Εορτές 5 Αυγούστου: Αγία Νόννα Άγιος Ευσίγνιος Άγιος Οσβάλδος της Νορθουμβρίας Ευσίγνια Κατιδιάνος Οσβάλδη Σολέβ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ευθύμιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Φαβιανός Άγιος Χρήστος από την Πρέβεζα Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός
1 Abra
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aισχραίος
5 Aμφίροος
6 Aριμήδης
7 Cedd
8 Etheldreda
9 Ethelwald
10 Eύαρδις
11 Gerebernus
12 Gwenagwy
13 Nαΐς
14 Secardos
15 Tressan
16 Urbitius
17 Viator
18 Vulphy
19 Waldalenus
20 Willibald
21 Wivina
22 Wulsin
23 zxy Ιόλας
24 Ααρών
26 Αβαζία ή Αβασγία
27 Αβακής
28 Αβακούμ
29 Αβακουμία
30 Αβαντία καί Αμαντία
31 Αβαντίς
32 Αβαρβαρέη
33 Αβαρβαρέης
34 Αβαρίνη
35 Αβαρίνος
36 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
37 Αβασκαντος
38 Αββαδών
39 Αββαία
40 Αββάς
41 Άβγαρ
42 Αβδαίος
43 Άβδηρα
44 Άβδηρος
45 Αβδιήλ
46 Αβδιηλία
47 Αβδιού
48 Αβερκία
49 Αβέρκιος
50 Αβερρόης
51 Αβέρωφ
52 Άβιβα
53 Άβιβος
54 Αβιμελιχίς
55 Αβιμέλιχος
56 Αβουδίμη
57 Αβούδιμος
58 Αβουναία
59 Αβραάμ
63 Αβρααμία
64 Άβραξ
65 Αβρικία
66 Αβρίκιος
67 Αβροτέλειος
68 Αβρότονον
69 Άβρων
70 Αβρωνίς
71 Αβρωνυχίς
72 Αβρώνυχος
73 Άβρωτος
74 Αβυδηνή
75 Αβυδηνός
76 Αβώ
77 Αγάβη
78 Αγαθαγγέλα
79 Αγαθάγγελος
80 Αγαθάγητη
81 Αγαθάγητος
82 Αγαθαρχίς
83 Αγάθαρχος
84 Αγαθάγητος
85 Αγάθη
86 Αγαθημερίς
87 Αγαθήμερος
88 Αγάθιππος
89 Αγαθόβουλη
90 Αγαθοδαίμουσα
91 Αγαθοδαίμων
92 Αγαθοδώρα
93 Αγαθόδωρος
94 Αγαθοκλέας
95 Αγαθόκλεια
96 Αγαθονίκη
97 Αγαθόνικος
98 Αγαθοπόδη
99 Αγαθόπους
100 Αγαθοσθένη
101 Αγαθοσθένης
102 Αγάθυρνα
103 Αγάθυρνος
104 Αγαθύρση
105 Αγάθυρσος
106 Αγάθων
107 Αγαθωνία
108 Αγαθωνύμη
109 Αγαθώνυμος
110 Αγακλέης
111 Αγάκλεια
112 Αγαλλία
113 Αγαλλίας
114 Αγαμεμνονίδη
115 Αγαμέμνων
116 Αγαμηδίδας
117 Αγαμήδης
118 Αγαμηδίδα
119 Αγαμηδίδας
120 Αγαμήθη
121 Αγαμήθης
122 Αγάπη
123 Αγαπήνωρ
124 Αγαπητή
125 Αγαπητός
126 Αγάπιος
127 Αγαπτολέμα
128 Αγαπτόλεμος
129 Αγασθένης
130 Αγαύη
131 Αγαυός
132 Αγγελαρία
133 Αγγελάριος
134 Αγγελία
135 Αγγελική
136 Αγγελίνος
137 Άγγελος
138 Αγγίας
140 Αγγλία
141 Αγελάδας
142 Αγέλοχος
143 Αγεμάχη
144 Αγέμαχος
145 Αγεστράτη
146 Αγεύουσα
147 Αγεύς
148 Αγεχόρη
149 Αγέχορος
150 Αγήνωρ
151 Αγηνωρίς
152 Αγησάνδρα
153 Αγήσανδρος
154 Αγησίλαος
155 Αγησιλεία
156 Αγησίλοχος
157 Αγησιμάχη
158 Αγησίμαχος
159 Άγις
160 Αγίων Πάντων
161 Αγκαία
162 Αγκαίος
163 Αγλαΐα
164 Αγλάιος
165 Αγλαόπη
167 Αγνή
169 Αγνόθεμις
170 Αγνός
171 Αγνόφιλος
172 Αγοράκριτος
173 Αγόραστος
174 Αγορή
175 Αγρεύς
176 Αγρίππα
177 Αγρίππας
178 Αγροιώ
179 Αγχίαλος
180 Αγχιμάχη
181 Αγχίμαχος
182 Αγχιρόη
183 Αγχίροος
184 Αγχιρρόη
185 Αγχίσης
186 Άγω
187 Αδαία
188 Αδαίος
189 Αδαλβέρτη
190 Αδαλβέρτος
191 Αδάμ
194 Αδαμαντία
196 Αδαμάντιος
197 Αδάμας
198 Αδάμη
199 Αδαμνάνος
200 Αδείμαντος
201 Αδελαΐς
202 Αδελφή
203 Αδελφός
204 Άδης
205 Αδίστα
206 Αδίστας
207 Αδίτη
208 Άδμητος
209 Αδριανή
210 Αδριανός
211 Αδώνια
212 Άδωνις
213 Αεθλία
214 Αέθλιος
215 Αειθάλα
216 Αειθαλάς
217 Αείμνηστη
218 Αείμνηστος
219 Αέλια
220 Αέλιος
221 Αελλήεις
222 Αελλοπόδης
223 Αελλόπους
224 Αελλώ
225 Αερία
226 Αερίας
227 Αερόπη
228 Αέροπος
229 Αετία
230 Αέτιος
232 Αζαΐς
233 Αζαρία
234 Αζαρίας
235 Αζάς
236 Αζάτ
237 Άζης
238 Αηδόνιος
239 Αηδών
240 Αθανάδα
241 Αθανάδας
242 Αθανασία
243 Αθανάσιος
244 Αθηνά
245 Αθηναγόρα
246 Αθηναγόρας
247 Αθήναιος
248 Αθηνογένης
249 Αθηνοδώρα
250 Αθηνόδωρος
251 Αθοσίων
252 Αθρέ
253 Άθως
254 Αία
255 Αιάκη
256 Αιακός
257 Αίας
258 Αιγέα
259 Αιγέστη
260 Αιγέστης
261 Αιγεύς
262 Αιγιάλεια
263 Αιγιαλεύς
264 Αιγίδα
265 Αιγίδας
266 Αίγινα
268 Αίγινος
269 Αίγιος
270 Αιγίσθη
271 Αίγισθος
272 Αϊδανή
273 Αϊδανός
274 Αιδεσία
275 Αιδέσιος
277 Αϊδωνεύς
278 Αιήτη
279 Αιήτης
280 Αίθαν
281 Αιθερία
282 Αιθήρ
283 Αιθούσα
284 Αιθούσιος
285 Αίθρα
286 Αιθύλλα
287 Αικατερίνη
290 Αικατερίνος
291 Αιλία
292 Αίλιος
293 Αιμιλία
294 Αιμίλιος
295 Αινεία
296 Αινείας
297 Αίνετος
298 Αιολία
299 Αίολος
300 Αίσακος
301 Αισημίδα
302 Αισημίδας
303 Αίσηπος
304 Αισχίνη
305 Αισχίνης
306 Αισχίων
307 Αισχυλίς
308 Αισχύλος
309 Αίσων
310 Αισωπία
312 Αίσωψ
314 Αίτνα
315 Αιτναίος
316 Αιτωλίς
317 Αιτωλός
318 Ακαδημία
319 Ακάθιστη
320 Ακάθιστος
321 Ακακαλλίς
322 Ακακία
323 Ακάκιος
325 Ακάμα
326 Ακάμας
327 Ακάστη
328 Άκαστος
329 Ακέλεια
330 Άκελος
331 Ακεσάνδρα
332 Ακέσανδρος
333 Άκεσις
334 Ακέστωρ
335 Ακεψεή
336 Ακεψεής
337 Ακεψιμά
338 Ακεψιμάς
339 Ακίνδυνη
340 Ακίνδυνος
341 Ακματίδα
342 Ακματίδας
343 Ακολουθία
344 Ακόλουθος
345 Ακοντεύς
346 Ακράγας
347 Άκρατος
348 Ακρίβη
349 Ακρίβος
350 Ακταία
351 Ακταίος
352 Ακτίς
353 Άκτις
354 Άκτωρ
355 Ακύλας
357 Ακυλίνα
358 Αλαμάνος
359 Άλαν
360 Αλάνα
361 Αλβανή
362 Αλβανός
363 Αλβέρτα
364 Αλβέρτος
365 Αλβίνα
366 Αλβίνος
367 Αλδχέλμος
368 Αλεγρία
369 Αλέκα
370 Αλένα
371 Αλεξάνδρα
372 Αλέξανδρος
375 Αλεξία
376 Αλεξίβια
377 Αλεξίβιος
378 Αλεξίκακη
379 Αλεξίκακος
380 Αλεξιμάχη
381 Αλεξίμαχος
382 Αλέξιος
383 Αλεξιρόη
384 Αλήθεια
385 Αληθής
386 Αλήτη
387 Αλήτης
388 Αλθαία
389 Αλία
390 Αλίας
391 Αλίκη
392 Αλιμήδη
393 Αλιμήδης
394 Αλίντα
395 Αλκαία
396 Αλκαίος
397 Άλκανδρος
398 Αλκέτας
399 Άλκης
400 Αλκιβία
401 Αλκιβιάδη
402 Αλκιβιάδης
403 Αλκιμάχη
404 Αλκίμαχος
405 Αλκιμέδη
406 Αλκιμέδων
407 Αλκιμήδη
408 Αλκιμήδης
409 Αλκινόη
410 Αλκίνοος
411 Αλκίππη
413 Άλκιππος
414 Αλκισθένης
415 Αλκίσων
416 Αλκίφρουσα
417 Αλκίφρων
418 Αλκμήνη
419 Αλκμήνωρ
420 Αλκυονεύς
421 Αλκυών
422 Αλλάς
423 Αλμπάνα
424 Αλμπάνης
425 Αλμπέος
426 Αλοίσιος
427 Αλοκράτης
428 Αλόπη
429 Αλόπιος
430 Αλπέγιος
431 Άλτη
432 Άλτης
433 Άλτιμη
434 Άλτιμος
435 Αλυπία
436 Αλύπιος
437 Αλυσία
438 Αλύσιος
439 Αλφαία
440 Αλφαιεύς
441 Αλφειά
442 Αλφειός
443 Αλφεσίβοια
444 Αλφεσίβοιος
445 Αλωνία
446 Αλώνιος
447 Αμαζόνιος
448 Αμαζών
449 Αμάλθεια
450 Αμαλθεύς
451 Αμαλία
452 Αμάλιος
453 Αμανατία
454 Αμάνδα
455 Άμανδος
457 Αμαρακίς
458 Αμάρακος
459 Αμβροσία
460 Αμβρόσιος
461 Αμεθέα
462 Αμέλια
463 Άμεμπτη
464 Άμεμπτος
465 Αμέρικος
466 Αμέρσια
467 Αμέστριος
468 Αμήδη
469 Αμήδης
470 Αμμιανή
471 Αμμιανός
472 Άμμων
473 Αμμωνά
474 Αμπάν
475 Άμπελος
476 Αμπλία
477 Αμπλίας
478 Αμυγδαλέα
479 Αμυμώνη
480 Αμύντωρ
481 Αμφιάλη
482 Αμφίαλος
483 Αμφιαράη
484 Αμφιάραος
485 Αμφιδάμα
486 Αμφιδάμας
487 Αμφίδοκος
488 Αμφιθέα
489 Αμφίκλεια
490 Άμφικλος
491 Αμφικτύων
492 Αμφικτυωνίς
493 Αμφιλοχία
494 Αμφίλοχος
495 Αμφιλύκη
496 Αμφίλυκος
497 Αμφιμάχη
498 Αμφίμαχος
499 Αμφιμέδα
500 Αμφιμέδων
501 Αμφιμήδη
502 Αμφιμήδης
503 Αμφινόμη
504 Αμφίνομος
505 Αμφιρρόη
506 Αμφιρώ
507 Αμφιτρίτη
508 Αμφιτρίτης
509 Αμφίων
510 Αμφιώνη
511 Αμών
512 Αμωναθάς
513 Αμώς
514 Ανακρέων
516 Ανανί
517 Ανανία
518 Ανανίας
519 Αναξαγόρα
520 Αναξαγόρας
521 Αναξάνδρα
522 Ανάξανδρος
523 Αναξαρέτη
524 Αναξαρέτης
525 Ανάξαρχη
526 Ανάξαρχος
527 Αναξίμανδρος
528 Αναξιμένη
529 Αναξιμένης
530 Ανάργυρη
531 Ανάργυρος
532 Αναστασία
533 Αναστάσιος
534 Ανατολή
535 Ανατόλιος
536 Άνδρεα
537 Ανδρέας
538 Ανδριανή
539 Ανδριανός
540 Ανδρομάχη
541 Ανδρόμαχος
542 Ανδρομέδα
543 Ανδρομέδης
544 Ανδρομήδη
545 Ανδρομήδης
546 Ανδρονίκη
547 Ανδρόνικος
548 Ανδροπελαγία
549 Ανδροπελαγίας
550 Ανδροσθένης
551 Ανδρόφιλος
552 Άνδρων
553 Ανεζίνα
554 Ανειτυλλιανός
555 Ανεκτή
556 Άνεκτος
557 Ανεμπόδιστη
558 Ανεμπόδιστος
560 Ανέστια
561 Άνθα
562 Άνθας
563 Ανθέμιος
564 Ανθή
565 Ανθηδόνη
567 Ανθηδόνιος
568 Ανθήλεια
569 Άνθιμη
570 Άνθιμος
571 Ανθίππη
572 Άνθιππος
573 Ανθοδέσμη
574 Άνθος
575 Ανθοσμία
576 Ανθόσμιος
577 Ανθυποβάγγελος
578 Ανία
579 Ανίκητη
580 Ανίκητος
581 Ανίνα
582 Ανίνας
583 Άνιος
584 Άνν Μαρί
585 Άννα
587 Ανναλίζα
588 Ανναμπέλα
589 Άννας
590 Άνοιξη
591 Ανουτσιάτα
592 Ανουτσιάτης
593 Ανσέλμος
594 Αντείας
595 Αντέρως
597 Αντερώσα
598 Άντια
599 Αντιάδης
600 Αντίας
601 Αντιγόνη
602 Αντίγονος
603 Αντιλέων
604 Αντιμάχη
605 Αντίμαχος
606 Αντιμένης
607 Αντιμήδη
608 Αντιμήδης
609 Αντίνοος
610 Αντιόπη
611 Αντιοχίς
612 Αντίοχος
613 Αντίπα
614 Αντίπας
615 Αντιπάτρα
616 Αντίπατρος
617 Αντίπαφος
618 Αντισθένης
619 Άντιφα
620 Αντιφάνη
621 Αντιφάνης
622 Αντίφας
623 Αντιφάτη
624 Αντιφάτης
625 Αντίφιλος
626 Αντιφόνη
627 Αντίφονος
628 Άντιφος
629 Αντιφών
630 Αντιφώσσα
631 Αντουανέτα
633 Αντωνέττα
634 Αντωνία
635 Αντώνιος
636 Ανυσία
637 Ανύσιος
638 Ανύτη
639 Άνυτος
640 Ανφαχος
641 Αξιοθέα
642 Αξιονίκη
643 Αξιόνικος
644 Αξίων
645 Αοβολος
646 Αοιδή
647 Αοιδός
648 Απελλή
649 Απελλής
651 Απήμαντη
652 Απήμαντος
653 Απία
654 Απίων
655 Απολλιναρία
656 Απολλινάριος
657 Απόλλων
658 Απολλωνία
659 Απολλώνιος
660 Απολλωνίς
661 Αποστολία
662 Απόστολος
664 Απρίων
665 Αραβέλλα
666 Άρβηλα
667 Άρβηλος
668 Αργέλη
669 Αργεντινή
670 Αργεντίνος
671 Αργήλη
672 Αργήλης
673 Αργίνη
674 Αργυρά
675 Αργυρός
676 Αρδαλίς
677 Αρδαλίων
678 Αρεδία
679 Αρέδιος
680 Αρέθουσα
681 Αρέθων
682 Αρεστή
683 Αρέστωρ
684 Αρετή
685 Άρης
687 Αρθούρος
688 Άρια
689 Αριάδνη
691 Αριάδνης
692 Αριέτα
693 Αρίζηλος
694 Αριμήδης
695 Αριμνηστέα
696 Αρίμνηστος
697 Αρίσβη
698 Άρισβος
699 Αρισταγγέλα
700 Αριστάγγελος
701 Αρισταγόρα
702 Αρισταγόρας
703 Αρισταινέτη
704 Αρίστανδρος
705 Αρισταρχίς
706 Αρίσταρχος
707 Αριστείδη
708 Αριστείδης
709 Αρίστη
710 Αριστιάνα
711 Αριστίππη
712 Αρίστιππος
713 Αριστοβούλα
714 Αριστόβουλος
716 Αριστοδήμη
717 Αριστόδημος
718 Αριστοδίκη
719 Αριστόδικος
720 Αριστοθέα
721 Αριστοκλέας
722 Αριστόμαχος
723 Αριστομένης
724 Αριστομήδη
725 Αριστομήδης
726 Αριστονίκη
727 Αριστόνικος
728 Άριστος
729 Αριστοτέλεια
730 Αριστοτέλης
731 Αριστοτέχνη
732 Αριστοτέχνης
733 Αριστοφάνης
734 Αριστωνομίδα
735 Αριστωνομίδας
736 Αρίφρουσα
737 Αρίφρων
738 Αρκαδία
739 Αρκάδιος
740 Αρκέας
741 Αρλίντα
742 Αρμοδία
743 Αρμόδιος
744 Αρμονία
745 Αρμονίας
746 Αρόα
747 Αρριανή
748 Αρριανός
749 Αρριδαία
750 Αρριδαίος
751 Αρσάκη
752 Αρσάκιος
753 Αρσενία
754 Αρσένιος
755 Αρσινόη
756 Άρτα
757 Αρτάκης
758 Αρτεμιδώρα
759 Αρτεμίδωρος
760 Αρτέμιος
761 Άρτεμις
762 Αρτεμισία
763 Αρτυμήδη
764 Αρτυμήδης
765 Αρχαγάθη
766 Αρχάγαθος
767 Αρχέδικος
768 Αρχελάη
769 Αρχέλαος
770 Αρχεμάχη
771 Αρχέμαχος
772 Αρχιδαμια
773 Αρχιδίκη
774 Αρχιμήδη
775 Αρχιμήδης
777 Άρχιππος
778 Αρχοντία
779 Αρχοντίνα
780 Αρχοντίνος
781 Αρχοντίων
782 Ασάνω
783 Ασάφεια
784 Ασάφιος
785 Ασημάκης
786 Ασημίνα
787 Ασία
788 Ασίας
789 Ασινέθ
790 Άσιοτ
791 Ασκάλαφος
792 Ασκλά
793 Ασκλάς
794 Ασκληπιάς
795 Ασκληπιοδότη
796 Ασκληπιόδοτος
797 Ασκληπιοδώρα
798 Ασκληπιόδωρος
799 Ασκληπιός
800 Ασπασία
801 Ασσάντ
802 Αστείος
803 Αστερία
804 Αστερίων
805 Αστή
806 Αστός
807 Αστυβία
808 Αστυβίης
809 Αστυμάχη
810 Αστύμαχος
811 Αστυμήδη
812 Αστυμήδης
813 Αστυμηδίδη
814 Αστυμηδίδης
815 Ασύγκριτη
816 Ασύγκριτος
817 Ασχολία
818 Ασχόλιος
819 Ασωπίς
820 Ατζουλέτα
821 Ατία
822 Ατλάντεια
823 Άτλας
824 Άτρομος
825 Άτταλος
826 Αττική
827 Αττικός
828 Άττος
829 Αυγείας
830 Αυγερινή
831 Αυγερινός
832 Αυγή
833 Αυγούστα
834 Αύγουστος
835 Αύδακτος
836 Αυδάς
837 Αυδάτα
838 Αυδελλάς
839 Αυδιησούς
840 Αύκτα
841 Αύκτος
842 Αυξεντία
843 Αυξέντιος
844 Αυξιβία
845 Αυξίβιος
846 Αυξιλιαρία
847 Αύρα
848 Αύρας
849 Αυσημήδη
850 Αυσημήδης
851 Αυτεσίων
852 Αυτομάτη
853 Αυτομήδη
854 Αυτομήδης
855 Αυτονόη
856 Αυτονομία
857 Αυτόνομος
858 Αυτόνοος
859 Αυτοσθένης
860 Αφεντία
861 Αφέντρα
862 Αφθόνιος
864 Αφραάτη
865 Αφραάτης
866 Αφρικάνα
867 Αφρικανός
869 Αφροδίτη
870 Αφρόδιτος
871 Αφροξυλάνθη
872 Αφρούλα
873 Αχαΐα
874 Αχαϊκός
875 Αχαιμένη
876 Αχαιμένης
877 Αχελώος
878 Αχερόντιος
879 Άχθος
880 Αχίλλεια
881 Αχιλλεύς
884 Άχμετ
885 Βαβύλα
886 Βαβύλας
887 Βάδιμη
888 Βάδιμος
889 Βαθύκλεια
890 Βαθυκλής
891 Ἄβαι
892 Βάια
893 Βάιος
894 Βακίνα
895 Βακχίς
896 Βάκχος
897 Βάκχυλος
898 Βακχυλίς
899 Βαλάντα
900 Βαλάντιος
901 Βαλασία
902 Βαλδερούδη
903 Βαλδερούδης
904 Βαλεντίνα
905 Βαλεντίνος
906 Βαλέρια
907 Βαλέριος
908 Βάλια
909 Βαλσαμή
910 Βαλσάμων
911 Βαλτάσαρ
912 Βαμβακία
913 Βάμβαξ
914 Βάνδα
915 Βάνδος
916 Βανέσσα
918 Βαπτίς
919 Βάπτος
920 Βαραδάτη
921 Βαραδάτος
922 Βαραχησία
923 Βαραχήσιος
924 Βαρβάρα
925 Βάρβαρος
926 Βαρθολομαία
927 Βαρθολομαίος
928 Βαρλαάμ
929 Βαρνάβα
930 Βαρνάβας
931 Βαρούχ
932 Βαρουχία
933 Βαρραβάς
934 Βαρσαβάς
935 Βαρσαβία
936 Βαρσανουφία
937 Βαρσανούφιος
939 Βαρτάν
940 Βαρυτίμη
941 Βαρύτιμος
942 Βαρυψαβάς
943 Βασιανή
944 Βασιανός
945 Βασιλεία
946 Βασίλειος
947 Βασιλεύς
948 Βασίλισσα
949 Βάσσα
950 Βάσσας
951 Βαστράδα
952 Βατσέ
953 Βάτων
954 Βάχθιση
955 Βάχθισος
956 Ἄββα
957 Ἄβδα
958 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
959 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
960 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
961 Ἀβδηροδημοκρίτη
962 Ἀβδίας
963 Βεάτα
964 Βεάτος
965 Βεατρίκη
966 Βεβαία
967 Βεδέας
968 Ἀβείβ Ἀβίβ
969 Βελανιδιά
970 Βέλη
971 Βελίκα
972 Βέλικος
973 Βελίνα
974 Βελισσαρία
975 Βελισσάριος
976 Βελιστίχη
977 Βελούδος
978 Βελούδω
979 Βενανδία
980 Βενάνδιος
981 Βεναντία
982 Βενάντιος
983 Βενδιμιανός
984 Βενδολίνος
985 Βενεδίκτη
986 Βενέδικτος
987 Βενέδιμος
988 Βενετία
989 Βενέτιος
990 Βένια
991 Βενιαμίν
992 Βενιζέλα
993 Βενιζέλος
994 Βενούστα
995 Βενούστος
996 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
997 Βέρα
998 Βερβούργα
999 Βερεκούνδα
1000 Βερεκούνδος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία