Εορτές 8 Δεκεμβρίου: Άγιος Επαφρόδιτος ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Κηφάς ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Σωσθένης ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Τυχικός ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Επαφροδίτη Κηφά Όσιος Πατάπιος Παταπία Σωσθένη Τυχική
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Παρθένιος ο εν Χίω Άγιος Αέρος ο αρχιεπίσκοπος. Άγιος Απολλώς ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Δαμιανός Αρχιεπίσκοπος Άγιος Καίσαρ ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Κρίσπος Σωφρόνιος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Brescal
21 Cedd
22 Colm
23 Colman
24 Cormac
25 Cumennea
26 Eadfrith
27 Eithne
28 Ermenilda
29 Eύαρδις
30 Felgila
31 Fergus
32 Findlugan
33 Fintan
34 Gerebernus
35 Gudwall
36 Gwenagwy
37 Heiu
38 Hereswitha
39 Maelruba
40 Medan
41 Moluag
42 Nαΐς
43 Quintianus
44 Rastanus
45 Secardos
46 Sexburga
47 Swithn
48 Talida
49 Tanco
50 Telga
51 Tillo
52 Torello
53 Tressan
54 Ugolino
55 Ursmar
56 Ursus
57 Vaga
58 Vedast
59 Verocianus
60 Victurus
61 Vitalis
62 Vulphy
63 Waccar
64 Waldalenus
65 Wetukis
66 Wilgefortis
67 Willibald
68 Wivina
69 Wulfstan
70 Wulmar
71 Wulsin
72 Yostima
73 Zerjacob
74 Αάαρκος
75 Αάαρκος
76 Αάατος
77 Αάβακτος
78 Αἰακὸς
79 Αἰαντίδης
80 Αἰαντόδωρος
81 Ααρασσός
82 Ααρδαῒς
83 Ααρών
85 Αἲας
86 Αασίφορος
87 Αάσπετος
88 Άαστος
89 Αάσχετος
90 Άβα
91 Άβαβα
92 Άβαβος
93 Αβαδδώσσα
94 Αβάδνη
95 Αβάδνης
96 Αβαεοδώρα
97 Αβαεόδωρος
98 Αβαζία ή Αβασγία
99 Αβάζιος
100 Αβαζίουσα
101 Αβάη
102 Αβαθμίδωτος
103 Αβαθμολόγητος
104 Αβαία
105 Αβαιοδόρα
106 Αβαιόδορος
107 Αβαιόδωρ
108 Αβαιοδώρα
109 Αβαιόδωρος
110 Αβαιοκρίτη
111 Αβαιόκριτος
112 Αβαίος
113 Αβαίστα
114 Αβαίστας
115 Αβάκ
116 Αβάκαινα
117 Αβάκαινας
118 Αβάκεια
119 Αβακένα
120 Αβακένας
121 Αβακής
122 Αβακούμ
123 Αβακουμία
124 Άβακτη
125 Άβακτος
126 Αβαλόνιος
127 Αβάμμουσα
128 Αβάμμων
129 Αβάνθιος
130 Αβανθίς
131 Αβαντία καί Αμαντία
132 Αβαντιάδη
133 Αβαντιάδης
134 Αβαντιάς
135 Αβαντίδας
136 Αβαντίδη
137 Αβαντίδης
138 Αβαντίς
139 Αβαρβαρέη
140 Αβαρβαρέης
141 Αβάρβαρη
142 Αβάρβαρος
143 Αβαρη
144 Αβαρης
145 Αβαρίνη
146 Αβαρίνος
147 Άβαρις
148 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
149 Άβαρνος
150 Άβαρτη
151 Άβαρτος
152 Άβας
153 Αβάσγιος
154 Αβάσιτη
155 Αβάσιτος
156 Αβασκάντη
157 Αβασκάντιλλα
158 Αβασκάντιλλος
159 Αβάσκαντος
160 Αββαδών
161 Αββαδώσα
162 Αββαία
163 Αββάς
164 Άβγαρ
165 Αβδαίος
166 Αβδάραξος
167 Άβδηρα
168 Άβδηρος
169 Άβδης
170 Αβδιήλ
171 Αβδιηλία
172 Αβδιού
174 Αβειρὼν
175 Αβειρών
176 Άβελ
177 Αβελάρδος
178 Αβελβούλ
179 Αβεντίνος
180 Αβερκία
181 Αβέρκιος
182 Αβερρόη
183 Αβερρόης
184 Αβέρωφ
185 Αβεσσαλώμ
186 Αβήπας
187 Αβησσυνία
188 Αβιά
189 Αβία
190 Αβιάδ
191 Αβιάθα
192 Αβιάθαρ
193 Αβιανία
194 Αβιανία
195 Αβιάνιος
196 Αβιανός
197 Αβίαντη
198 Αβίας
199 Αβίατη
200 Αβίατος
201 Άβιβα
202 Άβιβος
203 Αβιλλία
204 Αβίλλιος
205 Αβιμελιχίς
206 Αβιμέλιχος
207 Αβινιόν
208 Άβιος
209 Αβιούδ
210 Αβλαβία
211 Αβλάβιος
212 Αβλαβίων
213 Άβληρα
214 Άβληρος
215 Αβουδίμη
216 Αβούδιμος
217 Αβουναία
218 Αβουρνιά
219 Άβους
220 Άβρα
221 Αβραάμ
225 Αβρααμία
226 Αβραγόρα
227 Άβραμ
228 Άβραξ
229 Αβραστης
230 Άβραχας
231 Αβρέας
232 Αβρετία
233 Αβρέτιος
234 Αβρικία
235 Αβρίκιος
236 Αβρίππη
237 Άβριππος
238 Αβροκόμας
239 Αβροκόμη
240 Αβρόλας
241 Αβρονίκη
242 Αβρόντιον
243 Αβροπέδιλη
244 Αβροπέδιλος
245 Αβροσύνη
246 Αβροτέλεια
247 Αβροτέλειος
248 Αβρότονον
249 Αβρυλλίς
250 Άβρων
251 Αβρωνίς
252 Αβρωνυχίς
253 Αβρώνυχος
254 Αβρώτη
255 Άβρωτος
256 Άβυδη
257 Άβυδος
258 Αβώ
259 Αγάβη
260 Άγαβος
261 Αγαθαγγέλα
262 Αγαθάγγελος
263 Αγαθάγητη
264 Αγαθάγητος
265 Αγαθαρχίς
266 Αγάθαρχος
267 Αγαθάγητος
268 Αγάθη
269 Αγαθημερίς
270 Αγαθήμερος
271 Αγαθίνος
272 Αγαθίππη
273 Αγάθιππος
274 Αγαθόβουλη
275 Αγαθόβουλος
276 Αγαθοδαίμουσα
277 Αγαθοδαίμων
278 Αγαθοδώρα
279 Αγαθόδωρος
280 Αγαθοκλέας
281 Αγαθόκλεια
282 Αγαθονίκη
283 Αγαθονίκης
284 Αγαθοπόδη
285 Αγαθόπους
286 Αγαθοσθένη
287 Αγαθοσθένης
288 Αγαθόστρατος
289 Αγαθότυχος
290 Αγάθυλλος
291 Αγάθυρνα
292 Αγάθυρνος
293 Αγαθύρση
294 Αγάθυρσος
295 Αγάθων
296 Αγαθωνία
297 Αγαθωνύμη
298 Αγαθώνυμος
299 Αγαίος
300 Αγακλέης
301 Αγάκλεια
302 Αγάκλυτος
303 Αγαλιανός
304 Αγαλλία
305 Αγαλλίας
306 Αγαμεμνονίδη
307 Αγαμέμνων
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήδη
310 Αγαμήδης
311 Αγαμηδίδα
312 Αγαμηδίδας
313 Αγαμήθη
314 Αγαμήθης
315 Αγανίκη
316 Αγανίππη
317 Αγανός
318 Αγαπαία
319 Αγαπαίος
320 Αγάπη
321 Αγαπήνωρ
322 Αγαπηνωρίς
323 Αγάπης
324 Αγαπητή
325 Αγαπητός
326 Αγαπτολέμα
327 Αγαπτόλεμος
328 Αγαρίστη
329 Αγασθένη
330 Αγασθένης
331 Αγασίας
332 Αγασίκλεια
333 Αγασικλής
334 Αγασικράτης
335 Αγασιμένης
336 Αγάσιμος
337 Αγασίππη
338 Αγάσιππος
339 Αγασσαμενός
340 Αγαστοφάνη
341 Αγαστοφάνης
342 Αγάστροφη
343 Αγάστροφος
344 Αγαύη
345 Αγαυός
346 Αγαφάντη
347 Αγάφαντος
348 Αγγέλα
349 Αγγελία
350 Αγγέλιδα
351 Αγγελική
352 Αγγελικός
353 Αγγελίνα
354 Αγγελίνος
355 Αγγελίων
356 Άγγελος
357 Αγγενίδας
358 Αγγερούλα
359 Αγγερούλης
360 Αγγίας
362 Αγγλία
363 Αγέα
364 Αγέας
365 Αἰγέας
366 Αγελάδα
367 Αγελάδας
368 Αγελαϊς
369 Αγέλαος
370 Αγέλας
371 Αγελέα
372 Αγέλεως
373 Άγελος
374 Αγέλοχος
375 Αγεμάχη
376 Αγέμαχος
377 Αγεπόλεια
378 Αγέπολις
379 Αγέρωχη
380 Αγέρωχος
381 Αἰγεὺς
382 Αγεσιμβροτίς
383 Αγεσίμβροτος
384 Αγεστράτη
385 Αγέστρατος
386 Αγεύουσα
387 Αγεύς
388 Αγεχόρη
389 Αγέχορος
390 Αγήμων
391 Αγήνωρ
392 Αγηνωρίς
393 Αγησάνδρα
394 Αγήσανδρος
395 Αγήσαρχος
396 Αγησίας
397 Αγησιδάμας
398 Αγησίδαμος
399 Αγησίλαος
400 Αγησιλεία
401 Αγησιλοχίς
402 Αγησίλοχος
403 Αγησίμαδος
404 Αγησιμάχη
405 Αγησίμαχος
406 Αγησίμβροτος
407 Αγησινόη
408 Αγησίνοος
409 Αγησίπολις
410 Αγησίππη
411 Αγήσιππος
412 Αγησιστράτη
413 Αγησίστρατος
414 Αγησίχαρις
415 Αγησιχόρη
416 Αγησίχορος
417 Αγήτας
418 Άγητος
419 Αγήτως
420 Αγία
421 Αγίας
422 Αγιάσσου
423 Αγιάτις
424 Αγιδώς
425 Αἰγιμιὸς
426 Αγιοδεκτινή
427 Αγιοηλιώτισσα
428 Αγιολούσαινα
429 Αγιούλα
430 Αγιούπα
431 Αγίππη
432 Άγιππος
433 Αγίς
434 Άγις
435 Αἲγισθος
436 Αγίων
437 Αγίων Πάντων
438 Αγκαία
439 Αγκαίος
440 Αγκύορας
441 Αγκύωε
442 Αγλαΐα
443 Αγλάιος
444 Αγλανθιώ
445 Αγλαοκρέων
446 Αγλαονίκη
447 Αγλαόπη
449 Αγλαόπης
450 Αγλαοσθένης
451 Αγλαόφαμος
452 Αγλαοφήμη
453 Αγλαοφών
454 Άγλαυρος
455 Αἴγλη
456 Αγλωκρίτη
457 Αγλώκριτος
458 Αγναγόρα
459 Άγναπτος
460 Αγνή
462 Αγνίππη
463 Άγνιππος
464 Αγνόδημος
465 Αγνοδίκη
466 Αγνόδικος
467 Αγνόδωρος
468 Αγνόθεμις
469 Αγνόκλεια
470 Αγνοκλής
471 Αγνός
472 Αγνόφιλος
473 Αγνωνίδης
474 Αγονέας
475 Αγοράκλεια
476 Αγορακλής
477 Αγορακρίτη
478 Αγοράκριτος
479 Αγοράναξ
480 Αγοράνασσα
481 Αγοράστη
482 Αγόραστος
483 Αγόρατος
484 Αγορή
485 Αγορίτσα
486 Αγραία
487 Αγράμπελη
488 Άγραυλος
489 Αγράφω
490 Αγρέα
491 Αγρεύς
492 Αγρία
493 Αγριδιώτισσα
494 Αγριλιώτισσα
495 Αγριόπη
496 Αγρίοπος
497 Άγριος
498 Αγρίππα
499 Αγρίππας
500 Αγριώνιος
501 Αγροιώ
502 Αγροτέρα
503 Αγρυπνία
504 Άγρων
505 Αγυάη
506 Αγύλαιος
507 Αγύριος
508 Αγύρριος
509 Αγχία
510 Αγχιάλη
511 Αγχίαλος
512 Αγχιβία
513 Αγχιθέα
514 Αγχίθεος
515 Αγχιμάχη
516 Αγχίμαχος
517 Αγχίμολη
518 Αγχίμολος
519 Αγχινόη
520 Άγχιος
521 Αγχίππη
522 Άγχιππος
523 Αγχιπύλη
524 Αγχίπυλος
525 Αγχιρόη
526 Αγχίροος
527 Αγχιρρόη
528 Αγχίση
529 Αγχίσης
531 Άγχουρα
532 Άγχουρος
533 Άγω
534 Αγώνιος
535 Αγωνίππη
536 Αγώνιππος
537 Αγωνίς
538 Άδα
539 Αδαία
540 Αδαίος
541 Αδαλβέρτη
542 Αδαλβέρτος
543 Αδάμ
546 Αδαμαντία
548 Αδαμάντιος
549 Αδάμας
550 Αδάματη
551 Αδάματος
552 Αδάμη
553 Αδαμνάνη
554 Αδαμνάνος
555 Άδας
556 Αδέας
557 Αδείμαντος
558 Αδελαΐς
559 Αδελφή
560 Αδελφός
561 Αἰδέσιος
562 Άδης
563 Αδηφαγία
564 Αδιάντη
565 Αδιάτομος
566 Αδιατόριξ
567 Αδίστα
568 Αδίστας
569 Αδίτη
570 Αδμήτη
571 Άδμητος
572 Αδόλφος
573 Αδονάι
574 Αδράστεια
575 Άδραστος
576 Αδριανή
577 Αδριανός
578 Αδύτη
579 Αδώνια
580 Άδωνις
581 Αεθλία
582 Αέθλιος
583 Αειθάλα
584 Αειθαλάς
585 Αειμακάριστος
586 Αειμεσιτεύουσα
587 Αειμνήστη
588 Αείμνηστος
589 Αέλια
590 Αέλιος
591 Αελλήεις
592 Αελλοπόδης
593 Αελλόπους
594 Αελλώ
595 Αερία
596 Αερίας
597 Αερόπη
598 Αέροπος
599 Αετία
600 Αέτιος
602 Αζαΐς
603 Αζαρία
604 Αζαρίας
605 Αζάς
606 Αζάτ
607 Αζείδα
608 Αζείδης
609 Άζευς
610 Αζήσιος
611 Αζώρ
612 Αηδόνιος
613 Αηδών
614 Αήτης
615 Αἰήτης
616 Άητωρ
617 Αητωραιακός
618 Αθάμας
619 Αθάμβουσα
620 Αθάμβων
621 Αθανάδα
622 Αθανάδας
623 Αθάνας
624 Αθανασία
625 Αθανάσιος
626 Αθάνατος
627 Αθεόνα
628 Αθέρας
629 Αἰθερία
630 Αἰθέριος
631 Αθηδάρα
632 Αθηδάρας
633 Αθηνά
634 Αθηναγόρα
635 Αθηναγόρας
636 Αθήναιος
637 Αθήνη
638 Αθήνιππος
639 Αθηνίς
640 Αθηνίων
641 Αθηνιώτισσα
642 Αθηνογένεια
643 Αθηνογένης
644 Αθηνοδώρα
645 Αθηνόδωρος
646 Αθηνοκλής
647 Αθηνόκριτος
648 Αθηνώ
649 Αθλημένης
650 Αἰθάλης
651 Αθλίας
652 Αθορ
653 Αθοσίων
654 Αἴθρα
655 Αθρέ
656 Αθώα
657 Αθώρηκτη
658 Αθώρηκτος
659 Άθως
660 Αία
661 Αιάκη
662 Αιακίδης
663 Αιανός
664 Αίας
665 Αίγαγρη
666 Αίγαγρος
667 Αιγαία
668 Αιγαίωρα
669 Αιγαίωρος
670 Αιγαλέα
671 Αιγάλεων
672 Αιγάστρη
673 Αίγαστρος
674 Αιγάτη
675 Αίγατος
676 Αίγειρος
677 Αιγέστη
678 Αιγέστης
679 Αιγεύς
680 Αιγεωνέας
681 Αιγιάλεια
682 Αιγιαλεύς
683 Αιγίας
684 Αιγίδα
685 Αιγίδας
686 Αίγιλος
687 Αιγίμιος
688 Αίγινα
690 Αίγινος
691 Αίγιος
692 Αιγίσθη
693 Αίγισθος
694 Αιγιστέας
695 Αίγιστος
696 Αιγίων
697 Αίγλη
698 Αίγλων
699 Αιγυπτία
700 Αιγύπτιος
701 Αίγυπτος
702 Αίγων
703 Αϊδανή
704 Αϊδανός
705 Αιδεσία
706 Αιδέσιος
708 Άιδης
709 Αιδός
710 Αιδώ
711 Αϊδωνεύς
712 Αιήτη
713 Αιήτης
714 Αιθάλη
715 Αιθάλης
716 Αίθαν
717 Αιθερία
718 Αιθήρ
719 Αιθίδας
720 Αίθικος
721 Αιθίλλα
722 Αιθιόλας
723 Αιθιοπίς
724 Αιθίων
725 Αίθλιος
726 Αίθος
727 Αιθούσα
728 Αιθούσιος
729 Αίθρα
730 Αιθύλλα
731 Αίθων
732 Αίθωνας
733 Αικατερίνη
736 Αικατερίνος
737 Αιλία
738 Αίλιος
739 Άιμαν
740 Αιμάνθη
741 Αιμάνθης
742 Αιματούσα
743 Αιμίαλου
744 Αιμιλένια
745 Αιμιλένια
746 Αιμιλία
747 Αιμιλίνα
748 Αιμίλιος
749 Άιμον
750 Αιμόνιος
751 Αίμος
752 Αίμουσα
753 Αίμων
754 Αιναρέτη
755 Αινέας
756 Αινεία
757 Αινείας
758 Αίνειος
759 Αινεσίδημος
760 Αίνετος
761 Αινεύς
762 Αίνητος
763 Αινία
764 Αινιάδης
765 Αινίππη
766 Αινιώνη
767 Αινόμορος
768 Αϊνουρ
769 Άϊντα
770 Αιξ
771 Αίξων
772 Αιόλη
773 Αίολος
774 Αίπυτος
775 Αϊρένα
776 Αιρίν
777 Αιρκώτισσα
778 Αιρώ
779 Αίσακος
780 Αισανίας
781 Αίσαρα
782 Αισημίδα
783 Αισημίδας
784 Αίσηπα
785 Αίσηπος
786 Αισία
787 Αίσιμος
788 Αίσιος
789 Αίστυ
790 Αίστυ
791 Αισυήτη
792 Αισυήτης
793 Αίσυμνος
794 Αίσυπος
795 Αισχίνη
796 Αισχίνης
797 Αισχίων
798 Αισχρηίς
799 Αισχυλίδης
800 Αισχυλίς
801 Αισχύλος
802 Αίσων
803 Αισωπία
805 Αίσωψ
808 Άϊτα
809 Αίτνα
810 Αιτναίος
811 Αιτωλίς
812 Αιτωλός
813 Αιχμίουσα
814 Αιχμοκλής
815 Αιωπίς
816 Αιώρα
817 Ακαδημία
818 Ακάδημος
819 Ακαθή
820 Ακάθιστη
821 Ακάθιστος
822 Ακακαλλίς
823 Ακάκητος
824 Ακακία
825 Ακάκιος
827 Άκακος
828 Ακαλανθίς
829 Ακάλανθος
830 Ακαλλαρίς
831 Ακάμα
832 Ακάμας
833 Ακανθίς
834 Άκανθος
835 Ακαρίων
836 Ακαρναν
837 Ακάστη
838 Άκαστος
839 Ακατάβλητη
840 Ακατάβλητος
841 Ακατάφλεκτη
842 Ακατάφλεκτος
843 Αἰκατερίνη
844 Ακελδαμά
845 Ακέλεια
846 Άκελος
847 Ακεσάνδρα
848 Ακέσανδρος
849 Ακεσίας
850 Ακεσίδας
851 Ακεσίλαος
852 Ακεσίλας
853 Ακεσίμβροτος
854 Άκεσις
855 Ακέστης
856 Ακεστόδωρος
857 Ακέστωρ
858 Ακεψεή
859 Ακεψεής
860 Ακεψιμά
861 Ακεψιμάς
862 Ακήραση
863 Ακήρατος
864 Αἰάκης
865 Άκης
866 Ακίνδυνη
867 Ακίνδυνος
868 Άκις
869 Ακκαλίς
870 Ακκώ
871 Ακματίδα
872 Ακματίδας
873 Ακμή
874 Ακμονίδας
875 Άκμουσα
876 Άκμων
877 Ακολουθία
878 Ακόλουθος
879 Ακοντεύς
880 Ακόπ
881 Ακουμενός
882 Ακουσιθέα
883 Ακουσίθεος
884 Ακουσιλάα
885 Ακουσίλαος
886 Ακουσιλόχεια
887 Ακουσίλοχος
888 Ακούτιος
889 Ακραγαντίνος
890 Ακράγας
891 Ακραία
892 Άκρατος
893 Ακρίας
894 Ακρίβη
895 Ακρίβος
896 Ακρίσιος
897 Ακρίτα
898 Ακρίτας
899 Ακρόκομος
900 Ακρόνεος
901 Ακρότατος
902 Ακροτελεύτιον
903 Ακροτελεύτιος
904 Άκρων
905 Ακρωτηριανή
906 Ακταία
907 Ακταίος
908 Ακτίνας
909 Ακτίς
910 Άκτις
911 Ακτορίς
912 Άκτωρ
913 Ακύλα
914 Ακύλας
916 Αλαλά
917 Αλαλκομένης
918 Αλαμάνος
919 Άλαν
920 Αλάνα
921 Αλανιώτισσα
922 Αλαξάνδρα
923 Αλάσια
924 Αλαστορίδη
925 Αλάστωρ
926 Αλαφούζος
927 Αλβανή
928 Αλβανός
929 Αλβέρτα
930 Αλβέρτος
931 Αλβίνα
932 Αλβίνος
933 Αλεβίζος
934 Αλεβίων
935 Αλεγήνωρ
936 Αλεγρία
937 Αλέκα
938 Αλέκος
939 Αλεκτρυών
940 Αλέκτωρ
941 Αλεμίνα
942 Αλένα
943 Αλεξάγγελος
944 Αλεξάνδρα
945 Αλέξανδρος
948 Αλεξάνωρ
949 Αλέξαρχος
950 Αλεξία
951 Αλεξίβια
952 Αλεξίβιος
953 Αλεξίκακη
954 Αλεξίκακος
955 Αλεξικλής
956 Αλεξιμάχη
957 Αλεξίμαχος
958 Αλεξίνικος
959 Αλέξιος
960 Αλεξίππη
961 Αλέξιππος
962 Αλεξιρόη
963 Αλεξιώτισσα
964 Αλέξων
965 Αλεός
966 Αλεπινή
967 Αλεύας
968 Αλέχτορας
969 Αλήθεια
970 Αληθής
971 Αληκτώ
972 Αλήτη
973 Αλήτης
974 Αληυόνη
975 Αλθαία
976 Αλθαιμένης
977 Άλθηπος
978 Αλία
979 Αλίαρτος
980 Αλίας
981 Αλίη
982 Αλιθέρση
983 Αλιθέρσης
984 Αλίκη
985 Άλικος
986 Αλιμήδη
987 Αλιμήδης
988 Αλίντα
989 Αλιόπη
990 Αλιόπης
991 Άλιος
992 Αλίοχος
993 Άλις
994 Αλίσα
995 Αλίσιος
996 Άλισον
997 Αλιφηραία
998 Αλίφηρας
999 Αλκαθόη
1000 Αλκάθοος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία