Εορτές 26 Νοεμβρίου: Άγιος Σοφιανός Κυπαρισσία Κυπάρισσος Όσιος Νίκων ο «Μετανοεῖτε» Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας Όσιος Χαιρέμων Στυλιανή Χαιρέμουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Ακάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι» Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Πάπας Σιρίκιος Όσιος Αλύπιος ο Κιονίτης Όσιος Ιάκωβος ο Αναχωρητής Οσιος Σιλος Πέτρος, Επίσκοπος Ιεροσολύμων
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Abra
8 Aedan
9 Aβρότονος
10 Aιολόμιτρις
11 Aισχραίος
12 Aισχύλα
13 Aλεξιμήδη
14 Aλεξιμήδης
15 Aμφίροος
16 Aριμήδης
17 Aριμήδη
18 Aσστομήδης
19 Baga
20 Baithene
21 Boris
22 Brescal
23 Cedd
24 Colm
25 Colman
26 Cormac
27 Cumennea
28 Eadfrith
29 Eithne
30 Ermenilda
31 Ernan
32 Etheldreda
33 Eύαρδις
34 Felgila
35 Fergus
36 Findlugan
37 Fintan
38 Gerebernus
39 Gudwall
40 Gwenagwy
41 Heiu
42 Hereswitha
43 Maelruba
44 Medan
45 Modwena
46 Moluag
47 Nαΐς
48 Quintianus
49 Rastanus
50 Sagine
51 Secardos
52 Sexburga
53 Swithn
54 Talida
55 Tanco
56 Telga
57 Theodemir
58 Tillo
59 Torello
60 Tressan
61 Ugolino
62 Urbitius
63 Ursmar
64 Ursus
65 Vaga
66 Vedast
67 Verocianus
68 Victurus
69 Vitalis
70 Vouga
71 Vulphy
72 Waccar
73 Waldalenus
74 Wetukis
75 Wilgefortis
76 Willibald
77 Wivina
78 Wulfstan
79 Wulmar
80 Wulsin
81 Yostima
82 Zerjacob
83 zxy Ιόλας
84 Αάαρκος
85 Αάαρκος
86 Αάατος
87 Αάβακτος
88 Αἰακὸς
89 Αἰαντίδης
90 Αἰαντόδωρος
91 Ααρασσός
92 Ααρδαῒς
93 Ααρών
95 Αἲας
96 Αασίφορος
97 Αάσπετος
98 Άαστος
99 Αάσχετος
100 Άβα
101 Άβαβα
102 Άβαβος
103 Αβαδδώσσα
104 Αβάδνη
105 Αβάδνης
106 Αβαεοδώρα
107 Αβαεόδωρος
108 Αβαζία ή Αβασγία
109 Αβάζιος
110 Αβαζίουσα
111 Αβάη
112 Αβαθμίδωτος
113 Αβαθμολόγητος
114 Αβαία
115 Αβαιοδόρα
116 Αβαιόδορος
117 Αβαιόδωρ
118 Αβαιοδώρα
119 Αβαιόδωρος
120 Αβαιοκρίτη
121 Αβαιόκριτος
122 Αβαίος
123 Αβαίστα
124 Αβαίστας
125 Αβάκ
126 Αβάκαινα
127 Αβάκαινας
128 Αβάκεια
129 Αβακένα
130 Αβακένας
131 Αβακής
132 Αβακούμ
133 Αβακουμία
134 Άβακτη
135 Άβακτος
136 Αβαλόνιος
137 Αβάμμουσα
138 Αβάμμων
139 Αβανθία
140 Αβάνθιος
141 Αβανθίς
142 Αβαντία καί Αμαντία
143 Αβαντιάδη
144 Αβαντιάδης
145 Αβαντιάς
146 Αβαντίδας
147 Αβαντίδη
148 Αβαντίδης
149 Αβαντίς
150 Αβαρβαρέη
151 Αβαρβαρέης
152 Αβάρβαρη
153 Αβάρβαρος
154 Αβαρη
155 Αβαρης
156 Αβαρίνη
157 Αβαρίνος
158 Άβαρις
159 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
160 Άβαρνος
161 Άβαρτη
162 Άβαρτος
163 Άβας
164 Αβάσγιος
165 Αβάσιτη
166 Αβάσιτος
167 Αβασκάντη
168 Αβασκάντιλλα
169 Αβασκάντιλλος
170 Αβασκαντος
171 Αββαδών
172 Αββαδώσα
173 Αββαία
174 Αββάς
175 Άβγαρ
176 Αβδαίος
177 Αβδάραξος
178 Άβδηρα
179 Άβδηρος
180 Άβδης
181 Αβδιήλ
182 Αβδιηλία
183 Αβδιού
185 Αβειρὼν
186 Αβειρών
187 Άβελ
188 Αβελάρδος
189 Αβελβούλ
190 Αβεντίνος
191 Αβερκία
192 Αβέρκιος
193 Αβερρόη
194 Αβερρόης
195 Αβέρωφ
196 Αβεσσαλώμ
197 Αβήπας
198 Αβησσυνία
199 Αβιά
200 Αβία
201 Αβιάδ
202 Αβιάθα
203 Αβιάθαρ
204 Αβιανία
205 Αβιανία
206 Αβιάνιος
207 Αβιανός
208 Αβίαντη
209 Αβίας
210 Αβίατη
211 Αβίατος
212 Άβιβα
213 Άβιβος
214 Αβιλλία
215 Αβίλλιος
216 Αβιμελιχίς
217 Αβιμέλιχος
218 Αβινιόν
219 Άβιος
220 Αβιούδ
221 Αβλαβία
222 Αβλάβιος
223 Αβλαβίων
224 Άβληρα
225 Άβληρος
226 Αβουδίμη
227 Αβούδιμος
228 Αβουναία
229 Αβραάμ
233 Αβρααμία
234 Άβραμ
235 Άβραξ
236 Άβραχας
237 Αβρέας
238 Αβρικία
239 Αβρίκιος
240 Αβρονίκη
241 Αβρόντιον
242 Αβροσύνη
243 Αβροτέλεια
244 Αβροτέλειος
245 Αβρότονον
246 Αβρυλλίς
247 Άβρων
248 Αβρωνίς
249 Αβρωνυχίς
250 Αβρώνυχος
251 Αβρώτη
252 Άβρωτος
253 Άβυδη
254 Άβυδος
255 Αβώ
256 Αγάβη
257 Άγαβος
258 Αγαθαγγέλα
259 Αγαθάγγελος
260 Αγαθάγητη
261 Αγαθάγητος
262 Αγαθαρχίς
263 Αγάθαρχος
264 Αγαθάγητος
265 Αγάθη
266 Αγαθημερίς
267 Αγαθήμερος
268 Αγαθίνος
269 Αγαθίππη
270 Αγάθιππος
271 Αγαθόβουλη
272 Αγαθόβουλος
273 Αγαθοδαίμουσα
274 Αγαθοδαίμων
275 Αγαθοδώρα
276 Αγαθόδωρος
277 Αγαθοκλέας
278 Αγαθόκλεια
279 Αγαθονίκη
280 Αγαθονίκης
281 Αγαθοπόδη
282 Αγαθόπους
283 Αγαθοσθένη
284 Αγαθοσθένης
285 Αγαθόστρατος
286 Αγαθότυχος
287 Αγάθυλλος
288 Αγάθυρνα
289 Αγάθυρνος
290 Αγαθύρση
291 Αγάθυρσος
292 Αγάθων
293 Αγαθωνία
294 Αγαθωνύμη
295 Αγαθώνυμος
296 Αγαίος
297 Αγακλέης
298 Αγάκλεια
299 Αγάκλυτος
300 Αγαλιανός
301 Αγαλλία
302 Αγαλλίας
303 Αγαμεμνονίδη
304 Αγαμέμνων
305 Αγαμηδίδας
306 Αγαμήδη
307 Αγαμήδης
308 Αγαμηδίδα
309 Αγαμηδίδας
310 Αγαμήθη
311 Αγαμήθης
312 Αγανίκη
313 Αγανίππη
314 Αγανός
315 Αγαπαίος
316 Αγάπη
317 Αγαπήνωρ
318 Αγαπηνωρίς
319 Αγαπητή
320 Αγαπητός
321 Αγάπιος
322 Αγαπτολέμα
323 Αγαπτόλεμος
324 Αγαρίστη
325 Αγασθένης
326 Αγασίας
327 Αγασίκλεια
328 Αγασικλής
329 Αγασικράτης
330 Αγασιμένης
331 Αγάσιμος
332 Αγασσαμενός
333 Αγάστροφος
334 Αγαύη
335 Αγαυός
336 Αγγέλα
337 Αγγελαρία
338 Αγγελάριος
339 Αγγελία
340 Αγγέλιδα
341 Αγγελική
342 Αγγελικός
343 Αγγελίνα
344 Αγγελίνος
345 Αγγελίων
346 Άγγελος
347 Αγγενίδας
348 Αγγερούλα
349 Αγγερούλης
350 Αγγίας
352 Αγγλία
353 Αγέας
354 Αἰγέας
355 Αγελάδα
356 Αγελάδας
357 Αγελαϊς
358 Αγέλαος
359 Αγέλας
360 Άγελος
361 Αγέλοχος
362 Αγεμάχη
363 Αγέμαχος
364 Αγέρωχη
365 Αγέρωχος
366 Αἰγεὺς
367 Αγεστράτη
368 Αγέστρατος
369 Αγεύουσα
370 Αγεύς
371 Αγεχόρη
372 Αγέχορος
373 Αγήμων
374 Αγήνωρ
375 Αγηνωρίς
376 Αγησάνδρα
377 Αγήσανδρος
378 Αγήσαρχος
379 Αγησίας
380 Αγησιδάμας
381 Αγησίδαμος
382 Αγησίλαος
383 Αγησιλεία
384 Αγησιλοχίς
385 Αγησίλοχος
386 Αγησίμαδος
387 Αγησιμάχη
388 Αγησίμαχος
389 Αγησίμβροτος
390 Αγησίπολις
391 Αγησιππίδας
392 Αγησιππίδης
393 Αγησιστράτη
394 Αγησίστρατος
395 Αγησιχόρα
396 Αγήτας
397 Άγητος
398 Αγήτως
399 Αγίας
400 Αγιάσσου
401 Αγιάτις
402 Αγιδώς
403 Αἰγιμιὸς
404 Αγιοδεκτινή
405 Αγιοηλιώτισσα
406 Αγιολούσαινα
407 Αγιούλα
408 Αγιούπα
409 Άγις
410 Αἲγισθος
411 Αγίων
412 Αγίων Πάντων
413 Αγκαία
414 Αγκαίος
415 Αγκύορας
416 Αγκύωε
417 Αγλαΐα
418 Αγλάιος
419 Αγλαοκρέων
420 Αγλαονίκη
421 Αγλαόπη
423 Αγλαόπης
424 Αγλαοσθένης
425 Αγλαόφαμος
426 Αγλαοφήμη
427 Αγλαοφών
428 Άγλαυρος
429 Αἴγλη
430 Αγναγόρα
431 Άγναπτος
432 Αγνή
434 Αγνόδημος
435 Αγνοδίκη
436 Αγνόδικος
437 Αγνόδωρος
438 Αγνόθεμις
439 Αγνόκλεια
440 Αγνοκλής
441 Αγνός
442 Αγνόφιλος
443 Αγνωνίδης
444 Αγονέας
445 Αγορακλής
446 Αγορακρίτη
447 Αγοράκριτος
448 Αγοράναξ
449 Αγοράστη
450 Αγόραστος
451 Αγόρατος
452 Αγορή
453 Αγορίτσα
454 Αγραία
455 Αγράμπελη
456 Άγραυλος
457 Αγράφω
458 Αγρεύουσα
459 Αγρεύς
460 Αγρία
461 Αγριδιώτισσα
462 Αγριλιώτισσα
463 Αγριόπη
464 Αγρίοπος
465 Άγριος
466 Αγρίππα
467 Αγρίππας
468 Αγριώνιος
469 Αγροιώ
470 Αγροτέρα
471 Αγρυπνία
472 Άγρων
473 Αγυάη
474 Αγύλαιος
475 Αγύριος
476 Αγύρριος
477 Αγχιάλη
478 Αγχίαλος
479 Αγχιμάχη
480 Αγχίμαχος
481 Αγχίμολος
482 Αγχινόη
483 Άγχιος
484 Αγχίπυλος
485 Αγχιρόη
486 Αγχίροος
487 Αγχιρρόη
488 Αγχίση
489 Αγχίσης
490 Άγω
491 Αγωνίς
492 Άδα
493 Αδαία
494 Αδαίος
495 Αδαλβέρτη
496 Αδαλβέρτος
497 Αδάμ
500 Αδαμαντία
502 Αδαμάντιος
503 Αδάμας
504 Αδάματη
505 Αδάματος
506 Αδάμη
507 Αδαμνάνος
508 Άδας
509 Αδέας
510 Αδείμαντος
511 Αδελαΐς
512 Αδελφή
513 Αδελφός
514 Αἰδέσιος
515 Άδης
516 Αδιάντη
517 Αδιάτομος
518 Αδιατόριξ
519 Αδίστα
520 Αδίστας
521 Αδίτη
522 Αδμήτη
523 Άδμητος
524 Αδόλφος
525 Αδονάι
526 Αδράστεια
527 Άδραστος
528 Άδρησκος
529 Αδριανή
530 Αδριανός
531 Αδύτη
532 Αδώνια
533 Άδωνις
534 Αεθλία
535 Αέθλιος
536 Αειθάλα
537 Αειθαλάς
538 Αειμακάριστος
539 Αειμεσιτεύουσα
540 Αειμνήστη
541 Αείμνηστος
542 Αέλια
543 Αέλιος
544 Αελλήεις
545 Αελλοπόδης
546 Αελλόπους
547 Αελλώ
548 Αερία
549 Αερίας
550 Αερόπη
551 Αέροπος
552 Αετία
553 Αέτιος
555 Αζαΐς
556 Αζαρίας
557 Αζάς
558 Αζάτ
559 Άζευς
560 Άζης
561 Αζώρ
562 Αηδόνιος
563 Αηδών
564 Αήτης
565 Αἰήτης
566 Άητωρ
567 Αητωραιακός
568 Αθάμας
569 Αθάμβιλος
570 Αθανάδα
571 Αθανάδας
572 Αθάνας
573 Αθανασία
574 Αθανάσιος
575 Αθάνατος
576 Αθεόνα
577 Αθέρας
578 Αἰθερία
579 Αἰθέριος
580 Αθηδάρας
581 Αθηνά
582 Αθηναγόρα
583 Αθηναγόρας
584 Αθήναιος
585 Αθήνη
586 Αθήνιππος
587 Αθηνίς
588 Αθηνίων
589 Αθηνιώτισσα
590 Αθηνογένεια
591 Αθηνογένης
592 Αθηνοδώρα
593 Αθηνόδωρος
594 Αθηνοκλής
595 Αθηνόκριτος
596 Αθηνώ
597 Αθλημένης
598 Αἰθάλης
599 Αθλίας
600 Αθορ
601 Αθοσίων
602 Αἴθρα
603 Αθρέ
604 Άθως
605 Αία
606 Αιάκη
607 Αιακός
608 Αιανός
609 Αίας
610 Αιγαία
611 Αιγαίων
612 Αιγέα
613 Αιγείδας
614 Αίγειρος
615 Αιγέστη
616 Αιγέστης
617 Αιγεύς
618 Αιγεωνέας
619 Αίγη
620 Αιγιάλεια
621 Αιγιαλεύς
622 Αιγίας
623 Αιγίδα
624 Αιγίδας
625 Αίγιλος
626 Αιγίμιος
627 Αίγινα
629 Αίγινος
630 Αίγιος
631 Αιγίσθη
632 Αίγισθος
633 Αιγιστέας
634 Αίγιστος
635 Αιγίων
636 Αίγλη
637 Αίγλων
638 Αιγυπτία
639 Αιγύπτιος
640 Αίγυπτος
641 Αίγων
642 Αϊδανή
643 Αϊδανός
644 Αιδεσία
645 Αιδέσιος
647 Άιδης
648 Αιδός
649 Αιδώ
650 Αϊδωνεύς
651 Αιήτη
652 Αιήτης
653 Αιθαλίδης
654 Αίθαν
655 Αιθερία
656 Αίθη
657 Αιθήρ
658 Αιθήρη
659 Αιθίδας
660 Αίθικος
661 Αιθίλλα
662 Αιθιόλας
663 Αιθίων
664 Αίθλιος
665 Αίθος
666 Αιθούσα
667 Αιθούσιος
668 Αίθρα
669 Αιθύλλα
670 Αίθων
671 Αίθωνας
672 Αικατερίνη
675 Αικατερίνος
676 Αιλία
677 Αίλιος
678 Άιμαν
679 Αιματούσα
680 Αιμίαλου
681 Αιμιλένια
682 Αιμιλένια
683 Αιμιλία
684 Αιμιλίνα
685 Αιμίλιος
686 Άιμον
687 Αιμόνιος
688 Αίμος
689 Αίμουσα
690 Αίμων
691 Αιναρέτη
692 Αινέας
693 Αινεία
694 Αινείας
695 Αίνειος
696 Αινεσίδημος
697 Αίνετος
698 Αινεύς
699 Αίνητος
700 Αινία
701 Αινιάδης
702 Αινίππη
703 Αινιώνη
704 Αινόμορος
705 Αϊνουρ
706 Άϊντα
707 Αίξων
708 Αιόλη
709 Αίολος
710 Αίπυτος
711 Αϊρένα
712 Αιρίν
713 Αιρκώτισσα
714 Αιρώ
715 Αίσακος
716 Αισανίας
717 Αίσαρα
718 Αισημίδα
719 Αισημίδας
720 Αίσηπα
721 Αίσηπος
722 Αισία
723 Αίσιμος
724 Αίσιος
725 Αίστυ
726 Αίστυ
727 Αισυήτη
728 Αισυήτης
729 Αίσυμνος
730 Αίσυπος
731 Αισχίνη
732 Αισχίνης
733 Αισχίων
734 Αισχρηίς
735 Αισχυλίδης
736 Αισχυλίς
737 Αισχύλος
738 Αίσων
739 Αισωπία
741 Αίσωψ
743 Άϊτα
744 Αίτνα
745 Αιτναίος
746 Αιτωλίς
747 Αιτωλός
748 Αιχμίουσα
749 Αιχμοκλής
750 Αιωπίς
751 Αιώρα
752 Ακαδημία
753 Ακάδημος
754 Ακαθή
755 Ακάθιστη
756 Ακάθιστος
757 Ακακαλλίς
758 Ακάκητος
759 Ακακία
760 Ακάκιος
762 Άκακος
763 Ακαλανθίς
764 Ακαλλαρίς
765 Ακάμα
766 Ακάμας
767 Ακανθίς
768 Άκανθος
769 Ακαρίων
770 Ακαρναν
771 Ακάστη
772 Άκαστος
773 Ακατάβλητη
774 Ακατάβλητος
775 Ακατάφλεκτη
776 Ακατάφλεκτος
777 Αἰκατερίνη
778 Ακελδαμά
779 Ακέλεια
780 Άκελος
781 Ακεσάνδρα
782 Ακέσανδρος
783 Ακεσίας
784 Ακεσίδας
785 Ακεσίλαος
786 Ακεσίλας
787 Ακεσίμβροτος
788 Άκεσις
789 Ακέστης
790 Ακεστόδωρος
791 Ακέστωρ
792 Ακεψεή
793 Ακεψεής
794 Ακεψιμά
795 Ακεψιμάς
796 Ακήραση
797 Ακήρατος
798 Αἰάκης
799 Άκης
800 Ακίνδυνη
801 Ακίνδυνος
802 Άκις
803 Ακκαλίς
804 Ακκώ
805 Ακματίδα
806 Ακματίδας
807 Ακμή
808 Ακμονίδας
809 Άκμουσα
810 Άκμων
811 Ακολουθία
812 Ακόλουθος
813 Ακοντεύς
814 Ακόπ
815 Ακουμενός
816 Ακουσιλάδας
817 Ακουσίλαος
818 Ακούτιος
819 Ακραγαντίνος
820 Ακράγας
821 Ακραία
822 Άκρατος
823 Ακρίας
824 Ακρίβη
825 Ακρίβος
826 Ακρίσιος
827 Ακρίτα
828 Ακρίτας
829 Ακρόκομος
830 Ακρόνεος
831 Ακρότατος
832 Άκρων
833 Ακρωτηριανή
834 Ακταία
835 Ακταίος
836 Ακτίνας
837 Ακτίς
838 Άκτις
839 Ακτορίς
840 Άκτωρ
841 Ακύλα
842 Ακύλας
844 Αλαλά
845 Αλαλκομένης
846 Αλαμάνος
847 Άλαν
848 Αλάνα
849 Αλανιώτισσα
850 Αλαξάνδρα
851 Αλάσια
852 Αλάστωρ
853 Αλαφούζος
854 Αλβανή
855 Αλβανός
856 Αλβέρτα
857 Αλβέρτος
858 Αλβίνα
859 Αλβίνος
860 Αλεβίζος
861 Αλεβίων
862 Αλεγήνωρ
863 Αλεγρία
864 Αλέκα
865 Αλέκος
866 Αλεκτρυών
867 Αλέκτωρ
868 Αλεμίνα
869 Αλένα
870 Αλεξάγγελος
871 Αλεξάνδρα
872 Αλέξανδρος
875 Αλεξάνορας
876 Αλεξάνωρ
877 Αλέξαρχος
878 Αλεξία
879 Αλεξίβια
880 Αλεξίβιος
881 Αλεξίκακη
882 Αλεξίκακος
883 Αλεξικλής
884 Αλεξιμάχη
885 Αλεξίμαχος
886 Αλεξίνικος
887 Αλέξιος
888 Αλεξιππιδας
889 Αλεξιρόη
890 Αλεξιώτισσα
891 Αλέξων
892 Αλεός
893 Αλεπινή
894 Αλεύας
895 Αλέχτορας
896 Αλήθεια
897 Αληθής
898 Αληκτώ
899 Αλήσιος
900 Αλήτη
901 Αλήτης
902 Αληυόνη
903 Αλθαία
904 Αλθαιμένης
905 Άλθηπος
906 Αλία
907 Αλίαρτος
908 Αλίας
909 Αλίη
910 Αλιθέρση
911 Αλιθέρσης
912 Αλίκη
913 Άλικος
914 Αλιμήδη
915 Αλιμήδης
916 Αλίντα
917 Άλιος
918 Αλίοχος
919 Άλις
920 Αλίσα
921 Άλισον
922 Αλιφηραία
923 Αλίφηρας
924 Αλκαθόη
925 Αλκάθοος
926 Αλκαία
927 Αλκαινέτος
928 Αλκαίος
929 Αλκαμένης
930 Αλκάνδρη
931 Άλκανδρος
932 Αλκάντρα
933 Αλκάνωρ
934 Αλκείδης
935 Αλκέτας
936 Άλκη
937 Αλκήνωρ
938 Άλκης
939 Άλκηστις
940 Αλκίας
941 Αλκιβία
942 Αλκιβιάδη
943 Αλκιβιάδης
944 Αλκίβιος
945 Αλκιδάμας
946 Αλκίδας
947 Αλκιδίκη
948 Αλκιθόη
949 Αλκιμάχη
950 Αλκίμαχος
951 Αλκιμέδη
952 Αλκιμέδων
953 Αλκιμένης
954 Αλκιμήδη
955 Αλκιμήδης
956 Άλκιμος
957 Αλκινάδας
958 Αλκινόη
959 Αλκίνοος
960 Αλκίππη
962 Άλκιππος
963 Αλκίς
964 Αλκισθένης
965 Αλκίσων
966 Αλκίφρουσα
967 Αλκίφρων
968 Αλκμήνη
969 Αλκμήνης
970 Αλκυονεύς
971 Αλκυών
972 Άλκων
973 Άλκωνας
974 Αλλάς
975 Αλλοιώτισσα
976 Άλμα
977 Αλμαρίνα
978 Αλμήνωρ
979 Αλμπάνα
980 Αλμπάνης
981 Αλμπέος
982 Αλμπέρτος
983 Άλμωψ
984 Αλξίων
985 Αλόη
986 Αλοίσιος
987 Αλοκράτη
988 Αλοκράτης
989 Αλόπη
990 Αλόπιος
991 Αλουίζος
992 Αλόχη
993 Αλπέγιος
994 Άλπης
995 Αλσηΐς
996 Αλταία
997 Αλταίων
998 Αλτάνη
999 Άλτη
1000 Άλτης
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία