Εορτές 29 Νοεμβρίου: Άγιος Παράμονος Άγιος Φαίδρος Άγιος Φιλούμενος Όσιος Παγκόσμιος Όσιος Πιτυρούν Παγκοσμία Παραμονή Πιτυρία Φαίδρα Φιλουμένη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Βρενδανός του Μπιρ Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Κορίνθου Άγιος Ιωάννης ο Ιερομάρτυρας, «ὁ ἐν Περσίδι» Άγιος Ουρβανός επίσκοπος Μακεδονίας Όσιος Μάρκος Όσιος Νεκτάριος «ἐπίσκοπος ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Brescal
21 Cedd
22 Colm
23 Colman
24 Cormac
25 Cumennea
26 Eadfrith
27 Eithne
28 Ermenilda
29 Eύαρδις
30 Felgila
31 Fergus
32 Findlugan
33 Fintan
34 Gerebernus
35 Gudwall
36 Gwenagwy
37 Heiu
38 Hereswitha
39 Maelruba
40 Medan
41 Moluag
42 Nαΐς
43 Quintianus
44 Rastanus
45 Secardos
46 Sexburga
47 Swithn
48 Talida
49 Tanco
50 Telga
51 Tillo
52 Torello
53 Tressan
54 Ugolino
55 Ursmar
56 Ursus
57 Vaga
58 Vedast
59 Verocianus
60 Victurus
61 Vitalis
62 Vulphy
63 Waccar
64 Waldalenus
65 Wetukis
66 Wilgefortis
67 Willibald
68 Wivina
69 Wulfstan
70 Wulmar
71 Wulsin
72 Yostima
73 Zerjacob
74 Αάαρκος
75 Αάαρκος
76 Αάατος
77 Αάβακτος
78 Αἰακὸς
79 Αἰαντίδης
80 Αἰαντόδωρος
81 Ααρασσός
82 Ααρδαῒς
83 Ααρών
85 Αἲας
86 Αασίφορος
87 Αάσπετος
88 Άαστος
89 Αάσχετος
90 Άβα
91 Άβαβα
92 Άβαβος
93 Αβαδδώσσα
94 Αβάδνη
95 Αβάδνης
96 Αβαεοδώρα
97 Αβαεόδωρος
98 Αβαζία ή Αβασγία
99 Αβάζιος
100 Αβαζίουσα
101 Αβάη
102 Αβαθμίδωτος
103 Αβαθμολόγητος
104 Αβαία
105 Αβαιοδόρα
106 Αβαιόδορος
107 Αβαιόδωρ
108 Αβαιοδώρα
109 Αβαιόδωρος
110 Αβαιοκρίτη
111 Αβαιόκριτος
112 Αβαίος
113 Αβαίστα
114 Αβαίστας
115 Αβάκ
116 Αβάκαινα
117 Αβάκαινας
118 Αβάκεια
119 Αβακένα
120 Αβακένας
121 Αβακής
122 Αβακούμ
123 Αβακουμία
124 Άβακτη
125 Άβακτος
126 Αβαλόνιος
127 Αβάμμουσα
128 Αβάμμων
129 Αβάνθιος
130 Αβανθίς
131 Αβαντία καί Αμαντία
132 Αβαντιάδη
133 Αβαντιάδης
134 Αβαντιάς
135 Αβαντίδας
136 Αβαντίδη
137 Αβαντίδης
138 Αβαντίς
139 Αβαρβαρέη
140 Αβαρβαρέης
141 Αβάρβαρη
142 Αβάρβαρος
143 Αβαρη
144 Αβαρης
145 Αβαρίνη
146 Αβαρίνος
147 Άβαρις
148 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
149 Άβαρνος
150 Άβαρτη
151 Άβαρτος
152 Άβας
153 Αβάσγιος
154 Αβάσιτη
155 Αβάσιτος
156 Αβασκάντη
157 Αβασκάντιλλα
158 Αβασκάντιλλος
159 Αβάσκαντος
160 Αββαδών
161 Αββαδώσα
162 Αββαία
163 Αββάς
164 Άβγαρ
165 Αβδαίος
166 Αβδάραξος
167 Άβδηρα
168 Άβδηρος
169 Άβδης
170 Αβδιήλ
171 Αβδιηλία
172 Αβδιού
174 Αβειρὼν
175 Αβειρών
176 Άβελ
177 Αβελάρδος
178 Αβελβούλ
179 Αβεντίνος
180 Αβερκία
181 Αβέρκιος
182 Αβερρόη
183 Αβερρόης
184 Αβέρωφ
185 Αβεσσαλώμ
186 Αβήπας
187 Αβησσυνία
188 Αβιά
189 Αβία
190 Αβιάδ
191 Αβιάθα
192 Αβιάθαρ
193 Αβιανία
194 Αβιανία
195 Αβιάνιος
196 Αβιανός
197 Αβίαντη
198 Αβίας
199 Αβίατη
200 Αβίατος
201 Άβιβα
202 Άβιβος
203 Αβιλλία
204 Αβίλλιος
205 Αβιμελιχίς
206 Αβιμέλιχος
207 Αβινιόν
208 Άβιος
209 Αβιούδ
210 Αβλαβία
211 Αβλάβιος
212 Αβλαβίων
213 Άβληρα
214 Άβληρος
215 Αβουδίμη
216 Αβούδιμος
217 Αβουναία
218 Αβουρνιά
219 Άβους
220 Άβρα
221 Αβραάμ
225 Αβρααμία
226 Αβραγόρα
227 Άβραμ
228 Άβραξ
229 Αβραστης
230 Άβραχας
231 Αβρέας
232 Αβρετία
233 Αβρέτιος
234 Αβρικία
235 Αβρίκιος
236 Αβρίππη
237 Άβριππος
238 Αβροκόμας
239 Αβροκόμη
240 Αβρόλας
241 Αβρονίκη
242 Αβρόντιον
243 Αβροπέδιλη
244 Αβροπέδιλος
245 Αβροσύνη
246 Αβροτέλεια
247 Αβροτέλειος
248 Αβρότονον
249 Αβρυλλίς
250 Άβρων
251 Αβρωνίς
252 Αβρωνυχίς
253 Αβρώνυχος
254 Αβρώτη
255 Άβρωτος
256 Άβυδη
257 Άβυδος
258 Αβώ
259 Αγάβη
260 Άγαβος
261 Αγαθαγγέλα
262 Αγαθάγγελος
263 Αγαθάγητη
264 Αγαθάγητος
265 Αγαθαρχίς
266 Αγάθαρχος
267 Αγαθάγητος
268 Αγάθη
269 Αγαθημερίς
270 Αγαθήμερος
271 Αγαθίνος
272 Αγαθίππη
273 Αγάθιππος
274 Αγαθόβουλη
275 Αγαθόβουλος
276 Αγαθοδαίμουσα
277 Αγαθοδαίμων
278 Αγαθοδώρα
279 Αγαθόδωρος
280 Αγαθοκλέας
281 Αγαθόκλεια
282 Αγαθονίκη
283 Αγαθονίκης
284 Αγαθοπόδη
285 Αγαθόπους
286 Αγαθοσθένη
287 Αγαθοσθένης
288 Αγαθόστρατος
289 Αγαθότυχος
290 Αγάθυλλος
291 Αγάθυρνα
292 Αγάθυρνος
293 Αγαθύρση
294 Αγάθυρσος
295 Αγάθων
296 Αγαθωνία
297 Αγαθωνύμη
298 Αγαθώνυμος
299 Αγαίος
300 Αγακλέης
301 Αγάκλεια
302 Αγάκλυτος
303 Αγαλιανός
304 Αγαλλία
305 Αγαλλίας
306 Αγαμεμνονίδη
307 Αγαμέμνων
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήδη
310 Αγαμήδης
311 Αγαμηδίδα
312 Αγαμηδίδας
313 Αγαμήθη
314 Αγαμήθης
315 Αγανίκη
316 Αγανίππη
317 Αγανός
318 Αγαπαία
319 Αγαπαίος
320 Αγάπη
321 Αγαπήνωρ
322 Αγαπηνωρίς
323 Αγάπης
324 Αγαπητή
325 Αγαπητός
326 Αγαπτολέμα
327 Αγαπτόλεμος
328 Αγαρίστη
329 Αγασθένη
330 Αγασθένης
331 Αγασίας
332 Αγασίκλεια
333 Αγασικλής
334 Αγασικράτης
335 Αγασιμένης
336 Αγάσιμος
337 Αγασίππη
338 Αγάσιππος
339 Αγασσαμενός
340 Αγαστοφάνη
341 Αγαστοφάνης
342 Αγάστροφη
343 Αγάστροφος
344 Αγαύη
345 Αγαυός
346 Αγαφάντη
347 Αγάφαντος
348 Αγγέλα
349 Αγγελία
350 Αγγέλιδα
351 Αγγελική
352 Αγγελικός
353 Αγγελίνα
354 Αγγελίνος
355 Αγγελίων
356 Άγγελος
357 Αγγενίδας
358 Αγγερούλα
359 Αγγερούλης
360 Αγγίας
362 Αγγλία
363 Αγέα
364 Αγέας
365 Αἰγέας
366 Αγελάδα
367 Αγελάδας
368 Αγελαϊς
369 Αγέλαος
370 Αγέλας
371 Αγελέα
372 Αγέλεως
373 Άγελος
374 Αγέλοχος
375 Αγεμάχη
376 Αγέμαχος
377 Αγεπόλεια
378 Αγέπολις
379 Αγέρωχη
380 Αγέρωχος
381 Αἰγεὺς
382 Αγεσιμβροτίς
383 Αγεσίμβροτος
384 Αγεστράτη
385 Αγέστρατος
386 Αγεύουσα
387 Αγεύς
388 Αγεχόρη
389 Αγέχορος
390 Αγήμων
391 Αγήνωρ
392 Αγηνωρίς
393 Αγησάνδρα
394 Αγήσανδρος
395 Αγήσαρχος
396 Αγησίας
397 Αγησιδάμας
398 Αγησίδαμος
399 Αγησίλαος
400 Αγησιλεία
401 Αγησιλοχίς
402 Αγησίλοχος
403 Αγησίμαδος
404 Αγησιμάχη
405 Αγησίμαχος
406 Αγησίμβροτος
407 Αγησινόη
408 Αγησίνοος
409 Αγησίπολις
410 Αγησίππη
411 Αγήσιππος
412 Αγησιστράτη
413 Αγησίστρατος
414 Αγησίχαρις
415 Αγησιχόρη
416 Αγησίχορος
417 Αγήτας
418 Άγητος
419 Αγήτως
420 Αγία
421 Αγίας
422 Αγιάσσου
423 Αγιάτις
424 Αγιδώς
425 Αἰγιμιὸς
426 Αγιοδεκτινή
427 Αγιοηλιώτισσα
428 Αγιολούσαινα
429 Αγιούλα
430 Αγιούπα
431 Αγίππη
432 Άγιππος
433 Αγίς
434 Άγις
435 Αἲγισθος
436 Αγίων
437 Αγίων Πάντων
438 Αγκαία
439 Αγκαίος
440 Αγκύορας
441 Αγκύωε
442 Αγλαΐα
443 Αγλάιος
444 Αγλανθιώ
445 Αγλαοκρέων
446 Αγλαονίκη
447 Αγλαόπη
449 Αγλαόπης
450 Αγλαοσθένης
451 Αγλαόφαμος
452 Αγλαοφήμη
453 Αγλαοφών
454 Άγλαυρος
455 Αἴγλη
456 Αγλωκρίτη
457 Αγλώκριτος
458 Αγναγόρα
459 Άγναπτος
460 Αγνή
462 Αγνίππη
463 Άγνιππος
464 Αγνόδημος
465 Αγνοδίκη
466 Αγνόδικος
467 Αγνόδωρος
468 Αγνόθεμις
469 Αγνόκλεια
470 Αγνοκλής
471 Αγνός
472 Αγνόφιλος
473 Αγνωνίδης
474 Αγονέας
475 Αγοράκλεια
476 Αγορακλής
477 Αγορακρίτη
478 Αγοράκριτος
479 Αγοράναξ
480 Αγοράνασσα
481 Αγοράστη
482 Αγόραστος
483 Αγόρατος
484 Αγορή
485 Αγορίτσα
486 Αγραία
487 Αγράμπελη
488 Άγραυλος
489 Αγράφω
490 Αγρέα
491 Αγρεύς
492 Αγρία
493 Αγριδιώτισσα
494 Αγριλιώτισσα
495 Αγριόπη
496 Αγρίοπος
497 Άγριος
498 Αγρίππα
499 Αγρίππας
500 Αγριώνιος
501 Αγροιώ
502 Αγροτέρα
503 Αγρυπνία
504 Άγρων
505 Αγυάη
506 Αγύλαιος
507 Αγύριος
508 Αγύρριος
509 Αγχία
510 Αγχιάλη
511 Αγχίαλος
512 Αγχιβία
513 Αγχιθέα
514 Αγχίθεος
515 Αγχιμάχη
516 Αγχίμαχος
517 Αγχίμολη
518 Αγχίμολος
519 Αγχινόη
520 Άγχιος
521 Αγχίππη
522 Άγχιππος
523 Αγχιπύλη
524 Αγχίπυλος
525 Αγχιρόη
526 Αγχίροος
527 Αγχιρρόη
528 Αγχίση
529 Αγχίσης
531 Άγχουρα
532 Άγχουρος
533 Άγω
534 Αγώνιος
535 Αγωνίππη
536 Αγώνιππος
537 Αγωνίς
538 Άδα
539 Αδαία
540 Αδαίος
541 Αδαλβέρτη
542 Αδαλβέρτος
543 Αδάμ
546 Αδαμαντία
548 Αδαμάντιος
549 Αδάμας
550 Αδάματη
551 Αδάματος
552 Αδάμη
553 Αδαμνάνη
554 Αδαμνάνος
555 Άδας
556 Αδέας
557 Αδείμαντος
558 Αδελαΐς
559 Αδελφή
560 Αδελφός
561 Αἰδέσιος
562 Άδης
563 Αδηφαγία
564 Αδιάντη
565 Αδιάτομος
566 Αδιατόριξ
567 Αδίστα
568 Αδίστας
569 Αδίτη
570 Αδμήτη
571 Άδμητος
572 Αδόλφος
573 Αδονάι
574 Αδράστεια
575 Άδραστος
576 Αδριανή
577 Αδριανός
578 Αδύτη
579 Αδώνια
580 Άδωνις
581 Αεθλία
582 Αέθλιος
583 Αειθάλα
584 Αειθαλάς
585 Αειμακάριστος
586 Αειμεσιτεύουσα
587 Αειμνήστη
588 Αείμνηστος
589 Αέλια
590 Αέλιος
591 Αελλήεις
592 Αελλοπόδης
593 Αελλόπους
594 Αελλώ
595 Αερία
596 Αερίας
597 Αερόπη
598 Αέροπος
599 Αετία
600 Αέτιος
602 Αζαΐς
603 Αζαρία
604 Αζαρίας
605 Αζάς
606 Αζάτ
607 Αζείδα
608 Αζείδης
609 Άζευς
610 Αζήσιος
611 Αζώρ
612 Αηδόνιος
613 Αηδών
614 Αήτης
615 Αἰήτης
616 Άητωρ
617 Αητωραιακός
618 Αθάμας
619 Αθάμβουσα
620 Αθάμβων
621 Αθανάδα
622 Αθανάδας
623 Αθάνας
624 Αθανασία
625 Αθανάσιος
626 Αθάνατος
627 Αθεόνα
628 Αθέρας
629 Αἰθερία
630 Αἰθέριος
631 Αθηδάρα
632 Αθηδάρας
633 Αθηνά
634 Αθηναγόρα
635 Αθηναγόρας
636 Αθήναιος
637 Αθήνη
638 Αθήνιππος
639 Αθηνίς
640 Αθηνίων
641 Αθηνιώτισσα
642 Αθηνογένεια
643 Αθηνογένης
644 Αθηνοδώρα
645 Αθηνόδωρος
646 Αθηνοκλής
647 Αθηνόκριτος
648 Αθηνώ
649 Αθλημένης
650 Αἰθάλης
651 Αθλίας
652 Αθορ
653 Αθοσίων
654 Αἴθρα
655 Αθρέ
656 Αθώα
657 Αθώρηκτη
658 Αθώρηκτος
659 Άθως
660 Αία
661 Αιάκη
662 Αιανός
663 Αίας
664 Αίγαγρη
665 Αίγαγρος
666 Αιγαία
667 Αιγαίωρα
668 Αιγαίωρος
669 Αιγαλέα
670 Αιγάλεων
671 Αιγάστρη
672 Αίγαστρος
673 Αιγάτη
674 Αίγατος
675 Αίγειρος
676 Αιγέστη
677 Αιγέστης
678 Αιγεύς
679 Αιγεωνέας
680 Αιγιάλεια
681 Αιγιαλεύς
682 Αιγίας
683 Αιγίδα
684 Αιγίδας
685 Αίγιλος
686 Αιγίμιος
687 Αίγινα
689 Αίγινος
690 Αίγιος
691 Αιγίσθη
692 Αίγισθος
693 Αιγιστέας
694 Αίγιστος
695 Αιγίων
696 Αίγλη
697 Αίγλων
698 Αιγυπτία
699 Αιγύπτιος
700 Αίγυπτος
701 Αίγων
702 Αϊδανή
703 Αϊδανός
704 Αιδεσία
705 Αιδέσιος
707 Άιδης
708 Αιδός
709 Αιδώ
710 Αϊδωνεύς
711 Αιήτη
712 Αιήτης
713 Αιθάλη
714 Αιθάλης
715 Αίθαν
716 Αιθερία
717 Αιθήρ
718 Αιθίδας
719 Αίθικος
720 Αιθίλλα
721 Αιθιόλας
722 Αιθιοπίς
723 Αιθίων
724 Αίθλιος
725 Αίθος
726 Αιθούσα
727 Αιθούσιος
728 Αίθρα
729 Αιθύλλα
730 Αίθων
731 Αίθωνας
732 Αικατερίνη
735 Αικατερίνος
736 Αιλία
737 Αίλιος
738 Άιμαν
739 Αιμάνθη
740 Αιμάνθης
741 Αιματούσα
742 Αιμίαλου
743 Αιμιλένια
744 Αιμιλένια
745 Αιμιλία
746 Αιμιλίνα
747 Αιμίλιος
748 Άιμον
749 Αιμόνιος
750 Αίμος
751 Αίμουσα
752 Αίμων
753 Αιναρέτη
754 Αινέας
755 Αινεία
756 Αινείας
757 Αίνειος
758 Αινεσίδημος
759 Αίνετος
760 Αινεύς
761 Αίνητος
762 Αινία
763 Αινιάδης
764 Αινίππη
765 Αινιώνη
766 Αινόμορος
767 Αϊνουρ
768 Άϊντα
769 Αιξ
770 Αίξων
771 Αιόλη
772 Αίολος
773 Αίπυτος
774 Αϊρένα
775 Αιρίν
776 Αιρκώτισσα
777 Αιρώ
778 Αίσακος
779 Αισανίας
780 Αίσαρα
781 Αισημίδα
782 Αισημίδας
783 Αίσηπα
784 Αίσηπος
785 Αισία
786 Αίσιμος
787 Αίσιος
788 Αίστυ
789 Αίστυ
790 Αισυήτη
791 Αισυήτης
792 Αίσυμνος
793 Αίσυπος
794 Αισχίνη
795 Αισχίνης
796 Αισχίων
797 Αισχρηίς
798 Αισχυλίδης
799 Αισχυλίς
800 Αισχύλος
801 Αίσων
802 Αισωπία
804 Αίσωψ
807 Άϊτα
808 Αίτνα
809 Αιτναίος
810 Αιτωλίς
811 Αιτωλός
812 Αιχμίουσα
813 Αιχμοκλής
814 Αιωπίς
815 Αιώρα
816 Ακαδημία
817 Ακάδημος
818 Ακαθή
819 Ακάθιστη
820 Ακάθιστος
821 Ακακαλλίς
822 Ακάκητος
823 Ακακία
824 Ακάκιος
826 Άκακος
827 Ακαλανθίς
828 Ακάλανθος
829 Ακαλλαρίς
830 Ακάμα
831 Ακάμας
832 Ακανθίς
833 Άκανθος
834 Ακαρίων
835 Ακαρναν
836 Ακάστη
837 Άκαστος
838 Ακατάβλητη
839 Ακατάβλητος
840 Ακατάφλεκτη
841 Ακατάφλεκτος
842 Αἰκατερίνη
843 Ακελδαμά
844 Ακέλεια
845 Άκελος
846 Ακεσάνδρα
847 Ακέσανδρος
848 Ακεσίας
849 Ακεσίδας
850 Ακεσίλαος
851 Ακεσίλας
852 Ακεσίμβροτος
853 Άκεσις
854 Ακέστης
855 Ακεστόδωρος
856 Ακέστωρ
857 Ακεψεή
858 Ακεψεής
859 Ακεψιμά
860 Ακεψιμάς
861 Ακήραση
862 Ακήρατος
863 Αἰάκης
864 Άκης
865 Ακίνδυνη
866 Ακίνδυνος
867 Άκις
868 Ακκαλίς
869 Ακκώ
870 Ακματίδα
871 Ακματίδας
872 Ακμή
873 Ακμονίδας
874 Άκμουσα
875 Άκμων
876 Ακολουθία
877 Ακόλουθος
878 Ακοντεύς
879 Ακόπ
880 Ακουμενός
881 Ακουσιθέα
882 Ακουσίθεος
883 Ακουσιλάα
884 Ακουσίλαος
885 Ακουσιλόχεια
886 Ακουσίλοχος
887 Ακούτιος
888 Ακραγαντίνος
889 Ακράγας
890 Ακραία
891 Άκρατος
892 Ακρίας
893 Ακρίβη
894 Ακρίβος
895 Ακρίσιος
896 Ακρίτα
897 Ακρίτας
898 Ακρόκομος
899 Ακρόνεος
900 Ακρότατος
901 Ακροτελεύτιον
902 Ακροτελεύτιος
903 Άκρων
904 Ακρωτηριανή
905 Ακταία
906 Ακταίος
907 Ακτίνας
908 Ακτίς
909 Άκτις
910 Ακτορίς
911 Άκτωρ
912 Ακύλα
913 Ακύλας
915 Αλαλά
916 Αλαλκομένης
917 Αλαμάνος
918 Άλαν
919 Αλάνα
920 Αλανιώτισσα
921 Αλαξάνδρα
922 Αλάσια
923 Αλαστορίδη
924 Αλάστωρ
925 Αλαφούζος
926 Αλβανή
927 Αλβανός
928 Αλβέρτα
929 Αλβέρτος
930 Αλβίνα
931 Αλβίνος
932 Αλεβίζος
933 Αλεβίων
934 Αλεγήνωρ
935 Αλεγρία
936 Αλέκα
937 Αλέκος
938 Αλεκτρυών
939 Αλέκτωρ
940 Αλεμίνα
941 Αλένα
942 Αλεξάγγελος
943 Αλεξάνδρα
944 Αλέξανδρος
947 Αλεξάνορας
948 Αλεξάνωρ
949 Αλέξαρχος
950 Αλεξία
951 Αλεξίβια
952 Αλεξίβιος
953 Αλεξίκακη
954 Αλεξίκακος
955 Αλεξικλής
956 Αλεξιμάχη
957 Αλεξίμαχος
958 Αλεξίνικος
959 Αλέξιος
960 Αλεξίππη
961 Αλέξιππος
962 Αλεξιρόη
963 Αλεξιώτισσα
964 Αλέξων
965 Αλεός
966 Αλεπινή
967 Αλεύας
968 Αλέχτορας
969 Αλήθεια
970 Αληθής
971 Αληκτώ
972 Αλήτη
973 Αλήτης
974 Αληυόνη
975 Αλθαία
976 Αλθαιμένης
977 Άλθηπος
978 Αλία
979 Αλίαρτος
980 Αλίας
981 Αλίη
982 Αλιθέρση
983 Αλιθέρσης
984 Αλίκη
985 Άλικος
986 Αλιμήδη
987 Αλιμήδης
988 Αλίντα
989 Αλιόπη
990 Αλιόπης
991 Άλιος
992 Αλίοχος
993 Άλις
994 Αλίσα
995 Αλίσιος
996 Άλισον
997 Αλιφηραία
998 Αλίφηρας
999 Αλκαθόη
1000 Αλκάθοος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία