Εορτές 29 Νοεμβρίου: Άγιος Παράμονος Άγιος Φαίδρος Άγιος Φιλούμενος Όσιος Παγκόσμιος Όσιος Πιτυρούν Παγκοσμία Παραμονή Πιτυρία Φαίδρα Φιλουμένη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Βρενδανός του Μπιρ Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Κορίνθου Άγιος Ιωάννης ο Ιερομάρτυρας, «ὁ ἐν Περσίδι» Άγιος Ουρβανός επίσκοπος Μακεδονίας Όσιος Μάρκος Όσιος Νεκτάριος «ἐπίσκοπος ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
2 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
3 Ἀβείβ Ἀβίβ
4 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
5 Ευρυγόνη
6 Λούκουλος
7 Χαριτέλεια
8 Αβαρβαρέης
9 Αγαθαγγέλα
10 Αγαθάγγελος
11 Αγαθάγητη
12 Αγαθαρχίς
13 Αγαθοδώρα
14 Αγαθόδωρος
15 Αγαθύρση
16 Αγάθων
17 Αγάπη
18 Αγγελική
19 Αγκαία
20 Αγλαΐα
21 Αγρίππα
22 Αδριανή
23 Αειθάλα
24 Αελλώ
25 Αέτιος
27 Αίγινος
28 Αιήτη
29 Αιήτης
30 Αιθήρ
31 Αίσιος
32 Αίτνα
33 Ακάμα
34 Ακεσάνδρα
35 Ακόλουθος
36 Ακύλας
38 Αλεξάνδρα
39 Αλέξανδρος
42 Άλικος
43 Αλκιβία
44 Αλκιβιάδη
45 Αλκιμέδων
46 Αλκμήνης
47 Αλοκράτη
48 Άλτιμη
49 Αμβρόσιος
50 Αμέλια
51 Αμφιάραος
52 Αμφιδάμας
53 Αμφιρώ
54 Αναξαγόρα
55 Ανάξανδρος
56 Αναξιμένης
57 Ανδρομέδα
58 Ανδρονίκη
59 Άνδρων
60 Ανθή
61 Άνθιμος
62 Αντίπα
63 Ανύσιος
64 Άνυτος
65 Απόλλων
66 Απολλώνιος
67 Αποστολία
68 Άπφια
69 Αριστομένης
70 Αρμόδιος
71 Αρμονία
72 Αρχοντίων
73 Ασκλά
74 Ασύγκριτη
75 Ατρύτων
76 Αττική
77 Βαβύλα
78 Βαθύκλεια
79 Βακχίς
80 Βαλέρια
81 Βαλτάσαρ
82 Βάμβαξ
83 Βαραδάτη
84 Βαραχήσιος
85 Βαρβάρα
86 Βαρσαβία
87 Βαρσανουφία
88 Βαρυψαβάς
89 Βενετία
90 Βενέτιος
91 Βέρθα
92 Βήρος
93 Βίων
94 Βλαδισλάβος
95 Βλανδίνος
96 Βλασία
97 Βρένδα
98 Γαβριήλ
99 Γαρυφαλλιά
100 Γαρύφαλλος
101 Γαυδεντία
102 Γέδιος
103 Γεμέλα
104 Γέμελος
105 Γεμίνος
106 Γερμανός
107 Γεωργία
108 Γεώργιος
109 Γοργόνος
110 Γορδία
111 Γραύς
112 Γρηγόριος
113 Δαμάσα
114 Δάμασκος
115 Δαμιθάλης
116 Δανιήλ
117 Δαρδανία
118 Δεσπότης
119 Δήλια
120 Δημάρχη
121 Δήμων
122 Διαγόρας
124 Διαδρόμης
125 Δίας
126 Διοκλής
127 Διόνυσος
128 Δόμνα
129 Δορκεύς
130 Δράκων
131 Δυράνδη
132 Εδφρίθος
133 Εθνεγέρσιος
134 Εικασία
135 Ελένη
137 Ελεόνωρος
138 Ελισάβετ
139 Ελπίνικος
140 Ελύμα
141 Ελφρίδα
142 Ελώνα
143 Ενναθάς
144 Εξαίνετος
145 Εξακουστή
146 Εξπέδιτος
147 Επαμεινώνδας
148 Επαφροδίτη
149 Επίκτητος
150 Ερέννιος
151 Εριφύλιος
152 Ερμεία
153 Ερμής
154 Ερνέστος
155 Ευαγγελία
156 Ευάγγελος
157 Ευβούλη
158 Ευγνωσία
159 Ευδόκιμος
160 Ευθαλία
161 Εύπλοια
162 Ευσταθία
163 Ευστολία
164 Ευσχήμων
165 Ευτρόπιος
166 Ευτυχία
167 Ζεβινά
168 Ζεβινάς
169 Ζωγραφία
170 Ζωίλος
171 Ηγάθραξ
172 Ηριγόνη
174 Θαλασσία
175 Θαλάσσιος
176 Θαλήστριος
177 Θάληστρις
178 Θεαίτητος
179 Θεμιστοκύπρα
180 Θεόγνη
181 Θεογνώσιος
182 Θεοδάμας
183 Θεόδοτος
184 Θεόκλεια
185 Θεοπρόπη
186 Θεόπροπος
187 Θεόφραστος
188 Θεράπαινα
189 Θερσάνδρα
190 Θέρσανδρος
191 Θόωσα
192 Θρασύμαχος
193 Θώραξ
194 Ιάκωβος
195 Ιδαίος
196 Ιεράκη
197 Ιέραξ
198 Ιλάειρα
199 Ιλιόνη
200 Ιλτούδος
201 Ινδίς
202 Ιορδάνα
203 Ιουβεντίνη
204 Ιούστος
205 Ισοκράτεια
206 Ίτα
207 Ιφιγένεια
209 Ίφις
210 Καβειρώ
211 Καίσαρ
212 Καισαρεία
213 Καλλισθένη
214 Καλοθετίνα
215 Καπιτωλίνη
216 Καρτέρων
217 Κίλιξ
218 Κλαύδιος
219 Κλέλια
220 Κλέλιος
221 Κλεόλαος
222 Κλεονίκη
223 Κλημεντία
224 Κομγάλιος
225 Κοπρεύς
226 Κορίλα
227 Κουθβέρτα
228 Κρατίνα
229 Κρυστάλλης
230 Κυριακή
231 Κυριλλία
232 Κωνσταντίνος
233 Λαβίνια
234 Λαβίνιος
235 Λαέρτης
236 Λαμπροτρίτη
237 Λαοδίκιος
238 Λεανδρίας
239 Λεβέντης
240 Λεμονιά
241 Λεοντεύς
243 Λέων
244 Λεωνίδα
245 Λίμνη
246 Λουκρητία
247 Λουσία
248 Λύκαινα
249 Μαγκλόριος
250 Μαϊδούλφη
251 Μαϊδούλφος
252 Μακαρεύς
253 Μάκαρις
254 Μαλαξή
255 Μάμας
256 Μαμμίλια
257 Μανέθων
258 Μαριάννας
259 Μαρουθά
260 Μελανεία
261 Μελανεύς
262 Μελάνιππος
263 Μέλισσα
264 Μελισσηνή
265 Μελπομένη
267 Μελπόμενος
268 Μέμνια
269 Μενέλαος
270 Μεσίρα
271 Μετάνειρα
272 Μήλιος
273 Μιλτοκύθη
274 Μνησίμαχος
275 Μνήσων
276 Μοσχοκαρφένιος
277 Μύρινα
278 Μυρτίς
279 Μυτιλήνος
280 Ναζάριος
281 Ναπολέων
282 Νάρκισσος
284 Ναταλία
286 Νεάδα
287 Νεστορία
288 Νέστωρ
289 Νεφέλη
290 Νικοδήμη
291 Ντόναν
292 Ξενοδάμεια
293 Οικουμενία
294 Ονομάντιος
295 Ορσάλιος
296 Ουάρρων
297 Πάγκαλλος
298 Παμφίλη
299 Πάμφυλος
300 Παναγιώτης
301 Πανθηρία
302 Πανθήριος
303 Παράσχη
304 Παρηγορία
305 Παρθενίς
306 Παρθένος
307 Πασίας
308 Πατροφίλη
309 Παύλα
310 Παυσανία
311 Παυσίας
312 Παυσίκακος
313 Παυσολύπη
314 Περεγρίνα
315 Πηγασίς
316 Πίστις
317 Πλήσια
318 Ποθεινή
319 Ποθείνος
320 Ποθητή
321 Πολέμων
322 Πόλιος
323 Πολίτης
324 Πολίτις
325 Πολυτέλεια
326 Πολυτέλειος
327 Πομπήιος
328 Πορφυρίων
329 Πούλιος
330 Πρίαπος
331 Πρίασος
332 Πρωτεσίλαος
333 Πυγμαλίων
334 Πυθοκλής
335 Πύρη
336 Πυρφόρος
337 Πυρφόρος
338 Ραφαήλ
339 Ρήγαινα
340 Ροβέρτος
341 Ροδόκλεια
342 Ρούφος
343 Ρύαξ
344 Ρωμύλα
345 Σαβάνας
346 Σάββας
347 Σάκτος
348 Σαλαμάνη
349 Σαλώνη
350 Σαπφίων
351 Σαραπίων
352 Σεβήρος
353 Σεκούνδος
354 Σθένελος
355 Σκιαδενός
356 Σουλτάνος
357 Σπυρίδων
358 Σταματίνα
359 Στέντωρ
360 Στεργία
361 Στεφανία
362 Στόμια
363 Στόμιος
364 Στρατήγιος
365 Στυλινάγια
366 Σχινέα
367 Σωτήρα
368 Σωφρονία
369 Τελεσφόρα
370 Τέρτυλλος
371 Τζούστα
372 Τηλέφη
373 Τήλεφος
374 Τίμανδρος
375 Τιμοθέα
376 Τίτος
377 Τουνόμ
378 Τροφωνία
379 Τύραννος
380 Υγίνος
381 Υμεναία
382 Φαίδρος
383 Φανή
384 Φανουρία
385 Φανούριος
386 Φαρνάκη
387 Φεβρωνία
388 Φειδαγόρα
389 Φερεκράτη
390 Φηλίξη
392 Φιλήμουσα
393 Φιλίππα
394 Φιλοξένη
395 Φιλόξενος
396 Φιλοποιμενίς
397 Φιλύρα
398 Φιλύρας
399 Φουγάτιος
400 Φύγελος
401 Φυλαξία
402 Φυληίς
403 Χαράλαμπος
404 Χαρίτων
405 Χάρων
406 Χήρα
407 Χουδίων
409 Ωκεανός
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία