Εορτές 29 Νοεμβρίου: Άγιος Παράμονος Άγιος Φαίδρος Άγιος Φιλούμενος Όσιος Παγκόσμιος Όσιος Πιτυρούν Παγκοσμία Παραμονή Πιτυρία Φαίδρα Φιλουμένη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Βρενδανός του Μπιρ Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Κορίνθου Άγιος Ιωάννης ο Ιερομάρτυρας, «ὁ ἐν Περσίδι» Άγιος Ουρβανός επίσκοπος Μακεδονίας Όσιος Μάρκος Όσιος Νεκτάριος «ἐπίσκοπος ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 Αβαζία ή Αβασγία
7 Αβαντία καί Αμαντία
8 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
9 Άβρωτος
10 Αγαθοδαίμουσα
11 Αγάθυρνα
12 Αγάκλεια
13 Αγαπτολέμα
14 Αγασίκλεια
15 Αγίων Πάντων
16 Αινίππη
17 Αισημίδα
18 Αισημίδας
19 Αλοίσιος
20 Αμήδης
21 Αμφιθαλής
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Αριστοθάλης
28 Άριστος
29 Αρτυμήδη
30 Αυσημήδη
31 Αυσημήδης
32 Ἄβαι
33 Ἄββα
34 Ἄβδα
35 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
36 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
37 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
38 Ἀβείβ Ἀβίβ
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Βιθυνός
52 Ἀβιοδώρα
53 Ἄβιος
54 Βιτάλη
55 Ἀβίτης
56 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
57 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
58 Ἀβλώνακος
59 Ἀβνάκη
60 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
61 Ἀγαθάγητος
62 Γιάρετ
63 Ἀγκαία
64 Ἀγλαΐων
65 Γναθαίνιον
66 Ἀγχίρροος
67 Δαμάνθης
68 Εξαινέτα
69 Επούλη
70 Ερυξίας
71 Ευρυγόνη
72 Ευρυγόνη
73 Ευρύγονος
74 Θαλήστριος
75 Θέα
76 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
77 Ιππάφεσις Α
78 Ίτυς ή`Ιτυλος
79 Καμουήλ
80 Κάνδιδος
82 Κέολγουλφ
83 Κλεαγέτη
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύζικος ο βασιλιάς
87 Λευκαρία
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μητρόδοτος
93 Μητρογένεια
94 Μητρόκλεια
95 Μιαραναθούσα
96 Μωρήν
97 Νικοδιονύσιος
98 Όϊκλος
99 Ουράνιος
100 Παιάντωρ
101 Παλύνωρ
102 Περσεύς
103 Ἀπέλλιχος
104 Πνεύμα άγιο
105 Σαβαΐνη
106 Σαβαΐνος
107 Σαμπατής
108 Σαντορίνη
109 Ταράξανδρος
110 Τε Αρόχα
111 Τεφάντη
112 Τάραρχος
113 Τυρραστιάδας
114 Φειδεκρίτα
115 Χαριτόδημος
116 Χαριτέλεια
117 Χαριτέλης
118 Χαρίτεχνη
119 Χαριτοδήμη
120 Χαριτόκλεια
121 Χαρίτυλα
122 Χερσικράτης
123 Aedan
124 Aβρότονος
125 Aισχραίος
126 Aμφίροος
127 Cedd
128 Gerebernus
129 Gwenagwy
130 Secardos
131 Tanco
132 Tressan
133 Vulphy
134 Waldalenus
135 Willibald
136 Wivina
137 Wulsin
138 Ααρών
140 Αβακής
141 Αβακούμ
142 Αβακουμία
143 Αβαντίς
144 Αβαρβαρέη
145 Αβαρβαρέης
146 Αβαρίνη
147 Αβαρίνος
148 Άβας
149 Αβάσκαντος
150 Αββαδών
151 Αββαία
152 Αββάς
153 Άβγαρ
154 Αβδαίος
155 Άβδηρα
156 Άβδηρος
157 Αβδιήλ
158 Αβδιηλία
159 Αβδιού
161 Άβελ
162 Αβελβούλ
163 Αβερκία
164 Αβέρκιος
165 Αβερρόης
166 Αβέρωφ
167 Άβιβα
168 Άβιβος
169 Αβίλλιος
170 Αβιμελιχίς
171 Αβιμέλιχος
172 Άβιος
173 Άβληρα
174 Άβληρος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Άβρα
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβραστης
186 Αβρετία
187 Αβρικία
188 Αβρίκιος
189 Αβρίππη
190 Άβριππος
191 Αβροκόμας
192 Αβροκόμη
193 Αβρόλας
194 Αβροπέδιλη
195 Αβροπέδιλος
196 Αβροτέλεια
197 Αβροτέλειος
198 Αβρότονον
199 Άβρων
200 Αβρωνίς
201 Αβρωνυχίς
202 Αβρώνυχος
203 Άβυδη
204 Άβυδος
205 Αβώ
206 Αγάβη
207 Αγαθαγγέλα
208 Αγαθάγγελος
209 Αγαθάγητη
210 Αγαθάγητος
211 Αγαθαρχίς
212 Αγάθαρχος
213 Αγαθάγητος
214 Αγάθη
215 Αγαθημερίς
216 Αγαθήμερος
217 Αγαθίππη
218 Αγάθιππος
219 Αγαθόβουλη
220 Αγαθοδαίμων
221 Αγαθοδώρα
222 Αγαθόδωρος
223 Αγαθοκλέας
224 Αγαθόκλεια
225 Αγαθονίκη
226 Αγαθονίκης
227 Αγαθοπόδη
228 Αγαθόπους
229 Αγαθοσθένη
230 Αγαθοσθένης
231 Αγάθυρνος
232 Αγαθύρση
233 Αγάθυρσος
234 Αγάθων
235 Αγαθωνία
236 Αγαθωνύμη
237 Αγαθώνυμος
238 Αγακλέης
239 Αγαλλία
240 Αγαλλίας
241 Αγαμεμνονίδη
242 Αγαμέμνων
243 Αγαμηδίδας
244 Αγαμήδης
245 Αγαμηδίδα
246 Αγαμηδίδας
247 Αγαμήθη
248 Αγαμήθης
249 Αγαπαίος
250 Αγάπη
251 Αγαπήνωρ
252 Αγάπης
253 Αγαπητή
254 Αγαπητός
255 Αγαπτόλεμος
256 Αγασθένη
257 Αγασθένης
258 Αγασικλής
259 Αγασίππη
260 Αγάσιππος
261 Αγαστοφάνη
262 Αγαστοφάνης
263 Αγάστροφη
264 Αγάστροφος
265 Αγαύη
266 Αγαυός
267 Αγαφάντη
268 Αγάφαντος
269 Αγγέλα
270 Αγγελία
271 Αγγελική
272 Αγγελικός
273 Αγγελίνος
274 Άγγελος
275 Αγγερούλα
276 Αγγερούλης
277 Αγγίας
279 Αγγλία
280 Αγέα
281 Αγέας
282 Αγελάδα
283 Αγελάδας
284 Αγέλαος
285 Αγελέα
286 Αγέλεως
287 Αγέλοχος
288 Αγεμάχη
289 Αγέμαχος
290 Αγεπόλεια
291 Αγέπολις
292 Αγέρωχος
293 Αγεσιμβροτίς
294 Αγεσίμβροτος
295 Αγεστράτη
296 Αγέστρατος
297 Αγεύουσα
298 Αγεύς
299 Αγεχόρη
300 Αγέχορος
301 Αγήνωρ
302 Αγηνωρίς
303 Αγησάνδρα
304 Αγήσανδρος
305 Αγησίλαος
306 Αγησιλεία
307 Αγησίλοχος
308 Αγησίμαδος
309 Αγησιμάχη
310 Αγησίμαχος
311 Αγησινόη
312 Αγησίνοος
313 Αγησίππη
314 Αγήσιππος
315 Αγησιχόρη
316 Αγησίχορος
317 Αγίας
318 Αγίππη
319 Άγιππος
320 Άγις
321 Αγκαία
322 Αγκαίος
323 Αγλαΐα
324 Αγλάιος
325 Αγλανθιώ
326 Αγλαόπη
328 Αγλωκρίτη
329 Αγλώκριτος
330 Αγνή
332 Αγνίππη
333 Άγνιππος
334 Αγνοδίκη
335 Αγνόδικος
336 Αγνόθεμις
337 Αγνόκλεια
338 Αγνοκλής
339 Αγνός
340 Αγνόφιλος
341 Αγοράκλεια
342 Αγορακλής
343 Αγορακρίτη
344 Αγοράκριτος
345 Αγοράναξ
346 Αγοράνασσα
347 Αγόραστος
348 Αγορή
349 Αγρέα
350 Αγρεύς
351 Αγρία
352 Άγριος
353 Αγρίππα
354 Αγρίππας
355 Αγροιώ
356 Αγρυπνία
357 Αγχιάλη
358 Αγχίαλος
359 Αγχιθέα
360 Αγχίθεος
361 Αγχιμάχη
362 Αγχίμαχος
363 Αγχίμολη
364 Αγχίμολος
365 Αγχινόη
366 Άγχιος
367 Αγχίππη
368 Άγχιππος
369 Αγχιπύλη
370 Αγχίπυλος
371 Αγχιρόη
372 Αγχίροος
373 Αγχιρρόη
374 Αγχίση
375 Αγχίσης
377 Άγχουρος
378 Άγω
379 Αγώνιος
380 Αγωνίππη
381 Αγώνιππος
382 Αγωνίς
383 Αδαία
384 Αδαίος
385 Αδαλβέρτη
386 Αδαλβέρτος
387 Αδάμ
390 Αδαμαντία
392 Αδαμάντιος
393 Αδάμας
394 Αδάματη
395 Αδάματος
396 Αδάμη
397 Αδαμνάνος
398 Αδείμαντος
399 Αδελαΐς
400 Αδελφή
401 Αδελφός
402 Άδης
403 Αδίστα
404 Αδίστας
405 Αδίτη
406 Άδμητος
407 Αδράστεια
408 Άδραστος
409 Αδριανή
410 Αδριανός
411 Αδώνια
412 Άδωνις
413 Αεθλία
414 Αέθλιος
415 Αειθάλα
416 Αειθαλάς
417 Αειμνήστη
418 Αείμνηστος
419 Αέλια
420 Αέλιος
421 Αελλήεις
422 Αελλοπόδης
423 Αελλόπους
424 Αελλώ
425 Αερία
426 Αερίας
427 Αερόπη
428 Αέροπος
429 Αετία
430 Αέτιος
432 Αζαΐς
433 Αζαρία
434 Αζαρίας
435 Αζάς
436 Αζάτ
437 Αζείδα
438 Αζείδης
439 Άζευς
440 Αζήσιος
441 Αηδόνιος
442 Αηδών
443 Αθάμβουσα
444 Αθάμβων
445 Αθανάδα
446 Αθανάδας
447 Αθανασία
448 Αθανάσιος
449 Αθηδάρα
450 Αθηδάρας
451 Αθηνά
452 Αθηναγόρα
453 Αθηναγόρας
454 Αθήναιος
455 Αθηνογένεια
456 Αθηνογένης
457 Αθηνοδώρα
458 Αθηνόδωρος
459 Αθλημένης
460 Αθοσίων
461 Αθρέ
462 Αθώα
463 Αθώρηκτη
464 Αθώρηκτος
465 Άθως
466 Αία
467 Αιάκη
468 Αίας
469 Αίγαγρη
470 Αίγαγρος
471 Αιγαία
472 Αιγαίωρα
473 Αιγαίωρος
474 Αιγαλέα
475 Αιγάλεων
476 Αιγάστρη
477 Αίγαστρος
478 Αιγάτη
479 Αίγατος
480 Αιγέστη
481 Αιγέστης
482 Αιγεύς
483 Αιγιάλεια
484 Αιγιαλεύς
485 Αιγίας
486 Αιγίδα
487 Αιγίδας
488 Αίγινα
490 Αίγινος
491 Αίγιος
492 Αιγίσθη
493 Αίγισθος
494 Αϊδανή
495 Αϊδανός
496 Αιδεσία
497 Αιδέσιος
499 Αϊδωνεύς
500 Αιήτη
501 Αιήτης
502 Αιθάλη
503 Αιθάλης
504 Αίθαν
505 Αιθερία
506 Αιθήρ
507 Αιθιοπίς
508 Αιθούσα
509 Αιθούσιος
510 Αίθρα
511 Αιθύλλα
512 Αικατερίνη
515 Αικατερίνος
516 Αιλία
517 Αίλιος
518 Άιμαν
519 Αιμάνθη
520 Αιμάνθης
521 Αιμιλία
522 Αιμίλιος
523 Αινεία
524 Αινείας
525 Αίνετος
526 Αιξ
527 Αίξων
528 Αιόλη
529 Αίολος
530 Αίσακος
531 Αίσηπος
532 Αισία
533 Αίσιος
534 Αισχίνη
535 Αισχίνης
536 Αισχίων
537 Αισχυλίς
538 Αισχύλος
539 Αίσων
540 Αισωπία
542 Αίσωψ
545 Αίτνα
546 Αιτναίος
547 Αιτωλίς
548 Αιτωλός
549 Ακαδημία
550 Ακάθιστη
551 Ακάθιστος
552 Ακακαλλίς
553 Ακακία
554 Ακάκιος
556 Ακαλανθίς
557 Ακάλανθος
558 Ακάμα
559 Ακάμας
560 Ακανθίς
561 Άκανθος
562 Ακάστη
563 Άκαστος
564 Ακέλεια
565 Άκελος
566 Ακεσάνδρα
567 Ακέσανδρος
568 Άκεσις
569 Ακέστωρ
570 Ακεψεή
571 Ακεψεής
572 Ακεψιμά
573 Ακεψιμάς
574 Άκης
575 Ακίνδυνη
576 Ακίνδυνος
577 Ακματίδα
578 Ακματίδας
579 Άκμων
580 Ακολουθία
581 Ακόλουθος
582 Ακοντεύς
583 Ακουσιθέα
584 Ακουσίθεος
585 Ακουσιλάα
586 Ακουσίλαος
587 Ακουσίλοχος
588 Ακράγας
589 Άκρατος
590 Ακρίβη
591 Ακρίβος
592 Ακρίτας
593 Ακροτελεύτιον
594 Ακταία
595 Ακταίος
596 Ακτίς
597 Άκτις
598 Άκτωρ
599 Ακύλα
600 Ακύλας
602 Αλαμάνος
603 Άλαν
604 Αλάνα
605 Αλαστορίδη
606 Αλάστωρ
607 Αλβανή
608 Αλβανός
609 Αλβέρτα
610 Αλβέρτος
611 Αλβίνα
612 Αλβίνος
613 Αλεγρία
614 Αλέκα
615 Αλένα
616 Αλεξάνδρα
617 Αλέξανδρος
620 Αλεξία
621 Αλεξίβια
622 Αλεξίβιος
623 Αλεξίκακη
624 Αλεξίκακος
625 Αλεξιμάχη
626 Αλεξίμαχος
627 Αλέξιος
628 Αλεξίππη
629 Αλέξιππος
630 Αλεξιρόη
631 Αλήθεια
632 Αληθής
633 Αλήτη
634 Αλήτης
635 Αλθαία
636 Αλία
637 Αλίας
638 Αλιθέρση
639 Αλιθέρσης
640 Αλίκη
641 Άλικος
642 Αλιμήδη
643 Αλιμήδης
644 Αλίντα
645 Αλιόπη
646 Αλιόπης
647 Αλίσα
648 Αλίσιος
649 Αλκαία
650 Αλκαίνετος
651 Αλκαίος
652 Αλκαμένη
653 Αλκαμένης
654 Άλκανδρος
655 Αλκέτα
656 Αλκέτας
657 Άλκη
658 Άλκης
659 Αλκιβία
660 Αλκιβιάδη
661 Αλκιβιάδης
662 Αλκιμάχη
663 Αλκίμαχος
664 Αλκιμέδη
665 Αλκιμέδων
666 Αλκίμη
667 Αλκιμίδη
668 Αλκιμίδης
669 Άλκιμος
670 Αλκινόη
671 Αλκίνοος
672 Αλκιόπη
673 Αλκίοπος
674 Αλκίππη
676 Άλκιππος
677 Αλκίς
678 Αλκισθένη
679 Αλκισθένης
680 Αλκίσων
681 Αλκίφρουσα
682 Αλκίφρων
683 Αλκμήνη
684 Αλκμήνης
685 Αλκυονεύς
686 Αλκυών
687 Αλλάς
688 Αλμπάνα
689 Αλμπάνης
690 Αλμπέος
691 Αλοκράτη
692 Αλοκράτης
693 Αλόπη
694 Αλόπιος
695 Αλπέγιος
696 Αλταία
697 Αλταίων
698 Άλτη
699 Άλτης
700 Άλτιμη
701 Άλτιμος
702 Αλτίνα
703 Αλτίνος
704 Αλυόνα
705 Αλυπία
706 Αλύπιος
707 Αλυσία
708 Αλύσιος
709 Αλφαία
710 Αλφαιεύς
711 Αλφειά
712 Αλφειός
713 Αλφεσίβοια
714 Αλφεσίβοιος
715 Αλχέλμος
716 Αλωνία
717 Αλώνιος
718 Αμαζόνιος
719 Αμαζών
720 Αμάλθεια
721 Αμαλθεύς
722 Αμαλία
723 Αμάλιος
724 Αμανατία
725 Αμάνδα
726 Άμανδος
728 Αμαρακίς
729 Αμάρακος
730 Αμαστρίνη
731 Αμβροσία
732 Αμβρόσιος
733 Αμεθέα
734 Αμέθυστη
735 Αμέθυστος
736 Αμεινία
737 Αμεινίας
738 Αμέλια
739 Άμεμπτη
740 Άμεμπτος
741 Αμερίκη
742 Αμέρικος
743 Αμέρσια
744 Αμέστριος
745 Αμήδη
746 Αμησινάς
747 Αμμιανή
748 Αμμιανός
749 Αμμούν
750 Άμμων
751 Αμμωνά
752 Αμομφαρέτη
753 Αμομφάρετος
754 Αμπάν
755 Άμπελος
756 Αμπλία
757 Αμπλίας
758 Αμυγδαλέα
759 Αμύκλα
760 Αμύκλας
761 Αμυμώνη
762 Αμύντωρ
763 Αμύρα
764 Άμυρος
765 Αμφιάλη
766 Αμφίαλος
767 Αμφιάναξ
768 Αμφιάνασσα
769 Αμφιαράη
770 Αμφιάραος
771 Αμφιδάμα
772 Αμφιδάμας
773 Αμφίδοκος
774 Αμφιθάλεια
775 Αμφιθέα
776 Αμφίθεος
777 Αμφίκλεια
778 Άμφικλος
779 Αμφικτύων
780 Αμφικτυωνίς
781 Αμφιλοχία
782 Αμφίλοχος
783 Αμφιλύκη
784 Αμφίλυκος
785 Αμφίλυτη
786 Αμφίλυτος
787 Αμφιμάχη
788 Αμφίμαχος
789 Αμφιμέδα
790 Αμφιμέδων
791 Αμφιμήδη
792 Αμφιμήδης
793 Αμφινόμη
794 Αμφίνομος
795 Αμφιρρόη
796 Αμφιρώ
797 Αμφιτρίτη
798 Αμφιτρίτης
799 Αμφίων
800 Αμφιώνη
801 Αμών
802 Αμωναθάς
803 Αμώς
804 Αναγνώστης
805 Αναία
806 Ανακρέων
808 Ανανί
809 Ανανία
810 Ανανίας
811 Αναξαγόρα
812 Αναξαγόρας
813 Αναξάνδρα
814 Ανάξανδρος
815 Αναξαρέτη
816 Αναξαρέτης
817 Ανάξαρχη
818 Ανάξαρχος
819 Αναξίμανδρος
820 Αναξιμένη
821 Αναξιμένης
822 Αναξίππη
823 Ανάξιππος
824 Ανάργυρη
825 Ανάργυρος
826 Αναστασία
827 Αναστάσιος
828 Ανατολή
829 Ανατόλιος
830 Άνδρεα
831 Ανδρέας
832 Ανδριανή
833 Ανδριανός
834 Ανδροδάιξα
835 Ανδρομάχη
836 Ανδρόμαχος
837 Ανδρομέδα
838 Ανδρομέδης
839 Ανδρομήδη
840 Ανδρομήδης
841 Ανδρονίκη
842 Ανδρονίκης
843 Ανδροπελαγία
844 Ανδροπελαγίας
845 Ανδροσθένη
846 Ανδροσθένης
847 Ανδροφίλη
848 Ανδρόφιλος
849 Άνδρων
850 Ανεζίνα
851 Ανειτυλλιανός
852 Ανεκτή
853 Άνεκτος
854 Ανεμπόδιστη
855 Ανεμπόδιστος
857 Άνεμώνη
858 Ανέστια
859 Άνθα
860 Άνθας
861 Ανθέμιος
862 Άνθεμις
863 Ανθεστηρίς
864 Ανθεστηρίων
865 Ανθή
866 Ανθηδόνη
868 Ανθηδόνιος
869 Ανθήλεια
870 Ανθηνίκη
871 Ανθηνίκος
872 Ανθηνίς
873 Ανθηνίων
874 Άνθιμη
875 Άνθιμος
876 Ανθίππη
877 Άνθιππος
878 Ανθοδέσμη
879 Ανθονίκη
880 Ανθόνικος
881 Άνθος
882 Ανθοσμία
883 Ανθόσμιος
884 Ανθυποβάγγελος
885 Ανία
886 Ανίκητη
887 Ανίκητος
888 Ανίνα
889 Ανίνας
890 Άνιος
891 Άννα
893 Ανναγκρέυς
894 Ανναμπέλα
895 Άννας
896 Αννίβα
897 Αννίβας
898 Αννίνη
899 Άννινος
900 Άνοιξη
901 Ανουτσιάτα
902 Ανουτσιάτης
903 Ανσέλμος
904 Ανταγόρα
905 Ανταγόρας
906 Ανταίος
907 Αντείας
908 Αντέρως
910 Αντερώσα
911 Αντήνωρ
912 Αντηνώρη
913 Άντια
914 Αντιάδης
915 Αντιάνειρα
916 Αντίας
917 Αντιγένη
918 Αντιγένης
919 Αντιγόνη
920 Αντίγονος
921 Αντιδώρα
922 Αντιδώριππος
923 Αντίδωρος
924 Αντίκλεια
925 Αντικλής
926 Αντικράτης
927 Αντιλέων
928 Αντιλοχίς
929 Αντιμάχη
930 Αντίμαχος
931 Αντιμένης
932 Αντιμήδη
933 Αντίνοος
934 Αντιόπη
935 Αντιοχίς
936 Αντίοχος
937 Αντίπα
938 Αντίπας
939 Αντιπάτρα
940 Αντίπατρος
941 Αντίπαφος
942 Αντισθένης
943 Άντιφα
944 Αντιφάνη
945 Αντιφάνης
946 Αντίφας
947 Αντιφάτη
948 Αντιφάτης
949 Αντίφιλος
950 Αντιφόνη
951 Αντίφονος
952 Άντιφος
953 Αντιφών
954 Αντιφώσσα
955 Αντουανέτα
957 Αντωνέττα
958 Αντωνία
959 Αντώνιος
960 Ανυσία
961 Ανύσιος
962 Ανύτη
963 Άνυτος
964 Ανώνυμη
965 Ανώνυμος
966 Αξιοθέα
967 Αξιονίκη
968 Αξιόνικος
969 Αξίων
970 Αοιδή
971 Αοιδός
972 Απελλή
973 Απελλής
975 Απήμια
976 Απήμων
977 Απία
978 Απίων
979 Απλοδώρα
980 Απλόδωρος
981 Απολλιναρία
982 Απολλινάριος
983 Απολλοδούρης
984 Απόλλων
985 Απολλωνία
986 Απολλώνιος
987 Απολλωνίς
988 Αποστολία
989 Απόστολος
991 Απρίων
992 Άπφια
993 Απφίας
994 Αραβέλλα
995 Αράμ
996 Αράνθιος
997 Αράχνη
998 Άραχνος
999 Άρβηλα
1000 Άρβηλος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία