Εορτές 8 Δεκεμβρίου: Άγιος Επαφρόδιτος ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Κηφάς ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Σωσθένης ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Τυχικός ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Επαφροδίτη Κηφά Όσιος Πατάπιος Παταπία Σωσθένη Τυχική
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Παρθένιος ο εν Χίω Άγιος Αέρος ο αρχιεπίσκοπος. Άγιος Απολλώς ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Δαμιανός Αρχιεπίσκοπος Άγιος Καίσαρ ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Κρίσπος Σωφρόνιος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 Αβαζία ή Αβασγία
7 Αβαντία καί Αμαντία
8 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
9 Άβρωτος
10 Αγαθοδαίμουσα
11 Αγάθυρνα
12 Αγάκλεια
13 Αγαπτολέμα
14 Αγασίκλεια
15 Αγίων Πάντων
16 Αινίππη
17 Αισημίδα
18 Αισημίδας
19 Αλοίσιος
20 Αμήδης
21 Αμφιθαλής
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Αριστοθάλης
28 Άριστος
29 Αρτυμήδη
30 Αυσημήδη
31 Αυσημήδης
32 Ἄβαι
33 Ἄββα
34 Ἄβδα
35 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
36 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
37 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
38 Ἀβείβ Ἀβίβ
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Βιθυνός
52 Ἀβιοδώρα
53 Ἄβιος
54 Βιτάλη
55 Ἀβίτης
56 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
57 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
58 Ἀβλώνακος
59 Ἀβνάκη
60 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
61 Ἀγαθάγητος
62 Γιάρετ
63 Ἀγκαία
64 Ἀγλαΐων
65 Γναθαίνιον
66 Ἀγχίρροος
67 Δαμάνθης
68 Εξαινέτα
69 Επούλη
70 Ερυξίας
71 Ευρυγόνη
72 Ευρυγόνη
73 Ευρύγονος
74 Θαλήστριος
75 Θέα
76 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
77 Ιππάφεσις Α
78 Ίτυς ή`Ιτυλος
79 Καμουήλ
80 Κάνδιδος
82 Κέολγουλφ
83 Κλεαγέτη
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύζικος ο βασιλιάς
87 Λευκαρία
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μητρόδοτος
93 Μητρογένεια
94 Μητρόκλεια
95 Μιαραναθούσα
96 Μωρήν
97 Νικοδιονύσιος
98 Όϊκλος
99 Ουράνιος
100 Παιάντωρ
101 Παλύνωρ
102 Περσεύς
103 Ἀπέλλιχος
104 Πνεύμα άγιο
105 Σαβαΐνη
106 Σαβαΐνος
107 Σαμπατής
108 Σαντορίνη
109 Ταράξανδρος
110 Τε Αρόχα
111 Τεφάντη
112 Τάραρχος
113 Τυρραστιάδας
114 Φειδεκρίτα
115 Χαριτόδημος
116 Χαριτέλεια
117 Χαριτέλης
118 Χαρίτεχνη
119 Χαριτοδήμη
120 Χαριτόκλεια
121 Χαρίτυλα
122 Χερσικράτης
123 Aedan
124 Aβρότονος
125 Aισχραίος
126 Aμφίροος
127 Cedd
128 Gerebernus
129 Gwenagwy
130 Secardos
131 Tanco
132 Tressan
133 Vulphy
134 Waldalenus
135 Willibald
136 Wivina
137 Wulsin
138 Ααρών
140 Αβακής
141 Αβακούμ
142 Αβακουμία
143 Αβαντίς
144 Αβαρβαρέη
145 Αβαρβαρέης
146 Αβαρίνη
147 Αβαρίνος
148 Άβας
149 Αβάσκαντος
150 Αββαδών
151 Αββαία
152 Αββάς
153 Άβγαρ
154 Αβδαίος
155 Άβδηρα
156 Άβδηρος
157 Αβδιήλ
158 Αβδιηλία
159 Αβδιού
161 Άβελ
162 Αβελβούλ
163 Αβερκία
164 Αβέρκιος
165 Αβερρόης
166 Αβέρωφ
167 Άβιβα
168 Άβιβος
169 Αβίλλιος
170 Αβιμελιχίς
171 Αβιμέλιχος
172 Άβιος
173 Άβληρα
174 Άβληρος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Άβρα
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβραστης
186 Αβρετία
187 Αβρικία
188 Αβρίκιος
189 Αβρίππη
190 Άβριππος
191 Αβροκόμας
192 Αβροκόμη
193 Αβρόλας
194 Αβροπέδιλη
195 Αβροπέδιλος
196 Αβροτέλεια
197 Αβροτέλειος
198 Αβρότονον
199 Άβρων
200 Αβρωνίς
201 Αβρωνυχίς
202 Αβρώνυχος
203 Άβυδη
204 Άβυδος
205 Αβώ
206 Αγάβη
207 Αγαθαγγέλα
208 Αγαθάγγελος
209 Αγαθάγητη
210 Αγαθάγητος
211 Αγαθαρχίς
212 Αγάθαρχος
213 Αγαθάγητος
214 Αγάθη
215 Αγαθημερίς
216 Αγαθήμερος
217 Αγαθίππη
218 Αγάθιππος
219 Αγαθόβουλη
220 Αγαθοδαίμων
221 Αγαθοδώρα
222 Αγαθόδωρος
223 Αγαθοκλέας
224 Αγαθόκλεια
225 Αγαθονίκη
226 Αγαθονίκης
227 Αγαθοπόδη
228 Αγαθόπους
229 Αγαθοσθένη
230 Αγαθοσθένης
231 Αγάθυρνος
232 Αγαθύρση
233 Αγάθυρσος
234 Αγάθων
235 Αγαθωνία
236 Αγαθωνύμη
237 Αγαθώνυμος
238 Αγακλέης
239 Αγαλλία
240 Αγαλλίας
241 Αγαμεμνονίδη
242 Αγαμέμνων
243 Αγαμηδίδας
244 Αγαμήδης
245 Αγαμηδίδα
246 Αγαμηδίδας
247 Αγαμήθη
248 Αγαμήθης
249 Αγαπαίος
250 Αγάπη
251 Αγαπήνωρ
252 Αγάπης
253 Αγαπητή
254 Αγαπητός
255 Αγαπτόλεμος
256 Αγασθένη
257 Αγασθένης
258 Αγασικλής
259 Αγασίππη
260 Αγάσιππος
261 Αγαστοφάνη
262 Αγαστοφάνης
263 Αγάστροφη
264 Αγάστροφος
265 Αγαύη
266 Αγαυός
267 Αγαφάντη
268 Αγάφαντος
269 Αγγέλα
270 Αγγελία
271 Αγγελική
272 Αγγελικός
273 Αγγελίνος
274 Άγγελος
275 Αγγερούλα
276 Αγγερούλης
277 Αγγίας
279 Αγγλία
280 Αγέα
281 Αγέας
282 Αγελάδα
283 Αγελάδας
284 Αγέλαος
285 Αγελέα
286 Αγέλεως
287 Αγέλοχος
288 Αγεμάχη
289 Αγέμαχος
290 Αγεπόλεια
291 Αγέπολις
292 Αγέρωχος
293 Αγεσιμβροτίς
294 Αγεσίμβροτος
295 Αγεστράτη
296 Αγέστρατος
297 Αγεύουσα
298 Αγεύς
299 Αγεχόρη
300 Αγέχορος
301 Αγήνωρ
302 Αγηνωρίς
303 Αγησάνδρα
304 Αγήσανδρος
305 Αγησίλαος
306 Αγησιλεία
307 Αγησίλοχος
308 Αγησίμαδος
309 Αγησιμάχη
310 Αγησίμαχος
311 Αγησινόη
312 Αγησίνοος
313 Αγησίππη
314 Αγήσιππος
315 Αγησιχόρη
316 Αγησίχορος
317 Αγίας
318 Αγίππη
319 Άγιππος
320 Άγις
321 Αγκαία
322 Αγκαίος
323 Αγλαΐα
324 Αγλάιος
325 Αγλανθιώ
326 Αγλαόπη
328 Αγλωκρίτη
329 Αγλώκριτος
330 Αγνή
332 Αγνίππη
333 Άγνιππος
334 Αγνοδίκη
335 Αγνόδικος
336 Αγνόθεμις
337 Αγνόκλεια
338 Αγνοκλής
339 Αγνός
340 Αγνόφιλος
341 Αγοράκλεια
342 Αγορακλής
343 Αγορακρίτη
344 Αγοράκριτος
345 Αγοράναξ
346 Αγοράνασσα
347 Αγόραστος
348 Αγορή
349 Αγρέα
350 Αγρεύς
351 Αγρία
352 Άγριος
353 Αγρίππα
354 Αγρίππας
355 Αγροιώ
356 Αγρυπνία
357 Αγχιάλη
358 Αγχίαλος
359 Αγχιθέα
360 Αγχίθεος
361 Αγχιμάχη
362 Αγχίμαχος
363 Αγχίμολη
364 Αγχίμολος
365 Αγχινόη
366 Άγχιος
367 Αγχίππη
368 Άγχιππος
369 Αγχιπύλη
370 Αγχίπυλος
371 Αγχιρόη
372 Αγχίροος
373 Αγχιρρόη
374 Αγχίση
375 Αγχίσης
377 Άγχουρος
378 Άγω
379 Αγώνιος
380 Αγωνίππη
381 Αγώνιππος
382 Αγωνίς
383 Αδαία
384 Αδαίος
385 Αδαλβέρτη
386 Αδαλβέρτος
387 Αδάμ
390 Αδαμαντία
392 Αδαμάντιος
393 Αδάμας
394 Αδάματη
395 Αδάματος
396 Αδάμη
397 Αδαμνάνος
398 Αδείμαντος
399 Αδελαΐς
400 Αδελφή
401 Αδελφός
402 Άδης
403 Αδίστα
404 Αδίστας
405 Αδίτη
406 Άδμητος
407 Αδράστεια
408 Άδραστος
409 Αδριανή
410 Αδριανός
411 Αδώνια
412 Άδωνις
413 Αεθλία
414 Αέθλιος
415 Αειθάλα
416 Αειθαλάς
417 Αειμνήστη
418 Αείμνηστος
419 Αέλια
420 Αέλιος
421 Αελλήεις
422 Αελλοπόδης
423 Αελλόπους
424 Αελλώ
425 Αερία
426 Αερίας
427 Αερόπη
428 Αέροπος
429 Αετία
430 Αέτιος
432 Αζαΐς
433 Αζαρία
434 Αζαρίας
435 Αζάς
436 Αζάτ
437 Αζείδα
438 Αζείδης
439 Άζευς
440 Αζήσιος
441 Αηδόνιος
442 Αηδών
443 Αθάμβουσα
444 Αθάμβων
445 Αθανάδα
446 Αθανάδας
447 Αθανασία
448 Αθανάσιος
449 Αθηδάρα
450 Αθηδάρας
451 Αθηνά
452 Αθηναγόρα
453 Αθηναγόρας
454 Αθήναιος
455 Αθηνογένεια
456 Αθηνογένης
457 Αθηνοδώρα
458 Αθηνόδωρος
459 Αθλημένης
460 Αθοσίων
461 Αθρέ
462 Αθώα
463 Αθώρηκτη
464 Αθώρηκτος
465 Άθως
466 Αία
467 Αιάκη
468 Αίας
469 Αίγαγρη
470 Αίγαγρος
471 Αιγαία
472 Αιγαίωρα
473 Αιγαίωρος
474 Αιγαλέα
475 Αιγάλεων
476 Αιγάστρη
477 Αίγαστρος
478 Αιγάτη
479 Αίγατος
480 Αιγέστη
481 Αιγέστης
482 Αιγεύς
483 Αιγιάλεια
484 Αιγιαλεύς
485 Αιγίας
486 Αιγίδα
487 Αιγίδας
488 Αίγινα
490 Αίγινος
491 Αίγιος
492 Αιγίσθη
493 Αίγισθος
494 Αϊδανή
495 Αϊδανός
496 Αιδεσία
497 Αιδέσιος
499 Αϊδωνεύς
500 Αιήτη
501 Αιήτης
502 Αιθάλη
503 Αιθάλης
504 Αίθαν
505 Αιθερία
506 Αιθήρ
507 Αιθιοπίς
508 Αιθούσα
509 Αιθούσιος
510 Αίθρα
511 Αιθύλλα
512 Αικατερίνη
515 Αικατερίνος
516 Αιλία
517 Αίλιος
518 Άιμαν
519 Αιμάνθη
520 Αιμάνθης
521 Αιμιλία
522 Αιμίλιος
523 Αινεία
524 Αινείας
525 Αίνετος
526 Αιξ
527 Αίξων
528 Αιόλη
529 Αίολος
530 Αίσακος
531 Αίσηπος
532 Αισία
533 Αίσιος
534 Αισχίνη
535 Αισχίνης
536 Αισχίων
537 Αισχυλίς
538 Αισχύλος
539 Αίσων
540 Αισωπία
542 Αίσωψ
545 Αίτνα
546 Αιτναίος
547 Αιτωλίς
548 Αιτωλός
549 Ακαδημία
550 Ακάθιστη
551 Ακάθιστος
552 Ακακαλλίς
553 Ακακία
554 Ακάκιος
556 Ακαλανθίς
557 Ακάλανθος
558 Ακάμα
559 Ακάμας
560 Ακανθίς
561 Άκανθος
562 Ακάστη
563 Άκαστος
564 Ακέλεια
565 Άκελος
566 Ακεσάνδρα
567 Ακέσανδρος
568 Άκεσις
569 Ακέστωρ
570 Ακεψεή
571 Ακεψεής
572 Ακεψιμά
573 Ακεψιμάς
574 Άκης
575 Ακίνδυνη
576 Ακίνδυνος
577 Ακματίδα
578 Ακματίδας
579 Άκμων
580 Ακολουθία
581 Ακόλουθος
582 Ακοντεύς
583 Ακουσιθέα
584 Ακουσίθεος
585 Ακουσιλάα
586 Ακουσίλαος
587 Ακουσίλοχος
588 Ακράγας
589 Άκρατος
590 Ακρίβη
591 Ακρίβος
592 Ακρίτας
593 Ακροτελεύτιον
594 Ακταία
595 Ακταίος
596 Ακτίς
597 Άκτις
598 Άκτωρ
599 Ακύλα
600 Ακύλας
602 Αλαμάνος
603 Άλαν
604 Αλάνα
605 Αλαστορίδη
606 Αλάστωρ
607 Αλβανή
608 Αλβανός
609 Αλβέρτα
610 Αλβέρτος
611 Αλβίνα
612 Αλβίνος
613 Αλεγρία
614 Αλέκα
615 Αλένα
616 Αλεξάνδρα
617 Αλέξανδρος
620 Αλεξία
621 Αλεξίβια
622 Αλεξίβιος
623 Αλεξίκακη
624 Αλεξίκακος
625 Αλεξιμάχη
626 Αλεξίμαχος
627 Αλέξιος
628 Αλεξίππη
629 Αλέξιππος
630 Αλεξιρόη
631 Αλήθεια
632 Αληθής
633 Αλήτη
634 Αλήτης
635 Αλθαία
636 Αλία
637 Αλίας
638 Αλιθέρση
639 Αλιθέρσης
640 Αλίκη
641 Άλικος
642 Αλιμήδη
643 Αλιμήδης
644 Αλίντα
645 Αλιόπη
646 Αλιόπης
647 Αλίσα
648 Αλίσιος
649 Αλκαία
650 Αλκαίνετος
651 Αλκαίος
652 Αλκαμένη
653 Αλκαμένης
654 Άλκανδρος
655 Αλκέτα
656 Αλκέτας
657 Άλκη
658 Άλκης
659 Αλκιβία
660 Αλκιβιάδη
661 Αλκιβιάδης
662 Αλκιμάχη
663 Αλκίμαχος
664 Αλκιμέδη
665 Αλκιμέδων
666 Αλκίμη
667 Αλκιμίδη
668 Αλκιμίδης
669 Άλκιμος
670 Αλκινόη
671 Αλκίνοος
672 Αλκιόπη
673 Αλκίοπος
674 Αλκίππη
676 Άλκιππος
677 Αλκίς
678 Αλκισθένη
679 Αλκισθένης
680 Αλκίσων
681 Αλκίφρουσα
682 Αλκίφρων
683 Αλκμήνη
684 Αλκμήνης
685 Αλκυονεύς
686 Αλκυών
687 Αλλάς
688 Αλμπάνα
689 Αλμπάνης
690 Αλμπέος
691 Αλοκράτη
692 Αλοκράτης
693 Αλόπη
694 Αλόπιος
695 Αλπέγιος
696 Αλταία
697 Αλταίων
698 Άλτη
699 Άλτης
700 Άλτιμη
701 Άλτιμος
702 Αλτίνα
703 Αλτίνος
704 Αλυόνα
705 Αλυπία
706 Αλύπιος
707 Αλυσία
708 Αλύσιος
709 Αλφαία
710 Αλφαιεύς
711 Αλφειά
712 Αλφειός
713 Αλφεσίβοια
714 Αλφεσίβοιος
715 Αλχέλμος
716 Αλωνία
717 Αλώνιος
718 Αμαζόνιος
719 Αμαζών
720 Αμάλθεια
721 Αμαλθεύς
722 Αμαλία
723 Αμάλιος
724 Αμανατία
725 Αμάνδα
726 Άμανδος
728 Αμαρακίς
729 Αμάρακος
730 Αμαστρίνη
731 Αμβροσία
732 Αμβρόσιος
733 Αμεθέα
734 Αμέθυστη
735 Αμέθυστος
736 Αμεινία
737 Αμεινίας
738 Αμεινοκλέα
739 Αμεινοκλής
740 Αμεινοκράτεια
741 Αμεινοκράτης
742 Αμέλια
743 Άμεμπτη
744 Άμεμπτος
745 Αμερίκη
746 Αμέρικος
747 Αμέρσια
748 Αμέστριος
749 Αμήδη
750 Αμησινάς
751 Αμμιανή
752 Αμμιανός
753 Αμμούν
754 Άμμων
755 Αμμωνά
756 Αμομφαρέτη
757 Αμομφάρετος
758 Αμπάν
759 Άμπελος
760 Αμπλία
761 Αμπλίας
762 Αμυγδαλέα
763 Αμύκλα
764 Αμύκλας
765 Αμυμώνη
766 Αμύντωρ
767 Αμύρα
768 Άμυρος
769 Αμφιάλη
770 Αμφίαλος
771 Αμφιάναξ
772 Αμφιάνασσα
773 Αμφιαράη
774 Αμφιάραος
775 Αμφιδάμα
776 Αμφιδάμας
777 Αμφίδοκος
778 Αμφιθάλεια
779 Αμφιθέα
780 Αμφίθεος
781 Αμφίκλεια
782 Άμφικλος
783 Αμφικτύων
784 Αμφικτυωνίς
785 Αμφιλοχία
786 Αμφίλοχος
787 Αμφιλύκη
788 Αμφίλυκος
789 Αμφίλυτη
790 Αμφίλυτος
791 Αμφιμάχη
792 Αμφίμαχος
793 Αμφιμέδα
794 Αμφιμέδων
795 Αμφιμήδη
796 Αμφιμήδης
797 Αμφινόμη
798 Αμφίνομος
799 Αμφιρρόη
800 Αμφιρώ
801 Αμφιτρίτη
802 Αμφιτρίτης
803 Αμφίων
804 Αμφιώνη
805 Αμών
806 Αμωναθάς
807 Αμώς
808 Αναγνώστης
809 Αναία
810 Ανακρέων
812 Ανανί
813 Ανανία
814 Ανανίας
815 Αναξαγόρα
816 Αναξαγόρας
817 Αναξάνδρα
818 Ανάξανδρος
819 Αναξαρέτη
820 Αναξαρέτης
821 Ανάξαρχη
822 Ανάξαρχος
823 Αναξίμανδρος
824 Αναξιμένη
825 Αναξιμένης
826 Αναξίππη
827 Ανάξιππος
828 Ανάργυρη
829 Ανάργυρος
830 Αναστασία
831 Αναστάσιος
832 Ανατολή
833 Ανατόλιος
834 Άνδρεα
835 Ανδρέας
836 Ανδριανή
837 Ανδριανός
838 Ανδροδάιξα
839 Ανδρομάχη
840 Ανδρόμαχος
841 Ανδρομέδα
842 Ανδρομέδης
843 Ανδρομένη
844 Ανδρομένης
845 Ανδρομήδη
846 Ανδρομήδης
847 Ανδρονίκη
848 Ανδρονίκης
849 Ανδροπελαγία
850 Ανδροπελαγίας
851 Ανδροσθένη
852 Ανδροσθένης
853 Ανδροφίλη
854 Ανδρόφιλος
855 Άνδρων
856 Ανεζίνα
857 Ανειτυλλιανός
858 Ανεκτή
859 Άνεκτος
860 Ανεμπόδιστη
861 Ανεμπόδιστος
863 Άνεμώνη
864 Ανέστια
865 Άνθα
866 Άνθας
867 Ανθέμιος
868 Άνθεμις
869 Ανθεστηρίς
870 Ανθεστηρίων
871 Ανθή
872 Ανθηδόνη
874 Ανθηδόνιος
875 Ανθήλεια
876 Ανθηνίκη
877 Ανθηνίκος
878 Ανθηνίς
879 Ανθηνίων
880 Άνθιμη
881 Άνθιμος
882 Ανθίππη
883 Άνθιππος
884 Ανθοδέσμη
885 Ανθονίκη
886 Ανθόνικος
887 Άνθος
888 Ανθοσμία
889 Ανθόσμιος
890 Ανθυποβάγγελος
891 Ανία
892 Ανίκητη
893 Ανίκητος
894 Ανίνα
895 Ανίνας
896 Άνιος
897 Άννα
899 Ανναγκρέυς
900 Ανναμπέλα
901 Άννας
902 Αννίβα
903 Αννίβας
904 Αννίνη
905 Άννινος
906 Άνοιξη
907 Ανουτσιάτα
908 Ανουτσιάτης
909 Ανσέλμος
910 Ανταγόρα
911 Ανταγόρας
912 Ανταίος
913 Αντείας
914 Αντέρως
916 Αντερώσα
917 Αντήνωρ
918 Αντηνώρη
919 Άντια
920 Αντιάδης
921 Αντιάνειρα
922 Αντίας
923 Αντιγένη
924 Αντιγένης
925 Αντιγόνη
926 Αντίγονος
927 Αντιδώρα
928 Αντιδώριππος
929 Αντίδωρος
930 Αντίκλεια
931 Αντικλής
932 Αντικράτης
933 Αντιλέων
934 Αντιλοχίς
935 Αντιμάχη
936 Αντίμαχος
937 Αντιμένης
938 Αντιμήδη
939 Αντίνοος
940 Αντιόπη
941 Αντιοχίς
942 Αντίοχος
943 Αντίπα
944 Αντίπας
945 Αντιπάτρα
946 Αντίπατρος
947 Αντίπαφος
948 Αντισθένης
949 Άντιφα
950 Αντιφάνη
951 Αντιφάνης
952 Αντίφας
953 Αντιφάτη
954 Αντιφάτης
955 Αντίφιλος
956 Αντιφόνη
957 Αντίφονος
958 Άντιφος
959 Αντιφών
960 Αντιφώσσα
961 Αντουανέτα
963 Αντωνέττα
964 Αντωνία
965 Αντώνιος
966 Ανυσία
967 Ανύσιος
968 Ανύτη
969 Άνυτος
970 Ανώνυμη
971 Ανώνυμος
972 Αξιοθέα
973 Αξιονίκη
974 Αξιόνικος
975 Αξίων
976 Αοιδή
977 Αοιδός
978 Απελλή
979 Απελλής
981 Απήμια
982 Απήμων
983 Απία
984 Απίων
985 Απλοδώρα
986 Απλόδωρος
987 Απολλιναρία
988 Απολλινάριος
989 Απολλοδούρης
990 Απόλλων
991 Απολλωνία
992 Απολλώνιος
993 Απολλωνίς
994 Αποστολία
995 Απόστολος
997 Απρίων
998 Άπφια
999 Απφίας
1000 Αραβέλλα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία