Εορτές 23 Οκτωβρίου: Ζακελίνα Ιακωβία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Ιγνάτιος Πατριάρχης Κων/πολης ο ευνούχος Όσιος Νικηφόρος Όσιος Πετρώνιος
1 Επήριτος
2 Aριμήδης
3 Eύαρδις
4 Nαΐς
5 zxy Ιόλας
6 Αβαζία ή Αβασγία
7 Αβαντία καί Αμαντία
8 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
9 Άβρωτος
10 Αβυδηνή
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγίων Πάντων
16 Αινίππη
17 Αισημίδα
18 Αισημίδας
19 Αλοίσιος
20 Αμήδης
21 Άνν Μαρί
22 Ανναλίζα
23 Αντιμήδης
24 Ανφαχος
25 Αοβολος
26 Άριστος
27 Αρτυμήδη
28 Αυσημήδη
29 Αυσημήδης
30 Αχαΐα
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
49 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
50 Βηροκτόνος
51 Ἀβηΐχα
52 Βιβέτα
53 Ἀβιδία
54 Βιθυνός
55 Ἀβιοδώρα
56 Ἄβιος
57 Βιτάλη
58 Ἀβίτης
59 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
60 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
61 Ἀβλώνακος
62 Ἀβνάκη
63 Ἁβρονύχα
64 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
65 Ἀγαθάγητος
66 Γιάρετ
67 Ἀγκαία
68 Ἀγλαΐων
69 Γναθαίνιον
70 Ἀγχίρροος
71 Δανιθάλη
72 Εξαινέτα
73 Επούλη
74 Ερυξίας
75 Ευρυγόνη
76 Ευρυγόνη
77 Ευρύγονος
78 Θαλήστριος
79 Θέα
80 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
81 Ίτυς ή`Ιτυλος
82 Καμουήλ
83 Κάνδιδος
85 Κέολγουλφ
86 Κλεοθοίνη
87 Κοινωνίς
88 Κύαθος zxy
89 Λικώρος
90 Λικώρος
91 Λούκουλος
92 Λυκοφρονίδη
93 Μάγος η
94 Μητρόδοτος
95 Μητρογένεια
96 Μητρόκλεια
97 Μιαραναθούσα
98 Μωρήν
99 Νικοδιονύσιος
100 Όϊκλος
101 Ούγος ZXY
102 Ουράνιος
103 Παιάντωρ
104 Παλύνωρ
105 Πάρις Α
106 Πάρις Θ
107 Περσεύς
108 Ἀπέλλιχος
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Σθενελαΐς
114 Ταράξανδρος
115 Τάραρχος
116 Τυρραστιάδας
117 Φειδεκρίτα
118 Χαριτόδημος
119 Χαριτέλεια
120 Χαριτέλης
121 Χαρίτεχνη
122 Χαριτοδήμη
123 Χαριτόκλεια
124 Χαρίτυλα
125 Χερσικράτης
126 Abra
127 Aedan
128 Aβρότονος
129 Aισχραίος
130 Aμφίροος
131 Cedd
132 Etheldreda
133 Ethelwald
134 Gerebernus
135 Gwenagwy
136 Secardos
137 Tressan
138 Urbitius
139 Viator
140 Vulphy
141 Waldalenus
142 Willibald
143 Wivina
144 Wulsin
145 Ααρών
147 Αβακής
148 Αβακούμ
149 Αβακουμία
150 Αβαντίς
151 Αβαρβαρέη
152 Αβαρβαρέης
153 Αβαρίνη
154 Αβαρίνος
155 Αβασκαντος
156 Αββαδών
157 Αββαία
158 Αββάς
159 Άβγαρ
160 Αβδαίος
161 Άβδηρα
162 Άβδηρος
163 Αβδιήλ
164 Αβδιηλία
165 Αβδιού
166 Αβερκία
167 Αβέρκιος
168 Αβερρόης
169 Αβέρωφ
170 Άβιβα
171 Άβιβος
172 Αβιμελιχίς
173 Αβιμέλιχος
174 Αβουδίμη
175 Αβούδιμος
176 Αβουναία
177 Αβραάμ
181 Αβρααμία
182 Άβραξ
183 Αβρικία
184 Αβρίκιος
185 Αβροτέλειος
186 Αβρότονον
187 Άβρων
188 Αβρωνίς
189 Αβρωνυχίς
190 Αβρώνυχος
191 Αβυδηνός
192 Αβώ
193 Αγάβη
194 Αγαθαγγέλα
195 Αγαθάγγελος
196 Αγαθάγητη
197 Αγαθάγητος
198 Αγαθαρχίς
199 Αγάθαρχος
200 Αγαθάγητος
201 Αγάθη
202 Αγαθημερίς
203 Αγαθήμερος
204 Αγάθιππος
205 Αγαθόβουλη
206 Αγαθοδαίμων
207 Αγαθοδώρα
208 Αγαθόδωρος
209 Αγαθοκλέας
210 Αγαθόκλεια
211 Αγαθονίκη
212 Αγαθόνικος
213 Αγαθοπόδη
214 Αγαθόπους
215 Αγαθοσθένη
216 Αγαθοσθένης
217 Αγάθυρνος
218 Αγαθύρση
219 Αγάθυρσος
220 Αγάθων
221 Αγαθωνία
222 Αγαθωνύμη
223 Αγαθώνυμος
224 Αγακλέης
225 Αγαλλία
226 Αγαλλίας
227 Αγαμεμνονίδη
228 Αγαμέμνων
229 Αγαμηδίδας
230 Αγαμήδης
231 Αγαμηδίδα
232 Αγαμηδίδας
233 Αγαμήθη
234 Αγαμήθης
235 Αγαπαίος
236 Αγάπη
237 Αγαπήνωρ
238 Αγαπητή
239 Αγαπητός
240 Αγάπιος
241 Αγαπτόλεμος
242 Αγασθένης
243 Αγαύη
244 Αγαυός
245 Αγγελαρία
246 Αγγελάριος
247 Αγγελία
248 Αγγελική
249 Αγγελίνος
250 Άγγελος
251 Αγγίας
253 Αγγλία
254 Αγελάδας
255 Αγέλοχος
256 Αγεμάχη
257 Αγέμαχος
258 Αγεστράτη
259 Αγεύουσα
260 Αγεύς
261 Αγεχόρη
262 Αγέχορος
263 Αγήνωρ
264 Αγηνωρίς
265 Αγησάνδρα
266 Αγήσανδρος
267 Αγησίλαος
268 Αγησιλεία
269 Αγησίλοχος
270 Αγησιμάχη
271 Αγησίμαχος
272 Άγις
273 Αγκαία
274 Αγκαίος
275 Αγλαΐα
276 Αγλάιος
277 Αγλαόπη
279 Αγνή
281 Αγνόθεμις
282 Αγνός
283 Αγνόφιλος
284 Αγοράκριτος
285 Αγόραστος
286 Αγορή
287 Αγρεύς
288 Αγρίππα
289 Αγρίππας
290 Αγροιώ
291 Αγχίαλος
292 Αγχιμάχη
293 Αγχίμαχος
294 Αγχιρόη
295 Αγχίροος
296 Αγχιρρόη
297 Αγχίσης
298 Άγω
299 Αδαία
300 Αδαίος
301 Αδαλβέρτη
302 Αδαλβέρτος
303 Αδάμ
306 Αδαμαντία
308 Αδαμάντιος
309 Αδάμας
310 Αδάμη
311 Αδαμνάνος
312 Αδείμαντος
313 Αδελαΐς
314 Αδελφή
315 Αδελφός
316 Άδης
317 Αδίστα
318 Αδίστας
319 Αδίτη
320 Άδμητος
321 Αδριανή
322 Αδριανός
323 Αδώνια
324 Άδωνις
325 Αεθλία
326 Αέθλιος
327 Αειθάλα
328 Αειθαλάς
329 Αείμνηστη
330 Αείμνηστος
331 Αέλια
332 Αέλιος
333 Αελλήεις
334 Αελλοπόδης
335 Αελλόπους
336 Αελλώ
337 Αερία
338 Αερίας
339 Αερόπη
340 Αέροπος
341 Αετία
342 Αέτιος
344 Αζαΐς
345 Αζαρία
346 Αζαρίας
347 Αζάς
348 Αζάτ
349 Άζης
350 Αηδόνιος
351 Αηδών
352 Αθανάδα
353 Αθανάδας
354 Αθανασία
355 Αθανάσιος
356 Αθηνά
357 Αθηναγόρα
358 Αθηναγόρας
359 Αθήναιος
360 Αθηνογένης
361 Αθηνοδώρα
362 Αθηνόδωρος
363 Αθοσίων
364 Αθρέ
365 Άθως
366 Αία
367 Αιάκη
368 Αιακός
369 Αίας
370 Αιγέα
371 Αιγέστη
372 Αιγέστης
373 Αιγεύς
374 Αιγιάλεια
375 Αιγιαλεύς
376 Αιγίδα
377 Αιγίδας
378 Αίγινα
380 Αίγινος
381 Αίγιος
382 Αιγίσθη
383 Αίγισθος
384 Αϊδανή
385 Αϊδανός
386 Αιδεσία
387 Αιδέσιος
389 Αϊδωνεύς
390 Αιήτη
391 Αιήτης
392 Αίθαν
393 Αιθερία
394 Αιθήρ
395 Αιθούσα
396 Αιθούσιος
397 Αίθρα
398 Αιθύλλα
399 Αικατερίνη
402 Αικατερίνος
403 Αιλία
404 Αίλιος
405 Αιμιλία
406 Αιμίλιος
407 Αινεία
408 Αινείας
409 Αίνετος
410 Αιολία
411 Αίολος
412 Αίσακος
413 Αίσηπος
414 Αισχίνη
415 Αισχίνης
416 Αισχίων
417 Αισχυλίς
418 Αισχύλος
419 Αίσων
420 Αισωπία
422 Αίσωψ
424 Αίτνα
425 Αιτναίος
426 Αιτωλίς
427 Αιτωλός
428 Ακαδημία
429 Ακάθιστη
430 Ακάθιστος
431 Ακακαλλίς
432 Ακακία
433 Ακάκιος
435 Ακάμα
436 Ακάμας
437 Ακάστη
438 Άκαστος
439 Ακέλεια
440 Άκελος
441 Ακεσάνδρα
442 Ακέσανδρος
443 Άκεσις
444 Ακέστωρ
445 Ακεψεή
446 Ακεψεής
447 Ακεψιμά
448 Ακεψιμάς
449 Ακίνδυνη
450 Ακίνδυνος
451 Ακματίδα
452 Ακματίδας
453 Άκμων
454 Ακολουθία
455 Ακόλουθος
456 Ακοντεύς
457 Ακράγας
458 Άκρατος
459 Ακρίβη
460 Ακρίβος
461 Ακταία
462 Ακταίος
463 Ακτίς
464 Άκτις
465 Άκτωρ
466 Ακύλα
467 Ακύλας
469 Αλαμάνος
470 Άλαν
471 Αλάνα
472 Αλβανή
473 Αλβανός
474 Αλβέρτα
475 Αλβέρτος
476 Αλβίνα
477 Αλβίνος
478 Αλδχέλμος
479 Αλεγρία
480 Αλέκα
481 Αλένα
482 Αλεξάνδρα
483 Αλέξανδρος
486 Αλεξία
487 Αλεξίβια
488 Αλεξίβιος
489 Αλεξίκακη
490 Αλεξίκακος
491 Αλεξιμάχη
492 Αλεξίμαχος
493 Αλέξιος
494 Αλεξιρόη
495 Αλήθεια
496 Αληθής
497 Αλήτη
498 Αλήτης
499 Αλθαία
500 Αλία
501 Αλίας
502 Αλιθέρση
503 Αλιθέρσης
504 Αλίκη
505 Αλιμήδη
506 Αλιμήδης
507 Αλίντα
508 Αλκαία
509 Αλκαίος
510 Άλκανδρος
511 Αλκέτας
512 Άλκης
513 Αλκιβία
514 Αλκιβιάδη
515 Αλκιβιάδης
516 Αλκιμάχη
517 Αλκίμαχος
518 Αλκιμέδη
519 Αλκιμέδων
520 Αλκιμήδη
521 Αλκιμήδης
522 Αλκινόη
523 Αλκίνοος
524 Αλκίππη
526 Άλκιππος
527 Αλκίς
528 Αλκισθένης
529 Αλκίσων
530 Αλκίφρουσα
531 Αλκίφρων
532 Αλκμήνη
533 Αλκμήνωρ
534 Αλκυονεύς
535 Αλκυών
536 Αλλάς
537 Αλμπάνα
538 Αλμπάνης
539 Αλμπέος
540 Αλοκράτης
541 Αλόπη
542 Αλόπιος
543 Αλπέγιος
544 Άλτη
545 Άλτης
546 Άλτιμη
547 Άλτιμος
548 Αλυπία
549 Αλύπιος
550 Αλυσία
551 Αλύσιος
552 Αλφαία
553 Αλφαιεύς
554 Αλφειά
555 Αλφειός
556 Αλφεσίβοια
557 Αλφεσίβοιος
558 Αλωνία
559 Αλώνιος
560 Αμαζόνιος
561 Αμαζών
562 Αμάλθεια
563 Αμαλθεύς
564 Αμαλία
565 Αμάλιος
566 Αμανατία
567 Αμάνδα
568 Άμανδος
570 Αμαρακίς
571 Αμάρακος
572 Αμαστρίνη
573 Αμβροσία
574 Αμβρόσιος
575 Αμεθέα
576 Αμέλια
577 Άμεμπτη
578 Άμεμπτος
579 Αμερίκη
580 Αμέρικος
581 Αμέρσια
582 Αμέστριος
583 Αμήδη
584 Αμμιανή
585 Αμμιανός
586 Άμμων
587 Αμμωνά
588 Αμπάν
589 Άμπελος
590 Αμπλία
591 Αμπλίας
592 Αμυγδαλέα
593 Αμυμώνη
594 Αμύντωρ
595 Αμφιάλη
596 Αμφίαλος
597 Αμφιαράη
598 Αμφιάραος
599 Αμφιδάμα
600 Αμφιδάμας
601 Αμφίδοκος
602 Αμφιθέα
603 Αμφίκλεια
604 Άμφικλος
605 Αμφικτύων
606 Αμφικτυωνίς
607 Αμφιλοχία
608 Αμφίλοχος
609 Αμφιλύκη
610 Αμφίλυκος
611 Αμφιμάχη
612 Αμφίμαχος
613 Αμφιμέδα
614 Αμφιμέδων
615 Αμφιμήδη
616 Αμφιμήδης
617 Αμφινόμη
618 Αμφίνομος
619 Αμφιρρόη
620 Αμφιρώ
621 Αμφιτρίτη
622 Αμφιτρίτης
623 Αμφίων
624 Αμφιώνη
625 Αμών
626 Αμωναθάς
627 Αμώς
628 Ανακρέων
630 Ανανί
631 Ανανία
632 Ανανίας
633 Αναξαγόρα
634 Αναξαγόρας
635 Αναξάνδρα
636 Ανάξανδρος
637 Αναξαρέτη
638 Αναξαρέτης
639 Ανάξαρχη
640 Ανάξαρχος
641 Αναξίμανδρος
642 Αναξιμένη
643 Αναξιμένης
644 Ανάργυρη
645 Ανάργυρος
646 Αναστασία
647 Αναστάσιος
648 Ανατολή
649 Ανατόλιος
650 Άνδρεα
651 Ανδρέας
652 Ανδριανή
653 Ανδριανός
654 Ανδρομάχη
655 Ανδρόμαχος
656 Ανδρομέδα
657 Ανδρομέδης
658 Ανδρομήδη
659 Ανδρομήδης
660 Ανδρονίκη
661 Ανδρόνικος
662 Ανδροπελαγία
663 Ανδροπελαγίας
664 Ανδροσθένης
665 Ανδρόφιλος
666 Άνδρων
667 Ανεζίνα
668 Ανειτυλλιανός
669 Ανεκτή
670 Άνεκτος
671 Ανεμπόδιστη
672 Ανεμπόδιστος
674 Ανέστια
675 Άνθα
676 Άνθας
677 Ανθέμιος
678 Ανθή
679 Ανθηδόνη
681 Ανθηδόνιος
682 Ανθήλεια
683 Άνθιμη
684 Άνθιμος
685 Ανθίππη
686 Άνθιππος
687 Ανθοδέσμη
688 Άνθος
689 Ανθοσμία
690 Ανθόσμιος
691 Ανθυποβάγγελος
692 Ανία
693 Ανίκητη
694 Ανίκητος
695 Ανίνα
696 Ανίνας
697 Άνιος
698 Άννα
700 Ανναμπέλα
701 Άννας
702 Άνοιξη
703 Ανουτσιάτα
704 Ανουτσιάτης
705 Ανσέλμος
706 Αντείας
707 Αντέρως
709 Αντερώσα
710 Αντήνωρ
711 Αντηνώρη
712 Άντια
713 Αντιάδης
714 Αντίας
715 Αντιγόνη
716 Αντίγονος
717 Αντιλέων
718 Αντιμάχη
719 Αντίμαχος
720 Αντιμένης
721 Αντιμήδη
722 Αντίνοος
723 Αντιόπη
724 Αντιοχίς
725 Αντίοχος
726 Αντίπα
727 Αντίπας
728 Αντιπάτρα
729 Αντίπατρος
730 Αντίπαφος
731 Αντισθένης
732 Άντιφα
733 Αντιφάνη
734 Αντιφάνης
735 Αντίφας
736 Αντιφάτη
737 Αντιφάτης
738 Αντίφιλος
739 Αντιφόνη
740 Αντίφονος
741 Άντιφος
742 Αντιφών
743 Αντιφώσσα
744 Αντουανέτα
746 Αντωνέττα
747 Αντωνία
748 Αντώνιος
749 Ανυσία
750 Ανύσιος
751 Ανύτη
752 Άνυτος
753 Αξιοθέα
754 Αξιονίκη
755 Αξιόνικος
756 Αξίων
757 Αοιδή
758 Αοιδός
759 Απελλή
760 Απελλής
762 Απήμαντη
763 Απήμαντος
764 Απία
765 Απίων
766 Απλοδώρα
767 Απλόδωρος
768 Απολλιναρία
769 Απολλινάριος
770 Απόλλων
771 Απολλωνία
772 Απολλώνιος
773 Απολλωνίς
774 Αποστολία
775 Απόστολος
777 Απρίων
778 Αραβέλλα
779 Άρβηλα
780 Άρβηλος
781 Αργέλη
782 Αργεντινή
783 Αργεντίνος
784 Αργήλη
785 Αργήλης
786 Αργίνη
787 Αργυρά
788 Αργυρός
789 Αρδαλίς
790 Αρδαλίων
791 Αρεδία
792 Αρέδιος
794 Αρέθουσα
795 Αρέθων
796 Αρεστή
797 Αρέστωρ
798 Αρετή
799 Άρης
801 Αρθούρος
802 Άρια
803 Αριάδνη
805 Αριάδνης
806 Αριέτα
807 Αρίζηλος
808 Αριμήδης
809 Αριμνηστέα
810 Αρίμνηστος
811 Αρίσβη
812 Άρισβος
813 Αρισταγγέλα
814 Αριστάγγελος
815 Αρισταγόρα
816 Αρισταγόρας
817 Αρισταινέτη
818 Αρίστανδρος
819 Αρισταρχίς
820 Αρίσταρχος
821 Αριστείδη
822 Αριστείδης
823 Αρίστη
824 Αριστιάνα
825 Αριστίππη
826 Αρίστιππος
827 Αριστοβούλα
828 Αριστόβουλος
830 Αριστοδήμη
831 Αριστόδημος
832 Αριστοδίκη
833 Αριστόδικος
834 Αριστοθέα
835 Αριστοκλέας
836 Αριστοκράτης
837 Αριστοκρατία
838 Αριστόμαχος
839 Αριστομένης
840 Αριστομήδη
841 Αριστομήδης
842 Αριστονίκη
843 Αριστόνικος
844 Αριστοτέλεια
845 Αριστοτέλης
846 Αριστοτέχνη
847 Αριστοτέχνης
848 Αριστοφάνης
849 Αριστωνομίδα
850 Αριστωνομίδας
851 Αρίφρουσα
852 Αρίφρων
853 Αρκαδία
854 Αρκάδιος
855 Αρκέας
856 Αρλίντα
857 Αρμοδία
858 Αρμόδιος
859 Αρμονία
860 Αρμονίας
861 Αρόα
862 Αρριανή
863 Αρριανός
864 Αρριδαία
865 Αρριδαίος
866 Αρσάκη
867 Αρσάκιος
868 Αρσενία
869 Αρσένιος
870 Αρσινόη
871 Άρτα
872 Αρτάκης
873 Αρτεμιδώρα
874 Αρτεμίδωρος
875 Αρτέμιος
876 Άρτεμις
877 Αρτεμισία
878 Αρτυμήδης
879 Αρχαγάθη
880 Αρχάγαθος
881 Αρχέδικος
882 Αρχελάη
883 Αρχέλαος
884 Αρχεμάχη
885 Αρχέμαχος
886 Αρχιδαμια
887 Αρχιδίκη
888 Αρχιμήδη
889 Αρχιμήδης
891 Άρχιππος
892 Αρχοντία
893 Αρχοντίνα
894 Αρχοντίνος
895 Αρχοντίων
896 Ασάνω
897 Ασάφεια
898 Ασάφιος
899 Ασημάκης
900 Ασημίνα
901 Ασία
902 Ασίας
903 Ασινέθ
904 Άσιοτ
905 Ασκάλαφος
906 Ασκλά
907 Ασκλάς
908 Ασκληπιάς
909 Ασκληπιοδότη
910 Ασκληπιόδοτος
911 Ασκληπιοδώρα
912 Ασκληπιόδωρος
913 Ασκληπιός
914 Ασμοδαίος
915 Ασπασία
916 Ασσάντ
917 Αστείος
918 Αστερία
919 Αστερίων
920 Αστή
921 Αστός
922 Αστυβία
923 Αστυβίης
924 Αστυμάχη
925 Αστύμαχος
926 Αστυμήδη
927 Αστυμήδης
928 Αστυμηδίδη
929 Αστυμηδίδης
930 Ασύγκριτη
931 Ασύγκριτος
932 Ασχολία
933 Ασχόλιος
934 Ασωπίς
935 Ατζουλέτα
936 Ατία
937 Ατλάντεια
938 Άτλας
939 Άτρομος
940 Άτταλος
941 Αττική
942 Αττικός
943 Άττος
944 Αυγείας
945 Αυγερινή
946 Αυγερινός
947 Αυγή
948 Αύγης
949 Αυγούστα
950 Αύγουστος
951 Αύδακτος
952 Αυδάς
953 Αυδάτα
954 Αυδελλάς
955 Αυδιησούς
956 Αύκτα
957 Αύκτος
958 Αυνάν
959 Αυξεντία
960 Αυξέντιος
961 Αυξιβία
962 Αυξίβιος
963 Αυξιλιαρία
964 Αύρα
965 Αύρας
966 Αυτεσίων
967 Αυτομάτη
968 Αυτομήδη
969 Αυτομήδης
970 Αυτονόη
971 Αυτονομία
972 Αυτόνομος
973 Αυτόνοος
974 Αυτοσθένης
975 Αφεντία
976 Αφέντρα
977 Αφθόνιος
979 Αφραάτη
980 Αφραάτης
981 Αφρικάνα
982 Αφρικανός
984 Αφροδίτη
985 Αφρόδιτος
986 Αφροξυλάνθη
987 Αφρούλα
988 Αχαϊκός
989 Αχαιμένη
990 Αχαιμένης
991 Αχελώος
992 Αχερόντιος
993 Άχθος
994 Αχίλλεια
995 Αχιλλεύς
998 Άχμετ
999 Βαβύλα
1000 Βαβύλας
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία