αικατερίνη
666 Αικατερίνος
667 Αιλία
668 Αίλιος
669 Αϊμαν
670 Αιματούσα
671 Αιμίαλου
672 Αιμιλένια
673 Αιμιλένια
674 Αιμιλία
675 Αιμιλίνα
676 Αιμίλιος
677 Άιμον
678 Αιμόνιος
679 Αίμος
680 Αίμουσα
681 Αίμων
682 Αιναρέτη
683 Αινέας
684 Αινεία
685 Αινείας
686 Αίνειος
687 Αινεσίδημος
688 Αίνετος
689 Αινεύς
690 Αίνητος
691 Αινιάδης
692 Αινιώνη
693 Αινόμορος
694 Αϊνουρ
695 Άϊντα
696 Αίξων
697 Αιόλη
698 Αιολία
699 Αίολος
700 Αίπυτος
701 Αϊρένα
702 Αιρίν
703 Αιρκώτισσα
704 Αιρώ
705 Αίσακος
706 Αισανίας
707 Αίσαρα
708 Αισημίδα
709 Αισημίδας
710 Αίσηπα
711 Αίσηπος
712 Αίσιμος
713 Αίσιος
714 Αισίων
715 Αίστυ
716 Αίστυ
717 Αισυήτη
718 Αισυήτης
719 Αίσυμνος
720 Αίσυπος
721 Αισχίνη
722 Αισχίνης
723 Αισχίων
724 Αισχρηίς
725 Αισχυλίδης
726 Αισχυλίς
727 Αισχύλος
728 Αίσων
729 Αισωπία
731 Αίσωψ
733 Άϊτα
734 Αίτνα
735 Αιτναίος
736 Αιτωλίς
737 Αιτωλός
738 Αιχμίουσα
739 Αιχμοκλής
740 Αιωπίς
741 Αιώρα
742 Ακαδημία
743 Ακάδημος
744 Ακαθή
745 Ακάθιστη
746 Ακάθιστος
747 Ακακαλλίς
748 Ακάκητος
749 Ακακία
750 Ακάκιος
752 Άκακος
753 Ακαλανθίς
754 Ακαλλαρίς
755 Ακάμα
756 Ακάμας
757 Ακανθίς
758 Άκανθος
759 Ακαρίων
760 Ακαρναν
761 Ακάστη
762 Άκαστος
763 Ακατάβλητη
764 Ακατάβλητος
765 Ακατάφλεκτη
766 Ακατάφλεκτος
767 Αἰκατερίνη
768 Ακελδαμά
769 Ακέλεια
770 Άκελος
771 Ακεσάνδρα
772 Ακέσανδρος
773 Ακεσίας
774 Ακεσίδας
775 Ακεσίλαος
776 Ακεσίλας
777 Ακεσίμβροτος
778 Άκεσις
779 Ακέστης
780 Ακεστόδωρος
781 Ακέστωρ
782 Ακεψεή
783 Ακεψεής
784 Ακεψιμά
785 Ακεψιμάς
786 Ακήραση
787 Ακήρατος
788 Αἰάκης
789 Άκης
790 Ακίνδυνη
791 Ακίνδυνος
792 Άκις
793 Ακκαλίς
794 Ακκώ
795 Ακματίδα
796 Ακματίδας
797 Ακμή
798 Ακμονίδας
799 Άκμων
800 Ακολουθία
801 Ακόλουθος
802 Ακοντεύς
803 Ακόπ
804 Ακουμενός
805 Ακουσιλάδας
806 Ακουσίλαος
807 Ακούτιος
808 Ακραγαντίνος
809 Ακράγας
810 Ακραία
811 Άκρατος
812 Ακρήτη
813 Ακρίας
814 Ακρίβη
815 Ακρίβος
816 Ακρίσιος
817 Ακρίτας
818 Ακρόκομος
819 Ακρόνεος
820 Ακρότατος
821 Άκρων
822 Ακρωτηριανή
823 Ακταία
824 Ακταίος
825 Ακτίνας
826 Ακτίς
827 Άκτις
828 Ακτορίς
829 Άκτωρ
830 Ακύλας
832 Ακυλίνα
833 Αλαλά
834 Αλαλκομένης
835 Αλαμάνος
836 Άλαν
837 Αλάνα
838 Αλανιώτισσα
839 Αλαξάνδρα
840 Αλάσια
841 Αλάστωρ
842 Αλαφούζος
843 Αλβανή
844 Αλβανός
845 Αλβέρτα
846 Αλβέρτος
847 Αλβίνα
848 Αλβίνος
849 Αλδχέλμος
850 Αλεβίζος
851 Αλεβίων
852 Αλεγήνωρ
853 Αλεγρία
854 Αλέκα
855 Αλέκος
856 Αλεκτρυών
857 Αλέκτωρ
858 Αλεμίνα
859 Αλένα
860 Αλεξάγγελος
861 Αλεξάνδρα
862 Αλέξανδρος
865 Αλεξάνορας
866 Αλεξάνωρ
867 Αλέξαρχος
868 Αλεξία
869 Αλεξίβια
870 Αλεξίβιος
871 Αλεξίκακη
872 Αλεξίκακος
873 Αλεξικλής
874 Αλεξιμάχη
875 Αλεξίμαχος
876 Αλεξίνικος
877 Αλέξιος
878 Αλεξιππιδας
879 Αλεξιρόη
880 Αλεξιώτισσα
881 Αλέξων
882 Αλεός
883 Αλεπινή
884 Αλεύας
885 Αλέχτορας
886 Αλήθεια
887 Αληθής
888 Αληκτώ
889 Αλήσιος
890 Αλήτη
891 Αλήτης
892 Αληυόνη
893 Αλθαία
894 Αλθαιμένης
895 Άλθηπος
896 Αλία
897 Αλίαρτος
898 Αλίας
899 Αλίη
900 Αλιθέρσης
901 Αλίκη
902 Αλιμήδη
903 Αλιμήδης
904 Αλίντα
905 Άλιος
906 Αλίοχος
907 Άλις
908 Αλίσα
909 Άλισον
910 Αλιφηραία
911 Αλίφηρας
912 Αλκαθόη
913 Αλκάθοος
914 Αλκαία
915 Αλκαινέτος
916 Αλκαίος
917 Αλκαμένης
918 Αλκάνδρη
919 Άλκανδρος
920 Αλκάντρα
921 Αλκάνωρ
922 Αλκείδης
923 Αλκέτας
924 Άλκη
925 Αλκήνωρ
926 Άλκης
927 Άλκηστις
928 Αλκίας
929 Αλκιβία
930 Αλκιβιάδη
931 Αλκιβιάδης
932 Αλκίβιος
933 Αλκιδάμας
934 Αλκίδας
935 Αλκιδίκη
936 Αλκιθόη
937 Αλκιμάχη
938 Αλκίμαχος
939 Αλκιμέδη
940 Αλκιμέδων
941 Αλκιμένης
942 Αλκιμήδη
943 Αλκιμήδης
944 Άλκιμος
945 Αλκινάδας
946 Αλκινόη
947 Αλκίνοος
948 Αλκίππη
950 Άλκιππος
951 Αλκίς
952 Αλκισθένης
953 Αλκίσων
954 Αλκίφρουσα
955 Αλκίφρων
956 Αλκμαίων
957 Αλκμάν
958 Αλκμάονα
959 Αλκμάων
960 Αλκμέων
961 Αλκμήνη
962 Αλκμήνωρ
963 Αλκυονεύς
964 Αλκυών
965 Άλκων
966 Άλκωνας
967 Αλλάς
968 Αλλοιώτισσα
969 Άλμα
970 Αλμαρίνα
971 Αλμήνωρ
972 Αλμπάνα
973 Αλμπάνης
974 Αλμπέος
975 Αλμπέρτος
976 Άλμωψ
977 Αλξίων
978 Αλόη
979 Αλοίσιος
980 Αλοκράτης
981 Αλόπη
982 Αλόπιος
983 Αλουίζος
984 Αλόχη
985 Αλπέγιος
986 Άλπης
987 Αλσηΐς
988 Αλταίων
989 Αλτάνη
990 Άλτη
991 Άλτης
992 Άλτιμη
993 Άλτιμος
994 Αλύα
995 Αλυζεύς
996 Άλυκος
997 Αλυπία
998 Αλύπιος
999 Αλύριος
1000 Αλυσία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία