Εορτές 4 Οκτωβρίου: Αγία Καλλισθένη Αγία Προσδόκη Άγιος Αύδακτος Άγιος Έντουιν της Νορθουμβρίας Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών Άγιος Χαιρήμων Αυδάκτη Βερίνη Βέρος Εδουίνη Ιεροθέα Καλλισθένης Προσδόκιος Χαιρημονίς
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άγιος Φραγίσκος της Ασίζης Φραγκίσκη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βερνίκη Αγία Δομνίνη Άγιος Αντώνιος εν Νόβγκοροντ της Ρωσίας Άγιος Γάιος Άγιος Ευσέβιος Άγιος Φαύστος Οσία Άννα η Πριγκίπισσα Όσιος Αμμούν ο Αιγύπτιος Όσιος Αμμούν της Λαύρας των Σπηλαίων Όσιος Θεόδωρος της Ταμασού Όσιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής Όσιος Πέτρος Ιερομάρτυρας Όσιος Πίωρ ο Έγκλειστος
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Αμφιθαλής
23 Άνν Μαρί
24 Ανναλίζα
25 Αντιμήδης
26 Ανφαχος
27 Αοβολος
28 Αριστοθάλης
29 Άριστος
30 Αρτυμήδη
31 Αυσημήδη
32 Αυσημήδης
33 Ἄβαι
34 Ἄββα
35 Ἄβδα
36 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
37 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
38 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
39 Ἀβείβ Ἀβίβ
40 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
41 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
42 Ἄβη
43 Ἀβηδάμεια
44 Ἀβήδαμος
45 Ἀβηϊχίς
46 Ἀβηΐχος
47 Ἀβηοδώρα
48 Ἀβηόδωρος
49 Βηροκτόνος
50 Ἀβηΐχα
51 Βιβέτα
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
62 Ἀγαθάγητος
63 Γιάρετ
64 Ἀγκαία
65 Ἀγλαΐων
66 Γναθαίνιον
67 Ἀγχίρροος
68 Δαμάνθης
69 Εξαινέτα
70 Επούλη
71 Ερυξίας
72 Ευρυγόνη
73 Ευρυγόνη
74 Ευρύγονος
75 Θαλήστριος
76 Θέα
77 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
78 Ιππάφεσις Α
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεαγέτη
85 Κλεοθοίνη
86 Κοινωνίς
87 Κύαθος zxy
88 Κύζικος ο βασιλιάς
89 Λευκαρία
90 Λικώρος
91 Λικώρος
92 Λούκουλος
93 Λυκοφρονίδη
94 Μητρόδοτος
95 Μητρογένεια
96 Μητρόκλεια
97 Μιαραναθούσα
98 Μωρήν
99 Νικοδιονύσιος
100 Όϊκλος
101 Ούγος ZXY
102 Ουράνιος
103 Παιάντωρ
104 Παλύνωρ
105 Περσεύς
106 Ἀπέλλιχος
107 Πνεύμα άγιο
108 Σαβαΐνη
109 Σαβαΐνος
110 Σαμπατής
111 Σαντορίνη
112 Ταράξανδρος
113 Τεφάντη
114 Τάραρχος
115 Τυρραστιάδας
116 Φειδεκρίτα
117 Χαριτόδημος
118 Χαριτέλεια
119 Χαριτέλης
120 Χαρίτεχνη
121 Χαριτοδήμη
122 Χαριτόκλεια
123 Χαρίτυλα
124 Χερσικράτης
125 Aedan
126 Aβρότονος
127 Aισχραίος
128 Aμφίροος
129 Cedd
130 Gerebernus
131 Gwenagwy
132 Secardos
133 Tanco
134 Tressan
135 Vulphy
136 Waldalenus
137 Willibald
138 Wivina
139 Wulsin
140 Ααρών
142 Αβακής
143 Αβακούμ
144 Αβακουμία
145 Αβαντίς
146 Αβαρβαρέη
147 Αβαρβαρέης
148 Αβαρίνη
149 Αβαρίνος
150 Άβας
151 Αβάσκαντος
152 Αββαδών
153 Αββαία
154 Αββάς
155 Άβγαρ
156 Αβδαίος
157 Άβδηρα
158 Άβδηρος
159 Αβδιήλ
160 Αβδιηλία
161 Αβδιού
163 Άβελ
164 Αβελβούλ
165 Αβερκία
166 Αβέρκιος
167 Αβερρόης
168 Αβέρωφ
169 Άβιβα
170 Άβιβος
171 Αβίλλιος
172 Αβιμελιχίς
173 Αβιμέλιχος
174 Άβιος
175 Άβληρα
176 Άβληρος
177 Αβουδίμη
178 Αβούδιμος
179 Αβουναία
180 Άβρα
181 Αβραάμ
185 Αβρααμία
186 Άβραξ
187 Αβραστης
188 Αβρετία
189 Αβρικία
190 Αβρίκιος
191 Αβρίππη
192 Άβριππος
193 Αβροκόμας
194 Αβροκόμη
195 Αβρόλας
196 Αβροτέλεια
197 Αβροτέλειος
198 Αβρότονον
199 Άβρων
200 Αβρωνίς
201 Αβρωνυχίς
202 Αβρώνυχος
203 Άβυδη
204 Άβυδος
205 Αβώ
206 Αγάβη
207 Αγαθαγγέλα
208 Αγαθάγγελος
209 Αγαθάγητη
210 Αγαθάγητος
211 Αγαθαρχίς
212 Αγάθαρχος
213 Αγαθάγητος
214 Αγάθη
215 Αγαθημερίς
216 Αγαθήμερος
217 Αγαθίππη
218 Αγάθιππος
219 Αγαθόβουλη
220 Αγαθοδαίμων
221 Αγαθοδώρα
222 Αγαθόδωρος
223 Αγαθοκλέας
224 Αγαθόκλεια
225 Αγαθονίκη
226 Αγαθονίκης
227 Αγαθοπόδη
228 Αγαθόπους
229 Αγαθοσθένη
230 Αγαθοσθένης
231 Αγάθυρνος
232 Αγαθύρση
233 Αγάθυρσος
234 Αγάθων
235 Αγαθωνία
236 Αγαθωνύμη
237 Αγαθώνυμος
238 Αγακλέης
239 Αγαλλία
240 Αγαλλίας
241 Αγαμεμνονίδη
242 Αγαμέμνων
243 Αγαμηδίδας
244 Αγαμήδης
245 Αγαμηδίδα
246 Αγαμηδίδας
247 Αγαμήθη
248 Αγαμήθης
249 Αγαπαίος
250 Αγάπη
251 Αγαπήνωρ
252 Αγάπης
253 Αγαπητή
254 Αγαπητός
255 Αγαπτόλεμος
256 Αγασθένη
257 Αγασθένης
258 Αγασικλής
259 Αγασίππη
260 Αγάσιππος
261 Αγαστοφάνη
262 Αγαστοφάνης
263 Αγάστροφη
264 Αγάστροφος
265 Αγαύη
266 Αγαυός
267 Αγαφάντη
268 Αγάφαντος
269 Αγγέλα
270 Αγγελία
271 Αγγελική
272 Αγγελικός
273 Αγγελίνος
274 Άγγελος
275 Αγγερούλα
276 Αγγερούλης
277 Αγγίας
279 Αγγλία
280 Αγέα
281 Αγέας
282 Αγελάδα
283 Αγελάδας
284 Αγέλαος
285 Αγελέα
286 Αγέλεως
287 Αγέλοχος
288 Αγεμάχη
289 Αγέμαχος
290 Αγεπόλεια
291 Αγέπολις
292 Αγέρωχος
293 Αγεσιμβροτίς
294 Αγεσίμβροτος
295 Αγεστράτη
296 Αγέστρατος
297 Αγεύουσα
298 Αγεύς
299 Αγεχόρη
300 Αγέχορος
301 Αγήνωρ
302 Αγηνωρίς
303 Αγησάνδρα
304 Αγήσανδρος
305 Αγησίλαος
306 Αγησιλεία
307 Αγησίλοχος
308 Αγησίμαδος
309 Αγησιμάχη
310 Αγησίμαχος
311 Αγησινόη
312 Αγησίνοος
313 Αγησίππη
314 Αγήσιππος
315 Αγησιχόρη
316 Αγησίχορος
317 Αγίας
318 Αγίππη
319 Άγιππος
320 Άγις
321 Αγκαία
322 Αγκαίος
323 Αγλαΐα
324 Αγλάιος
325 Αγλανθιώ
326 Αγλαόπη
328 Αγλωκρίτη
329 Αγλώκριτος
330 Αγνή
332 Αγνίππη
333 Άγνιππος
334 Αγνοδίκη
335 Αγνόδικος
336 Αγνόθεμις
337 Αγνόκλεια
338 Αγνοκλής
339 Αγνός
340 Αγνόφιλος
341 Αγοράκλεια
342 Αγορακλής
343 Αγορακρίτη
344 Αγοράκριτος
345 Αγοράναξ
346 Αγοράνασσα
347 Αγόραστος
348 Αγορή
349 Αγρέα
350 Αγρεύς
351 Αγρία
352 Άγριος
353 Αγρίππα
354 Αγρίππας
355 Αγροιώ
356 Αγρυπνία
357 Αγχιάλη
358 Αγχίαλος
359 Αγχιθέα
360 Αγχίθεος
361 Αγχιμάχη
362 Αγχίμαχος
363 Αγχίμολη
364 Αγχίμολος
365 Αγχινόη
366 Άγχιος
367 Αγχίππη
368 Άγχιππος
369 Αγχιπύλη
370 Αγχίπυλος
371 Αγχιρόη
372 Αγχίροος
373 Αγχιρρόη
374 Αγχίση
375 Αγχίσης
377 Άγω
378 Αγώνιος
379 Αγωνίππη
380 Αγώνιππος
381 Αγωνίς
382 Αδαία
383 Αδαίος
384 Αδαλβέρτη
385 Αδαλβέρτος
386 Αδάμ
389 Αδαμαντία
391 Αδαμάντιος
392 Αδάμας
393 Αδάματη
394 Αδάματος
395 Αδάμη
396 Αδαμνάνος
397 Αδείμαντος
398 Αδελαΐς
399 Αδελφή
400 Αδελφός
401 Άδης
402 Αδίστα
403 Αδίστας
404 Αδίτη
405 Άδμητος
406 Αδράστεια
407 Άδραστος
408 Αδριανή
409 Αδριανός
410 Αδώνια
411 Άδωνις
412 Αεθλία
413 Αέθλιος
414 Αειθάλα
415 Αειθαλάς
416 Αειμνήστη
417 Αείμνηστος
418 Αέλια
419 Αέλιος
420 Αελλήεις
421 Αελλοπόδης
422 Αελλόπους
423 Αελλώ
424 Αερία
425 Αερίας
426 Αερόπη
427 Αέροπος
428 Αετία
429 Αέτιος
431 Αζαΐς
432 Αζαρία
433 Αζαρίας
434 Αζάς
435 Αζάτ
436 Αζείδα
437 Αζείδης
438 Άζευς
439 Άζης
440 Αηδόνιος
441 Αηδών
442 Αθανάδα
443 Αθανάδας
444 Αθανασία
445 Αθανάσιος
446 Αθηδάρα
447 Αθηδάρας
448 Αθηνά
449 Αθηναγόρα
450 Αθηναγόρας
451 Αθήναιος
452 Αθηνογένεια
453 Αθηνογένης
454 Αθηνοδώρα
455 Αθηνόδωρος
456 Αθλημένης
457 Αθοσίων
458 Αθρέ
459 Αθώα
460 Αθώρηκτη
461 Αθώρηκτος
462 Άθως
463 Αία
464 Αιάκη
465 Αίας
466 Αίγαγρη
467 Αίγαγρος
468 Αιγαία
469 Αιγαίωρα
470 Αιγαίωρος
471 Αιγαλέα
472 Αιγάλεων
473 Αιγάστρη
474 Αίγαστρος
475 Αιγάτη
476 Αίγατος
477 Αιγέστη
478 Αιγέστης
479 Αιγεύς
480 Αιγιάλεια
481 Αιγιαλεύς
482 Αιγίας
483 Αιγίδα
484 Αιγίδας
485 Αίγινα
487 Αίγινος
488 Αίγιος
489 Αιγίσθη
490 Αίγισθος
491 Αϊδανή
492 Αϊδανός
493 Αιδεσία
494 Αιδέσιος
496 Αϊδωνεύς
497 Αιήτη
498 Αιήτης
499 Αιθάλη
500 Αιθάλης
501 Αίθαν
502 Αιθερία
503 Αιθήρ
504 Αιθιοπίς
505 Αιθούσα
506 Αιθούσιος
507 Αίθρα
508 Αιθύλλα
509 Αικατερίνη
512 Αικατερίνος
513 Αιλία
514 Αίλιος
515 Άιμαν
516 Αιμάνθη
517 Αιμάνθης
518 Αιμιλία
519 Αιμίλιος
520 Αινεία
521 Αινείας
522 Αίνετος
523 Αιξ
524 Αίξων
525 Αιόλη
526 Αίολος
527 Αίσακος
528 Αίσηπος
529 Αισία
530 Αίσιος
531 Αισχίνη
532 Αισχίνης
533 Αισχίων
534 Αισχυλίς
535 Αισχύλος
536 Αίσων
537 Αισωπία
539 Αίσωψ
541 Αίτνα
542 Αιτναίος
543 Αιτωλίς
544 Αιτωλός
545 Ακαδημία
546 Ακάθιστη
547 Ακάθιστος
548 Ακακαλλίς
549 Ακακία
550 Ακάκιος
552 Ακαλανθίς
553 Ακάλανθος
554 Ακάμα
555 Ακάμας
556 Ακανθίς
557 Άκανθος
558 Ακάστη
559 Άκαστος
560 Ακέλεια
561 Άκελος
562 Ακεσάνδρα
563 Ακέσανδρος
564 Άκεσις
565 Ακέστωρ
566 Ακεψεή
567 Ακεψεής
568 Ακεψιμά
569 Ακεψιμάς
570 Άκης
571 Ακίνδυνη
572 Ακίνδυνος
573 Ακματίδα
574 Ακματίδας
575 Άκμων
576 Ακολουθία
577 Ακόλουθος
578 Ακοντεύς
579 Ακουσιθέα
580 Ακουσίθεος
581 Ακουσιλάα
582 Ακουσίλαος
583 Ακουσίλοχος
584 Ακράγας
585 Άκρατος
586 Ακρίβη
587 Ακρίβος
588 Ακρίτας
589 Ακροτελεύτιον
590 Ακταία
591 Ακταίος
592 Ακτίς
593 Άκτις
594 Άκτωρ
595 Ακύλα
596 Ακύλας
598 Αλαμάνος
599 Άλαν
600 Αλάνα
601 Αλβανή
602 Αλβανός
603 Αλβέρτα
604 Αλβέρτος
605 Αλβίνα
606 Αλβίνος
607 Αλεγρία
608 Αλέκα
609 Αλένα
610 Αλεξάνδρα
611 Αλέξανδρος
614 Αλεξία
615 Αλεξίβια
616 Αλεξίβιος
617 Αλεξίκακη
618 Αλεξίκακος
619 Αλεξιμάχη
620 Αλεξίμαχος
621 Αλέξιος
622 Αλεξίππη
623 Αλέξιππος
624 Αλεξιρόη
625 Αλήθεια
626 Αληθής
627 Αλήτη
628 Αλήτης
629 Αλθαία
630 Αλία
631 Αλίας
632 Αλιθέρση
633 Αλιθέρσης
634 Αλίκη
635 Άλικος
636 Αλιμήδη
637 Αλιμήδης
638 Αλίντα
639 Αλιόπη
640 Αλιόπης
641 Αλίσα
642 Αλίσιος
643 Αλκαία
644 Αλκαίνετος
645 Αλκαίος
646 Αλκαμένη
647 Αλκαμένης
648 Άλκανδρος
649 Αλκέτα
650 Αλκέτας
651 Άλκη
652 Άλκης
653 Αλκιβία
654 Αλκιβιάδη
655 Αλκιβιάδης
656 Αλκιμάχη
657 Αλκίμαχος
658 Αλκιμέδη
659 Αλκιμέδων
660 Αλκίμη
661 Αλκιμίδη
662 Αλκιμίδης
663 Άλκιμος
664 Αλκινόη
665 Αλκίνοος
666 Αλκιόπη
667 Αλκίοπος
668 Αλκίππη
670 Άλκιππος
671 Αλκίς
672 Αλκισθένη
673 Αλκισθένης
674 Αλκίσων
675 Αλκίφρουσα
676 Αλκίφρων
677 Αλκμήνη
678 Αλκμήνης
679 Αλκυονεύς
680 Αλκυών
681 Αλλάς
682 Αλμπάνα
683 Αλμπάνης
684 Αλμπέος
685 Αλοκράτη
686 Αλοκράτης
687 Αλόπη
688 Αλόπιος
689 Αλπέγιος
690 Αλταία
691 Αλταίων
692 Άλτη
693 Άλτης
694 Άλτιμη
695 Άλτιμος
696 Αλτίνα
697 Αλτίνος
698 Αλυόνα
699 Αλυπία
700 Αλύπιος
701 Αλυσία
702 Αλύσιος
703 Αλφαία
704 Αλφαιεύς
705 Αλφειά
706 Αλφειός
707 Αλφεσίβοια
708 Αλφεσίβοιος
709 Αλχέλμος
710 Αλωνία
711 Αλώνιος
712 Αμαζόνιος
713 Αμαζών
714 Αμάλθεια
715 Αμαλθεύς
716 Αμαλία
717 Αμάλιος
718 Αμανατία
719 Αμάνδα
720 Άμανδος
722 Αμαρακίς
723 Αμάρακος
724 Αμαστρίνη
725 Αμβροσία
726 Αμβρόσιος
727 Αμεθέα
728 Αμέθυστη
729 Αμέθυστος
730 Αμεινία
731 Αμεινίας
732 Αμέλια
733 Άμεμπτη
734 Άμεμπτος
735 Αμερίκη
736 Αμέρικος
737 Αμέρσια
738 Αμέστριος
739 Αμήδη
740 Αμησινάς
741 Αμμιανή
742 Αμμιανός
743 Αμμούν
744 Άμμων
745 Αμμωνά
746 Αμομφαρέτη
747 Αμομφάρετος
748 Αμπάν
749 Άμπελος
750 Αμπλία
751 Αμπλίας
752 Αμυγδαλέα
753 Αμύκλα
754 Αμύκλας
755 Αμυμώνη
756 Αμύντωρ
757 Αμύρα
758 Άμυρος
759 Αμφιάλη
760 Αμφίαλος
761 Αμφιάναξ
762 Αμφιάνασσα
763 Αμφιαράη
764 Αμφιάραος
765 Αμφιδάμα
766 Αμφιδάμας
767 Αμφίδοκος
768 Αμφιθάλεια
769 Αμφιθέα
770 Αμφίθεος
771 Αμφίκλεια
772 Άμφικλος
773 Αμφικτύων
774 Αμφικτυωνίς
775 Αμφιλοχία
776 Αμφίλοχος
777 Αμφιλύκη
778 Αμφίλυκος
779 Αμφίλυτη
780 Αμφίλυτος
781 Αμφιμάχη
782 Αμφίμαχος
783 Αμφιμέδα
784 Αμφιμέδων
785 Αμφιμήδη
786 Αμφιμήδης
787 Αμφινόμη
788 Αμφίνομος
789 Αμφιρρόη
790 Αμφιρώ
791 Αμφιτρίτη
792 Αμφιτρίτης
793 Αμφίων
794 Αμφιώνη
795 Αμών
796 Αμωναθάς
797 Αμώς
798 Αναγνώστης
799 Αναία
800 Ανακρέων
802 Ανανί
803 Ανανία
804 Ανανίας
805 Αναξαγόρα
806 Αναξαγόρας
807 Αναξάνδρα
808 Ανάξανδρος
809 Αναξαρέτη
810 Αναξαρέτης
811 Ανάξαρχη
812 Ανάξαρχος
813 Αναξίμανδρος
814 Αναξιμένη
815 Αναξιμένης
816 Αναξίππη
817 Ανάξιππος
818 Ανάργυρη
819 Ανάργυρος
820 Αναστασία
821 Αναστάσιος
822 Ανατολή
823 Ανατόλιος
824 Άνδρεα
825 Ανδρέας
826 Ανδριανή
827 Ανδριανός
828 Ανδροδάιξα
829 Ανδρομάχη
830 Ανδρόμαχος
831 Ανδρομέδα
832 Ανδρομέδης
833 Ανδρομήδη
834 Ανδρομήδης
835 Ανδρονίκη
836 Ανδρονίκης
837 Ανδροπελαγία
838 Ανδροπελαγίας
839 Ανδροσθένη
840 Ανδροσθένης
841 Ανδροφίλη
842 Ανδρόφιλος
843 Άνδρων
844 Ανεζίνα
845 Ανειτυλλιανός
846 Ανεκτή
847 Άνεκτος
848 Ανεμπόδιστη
849 Ανεμπόδιστος
851 Άνεμώνη
852 Ανέστια
853 Άνθα
854 Άνθας
855 Ανθέμιος
856 Άνθεμις
857 Ανθεστηρίς
858 Ανθεστηρίων
859 Ανθή
860 Ανθηδόνη
862 Ανθηδόνιος
863 Ανθήλεια
864 Άνθιμη
865 Άνθιμος
866 Ανθίππη
867 Άνθιππος
868 Ανθοδέσμη
869 Ανθονίκη
870 Ανθόνικος
871 Άνθος
872 Ανθοσμία
873 Ανθόσμιος
874 Ανθυποβάγγελος
875 Ανία
876 Ανίκητη
877 Ανίκητος
878 Ανίνα
879 Ανίνας
880 Άνιος
881 Άννα
883 Ανναγκρέυς
884 Ανναμπέλα
885 Άννας
886 Αννίβα
887 Αννίβας
888 Αννίνη
889 Άννινος
890 Άνοιξη
891 Ανουτσιάτα
892 Ανουτσιάτης
893 Ανσέλμος
894 Ανταγόρα
895 Ανταγόρας
896 Ανταίος
897 Αντείας
898 Αντέρως
900 Αντερώσα
901 Αντήνωρ
902 Αντηνώρη
903 Άντια
904 Αντιάδης
905 Αντιάνειρα
906 Αντίας
907 Αντιγένη
908 Αντιγένης
909 Αντιγόνη
910 Αντίγονος
911 Αντίκλεια
912 Αντικλής
913 Αντικράτης
914 Αντιλέων
915 Αντιλοχίς
916 Αντιμάχη
917 Αντίμαχος
918 Αντιμένης
919 Αντιμήδη
920 Αντίνοος
921 Αντιόπη
922 Αντιοχίς
923 Αντίοχος
924 Αντίπα
925 Αντίπας
926 Αντιπάτρα
927 Αντίπατρος
928 Αντίπαφος
929 Αντισθένης
930 Άντιφα
931 Αντιφάνη
932 Αντιφάνης
933 Αντίφας
934 Αντιφάτη
935 Αντιφάτης
936 Αντίφιλος
937 Αντιφόνη
938 Αντίφονος
939 Άντιφος
940 Αντιφών
941 Αντιφώσσα
942 Αντουανέτα
944 Αντωνέττα
945 Αντωνία
946 Αντώνιος
947 Ανυσία
948 Ανύσιος
949 Ανύτη
950 Άνυτος
951 Ανώνυμη
952 Ανώνυμος
953 Αξιοθέα
954 Αξιονίκη
955 Αξιόνικος
956 Αξίων
957 Αοιδή
958 Αοιδός
959 Απελλή
960 Απελλής
962 Απήμια
963 Απήμων
964 Απία
965 Απίων
966 Απλοδώρα
967 Απλόδωρος
968 Απολλιναρία
969 Απολλινάριος
970 Απόλλων
971 Απολλωνία
972 Απολλώνιος
973 Απολλωνίς
974 Αποστολία
975 Απόστολος
977 Απρίων
978 Άπφια
979 Απφίας
980 Αραβέλλα
981 Αράμ
982 Αράνθιος
983 Άρβηλα
984 Άρβηλος
985 Αργανθών
986 Αργανθώνη
987 Αργέλη
988 Αργεντινή
989 Αργεντίνος
990 Αργήλη
991 Αργήλης
992 Αργίνη
993 Αργιόπη
994 Αργιόπους
995 Αργοναύτη
996 Αργοναύτης
997 Αργυρά
998 Αργυρός
999 Αργώ
1000 Αρδαβάνης
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία