Εορτές 29 Νοεμβρίου: Άγιος Παράμονος Άγιος Φαίδρος Άγιος Φιλούμενος Όσιος Παγκόσμιος Όσιος Πιτυρούν Παγκοσμία Παραμονή Πιτυρία Φαίδρα Φιλουμένη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Βρενδανός του Μπιρ Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Κορίνθου Άγιος Ιωάννης ο Ιερομάρτυρας, «ὁ ἐν Περσίδι» Άγιος Ουρβανός επίσκοπος Μακεδονίας Όσιος Μάρκος Όσιος Νεκτάριος «ἐπίσκοπος ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Abra
8 Aedan
9 Aβρότονος
10 Aιολόμιτρις
11 Aισχραίος
12 Aισχύλα
13 Aλεξιμήδη
14 Aλεξιμήδης
15 Aμφίροος
16 Aριμήδης
17 Aριμήδη
18 Aσστομήδης
19 Baga
20 Baithene
21 Boris
22 Brescal
23 Cedd
24 Colm
25 Colman
26 Cormac
27 Cumennea
28 Eadfrith
29 Eithne
30 Ermenilda
31 Ernan
32 Etheldreda
33 Eύαρδις
34 Felgila
35 Fergus
36 Findlugan
37 Fintan
38 Gerebernus
39 Gudwall
40 Gwenagwy
41 Heiu
42 Hereswitha
43 Maelruba
44 Medan
45 Modwena
46 Moluag
47 Nαΐς
48 Quintianus
49 Rastanus
50 Sagine
51 Secardos
52 Sexburga
53 Swithn
54 Talida
55 Tanco
56 Telga
57 Theodemir
58 Tillo
59 Torello
60 Tressan
61 Ugolino
62 Urbitius
63 Ursmar
64 Ursus
65 Vaga
66 Vedast
67 Verocianus
68 Victurus
69 Vitalis
70 Vouga
71 Vulphy
72 Waccar
73 Waldalenus
74 Wetukis
75 Wilgefortis
76 Willibald
77 Wivina
78 Wulfstan
79 Wulmar
80 Wulsin
81 Yostima
82 Zerjacob
83 zxy Ιόλας
84 Αάαρκος
85 Αάαρκος
86 Αάατος
87 Αάβακτος
88 Αἰακὸς
89 Αἰαντίδης
90 Αἰαντόδωρος
91 Ααρασσός
92 Ααρδαῒς
93 Ααρών
95 Αἲας
96 Αασίφορος
97 Αάσπετος
98 Άαστος
99 Αάσχετος
100 Άβα
101 Άβαβα
102 Άβαβος
103 Αβαδδώσσα
104 Αβάδνη
105 Αβάδνης
106 Αβαεοδώρα
107 Αβαεόδωρος
108 Αβαζία ή Αβασγία
109 Αβάζιος
110 Αβαζίουσα
111 Αβάη
112 Αβαθμίδωτος
113 Αβαθμολόγητος
114 Αβαία
115 Αβαιοδόρα
116 Αβαιόδορος
117 Αβαιόδωρ
118 Αβαιοδώρα
119 Αβαιόδωρος
120 Αβαιοκρίτη
121 Αβαιόκριτος
122 Αβαίος
123 Αβαίστα
124 Αβαίστας
125 Αβάκ
126 Αβάκαινα
127 Αβάκαινας
128 Αβάκεια
129 Αβακένα
130 Αβακένας
131 Αβακής
132 Αβακούμ
133 Αβακουμία
134 Άβακτη
135 Άβακτος
136 Αβαλόνιος
137 Αβάμμουσα
138 Αβάμμων
139 Αβανθία
140 Αβάνθιος
141 Αβανθίς
142 Αβαντία καί Αμαντία
143 Αβαντιάδη
144 Αβαντιάδης
145 Αβαντιάς
146 Αβαντίδας
147 Αβαντίδη
148 Αβαντίδης
149 Αβαντίς
150 Αβαρβαρέη
151 Αβαρβαρέης
152 Αβάρβαρη
153 Αβάρβαρος
154 Αβαρη
155 Αβαρης
156 Αβαρίνη
157 Αβαρίνος
158 Άβαρις
159 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
160 Άβαρνος
161 Άβαρτη
162 Άβαρτος
163 Άβας
164 Αβάσγιος
165 Αβάσιτη
166 Αβάσιτος
167 Αβασκάντη
168 Αβασκάντιλλα
169 Αβασκάντιλλος
170 Αβασκαντος
171 Αββαδών
172 Αββαδώσα
173 Αββαία
174 Αββάς
175 Άβγαρ
176 Αβδαίος
177 Αβδάραξος
178 Άβδηρα
179 Άβδηρος
180 Άβδης
181 Αβδιήλ
182 Αβδιηλία
183 Αβδιού
185 Αβειρὼν
186 Αβειρών
187 Άβελ
188 Αβελάρδος
189 Αβελβούλ
190 Αβεντίνος
191 Αβερκία
192 Αβέρκιος
193 Αβερρόη
194 Αβερρόης
195 Αβέρωφ
196 Αβεσσαλώμ
197 Αβήπας
198 Αβησσυνία
199 Αβιά
200 Αβία
201 Αβιάδ
202 Αβιάθα
203 Αβιάθαρ
204 Αβιανία
205 Αβιανία
206 Αβιάνιος
207 Αβιανός
208 Αβίαντη
209 Αβίας
210 Αβίατη
211 Αβίατος
212 Άβιβα
213 Άβιβος
214 Αβιλλία
215 Αβίλλιος
216 Αβιμελιχίς
217 Αβιμέλιχος
218 Αβινιόν
219 Άβιος
220 Αβιούδ
221 Αβλαβία
222 Αβλάβιος
223 Αβλαβίων
224 Άβληρα
225 Άβληρος
226 Αβουδίμη
227 Αβούδιμος
228 Αβουναία
229 Αβραάμ
233 Αβρααμία
234 Άβραμ
235 Άβραξ
236 Άβραχας
237 Αβρέας
238 Αβρικία
239 Αβρίκιος
240 Αβρονίκη
241 Αβρόντιον
242 Αβροσύνη
243 Αβροτέλεια
244 Αβροτέλειος
245 Αβρότονον
246 Αβρυλλίς
247 Άβρων
248 Αβρωνίς
249 Αβρωνυχίς
250 Αβρώνυχος
251 Αβρώτη
252 Άβρωτος
253 Άβυδη
254 Άβυδος
255 Αβώ
256 Αγάβη
257 Άγαβος
258 Αγαθαγγέλα
259 Αγαθάγγελος
260 Αγαθάγητη
261 Αγαθάγητος
262 Αγαθαρχίς
263 Αγάθαρχος
264 Αγαθάγητος
265 Αγάθη
266 Αγαθημερίς
267 Αγαθήμερος
268 Αγαθίνος
269 Αγαθίππη
270 Αγάθιππος
271 Αγαθόβουλη
272 Αγαθόβουλος
273 Αγαθοδαίμουσα
274 Αγαθοδαίμων
275 Αγαθοδώρα
276 Αγαθόδωρος
277 Αγαθοκλέας
278 Αγαθόκλεια
279 Αγαθονίκη
280 Αγαθονίκης
281 Αγαθοπόδη
282 Αγαθόπους
283 Αγαθοσθένη
284 Αγαθοσθένης
285 Αγαθόστρατος
286 Αγαθότυχος
287 Αγάθυλλος
288 Αγάθυρνα
289 Αγάθυρνος
290 Αγαθύρση
291 Αγάθυρσος
292 Αγάθων
293 Αγαθωνία
294 Αγαθωνύμη
295 Αγαθώνυμος
296 Αγαίος
297 Αγακλέης
298 Αγάκλεια
299 Αγάκλυτος
300 Αγαλιανός
301 Αγαλλία
302 Αγαλλίας
303 Αγαμεμνονίδη
304 Αγαμέμνων
305 Αγαμηδίδας
306 Αγαμήδη
307 Αγαμήδης
308 Αγαμηδίδα
309 Αγαμηδίδας
310 Αγαμήθη
311 Αγαμήθης
312 Αγανίκη
313 Αγανίππη
314 Αγανός
315 Αγαπαίος
316 Αγάπη
317 Αγαπήνωρ
318 Αγαπηνωρίς
319 Αγαπητή
320 Αγαπητός
321 Αγάπιος
322 Αγαπτολέμα
323 Αγαπτόλεμος
324 Αγαρίστη
325 Αγασθένης
326 Αγασίας
327 Αγασίκλεια
328 Αγασικλής
329 Αγασικράτης
330 Αγασιμένης
331 Αγάσιμος
332 Αγασσαμενός
333 Αγάστροφος
334 Αγαύη
335 Αγαυός
336 Αγγέλα
337 Αγγελαρία
338 Αγγελάριος
339 Αγγελία
340 Αγγέλιδα
341 Αγγελική
342 Αγγελικός
343 Αγγελίνα
344 Αγγελίνος
345 Αγγελίων
346 Άγγελος
347 Αγγενίδας
348 Αγγερούλα
349 Αγγερούλης
350 Αγγίας
352 Αγγλία
353 Αγέας
354 Αἰγέας
355 Αγελάδα
356 Αγελάδας
357 Αγελαϊς
358 Αγέλαος
359 Αγέλας
360 Άγελος
361 Αγέλοχος
362 Αγεμάχη
363 Αγέμαχος
364 Αγέρωχη
365 Αγέρωχος
366 Αἰγεὺς
367 Αγεστράτη
368 Αγέστρατος
369 Αγεύουσα
370 Αγεύς
371 Αγεχόρη
372 Αγέχορος
373 Αγήμων
374 Αγήνωρ
375 Αγηνωρίς
376 Αγησάνδρα
377 Αγήσανδρος
378 Αγήσαρχος
379 Αγησίας
380 Αγησιδάμας
381 Αγησίδαμος
382 Αγησίλαος
383 Αγησιλεία
384 Αγησιλοχίς
385 Αγησίλοχος
386 Αγησίμαδος
387 Αγησιμάχη
388 Αγησίμαχος
389 Αγησίμβροτος
390 Αγησίπολις
391 Αγησιππίδας
392 Αγησιππίδης
393 Αγησιστράτη
394 Αγησίστρατος
395 Αγησιχόρα
396 Αγήτας
397 Άγητος
398 Αγήτως
399 Αγίας
400 Αγιάσσου
401 Αγιάτις
402 Αγιδώς
403 Αἰγιμιὸς
404 Αγιοδεκτινή
405 Αγιοηλιώτισσα
406 Αγιολούσαινα
407 Αγιούλα
408 Αγιούπα
409 Άγις
410 Αἲγισθος
411 Αγίων
412 Αγίων Πάντων
413 Αγκαία
414 Αγκαίος
415 Αγκύορας
416 Αγκύωε
417 Αγλαΐα
418 Αγλάιος
419 Αγλαοκρέων
420 Αγλαονίκη
421 Αγλαόπη
423 Αγλαόπης
424 Αγλαοσθένης
425 Αγλαόφαμος
426 Αγλαοφήμη
427 Αγλαοφών
428 Άγλαυρος
429 Αἴγλη
430 Αγναγόρα
431 Άγναπτος
432 Αγνή
434 Αγνόδημος
435 Αγνοδίκη
436 Αγνόδικος
437 Αγνόδωρος
438 Αγνόθεμις
439 Αγνόκλεια
440 Αγνοκλής
441 Αγνός
442 Αγνόφιλος
443 Αγνωνίδης
444 Αγονέας
445 Αγορακλής
446 Αγορακρίτη
447 Αγοράκριτος
448 Αγοράναξ
449 Αγοράστη
450 Αγόραστος
451 Αγόρατος
452 Αγορή
453 Αγορίτσα
454 Αγραία
455 Αγράμπελη
456 Άγραυλος
457 Αγράφω
458 Αγρεύουσα
459 Αγρεύς
460 Αγρία
461 Αγριδιώτισσα
462 Αγριλιώτισσα
463 Αγριόπη
464 Αγρίοπος
465 Άγριος
466 Αγρίππα
467 Αγρίππας
468 Αγριώνιος
469 Αγροιώ
470 Αγροτέρα
471 Αγρυπνία
472 Άγρων
473 Αγυάη
474 Αγύλαιος
475 Αγύριος
476 Αγύρριος
477 Αγχιάλη
478 Αγχίαλος
479 Αγχιμάχη
480 Αγχίμαχος
481 Αγχίμολος
482 Αγχινόη
483 Άγχιος
484 Αγχίπυλος
485 Αγχιρόη
486 Αγχίροος
487 Αγχιρρόη
488 Αγχίση
489 Αγχίσης
490 Άγω
491 Αγωνίς
492 Άδα
493 Αδαία
494 Αδαίος
495 Αδαλβέρτη
496 Αδαλβέρτος
497 Αδάμ
500 Αδαμαντία
502 Αδαμάντιος
503 Αδάμας
504 Αδάματη
505 Αδάματος
506 Αδάμη
507 Αδαμνάνος
508 Άδας
509 Αδέας
510 Αδείμαντος
511 Αδελαΐς
512 Αδελφή
513 Αδελφός
514 Αἰδέσιος
515 Άδης
516 Αδιάντη
517 Αδιάτομος
518 Αδιατόριξ
519 Αδίστα
520 Αδίστας
521 Αδίτη
522 Αδμήτη
523 Άδμητος
524 Αδόλφος
525 Αδονάι
526 Αδράστεια
527 Άδραστος
528 Άδρησκος
529 Αδριανή
530 Αδριανός
531 Αδύτη
532 Αδώνια
533 Άδωνις
534 Αεθλία
535 Αέθλιος
536 Αειθάλα
537 Αειθαλάς
538 Αειμακάριστος
539 Αειμεσιτεύουσα
540 Αειμνήστη
541 Αείμνηστος
542 Αέλια
543 Αέλιος
544 Αελλήεις
545 Αελλοπόδης
546 Αελλόπους
547 Αελλώ
548 Αερία
549 Αερίας
550 Αερόπη
551 Αέροπος
552 Αετία
553 Αέτιος
555 Αζαΐς
556 Αζαρίας
557 Αζάς
558 Αζάτ
559 Άζευς
560 Άζης
561 Αζώρ
562 Αηδόνιος
563 Αηδών
564 Αήτης
565 Αἰήτης
566 Άητωρ
567 Αητωραιακός
568 Αθάμας
569 Αθάμβιλος
570 Αθανάδα
571 Αθανάδας
572 Αθάνας
573 Αθανασία
574 Αθανάσιος
575 Αθάνατος
576 Αθεόνα
577 Αθέρας
578 Αἰθερία
579 Αἰθέριος
580 Αθηδάρας
581 Αθηνά
582 Αθηναγόρα
583 Αθηναγόρας
584 Αθήναιος
585 Αθήνη
586 Αθήνιππος
587 Αθηνίς
588 Αθηνίων
589 Αθηνιώτισσα
590 Αθηνογένεια
591 Αθηνογένης
592 Αθηνοδώρα
593 Αθηνόδωρος
594 Αθηνοκλής
595 Αθηνόκριτος
596 Αθηνώ
597 Αθλημένης
598 Αἰθάλης
599 Αθλίας
600 Αθορ
601 Αθοσίων
602 Αἴθρα
603 Αθρέ
604 Άθως
605 Αία
606 Αιάκη
607 Αιακός
608 Αιανός
609 Αίας
610 Αιγαία
611 Αιγαίων
612 Αιγέα
613 Αιγείδας
614 Αίγειρος
615 Αιγέστη
616 Αιγέστης
617 Αιγεύς
618 Αιγεωνέας
619 Αίγη
620 Αιγιάλεια
621 Αιγιαλεύς
622 Αιγίας
623 Αιγίδα
624 Αιγίδας
625 Αίγιλος
626 Αιγίμιος
627 Αίγινα
629 Αίγινος
630 Αίγιος
631 Αιγίσθη
632 Αίγισθος
633 Αιγιστέας
634 Αίγιστος
635 Αιγίων
636 Αίγλη
637 Αίγλων
638 Αιγυπτία
639 Αιγύπτιος
640 Αίγυπτος
641 Αίγων
642 Αϊδανή
643 Αϊδανός
644 Αιδεσία
645 Αιδέσιος
647 Άιδης
648 Αιδός
649 Αιδώ
650 Αϊδωνεύς
651 Αιήτη
652 Αιήτης
653 Αιθαλίδης
654 Αίθαν
655 Αιθερία
656 Αίθη
657 Αιθήρ
658 Αιθήρη
659 Αιθίδας
660 Αίθικος
661 Αιθίλλα
662 Αιθιόλας
663 Αιθιοπίς
664 Αιθίων
665 Αίθλιος
666 Αίθος
667 Αιθούσα
668 Αιθούσιος
669 Αίθρα
670 Αιθύλλα
671 Αίθων
672 Αίθωνας
673 Αικατερίνη
676 Αικατερίνος
677 Αιλία
678 Αίλιος
679 Άιμαν
680 Αιματούσα
681 Αιμίαλου
682 Αιμιλένια
683 Αιμιλένια
684 Αιμιλία
685 Αιμιλίνα
686 Αιμίλιος
687 Άιμον
688 Αιμόνιος
689 Αίμος
690 Αίμουσα
691 Αίμων
692 Αιναρέτη
693 Αινέας
694 Αινεία
695 Αινείας
696 Αίνειος
697 Αινεσίδημος
698 Αίνετος
699 Αινεύς
700 Αίνητος
701 Αινία
702 Αινιάδης
703 Αινίππη
704 Αινιώνη
705 Αινόμορος
706 Αϊνουρ
707 Άϊντα
708 Αίξων
709 Αιόλη
710 Αίολος
711 Αίπυτος
712 Αϊρένα
713 Αιρίν
714 Αιρκώτισσα
715 Αιρώ
716 Αίσακος
717 Αισανίας
718 Αίσαρα
719 Αισημίδα
720 Αισημίδας
721 Αίσηπα
722 Αίσηπος
723 Αισία
724 Αίσιμος
725 Αίσιος
726 Αίστυ
727 Αίστυ
728 Αισυήτη
729 Αισυήτης
730 Αίσυμνος
731 Αίσυπος
732 Αισχίνη
733 Αισχίνης
734 Αισχίων
735 Αισχρηίς
736 Αισχυλίδης
737 Αισχυλίς
738 Αισχύλος
739 Αίσων
740 Αισωπία
742 Αίσωψ
744 Άϊτα
745 Αίτνα
746 Αιτναίος
747 Αιτωλίς
748 Αιτωλός
749 Αιχμίουσα
750 Αιχμοκλής
751 Αιωπίς
752 Αιώρα
753 Ακαδημία
754 Ακάδημος
755 Ακαθή
756 Ακάθιστη
757 Ακάθιστος
758 Ακακαλλίς
759 Ακάκητος
760 Ακακία
761 Ακάκιος
763 Άκακος
764 Ακαλανθίς
765 Ακαλλαρίς
766 Ακάμα
767 Ακάμας
768 Ακανθίς
769 Άκανθος
770 Ακαρίων
771 Ακαρναν
772 Ακάστη
773 Άκαστος
774 Ακατάβλητη
775 Ακατάβλητος
776 Ακατάφλεκτη
777 Ακατάφλεκτος
778 Αἰκατερίνη
779 Ακελδαμά
780 Ακέλεια
781 Άκελος
782 Ακεσάνδρα
783 Ακέσανδρος
784 Ακεσίας
785 Ακεσίδας
786 Ακεσίλαος
787 Ακεσίλας
788 Ακεσίμβροτος
789 Άκεσις
790 Ακέστης
791 Ακεστόδωρος
792 Ακέστωρ
793 Ακεψεή
794 Ακεψεής
795 Ακεψιμά
796 Ακεψιμάς
797 Ακήραση
798 Ακήρατος
799 Αἰάκης
800 Άκης
801 Ακίνδυνη
802 Ακίνδυνος
803 Άκις
804 Ακκαλίς
805 Ακκώ
806 Ακματίδα
807 Ακματίδας
808 Ακμή
809 Ακμονίδας
810 Άκμουσα
811 Άκμων
812 Ακολουθία
813 Ακόλουθος
814 Ακοντεύς
815 Ακόπ
816 Ακουμενός
817 Ακουσιλάδας
818 Ακουσίλαος
819 Ακούτιος
820 Ακραγαντίνος
821 Ακράγας
822 Ακραία
823 Άκρατος
824 Ακρίας
825 Ακρίβη
826 Ακρίβος
827 Ακρίσιος
828 Ακρίτα
829 Ακρίτας
830 Ακρόκομος
831 Ακρόνεος
832 Ακρότατος
833 Άκρων
834 Ακρωτηριανή
835 Ακταία
836 Ακταίος
837 Ακτίνας
838 Ακτίς
839 Άκτις
840 Ακτορίς
841 Άκτωρ
842 Ακύλα
843 Ακύλας
845 Αλαλά
846 Αλαλκομένης
847 Αλαμάνος
848 Άλαν
849 Αλάνα
850 Αλανιώτισσα
851 Αλαξάνδρα
852 Αλάσια
853 Αλάστωρ
854 Αλαφούζος
855 Αλβανή
856 Αλβανός
857 Αλβέρτα
858 Αλβέρτος
859 Αλβίνα
860 Αλβίνος
861 Αλεβίζος
862 Αλεβίων
863 Αλεγήνωρ
864 Αλεγρία
865 Αλέκα
866 Αλέκος
867 Αλεκτρυών
868 Αλέκτωρ
869 Αλεμίνα
870 Αλένα
871 Αλεξάγγελος
872 Αλεξάνδρα
873 Αλέξανδρος
876 Αλεξάνορας
877 Αλεξάνωρ
878 Αλέξαρχος
879 Αλεξία
880 Αλεξίβια
881 Αλεξίβιος
882 Αλεξίκακη
883 Αλεξίκακος
884 Αλεξικλής
885 Αλεξιμάχη
886 Αλεξίμαχος
887 Αλεξίνικος
888 Αλέξιος
889 Αλεξιππιδας
890 Αλεξιρόη
891 Αλεξιώτισσα
892 Αλέξων
893 Αλεός
894 Αλεπινή
895 Αλεύας
896 Αλέχτορας
897 Αλήθεια
898 Αληθής
899 Αληκτώ
900 Αλήσιος
901 Αλήτη
902 Αλήτης
903 Αληυόνη
904 Αλθαία
905 Αλθαιμένης
906 Άλθηπος
907 Αλία
908 Αλίαρτος
909 Αλίας
910 Αλίη
911 Αλιθέρση
912 Αλιθέρσης
913 Αλίκη
914 Άλικος
915 Αλιμήδη
916 Αλιμήδης
917 Αλίντα
918 Άλιος
919 Αλίοχος
920 Άλις
921 Αλίσα
922 Άλισον
923 Αλιφηραία
924 Αλίφηρας
925 Αλκαθόη
926 Αλκάθοος
927 Αλκαία
928 Αλκαινέτος
929 Αλκαίος
930 Αλκαμένης
931 Αλκάνδρη
932 Άλκανδρος
933 Αλκάντρα
934 Αλκάνωρ
935 Αλκείδης
936 Αλκέτας
937 Άλκη
938 Αλκήνωρ
939 Άλκης
940 Άλκηστις
941 Αλκίας
942 Αλκιβία
943 Αλκιβιάδη
944 Αλκιβιάδης
945 Αλκίβιος
946 Αλκιδάμας
947 Αλκίδας
948 Αλκιδίκη
949 Αλκιθόη
950 Αλκιμάχη
951 Αλκίμαχος
952 Αλκιμέδη
953 Αλκιμέδων
954 Αλκιμένης
955 Αλκιμήδη
956 Αλκιμήδης
957 Άλκιμος
958 Αλκινάδας
959 Αλκινόη
960 Αλκίνοος
961 Αλκίππη
963 Άλκιππος
964 Αλκίς
965 Αλκισθένης
966 Αλκίσων
967 Αλκίφρουσα
968 Αλκίφρων
969 Αλκμήνη
970 Αλκμήνης
971 Αλκυονεύς
972 Αλκυών
973 Άλκων
974 Άλκωνας
975 Αλλάς
976 Αλλοιώτισσα
977 Άλμα
978 Αλμαρίνα
979 Αλμήνωρ
980 Αλμπάνα
981 Αλμπάνης
982 Αλμπέος
983 Αλμπέρτος
984 Άλμωψ
985 Αλξίων
986 Αλόη
987 Αλοίσιος
988 Αλοκράτη
989 Αλοκράτης
990 Αλόπη
991 Αλόπιος
992 Αλουίζος
993 Αλόχη
994 Αλπέγιος
995 Άλπης
996 Αλσηΐς
997 Αλταία
998 Αλταίων
999 Αλτάνη
1000 Άλτη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία