Εορτές 8 Φεβρουαρίου: Άγιος Περγέτος Άγιος Φιλάδελφος Περγέτη Φιλαδέλφεια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Πάφου Αγία Μάρθα η οσιομάρτυρας Άγιος Αγαθάγγελος Επίσκοπος Δαμασκού Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Άγιος Νικηφόρος Άγιος Πολύκαρπος Άγιος Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Άγιος Στέφανος Οσιομάρτυρας Λυκαρίων Όσιος Πολύκαρπος Προφήτης Ζαχαρίας
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Βιθυνός
52 Ἀβιοδώρα
53 Ἄβιος
54 Βιτάλη
55 Ἀβίτης
56 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
57 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
58 Ἀβλώνακος
59 Ἀβνάκη
60 Ἁβρονύχα
61 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
62 Ἀγαθάγητος
63 Γιάρετ
64 Ἀγκαία
65 Ἀγλαΐων
66 Γναθαίνιον
67 Ἀγχίρροος
68 Δανιθάλη
69 Εξαινέτα
70 Επούλη
71 Ερυξίας
72 Ευρυγόνη
73 Ευρυγόνη
74 Ευρύγονος
75 Θαλήστριος
76 Θέα
77 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
78 Ίτυς ή`Ιτυλος
79 Καμουήλ
80 Κάνδιδος
82 Κέολγουλφ
83 Κλεοθοίνη
84 Κοινωνίς
85 Κύαθος zxy
86 Κύζικος ο βασιλιάς
87 Λικώρος
88 Λικώρος
89 Λούκουλος
90 Λυκοφρονίδη
91 Μάγος η
92 Μητρόδοτος
93 Μητρογένεια
94 Μητρόκλεια
95 Μιαραναθούσα
96 Μωρήν
97 Νικοδιονύσιος
98 Όϊκλος
99 Ούγος ZXY
100 Ουράνιος
101 Παιάντωρ
102 Παλύνωρ
103 Πάρις Α
104 Πάρις Θ
105 Περσεύς
106 Ἀπέλλιχος
107 Πνεύμα άγιο
108 Σαβαΐνη
109 Σαβαΐνος
110 Σαμπατής
111 Σαντορίνη
112 Ταράξανδρος
113 Τάραρχος
114 Τυρραστιάδας
115 Φειδεκρίτα
116 Χαριτόδημος
117 Χαριτέλεια
118 Χαριτέλης
119 Χαρίτεχνη
120 Χαριτοδήμη
121 Χαριτόκλεια
122 Χαρίτυλα
123 Χερσικράτης
124 Aedan
125 Aβρότονος
126 Aισχραίος
127 Aμφίροος
128 Cedd
129 Etheldreda
130 Gerebernus
131 Gwenagwy
132 Secardos
133 Tanco
134 Theodemir
135 Tressan
136 Vulphy
137 Waldalenus
138 Willibald
139 Wivina
140 Wulsin
141 Ααρών
143 Αβακής
144 Αβακούμ
145 Αβακουμία
146 Αβαντίς
147 Αβαρβαρέη
148 Αβαρβαρέης
149 Αβαρίνη
150 Αβαρίνος
151 Άβας
152 Αβασκαντος
153 Αββαδών
154 Αββαία
155 Αββάς
156 Άβγαρ
157 Αβδαίος
158 Άβδηρα
159 Άβδηρος
160 Αβδιήλ
161 Αβδιηλία
162 Αβδιού
164 Άβελ
165 Αβερκία
166 Αβέρκιος
167 Αβερρόης
168 Αβέρωφ
169 Άβιβα
170 Άβιβος
171 Αβίλλιος
172 Αβιμελιχίς
173 Αβιμέλιχος
174 Αβουδίμη
175 Αβούδιμος
176 Αβουναία
177 Άβρα
178 Αβραάμ
182 Αβρααμία
183 Άβραξ
184 Αβραστης
185 Αβρετία
186 Αβρικία
187 Αβρίκιος
188 Αβρίππη
189 Άβριππος
190 Αβροκόμας
191 Αβρόλας
192 Αβροτέλεια
193 Αβροτέλειος
194 Αβρότονον
195 Άβρων
196 Αβρωνίς
197 Αβρωνυχίς
198 Αβρώνυχος
199 Άβυδη
200 Άβυδος
201 Αβώ
202 Αγάβη
203 Αγαθαγγέλα
204 Αγαθάγγελος
205 Αγαθάγητη
206 Αγαθάγητος
207 Αγαθαρχίς
208 Αγάθαρχος
209 Αγαθάγητος
210 Αγάθη
211 Αγαθημερίς
212 Αγαθήμερος
213 Αγαθίππη
214 Αγάθιππος
215 Αγαθόβουλη
216 Αγαθοδαίμων
217 Αγαθοδώρα
218 Αγαθόδωρος
219 Αγαθοκλέας
220 Αγαθόκλεια
221 Αγαθονίκη
222 Αγαθονίκης
223 Αγαθοπόδη
224 Αγαθόπους
225 Αγαθοσθένη
226 Αγαθοσθένης
227 Αγάθυρνος
228 Αγαθύρση
229 Αγάθυρσος
230 Αγάθων
231 Αγαθωνία
232 Αγαθωνύμη
233 Αγαθώνυμος
234 Αγακλέης
235 Αγαλλία
236 Αγαλλίας
237 Αγαμεμνονίδη
238 Αγαμέμνων
239 Αγαμηδίδας
240 Αγαμήδης
241 Αγαμηδίδα
242 Αγαμηδίδας
243 Αγαμήθη
244 Αγαμήθης
245 Αγαπαίος
246 Αγάπη
247 Αγαπήνωρ
248 Αγαπητή
249 Αγαπητός
250 Αγάπιος
251 Αγαπτόλεμος
252 Αγασθένης
253 Αγασικλής
254 Αγασίππη
255 Αγάσιππος
256 Αγάστροφος
257 Αγαύη
258 Αγαυός
259 Αγγελαρία
260 Αγγελάριος
261 Αγγελία
262 Αγγελική
263 Αγγελικός
264 Αγγελίνος
265 Άγγελος
266 Αγγερούλα
267 Αγγερούλης
268 Αγγίας
270 Αγγλία
271 Αγελάδα
272 Αγελάδας
273 Αγέλαος
274 Αγελέα
275 Αγέλεως
276 Αγέλοχος
277 Αγεμάχη
278 Αγέμαχος
279 Αγέρωχος
280 Αγεστράτη
281 Αγεύουσα
282 Αγεύς
283 Αγεχόρη
284 Αγέχορος
285 Αγήνωρ
286 Αγηνωρίς
287 Αγησάνδρα
288 Αγήσανδρος
289 Αγησίλαος
290 Αγησιλεία
291 Αγησίλοχος
292 Αγησίμαδος
293 Αγησιμάχη
294 Αγησίμαχος
295 Αγησινόη
296 Αγησίνοος
297 Αγησίππη
298 Αγήσιππος
299 Αγησιχόρη
300 Αγησίχορος
301 Αγίππη
302 Άγιππος
303 Άγις
304 Αγκαία
305 Αγκαίος
306 Αγλαΐα
307 Αγλάιος
308 Αγλαόπη
310 Αγνή
312 Αγνίππη
313 Άγνιππος
314 Αγνόθεμις
315 Αγνός
316 Αγνόφιλος
317 Αγορακρίτη
318 Αγοράκριτος
319 Αγόραστος
320 Αγορή
321 Αγρεύς
322 Αγρία
323 Άγριος
324 Αγρίππα
325 Αγρίππας
326 Αγροιώ
327 Αγρυπνία
328 Αγχιάλη
329 Αγχίαλος
330 Αγχιμάχη
331 Αγχίμαχος
332 Αγχίμολη
333 Αγχίμολος
334 Αγχινόη
335 Αγχίππη
336 Άγχιππος
337 Αγχιπύλη
338 Αγχίπυλος
339 Αγχιρόη
340 Αγχίροος
341 Αγχιρρόη
342 Αγχίση
343 Αγχίσης
344 Άγω
345 Αγώνιος
346 Αγωνίππη
347 Αγώνιππος
348 Αγωνίς
349 Αδαία
350 Αδαίος
351 Αδαλβέρτη
352 Αδαλβέρτος
353 Αδάμ
356 Αδαμαντία
358 Αδαμάντιος
359 Αδάμας
360 Αδάματη
361 Αδάματος
362 Αδάμη
363 Αδαμνάνος
364 Αδείμαντος
365 Αδελαΐς
366 Αδελφή
367 Αδελφός
368 Άδης
369 Αδίστα
370 Αδίστας
371 Αδίτη
372 Άδμητος
373 Αδριανή
374 Αδριανός
375 Αδώνια
376 Άδωνις
377 Αεθλία
378 Αέθλιος
379 Αειθάλα
380 Αειθαλάς
381 Αειμνήστη
382 Αείμνηστος
383 Αέλια
384 Αέλιος
385 Αελλήεις
386 Αελλοπόδης
387 Αελλόπους
388 Αελλώ
389 Αερία
390 Αερίας
391 Αερόπη
392 Αέροπος
393 Αετία
394 Αέτιος
396 Αζαΐς
397 Αζαρία
398 Αζαρίας
399 Αζάς
400 Αζάτ
401 Άζης
402 Αηδόνιος
403 Αηδών
404 Αθανάδα
405 Αθανάδας
406 Αθανασία
407 Αθανάσιος
408 Αθηδάρας
409 Αθηνά
410 Αθηναγόρα
411 Αθηναγόρας
412 Αθήναιος
413 Αθηνογένεια
414 Αθηνογένης
415 Αθηνοδώρα
416 Αθηνόδωρος
417 Αθλημένης
418 Αθοσίων
419 Αθρέ
420 Άθως
421 Αία
422 Αιάκη
423 Αιακός
424 Αίας
425 Αιγέα
426 Αιγείδας
427 Αιγέστη
428 Αιγέστης
429 Αιγεύς
430 Αιγιάλεια
431 Αιγιαλεύς
432 Αιγίας
433 Αιγίδα
434 Αιγίδας
435 Αίγινα
437 Αίγινος
438 Αίγιος
439 Αιγίσθη
440 Αίγισθος
441 Αϊδανή
442 Αϊδανός
443 Αιδεσία
444 Αιδέσιος
446 Αϊδωνεύς
447 Αιήτη
448 Αιήτης
449 Αίθαν
450 Αιθερία
451 Αιθήρ
452 Αιθιοπίς
453 Αιθούσα
454 Αιθούσιος
455 Αίθρα
456 Αιθύλλα
457 Αικατερίνη
460 Αικατερίνος
461 Αιλία
462 Αίλιος
463 Άιμαν
464 Αιμιλία
465 Αιμίλιος
466 Αινεία
467 Αινείας
468 Αίνετος
469 Αιόλη
470 Αίολος
471 Αίσακος
472 Αίσηπος
473 Αισία
474 Αίσιος
475 Αισχίνη
476 Αισχίνης
477 Αισχίων
478 Αισχυλίς
479 Αισχύλος
480 Αίσων
481 Αισωπία
483 Αίσωψ
485 Αίτνα
486 Αιτναίος
487 Αιτωλίς
488 Αιτωλός
489 Ακαδημία
490 Ακάθιστη
491 Ακάθιστος
492 Ακακαλλίς
493 Ακακία
494 Ακάκιος
496 Ακάμα
497 Ακάμας
498 Ακάστη
499 Άκαστος
500 Ακέλεια
501 Άκελος
502 Ακεσάνδρα
503 Ακέσανδρος
504 Άκεσις
505 Ακέστωρ
506 Ακεψεή
507 Ακεψεής
508 Ακεψιμά
509 Ακεψιμάς
510 Ακίνδυνη
511 Ακίνδυνος
512 Ακματίδα
513 Ακματίδας
514 Άκμων
515 Ακολουθία
516 Ακόλουθος
517 Ακοντεύς
518 Ακουσίλαος
519 Ακράγας
520 Άκρατος
521 Ακρίβη
522 Ακρίβος
523 Ακρίτας
524 Ακταία
525 Ακταίος
526 Ακτίς
527 Άκτις
528 Άκτωρ
529 Ακύλα
530 Ακύλας
532 Αλαμάνος
533 Άλαν
534 Αλάνα
535 Αλβανή
536 Αλβανός
537 Αλβέρτα
538 Αλβέρτος
539 Αλβίνα
540 Αλβίνος
541 Αλεγρία
542 Αλέκα
543 Αλένα
544 Αλεξάνδρα
545 Αλέξανδρος
548 Αλεξία
549 Αλεξίβια
550 Αλεξίβιος
551 Αλεξίκακη
552 Αλεξίκακος
553 Αλεξιμάχη
554 Αλεξίμαχος
555 Αλέξιος
556 Αλεξίππη
557 Αλέξιππος
558 Αλεξιρόη
559 Αλήθεια
560 Αληθής
561 Αλήτη
562 Αλήτης
563 Αλθαία
564 Αλία
565 Αλίας
566 Αλιθέρση
567 Αλιθέρσης
568 Αλίκη
569 Άλικος
570 Αλιμήδη
571 Αλιμήδης
572 Αλίντα
573 Αλκαία
574 Αλκαινέτος
575 Αλκαίος
576 Αλκαμένη
577 Αλκαμένης
578 Άλκανδρος
579 Αλκέτας
580 Άλκης
581 Αλκιβία
582 Αλκιβιάδη
583 Αλκιβιάδης
584 Αλκιμάχη
585 Αλκίμαχος
586 Αλκιμέδη
587 Αλκιμέδων
588 Αλκιμήδη
589 Αλκιμήδης
590 Αλκινόη
591 Αλκίνοος
592 Αλκίππη
594 Άλκιππος
595 Αλκίς
596 Αλκισθένης
597 Αλκίσων
598 Αλκίφρουσα
599 Αλκίφρων
600 Αλκμήνη
601 Αλκμήνης
602 Αλκυονεύς
603 Αλκυών
604 Αλλάς
605 Αλμπάνα
606 Αλμπάνης
607 Αλμπέος
608 Αλοκράτη
609 Αλοκράτης
610 Αλόπη
611 Αλόπιος
612 Αλπέγιος
613 Αλταία
614 Αλταίων
615 Άλτη
616 Άλτης
617 Άλτιμη
618 Άλτιμος
619 Αλτίνα
620 Αλτίνος
621 Αλυπία
622 Αλύπιος
623 Αλυσία
624 Αλύσιος
625 Αλφαία
626 Αλφαιεύς
627 Αλφειά
628 Αλφειός
629 Αλφεσίβοια
630 Αλφεσίβοιος
631 Αλχέλμος
632 Αλωνία
633 Αλώνιος
634 Αμαζόνιος
635 Αμαζών
636 Αμάλθεια
637 Αμαλθεύς
638 Αμαλία
639 Αμάλιος
640 Αμανατία
641 Αμάνδα
642 Άμανδος
644 Αμαρακίς
645 Αμάρακος
646 Αμαστρίνη
647 Αμβροσία
648 Αμβρόσιος
649 Αμεθέα
650 Αμεινία
651 Αμεινίας
652 Αμέλια
653 Άμεμπτη
654 Άμεμπτος
655 Αμερίκη
656 Αμέρικος
657 Αμέρσια
658 Αμέστριος
659 Αμήδη
660 Αμησινάς
661 Αμμιανή
662 Αμμιανός
663 Αμμούν
664 Άμμων
665 Αμμωνά
666 Αμομφαρέτη
667 Αμομφάρετος
668 Αμπάν
669 Άμπελος
670 Αμπλία
671 Αμπλίας
672 Αμυγδαλέα
673 Αμυμώνη
674 Αμύντωρ
675 Αμύρα
676 Άμυρος
677 Αμφιάλη
678 Αμφίαλος
679 Αμφιαράη
680 Αμφιάραος
681 Αμφιδάμα
682 Αμφιδάμας
683 Αμφίδοκος
684 Αμφιθέα
685 Αμφίθεος
686 Αμφίκλεια
687 Άμφικλος
688 Αμφικτύων
689 Αμφικτυωνίς
690 Αμφιλοχία
691 Αμφίλοχος
692 Αμφιλύκη
693 Αμφίλυκος
694 Αμφιμάχη
695 Αμφίμαχος
696 Αμφιμέδα
697 Αμφιμέδων
698 Αμφιμήδη
699 Αμφιμήδης
700 Αμφινόμη
701 Αμφίνομος
702 Αμφιρρόη
703 Αμφιρώ
704 Αμφιτρίτη
705 Αμφιτρίτης
706 Αμφίων
707 Αμφιώνη
708 Αμών
709 Αμωναθάς
710 Αμώς
711 Αναγνώστης
712 Αναία
713 Ανακρέων
715 Ανανί
716 Ανανία
717 Ανανίας
718 Αναξαγόρα
719 Αναξαγόρας
720 Αναξάνδρα
721 Ανάξανδρος
722 Αναξαρέτη
723 Αναξαρέτης
724 Ανάξαρχη
725 Ανάξαρχος
726 Αναξίμανδρος
727 Αναξιμένη
728 Αναξιμένης
729 Αναξίππη
730 Ανάξιππος
731 Ανάργυρη
732 Ανάργυρος
733 Αναστασία
734 Αναστάσιος
735 Ανατολή
736 Ανατόλιος
737 Άνδρεα
738 Ανδρέας
739 Ανδριανή
740 Ανδριανός
741 Ανδροδάιξα
742 Ανδρομάχη
743 Ανδρόμαχος
744 Ανδρομέδα
745 Ανδρομέδης
746 Ανδρομήδη
747 Ανδρομήδης
748 Ανδρονίκη
749 Ανδρονίκης
750 Ανδροπελαγία
751 Ανδροπελαγίας
752 Ανδροσθένης
753 Ανδροφίλη
754 Ανδρόφιλος
755 Άνδρων
756 Ανεζίνα
757 Ανειτυλλιανός
758 Ανεκτή
759 Άνεκτος
760 Ανεμπόδιστη
761 Ανεμπόδιστος
763 Άνεμώνη
764 Ανέστια
765 Άνθα
766 Άνθας
767 Ανθέμιος
768 Ανθή
769 Ανθηδόνη
771 Ανθηδόνιος
772 Ανθήλεια
773 Άνθιμη
774 Άνθιμος
775 Ανθίππη
776 Άνθιππος
777 Ανθοδέσμη
778 Ανθονίκη
779 Άνθος
780 Ανθοσμία
781 Ανθόσμιος
782 Ανθυποβάγγελος
783 Ανία
784 Ανίκητη
785 Ανίκητος
786 Ανίνα
787 Ανίνας
788 Άνιος
789 Άννα
791 Ανναμπέλα
792 Άννας
793 Αννίνη
794 Άννινος
795 Άνοιξη
796 Ανουτσιάτα
797 Ανουτσιάτης
798 Ανσέλμος
799 Αντείας
800 Αντέρως
802 Αντερώσα
803 Αντήνωρ
804 Αντηνώρη
805 Άντια
806 Αντιάδης
807 Αντιάνειρα
808 Αντίας
809 Αντιγόνη
810 Αντίγονος
811 Αντικλής
812 Αντικράτης
813 Αντιλέων
814 Αντιλοχίς
815 Αντιμάχη
816 Αντίμαχος
817 Αντιμένης
818 Αντιμήδη
819 Αντίνοος
820 Αντιόπη
821 Αντιοχίς
822 Αντίοχος
823 Αντίπα
824 Αντίπας
825 Αντιπάτρα
826 Αντίπατρος
827 Αντίπαφος
828 Αντισθένης
829 Άντιφα
830 Αντιφάνη
831 Αντιφάνης
832 Αντίφας
833 Αντιφάτη
834 Αντιφάτης
835 Αντίφιλος
836 Αντιφόνη
837 Αντίφονος
838 Άντιφος
839 Αντιφών
840 Αντιφώσσα
841 Αντουανέτα
843 Αντωνέττα
844 Αντωνία
845 Αντώνιος
846 Ανυσία
847 Ανύσιος
848 Ανύτη
849 Άνυτος
850 Ανώνυμη
851 Ανώνυμος
852 Αξιοθέα
853 Αξιονίκη
854 Αξιόνικος
855 Αξίων
856 Αοιδή
857 Αοιδός
858 Απελλή
859 Απελλής
861 Απήμια
862 Απήμων
863 Απία
864 Απίων
865 Απλοδώρα
866 Απλόδωρος
867 Απολλιναρία
868 Απολλινάριος
869 Απόλλων
870 Απολλωνία
871 Απολλώνιος
872 Απολλωνίς
873 Αποστολία
874 Απόστολος
876 Απρίων
877 Άπφια
878 Απφίας
879 Αραβέλλα
880 Αράμ
881 Άρβηλα
882 Άρβηλος
883 Αργέλη
884 Αργεντινή
885 Αργεντίνος
886 Αργήλη
887 Αργήλης
888 Αργίνη
889 Αργοναύτης
890 Αργυρά
891 Αργυρός
892 Αργώ
893 Αρδαβάνης
894 Αρδαλίς
895 Αρδαλίων
896 Αρεδία
897 Αρέδιος
899 Αρέθουσα
901 Αρέθων
902 Αρεστή
903 Αρέστωρ
904 Αρετή
905 Άρης
907 Αρθούρος
908 Άρια
909 Αριάδνη
911 Αριάδνης
912 Αριέτα
913 Αρίζηλος
914 Αριμήδης
915 Αριμνηστέα
916 Αρίμνηστος
917 Αρίσβη
918 Άρισβος
919 Αρισταγγέλα
920 Αριστάγγελος
921 Αρισταγόρα
922 Αρισταγόρας
923 Αρισταινέτη
924 Αρίστανδρος
925 Αρισταρχίς
926 Αρίσταρχος
927 Αριστείδη
928 Αριστείδης
929 Αρίστη
930 Αριστιάνα
931 Αριστίππη
932 Αρίστιππος
933 Αριστοβούλα
934 Αριστόβουλος
936 Αριστοδήμη
937 Αριστόδημος
938 Αριστοδίκη
939 Αριστόδικος
940 Αριστοθέα
941 Αριστοκλέας
943 Αριστοκράτης
944 Αριστοκρατία
945 Αριστόμαχος
946 Αριστομένης
947 Αριστομήδη
948 Αριστομήδης
949 Αριστονίκη
950 Αριστόνικος
951 Αριστονόη
952 Αριστόνοος
953 Αριστοτέλεια
954 Αριστοτέλης
955 Αριστοτέχνη
956 Αριστοτέχνης
957 Αριστοφάνης
958 Αριστωνομίδα
959 Αριστωνομίδας
960 Αρίφρουσα
961 Αρίφρων
962 Αρκαδία
963 Αρκάδιος
964 Αρκέας
965 Αρλίντα
966 Αρμοδία
967 Αρμόδιος
968 Αρμονία
969 Αρμονίας
970 Αρόα
971 Αροδάφνη
972 Άρπινα
973 Αρριανή
974 Αρριανός
975 Αρριδαία
976 Αρριδαίος
977 Αρριχίων
978 Αρρύβα
979 Αρρύβας
980 Αρσάκη
981 Αρσάκιος
982 Αρσενία
983 Αρσένιος
984 Αρσινόη
985 Άρτα
986 Άρτας
987 Αρτεμιδώρα
988 Αρτεμίδωρος
989 Αρτέμιος
990 Άρτεμις
991 Αρτεμισία
992 Αρτυμήδης
993 Αρχαγάθη
994 Αρχάγαθος
995 Αρχέδικος
996 Αρχελάη
997 Αρχέλαος
998 Αρχεμάχη
999 Αρχέμαχος
1000 Αρχιδαμια
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία