Εορτές 5 Φεβρουαρίου: Αγία Αγάθη Άγιος Βοδοάλδος Βοδοάλδη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Σάββας ἐκ Σικελίας Αγία Αδελαΐδα του Γκέντλντερς 'Αγιος Αντώνιος ο Αθηναίος Όσιος Θεοδόσιος ὁ ἐξ Ἀντιοχείας Όσιος Θεοδόσιος εκ Ρωσίας Όσιος Πολύευκτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Boris
21 Brescal
22 Cedd
23 Colm
24 Colman
25 Cormac
26 Cumennea
27 Eadfrith
28 Eithne
29 Ermenilda
30 Ernan
31 Etheldreda
32 Eύαρδις
33 Felgila
34 Fergus
35 Findlugan
36 Fintan
37 Gerebernus
38 Gudwall
39 Gwenagwy
40 Heiu
41 Hereswitha
42 Maelruba
43 Medan
44 Modwena
45 Moluag
46 Nαΐς
47 Quintianus
48 Rastanus
49 Sagine
50 Secardos
51 Sexburga
52 Swithn
53 Talida
54 Tanco
55 Telga
56 Theodemir
57 Tillo
58 Torello
59 Tressan
60 Ugolino
61 Ursmar
62 Ursus
63 Vaga
64 Vedast
65 Verocianus
66 Victurus
67 Vitalis
68 Vouga
69 Vulphy
70 Waccar
71 Waldalenus
72 Wetukis
73 Wilgefortis
74 Willibald
75 Wivina
76 Wulfstan
77 Wulmar
78 Wulsin
79 Yostima
80 Zerjacob
81 zxy Ιόλας
82 Αάαρκος
83 Αάαρκος
84 Αάατος
85 Αάβακτος
86 Αἰακὸς
87 Αἰαντίδης
88 Αἰαντόδωρος
89 Ααρασσός
90 Ααρδαῒς
91 Ααρών
93 Αἲας
94 Αασίφορος
95 Αάσπετος
96 Άαστος
97 Αάσχετος
98 Άβα
99 Άβαβα
100 Άβαβος
101 Αβαδδώσσα
102 Αβάδνη
103 Αβάδνης
104 Αβαεοδώρα
105 Αβαεόδωρος
106 Αβαζία ή Αβασγία
107 Αβάζιος
108 Αβαζίουσα
109 Αβάη
110 Αβαθμίδωτος
111 Αβαθμολόγητος
112 Αβαία
113 Αβαιοδόρα
114 Αβαιόδορος
115 Αβαιόδωρ
116 Αβαιοδώρα
117 Αβαιόδωρος
118 Αβαιοκρίτη
119 Αβαιόκριτος
120 Αβαίος
121 Αβαίστα
122 Αβαίστας
123 Αβάκ
124 Αβάκαινα
125 Αβάκαινας
126 Αβάκεια
127 Αβακένα
128 Αβακένας
129 Αβακής
130 Αβακούμ
131 Αβακουμία
132 Άβακτη
133 Άβακτος
134 Αβαλόνιος
135 Αβάμμουσα
136 Αβάμμων
137 Αβανθία
138 Αβάνθιος
139 Αβανθίς
140 Αβαντία καί Αμαντία
141 Αβαντιάδη
142 Αβαντιάδης
143 Αβαντιάς
144 Αβαντίδας
145 Αβαντίδη
146 Αβαντίδης
147 Αβαντίς
148 Αβαρβαρέη
149 Αβαρβαρέης
150 Αβάρβαρη
151 Αβάρβαρος
152 Αβαρη
153 Αβαρης
154 Αβαρίνη
155 Αβαρίνος
156 Άβαρις
157 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
158 Άβαρνος
159 Άβαρτη
160 Άβαρτος
161 Άβας
162 Αβάσγιος
163 Αβάσιτη
164 Αβάσιτος
165 Αβασκάντη
166 Αβασκάντιλλα
167 Αβασκάντιλλος
168 Αβασκαντος
169 Αββαδών
170 Αββαδώσα
171 Αββαία
172 Αββάς
173 Άβγαρ
174 Αβδαίος
175 Αβδάραξος
176 Άβδηρα
177 Άβδηρος
178 Άβδης
179 Αβδιήλ
180 Αβδιηλία
181 Αβδιού
183 Αβειρὼν
184 Αβειρών
185 Άβελ
186 Αβελάρδος
187 Αβελβούλ
188 Αβεντίνος
189 Αβερκία
190 Αβέρκιος
191 Αβερρόη
192 Αβερρόης
193 Αβέρωφ
194 Αβεσσαλώμ
195 Αβήπας
196 Αβησσυνία
197 Αβιά
198 Αβία
199 Αβιάδ
200 Αβιάθα
201 Αβιάθαρ
202 Αβιανία
203 Αβιανία
204 Αβιάνιος
205 Αβιανός
206 Αβίαντη
207 Αβίας
208 Αβίατη
209 Αβίατος
210 Άβιβα
211 Άβιβος
212 Αβιλλία
213 Αβίλλιος
214 Αβιμελιχίς
215 Αβιμέλιχος
216 Αβινιόν
217 Άβιος
218 Αβιούδ
219 Αβλαβία
220 Αβλάβιος
221 Αβλαβίων
222 Άβληρα
223 Άβληρος
224 Αβουδίμη
225 Αβούδιμος
226 Αβουναία
227 Αβουρνιά
228 Άβους
229 Άβρα
230 Αβραάμ
234 Αβρααμία
235 Αβραγόρα
236 Άβραμ
237 Άβραξ
238 Αβραστης
239 Άβραχας
240 Αβρέας
241 Αβρετία
242 Αβρέτιος
243 Αβρικία
244 Αβρίκιος
245 Αβρίππη
246 Άβριππος
247 Αβροκόμας
248 Αβρόλας
249 Αβρονίκη
250 Αβρόντιον
251 Αβροσύνη
252 Αβροτέλεια
253 Αβροτέλειος
254 Αβρότονον
255 Αβρυλλίς
256 Άβρων
257 Αβρωνίς
258 Αβρωνυχίς
259 Αβρώνυχος
260 Αβρώτη
261 Άβρωτος
262 Άβυδη
263 Άβυδος
264 Αβώ
265 Αγάβη
266 Άγαβος
267 Αγαθαγγέλα
268 Αγαθάγγελος
269 Αγαθάγητη
270 Αγαθάγητος
271 Αγαθαρχίς
272 Αγάθαρχος
273 Αγαθάγητος
274 Αγάθη
275 Αγαθημερίς
276 Αγαθήμερος
277 Αγαθίνος
278 Αγαθίππη
279 Αγάθιππος
280 Αγαθόβουλη
281 Αγαθόβουλος
282 Αγαθοδαίμουσα
283 Αγαθοδαίμων
284 Αγαθοδώρα
285 Αγαθόδωρος
286 Αγαθοκλέας
287 Αγαθόκλεια
288 Αγαθονίκη
289 Αγαθονίκης
290 Αγαθοπόδη
291 Αγαθόπους
292 Αγαθοσθένη
293 Αγαθοσθένης
294 Αγαθόστρατος
295 Αγαθότυχος
296 Αγάθυλλος
297 Αγάθυρνα
298 Αγάθυρνος
299 Αγαθύρση
300 Αγάθυρσος
301 Αγάθων
302 Αγαθωνία
303 Αγαθωνύμη
304 Αγαθώνυμος
305 Αγαίος
306 Αγακλέης
307 Αγάκλεια
308 Αγάκλυτος
309 Αγαλιανός
310 Αγαλλία
311 Αγαλλίας
312 Αγαμεμνονίδη
313 Αγαμέμνων
314 Αγαμηδίδας
315 Αγαμήδη
316 Αγαμήδης
317 Αγαμηδίδα
318 Αγαμηδίδας
319 Αγαμήθη
320 Αγαμήθης
321 Αγανίκη
322 Αγανίππη
323 Αγανός
324 Αγαπαίος
325 Αγάπη
326 Αγαπήνωρ
327 Αγαπηνωρίς
328 Αγαπητή
329 Αγαπητός
330 Αγάπιος
331 Αγαπτολέμα
332 Αγαπτόλεμος
333 Αγαρίστη
334 Αγασθένης
335 Αγασίας
336 Αγασίκλεια
337 Αγασικλής
338 Αγασικράτης
339 Αγασιμένης
340 Αγάσιμος
341 Αγασίππη
342 Αγάσιππος
343 Αγασσαμενός
344 Αγάστροφος
345 Αγαύη
346 Αγαυός
347 Αγγέλα
348 Αγγελαρία
349 Αγγελάριος
350 Αγγελία
351 Αγγέλιδα
352 Αγγελική
353 Αγγελικός
354 Αγγελίνα
355 Αγγελίνος
356 Αγγελίων
357 Άγγελος
358 Αγγενίδας
359 Αγγερούλα
360 Αγγερούλης
361 Αγγίας
363 Αγγλία
364 Αγέας
365 Αἰγέας
366 Αγελάδα
367 Αγελάδας
368 Αγελαϊς
369 Αγέλαος
370 Αγέλας
371 Αγελέα
372 Αγέλεως
373 Άγελος
374 Αγέλοχος
375 Αγεμάχη
376 Αγέμαχος
377 Αγέρωχη
378 Αγέρωχος
379 Αἰγεὺς
380 Αγεστράτη
381 Αγέστρατος
382 Αγεύουσα
383 Αγεύς
384 Αγεχόρη
385 Αγέχορος
386 Αγήμων
387 Αγήνωρ
388 Αγηνωρίς
389 Αγησάνδρα
390 Αγήσανδρος
391 Αγήσαρχος
392 Αγησίας
393 Αγησιδάμας
394 Αγησίδαμος
395 Αγησίλαος
396 Αγησιλεία
397 Αγησιλοχίς
398 Αγησίλοχος
399 Αγησίμαδος
400 Αγησιμάχη
401 Αγησίμαχος
402 Αγησίμβροτος
403 Αγησινόη
404 Αγησίνοος
405 Αγησίπολις
406 Αγησίππη
407 Αγήσιππος
408 Αγησιστράτη
409 Αγησίστρατος
410 Αγησίχαρις
411 Αγησιχόρη
412 Αγησίχορος
413 Αγήτας
414 Άγητος
415 Αγήτως
416 Αγίας
417 Αγιάσσου
418 Αγιάτις
419 Αγιδώς
420 Αἰγιμιὸς
421 Αγιοδεκτινή
422 Αγιοηλιώτισσα
423 Αγιολούσαινα
424 Αγιούλα
425 Αγιούπα
426 Αγίππη
427 Άγιππος
428 Άγις
429 Αἲγισθος
430 Αγίων
431 Αγίων Πάντων
432 Αγκαία
433 Αγκαίος
434 Αγκύορας
435 Αγκύωε
436 Αγλαΐα
437 Αγλάιος
438 Αγλαοκρέων
439 Αγλαονίκη
440 Αγλαόπη
442 Αγλαόπης
443 Αγλαοσθένης
444 Αγλαόφαμος
445 Αγλαοφήμη
446 Αγλαοφών
447 Άγλαυρος
448 Αἴγλη
449 Αγναγόρα
450 Άγναπτος
451 Αγνή
453 Αγνίππη
454 Άγνιππος
455 Αγνόδημος
456 Αγνοδίκη
457 Αγνόδικος
458 Αγνόδωρος
459 Αγνόθεμις
460 Αγνόκλεια
461 Αγνοκλής
462 Αγνός
463 Αγνόφιλος
464 Αγνωνίδης
465 Αγονέας
466 Αγορακλής
467 Αγορακρίτη
468 Αγοράκριτος
469 Αγοράναξ
470 Αγοράστη
471 Αγόραστος
472 Αγόρατος
473 Αγορή
474 Αγορίτσα
475 Αγραία
476 Αγράμπελη
477 Άγραυλος
478 Αγράφω
479 Αγρεύουσα
480 Αγρεύς
481 Αγρία
482 Αγριδιώτισσα
483 Αγριλιώτισσα
484 Αγριόπη
485 Αγρίοπος
486 Άγριος
487 Αγρίππα
488 Αγρίππας
489 Αγριώνιος
490 Αγροιώ
491 Αγροτέρα
492 Αγρυπνία
493 Άγρων
494 Αγυάη
495 Αγύλαιος
496 Αγύριος
497 Αγύρριος
498 Αγχιάλη
499 Αγχίαλος
500 Αγχιμάχη
501 Αγχίμαχος
502 Αγχίμολη
503 Αγχίμολος
504 Αγχινόη
505 Άγχιος
506 Αγχίππη
507 Άγχιππος
508 Αγχιπύλη
509 Αγχίπυλος
510 Αγχιρόη
511 Αγχίροος
512 Αγχιρρόη
513 Αγχίση
514 Αγχίσης
515 Άγω
516 Αγώνιππος
517 Αγωνίς
518 Άδα
519 Αδαία
520 Αδαίος
521 Αδαλβέρτη
522 Αδαλβέρτος
523 Αδάμ
526 Αδαμαντία
528 Αδαμάντιος
529 Αδάμας
530 Αδάματη
531 Αδάματος
532 Αδάμη
533 Αδαμνάνος
534 Άδας
535 Αδέας
536 Αδείμαντος
537 Αδελαΐς
538 Αδελφή
539 Αδελφός
540 Αἰδέσιος
541 Άδης
542 Αδιάντη
543 Αδιάτομος
544 Αδιατόριξ
545 Αδίστα
546 Αδίστας
547 Αδίτη
548 Αδμήτη
549 Άδμητος
550 Αδόλφος
551 Αδονάι
552 Αδράστεια
553 Άδραστος
554 Άδρησκος
555 Αδριανή
556 Αδριανός
557 Αδύτη
558 Αδώνια
559 Άδωνις
560 Αεθλία
561 Αέθλιος
562 Αειθάλα
563 Αειθαλάς
564 Αειμακάριστος
565 Αειμεσιτεύουσα
566 Αειμνήστη
567 Αείμνηστος
568 Αέλια
569 Αέλιος
570 Αελλήεις
571 Αελλοπόδης
572 Αελλόπους
573 Αελλώ
574 Αερία
575 Αερίας
576 Αερόπη
577 Αέροπος
578 Αετία
579 Αέτιος
581 Αζαΐς
582 Αζαρία
583 Αζαρίας
584 Αζάς
585 Αζάτ
586 Άζευς
587 Άζης
588 Αζώρ
589 Αηδόνιος
590 Αηδών
591 Αήτης
592 Αἰήτης
593 Άητωρ
594 Αητωραιακός
595 Αθάμας
596 Αθάμβιλος
597 Αθανάδα
598 Αθανάδας
599 Αθάνας
600 Αθανασία
601 Αθανάσιος
602 Αθάνατος
603 Αθεόνα
604 Αθέρας
605 Αἰθερία
606 Αἰθέριος
607 Αθηδάρας
608 Αθηνά
609 Αθηναγόρα
610 Αθηναγόρας
611 Αθήναιος
612 Αθήνη
613 Αθήνιππος
614 Αθηνίς
615 Αθηνίων
616 Αθηνιώτισσα
617 Αθηνογένεια
618 Αθηνογένης
619 Αθηνοδώρα
620 Αθηνόδωρος
621 Αθηνοκλής
622 Αθηνόκριτος
623 Αθηνώ
624 Αθλημένης
625 Αἰθάλης
626 Αθλίας
627 Αθορ
628 Αθοσίων
629 Αἴθρα
630 Αθρέ
631 Άθως
632 Αία
633 Αιάκη
634 Αιακός
635 Αιανός
636 Αίας
637 Αιγαία
638 Αιγαίων
639 Αιγέα
640 Αιγείδας
641 Αίγειρος
642 Αιγέστη
643 Αιγέστης
644 Αιγεύς
645 Αιγεωνέας
646 Αίγη
647 Αιγιάλεια
648 Αιγιαλεύς
649 Αιγίας
650 Αιγίδα
651 Αιγίδας
652 Αίγιλος
653 Αιγίμιος
654 Αίγινα
656 Αίγινος
657 Αίγιος
658 Αιγίσθη
659 Αίγισθος
660 Αιγιστέας
661 Αίγιστος
662 Αιγίων
663 Αίγλη
664 Αίγλων
665 Αιγυπτία
666 Αιγύπτιος
667 Αίγυπτος
668 Αίγων
669 Αϊδανή
670 Αϊδανός
671 Αιδεσία
672 Αιδέσιος
674 Άιδης
675 Αιδός
676 Αιδώ
677 Αϊδωνεύς
678 Αιήτη
679 Αιήτης
680 Αιθαλίδης
681 Αίθαν
682 Αιθερία
683 Αίθη
684 Αιθήρ
685 Αιθήρη
686 Αιθίδας
687 Αίθικος
688 Αιθίλλα
689 Αιθιόλας
690 Αιθιοπίς
691 Αιθίων
692 Αίθλιος
693 Αίθος
694 Αιθούσα
695 Αιθούσιος
696 Αίθρα
697 Αιθύλλα
698 Αίθων
699 Αίθωνας
700 Αικατερίνη
703 Αικατερίνος
704 Αιλία
705 Αίλιος
706 Άιμαν
707 Αιματούσα
708 Αιμίαλου
709 Αιμιλένια
710 Αιμιλένια
711 Αιμιλία
712 Αιμιλίνα
713 Αιμίλιος
714 Άιμον
715 Αιμόνιος
716 Αίμος
717 Αίμουσα
718 Αίμων
719 Αιναρέτη
720 Αινέας
721 Αινεία
722 Αινείας
723 Αίνειος
724 Αινεσίδημος
725 Αίνετος
726 Αινεύς
727 Αίνητος
728 Αινία
729 Αινιάδης
730 Αινίππη
731 Αινιώνη
732 Αινόμορος
733 Αϊνουρ
734 Άϊντα
735 Αίξων
736 Αιόλη
737 Αίολος
738 Αίπυτος
739 Αϊρένα
740 Αιρίν
741 Αιρκώτισσα
742 Αιρώ
743 Αίσακος
744 Αισανίας
745 Αίσαρα
746 Αισημίδα
747 Αισημίδας
748 Αίσηπα
749 Αίσηπος
750 Αισία
751 Αίσιμος
752 Αίσιος
753 Αίστυ
754 Αίστυ
755 Αισυήτη
756 Αισυήτης
757 Αίσυμνος
758 Αίσυπος
759 Αισχίνη
760 Αισχίνης
761 Αισχίων
762 Αισχρηίς
763 Αισχυλίδης
764 Αισχυλίς
765 Αισχύλος
766 Αίσων
767 Αισωπία
769 Αίσωψ
771 Άϊτα
772 Αίτνα
773 Αιτναίος
774 Αιτωλίς
775 Αιτωλός
776 Αιχμίουσα
777 Αιχμοκλής
778 Αιωπίς
779 Αιώρα
780 Ακαδημία
781 Ακάδημος
782 Ακαθή
783 Ακάθιστη
784 Ακάθιστος
785 Ακακαλλίς
786 Ακάκητος
787 Ακακία
788 Ακάκιος
790 Άκακος
791 Ακαλανθίς
792 Ακαλλαρίς
793 Ακάμα
794 Ακάμας
795 Ακανθίς
796 Άκανθος
797 Ακαρίων
798 Ακαρναν
799 Ακάστη
800 Άκαστος
801 Ακατάβλητη
802 Ακατάβλητος
803 Ακατάφλεκτη
804 Ακατάφλεκτος
805 Αἰκατερίνη
806 Ακελδαμά
807 Ακέλεια
808 Άκελος
809 Ακεσάνδρα
810 Ακέσανδρος
811 Ακεσίας
812 Ακεσίδας
813 Ακεσίλαος
814 Ακεσίλας
815 Ακεσίμβροτος
816 Άκεσις
817 Ακέστης
818 Ακεστόδωρος
819 Ακέστωρ
820 Ακεψεή
821 Ακεψεής
822 Ακεψιμά
823 Ακεψιμάς
824 Ακήραση
825 Ακήρατος
826 Αἰάκης
827 Άκης
828 Ακίνδυνη
829 Ακίνδυνος
830 Άκις
831 Ακκαλίς
832 Ακκώ
833 Ακματίδα
834 Ακματίδας
835 Ακμή
836 Ακμονίδας
837 Άκμουσα
838 Άκμων
839 Ακολουθία
840 Ακόλουθος
841 Ακοντεύς
842 Ακόπ
843 Ακουμενός
844 Ακουσιλάδας
845 Ακουσίλαος
846 Ακούτιος
847 Ακραγαντίνος
848 Ακράγας
849 Ακραία
850 Άκρατος
851 Ακρίας
852 Ακρίβη
853 Ακρίβος
854 Ακρίσιος
855 Ακρίτα
856 Ακρίτας
857 Ακρόκομος
858 Ακρόνεος
859 Ακρότατος
860 Άκρων
861 Ακρωτηριανή
862 Ακταία
863 Ακταίος
864 Ακτίνας
865 Ακτίς
866 Άκτις
867 Ακτορίς
868 Άκτωρ
869 Ακύλα
870 Ακύλας
872 Αλαλά
873 Αλαλκομένης
874 Αλαμάνος
875 Άλαν
876 Αλάνα
877 Αλανιώτισσα
878 Αλαξάνδρα
879 Αλάσια
880 Αλάστωρ
881 Αλαφούζος
882 Αλβανή
883 Αλβανός
884 Αλβέρτα
885 Αλβέρτος
886 Αλβίνα
887 Αλβίνος
888 Αλεβίζος
889 Αλεβίων
890 Αλεγήνωρ
891 Αλεγρία
892 Αλέκα
893 Αλέκος
894 Αλεκτρυών
895 Αλέκτωρ
896 Αλεμίνα
897 Αλένα
898 Αλεξάγγελος
899 Αλεξάνδρα
900 Αλέξανδρος
903 Αλεξάνορας
904 Αλεξάνωρ
905 Αλέξαρχος
906 Αλεξία
907 Αλεξίβια
908 Αλεξίβιος
909 Αλεξίκακη
910 Αλεξίκακος
911 Αλεξικλής
912 Αλεξιμάχη
913 Αλεξίμαχος
914 Αλεξίνικος
915 Αλέξιος
916 Αλεξίππη
917 Αλέξιππος
918 Αλεξιρόη
919 Αλεξιώτισσα
920 Αλέξων
921 Αλεός
922 Αλεπινή
923 Αλεύας
924 Αλέχτορας
925 Αλήθεια
926 Αληθής
927 Αληκτώ
928 Αλήσιος
929 Αλήτη
930 Αλήτης
931 Αληυόνη
932 Αλθαία
933 Αλθαιμένης
934 Άλθηπος
935 Αλία
936 Αλίαρτος
937 Αλίας
938 Αλίη
939 Αλιθέρση
940 Αλιθέρσης
941 Αλίκη
942 Άλικος
943 Αλιμήδη
944 Αλιμήδης
945 Αλίντα
946 Άλιος
947 Αλίοχος
948 Άλις
949 Αλίσα
950 Άλισον
951 Αλιφηραία
952 Αλίφηρας
953 Αλκαθόη
954 Αλκάθοος
955 Αλκαία
956 Αλκαινέτος
957 Αλκαίος
958 Αλκαμένη
959 Αλκαμένης
960 Αλκάνδρη
961 Άλκανδρος
962 Αλκάντρα
963 Αλκάνωρ
964 Αλκείδης
965 Αλκέτας
966 Άλκη
967 Αλκήνωρ
968 Άλκης
969 Άλκηστις
970 Αλκίας
971 Αλκιβία
972 Αλκιβιάδη
973 Αλκιβιάδης
974 Αλκίβιος
975 Αλκιδάμας
976 Αλκίδας
977 Αλκιδίκη
978 Αλκιθόη
979 Αλκιμάχη
980 Αλκίμαχος
981 Αλκιμέδη
982 Αλκιμέδων
983 Αλκιμένης
984 Αλκιμήδη
985 Αλκιμήδης
986 Άλκιμος
987 Αλκινάδας
988 Αλκινόη
989 Αλκίνοος
990 Αλκίππη
992 Άλκιππος
993 Αλκίς
994 Αλκισθένης
995 Αλκίσων
996 Αλκίφρουσα
997 Αλκίφρων
998 Αλκμήνη
999 Αλκμήνης
1000 Αλκυονεύς
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία