Εορτές 9 Ιουνίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άβληρα Άβληρος Αγακλέης Αγάκλεια Αγαμεμνονίδη Αγαμέμνων Αγαπήνωρ Αγαπηνωρίς Αγασθένη Αγασθένης o Ηλείος Αγάστροφη Αγάστροφος Παιονίδης Αγαυός Αγχίαλος Αγχίση Αγχίσης Αδάμη Άδραστος Αζεύς Αίας ο Τελαμώνιος Αιγέστη Αιγέστης Αιθύλλα Αινείας Αινηΐς Αίσακος του Πρίαμου Αισυήτης Ακάμα Ακάμας Αμφιμάχη Αμφίμαχος Αντίλοχος Αντίφα Αντίφας Ασκάλαφος ο Ορχομένιος Αστυάναξ Αστυάνασσα Βρισεύς Βρισηίς Γανυμήδης Δαρδανίς Δάρδανος – Γενάρχης των Τρώων Δόλων ο Τρώας Δρήσος ο Τρώας Δρύοψ Εκάβη Ελεφήνωρ Ελέφουσα Ελπήνωρ Έπεια Επειός Επήριτος Εριχθόνιος ο βασιλιάς Θερσάνδρα Θέρσανδρος Ιάλμενος Ιδομενέας Ιδομένεια Ιλιονεύς Ιλιόνη Ιφίνοος Δεξιάδης Κασσάνδρα Λαοκόων ο Τρώας Μαχάων Μηριόνης Νιρεύς Πανδαρίς Πάνδαρος Ποδαλείρια Ποδαλείριος Πολυαίμουσα Πολυαίμων Πολυδάμας Πολυδάμεια Πριαμίς Πρίαμος Προθοήνωρ Προθόων Ρήσος Ρησώ Σίνων Σινωνίς Στίχια Στιχίος Τεύκρα Τεύκρος Τελαμωνιάδης Τληπτολέμα Τληπτόλεμος Τρωίλος Ύρτιος Φειδίππη Ωκαλέη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγάθων Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Κολούμβα Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Ορέστης Άγιος Ροδίων Έλυμος Ενναθάς Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Boris
21 Brescal
22 Cedd
23 Colm
24 Colman
25 Cormac
26 Cumennea
27 Eadfrith
28 Eithne
29 Ermenilda
30 Ernan
31 Etheldreda
32 Eύαρδις
33 Felgila
34 Fergus
35 Findlugan
36 Fintan
37 Gerebernus
38 Gudwall
39 Gwenagwy
40 Heiu
41 Hereswitha
42 Maelruba
43 Medan
44 Modwena
45 Moluag
46 Nαΐς
47 Quintianus
48 Rastanus
49 Sagine
50 Secardos
51 Sexburga
52 Swithn
53 Talida
54 Tanco
55 Telga
56 Theodemir
57 Tillo
58 Torello
59 Tressan
60 Ugolino
61 Ursmar
62 Ursus
63 Vaga
64 Vedast
65 Verocianus
66 Victurus
67 Vitalis
68 Vouga
69 Vulphy
70 Waccar
71 Waldalenus
72 Wetukis
73 Wilgefortis
74 Willibald
75 Wivina
76 Wulfstan
77 Wulmar
78 Wulsin
79 Yostima
80 Zerjacob
81 zxy Ιόλας
82 Αάαρκος
83 Αάαρκος
84 Αάατος
85 Αάβακτος
86 Αἰακὸς
87 Αἰαντίδης
88 Αἰαντόδωρος
89 Ααρασσός
90 Ααρδαῒς
91 Ααρών
93 Αἲας
94 Αασίφορος
95 Αάσπετος
96 Άαστος
97 Αάσχετος
98 Άβα
99 Άβαβα
100 Άβαβος
101 Αβαδδώσσα
102 Αβάδνη
103 Αβάδνης
104 Αβαεοδώρα
105 Αβαεόδωρος
106 Αβαζία ή Αβασγία
107 Αβάζιος
108 Αβαζίουσα
109 Αβάη
110 Αβαθμίδωτος
111 Αβαθμολόγητος
112 Αβαία
113 Αβαιοδόρα
114 Αβαιόδορος
115 Αβαιόδωρ
116 Αβαιοδώρα
117 Αβαιόδωρος
118 Αβαιοκρίτη
119 Αβαιόκριτος
120 Αβαίος
121 Αβαίστα
122 Αβαίστας
123 Αβάκ
124 Αβάκαινα
125 Αβάκαινας
126 Αβάκεια
127 Αβακένα
128 Αβακένας
129 Αβακής
130 Αβακούμ
131 Αβακουμία
132 Άβακτη
133 Άβακτος
134 Αβαλόνιος
135 Αβάμμουσα
136 Αβάμμων
137 Αβάνθιος
138 Αβανθίς
139 Αβαντία καί Αμαντία
140 Αβαντιάδη
141 Αβαντιάδης
142 Αβαντιάς
143 Αβαντίδας
144 Αβαντίδη
145 Αβαντίδης
146 Αβαντίς
147 Αβαρβαρέη
148 Αβαρβαρέης
149 Αβάρβαρη
150 Αβάρβαρος
151 Αβαρη
152 Αβαρης
153 Αβαρίνη
154 Αβαρίνος
155 Άβαρις
156 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
157 Άβαρνος
158 Άβαρτη
159 Άβαρτος
160 Άβας
161 Αβάσγιος
162 Αβάσιτη
163 Αβάσιτος
164 Αβασκάντη
165 Αβασκάντιλλα
166 Αβασκάντιλλος
167 Αβάσκαντος
168 Αββαδών
169 Αββαδώσα
170 Αββαία
171 Αββάς
172 Άβγαρ
173 Αβδαίος
174 Αβδάραξος
175 Άβδηρα
176 Άβδηρος
177 Άβδης
178 Αβδιήλ
179 Αβδιηλία
180 Αβδιού
182 Αβειρὼν
183 Αβειρών
184 Άβελ
185 Αβελάρδος
186 Αβελβούλ
187 Αβεντίνος
188 Αβερκία
189 Αβέρκιος
190 Αβερρόη
191 Αβερρόης
192 Αβέρωφ
193 Αβεσσαλώμ
194 Αβήπας
195 Αβησσυνία
196 Αβιά
197 Αβία
198 Αβιάδ
199 Αβιάθα
200 Αβιάθαρ
201 Αβιανία
202 Αβιανία
203 Αβιάνιος
204 Αβιανός
205 Αβίαντη
206 Αβίας
207 Αβίατη
208 Αβίατος
209 Άβιβα
210 Άβιβος
211 Αβιλλία
212 Αβίλλιος
213 Αβιμελιχίς
214 Αβιμέλιχος
215 Αβινιόν
216 Άβιος
217 Αβιούδ
218 Αβλαβία
219 Αβλάβιος
220 Αβλαβίων
221 Άβληρα
222 Άβληρος
223 Αβουδίμη
224 Αβούδιμος
225 Αβουναία
226 Αβουρνιά
227 Άβους
228 Άβρα
229 Αβραάμ
233 Αβρααμία
234 Αβραγόρα
235 Άβραμ
236 Άβραξ
237 Αβραστης
238 Άβραχας
239 Αβρέας
240 Αβρετία
241 Αβρέτιος
242 Αβρικία
243 Αβρίκιος
244 Αβρίππη
245 Άβριππος
246 Αβροκόμας
247 Αβροκόμη
248 Αβρόλας
249 Αβρονίκη
250 Αβρόντιον
251 Αβροσύνη
252 Αβροτέλεια
253 Αβροτέλειος
254 Αβρότονον
255 Αβρυλλίς
256 Άβρων
257 Αβρωνίς
258 Αβρωνυχίς
259 Αβρώνυχος
260 Αβρώτη
261 Άβρωτος
262 Άβυδη
263 Άβυδος
264 Αβώ
265 Αγάβη
266 Άγαβος
267 Αγαθαγγέλα
268 Αγαθάγγελος
269 Αγαθάγητη
270 Αγαθάγητος
271 Αγαθαρχίς
272 Αγάθαρχος
273 Αγαθάγητος
274 Αγάθη
275 Αγαθημερίς
276 Αγαθήμερος
277 Αγαθίνος
278 Αγαθίππη
279 Αγάθιππος
280 Αγαθόβουλη
281 Αγαθόβουλος
282 Αγαθοδαίμουσα
283 Αγαθοδαίμων
284 Αγαθοδώρα
285 Αγαθόδωρος
286 Αγαθοκλέας
287 Αγαθόκλεια
288 Αγαθονίκη
289 Αγαθονίκης
290 Αγαθοπόδη
291 Αγαθόπους
292 Αγαθοσθένη
293 Αγαθοσθένης
294 Αγαθόστρατος
295 Αγαθότυχος
296 Αγάθυλλος
297 Αγάθυρνα
298 Αγάθυρνος
299 Αγαθύρση
300 Αγάθυρσος
301 Αγάθων
302 Αγαθωνία
303 Αγαθωνύμη
304 Αγαθώνυμος
305 Αγαίος
306 Αγακλέης
307 Αγάκλεια
308 Αγάκλυτος
309 Αγαλιανός
310 Αγαλλία
311 Αγαλλίας
312 Αγαμεμνονίδη
313 Αγαμέμνων
314 Αγαμηδίδας
315 Αγαμήδη
316 Αγαμήδης
317 Αγαμηδίδα
318 Αγαμηδίδας
319 Αγαμήθη
320 Αγαμήθης
321 Αγανίκη
322 Αγανίππη
323 Αγανός
324 Αγαπαίος
325 Αγάπη
326 Αγαπήνωρ
327 Αγαπηνωρίς
328 Αγαπητή
329 Αγαπητός
330 Αγάπιος
331 Αγαπτολέμα
332 Αγαπτόλεμος
333 Αγαρίστη
334 Αγασθένη
335 Αγασθένης
336 Αγασίας
337 Αγασίκλεια
338 Αγασικλής
339 Αγασικράτης
340 Αγασιμένης
341 Αγάσιμος
342 Αγασίππη
343 Αγάσιππος
344 Αγασσαμενός
345 Αγαστοφάνη
346 Αγαστοφάνης
347 Αγάστροφη
348 Αγάστροφος
349 Αγαύη
350 Αγαυός
351 Αγγέλα
352 Αγγελία
353 Αγγέλιδα
354 Αγγελική
355 Αγγελικός
356 Αγγελίνα
357 Αγγελίνος
358 Αγγελίων
359 Άγγελος
360 Αγγενίδας
361 Αγγερούλα
362 Αγγερούλης
363 Αγγίας
365 Αγγλία
366 Αγέας
367 Αἰγέας
368 Αγελάδα
369 Αγελάδας
370 Αγελαϊς
371 Αγέλαος
372 Αγέλας
373 Αγελέα
374 Αγέλεως
375 Άγελος
376 Αγέλοχος
377 Αγεμάχη
378 Αγέμαχος
379 Αγεπόλεια
380 Αγέπολις
381 Αγέρωχη
382 Αγέρωχος
383 Αἰγεὺς
384 Αγεσιμβροτίς
385 Αγεσίμβροτος
386 Αγεστράτη
387 Αγέστρατος
388 Αγεύουσα
389 Αγεύς
390 Αγεχόρη
391 Αγέχορος
392 Αγήμων
393 Αγήνωρ
394 Αγηνωρίς
395 Αγησάνδρα
396 Αγήσανδρος
397 Αγήσαρχος
398 Αγησίας
399 Αγησιδάμας
400 Αγησίδαμος
401 Αγησίλαος
402 Αγησιλεία
403 Αγησιλοχίς
404 Αγησίλοχος
405 Αγησίμαδος
406 Αγησιμάχη
407 Αγησίμαχος
408 Αγησίμβροτος
409 Αγησινόη
410 Αγησίνοος
411 Αγησίπολις
412 Αγησίππη
413 Αγήσιππος
414 Αγησιστράτη
415 Αγησίστρατος
416 Αγησίχαρις
417 Αγησιχόρη
418 Αγησίχορος
419 Αγήτας
420 Άγητος
421 Αγήτως
422 Αγίας
423 Αγιάσσου
424 Αγιάτις
425 Αγιδώς
426 Αἰγιμιὸς
427 Αγιοδεκτινή
428 Αγιοηλιώτισσα
429 Αγιολούσαινα
430 Αγιούλα
431 Αγιούπα
432 Αγίππη
433 Άγιππος
434 Άγις
435 Αἲγισθος
436 Αγίων
437 Αγίων Πάντων
438 Αγκαία
439 Αγκαίος
440 Αγκύορας
441 Αγκύωε
442 Αγλαΐα
443 Αγλάιος
444 Αγλανθιώ
445 Αγλαοκρέων
446 Αγλαονίκη
447 Αγλαόπη
449 Αγλαόπης
450 Αγλαοσθένης
451 Αγλαόφαμος
452 Αγλαοφήμη
453 Αγλαοφών
454 Άγλαυρος
455 Αἴγλη
456 Αγλωκρίτη
457 Αγλώκριτος
458 Αγναγόρα
459 Άγναπτος
460 Αγνή
462 Αγνίππη
463 Άγνιππος
464 Αγνόδημος
465 Αγνοδίκη
466 Αγνόδικος
467 Αγνόδωρος
468 Αγνόθεμις
469 Αγνόκλεια
470 Αγνοκλής
471 Αγνός
472 Αγνόφιλος
473 Αγνωνίδης
474 Αγονέας
475 Αγοράκλεια
476 Αγορακλής
477 Αγορακρίτη
478 Αγοράκριτος
479 Αγοράναξ
480 Αγοράνασσα
481 Αγοράστη
482 Αγόραστος
483 Αγόρατος
484 Αγορή
485 Αγορίτσα
486 Αγραία
487 Αγράμπελη
488 Άγραυλος
489 Αγράφω
490 Αγρεύουσα
491 Αγρεύς
492 Αγρία
493 Αγριδιώτισσα
494 Αγριλιώτισσα
495 Αγριόπη
496 Αγρίοπος
497 Άγριος
498 Αγρίππα
499 Αγρίππας
500 Αγριώνιος
501 Αγροιώ
502 Αγροτέρα
503 Αγρυπνία
504 Άγρων
505 Αγυάη
506 Αγύλαιος
507 Αγύριος
508 Αγύρριος
509 Αγχία
510 Αγχιάλη
511 Αγχίαλος
512 Αγχιβία
513 Αγχιμάχη
514 Αγχίμαχος
515 Αγχίμολη
516 Αγχίμολος
517 Αγχινόη
518 Άγχιος
519 Αγχίππη
520 Άγχιππος
521 Αγχιπύλη
522 Αγχίπυλος
523 Αγχιρόη
524 Αγχίροος
525 Αγχιρρόη
526 Αγχίση
527 Αγχίσης
529 Άγω
530 Αγώνιος
531 Αγωνίππη
532 Αγώνιππος
533 Αγωνίς
534 Άδα
535 Αδαία
536 Αδαίος
537 Αδαλβέρτη
538 Αδαλβέρτος
539 Αδάμ
542 Αδαμαντία
544 Αδαμάντιος
545 Αδάμας
546 Αδάματη
547 Αδάματος
548 Αδάμη
549 Αδαμνάνος
550 Άδας
551 Αδέας
552 Αδείμαντος
553 Αδελαΐς
554 Αδελφή
555 Αδελφός
556 Αἰδέσιος
557 Άδης
558 Αδιάντη
559 Αδιάτομος
560 Αδιατόριξ
561 Αδίστα
562 Αδίστας
563 Αδίτη
564 Αδμήτη
565 Άδμητος
566 Αδόλφος
567 Αδονάι
568 Αδράστεια
569 Άδραστος
570 Αδρήστη
571 Άδρηστος
572 Αδριανή
573 Αδριανός
574 Αδύτη
575 Αδώνια
576 Άδωνις
577 Αεθλία
578 Αέθλιος
579 Αειθάλα
580 Αειθαλάς
581 Αειμακάριστος
582 Αειμεσιτεύουσα
583 Αειμνήστη
584 Αείμνηστος
585 Αέλια
586 Αέλιος
587 Αελλήεις
588 Αελλοπόδης
589 Αελλόπους
590 Αελλώ
591 Αερία
592 Αερίας
593 Αερόπη
594 Αέροπος
595 Αετία
596 Αέτιος
598 Αζαΐς
599 Αζαρία
600 Αζαρίας
601 Αζάς
602 Αζάτ
603 Άζευς
604 Άζης
605 Αζώρ
606 Αηδόνιος
607 Αηδών
608 Αήτης
609 Αἰήτης
610 Άητωρ
611 Αητωραιακός
612 Αθάμας
613 Αθάμβιλος
614 Αθανάδα
615 Αθανάδας
616 Αθάνας
617 Αθανασία
618 Αθανάσιος
619 Αθάνατος
620 Αθεόνα
621 Αθέρας
622 Αἰθερία
623 Αἰθέριος
624 Αθηδάρας
625 Αθηνά
626 Αθηναγόρα
627 Αθηναγόρας
628 Αθήναιος
629 Αθήνη
630 Αθήνιππος
631 Αθηνίς
632 Αθηνίων
633 Αθηνιώτισσα
634 Αθηνογένεια
635 Αθηνογένης
636 Αθηνοδώρα
637 Αθηνόδωρος
638 Αθηνοκλής
639 Αθηνόκριτος
640 Αθηνώ
641 Αθλημένης
642 Αἰθάλης
643 Αθλίας
644 Αθορ
645 Αθοσίων
646 Αἴθρα
647 Αθρέ
648 Άθως
649 Αία
650 Αιάκη
651 Αιανός
652 Αίας
653 Αιγαία
654 Αιγαίων
655 Αιγέα
656 Αιγείδας
657 Αίγειρος
658 Αιγέστη
659 Αιγέστης
660 Αιγεύς
661 Αιγεωνέας
662 Αίγη
663 Αιγιάλεια
664 Αιγιαλεύς
665 Αιγίας
666 Αιγίδα
667 Αιγίδας
668 Αίγιλος
669 Αιγίμιος
670 Αίγινα
672 Αίγινος
673 Αίγιος
674 Αιγίσθη
675 Αίγισθος
676 Αιγιστέας
677 Αίγιστος
678 Αιγίων
679 Αίγλη
680 Αίγλων
681 Αιγυπτία
682 Αιγύπτιος
683 Αίγυπτος
684 Αίγων
685 Αϊδανή
686 Αϊδανός
687 Αιδεσία
688 Αιδέσιος
690 Άιδης
691 Αιδός
692 Αιδώ
693 Αϊδωνεύς
694 Αιήτη
695 Αιήτης
696 Αιθαλίδης
697 Αίθαν
698 Αιθερία
699 Αίθη
700 Αιθήρ
701 Αιθήρη
702 Αιθίδας
703 Αίθικος
704 Αιθίλλα
705 Αιθιόλας
706 Αιθιοπίς
707 Αιθίων
708 Αίθλιος
709 Αίθος
710 Αιθούσα
711 Αιθούσιος
712 Αίθρα
713 Αιθύλλα
714 Αίθων
715 Αίθωνας
716 Αικατερίνη
719 Αικατερίνος
720 Αιλία
721 Αίλιος
722 Άιμαν
723 Αιμάνθη
724 Αιμάνθης
725 Αιματούσα
726 Αιμίαλου
727 Αιμιλένια
728 Αιμιλένια
729 Αιμιλία
730 Αιμιλίνα
731 Αιμίλιος
732 Άιμον
733 Αιμόνιος
734 Αίμος
735 Αίμουσα
736 Αίμων
737 Αιναρέτη
738 Αινέας
739 Αινεία
740 Αινείας
741 Αίνειος
742 Αινεσίδημος
743 Αίνετος
744 Αινεύς
745 Αίνητος
746 Αινία
747 Αινιάδης
748 Αινίππη
749 Αινιώνη
750 Αινόμορος
751 Αϊνουρ
752 Άϊντα
753 Αιξ
754 Αίξων
755 Αιόλη
756 Αίολος
757 Αίπυτος
758 Αϊρένα
759 Αιρίν
760 Αιρκώτισσα
761 Αιρώ
762 Αίσακος
763 Αισανίας
764 Αίσαρα
765 Αισημίδα
766 Αισημίδας
767 Αίσηπα
768 Αίσηπος
769 Αισία
770 Αίσιμος
771 Αίσιος
772 Αίστυ
773 Αίστυ
774 Αισυήτη
775 Αισυήτης
776 Αίσυμνος
777 Αίσυπος
778 Αισχίνη
779 Αισχίνης
780 Αισχίων
781 Αισχρηίς
782 Αισχυλίδης
783 Αισχυλίς
784 Αισχύλος
785 Αίσων
786 Αισωπία
788 Αίσωψ
790 Άϊτα
791 Αίτνα
792 Αιτναίος
793 Αιτωλίς
794 Αιτωλός
795 Αιχμίουσα
796 Αιχμοκλής
797 Αιωπίς
798 Αιώρα
799 Ακαδημία
800 Ακάδημος
801 Ακαθή
802 Ακάθιστη
803 Ακάθιστος
804 Ακακαλλίς
805 Ακάκητος
806 Ακακία
807 Ακάκιος
809 Άκακος
810 Ακαλανθίς
811 Ακάλανθος
812 Ακαλλαρίς
813 Ακάμα
814 Ακάμας
815 Ακανθίς
816 Άκανθος
817 Ακαρίων
818 Ακαρναν
819 Ακάστη
820 Άκαστος
821 Ακατάβλητη
822 Ακατάβλητος
823 Ακατάφλεκτη
824 Ακατάφλεκτος
825 Αἰκατερίνη
826 Ακελδαμά
827 Ακέλεια
828 Άκελος
829 Ακεσάνδρα
830 Ακέσανδρος
831 Ακεσίας
832 Ακεσίδας
833 Ακεσίλαος
834 Ακεσίλας
835 Ακεσίμβροτος
836 Άκεσις
837 Ακέστης
838 Ακεστόδωρος
839 Ακέστωρ
840 Ακεψεή
841 Ακεψεής
842 Ακεψιμά
843 Ακεψιμάς
844 Ακήραση
845 Ακήρατος
846 Αἰάκης
847 Άκης
848 Ακίνδυνη
849 Ακίνδυνος
850 Άκις
851 Ακκαλίς
852 Ακκώ
853 Ακματίδα
854 Ακματίδας
855 Ακμή
856 Ακμονίδας
857 Άκμουσα
858 Άκμων
859 Ακολουθία
860 Ακόλουθος
861 Ακοντεύς
862 Ακόπ
863 Ακουμενός
864 Ακουσιλάδας
865 Ακουσίλαος
866 Ακούτιος
867 Ακραγαντίνος
868 Ακράγας
869 Ακραία
870 Άκρατος
871 Ακρίας
872 Ακρίβη
873 Ακρίβος
874 Ακρίσιος
875 Ακρίτα
876 Ακρίτας
877 Ακρόκομος
878 Ακρόνεος
879 Ακρότατος
880 Ακροτελεύτιον
881 Ακροτελεύτιος
882 Άκρων
883 Ακρωτηριανή
884 Ακταία
885 Ακταίος
886 Ακτίνας
887 Ακτίς
888 Άκτις
889 Ακτορίς
890 Άκτωρ
891 Ακύλα
892 Ακύλας
894 Αλαλά
895 Αλαλκομένης
896 Αλαμάνος
897 Άλαν
898 Αλάνα
899 Αλανιώτισσα
900 Αλαξάνδρα
901 Αλάσια
902 Αλάστωρ
903 Αλαφούζος
904 Αλβανή
905 Αλβανός
906 Αλβέρτα
907 Αλβέρτος
908 Αλβίνα
909 Αλβίνος
910 Αλεβίζος
911 Αλεβίων
912 Αλεγήνωρ
913 Αλεγρία
914 Αλέκα
915 Αλέκος
916 Αλεκτρυών
917 Αλέκτωρ
918 Αλεμίνα
919 Αλένα
920 Αλεξάγγελος
921 Αλεξάνδρα
922 Αλέξανδρος
925 Αλεξάνορας
926 Αλεξάνωρ
927 Αλέξαρχος
928 Αλεξία
929 Αλεξίβια
930 Αλεξίβιος
931 Αλεξίκακη
932 Αλεξίκακος
933 Αλεξικλής
934 Αλεξιμάχη
935 Αλεξίμαχος
936 Αλεξίνικος
937 Αλέξιος
938 Αλεξίππη
939 Αλέξιππος
940 Αλεξιρόη
941 Αλεξιώτισσα
942 Αλέξων
943 Αλεός
944 Αλεπινή
945 Αλεύας
946 Αλέχτορας
947 Αλήθεια
948 Αληθής
949 Αληκτώ
950 Αλήτη
951 Αλήτης
952 Αληυόνη
953 Αλθαία
954 Αλθαιμένης
955 Άλθηπος
956 Αλία
957 Αλίαρτος
958 Αλίας
959 Αλίη
960 Αλιθέρση
961 Αλιθέρσης
962 Αλίκη
963 Άλικος
964 Αλιμήδη
965 Αλιμήδης
966 Αλίντα
967 Αλιόπη
968 Αλιόπης
969 Άλιος
970 Αλίοχος
971 Άλις
972 Αλίσα
973 Αλίσιος
974 Άλισον
975 Αλιφηραία
976 Αλίφηρας
977 Αλκαθόη
978 Αλκάθοος
979 Αλκαία
980 Αλκαινέτος
981 Αλκαίος
982 Αλκαμένη
983 Αλκαμένης
984 Αλκάνδρη
985 Άλκανδρος
986 Αλκάντρα
987 Αλκάνωρ
988 Αλκείδης
989 Αλκέτας
990 Άλκη
991 Αλκήνωρ
992 Άλκης
993 Άλκηστις
994 Αλκίας
995 Αλκιβία
996 Αλκιβιάδη
997 Αλκιβιάδης
998 Αλκίβιος
999 Αλκιδάμας
1000 Αλκίδας
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία