Εορτές 25 Σεπτεμβρίου: Άγιος Βυζατινός Αγιος Παφνουτιος Ο Ιεροσολυμήτης, Ιερομαρτυρας Βυζατινή Ευστοργία Ευστόργιος Οσία Ευφροσύνη Παναγία η Εγκυμονούσα Παφνουτία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ταττή Άγιος Ευγένιος Όσιος Παφνούτιος ο Αιγύπτιος Όσιος Σέργιος ο Θαυματουργός
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Brescal
21 Cedd
22 Colm
23 Colman
24 Cormac
25 Cumennea
26 Eadfrith
27 Eithne
28 Ermenilda
29 Eύαρδις
30 Felgila
31 Fergus
32 Findlugan
33 Fintan
34 Gerebernus
35 Gudwall
36 Gwenagwy
37 Heiu
38 Hereswitha
39 Maelruba
40 Medan
41 Moluag
42 Nαΐς
43 Quintianus
44 Rastanus
45 Sagine
46 Secardos
47 Sexburga
48 Swithn
49 Talida
50 Tanco
51 Telga
52 Tillo
53 Torello
54 Tressan
55 Ugolino
56 Ursmar
57 Ursus
58 Vaga
59 Vedast
60 Verocianus
61 Victurus
62 Vitalis
63 Vulphy
64 Waccar
65 Waldalenus
66 Wetukis
67 Wilgefortis
68 Willibald
69 Wivina
70 Wulfstan
71 Wulmar
72 Wulsin
73 Yostima
74 Zerjacob
75 zxy Ιόλας
76 Αάαρκος
77 Αάαρκος
78 Αάατος
79 Αάβακτος
80 Αἰακὸς
81 Αἰαντίδης
82 Αἰαντόδωρος
83 Ααρασσός
84 Ααρδαῒς
85 Ααρών
87 Αἲας
88 Αασίφορος
89 Αάσπετος
90 Άαστος
91 Αάσχετος
92 Άβα
93 Άβαβα
94 Άβαβος
95 Αβαδδώσσα
96 Αβάδνη
97 Αβάδνης
98 Αβαεοδώρα
99 Αβαεόδωρος
100 Αβαζία ή Αβασγία
101 Αβάζιος
102 Αβαζίουσα
103 Αβάη
104 Αβαθμίδωτος
105 Αβαθμολόγητος
106 Αβαία
107 Αβαιοδόρα
108 Αβαιόδορος
109 Αβαιόδωρ
110 Αβαιοδώρα
111 Αβαιόδωρος
112 Αβαιοκρίτη
113 Αβαιόκριτος
114 Αβαίος
115 Αβαίστα
116 Αβαίστας
117 Αβάκ
118 Αβάκαινα
119 Αβάκαινας
120 Αβάκεια
121 Αβακένα
122 Αβακένας
123 Αβακής
124 Αβακούμ
125 Αβακουμία
126 Άβακτη
127 Άβακτος
128 Αβαλόνιος
129 Αβάμμουσα
130 Αβάμμων
131 Αβάνθιος
132 Αβανθίς
133 Αβαντία καί Αμαντία
134 Αβαντιάδη
135 Αβαντιάδης
136 Αβαντιάς
137 Αβαντίδας
138 Αβαντίδη
139 Αβαντίδης
140 Αβαντίς
141 Αβαρβαρέη
142 Αβαρβαρέης
143 Αβάρβαρη
144 Αβάρβαρος
145 Αβαρη
146 Αβαρης
147 Αβαρίνη
148 Αβαρίνος
149 Άβαρις
150 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
151 Άβαρνος
152 Άβαρτη
153 Άβαρτος
154 Άβας
155 Αβάσγιος
156 Αβάσιτη
157 Αβάσιτος
158 Αβασκάντη
159 Αβασκάντιλλα
160 Αβασκάντιλλος
161 Αβάσκαντος
162 Αββαδών
163 Αββαδώσα
164 Αββαία
165 Αββάς
166 Άβγαρ
167 Αβδαίος
168 Αβδάραξος
169 Άβδηρα
170 Άβδηρος
171 Άβδης
172 Αβδιήλ
173 Αβδιηλία
174 Αβδιού
176 Αβειρὼν
177 Αβειρών
178 Άβελ
179 Αβελάρδος
180 Αβελβούλ
181 Αβεντίνος
182 Αβερκία
183 Αβέρκιος
184 Αβερρόη
185 Αβερρόης
186 Αβέρωφ
187 Αβεσσαλώμ
188 Αβήπας
189 Αβησσυνία
190 Αβιά
191 Αβία
192 Αβιάδ
193 Αβιάθα
194 Αβιάθαρ
195 Αβιανία
196 Αβιανία
197 Αβιάνιος
198 Αβιανός
199 Αβίαντη
200 Αβίας
201 Αβίατη
202 Αβίατος
203 Άβιβα
204 Άβιβος
205 Αβιλλία
206 Αβίλλιος
207 Αβιμελιχίς
208 Αβιμέλιχος
209 Αβινιόν
210 Άβιος
211 Αβιούδ
212 Αβλαβία
213 Αβλάβιος
214 Αβλαβίων
215 Άβληρα
216 Άβληρος
217 Αβουδίμη
218 Αβούδιμος
219 Αβουναία
220 Αβουρνιά
221 Άβους
222 Άβρα
223 Αβραάμ
227 Αβρααμία
228 Αβραγόρα
229 Άβραμ
230 Άβραξ
231 Αβραστης
232 Άβραχας
233 Αβρέας
234 Αβρετία
235 Αβρέτιος
236 Αβρικία
237 Αβρίκιος
238 Αβρίππη
239 Άβριππος
240 Αβροκόμας
241 Αβροκόμη
242 Αβρόλας
243 Αβρονίκη
244 Αβρόντιον
245 Αβροσύνη
246 Αβροτέλεια
247 Αβροτέλειος
248 Αβρότονον
249 Αβρυλλίς
250 Άβρων
251 Αβρωνίς
252 Αβρωνυχίς
253 Αβρώνυχος
254 Αβρώτη
255 Άβρωτος
256 Άβυδη
257 Άβυδος
258 Αβώ
259 Αγάβη
260 Άγαβος
261 Αγαθαγγέλα
262 Αγαθάγγελος
263 Αγαθάγητη
264 Αγαθάγητος
265 Αγαθαρχίς
266 Αγάθαρχος
267 Αγαθάγητος
268 Αγάθη
269 Αγαθημερίς
270 Αγαθήμερος
271 Αγαθίνος
272 Αγαθίππη
273 Αγάθιππος
274 Αγαθόβουλη
275 Αγαθόβουλος
276 Αγαθοδαίμουσα
277 Αγαθοδαίμων
278 Αγαθοδώρα
279 Αγαθόδωρος
280 Αγαθοκλέας
281 Αγαθόκλεια
282 Αγαθονίκη
283 Αγαθονίκης
284 Αγαθοπόδη
285 Αγαθόπους
286 Αγαθοσθένη
287 Αγαθοσθένης
288 Αγαθόστρατος
289 Αγαθότυχος
290 Αγάθυλλος
291 Αγάθυρνα
292 Αγάθυρνος
293 Αγαθύρση
294 Αγάθυρσος
295 Αγάθων
296 Αγαθωνία
297 Αγαθωνύμη
298 Αγαθώνυμος
299 Αγαίος
300 Αγακλέης
301 Αγάκλεια
302 Αγάκλυτος
303 Αγαλιανός
304 Αγαλλία
305 Αγαλλίας
306 Αγαμεμνονίδη
307 Αγαμέμνων
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήδη
310 Αγαμήδης
311 Αγαμηδίδα
312 Αγαμηδίδας
313 Αγαμήθη
314 Αγαμήθης
315 Αγανίκη
316 Αγανίππη
317 Αγανός
318 Αγαπαία
319 Αγαπαίος
320 Αγάπη
321 Αγαπήνωρ
322 Αγαπηνωρίς
323 Αγάπης
324 Αγαπητή
325 Αγαπητός
326 Αγαπτολέμα
327 Αγαπτόλεμος
328 Αγαρίστη
329 Αγασθένη
330 Αγασθένης
331 Αγασίας
332 Αγασίκλεια
333 Αγασικλής
334 Αγασικράτης
335 Αγασιμένης
336 Αγάσιμος
337 Αγασίππη
338 Αγάσιππος
339 Αγασσαμενός
340 Αγαστοφάνη
341 Αγαστοφάνης
342 Αγάστροφη
343 Αγάστροφος
344 Αγαύη
345 Αγαυός
346 Αγαφάντη
347 Αγάφαντος
348 Αγγέλα
349 Αγγελία
350 Αγγέλιδα
351 Αγγελική
352 Αγγελικός
353 Αγγελίνα
354 Αγγελίνος
355 Αγγελίων
356 Άγγελος
357 Αγγενίδας
358 Αγγερούλα
359 Αγγερούλης
360 Αγγίας
362 Αγγλία
363 Αγέα
364 Αγέας
365 Αἰγέας
366 Αγελάδα
367 Αγελάδας
368 Αγελαϊς
369 Αγέλαος
370 Αγέλας
371 Αγελέα
372 Αγέλεως
373 Άγελος
374 Αγέλοχος
375 Αγεμάχη
376 Αγέμαχος
377 Αγεπόλεια
378 Αγέπολις
379 Αγέρωχη
380 Αγέρωχος
381 Αἰγεὺς
382 Αγεσιμβροτίς
383 Αγεσίμβροτος
384 Αγεστράτη
385 Αγέστρατος
386 Αγεύουσα
387 Αγεύς
388 Αγεχόρη
389 Αγέχορος
390 Αγήμων
391 Αγήνωρ
392 Αγηνωρίς
393 Αγησάνδρα
394 Αγήσανδρος
395 Αγήσαρχος
396 Αγησίας
397 Αγησιδάμας
398 Αγησίδαμος
399 Αγησίλαος
400 Αγησιλεία
401 Αγησιλοχίς
402 Αγησίλοχος
403 Αγησίμαδος
404 Αγησιμάχη
405 Αγησίμαχος
406 Αγησίμβροτος
407 Αγησινόη
408 Αγησίνοος
409 Αγησίπολις
410 Αγησίππη
411 Αγήσιππος
412 Αγησιστράτη
413 Αγησίστρατος
414 Αγησίχαρις
415 Αγησιχόρη
416 Αγησίχορος
417 Αγήτας
418 Άγητος
419 Αγήτως
420 Αγία
421 Αγίας
422 Αγιάσσου
423 Αγιάτις
424 Αγιδώς
425 Αἰγιμιὸς
426 Αγιοδεκτινή
427 Αγιοηλιώτισσα
428 Αγιολούσαινα
429 Αγιούλα
430 Αγιούπα
431 Αγίππη
432 Άγιππος
433 Αγίς
434 Άγις
435 Αἲγισθος
436 Αγίων
437 Αγίων Πάντων
438 Αγκαία
439 Αγκαίος
440 Αγκύορας
441 Αγκύωε
442 Αγλαΐα
443 Αγλάιος
444 Αγλανθιώ
445 Αγλαοκρέων
446 Αγλαονίκη
447 Αγλαόπη
449 Αγλαόπης
450 Αγλαοσθένης
451 Αγλαόφαμος
452 Αγλαοφήμη
453 Αγλαοφών
454 Άγλαυρος
455 Αἴγλη
456 Αγλωκρίτη
457 Αγλώκριτος
458 Αγναγόρα
459 Άγναπτος
460 Αγνή
462 Αγνίππη
463 Άγνιππος
464 Αγνόδημος
465 Αγνοδίκη
466 Αγνόδικος
467 Αγνόδωρος
468 Αγνόθεμις
469 Αγνόκλεια
470 Αγνοκλής
471 Αγνός
472 Αγνόφιλος
473 Αγνωνίδης
474 Αγονέας
475 Αγοράκλεια
476 Αγορακλής
477 Αγορακρίτη
478 Αγοράκριτος
479 Αγοράναξ
480 Αγοράνασσα
481 Αγοράστη
482 Αγόραστος
483 Αγόρατος
484 Αγορή
485 Αγορίτσα
486 Αγραία
487 Αγράμπελη
488 Άγραυλος
489 Αγράφω
490 Αγρεύουσα
491 Αγρεύς
492 Αγρία
493 Αγριδιώτισσα
494 Αγριλιώτισσα
495 Αγριόπη
496 Αγρίοπος
497 Άγριος
498 Αγρίππα
499 Αγρίππας
500 Αγριώνιος
501 Αγροιώ
502 Αγροτέρα
503 Αγρυπνία
504 Άγρων
505 Αγυάη
506 Αγύλαιος
507 Αγύριος
508 Αγύρριος
509 Αγχία
510 Αγχιάλη
511 Αγχίαλος
512 Αγχιβία
513 Αγχιθέα
514 Αγχίθεος
515 Αγχιμάχη
516 Αγχίμαχος
517 Αγχίμολη
518 Αγχίμολος
519 Αγχινόη
520 Άγχιος
521 Αγχίππη
522 Άγχιππος
523 Αγχιπύλη
524 Αγχίπυλος
525 Αγχιρόη
526 Αγχίροος
527 Αγχιρρόη
528 Αγχίση
529 Αγχίσης
531 Άγω
532 Αγώνιος
533 Αγωνίππη
534 Αγώνιππος
535 Αγωνίς
536 Άδα
537 Αδαία
538 Αδαίος
539 Αδαλβέρτη
540 Αδαλβέρτος
541 Αδάμ
544 Αδαμαντία
546 Αδαμάντιος
547 Αδάμας
548 Αδάματη
549 Αδάματος
550 Αδάμη
551 Αδαμνάνη
552 Αδαμνάνος
553 Άδας
554 Αδέας
555 Αδείμαντος
556 Αδελαΐς
557 Αδελφή
558 Αδελφός
559 Αἰδέσιος
560 Άδης
561 Αδιάντη
562 Αδιάτομος
563 Αδιατόριξ
564 Αδίστα
565 Αδίστας
566 Αδίτη
567 Αδμήτη
568 Άδμητος
569 Αδόλφος
570 Αδονάι
571 Αδράστεια
572 Άδραστος
573 Αδριανή
574 Αδριανός
575 Αδύτη
576 Αδώνια
577 Άδωνις
578 Αεθλία
579 Αέθλιος
580 Αειθάλα
581 Αειθαλάς
582 Αειμακάριστος
583 Αειμεσιτεύουσα
584 Αειμνήστη
585 Αείμνηστος
586 Αέλια
587 Αέλιος
588 Αελλήεις
589 Αελλοπόδης
590 Αελλόπους
591 Αελλώ
592 Αερία
593 Αερίας
594 Αερόπη
595 Αέροπος
596 Αετία
597 Αέτιος
599 Αζαΐς
600 Αζαρία
601 Αζαρίας
602 Αζάς
603 Αζάτ
604 Αζείδα
605 Αζείδης
606 Άζευς
607 Άζης
608 Αζώρ
609 Αηδόνιος
610 Αηδών
611 Αήτης
612 Αἰήτης
613 Άητωρ
614 Αητωραιακός
615 Αθάμας
616 Αθάμβιλος
617 Αθανάδα
618 Αθανάδας
619 Αθάνας
620 Αθανασία
621 Αθανάσιος
622 Αθάνατος
623 Αθεόνα
624 Αθέρας
625 Αἰθερία
626 Αἰθέριος
627 Αθηδάρα
628 Αθηδάρας
629 Αθηνά
630 Αθηναγόρα
631 Αθηναγόρας
632 Αθήναιος
633 Αθήνη
634 Αθήνιππος
635 Αθηνίς
636 Αθηνίων
637 Αθηνιώτισσα
638 Αθηνογένεια
639 Αθηνογένης
640 Αθηνοδώρα
641 Αθηνόδωρος
642 Αθηνοκλής
643 Αθηνόκριτος
644 Αθηνώ
645 Αθλημένης
646 Αἰθάλης
647 Αθλίας
648 Αθορ
649 Αθοσίων
650 Αἴθρα
651 Αθρέ
652 Αθώα
653 Αθώρηκτη
654 Αθώρηκτος
655 Άθως
656 Αία
657 Αιάκη
658 Αιανός
659 Αίας
660 Αίγαγρη
661 Αίγαγρος
662 Αιγαία
663 Αιγαίωρα
664 Αιγαίωρος
665 Αιγαλέα
666 Αιγάλεων
667 Αιγάστρη
668 Αίγαστρος
669 Αιγάτη
670 Αίγατος
671 Αίγειρος
672 Αιγέστη
673 Αιγέστης
674 Αιγεύς
675 Αιγεωνέας
676 Αιγιάλεια
677 Αιγιαλεύς
678 Αιγίας
679 Αιγίδα
680 Αιγίδας
681 Αίγιλος
682 Αιγίμιος
683 Αίγινα
685 Αίγινος
686 Αίγιος
687 Αιγίσθη
688 Αίγισθος
689 Αιγιστέας
690 Αίγιστος
691 Αιγίων
692 Αίγλη
693 Αίγλων
694 Αιγυπτία
695 Αιγύπτιος
696 Αίγυπτος
697 Αίγων
698 Αϊδανή
699 Αϊδανός
700 Αιδεσία
701 Αιδέσιος
703 Άιδης
704 Αιδός
705 Αιδώ
706 Αϊδωνεύς
707 Αιήτη
708 Αιήτης
709 Αιθαλίδης
710 Αίθαν
711 Αιθερία
712 Αιθήρ
713 Αιθίδας
714 Αίθικος
715 Αιθίλλα
716 Αιθιόλας
717 Αιθιοπίς
718 Αιθίων
719 Αίθλιος
720 Αίθος
721 Αιθούσα
722 Αιθούσιος
723 Αίθρα
724 Αιθύλλα
725 Αίθων
726 Αίθωνας
727 Αικατερίνη
730 Αικατερίνος
731 Αιλία
732 Αίλιος
733 Άιμαν
734 Αιμάνθη
735 Αιμάνθης
736 Αιματούσα
737 Αιμίαλου
738 Αιμιλένια
739 Αιμιλένια
740 Αιμιλία
741 Αιμιλίνα
742 Αιμίλιος
743 Άιμον
744 Αιμόνιος
745 Αίμος
746 Αίμουσα
747 Αίμων
748 Αιναρέτη
749 Αινέας
750 Αινεία
751 Αινείας
752 Αίνειος
753 Αινεσίδημος
754 Αίνετος
755 Αινεύς
756 Αίνητος
757 Αινία
758 Αινιάδης
759 Αινίππη
760 Αινιώνη
761 Αινόμορος
762 Αϊνουρ
763 Άϊντα
764 Αιξ
765 Αίξων
766 Αιόλη
767 Αίολος
768 Αίπυτος
769 Αϊρένα
770 Αιρίν
771 Αιρκώτισσα
772 Αιρώ
773 Αίσακος
774 Αισανίας
775 Αίσαρα
776 Αισημίδα
777 Αισημίδας
778 Αίσηπα
779 Αίσηπος
780 Αισία
781 Αίσιμος
782 Αίσιος
783 Αίστυ
784 Αίστυ
785 Αισυήτη
786 Αισυήτης
787 Αίσυμνος
788 Αίσυπος
789 Αισχίνη
790 Αισχίνης
791 Αισχίων
792 Αισχρηίς
793 Αισχυλίδης
794 Αισχυλίς
795 Αισχύλος
796 Αίσων
797 Αισωπία
799 Αίσωψ
801 Άϊτα
802 Αίτνα
803 Αιτναίος
804 Αιτωλίς
805 Αιτωλός
806 Αιχμίουσα
807 Αιχμοκλής
808 Αιωπίς
809 Αιώρα
810 Ακαδημία
811 Ακάδημος
812 Ακαθή
813 Ακάθιστη
814 Ακάθιστος
815 Ακακαλλίς
816 Ακάκητος
817 Ακακία
818 Ακάκιος
820 Άκακος
821 Ακαλανθίς
822 Ακάλανθος
823 Ακαλλαρίς
824 Ακάμα
825 Ακάμας
826 Ακανθίς
827 Άκανθος
828 Ακαρίων
829 Ακαρναν
830 Ακάστη
831 Άκαστος
832 Ακατάβλητη
833 Ακατάβλητος
834 Ακατάφλεκτη
835 Ακατάφλεκτος
836 Αἰκατερίνη
837 Ακελδαμά
838 Ακέλεια
839 Άκελος
840 Ακεσάνδρα
841 Ακέσανδρος
842 Ακεσίας
843 Ακεσίδας
844 Ακεσίλαος
845 Ακεσίλας
846 Ακεσίμβροτος
847 Άκεσις
848 Ακέστης
849 Ακεστόδωρος
850 Ακέστωρ
851 Ακεψεή
852 Ακεψεής
853 Ακεψιμά
854 Ακεψιμάς
855 Ακήραση
856 Ακήρατος
857 Αἰάκης
858 Άκης
859 Ακίνδυνη
860 Ακίνδυνος
861 Άκις
862 Ακκαλίς
863 Ακκώ
864 Ακματίδα
865 Ακματίδας
866 Ακμή
867 Ακμονίδας
868 Άκμουσα
869 Άκμων
870 Ακολουθία
871 Ακόλουθος
872 Ακοντεύς
873 Ακόπ
874 Ακουμενός
875 Ακουσιθέα
876 Ακουσίθεος
877 Ακουσιλάα
878 Ακουσίλαος
879 Ακουσιλόχεια
880 Ακουσίλοχος
881 Ακούτιος
882 Ακραγαντίνος
883 Ακράγας
884 Ακραία
885 Άκρατος
886 Ακρίας
887 Ακρίβη
888 Ακρίβος
889 Ακρίσιος
890 Ακρίτα
891 Ακρίτας
892 Ακρόκομος
893 Ακρόνεος
894 Ακρότατος
895 Ακροτελεύτιον
896 Ακροτελεύτιος
897 Άκρων
898 Ακρωτηριανή
899 Ακταία
900 Ακταίος
901 Ακτίνας
902 Ακτίς
903 Άκτις
904 Ακτορίς
905 Άκτωρ
906 Ακύλα
907 Ακύλας
909 Αλαλά
910 Αλαλκομένης
911 Αλαμάνος
912 Άλαν
913 Αλάνα
914 Αλανιώτισσα
915 Αλαξάνδρα
916 Αλάσια
917 Αλάστωρ
918 Αλαφούζος
919 Αλβανή
920 Αλβανός
921 Αλβέρτα
922 Αλβέρτος
923 Αλβίνα
924 Αλβίνος
925 Αλεβίζος
926 Αλεβίων
927 Αλεγήνωρ
928 Αλεγρία
929 Αλέκα
930 Αλέκος
931 Αλεκτρυών
932 Αλέκτωρ
933 Αλεμίνα
934 Αλένα
935 Αλεξάγγελος
936 Αλεξάνδρα
937 Αλέξανδρος
940 Αλεξάνορας
941 Αλεξάνωρ
942 Αλέξαρχος
943 Αλεξία
944 Αλεξίβια
945 Αλεξίβιος
946 Αλεξίκακη
947 Αλεξίκακος
948 Αλεξικλής
949 Αλεξιμάχη
950 Αλεξίμαχος
951 Αλεξίνικος
952 Αλέξιος
953 Αλεξίππη
954 Αλέξιππος
955 Αλεξιρόη
956 Αλεξιώτισσα
957 Αλέξων
958 Αλεός
959 Αλεπινή
960 Αλεύας
961 Αλέχτορας
962 Αλήθεια
963 Αληθής
964 Αληκτώ
965 Αλήτη
966 Αλήτης
967 Αληυόνη
968 Αλθαία
969 Αλθαιμένης
970 Άλθηπος
971 Αλία
972 Αλίαρτος
973 Αλίας
974 Αλίη
975 Αλιθέρση
976 Αλιθέρσης
977 Αλίκη
978 Άλικος
979 Αλιμήδη
980 Αλιμήδης
981 Αλίντα
982 Αλιόπη
983 Αλιόπης
984 Άλιος
985 Αλίοχος
986 Άλις
987 Αλίσα
988 Αλίσιος
989 Άλισον
990 Αλιφηραία
991 Αλίφηρας
992 Αλκαθόη
993 Αλκάθοος
994 Αλκαία
995 Αλκαινέτη
996 Αλκαίνετος
997 Αλκαίος
998 Αλκαμένη
999 Αλκαμένης
1000 Αλκάνδρη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία