Εορτές 1 Δεκεμβρίου: Άγιος Θεόκλητος Επίσκοπος Λακεδαιμονίας Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων Ναούμ ο Ελκεσαίος Ναούμα Φιλαρέτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιθούσα η Νύμφη Αιθούσιος Ηλέκτρα Πλειάδα Λαμπηθώ Ἁλκυόνη Πλειάδα Μαία Πλαυκία Πλαύκιος Πλειάδα Πλείας Πλειώνη Πρώτις Στερόπη Πλειάδα Στονυχία Ταϋγέτη Ταΰγετος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανανίας ο Πέρσης Άγιος Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Άγιος Σολόχων Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Αρετή Όσιος Αντώνιος ο Νέος
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Ἀβιδία
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Δανιθάλη
70 Εξαινέτα
71 Επούλη
72 Ερυξίας
73 Ευρυγόνη
74 Ευρυγόνη
75 Ευρύγονος
76 Θαλήστριος
77 Θέα
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύαθος zxy
87 Κύζικος ο βασιλιάς
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μάγος η
93 Μητρόδοτος
94 Μητρογένεια
95 Μητρόκλεια
96 Μιαραναθούσα
97 Μωρήν
98 Νικοδιονύσιος
99 Όϊκλος
100 Ούγος ZXY
101 Ουράνιος
102 Παιάντωρ
103 Παλύνωρ
104 Πάρις Α
105 Πάρις Θ
106 Περσεύς
107 Ἀπέλλιχος
108 Πνεύμα άγιο
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Ταράξανδρος
114 Τάραρχος
115 Τυρραστιάδας
116 Φειδεκρίτα
117 Χαριτόδημος
118 Χαριτέλεια
119 Χαριτέλης
120 Χαρίτεχνη
121 Χαριτοδήμη
122 Χαριτόκλεια
123 Χαρίτυλα
124 Χερσικράτης
125 Abra
126 Aedan
127 Aβρότονος
128 Aισχραίος
129 Aμφίροος
130 Cedd
131 Etheldreda
132 Gerebernus
133 Gwenagwy
134 Secardos
135 Tanco
136 Theodemir
137 Tressan
138 Urbitius
139 Vulphy
140 Waldalenus
141 Willibald
142 Wivina
143 Wulsin
144 Ααρών
146 Αβακής
147 Αβακούμ
148 Αβακουμία
149 Αβαντίς
150 Αβαρβαρέη
151 Αβαρβαρέης
152 Αβαρίνη
153 Αβαρίνος
154 Άβας
155 Αβασκαντος
156 Αββαδών
157 Αββαία
158 Αββάς
159 Άβγαρ
160 Αβδαίος
161 Άβδηρα
162 Άβδηρος
163 Αβδιήλ
164 Αβδιηλία
165 Αβδιού
167 Αβερκία
168 Αβέρκιος
169 Αβερρόης
170 Αβέρωφ
171 Άβιβα
172 Άβιβος
173 Αβίλλιος
174 Αβιμελιχίς
175 Αβιμέλιχος
176 Αβουδίμη
177 Αβούδιμος
178 Αβουναία
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβρικία
186 Αβρίκιος
187 Αβροτέλεια
188 Αβροτέλειος
189 Αβρότονον
190 Άβρων
191 Αβρωνίς
192 Αβρωνυχίς
193 Αβρώνυχος
194 Άβυδη
195 Άβυδος
196 Αβώ
197 Αγάβη
198 Αγαθαγγέλα
199 Αγαθάγγελος
200 Αγαθάγητη
201 Αγαθάγητος
202 Αγαθαρχίς
203 Αγάθαρχος
204 Αγαθάγητος
205 Αγάθη
206 Αγαθημερίς
207 Αγαθήμερος
208 Αγάθιππος
209 Αγαθόβουλη
210 Αγαθοδαίμων
211 Αγαθοδώρα
212 Αγαθόδωρος
213 Αγαθοκλέας
214 Αγαθόκλεια
215 Αγαθονίκη
216 Αγαθονίκης
217 Αγαθοπόδη
218 Αγαθόπους
219 Αγαθοσθένη
220 Αγαθοσθένης
221 Αγάθυρνος
222 Αγαθύρση
223 Αγάθυρσος
224 Αγάθων
225 Αγαθωνία
226 Αγαθωνύμη
227 Αγαθώνυμος
228 Αγακλέης
229 Αγαλλία
230 Αγαλλίας
231 Αγαμεμνονίδη
232 Αγαμέμνων
233 Αγαμηδίδας
234 Αγαμήδης
235 Αγαμηδίδα
236 Αγαμηδίδας
237 Αγαμήθη
238 Αγαμήθης
239 Αγαπαίος
240 Αγάπη
241 Αγαπήνωρ
242 Αγαπητή
243 Αγαπητός
244 Αγάπιος
245 Αγαπτόλεμος
246 Αγασθένης
247 Αγασικλής
248 Αγαύη
249 Αγαυός
250 Αγγελαρία
251 Αγγελάριος
252 Αγγελία
253 Αγγελική
254 Αγγελικός
255 Αγγελίνος
256 Άγγελος
257 Αγγερούλα
258 Αγγερούλης
259 Αγγίας
261 Αγγλία
262 Αγελάδα
263 Αγελάδας
264 Αγέλαος
265 Αγέλοχος
266 Αγεμάχη
267 Αγέμαχος
268 Αγέρωχος
269 Αγεστράτη
270 Αγεύουσα
271 Αγεύς
272 Αγεχόρη
273 Αγέχορος
274 Αγήνωρ
275 Αγηνωρίς
276 Αγησάνδρα
277 Αγήσανδρος
278 Αγησίλαος
279 Αγησιλεία
280 Αγησίλοχος
281 Αγησίμαδος
282 Αγησιμάχη
283 Αγησίμαχος
284 Άγις
285 Αγκαία
286 Αγκαίος
287 Αγλαΐα
288 Αγλάιος
289 Αγλαόπη
291 Αγνή
293 Αγνόθεμις
294 Αγνός
295 Αγνόφιλος
296 Αγορακρίτη
297 Αγοράκριτος
298 Αγόραστος
299 Αγορή
300 Αγρεύς
301 Αγρία
302 Άγριος
303 Αγρίππα
304 Αγρίππας
305 Αγροιώ
306 Αγρυπνία
307 Αγχίαλος
308 Αγχιμάχη
309 Αγχίμαχος
310 Αγχιρόη
311 Αγχίροος
312 Αγχιρρόη
313 Αγχίση
314 Αγχίσης
315 Άγω
316 Αδαία
317 Αδαίος
318 Αδαλβέρτη
319 Αδαλβέρτος
320 Αδάμ
323 Αδαμαντία
325 Αδαμάντιος
326 Αδάμας
327 Αδάματη
328 Αδάματος
329 Αδάμη
330 Αδαμνάνος
331 Αδείμαντος
332 Αδελαΐς
333 Αδελφή
334 Αδελφός
335 Άδης
336 Αδίστα
337 Αδίστας
338 Αδίτη
339 Άδμητος
340 Αδριανή
341 Αδριανός
342 Αδώνια
343 Άδωνις
344 Αεθλία
345 Αέθλιος
346 Αειθάλα
347 Αειθαλάς
348 Αειμνήστη
349 Αείμνηστος
350 Αέλια
351 Αέλιος
352 Αελλήεις
353 Αελλοπόδης
354 Αελλόπους
355 Αελλώ
356 Αερία
357 Αερίας
358 Αερόπη
359 Αέροπος
360 Αετία
361 Αέτιος
363 Αζαΐς
364 Αζαρίας
365 Αζάς
366 Αζάτ
367 Άζης
368 Αηδόνιος
369 Αηδών
370 Αθανάδα
371 Αθανάδας
372 Αθανασία
373 Αθανάσιος
374 Αθηδάρας
375 Αθηνά
376 Αθηναγόρα
377 Αθηναγόρας
378 Αθήναιος
379 Αθηνογένεια
380 Αθηνογένης
381 Αθηνοδώρα
382 Αθηνόδωρος
383 Αθλημένης
384 Αθοσίων
385 Αθρέ
386 Άθως
387 Αία
388 Αιάκη
389 Αιακός
390 Αίας
391 Αιγέα
392 Αιγείδας
393 Αιγέστη
394 Αιγέστης
395 Αιγεύς
396 Αιγιάλεια
397 Αιγιαλεύς
398 Αιγίας
399 Αιγίδα
400 Αιγίδας
401 Αίγινα
403 Αίγινος
404 Αίγιος
405 Αιγίσθη
406 Αίγισθος
407 Αϊδανή
408 Αϊδανός
409 Αιδεσία
410 Αιδέσιος
412 Αϊδωνεύς
413 Αιήτη
414 Αιήτης
415 Αίθαν
416 Αιθερία
417 Αιθήρ
418 Αιθιοπίς
419 Αιθούσα
420 Αιθούσιος
421 Αίθρα
422 Αιθύλλα
423 Αικατερίνη
426 Αικατερίνος
427 Αιλία
428 Αίλιος
429 Άιμαν
430 Αιμιλία
431 Αιμίλιος
432 Αινεία
433 Αινείας
434 Αίνετος
435 Αιόλη
436 Αίολος
437 Αίσακος
438 Αίσηπος
439 Αισία
440 Αίσιος
441 Αισχίνη
442 Αισχίνης
443 Αισχίων
444 Αισχυλίς
445 Αισχύλος
446 Αίσων
447 Αισωπία
449 Αίσωψ
451 Αίτνα
452 Αιτναίος
453 Αιτωλίς
454 Αιτωλός
455 Ακαδημία
456 Ακάθιστη
457 Ακάθιστος
458 Ακακαλλίς
459 Ακακία
460 Ακάκιος
462 Ακάμα
463 Ακάμας
464 Ακάστη
465 Άκαστος
466 Ακέλεια
467 Άκελος
468 Ακεσάνδρα
469 Ακέσανδρος
470 Άκεσις
471 Ακέστωρ
472 Ακεψεή
473 Ακεψεής
474 Ακεψιμά
475 Ακεψιμάς
476 Ακίνδυνη
477 Ακίνδυνος
478 Ακματίδα
479 Ακματίδας
480 Άκμων
481 Ακολουθία
482 Ακόλουθος
483 Ακοντεύς
484 Ακουσίλαος
485 Ακράγας
486 Άκρατος
487 Ακρίβη
488 Ακρίβος
489 Ακρίτας
490 Ακταία
491 Ακταίος
492 Ακτίς
493 Άκτις
494 Άκτωρ
495 Ακύλα
496 Ακύλας
498 Αλαμάνος
499 Άλαν
500 Αλάνα
501 Αλβανή
502 Αλβανός
503 Αλβέρτα
504 Αλβέρτος
505 Αλβίνα
506 Αλβίνος
507 Αλεγρία
508 Αλέκα
509 Αλένα
510 Αλεξάνδρα
511 Αλέξανδρος
514 Αλεξία
515 Αλεξίβια
516 Αλεξίβιος
517 Αλεξίκακη
518 Αλεξίκακος
519 Αλεξιμάχη
520 Αλεξίμαχος
521 Αλέξιος
522 Αλεξιρόη
523 Αλήθεια
524 Αληθής
525 Αλήτη
526 Αλήτης
527 Αλθαία
528 Αλία
529 Αλίας
530 Αλιθέρση
531 Αλιθέρσης
532 Αλίκη
533 Άλικος
534 Αλιμήδη
535 Αλιμήδης
536 Αλίντα
537 Αλκαία
538 Αλκαινέτος
539 Αλκαίος
540 Άλκανδρος
541 Αλκέτας
542 Άλκης
543 Αλκιβία
544 Αλκιβιάδη
545 Αλκιβιάδης
546 Αλκιμάχη
547 Αλκίμαχος
548 Αλκιμέδη
549 Αλκιμέδων
550 Αλκιμήδη
551 Αλκιμήδης
552 Αλκινόη
553 Αλκίνοος
554 Αλκίππη
556 Άλκιππος
557 Αλκίς
558 Αλκισθένης
559 Αλκίσων
560 Αλκίφρουσα
561 Αλκίφρων
562 Αλκμήνη
563 Αλκμήνης
564 Αλκυονεύς
565 Αλκυών
566 Αλλάς
567 Αλμπάνα
568 Αλμπάνης
569 Αλμπέος
570 Αλοκράτη
571 Αλοκράτης
572 Αλόπη
573 Αλόπιος
574 Αλπέγιος
575 Αλταία
576 Αλταίων
577 Άλτη
578 Άλτης
579 Άλτιμη
580 Άλτιμος
581 Αλτίνα
582 Αλτίνος
583 Αλυπία
584 Αλύπιος
585 Αλυσία
586 Αλύσιος
587 Αλφαία
588 Αλφαιεύς
589 Αλφειά
590 Αλφειός
591 Αλφεσίβοια
592 Αλφεσίβοιος
593 Αλχέλμος
594 Αλωνία
595 Αλώνιος
596 Αμαζόνιος
597 Αμαζών
598 Αμάλθεια
599 Αμαλθεύς
600 Αμαλία
601 Αμάλιος
602 Αμανατία
603 Αμάνδα
604 Άμανδος
606 Αμαρακίς
607 Αμάρακος
608 Αμαστρίνη
609 Αμβροσία
610 Αμβρόσιος
611 Αμεθέα
612 Αμεινία
613 Αμεινίας
614 Αμέλια
615 Άμεμπτη
616 Άμεμπτος
617 Αμερίκη
618 Αμέρικος
619 Αμέρσια
620 Αμέστριος
621 Αμήδη
622 Αμησινάς
623 Αμμιανή
624 Αμμιανός
625 Αμμούν
626 Άμμων
627 Αμμωνά
628 Αμομφαρέτη
629 Αμομφάρετος
630 Αμπάν
631 Άμπελος
632 Αμπλία
633 Αμπλίας
634 Αμυγδαλέα
635 Αμυμώνη
636 Αμύντωρ
637 Αμύρα
638 Άμυρος
639 Αμφιάλη
640 Αμφίαλος
641 Αμφιαράη
642 Αμφιάραος
643 Αμφιδάμα
644 Αμφιδάμας
645 Αμφίδοκος
646 Αμφιθέα
647 Αμφίκλεια
648 Άμφικλος
649 Αμφικτύων
650 Αμφικτυωνίς
651 Αμφιλοχία
652 Αμφίλοχος
653 Αμφιλύκη
654 Αμφίλυκος
655 Αμφιμάχη
656 Αμφίμαχος
657 Αμφιμέδα
658 Αμφιμέδων
659 Αμφιμήδη
660 Αμφιμήδης
661 Αμφινόμη
662 Αμφίνομος
663 Αμφιρρόη
664 Αμφιρώ
665 Αμφιτρίτη
666 Αμφιτρίτης
667 Αμφίων
668 Αμφιώνη
669 Αμών
670 Αμωναθάς
671 Αμώς
672 Αναγνώστης
673 Αναία
674 Ανακρέων
676 Ανανί
677 Ανανία
678 Ανανίας
679 Αναξαγόρα
680 Αναξαγόρας
681 Αναξάνδρα
682 Ανάξανδρος
683 Αναξαρέτη
684 Αναξαρέτης
685 Ανάξαρχη
686 Ανάξαρχος
687 Αναξίμανδρος
688 Αναξιμένη
689 Αναξιμένης
690 Ανάργυρη
691 Ανάργυρος
692 Αναστασία
693 Αναστάσιος
694 Ανατολή
695 Ανατόλιος
696 Άνδρεα
697 Ανδρέας
698 Ανδριανή
699 Ανδριανός
700 Ανδροδάιξα
701 Ανδρομάχη
702 Ανδρόμαχος
703 Ανδρομέδα
704 Ανδρομέδης
705 Ανδρομήδη
706 Ανδρομήδης
707 Ανδρονίκη
708 Ανδρονίκης
709 Ανδροπελαγία
710 Ανδροπελαγίας
711 Ανδροσθένης
712 Ανδροφίλη
713 Ανδρόφιλος
714 Άνδρων
715 Ανεζίνα
716 Ανειτυλλιανός
717 Ανεκτή
718 Άνεκτος
719 Ανεμπόδιστη
720 Ανεμπόδιστος
722 Άνεμώνη
723 Ανέστια
724 Άνθα
725 Άνθας
726 Ανθέμιος
727 Ανθή
728 Ανθηδόνη
730 Ανθηδόνιος
731 Ανθήλεια
732 Άνθιμη
733 Άνθιμος
734 Ανθίππη
735 Άνθιππος
736 Ανθοδέσμη
737 Ανθονίκη
738 Άνθος
739 Ανθοσμία
740 Ανθόσμιος
741 Ανθυποβάγγελος
742 Ανία
743 Ανίκητη
744 Ανίκητος
745 Ανίνα
746 Ανίνας
747 Άνιος
748 Άννα
750 Ανναμπέλα
751 Άννας
752 Αννίνη
753 Άννινος
754 Άνοιξη
755 Ανουτσιάτα
756 Ανουτσιάτης
757 Ανσέλμος
758 Αντείας
759 Αντέρως
761 Αντερώσα
762 Αντήνωρ
763 Αντηνώρη
764 Άντια
765 Αντιάδης
766 Αντιάνειρα
767 Αντίας
768 Αντιγόνη
769 Αντίγονος
770 Αντικλής
771 Αντικράτης
772 Αντιλέων
773 Αντιλοχίς
774 Αντιμάχη
775 Αντίμαχος
776 Αντιμένης
777 Αντιμήδη
778 Αντίνοος
779 Αντιόπη
780 Αντιοχίς
781 Αντίοχος
782 Αντίπα
783 Αντίπας
784 Αντιπάτρα
785 Αντίπατρος
786 Αντίπαφος
787 Αντισθένης
788 Άντιφα
789 Αντιφάνη
790 Αντιφάνης
791 Αντίφας
792 Αντιφάτη
793 Αντιφάτης
794 Αντίφιλος
795 Αντιφόνη
796 Αντίφονος
797 Άντιφος
798 Αντιφών
799 Αντιφώσσα
800 Αντουανέτα
802 Αντωνέττα
803 Αντωνία
804 Αντώνιος
805 Ανυσία
806 Ανύσιος
807 Ανύτη
808 Άνυτος
809 Ανώνυμη
810 Ανώνυμος
811 Αξιοθέα
812 Αξιονίκη
813 Αξιόνικος
814 Αξίων
815 Αοιδή
816 Αοιδός
817 Απελλή
818 Απελλής
820 Απήμια
821 Απήμων
822 Απία
823 Απίων
824 Απλοδώρα
825 Απλόδωρος
826 Απολλιναρία
827 Απολλινάριος
828 Απόλλων
829 Απολλωνία
830 Απολλώνιος
831 Απολλωνίς
832 Αποστολία
833 Απόστολος
835 Απρίων
836 Άπφια
837 Απφίας
838 Αραβέλλα
839 Άρβηλα
840 Άρβηλος
841 Αργέλη
842 Αργεντινή
843 Αργεντίνος
844 Αργήλη
845 Αργήλης
846 Αργίνη
847 Αργοναύτης
848 Αργυρά
849 Αργυρός
850 Αργώ
851 Αρδαβάνης
852 Αρδαλίς
853 Αρδαλίων
854 Αρεδία
855 Αρέδιος
857 Αρέθουσα
859 Αρέθων
860 Αρεστή
861 Αρέστωρ
862 Αρετή
863 Άρης
865 Αρθούρος
866 Άρια
867 Αριάδνη
869 Αριάδνης
870 Αριέτα
871 Αρίζηλος
872 Αριμήδης
873 Αριμνηστέα
874 Αρίμνηστος
875 Αρίσβη
876 Άρισβος
877 Αρισταγγέλα
878 Αριστάγγελος
879 Αρισταγόρα
880 Αρισταγόρας
881 Αρισταινέτη
882 Αρίστανδρος
883 Αρισταρχίς
884 Αρίσταρχος
885 Αριστείδη
886 Αριστείδης
887 Αρίστη
888 Αριστιάνα
889 Αριστίππη
890 Αρίστιππος
891 Αριστοβούλα
892 Αριστόβουλος
894 Αριστοδήμη
895 Αριστόδημος
896 Αριστοδίκη
897 Αριστόδικος
898 Αριστοθέα
899 Αριστοκλέας
901 Αριστοκράτης
902 Αριστοκρατία
903 Αριστόμαχος
904 Αριστομένης
905 Αριστομήδη
906 Αριστομήδης
907 Αριστονίκη
908 Αριστόνικος
909 Αριστονόη
910 Αριστόνοος
911 Αριστοτέλεια
912 Αριστοτέλης
913 Αριστοτέχνη
914 Αριστοτέχνης
915 Αριστοφάνης
916 Αριστωνομίδα
917 Αριστωνομίδας
918 Αρίφρουσα
919 Αρίφρων
920 Αρκαδία
921 Αρκάδιος
922 Αρκέας
923 Αρλίντα
924 Αρμοδία
925 Αρμόδιος
926 Αρμονία
927 Αρμονίας
928 Αρόα
929 Αροδάφνη
930 Άρπινα
931 Αρριανή
932 Αρριανός
933 Αρριδαία
934 Αρριδαίος
935 Αρριχίων
936 Αρρύβα
937 Αρρύβας
938 Αρσάκη
939 Αρσάκιος
940 Αρσενία
941 Αρσένιος
942 Αρσινόη
943 Άρτα
944 Άρτας
945 Αρτεμιδώρα
946 Αρτεμίδωρος
947 Αρτέμιος
948 Άρτεμις
949 Αρτεμισία
950 Αρτυμήδης
951 Αρχαγάθη
952 Αρχάγαθος
953 Αρχέδικος
954 Αρχελάη
955 Αρχέλαος
956 Αρχεμάχη
957 Αρχέμαχος
958 Αρχιδαμια
959 Αρχιδίκη
960 Αρχιμήδη
961 Αρχιμήδης
963 Άρχιππος
964 Αρχοντία
965 Αρχοντίνα
966 Αρχοντίνος
967 Αρχοντίων
968 Ασάνω
969 Ασάφεια
970 Ασάφιος
971 Ασημάκης
972 Ασημίνα
973 Ασία
974 Ασίας
975 Ασινέθ
976 Άσιοτ
977 Ασκάλαφος
978 Ασκλά
979 Ασκλάς
980 Ασκληπιάς
981 Ασκληπιοδότη
982 Ασκληπιόδοτος
983 Ασκληπιοδώρα
984 Ασκληπιόδωρος
985 Ασκληπιός
986 Ασμοδαίος
987 Ασπασία
988 Ασπιδοχάρμη
989 Ασπιδοχάρμης
990 Ασσάντ
991 Αστεία
992 Αστείος
993 Αστερία
994 Αστερίων
995 Αστή
996 Αστός
997 Αστυάναξ
998 Αστυβία
999 Αστυβίης
1000 Αστυμάχη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία