Εορτές 2 Φεβρουαρίου: Παναγία η Αγία Υπακοή Υπάκοος Υπαπαντή του Κυρίου
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγαθόδωρος Άγιος Γαβριήλ ο Οσιομάρτυρας Άγιος Ιορδάνης Ανδρονίκη Η Υπαπαντή του Κυρίου Μάριος Όσιος Ευθύμιος εκ Γεωργίας Παναγία η Μυλιαργούσα Σεκουνδιανός
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Boris
21 Brescal
22 Cedd
23 Colm
24 Colman
25 Cormac
26 Cumennea
27 Eadfrith
28 Eithne
29 Ermenilda
30 Ernan
31 Etheldreda
32 Eύαρδις
33 Felgila
34 Fergus
35 Findlugan
36 Fintan
37 Gerebernus
38 Gudwall
39 Gwenagwy
40 Heiu
41 Hereswitha
42 Maelruba
43 Medan
44 Modwena
45 Moluag
46 Nαΐς
47 Quintianus
48 Rastanus
49 Sagine
50 Secardos
51 Sexburga
52 Swithn
53 Talida
54 Tanco
55 Telga
56 Theodemir
57 Tillo
58 Torello
59 Tressan
60 Ugolino
61 Ursmar
62 Ursus
63 Vaga
64 Vedast
65 Verocianus
66 Victurus
67 Vitalis
68 Vouga
69 Vulphy
70 Waccar
71 Waldalenus
72 Wetukis
73 Wilgefortis
74 Willibald
75 Wivina
76 Wulfstan
77 Wulmar
78 Wulsin
79 Yostima
80 Zerjacob
81 zxy Ιόλας
82 Αάαρκος
83 Αάαρκος
84 Αάατος
85 Αάβακτος
86 Αἰακὸς
87 Αἰαντίδης
88 Αἰαντόδωρος
89 Ααρασσός
90 Ααρδαῒς
91 Ααρών
93 Αἲας
94 Αασίφορος
95 Αάσπετος
96 Άαστος
97 Αάσχετος
98 Άβα
99 Άβαβα
100 Άβαβος
101 Αβαδδώσσα
102 Αβάδνη
103 Αβάδνης
104 Αβαεοδώρα
105 Αβαεόδωρος
106 Αβαζία ή Αβασγία
107 Αβάζιος
108 Αβαζίουσα
109 Αβάη
110 Αβαθμίδωτος
111 Αβαθμολόγητος
112 Αβαία
113 Αβαιοδόρα
114 Αβαιόδορος
115 Αβαιόδωρ
116 Αβαιοδώρα
117 Αβαιόδωρος
118 Αβαιοκρίτη
119 Αβαιόκριτος
120 Αβαίος
121 Αβαίστα
122 Αβαίστας
123 Αβάκ
124 Αβάκαινα
125 Αβάκαινας
126 Αβάκεια
127 Αβακένα
128 Αβακένας
129 Αβακής
130 Αβακούμ
131 Αβακουμία
132 Άβακτη
133 Άβακτος
134 Αβαλόνιος
135 Αβάμμουσα
136 Αβάμμων
137 Αβανθία
138 Αβάνθιος
139 Αβανθίς
140 Αβαντία καί Αμαντία
141 Αβαντιάδη
142 Αβαντιάδης
143 Αβαντιάς
144 Αβαντίδας
145 Αβαντίδη
146 Αβαντίδης
147 Αβαντίς
148 Αβαρβαρέη
149 Αβαρβαρέης
150 Αβάρβαρη
151 Αβάρβαρος
152 Αβαρη
153 Αβαρης
154 Αβαρίνη
155 Αβαρίνος
156 Άβαρις
157 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
158 Άβαρνος
159 Άβαρτη
160 Άβαρτος
161 Άβας
162 Αβάσγιος
163 Αβάσιτη
164 Αβάσιτος
165 Αβασκάντη
166 Αβασκάντιλλα
167 Αβασκάντιλλος
168 Αβασκαντος
169 Αββαδών
170 Αββαδώσα
171 Αββαία
172 Αββάς
173 Άβγαρ
174 Αβδαίος
175 Αβδάραξος
176 Άβδηρα
177 Άβδηρος
178 Άβδης
179 Αβδιήλ
180 Αβδιηλία
181 Αβδιού
183 Αβειρὼν
184 Αβειρών
185 Άβελ
186 Αβελάρδος
187 Αβελβούλ
188 Αβεντίνος
189 Αβερκία
190 Αβέρκιος
191 Αβερρόη
192 Αβερρόης
193 Αβέρωφ
194 Αβεσσαλώμ
195 Αβήπας
196 Αβησσυνία
197 Αβιά
198 Αβία
199 Αβιάδ
200 Αβιάθα
201 Αβιάθαρ
202 Αβιανία
203 Αβιανία
204 Αβιάνιος
205 Αβιανός
206 Αβίαντη
207 Αβίας
208 Αβίατη
209 Αβίατος
210 Άβιβα
211 Άβιβος
212 Αβιλλία
213 Αβίλλιος
214 Αβιμελιχίς
215 Αβιμέλιχος
216 Αβινιόν
217 Άβιος
218 Αβιούδ
219 Αβλαβία
220 Αβλάβιος
221 Αβλαβίων
222 Άβληρα
223 Άβληρος
224 Αβουδίμη
225 Αβούδιμος
226 Αβουναία
227 Αβουρνιά
228 Άβους
229 Άβρα
230 Αβραάμ
234 Αβρααμία
235 Αβραγόρα
236 Άβραμ
237 Άβραξ
238 Αβραστης
239 Άβραχας
240 Αβρέας
241 Αβρετία
242 Αβρέτιος
243 Αβρικία
244 Αβρίκιος
245 Αβρίππη
246 Άβριππος
247 Αβροκόμας
248 Αβρόλας
249 Αβρονίκη
250 Αβρόντιον
251 Αβροσύνη
252 Αβροτέλεια
253 Αβροτέλειος
254 Αβρότονον
255 Αβρυλλίς
256 Άβρων
257 Αβρωνίς
258 Αβρωνυχίς
259 Αβρώνυχος
260 Αβρώτη
261 Άβρωτος
262 Άβυδη
263 Άβυδος
264 Αβώ
265 Αγάβη
266 Άγαβος
267 Αγαθαγγέλα
268 Αγαθάγγελος
269 Αγαθάγητη
270 Αγαθάγητος
271 Αγαθαρχίς
272 Αγάθαρχος
273 Αγαθάγητος
274 Αγάθη
275 Αγαθημερίς
276 Αγαθήμερος
277 Αγαθίνος
278 Αγαθίππη
279 Αγάθιππος
280 Αγαθόβουλη
281 Αγαθόβουλος
282 Αγαθοδαίμουσα
283 Αγαθοδαίμων
284 Αγαθοδώρα
285 Αγαθόδωρος
286 Αγαθοκλέας
287 Αγαθόκλεια
288 Αγαθονίκη
289 Αγαθονίκης
290 Αγαθοπόδη
291 Αγαθόπους
292 Αγαθοσθένη
293 Αγαθοσθένης
294 Αγαθόστρατος
295 Αγαθότυχος
296 Αγάθυλλος
297 Αγάθυρνα
298 Αγάθυρνος
299 Αγαθύρση
300 Αγάθυρσος
301 Αγάθων
302 Αγαθωνία
303 Αγαθωνύμη
304 Αγαθώνυμος
305 Αγαίος
306 Αγακλέης
307 Αγάκλεια
308 Αγάκλυτος
309 Αγαλιανός
310 Αγαλλία
311 Αγαλλίας
312 Αγαμεμνονίδη
313 Αγαμέμνων
314 Αγαμηδίδας
315 Αγαμήδη
316 Αγαμήδης
317 Αγαμηδίδα
318 Αγαμηδίδας
319 Αγαμήθη
320 Αγαμήθης
321 Αγανίκη
322 Αγανίππη
323 Αγανός
324 Αγαπαίος
325 Αγάπη
326 Αγαπήνωρ
327 Αγαπηνωρίς
328 Αγαπητή
329 Αγαπητός
330 Αγάπιος
331 Αγαπτολέμα
332 Αγαπτόλεμος
333 Αγαρίστη
334 Αγασθένης
335 Αγασίας
336 Αγασίκλεια
337 Αγασικλής
338 Αγασικράτης
339 Αγασιμένης
340 Αγάσιμος
341 Αγασίππη
342 Αγάσιππος
343 Αγασσαμενός
344 Αγάστροφος
345 Αγαύη
346 Αγαυός
347 Αγγέλα
348 Αγγελαρία
349 Αγγελάριος
350 Αγγελία
351 Αγγέλιδα
352 Αγγελική
353 Αγγελικός
354 Αγγελίνα
355 Αγγελίνος
356 Αγγελίων
357 Άγγελος
358 Αγγενίδας
359 Αγγερούλα
360 Αγγερούλης
361 Αγγίας
363 Αγγλία
364 Αγέας
365 Αἰγέας
366 Αγελάδα
367 Αγελάδας
368 Αγελαϊς
369 Αγέλαος
370 Αγέλας
371 Αγελέα
372 Αγέλεως
373 Άγελος
374 Αγέλοχος
375 Αγεμάχη
376 Αγέμαχος
377 Αγέρωχη
378 Αγέρωχος
379 Αἰγεὺς
380 Αγεστράτη
381 Αγέστρατος
382 Αγεύουσα
383 Αγεύς
384 Αγεχόρη
385 Αγέχορος
386 Αγήμων
387 Αγήνωρ
388 Αγηνωρίς
389 Αγησάνδρα
390 Αγήσανδρος
391 Αγήσαρχος
392 Αγησίας
393 Αγησιδάμας
394 Αγησίδαμος
395 Αγησίλαος
396 Αγησιλεία
397 Αγησιλοχίς
398 Αγησίλοχος
399 Αγησίμαδος
400 Αγησιμάχη
401 Αγησίμαχος
402 Αγησίμβροτος
403 Αγησινόη
404 Αγησίνοος
405 Αγησίπολις
406 Αγησίππη
407 Αγήσιππος
408 Αγησιστράτη
409 Αγησίστρατος
410 Αγησίχαρις
411 Αγησιχόρη
412 Αγησίχορος
413 Αγήτας
414 Άγητος
415 Αγήτως
416 Αγίας
417 Αγιάσσου
418 Αγιάτις
419 Αγιδώς
420 Αἰγιμιὸς
421 Αγιοδεκτινή
422 Αγιοηλιώτισσα
423 Αγιολούσαινα
424 Αγιούλα
425 Αγιούπα
426 Αγίππη
427 Άγιππος
428 Άγις
429 Αἲγισθος
430 Αγίων
431 Αγίων Πάντων
432 Αγκαία
433 Αγκαίος
434 Αγκύορας
435 Αγκύωε
436 Αγλαΐα
437 Αγλάιος
438 Αγλαοκρέων
439 Αγλαονίκη
440 Αγλαόπη
442 Αγλαόπης
443 Αγλαοσθένης
444 Αγλαόφαμος
445 Αγλαοφήμη
446 Αγλαοφών
447 Άγλαυρος
448 Αἴγλη
449 Αγναγόρα
450 Άγναπτος
451 Αγνή
453 Αγνόδημος
454 Αγνοδίκη
455 Αγνόδικος
456 Αγνόδωρος
457 Αγνόθεμις
458 Αγνόκλεια
459 Αγνοκλής
460 Αγνός
461 Αγνόφιλος
462 Αγνωνίδης
463 Αγονέας
464 Αγορακλής
465 Αγορακρίτη
466 Αγοράκριτος
467 Αγοράναξ
468 Αγοράστη
469 Αγόραστος
470 Αγόρατος
471 Αγορή
472 Αγορίτσα
473 Αγραία
474 Αγράμπελη
475 Άγραυλος
476 Αγράφω
477 Αγρεύουσα
478 Αγρεύς
479 Αγρία
480 Αγριδιώτισσα
481 Αγριλιώτισσα
482 Αγριόπη
483 Αγρίοπος
484 Άγριος
485 Αγρίππα
486 Αγρίππας
487 Αγριώνιος
488 Αγροιώ
489 Αγροτέρα
490 Αγρυπνία
491 Άγρων
492 Αγυάη
493 Αγύλαιος
494 Αγύριος
495 Αγύρριος
496 Αγχιάλη
497 Αγχίαλος
498 Αγχιμάχη
499 Αγχίμαχος
500 Αγχίμολη
501 Αγχίμολος
502 Αγχινόη
503 Άγχιος
504 Αγχίππη
505 Άγχιππος
506 Αγχιπύλη
507 Αγχίπυλος
508 Αγχιρόη
509 Αγχίροος
510 Αγχιρρόη
511 Αγχίση
512 Αγχίσης
513 Άγω
514 Αγωνίς
515 Άδα
516 Αδαία
517 Αδαίος
518 Αδαλβέρτη
519 Αδαλβέρτος
520 Αδάμ
523 Αδαμαντία
525 Αδαμάντιος
526 Αδάμας
527 Αδάματη
528 Αδάματος
529 Αδάμη
530 Αδαμνάνος
531 Άδας
532 Αδέας
533 Αδείμαντος
534 Αδελαΐς
535 Αδελφή
536 Αδελφός
537 Αἰδέσιος
538 Άδης
539 Αδιάντη
540 Αδιάτομος
541 Αδιατόριξ
542 Αδίστα
543 Αδίστας
544 Αδίτη
545 Αδμήτη
546 Άδμητος
547 Αδόλφος
548 Αδονάι
549 Αδράστεια
550 Άδραστος
551 Άδρησκος
552 Αδριανή
553 Αδριανός
554 Αδύτη
555 Αδώνια
556 Άδωνις
557 Αεθλία
558 Αέθλιος
559 Αειθάλα
560 Αειθαλάς
561 Αειμακάριστος
562 Αειμεσιτεύουσα
563 Αειμνήστη
564 Αείμνηστος
565 Αέλια
566 Αέλιος
567 Αελλήεις
568 Αελλοπόδης
569 Αελλόπους
570 Αελλώ
571 Αερία
572 Αερίας
573 Αερόπη
574 Αέροπος
575 Αετία
576 Αέτιος
578 Αζαΐς
579 Αζαρία
580 Αζαρίας
581 Αζάς
582 Αζάτ
583 Άζευς
584 Άζης
585 Αζώρ
586 Αηδόνιος
587 Αηδών
588 Αήτης
589 Αἰήτης
590 Άητωρ
591 Αητωραιακός
592 Αθάμας
593 Αθάμβιλος
594 Αθανάδα
595 Αθανάδας
596 Αθάνας
597 Αθανασία
598 Αθανάσιος
599 Αθάνατος
600 Αθεόνα
601 Αθέρας
602 Αἰθερία
603 Αἰθέριος
604 Αθηδάρας
605 Αθηνά
606 Αθηναγόρα
607 Αθηναγόρας
608 Αθήναιος
609 Αθήνη
610 Αθήνιππος
611 Αθηνίς
612 Αθηνίων
613 Αθηνιώτισσα
614 Αθηνογένεια
615 Αθηνογένης
616 Αθηνοδώρα
617 Αθηνόδωρος
618 Αθηνοκλής
619 Αθηνόκριτος
620 Αθηνώ
621 Αθλημένης
622 Αἰθάλης
623 Αθλίας
624 Αθορ
625 Αθοσίων
626 Αἴθρα
627 Αθρέ
628 Άθως
629 Αία
630 Αιάκη
631 Αιακός
632 Αιανός
633 Αίας
634 Αιγαία
635 Αιγαίων
636 Αιγέα
637 Αιγείδας
638 Αίγειρος
639 Αιγέστη
640 Αιγέστης
641 Αιγεύς
642 Αιγεωνέας
643 Αίγη
644 Αιγιάλεια
645 Αιγιαλεύς
646 Αιγίας
647 Αιγίδα
648 Αιγίδας
649 Αίγιλος
650 Αιγίμιος
651 Αίγινα
653 Αίγινος
654 Αίγιος
655 Αιγίσθη
656 Αίγισθος
657 Αιγιστέας
658 Αίγιστος
659 Αιγίων
660 Αίγλη
661 Αίγλων
662 Αιγυπτία
663 Αιγύπτιος
664 Αίγυπτος
665 Αίγων
666 Αϊδανή
667 Αϊδανός
668 Αιδεσία
669 Αιδέσιος
671 Άιδης
672 Αιδός
673 Αιδώ
674 Αϊδωνεύς
675 Αιήτη
676 Αιήτης
677 Αιθαλίδης
678 Αίθαν
679 Αιθερία
680 Αίθη
681 Αιθήρ
682 Αιθήρη
683 Αιθίδας
684 Αίθικος
685 Αιθίλλα
686 Αιθιόλας
687 Αιθιοπίς
688 Αιθίων
689 Αίθλιος
690 Αίθος
691 Αιθούσα
692 Αιθούσιος
693 Αίθρα
694 Αιθύλλα
695 Αίθων
696 Αίθωνας
697 Αικατερίνη
700 Αικατερίνος
701 Αιλία
702 Αίλιος
703 Άιμαν
704 Αιματούσα
705 Αιμίαλου
706 Αιμιλένια
707 Αιμιλένια
708 Αιμιλία
709 Αιμιλίνα
710 Αιμίλιος
711 Άιμον
712 Αιμόνιος
713 Αίμος
714 Αίμουσα
715 Αίμων
716 Αιναρέτη
717 Αινέας
718 Αινεία
719 Αινείας
720 Αίνειος
721 Αινεσίδημος
722 Αίνετος
723 Αινεύς
724 Αίνητος
725 Αινία
726 Αινιάδης
727 Αινίππη
728 Αινιώνη
729 Αινόμορος
730 Αϊνουρ
731 Άϊντα
732 Αίξων
733 Αιόλη
734 Αίολος
735 Αίπυτος
736 Αϊρένα
737 Αιρίν
738 Αιρκώτισσα
739 Αιρώ
740 Αίσακος
741 Αισανίας
742 Αίσαρα
743 Αισημίδα
744 Αισημίδας
745 Αίσηπα
746 Αίσηπος
747 Αισία
748 Αίσιμος
749 Αίσιος
750 Αίστυ
751 Αίστυ
752 Αισυήτη
753 Αισυήτης
754 Αίσυμνος
755 Αίσυπος
756 Αισχίνη
757 Αισχίνης
758 Αισχίων
759 Αισχρηίς
760 Αισχυλίδης
761 Αισχυλίς
762 Αισχύλος
763 Αίσων
764 Αισωπία
766 Αίσωψ
768 Άϊτα
769 Αίτνα
770 Αιτναίος
771 Αιτωλίς
772 Αιτωλός
773 Αιχμίουσα
774 Αιχμοκλής
775 Αιωπίς
776 Αιώρα
777 Ακαδημία
778 Ακάδημος
779 Ακαθή
780 Ακάθιστη
781 Ακάθιστος
782 Ακακαλλίς
783 Ακάκητος
784 Ακακία
785 Ακάκιος
787 Άκακος
788 Ακαλανθίς
789 Ακαλλαρίς
790 Ακάμα
791 Ακάμας
792 Ακανθίς
793 Άκανθος
794 Ακαρίων
795 Ακαρναν
796 Ακάστη
797 Άκαστος
798 Ακατάβλητη
799 Ακατάβλητος
800 Ακατάφλεκτη
801 Ακατάφλεκτος
802 Αἰκατερίνη
803 Ακελδαμά
804 Ακέλεια
805 Άκελος
806 Ακεσάνδρα
807 Ακέσανδρος
808 Ακεσίας
809 Ακεσίδας
810 Ακεσίλαος
811 Ακεσίλας
812 Ακεσίμβροτος
813 Άκεσις
814 Ακέστης
815 Ακεστόδωρος
816 Ακέστωρ
817 Ακεψεή
818 Ακεψεής
819 Ακεψιμά
820 Ακεψιμάς
821 Ακήραση
822 Ακήρατος
823 Αἰάκης
824 Άκης
825 Ακίνδυνη
826 Ακίνδυνος
827 Άκις
828 Ακκαλίς
829 Ακκώ
830 Ακματίδα
831 Ακματίδας
832 Ακμή
833 Ακμονίδας
834 Άκμουσα
835 Άκμων
836 Ακολουθία
837 Ακόλουθος
838 Ακοντεύς
839 Ακόπ
840 Ακουμενός
841 Ακουσιλάδας
842 Ακουσίλαος
843 Ακούτιος
844 Ακραγαντίνος
845 Ακράγας
846 Ακραία
847 Άκρατος
848 Ακρίας
849 Ακρίβη
850 Ακρίβος
851 Ακρίσιος
852 Ακρίτα
853 Ακρίτας
854 Ακρόκομος
855 Ακρόνεος
856 Ακρότατος
857 Άκρων
858 Ακρωτηριανή
859 Ακταία
860 Ακταίος
861 Ακτίνας
862 Ακτίς
863 Άκτις
864 Ακτορίς
865 Άκτωρ
866 Ακύλα
867 Ακύλας
869 Αλαλά
870 Αλαλκομένης
871 Αλαμάνος
872 Άλαν
873 Αλάνα
874 Αλανιώτισσα
875 Αλαξάνδρα
876 Αλάσια
877 Αλάστωρ
878 Αλαφούζος
879 Αλβανή
880 Αλβανός
881 Αλβέρτα
882 Αλβέρτος
883 Αλβίνα
884 Αλβίνος
885 Αλεβίζος
886 Αλεβίων
887 Αλεγήνωρ
888 Αλεγρία
889 Αλέκα
890 Αλέκος
891 Αλεκτρυών
892 Αλέκτωρ
893 Αλεμίνα
894 Αλένα
895 Αλεξάγγελος
896 Αλεξάνδρα
897 Αλέξανδρος
900 Αλεξάνορας
901 Αλεξάνωρ
902 Αλέξαρχος
903 Αλεξία
904 Αλεξίβια
905 Αλεξίβιος
906 Αλεξίκακη
907 Αλεξίκακος
908 Αλεξικλής
909 Αλεξιμάχη
910 Αλεξίμαχος
911 Αλεξίνικος
912 Αλέξιος
913 Αλεξίππη
914 Αλέξιππος
915 Αλεξιρόη
916 Αλεξιώτισσα
917 Αλέξων
918 Αλεός
919 Αλεπινή
920 Αλεύας
921 Αλέχτορας
922 Αλήθεια
923 Αληθής
924 Αληκτώ
925 Αλήσιος
926 Αλήτη
927 Αλήτης
928 Αληυόνη
929 Αλθαία
930 Αλθαιμένης
931 Άλθηπος
932 Αλία
933 Αλίαρτος
934 Αλίας
935 Αλίη
936 Αλιθέρση
937 Αλιθέρσης
938 Αλίκη
939 Άλικος
940 Αλιμήδη
941 Αλιμήδης
942 Αλίντα
943 Άλιος
944 Αλίοχος
945 Άλις
946 Αλίσα
947 Άλισον
948 Αλιφηραία
949 Αλίφηρας
950 Αλκαθόη
951 Αλκάθοος
952 Αλκαία
953 Αλκαινέτος
954 Αλκαίος
955 Αλκαμένη
956 Αλκαμένης
957 Αλκάνδρη
958 Άλκανδρος
959 Αλκάντρα
960 Αλκάνωρ
961 Αλκείδης
962 Αλκέτας
963 Άλκη
964 Αλκήνωρ
965 Άλκης
966 Άλκηστις
967 Αλκίας
968 Αλκιβία
969 Αλκιβιάδη
970 Αλκιβιάδης
971 Αλκίβιος
972 Αλκιδάμας
973 Αλκίδας
974 Αλκιδίκη
975 Αλκιθόη
976 Αλκιμάχη
977 Αλκίμαχος
978 Αλκιμέδη
979 Αλκιμέδων
980 Αλκιμένης
981 Αλκιμήδη
982 Αλκιμήδης
983 Άλκιμος
984 Αλκινάδας
985 Αλκινόη
986 Αλκίνοος
987 Αλκίππη
989 Άλκιππος
990 Αλκίς
991 Αλκισθένης
992 Αλκίσων
993 Αλκίφρουσα
994 Αλκίφρων
995 Αλκμήνη
996 Αλκμήνης
997 Αλκυονεύς
998 Αλκυών
999 Άλκων
1000 Άλκωνας
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία