Εορτές 28 Σεπτεμβρίου: Αγία Τέττα Άγιος Αλκίσωνας Άγιος Βιασεσλάβος Πρίγκιπας της Τσεχίας Αλκίς Βαρούχ, προφήτης ο δίκαιος Βαρουχία Βιασεσλάβα Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλφειός Άγιος Δονάτος Άγιος Ευστάθιος ο Ρωμαίος Άγιος Καλλίνικος Άγιος Μάρκος ο μάρτυρας Άγιος Νίκων Όσιος Αυξέντιος ο Μοναχός Όσιος Ισαάκ ο Σύρος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Νικόδημος «οι εν τω σπηλαίω» Όσιος Σπυρίδων
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Αμφιθαλής
23 Άνν Μαρί
24 Ανναλίζα
25 Αντιμήδης
26 Ανφαχος
27 Αοβολος
28 Αριστοθάλης
29 Άριστος
30 Αρτυμήδη
31 Αυσημήδη
32 Αυσημήδης
33 Ἄβαι
34 Ἄββα
35 Ἄβδα
36 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
37 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
38 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
39 Ἀβείβ Ἀβίβ
40 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
41 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
42 Ἄβη
43 Ἀβηδάμεια
44 Ἀβήδαμος
45 Ἀβηϊχίς
46 Ἀβηΐχος
47 Ἀβηοδώρα
48 Ἀβηόδωρος
49 Βηροκτόνος
50 Ἀβηΐχα
51 Βιβέτα
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
62 Ἀγαθάγητος
63 Γιάρετ
64 Ἀγκαία
65 Ἀγλαΐων
66 Γναθαίνιον
67 Ἀγχίρροος
68 Δαμάνθης
69 Εξαινέτα
70 Επούλη
71 Ερυξίας
72 Ευρυγόνη
73 Ευρυγόνη
74 Ευρύγονος
75 Θαλήστριος
76 Θέα
77 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
78 Ιππάφεσις Α
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεαγέτη
85 Κλεοθοίνη
86 Κοινωνίς
87 Κύαθος zxy
88 Κύζικος ο βασιλιάς
89 Λευκαρία
90 Λικώρος
91 Λικώρος
92 Λούκουλος
93 Λυκοφρονίδη
94 Μητρόδοτος
95 Μητρογένεια
96 Μητρόκλεια
97 Μιαραναθούσα
98 Μωρήν
99 Νικοδιονύσιος
100 Όϊκλος
101 Ούγος ZXY
102 Ουράνιος
103 Παιάντωρ
104 Παλύνωρ
105 Περσεύς
106 Ἀπέλλιχος
107 Πνεύμα άγιο
108 Σαβαΐνη
109 Σαβαΐνος
110 Σαμπατής
111 Σαντορίνη
112 Ταράξανδρος
113 Τεφάντη
114 Τάραρχος
115 Τυρραστιάδας
116 Φειδεκρίτα
117 Χαριτόδημος
118 Χαριτέλεια
119 Χαριτέλης
120 Χαρίτεχνη
121 Χαριτοδήμη
122 Χαριτόκλεια
123 Χαρίτυλα
124 Χερσικράτης
125 Aedan
126 Aβρότονος
127 Aισχραίος
128 Aμφίροος
129 Cedd
130 Gerebernus
131 Gwenagwy
132 Secardos
133 Tanco
134 Tressan
135 Vulphy
136 Waldalenus
137 Willibald
138 Wivina
139 Wulsin
140 Ααρών
142 Αβακής
143 Αβακούμ
144 Αβακουμία
145 Αβαντίς
146 Αβαρβαρέη
147 Αβαρβαρέης
148 Αβαρίνη
149 Αβαρίνος
150 Άβας
151 Αβάσκαντος
152 Αββαδών
153 Αββαία
154 Αββάς
155 Άβγαρ
156 Αβδαίος
157 Άβδηρα
158 Άβδηρος
159 Αβδιήλ
160 Αβδιηλία
161 Αβδιού
163 Άβελ
164 Αβελβούλ
165 Αβερκία
166 Αβέρκιος
167 Αβερρόης
168 Αβέρωφ
169 Άβιβα
170 Άβιβος
171 Αβίλλιος
172 Αβιμελιχίς
173 Αβιμέλιχος
174 Άβιος
175 Άβληρα
176 Άβληρος
177 Αβουδίμη
178 Αβούδιμος
179 Αβουναία
180 Άβρα
181 Αβραάμ
185 Αβρααμία
186 Άβραξ
187 Αβραστης
188 Αβρετία
189 Αβρικία
190 Αβρίκιος
191 Αβρίππη
192 Άβριππος
193 Αβροκόμας
194 Αβροκόμη
195 Αβρόλας
196 Αβροτέλεια
197 Αβροτέλειος
198 Αβρότονον
199 Άβρων
200 Αβρωνίς
201 Αβρωνυχίς
202 Αβρώνυχος
203 Άβυδη
204 Άβυδος
205 Αβώ
206 Αγάβη
207 Αγαθαγγέλα
208 Αγαθάγγελος
209 Αγαθάγητη
210 Αγαθάγητος
211 Αγαθαρχίς
212 Αγάθαρχος
213 Αγαθάγητος
214 Αγάθη
215 Αγαθημερίς
216 Αγαθήμερος
217 Αγαθίππη
218 Αγάθιππος
219 Αγαθόβουλη
220 Αγαθοδαίμων
221 Αγαθοδώρα
222 Αγαθόδωρος
223 Αγαθοκλέας
224 Αγαθόκλεια
225 Αγαθονίκη
226 Αγαθονίκης
227 Αγαθοπόδη
228 Αγαθόπους
229 Αγαθοσθένη
230 Αγαθοσθένης
231 Αγάθυρνος
232 Αγαθύρση
233 Αγάθυρσος
234 Αγάθων
235 Αγαθωνία
236 Αγαθωνύμη
237 Αγαθώνυμος
238 Αγακλέης
239 Αγαλλία
240 Αγαλλίας
241 Αγαμεμνονίδη
242 Αγαμέμνων
243 Αγαμηδίδας
244 Αγαμήδης
245 Αγαμηδίδα
246 Αγαμηδίδας
247 Αγαμήθη
248 Αγαμήθης
249 Αγαπαίος
250 Αγάπη
251 Αγαπήνωρ
252 Αγάπης
253 Αγαπητή
254 Αγαπητός
255 Αγαπτόλεμος
256 Αγασθένη
257 Αγασθένης
258 Αγασικλής
259 Αγασίππη
260 Αγάσιππος
261 Αγαστοφάνη
262 Αγαστοφάνης
263 Αγάστροφη
264 Αγάστροφος
265 Αγαύη
266 Αγαυός
267 Αγαφάντη
268 Αγάφαντος
269 Αγγέλα
270 Αγγελία
271 Αγγελική
272 Αγγελικός
273 Αγγελίνος
274 Άγγελος
275 Αγγερούλα
276 Αγγερούλης
277 Αγγίας
279 Αγγλία
280 Αγέα
281 Αγέας
282 Αγελάδα
283 Αγελάδας
284 Αγέλαος
285 Αγελέα
286 Αγέλεως
287 Αγέλοχος
288 Αγεμάχη
289 Αγέμαχος
290 Αγεπόλεια
291 Αγέπολις
292 Αγέρωχος
293 Αγεσιμβροτίς
294 Αγεσίμβροτος
295 Αγεστράτη
296 Αγέστρατος
297 Αγεύουσα
298 Αγεύς
299 Αγεχόρη
300 Αγέχορος
301 Αγήνωρ
302 Αγηνωρίς
303 Αγησάνδρα
304 Αγήσανδρος
305 Αγησίλαος
306 Αγησιλεία
307 Αγησίλοχος
308 Αγησίμαδος
309 Αγησιμάχη
310 Αγησίμαχος
311 Αγησινόη
312 Αγησίνοος
313 Αγησίππη
314 Αγήσιππος
315 Αγησιχόρη
316 Αγησίχορος
317 Αγίας
318 Αγίππη
319 Άγιππος
320 Άγις
321 Αγκαία
322 Αγκαίος
323 Αγλαΐα
324 Αγλάιος
325 Αγλανθιώ
326 Αγλαόπη
328 Αγλωκρίτη
329 Αγλώκριτος
330 Αγνή
332 Αγνίππη
333 Άγνιππος
334 Αγνοδίκη
335 Αγνόδικος
336 Αγνόθεμις
337 Αγνόκλεια
338 Αγνοκλής
339 Αγνός
340 Αγνόφιλος
341 Αγοράκλεια
342 Αγορακλής
343 Αγορακρίτη
344 Αγοράκριτος
345 Αγοράναξ
346 Αγοράνασσα
347 Αγόραστος
348 Αγορή
349 Αγρεύς
350 Αγρία
351 Άγριος
352 Αγρίππα
353 Αγρίππας
354 Αγροιώ
355 Αγρυπνία
356 Αγχιάλη
357 Αγχίαλος
358 Αγχιθέα
359 Αγχίθεος
360 Αγχιμάχη
361 Αγχίμαχος
362 Αγχίμολη
363 Αγχίμολος
364 Αγχινόη
365 Άγχιος
366 Αγχίππη
367 Άγχιππος
368 Αγχιπύλη
369 Αγχίπυλος
370 Αγχιρόη
371 Αγχίροος
372 Αγχιρρόη
373 Αγχίση
374 Αγχίσης
376 Άγω
377 Αγώνιος
378 Αγωνίππη
379 Αγώνιππος
380 Αγωνίς
381 Αδαία
382 Αδαίος
383 Αδαλβέρτη
384 Αδαλβέρτος
385 Αδάμ
388 Αδαμαντία
390 Αδαμάντιος
391 Αδάμας
392 Αδάματη
393 Αδάματος
394 Αδάμη
395 Αδαμνάνος
396 Αδείμαντος
397 Αδελαΐς
398 Αδελφή
399 Αδελφός
400 Άδης
401 Αδίστα
402 Αδίστας
403 Αδίτη
404 Άδμητος
405 Αδράστεια
406 Άδραστος
407 Αδριανή
408 Αδριανός
409 Αδώνια
410 Άδωνις
411 Αεθλία
412 Αέθλιος
413 Αειθάλα
414 Αειθαλάς
415 Αειμνήστη
416 Αείμνηστος
417 Αέλια
418 Αέλιος
419 Αελλήεις
420 Αελλοπόδης
421 Αελλόπους
422 Αελλώ
423 Αερία
424 Αερίας
425 Αερόπη
426 Αέροπος
427 Αετία
428 Αέτιος
430 Αζαΐς
431 Αζαρία
432 Αζαρίας
433 Αζάς
434 Αζάτ
435 Αζείδα
436 Αζείδης
437 Άζευς
438 Άζης
439 Αηδόνιος
440 Αηδών
441 Αθανάδα
442 Αθανάδας
443 Αθανασία
444 Αθανάσιος
445 Αθηδάρα
446 Αθηδάρας
447 Αθηνά
448 Αθηναγόρα
449 Αθηναγόρας
450 Αθήναιος
451 Αθηνογένεια
452 Αθηνογένης
453 Αθηνοδώρα
454 Αθηνόδωρος
455 Αθλημένης
456 Αθοσίων
457 Αθρέ
458 Αθώα
459 Αθώρηκτη
460 Αθώρηκτος
461 Άθως
462 Αία
463 Αιάκη
464 Αίας
465 Αίγαγρη
466 Αίγαγρος
467 Αιγαία
468 Αιγαίωρα
469 Αιγαίωρος
470 Αιγαλέα
471 Αιγάλεων
472 Αιγάστρη
473 Αίγαστρος
474 Αιγάτη
475 Αίγατος
476 Αιγέστη
477 Αιγέστης
478 Αιγεύς
479 Αιγιάλεια
480 Αιγιαλεύς
481 Αιγίας
482 Αιγίδα
483 Αιγίδας
484 Αίγινα
486 Αίγινος
487 Αίγιος
488 Αιγίσθη
489 Αίγισθος
490 Αϊδανή
491 Αϊδανός
492 Αιδεσία
493 Αιδέσιος
495 Αϊδωνεύς
496 Αιήτη
497 Αιήτης
498 Αιθάλη
499 Αιθάλης
500 Αίθαν
501 Αιθερία
502 Αιθήρ
503 Αιθιοπίς
504 Αιθούσα
505 Αιθούσιος
506 Αίθρα
507 Αιθύλλα
508 Αικατερίνη
511 Αικατερίνος
512 Αιλία
513 Αίλιος
514 Άιμαν
515 Αιμάνθη
516 Αιμάνθης
517 Αιμιλία
518 Αιμίλιος
519 Αινεία
520 Αινείας
521 Αίνετος
522 Αιξ
523 Αίξων
524 Αιόλη
525 Αίολος
526 Αίσακος
527 Αίσηπος
528 Αισία
529 Αίσιος
530 Αισχίνη
531 Αισχίνης
532 Αισχίων
533 Αισχυλίς
534 Αισχύλος
535 Αίσων
536 Αισωπία
538 Αίσωψ
540 Αίτνα
541 Αιτναίος
542 Αιτωλίς
543 Αιτωλός
544 Ακαδημία
545 Ακάθιστη
546 Ακάθιστος
547 Ακακαλλίς
548 Ακακία
549 Ακάκιος
551 Ακαλανθίς
552 Ακάλανθος
553 Ακάμα
554 Ακάμας
555 Ακανθίς
556 Άκανθος
557 Ακάστη
558 Άκαστος
559 Ακέλεια
560 Άκελος
561 Ακεσάνδρα
562 Ακέσανδρος
563 Άκεσις
564 Ακέστωρ
565 Ακεψεή
566 Ακεψεής
567 Ακεψιμά
568 Ακεψιμάς
569 Άκης
570 Ακίνδυνη
571 Ακίνδυνος
572 Ακματίδα
573 Ακματίδας
574 Άκμων
575 Ακολουθία
576 Ακόλουθος
577 Ακοντεύς
578 Ακουσιθέα
579 Ακουσίθεος
580 Ακουσιλάα
581 Ακουσίλαος
582 Ακουσίλοχος
583 Ακράγας
584 Άκρατος
585 Ακρίβη
586 Ακρίβος
587 Ακρίτας
588 Ακροτελεύτιον
589 Ακταία
590 Ακταίος
591 Ακτίς
592 Άκτις
593 Άκτωρ
594 Ακύλα
595 Ακύλας
597 Αλαμάνος
598 Άλαν
599 Αλάνα
600 Αλβανή
601 Αλβανός
602 Αλβέρτα
603 Αλβέρτος
604 Αλβίνα
605 Αλβίνος
606 Αλεγρία
607 Αλέκα
608 Αλένα
609 Αλεξάνδρα
610 Αλέξανδρος
613 Αλεξία
614 Αλεξίβια
615 Αλεξίβιος
616 Αλεξίκακη
617 Αλεξίκακος
618 Αλεξιμάχη
619 Αλεξίμαχος
620 Αλέξιος
621 Αλεξίππη
622 Αλέξιππος
623 Αλεξιρόη
624 Αλήθεια
625 Αληθής
626 Αλήτη
627 Αλήτης
628 Αλθαία
629 Αλία
630 Αλίας
631 Αλιθέρση
632 Αλιθέρσης
633 Αλίκη
634 Άλικος
635 Αλιμήδη
636 Αλιμήδης
637 Αλίντα
638 Αλιόπη
639 Αλιόπης
640 Αλίσα
641 Αλίσιος
642 Αλκαία
643 Αλκαίνετος
644 Αλκαίος
645 Αλκαμένη
646 Αλκαμένης
647 Άλκανδρος
648 Αλκέτα
649 Αλκέτας
650 Άλκη
651 Άλκης
652 Αλκιβία
653 Αλκιβιάδη
654 Αλκιβιάδης
655 Αλκιμάχη
656 Αλκίμαχος
657 Αλκιμέδη
658 Αλκιμέδων
659 Αλκίμη
660 Αλκιμίδη
661 Αλκιμίδης
662 Άλκιμος
663 Αλκινόη
664 Αλκίνοος
665 Αλκιόπη
666 Αλκίοπος
667 Αλκίππη
669 Άλκιππος
670 Αλκίς
671 Αλκισθένη
672 Αλκισθένης
673 Αλκίσων
674 Αλκίφρουσα
675 Αλκίφρων
676 Αλκμήνη
677 Αλκμήνης
678 Αλκυονεύς
679 Αλκυών
680 Αλλάς
681 Αλμπάνα
682 Αλμπάνης
683 Αλμπέος
684 Αλοκράτη
685 Αλοκράτης
686 Αλόπη
687 Αλόπιος
688 Αλπέγιος
689 Αλταία
690 Αλταίων
691 Άλτη
692 Άλτης
693 Άλτιμη
694 Άλτιμος
695 Αλτίνα
696 Αλτίνος
697 Αλυόνα
698 Αλυπία
699 Αλύπιος
700 Αλυσία
701 Αλύσιος
702 Αλφαία
703 Αλφαιεύς
704 Αλφειά
705 Αλφειός
706 Αλφεσίβοια
707 Αλφεσίβοιος
708 Αλχέλμος
709 Αλωνία
710 Αλώνιος
711 Αμαζόνιος
712 Αμαζών
713 Αμάλθεια
714 Αμαλθεύς
715 Αμαλία
716 Αμάλιος
717 Αμανατία
718 Αμάνδα
719 Άμανδος
721 Αμαρακίς
722 Αμάρακος
723 Αμαστρίνη
724 Αμβροσία
725 Αμβρόσιος
726 Αμεθέα
727 Αμέθυστη
728 Αμέθυστος
729 Αμεινία
730 Αμεινίας
731 Αμέλια
732 Άμεμπτη
733 Άμεμπτος
734 Αμερίκη
735 Αμέρικος
736 Αμέρσια
737 Αμέστριος
738 Αμήδη
739 Αμησινάς
740 Αμμιανή
741 Αμμιανός
742 Αμμούν
743 Άμμων
744 Αμμωνά
745 Αμομφαρέτη
746 Αμομφάρετος
747 Αμπάν
748 Άμπελος
749 Αμπλία
750 Αμπλίας
751 Αμυγδαλέα
752 Αμύκλα
753 Αμύκλας
754 Αμυμώνη
755 Αμύντωρ
756 Αμύρα
757 Άμυρος
758 Αμφιάλη
759 Αμφίαλος
760 Αμφιάναξ
761 Αμφιάνασσα
762 Αμφιαράη
763 Αμφιάραος
764 Αμφιδάμα
765 Αμφιδάμας
766 Αμφίδοκος
767 Αμφιθάλεια
768 Αμφιθέα
769 Αμφίθεος
770 Αμφίκλεια
771 Άμφικλος
772 Αμφικτύων
773 Αμφικτυωνίς
774 Αμφιλοχία
775 Αμφίλοχος
776 Αμφιλύκη
777 Αμφίλυκος
778 Αμφίλυτη
779 Αμφίλυτος
780 Αμφιμάχη
781 Αμφίμαχος
782 Αμφιμέδα
783 Αμφιμέδων
784 Αμφιμήδη
785 Αμφιμήδης
786 Αμφινόμη
787 Αμφίνομος
788 Αμφιρρόη
789 Αμφιρώ
790 Αμφιτρίτη
791 Αμφιτρίτης
792 Αμφίων
793 Αμφιώνη
794 Αμών
795 Αμωναθάς
796 Αμώς
797 Αναγνώστης
798 Αναία
799 Ανακρέων
801 Ανανί
802 Ανανία
803 Ανανίας
804 Αναξαγόρα
805 Αναξαγόρας
806 Αναξάνδρα
807 Ανάξανδρος
808 Αναξαρέτη
809 Αναξαρέτης
810 Ανάξαρχη
811 Ανάξαρχος
812 Αναξίμανδρος
813 Αναξιμένη
814 Αναξιμένης
815 Αναξίππη
816 Ανάξιππος
817 Ανάργυρη
818 Ανάργυρος
819 Αναστασία
820 Αναστάσιος
821 Ανατολή
822 Ανατόλιος
823 Άνδρεα
824 Ανδρέας
825 Ανδριανή
826 Ανδριανός
827 Ανδροδάιξα
828 Ανδρομάχη
829 Ανδρόμαχος
830 Ανδρομέδα
831 Ανδρομέδης
832 Ανδρομήδη
833 Ανδρομήδης
834 Ανδρονίκη
835 Ανδρονίκης
836 Ανδροπελαγία
837 Ανδροπελαγίας
838 Ανδροσθένη
839 Ανδροσθένης
840 Ανδροφίλη
841 Ανδρόφιλος
842 Άνδρων
843 Ανεζίνα
844 Ανειτυλλιανός
845 Ανεκτή
846 Άνεκτος
847 Ανεμπόδιστη
848 Ανεμπόδιστος
850 Άνεμώνη
851 Ανέστια
852 Άνθα
853 Άνθας
854 Ανθέμιος
855 Άνθεμις
856 Ανθεστηρίς
857 Ανθεστηρίων
858 Ανθή
859 Ανθηδόνη
861 Ανθηδόνιος
862 Ανθήλεια
863 Άνθιμη
864 Άνθιμος
865 Ανθίππη
866 Άνθιππος
867 Ανθοδέσμη
868 Ανθονίκη
869 Ανθόνικος
870 Άνθος
871 Ανθοσμία
872 Ανθόσμιος
873 Ανθυποβάγγελος
874 Ανία
875 Ανίκητη
876 Ανίκητος
877 Ανίνα
878 Ανίνας
879 Άνιος
880 Άννα
882 Ανναγκρέυς
883 Ανναμπέλα
884 Άννας
885 Αννίβα
886 Αννίβας
887 Αννίνη
888 Άννινος
889 Άνοιξη
890 Ανουτσιάτα
891 Ανουτσιάτης
892 Ανσέλμος
893 Ανταγόρα
894 Ανταγόρας
895 Ανταίος
896 Αντείας
897 Αντέρως
899 Αντερώσα
900 Αντήνωρ
901 Αντηνώρη
902 Άντια
903 Αντιάδης
904 Αντιάνειρα
905 Αντίας
906 Αντιγόνη
907 Αντίγονος
908 Αντίκλεια
909 Αντικλής
910 Αντικράτης
911 Αντιλέων
912 Αντιλοχίς
913 Αντιμάχη
914 Αντίμαχος
915 Αντιμένης
916 Αντιμήδη
917 Αντίνοος
918 Αντιόπη
919 Αντιοχίς
920 Αντίοχος
921 Αντίπα
922 Αντίπας
923 Αντιπάτρα
924 Αντίπατρος
925 Αντίπαφος
926 Αντισθένης
927 Άντιφα
928 Αντιφάνη
929 Αντιφάνης
930 Αντίφας
931 Αντιφάτη
932 Αντιφάτης
933 Αντίφιλος
934 Αντιφόνη
935 Αντίφονος
936 Άντιφος
937 Αντιφών
938 Αντιφώσσα
939 Αντουανέτα
941 Αντωνέττα
942 Αντωνία
943 Αντώνιος
944 Ανυσία
945 Ανύσιος
946 Ανύτη
947 Άνυτος
948 Ανώνυμη
949 Ανώνυμος
950 Αξιοθέα
951 Αξιονίκη
952 Αξιόνικος
953 Αξίων
954 Αοιδή
955 Αοιδός
956 Απελλή
957 Απελλής
959 Απήμια
960 Απήμων
961 Απία
962 Απίων
963 Απλοδώρα
964 Απλόδωρος
965 Απολλιναρία
966 Απολλινάριος
967 Απόλλων
968 Απολλωνία
969 Απολλώνιος
970 Απολλωνίς
971 Αποστολία
972 Απόστολος
974 Απρίων
975 Άπφια
976 Απφίας
977 Αραβέλλα
978 Αράμ
979 Αράνθιος
980 Άρβηλα
981 Άρβηλος
982 Αργανθών
983 Αργανθώνη
984 Αργέλη
985 Αργεντινή
986 Αργεντίνος
987 Αργήλη
988 Αργήλης
989 Αργίνη
990 Αργιόπη
991 Αργιόπους
992 Αργοναύτη
993 Αργοναύτης
994 Αργυρά
995 Αργυρός
996 Αργώ
997 Αρδαβάνης
998 Αρδαλίς
999 Αρδαλίων
1000 Αρεδία
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία