Εορτές 26 Νοεμβρίου: Άγιος Σοφιανός Κυπαρισσία Κυπάρισσος Όσιος Νίκων ο «Μετανοεῖτε» Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας Όσιος Χαιρέμων Στυλιανή Χαιρέμουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Ακάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι» Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Πάπας Σιρίκιος Όσιος Αλύπιος ο Κιονίτης Όσιος Ιάκωβος ο Αναχωρητής Οσιος Σιλος Πέτρος, Επίσκοπος Ιεροσολύμων
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Ἀβιδία
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Δανιθάλη
70 Εξαινέτα
71 Επούλη
72 Ερυξίας
73 Ευρυγόνη
74 Ευρυγόνη
75 Ευρύγονος
76 Θαλήστριος
77 Θέα
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύαθος zxy
87 Κύζικος ο βασιλιάς
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μάγος η
93 Μητρόδοτος
94 Μητρογένεια
95 Μητρόκλεια
96 Μιαραναθούσα
97 Μωρήν
98 Νικοδιονύσιος
99 Όϊκλος
100 Ούγος ZXY
101 Ουράνιος
102 Παιάντωρ
103 Παλύνωρ
104 Πάρις Α
105 Πάρις Θ
106 Περσεύς
107 Ἀπέλλιχος
108 Πνεύμα άγιο
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Σθενελαΐς
114 Ταράξανδρος
115 Τάραρχος
116 Τυρραστιάδας
117 Φειδεκρίτα
118 Χαριτόδημος
119 Χαριτέλεια
120 Χαριτέλης
121 Χαρίτεχνη
122 Χαριτοδήμη
123 Χαριτόκλεια
124 Χαρίτυλα
125 Χερσικράτης
126 Abra
127 Aedan
128 Aβρότονος
129 Aισχραίος
130 Aμφίροος
131 Cedd
132 Etheldreda
133 Gerebernus
134 Gwenagwy
135 Secardos
136 Tanco
137 Theodemir
138 Tressan
139 Urbitius
140 Vulphy
141 Waldalenus
142 Willibald
143 Wivina
144 Wulsin
145 Ααρών
147 Αβακής
148 Αβακούμ
149 Αβακουμία
150 Αβαντίς
151 Αβαρβαρέη
152 Αβαρβαρέης
153 Αβαρίνη
154 Αβαρίνος
155 Άβας
156 Αβασκαντος
157 Αββαδών
158 Αββαία
159 Αββάς
160 Άβγαρ
161 Αβδαίος
162 Άβδηρα
163 Άβδηρος
164 Αβδιήλ
165 Αβδιηλία
166 Αβδιού
168 Αβερκία
169 Αβέρκιος
170 Αβερρόης
171 Αβέρωφ
172 Άβιβα
173 Άβιβος
174 Αβίλλιος
175 Αβιμελιχίς
176 Αβιμέλιχος
177 Αβουδίμη
178 Αβούδιμος
179 Αβουναία
180 Αβραάμ
184 Αβρααμία
185 Άβραξ
186 Αβρικία
187 Αβρίκιος
188 Αβροτέλεια
189 Αβροτέλειος
190 Αβρότονον
191 Άβρων
192 Αβρωνίς
193 Αβρωνυχίς
194 Αβρώνυχος
195 Άβυδη
196 Άβυδος
197 Αβώ
198 Αγάβη
199 Αγαθαγγέλα
200 Αγαθάγγελος
201 Αγαθάγητη
202 Αγαθάγητος
203 Αγαθαρχίς
204 Αγάθαρχος
205 Αγαθάγητος
206 Αγάθη
207 Αγαθημερίς
208 Αγαθήμερος
209 Αγάθιππος
210 Αγαθόβουλη
211 Αγαθοδαίμων
212 Αγαθοδώρα
213 Αγαθόδωρος
214 Αγαθοκλέας
215 Αγαθόκλεια
216 Αγαθονίκη
217 Αγαθονίκης
218 Αγαθοπόδη
219 Αγαθόπους
220 Αγαθοσθένη
221 Αγαθοσθένης
222 Αγάθυρνος
223 Αγαθύρση
224 Αγάθυρσος
225 Αγάθων
226 Αγαθωνία
227 Αγαθωνύμη
228 Αγαθώνυμος
229 Αγακλέης
230 Αγαλλία
231 Αγαλλίας
232 Αγαμεμνονίδη
233 Αγαμέμνων
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήδης
236 Αγαμηδίδα
237 Αγαμηδίδας
238 Αγαμήθη
239 Αγαμήθης
240 Αγαπαίος
241 Αγάπη
242 Αγαπήνωρ
243 Αγαπητή
244 Αγαπητός
245 Αγάπιος
246 Αγαπτόλεμος
247 Αγασθένης
248 Αγασικλής
249 Αγαύη
250 Αγαυός
251 Αγγελαρία
252 Αγγελάριος
253 Αγγελία
254 Αγγελική
255 Αγγελικός
256 Αγγελίνος
257 Άγγελος
258 Αγγερούλα
259 Αγγερούλης
260 Αγγίας
262 Αγγλία
263 Αγελάδα
264 Αγελάδας
265 Αγέλαος
266 Αγέλοχος
267 Αγεμάχη
268 Αγέμαχος
269 Αγέρωχος
270 Αγεστράτη
271 Αγεύουσα
272 Αγεύς
273 Αγεχόρη
274 Αγέχορος
275 Αγήνωρ
276 Αγηνωρίς
277 Αγησάνδρα
278 Αγήσανδρος
279 Αγησίλαος
280 Αγησιλεία
281 Αγησίλοχος
282 Αγησίμαδος
283 Αγησιμάχη
284 Αγησίμαχος
285 Άγις
286 Αγκαία
287 Αγκαίος
288 Αγλαΐα
289 Αγλάιος
290 Αγλαόπη
292 Αγνή
294 Αγνόθεμις
295 Αγνός
296 Αγνόφιλος
297 Αγορακρίτη
298 Αγοράκριτος
299 Αγόραστος
300 Αγορή
301 Αγρεύς
302 Αγρία
303 Άγριος
304 Αγρίππα
305 Αγρίππας
306 Αγροιώ
307 Αγρυπνία
308 Αγχίαλος
309 Αγχιμάχη
310 Αγχίμαχος
311 Αγχιρόη
312 Αγχίροος
313 Αγχιρρόη
314 Αγχίση
315 Αγχίσης
316 Άγω
317 Αδαία
318 Αδαίος
319 Αδαλβέρτη
320 Αδαλβέρτος
321 Αδάμ
324 Αδαμαντία
326 Αδαμάντιος
327 Αδάμας
328 Αδάματη
329 Αδάματος
330 Αδάμη
331 Αδαμνάνος
332 Αδείμαντος
333 Αδελαΐς
334 Αδελφή
335 Αδελφός
336 Άδης
337 Αδίστα
338 Αδίστας
339 Αδίτη
340 Άδμητος
341 Αδριανή
342 Αδριανός
343 Αδώνια
344 Άδωνις
345 Αεθλία
346 Αέθλιος
347 Αειθάλα
348 Αειθαλάς
349 Αειμνήστη
350 Αείμνηστος
351 Αέλια
352 Αέλιος
353 Αελλήεις
354 Αελλοπόδης
355 Αελλόπους
356 Αελλώ
357 Αερία
358 Αερίας
359 Αερόπη
360 Αέροπος
361 Αετία
362 Αέτιος
364 Αζαΐς
365 Αζαρίας
366 Αζάς
367 Αζάτ
368 Άζης
369 Αηδόνιος
370 Αηδών
371 Αθανάδα
372 Αθανάδας
373 Αθανασία
374 Αθανάσιος
375 Αθηδάρας
376 Αθηνά
377 Αθηναγόρα
378 Αθηναγόρας
379 Αθήναιος
380 Αθηνογένεια
381 Αθηνογένης
382 Αθηνοδώρα
383 Αθηνόδωρος
384 Αθλημένης
385 Αθοσίων
386 Αθρέ
387 Άθως
388 Αία
389 Αιάκη
390 Αιακός
391 Αίας
392 Αιγέα
393 Αιγείδας
394 Αιγέστη
395 Αιγέστης
396 Αιγεύς
397 Αιγιάλεια
398 Αιγιαλεύς
399 Αιγίας
400 Αιγίδα
401 Αιγίδας
402 Αίγινα
404 Αίγινος
405 Αίγιος
406 Αιγίσθη
407 Αίγισθος
408 Αϊδανή
409 Αϊδανός
410 Αιδεσία
411 Αιδέσιος
413 Αϊδωνεύς
414 Αιήτη
415 Αιήτης
416 Αίθαν
417 Αιθερία
418 Αιθήρ
419 Αιθούσα
420 Αιθούσιος
421 Αίθρα
422 Αιθύλλα
423 Αικατερίνη
426 Αικατερίνος
427 Αιλία
428 Αίλιος
429 Άιμαν
430 Αιμιλία
431 Αιμίλιος
432 Αινεία
433 Αινείας
434 Αίνετος
435 Αιόλη
436 Αίολος
437 Αίσακος
438 Αίσηπος
439 Αισία
440 Αίσιος
441 Αισχίνη
442 Αισχίνης
443 Αισχίων
444 Αισχυλίς
445 Αισχύλος
446 Αίσων
447 Αισωπία
449 Αίσωψ
451 Αίτνα
452 Αιτναίος
453 Αιτωλίς
454 Αιτωλός
455 Ακαδημία
456 Ακάθιστη
457 Ακάθιστος
458 Ακακαλλίς
459 Ακακία
460 Ακάκιος
462 Ακάμα
463 Ακάμας
464 Ακάστη
465 Άκαστος
466 Ακέλεια
467 Άκελος
468 Ακεσάνδρα
469 Ακέσανδρος
470 Άκεσις
471 Ακέστωρ
472 Ακεψεή
473 Ακεψεής
474 Ακεψιμά
475 Ακεψιμάς
476 Ακίνδυνη
477 Ακίνδυνος
478 Ακματίδα
479 Ακματίδας
480 Άκμων
481 Ακολουθία
482 Ακόλουθος
483 Ακοντεύς
484 Ακουσίλαος
485 Ακράγας
486 Άκρατος
487 Ακρίβη
488 Ακρίβος
489 Ακρίτας
490 Ακταία
491 Ακταίος
492 Ακτίς
493 Άκτις
494 Άκτωρ
495 Ακύλα
496 Ακύλας
498 Αλαμάνος
499 Άλαν
500 Αλάνα
501 Αλβανή
502 Αλβανός
503 Αλβέρτα
504 Αλβέρτος
505 Αλβίνα
506 Αλβίνος
507 Αλεγρία
508 Αλέκα
509 Αλένα
510 Αλεξάνδρα
511 Αλέξανδρος
514 Αλεξία
515 Αλεξίβια
516 Αλεξίβιος
517 Αλεξίκακη
518 Αλεξίκακος
519 Αλεξιμάχη
520 Αλεξίμαχος
521 Αλέξιος
522 Αλεξιρόη
523 Αλήθεια
524 Αληθής
525 Αλήτη
526 Αλήτης
527 Αλθαία
528 Αλία
529 Αλίας
530 Αλιθέρση
531 Αλιθέρσης
532 Αλίκη
533 Άλικος
534 Αλιμήδη
535 Αλιμήδης
536 Αλίντα
537 Αλκαία
538 Αλκαινέτος
539 Αλκαίος
540 Άλκανδρος
541 Αλκέτας
542 Άλκης
543 Αλκιβία
544 Αλκιβιάδη
545 Αλκιβιάδης
546 Αλκιμάχη
547 Αλκίμαχος
548 Αλκιμέδη
549 Αλκιμέδων
550 Αλκιμήδη
551 Αλκιμήδης
552 Αλκινόη
553 Αλκίνοος
554 Αλκίππη
556 Άλκιππος
557 Αλκίς
558 Αλκισθένης
559 Αλκίσων
560 Αλκίφρουσα
561 Αλκίφρων
562 Αλκμήνη
563 Αλκμήνης
564 Αλκυονεύς
565 Αλκυών
566 Αλλάς
567 Αλμπάνα
568 Αλμπάνης
569 Αλμπέος
570 Αλοκράτη
571 Αλοκράτης
572 Αλόπη
573 Αλόπιος
574 Αλπέγιος
575 Αλταία
576 Αλταίων
577 Άλτη
578 Άλτης
579 Άλτιμη
580 Άλτιμος
581 Αλτίνα
582 Αλτίνος
583 Αλυπία
584 Αλύπιος
585 Αλυσία
586 Αλύσιος
587 Αλφαία
588 Αλφαιεύς
589 Αλφειά
590 Αλφειός
591 Αλφεσίβοια
592 Αλφεσίβοιος
593 Αλχέλμος
594 Αλωνία
595 Αλώνιος
596 Αμαζόνιος
597 Αμαζών
598 Αμάλθεια
599 Αμαλθεύς
600 Αμαλία
601 Αμάλιος
602 Αμανατία
603 Αμάνδα
604 Άμανδος
606 Αμαρακίς
607 Αμάρακος
608 Αμαστρίνη
609 Αμβροσία
610 Αμβρόσιος
611 Αμεθέα
612 Αμεινία
613 Αμεινίας
614 Αμέλια
615 Άμεμπτη
616 Άμεμπτος
617 Αμερίκη
618 Αμέρικος
619 Αμέρσια
620 Αμέστριος
621 Αμήδη
622 Αμησινάς
623 Αμμιανή
624 Αμμιανός
625 Αμμούν
626 Άμμων
627 Αμμωνά
628 Αμομφαρέτη
629 Αμομφάρετος
630 Αμπάν
631 Άμπελος
632 Αμπλία
633 Αμπλίας
634 Αμυγδαλέα
635 Αμυμώνη
636 Αμύντωρ
637 Αμύρα
638 Άμυρος
639 Αμφιάλη
640 Αμφίαλος
641 Αμφιαράη
642 Αμφιάραος
643 Αμφιδάμα
644 Αμφιδάμας
645 Αμφίδοκος
646 Αμφιθέα
647 Αμφίκλεια
648 Άμφικλος
649 Αμφικτύων
650 Αμφικτυωνίς
651 Αμφιλοχία
652 Αμφίλοχος
653 Αμφιλύκη
654 Αμφίλυκος
655 Αμφιμάχη
656 Αμφίμαχος
657 Αμφιμέδα
658 Αμφιμέδων
659 Αμφιμήδη
660 Αμφιμήδης
661 Αμφινόμη
662 Αμφίνομος
663 Αμφιρρόη
664 Αμφιρώ
665 Αμφιτρίτη
666 Αμφιτρίτης
667 Αμφίων
668 Αμφιώνη
669 Αμών
670 Αμωναθάς
671 Αμώς
672 Αναγνώστης
673 Αναία
674 Ανακρέων
676 Ανανί
677 Ανανία
678 Ανανίας
679 Αναξαγόρα
680 Αναξαγόρας
681 Αναξάνδρα
682 Ανάξανδρος
683 Αναξαρέτη
684 Αναξαρέτης
685 Ανάξαρχη
686 Ανάξαρχος
687 Αναξίμανδρος
688 Αναξιμένη
689 Αναξιμένης
690 Ανάργυρη
691 Ανάργυρος
692 Αναστασία
693 Αναστάσιος
694 Ανατολή
695 Ανατόλιος
696 Άνδρεα
697 Ανδρέας
698 Ανδριανή
699 Ανδριανός
700 Ανδροδάιξα
701 Ανδρομάχη
702 Ανδρόμαχος
703 Ανδρομέδα
704 Ανδρομέδης
705 Ανδρομήδη
706 Ανδρομήδης
707 Ανδρονίκη
708 Ανδρονίκης
709 Ανδροπελαγία
710 Ανδροπελαγίας
711 Ανδροσθένης
712 Ανδροφίλη
713 Ανδρόφιλος
714 Άνδρων
715 Ανεζίνα
716 Ανειτυλλιανός
717 Ανεκτή
718 Άνεκτος
719 Ανεμπόδιστη
720 Ανεμπόδιστος
722 Άνεμώνη
723 Ανέστια
724 Άνθα
725 Άνθας
726 Ανθέμιος
727 Ανθή
728 Ανθηδόνη
730 Ανθηδόνιος
731 Ανθήλεια
732 Άνθιμη
733 Άνθιμος
734 Ανθίππη
735 Άνθιππος
736 Ανθοδέσμη
737 Ανθονίκη
738 Άνθος
739 Ανθοσμία
740 Ανθόσμιος
741 Ανθυποβάγγελος
742 Ανία
743 Ανίκητη
744 Ανίκητος
745 Ανίνα
746 Ανίνας
747 Άνιος
748 Άννα
750 Ανναμπέλα
751 Άννας
752 Αννίνη
753 Άννινος
754 Άνοιξη
755 Ανουτσιάτα
756 Ανουτσιάτης
757 Ανσέλμος
758 Αντείας
759 Αντέρως
761 Αντερώσα
762 Αντήνωρ
763 Αντηνώρη
764 Άντια
765 Αντιάδης
766 Αντιάνειρα
767 Αντίας
768 Αντιγόνη
769 Αντίγονος
770 Αντικλής
771 Αντικράτης
772 Αντιλέων
773 Αντιλοχίς
774 Αντιμάχη
775 Αντίμαχος
776 Αντιμένης
777 Αντιμήδη
778 Αντίνοος
779 Αντιόπη
780 Αντιοχίς
781 Αντίοχος
782 Αντίπα
783 Αντίπας
784 Αντιπάτρα
785 Αντίπατρος
786 Αντίπαφος
787 Αντισθένης
788 Άντιφα
789 Αντιφάνη
790 Αντιφάνης
791 Αντίφας
792 Αντιφάτη
793 Αντιφάτης
794 Αντίφιλος
795 Αντιφόνη
796 Αντίφονος
797 Άντιφος
798 Αντιφών
799 Αντιφώσσα
800 Αντουανέτα
802 Αντωνέττα
803 Αντωνία
804 Αντώνιος
805 Ανυσία
806 Ανύσιος
807 Ανύτη
808 Άνυτος
809 Ανώνυμη
810 Ανώνυμος
811 Αξιοθέα
812 Αξιονίκη
813 Αξιόνικος
814 Αξίων
815 Αοιδή
816 Αοιδός
817 Απελλή
818 Απελλής
820 Απήμια
821 Απήμων
822 Απία
823 Απίων
824 Απλοδώρα
825 Απλόδωρος
826 Απολλιναρία
827 Απολλινάριος
828 Απόλλων
829 Απολλωνία
830 Απολλώνιος
831 Απολλωνίς
832 Αποστολία
833 Απόστολος
835 Απρίων
836 Άπφια
837 Απφίας
838 Αραβέλλα
839 Άρβηλα
840 Άρβηλος
841 Αργέλη
842 Αργεντινή
843 Αργεντίνος
844 Αργήλη
845 Αργήλης
846 Αργίνη
847 Αργοναύτης
848 Αργυρά
849 Αργυρός
850 Αργώ
851 Αρδαβάνης
852 Αρδαλίς
853 Αρδαλίων
854 Αρεδία
855 Αρέδιος
857 Αρέθουσα
859 Αρέθων
860 Αρεστή
861 Αρέστωρ
862 Αρετή
863 Άρης
865 Αρθούρος
866 Άρια
867 Αριάδνη
869 Αριάδνης
870 Αριέτα
871 Αρίζηλος
872 Αριμήδης
873 Αριμνηστέα
874 Αρίμνηστος
875 Αρίσβη
876 Άρισβος
877 Αρισταγγέλα
878 Αριστάγγελος
879 Αρισταγόρα
880 Αρισταγόρας
881 Αρισταινέτη
882 Αρίστανδρος
883 Αρισταρχίς
884 Αρίσταρχος
885 Αριστείδη
886 Αριστείδης
887 Αρίστη
888 Αριστιάνα
889 Αριστίππη
890 Αρίστιππος
891 Αριστοβούλα
892 Αριστόβουλος
894 Αριστοδήμη
895 Αριστόδημος
896 Αριστοδίκη
897 Αριστόδικος
898 Αριστοθέα
899 Αριστοκλέας
901 Αριστοκράτης
902 Αριστοκρατία
903 Αριστόμαχος
904 Αριστομένης
905 Αριστομήδη
906 Αριστομήδης
907 Αριστονίκη
908 Αριστόνικος
909 Αριστονόη
910 Αριστόνοος
911 Αριστοτέλεια
912 Αριστοτέλης
913 Αριστοτέχνη
914 Αριστοτέχνης
915 Αριστοφάνης
916 Αριστωνομίδα
917 Αριστωνομίδας
918 Αρίφρουσα
919 Αρίφρων
920 Αρκαδία
921 Αρκάδιος
922 Αρκέας
923 Αρλίντα
924 Αρμοδία
925 Αρμόδιος
926 Αρμονία
927 Αρμονίας
928 Αρόα
929 Αροδάφνη
930 Άρπινα
931 Αρριανή
932 Αρριανός
933 Αρριδαία
934 Αρριδαίος
935 Αρριχίων
936 Αρρύβα
937 Αρρύβας
938 Αρσάκη
939 Αρσάκιος
940 Αρσενία
941 Αρσένιος
942 Αρσινόη
943 Άρτα
944 Άρτας
945 Αρτεμιδώρα
946 Αρτεμίδωρος
947 Αρτέμιος
948 Άρτεμις
949 Αρτεμισία
950 Αρτυμήδης
951 Αρχαγάθη
952 Αρχάγαθος
953 Αρχέδικος
954 Αρχελάη
955 Αρχέλαος
956 Αρχεμάχη
957 Αρχέμαχος
958 Αρχιδαμια
959 Αρχιδίκη
960 Αρχιμήδη
961 Αρχιμήδης
963 Άρχιππος
964 Αρχοντία
965 Αρχοντίνα
966 Αρχοντίνος
967 Αρχοντίων
968 Ασάνω
969 Ασάφεια
970 Ασάφιος
971 Ασημάκης
972 Ασημίνα
973 Ασία
974 Ασίας
975 Ασινέθ
976 Άσιοτ
977 Ασκάλαφος
978 Ασκλά
979 Ασκλάς
980 Ασκληπιάς
981 Ασκληπιοδότη
982 Ασκληπιόδοτος
983 Ασκληπιοδώρα
984 Ασκληπιόδωρος
985 Ασκληπιός
986 Ασμοδαίος
987 Ασπασία
988 Ασπιδοχάρμη
989 Ασπιδοχάρμης
990 Ασσάντ
991 Αστεία
992 Αστείος
993 Αστερία
994 Αστερίων
995 Αστή
996 Αστός
997 Αστυάναξ
998 Αστυβία
999 Αστυβίης
1000 Αστυμάχη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία