Εορτές 22 Σεπτεμβρίου: Άγιος Λάουτο της Κουτάνς Άγιος Μιχαίος Ζωγραφία Ζωγράφος Λουίζα Μιχαία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Ιάκωβοι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες Άγιος Αντώνιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Βαρσανούφιος Άγιος Δομέτιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Θωμάς ο Ηγούμενος Αγιος Ιλαριων ο Ζωγραφίτης Άγιος Ισαάκ 'Αγιος Κυπριανός Άγιος Μηνάς Οσιομάρτυρας Ζωγραφίτης Άγιος Σίμων ο Ζωγραφίτης Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός Άγιος Φωκάς ο κηπουρός Θεμιστοκλής ο Αθηναίος στρατηγός Ιωαννίκιος Οσιομάρτυρας Οσία Παρασκευή του Σάρωφ - Ντιβέεβο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης Σωτηρία Τρυφώσα
1 Επήριτος
2 Aριμήδης
3 Eύαρδις
4 Nαΐς
5 zxy Ιόλας
6 Αβαζία ή Αβασγία
7 Αβαντία καί Αμαντία
8 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
9 Άβρωτος
10 Αβυδηνή
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγίων Πάντων
16 Αισημίδα
17 Αισημίδας
18 Αλοίσιος
19 Αμήδης
20 Άνν Μαρί
21 Ανναλίζα
22 Αντιμήδης
23 Ανφαχος
24 Αοβολος
25 Άριστος
26 Αρτυμήδη
27 Αυσημήδη
28 Αυσημήδης
29 Αχαΐα
30 Ἄβαι
31 Ἄββα
32 Ἄβδα
33 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
34 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
35 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
36 Ἀβείβ Ἀβίβ
37 Βενδιμιανός
38 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
39 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
40 Ἄβη
41 Ἀβηδάμεια
42 Ἀβήδαμος
43 Ἀβηϊχίς
44 Ἀβηΐχος
45 Ἀβηοδώρα
46 Ἀβηόδωρος
47 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
48 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
49 Βηροκτόνος
50 Ἀβηΐχα
51 Βιβέτα
52 Ἀβιδία
53 Βιθυνός
54 Ἀβιοδώρα
55 Ἄβιος
56 Βιτάλη
57 Ἀβίτης
58 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
59 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
60 Ἀβλώνακος
61 Ἀβνάκη
62 Ἀβραάμη
63 Ἀβραάμη
64 Ἁβρονύχα
65 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
66 Ἀγαθάγητος
67 Γιάρετ
68 Ἀγκαία
69 Ἀγλαΐων
70 Γναθαίνιον
71 Ἀγχίρροος
72 Δανιθάλη
73 Εξαινέτα
74 Επούλη
75 Ερυξίας
76 Ευρυγόνη
77 Ευρυγόνη
78 Ευρύγονος
79 Θαλήστριος
80 Θέα
81 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
82 Ίτυς ή`Ιτυλος
83 Καμουήλ
84 Κάνδιδος
86 Κέολγουλφ
87 Κλεοθοίνη
88 Κοινωνίς
89 Κύαθος zxy
90 Λικώρος
91 Λικώρος
92 Λούκουλος
93 Λυκοφρονίδη
94 Μάγος η
95 Μητρόδοτος
96 Μητρογένεια
97 Μητρόκλεια
98 Μιαραναθούσα
99 Μωρήν
100 Νικοδιονύσιος
101 Όϊκλος
102 Ούγος ZXY
103 Ουράνιος
104 Παιάντωρ
105 Παλύνωρ
106 Παναγία Τριχερούσα
107 Πάρις Α
108 Πάρις Θ
109 Περσεύς
110 Ἀπέλλιχος
111 Σαβαΐνη
112 Σαβαΐνος
113 Σαμπατής
114 Σαντορίνη
115 Σθενελαΐς
116 Ταράξανδρος
117 Τάραρχος
118 Τυρραστιάδας
119 Φειδεκρίτα
120 Χαριτόδημος
121 Χαριτέλεια
122 Χαριτέλης
123 Χαρίτεχνη
124 Χαριτοδήμη
125 Χαριτόκλεια
126 Χαρίτυλα
127 Χερσικράτης
128 Abra
129 Aedan
130 Aβρότονος
131 Aισχραίος
132 Aμφίροος
133 Cedd
134 Etheldreda
135 Ethelwald
136 Gerebernus
137 Gwenagwy
138 Secardos
139 Tressan
140 Urbitius
141 Viator
142 Vulphy
143 Waldalenus
144 Willibald
145 Wivina
146 Wulsin
147 Ααρών
149 Αβακής
150 Αβακούμ
151 Αβακουμία
152 Αβαντίς
153 Αβαρβαρέη
154 Αβαρβαρέης
155 Αβαρίνη
156 Αβαρίνος
157 Αβασκαντος
158 Αββαδών
159 Αββαία
160 Αββάς
161 Άβγαρ
162 Αβδαίος
163 Άβδηρα
164 Άβδηρος
165 Αβδιήλ
166 Αβδιηλία
167 Αβδιού
168 Αβερκία
169 Αβέρκιος
170 Αβερρόης
171 Αβέρωφ
172 Άβιβα
173 Άβιβος
174 Αβιμελιχίς
175 Αβιμέλιχος
176 Αβουδίμη
177 Αβούδιμος
178 Αβουναία
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβρικία
186 Αβρίκιος
187 Αβροτέλειος
188 Αβρότονον
189 Άβρων
190 Αβρωνίς
191 Αβρωνυχίς
192 Αβρώνυχος
193 Αβυδηνός
194 Αβώ
195 Αγάβη
196 Αγαθαγγέλα
197 Αγαθάγγελος
198 Αγαθάγητη
199 Αγαθάγητος
200 Αγαθαρχίς
201 Αγάθαρχος
202 Αγαθάγητος
203 Αγάθη
204 Αγαθημερίς
205 Αγαθήμερος
206 Αγάθιππος
207 Αγαθόβουλη
208 Αγαθοδαίμων
209 Αγαθοδώρα
210 Αγαθόδωρος
211 Αγαθοκλέας
212 Αγαθόκλεια
213 Αγαθονίκη
214 Αγαθόνικος
215 Αγαθοπόδη
216 Αγαθόπους
217 Αγαθοσθένη
218 Αγαθοσθένης
219 Αγάθυρνος
220 Αγαθύρση
221 Αγάθυρσος
222 Αγάθων
223 Αγαθωνία
224 Αγαθωνύμη
225 Αγαθώνυμος
226 Αγακλέης
227 Αγαλλία
228 Αγαλλίας
229 Αγαμεμνονίδη
230 Αγαμέμνων
231 Αγαμηδίδας
232 Αγαμήδης
233 Αγαμηδίδα
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήθη
236 Αγαμήθης
237 Αγαπαίος
238 Αγάπη
239 Αγαπήνωρ
240 Αγαπητή
241 Αγαπητός
242 Αγάπιος
243 Αγαπτόλεμος
244 Αγασθένης
245 Αγαύη
246 Αγαυός
247 Αγγελαρία
248 Αγγελάριος
249 Αγγελία
250 Αγγελική
251 Αγγελίνος
252 Άγγελος
253 Αγγίας
255 Αγγλία
256 Αγελάδας
257 Αγέλοχος
258 Αγεμάχη
259 Αγέμαχος
260 Αγεστράτη
261 Αγεύουσα
262 Αγεύς
263 Αγεχόρη
264 Αγέχορος
265 Αγήνωρ
266 Αγηνωρίς
267 Αγησάνδρα
268 Αγήσανδρος
269 Αγησίλαος
270 Αγησιλεία
271 Αγησίλοχος
272 Αγησιμάχη
273 Αγησίμαχος
274 Άγις
275 Αγκαία
276 Αγκαίος
277 Αγλαΐα
278 Αγλάιος
279 Αγλαόπη
281 Αγνή
283 Αγνόθεμις
284 Αγνός
285 Αγνόφιλος
286 Αγοράκριτος
287 Αγόραστος
288 Αγορή
289 Αγρεύς
290 Αγρίππα
291 Αγρίππας
292 Αγροιώ
293 Αγχίαλος
294 Αγχιμάχη
295 Αγχίμαχος
296 Αγχιρόη
297 Αγχίροος
298 Αγχιρρόη
299 Αγχίσης
300 Άγω
301 Αδαία
302 Αδαίος
303 Αδαλβέρτη
304 Αδαλβέρτος
305 Αδάμ
308 Αδαμαντία
310 Αδαμάντιος
311 Αδάμας
312 Αδάμη
313 Αδαμνάνος
314 Αδείμαντος
315 Αδελαΐς
316 Αδελφή
317 Αδελφός
318 Άδης
319 Αδίστα
320 Αδίστας
321 Αδίτη
322 Άδμητος
323 Αδριανή
324 Αδριανός
325 Αδώνια
326 Άδωνις
327 Αεθλία
328 Αέθλιος
329 Αειθάλα
330 Αειθαλάς
331 Αείμνηστη
332 Αείμνηστος
333 Αέλια
334 Αέλιος
335 Αελλήεις
336 Αελλοπόδης
337 Αελλόπους
338 Αελλώ
339 Αερία
340 Αερίας
341 Αερόπη
342 Αέροπος
343 Αετία
344 Αέτιος
346 Αζαΐς
347 Αζαρία
348 Αζαρίας
349 Αζάς
350 Αζάτ
351 Άζης
352 Αηδόνιος
353 Αηδών
354 Αθανάδα
355 Αθανάδας
356 Αθανασία
357 Αθανάσιος
358 Αθηνά
359 Αθηναγόρα
360 Αθηναγόρας
361 Αθήναιος
362 Αθηνογένης
363 Αθηνοδώρα
364 Αθηνόδωρος
365 Αθοσίων
366 Αθρέ
367 Άθως
368 Αία
369 Αιάκη
370 Αιακός
371 Αίας
372 Αιγέα
373 Αιγέστη
374 Αιγέστης
375 Αιγεύς
376 Αιγιάλεια
377 Αιγιαλεύς
378 Αιγίδα
379 Αιγίδας
380 Αίγινα
382 Αίγινος
383 Αίγιος
384 Αιγίσθη
385 Αίγισθος
386 Αϊδανή
387 Αϊδανός
388 Αιδεσία
389 Αιδέσιος
391 Αϊδωνεύς
392 Αιήτη
393 Αιήτης
394 Αίθαν
395 Αιθερία
396 Αιθήρ
397 Αιθούσα
398 Αιθούσιος
399 Αίθρα
400 Αιθύλλα
401 Αικατερίνη
404 Αικατερίνος
405 Αιλία
406 Αίλιος
407 Αιμιλία
408 Αιμίλιος
409 Αινεία
410 Αινείας
411 Αίνετος
412 Αιολία
413 Αίολος
414 Αίσακος
415 Αίσηπος
416 Αισχίνη
417 Αισχίνης
418 Αισχίων
419 Αισχυλίς
420 Αισχύλος
421 Αίσων
422 Αισωπία
424 Αίσωψ
426 Αίτνα
427 Αιτναίος
428 Αιτωλίς
429 Αιτωλός
430 Ακαδημία
431 Ακάθιστη
432 Ακάθιστος
433 Ακακαλλίς
434 Ακακία
435 Ακάκιος
437 Ακάμα
438 Ακάμας
439 Ακάστη
440 Άκαστος
441 Ακέλεια
442 Άκελος
443 Ακεσάνδρα
444 Ακέσανδρος
445 Άκεσις
446 Ακέστωρ
447 Ακεψεή
448 Ακεψεής
449 Ακεψιμά
450 Ακεψιμάς
451 Ακίνδυνη
452 Ακίνδυνος
453 Ακματίδα
454 Ακματίδας
455 Ακολουθία
456 Ακόλουθος
457 Ακοντεύς
458 Ακράγας
459 Άκρατος
460 Ακρίβη
461 Ακρίβος
462 Ακταία
463 Ακταίος
464 Ακτίς
465 Άκτις
466 Άκτωρ
467 Ακύλας
469 Ακυλίνα
470 Αλαμάνος
471 Άλαν
472 Αλάνα
473 Αλβανή
474 Αλβανός
475 Αλβέρτα
476 Αλβέρτος
477 Αλβίνα
478 Αλβίνος
479 Αλδχέλμος
480 Αλεγρία
481 Αλέκα
482 Αλένα
483 Αλεξάνδρα
484 Αλέξανδρος
487 Αλεξία
488 Αλεξίβια
489 Αλεξίβιος
490 Αλεξίκακη
491 Αλεξίκακος
492 Αλεξιμάχη
493 Αλεξίμαχος
494 Αλέξιος
495 Αλεξιρόη
496 Αλήθεια
497 Αληθής
498 Αλήτη
499 Αλήτης
500 Αλθαία
501 Αλία
502 Αλίας
503 Αλίκη
504 Αλιμήδη
505 Αλιμήδης
506 Αλίντα
507 Αλκαία
508 Αλκαίος
509 Άλκανδρος
510 Αλκέτας
511 Άλκης
512 Αλκιβία
513 Αλκιβιάδη
514 Αλκιβιάδης
515 Αλκιμάχη
516 Αλκίμαχος
517 Αλκιμέδη
518 Αλκιμέδων
519 Αλκιμήδη
520 Αλκιμήδης
521 Αλκινόη
522 Αλκίνοος
523 Αλκίππη
525 Άλκιππος
526 Αλκισθένης
527 Αλκίσων
528 Αλκίφρουσα
529 Αλκίφρων
530 Αλκμήνη
531 Αλκμήνωρ
532 Αλκυονεύς
533 Αλκυών
534 Αλλάς
535 Αλμπάνα
536 Αλμπάνης
537 Αλμπέος
538 Αλοκράτης
539 Αλόπη
540 Αλόπιος
541 Αλπέγιος
542 Άλτη
543 Άλτης
544 Άλτιμη
545 Άλτιμος
546 Αλυπία
547 Αλύπιος
548 Αλυσία
549 Αλύσιος
550 Αλφαία
551 Αλφαιεύς
552 Αλφειά
553 Αλφειός
554 Αλφεσίβοια
555 Αλφεσίβοιος
556 Αλωνία
557 Αλώνιος
558 Αμαζόνιος
559 Αμαζών
560 Αμάλθεια
561 Αμαλθεύς
562 Αμαλία
563 Αμάλιος
564 Αμανατία
565 Αμάνδα
566 Άμανδος
568 Αμαρακίς
569 Αμάρακος
570 Αμβροσία
571 Αμβρόσιος
572 Αμεθέα
573 Αμέλια
574 Άμεμπτη
575 Άμεμπτος
576 Αμερίκη
577 Αμέρικος
578 Αμέρσια
579 Αμέστριος
580 Αμήδη
581 Αμμιανή
582 Αμμιανός
583 Άμμων
584 Αμμωνά
585 Αμπάν
586 Άμπελος
587 Αμπλία
588 Αμπλίας
589 Αμυγδαλέα
590 Αμυμώνη
591 Αμύντωρ
592 Αμφιάλη
593 Αμφίαλος
594 Αμφιαράη
595 Αμφιάραος
596 Αμφιδάμα
597 Αμφιδάμας
598 Αμφίδοκος
599 Αμφιθέα
600 Αμφίκλεια
601 Άμφικλος
602 Αμφικτύων
603 Αμφικτυωνίς
604 Αμφιλοχία
605 Αμφίλοχος
606 Αμφιλύκη
607 Αμφίλυκος
608 Αμφιμάχη
609 Αμφίμαχος
610 Αμφιμέδα
611 Αμφιμέδων
612 Αμφιμήδη
613 Αμφιμήδης
614 Αμφινόμη
615 Αμφίνομος
616 Αμφιρρόη
617 Αμφιρώ
618 Αμφιτρίτη
619 Αμφιτρίτης
620 Αμφίων
621 Αμφιώνη
622 Αμών
623 Αμωναθάς
624 Αμώς
625 Ανακρέων
627 Ανανί
628 Ανανία
629 Ανανίας
630 Αναξαγόρα
631 Αναξαγόρας
632 Αναξάνδρα
633 Ανάξανδρος
634 Αναξαρέτη
635 Αναξαρέτης
636 Ανάξαρχη
637 Ανάξαρχος
638 Αναξίμανδρος
639 Αναξιμένη
640 Αναξιμένης
641 Ανάργυρη
642 Ανάργυρος
643 Αναστασία
644 Αναστάσιος
645 Ανατολή
646 Ανατόλιος
647 Άνδρεα
648 Ανδρέας
649 Ανδριανή
650 Ανδριανός
651 Ανδρομάχη
652 Ανδρόμαχος
653 Ανδρομέδα
654 Ανδρομέδης
655 Ανδρομήδη
656 Ανδρομήδης
657 Ανδρονίκη
658 Ανδρόνικος
659 Ανδροπελαγία
660 Ανδροπελαγίας
661 Ανδροσθένης
662 Ανδρόφιλος
663 Άνδρων
664 Ανεζίνα
665 Ανειτυλλιανός
666 Ανεκτή
667 Άνεκτος
668 Ανεμπόδιστη
669 Ανεμπόδιστος
671 Ανέστια
672 Άνθα
673 Άνθας
674 Ανθέμιος
675 Ανθή
676 Ανθηδόνη
678 Ανθηδόνιος
679 Ανθήλεια
680 Άνθιμη
681 Άνθιμος
682 Ανθίππη
683 Άνθιππος
684 Ανθοδέσμη
685 Άνθος
686 Ανθοσμία
687 Ανθόσμιος
688 Ανθυποβάγγελος
689 Ανία
690 Ανίκητη
691 Ανίκητος
692 Ανίνα
693 Ανίνας
694 Άνιος
695 Άννα
697 Ανναμπέλα
698 Άννας
699 Άνοιξη
700 Ανουτσιάτα
701 Ανουτσιάτης
702 Ανσέλμος
703 Αντείας
704 Αντέρως
706 Αντερώσα
707 Άντια
708 Αντιάδης
709 Αντίας
710 Αντιγόνη
711 Αντίγονος
712 Αντιλέων
713 Αντιμάχη
714 Αντίμαχος
715 Αντιμένης
716 Αντιμήδη
717 Αντίνοος
718 Αντιόπη
719 Αντιοχίς
720 Αντίοχος
721 Αντίπα
722 Αντίπας
723 Αντιπάτρα
724 Αντίπατρος
725 Αντίπαφος
726 Αντισθένης
727 Άντιφα
728 Αντιφάνη
729 Αντιφάνης
730 Αντίφας
731 Αντιφάτη
732 Αντιφάτης
733 Αντίφιλος
734 Αντιφόνη
735 Αντίφονος
736 Άντιφος
737 Αντιφών
738 Αντιφώσσα
739 Αντουανέτα
741 Αντωνέττα
742 Αντωνία
743 Αντώνιος
744 Ανυσία
745 Ανύσιος
746 Ανύτη
747 Άνυτος
748 Αξιοθέα
749 Αξιονίκη
750 Αξιόνικος
751 Αξίων
752 Αοιδή
753 Αοιδός
754 Απελλή
755 Απελλής
757 Απήμαντη
758 Απήμαντος
759 Απία
760 Απίων
761 Απλοδώρα
762 Απλόδωρος
763 Απολλιναρία
764 Απολλινάριος
765 Απόλλων
766 Απολλωνία
767 Απολλώνιος
768 Απολλωνίς
769 Αποστολία
770 Απόστολος
772 Απρίων
773 Αραβέλλα
774 Άρβηλα
775 Άρβηλος
776 Αργέλη
777 Αργεντινή
778 Αργεντίνος
779 Αργήλη
780 Αργήλης
781 Αργίνη
782 Αργυρά
783 Αργυρός
784 Αρδαλίς
785 Αρδαλίων
786 Αρεδία
787 Αρέδιος
789 Αρέθουσα
790 Αρέθων
791 Αρεστή
792 Αρέστωρ
793 Αρετή
794 Άρης
796 Αρθούρος
797 Άρια
798 Αριάδνη
800 Αριάδνης
801 Αριέτα
802 Αρίζηλος
803 Αριμήδης
804 Αριμνηστέα
805 Αρίμνηστος
806 Αρίσβη
807 Άρισβος
808 Αρισταγγέλα
809 Αριστάγγελος
810 Αρισταγόρα
811 Αρισταγόρας
812 Αρισταινέτη
813 Αρίστανδρος
814 Αρισταρχίς
815 Αρίσταρχος
816 Αριστείδη
817 Αριστείδης
818 Αρίστη
819 Αριστιάνα
820 Αριστίππη
821 Αρίστιππος
822 Αριστοβούλα
823 Αριστόβουλος
825 Αριστοδήμη
826 Αριστόδημος
827 Αριστοδίκη
828 Αριστόδικος
829 Αριστοθέα
830 Αριστοκλέας
831 Αριστόμαχος
832 Αριστομένης
833 Αριστομήδη
834 Αριστομήδης
835 Αριστονίκη
836 Αριστόνικος
837 Αριστοτέλεια
838 Αριστοτέλης
839 Αριστοτέχνη
840 Αριστοτέχνης
841 Αριστοφάνης
842 Αριστωνομίδα
843 Αριστωνομίδας
844 Αρίφρουσα
845 Αρίφρων
846 Αρκαδία
847 Αρκάδιος
848 Αρκέας
849 Αρλίντα
850 Αρμοδία
851 Αρμόδιος
852 Αρμονία
853 Αρμονίας
854 Αρόα
855 Αρριανή
856 Αρριανός
857 Αρριδαία
858 Αρριδαίος
859 Αρσάκη
860 Αρσάκιος
861 Αρσενία
862 Αρσένιος
863 Αρσινόη
864 Άρτα
865 Αρτάκης
866 Αρτεμιδώρα
867 Αρτεμίδωρος
868 Αρτέμιος
869 Άρτεμις
870 Αρτεμισία
871 Αρτυμήδης
872 Αρχαγάθη
873 Αρχάγαθος
874 Αρχέδικος
875 Αρχελάη
876 Αρχέλαος
877 Αρχεμάχη
878 Αρχέμαχος
879 Αρχιδαμια
880 Αρχιδίκη
881 Αρχιμήδη
882 Αρχιμήδης
884 Άρχιππος
885 Αρχοντία
886 Αρχοντίνα
887 Αρχοντίνος
888 Αρχοντίων
889 Ασάνω
890 Ασάφεια
891 Ασάφιος
892 Ασημάκης
893 Ασημίνα
894 Ασία
895 Ασίας
896 Ασινέθ
897 Άσιοτ
898 Ασκάλαφος
899 Ασκλά
900 Ασκλάς
901 Ασκληπιάς
902 Ασκληπιοδότη
903 Ασκληπιόδοτος
904 Ασκληπιοδώρα
905 Ασκληπιόδωρος
906 Ασκληπιός
907 Ασμοδαίος
908 Ασπασία
909 Ασσάντ
910 Αστείος
911 Αστερία
912 Αστερίων
913 Αστή
914 Αστός
915 Αστυβία
916 Αστυβίης
917 Αστυμάχη
918 Αστύμαχος
919 Αστυμήδη
920 Αστυμήδης
921 Αστυμηδίδη
922 Αστυμηδίδης
923 Ασύγκριτη
924 Ασύγκριτος
925 Ασχολία
926 Ασχόλιος
927 Ασωπίς
928 Ατζουλέτα
929 Ατία
930 Ατλάντεια
931 Άτλας
932 Άτρομος
933 Άτταλος
934 Αττική
935 Αττικός
936 Άττος
937 Αυγείας
938 Αυγερινή
939 Αυγερινός
940 Αυγή
941 Αύγης
942 Αυγούστα
943 Αύγουστος
944 Αύδακτος
945 Αυδάς
946 Αυδάτα
947 Αυδελλάς
948 Αυδιησούς
949 Αύκτα
950 Αύκτος
951 Αυνάν
952 Αυξεντία
953 Αυξέντιος
954 Αυξιβία
955 Αυξίβιος
956 Αυξιλιαρία
957 Αύρα
958 Αύρας
959 Αυτεσίων
960 Αυτομάτη
961 Αυτομήδη
962 Αυτομήδης
963 Αυτονόη
964 Αυτονομία
965 Αυτόνομος
966 Αυτόνοος
967 Αυτοσθένης
968 Αφεντία
969 Αφέντρα
970 Αφθόνιος
972 Αφραάτη
973 Αφραάτης
974 Αφρικάνα
975 Αφρικανός
977 Αφροδίτη
978 Αφρόδιτος
979 Αφροξυλάνθη
980 Αφρούλα
981 Αχαϊκός
982 Αχαιμένη
983 Αχαιμένης
984 Αχελώος
985 Αχερόντιος
986 Άχθος
987 Αχίλλεια
988 Αχιλλεύς
991 Άχμετ
992 Βαβύλα
993 Βαβύλας
994 Βάδιμη
995 Βάδιμος
996 Βαθύκλεια
997 Βαθυκλής
998 Βάια
999 Βάιος
1000 Βακίνα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία