Εορτές 26 Μαρτίου: Άγιος Πούλιος ο Αναγνώστης Αγία Ανιμαϊς Αγία Βάρις Αγία Μαμύκα Αγία Μάξιμη Αγία Μωικώ Άγιος Boyan Άγιος Αβήπας Άγιος Αγνάς Άγιος Αλλάς Άγιος Αρπύλας Άγιος Βαδούσης Άγιος Βαθούσης Άγιος Ηγάθραξ Άγιος Ησκόος Άγιος Μοντάνος Άγιος Ουίρκας Άγιος Ρύαξ Άγιος Σιγητζάς Άγιος Σιμίτριος Άγιος Σουηρίλλας Άγιος Σύλλας Άγιος Φίλγας Γουίλιαμ του Νόριτς Μοντάνα Μπογιάνα Πούλια Ρυάκη Σύλλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γρηγόριος ο ιερομάρτυς Άγιος Κοδράτος από την Ανατολή Αγία Θέκλα Άγιος Αμμώνιος ο Αναγνώστης Άγιος Γεώργιος από τη Σόφια Άγιος Ειρηναίος ο Διάκονος Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυρας ο υποδιάκονος Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Θερμάς Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας Άγιος Κασσιανός ο Μάρτυρας Άγιος Μανουήλ Άγιος Μανουήλ ο Μάρτυρας από την Ανατολή, Άγιος Μαρκιανός ο Μάρτυρας Άγιος Πέτρος ο Μάρτυρας Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Σεραπίων ο Αναγνώστης Αρχάγγελος Γαβριήλ Γουλιέλμη Όσιος Βασίλειος ο Νέος Όσιος Θεοδόσιος από την Ανατολή Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ηγούμενος Τριγλίας
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Αμφιθαλής
23 Άνν Μαρί
24 Ανναλίζα
25 Αντιμήδης
26 Ανφαχος
27 Αοβολος
28 Αριστοθάλης
29 Άριστος
30 Αρτυμήδη
31 Αυσημήδη
32 Αυσημήδης
33 Ἄβαι
34 Ἄββα
35 Ἄβδα
36 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
37 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
38 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
39 Ἀβείβ Ἀβίβ
40 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
41 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
42 Ἄβη
43 Ἀβηδάμεια
44 Ἀβήδαμος
45 Ἀβηϊχίς
46 Ἀβηΐχος
47 Ἀβηοδώρα
48 Ἀβηόδωρος
49 Βηροκτόνος
50 Ἀβηΐχα
51 Βιβέτα
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Εξαινέτα
70 Επούλη
71 Ερυξίας
72 Ευρυγόνη
73 Ευρυγόνη
74 Ευρύγονος
75 Θαλήστριος
76 Θέα
77 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
78 Ιππάφεσις Α
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύαθος zxy
87 Κύζικος ο βασιλιάς
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μάγος η
93 Μητρόδοτος
94 Μητρογένεια
95 Μητρόκλεια
96 Μιαραναθούσα
97 Μωρήν
98 Νικοδιονύσιος
99 Όϊκλος
100 Ούγος ZXY
101 Ουράνιος
102 Παιάντωρ
103 Παλύνωρ
104 Πάρις Α
105 Πάρις Θ
106 Περσεύς
107 Ἀπέλλιχος
108 Πνεύμα άγιο
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Ταράξανδρος
114 Τάραρχος
115 Τυρραστιάδας
116 Φειδεκρίτα
117 Χαριτόδημος
118 Χαριτέλεια
119 Χαριτέλης
120 Χαρίτεχνη
121 Χαριτοδήμη
122 Χαριτόκλεια
123 Χαρίτυλα
124 Χερσικράτης
125 Aedan
126 Aβρότονος
127 Aισχραίος
128 Aμφίροος
129 Cedd
130 Etheldreda
131 Gerebernus
132 Gwenagwy
133 Secardos
134 Tanco
135 Theodemir
136 Tressan
137 Vulphy
138 Waldalenus
139 Willibald
140 Wivina
141 Wulsin
142 Ααρών
144 Αβακής
145 Αβακούμ
146 Αβακουμία
147 Αβαντίς
148 Αβαρβαρέη
149 Αβαρβαρέης
150 Αβαρίνη
151 Αβαρίνος
152 Άβας
153 Αβάσκαντος
154 Αββαδών
155 Αββαία
156 Αββάς
157 Άβγαρ
158 Αβδαίος
159 Άβδηρα
160 Άβδηρος
161 Αβδιήλ
162 Αβδιηλία
163 Αβδιού
165 Άβελ
166 Αβερκία
167 Αβέρκιος
168 Αβερρόης
169 Αβέρωφ
170 Άβιβα
171 Άβιβος
172 Αβίλλιος
173 Αβιμελιχίς
174 Αβιμέλιχος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Άβρα
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβραστης
186 Αβρετία
187 Αβρικία
188 Αβρίκιος
189 Αβρίππη
190 Άβριππος
191 Αβροκόμας
192 Αβροκόμη
193 Αβρόλας
194 Αβροτέλεια
195 Αβροτέλειος
196 Αβρότονον
197 Άβρων
198 Αβρωνίς
199 Αβρωνυχίς
200 Αβρώνυχος
201 Άβυδη
202 Άβυδος
203 Αβώ
204 Αγάβη
205 Αγαθαγγέλα
206 Αγαθάγγελος
207 Αγαθάγητη
208 Αγαθάγητος
209 Αγαθαρχίς
210 Αγάθαρχος
211 Αγαθάγητος
212 Αγάθη
213 Αγαθημερίς
214 Αγαθήμερος
215 Αγαθίππη
216 Αγάθιππος
217 Αγαθόβουλη
218 Αγαθοδαίμων
219 Αγαθοδώρα
220 Αγαθόδωρος
221 Αγαθοκλέας
222 Αγαθόκλεια
223 Αγαθονίκη
224 Αγαθονίκης
225 Αγαθοπόδη
226 Αγαθόπους
227 Αγαθοσθένη
228 Αγαθοσθένης
229 Αγάθυρνος
230 Αγαθύρση
231 Αγάθυρσος
232 Αγάθων
233 Αγαθωνία
234 Αγαθωνύμη
235 Αγαθώνυμος
236 Αγακλέης
237 Αγαλλία
238 Αγαλλίας
239 Αγαμεμνονίδη
240 Αγαμέμνων
241 Αγαμηδίδας
242 Αγαμήδης
243 Αγαμηδίδα
244 Αγαμηδίδας
245 Αγαμήθη
246 Αγαμήθης
247 Αγαπαίος
248 Αγάπη
249 Αγαπήνωρ
250 Αγαπητή
251 Αγαπητός
252 Αγάπιος
253 Αγαπτόλεμος
254 Αγασθένης
255 Αγασικλής
256 Αγασίππη
257 Αγάσιππος
258 Αγαστοφάνη
259 Αγαστοφάνης
260 Αγάστροφος
261 Αγαύη
262 Αγαυός
263 Αγγελαρία
264 Αγγελάριος
265 Αγγελία
266 Αγγελική
267 Αγγελικός
268 Αγγελίνος
269 Άγγελος
270 Αγγερούλα
271 Αγγερούλης
272 Αγγίας
274 Αγγλία
275 Αγελάδα
276 Αγελάδας
277 Αγέλαος
278 Αγελέα
279 Αγέλεως
280 Αγέλοχος
281 Αγεμάχη
282 Αγέμαχος
283 Αγεπόλεια
284 Αγέπολις
285 Αγέρωχος
286 Αγεσιμβροτίς
287 Αγεσίμβροτος
288 Αγεστράτη
289 Αγεύουσα
290 Αγεύς
291 Αγεχόρη
292 Αγέχορος
293 Αγήνωρ
294 Αγηνωρίς
295 Αγησάνδρα
296 Αγήσανδρος
297 Αγησίλαος
298 Αγησιλεία
299 Αγησίλοχος
300 Αγησίμαδος
301 Αγησιμάχη
302 Αγησίμαχος
303 Αγησινόη
304 Αγησίνοος
305 Αγησίππη
306 Αγήσιππος
307 Αγησιχόρη
308 Αγησίχορος
309 Αγίππη
310 Άγιππος
311 Άγις
312 Αγκαία
313 Αγκαίος
314 Αγλαΐα
315 Αγλάιος
316 Αγλαόπη
318 Αγλωκρίτη
319 Αγλώκριτος
320 Αγνή
322 Αγνίππη
323 Άγνιππος
324 Αγνόθεμις
325 Αγνόκλεια
326 Αγνοκλής
327 Αγνός
328 Αγνόφιλος
329 Αγοράκλεια
330 Αγορακλής
331 Αγορακρίτη
332 Αγοράκριτος
333 Αγοράναξ
334 Αγοράνασσα
335 Αγόραστος
336 Αγορή
337 Αγρεύς
338 Αγρία
339 Άγριος
340 Αγρίππα
341 Αγρίππας
342 Αγροιώ
343 Αγρυπνία
344 Αγχιάλη
345 Αγχίαλος
346 Αγχιμάχη
347 Αγχίμαχος
348 Αγχίμολη
349 Αγχίμολος
350 Αγχινόη
351 Αγχίππη
352 Άγχιππος
353 Αγχιπύλη
354 Αγχίπυλος
355 Αγχιρόη
356 Αγχίροος
357 Αγχιρρόη
358 Αγχίση
359 Αγχίσης
361 Άγω
362 Αγώνιος
363 Αγωνίππη
364 Αγώνιππος
365 Αγωνίς
366 Αδαία
367 Αδαίος
368 Αδαλβέρτη
369 Αδαλβέρτος
370 Αδάμ
373 Αδαμαντία
375 Αδαμάντιος
376 Αδάμας
377 Αδάματη
378 Αδάματος
379 Αδάμη
380 Αδαμνάνος
381 Αδείμαντος
382 Αδελαΐς
383 Αδελφή
384 Αδελφός
385 Άδης
386 Αδίστα
387 Αδίστας
388 Αδίτη
389 Άδμητος
390 Αδριανή
391 Αδριανός
392 Αδώνια
393 Άδωνις
394 Αεθλία
395 Αέθλιος
396 Αειθάλα
397 Αειθαλάς
398 Αειμνήστη
399 Αείμνηστος
400 Αέλια
401 Αέλιος
402 Αελλήεις
403 Αελλοπόδης
404 Αελλόπους
405 Αελλώ
406 Αερία
407 Αερίας
408 Αερόπη
409 Αέροπος
410 Αετία
411 Αέτιος
413 Αζαΐς
414 Αζαρία
415 Αζαρίας
416 Αζάς
417 Αζάτ
418 Άζης
419 Αηδόνιος
420 Αηδών
421 Αθανάδα
422 Αθανάδας
423 Αθανασία
424 Αθανάσιος
425 Αθηδάρας
426 Αθηνά
427 Αθηναγόρα
428 Αθηναγόρας
429 Αθήναιος
430 Αθηνογένεια
431 Αθηνογένης
432 Αθηνοδώρα
433 Αθηνόδωρος
434 Αθλημένης
435 Αθοσίων
436 Αθρέ
437 Άθως
438 Αία
439 Αιάκη
440 Αιακός
441 Αίας
442 Αιγέα
443 Αιγείδας
444 Αιγέστη
445 Αιγέστης
446 Αιγεύς
447 Αιγιάλεια
448 Αιγιαλεύς
449 Αιγίας
450 Αιγίδα
451 Αιγίδας
452 Αίγινα
454 Αίγινος
455 Αίγιος
456 Αιγίσθη
457 Αίγισθος
458 Αϊδανή
459 Αϊδανός
460 Αιδεσία
461 Αιδέσιος
463 Αϊδωνεύς
464 Αιήτη
465 Αιήτης
466 Αίθαν
467 Αιθερία
468 Αιθήρ
469 Αιθιοπίς
470 Αιθούσα
471 Αιθούσιος
472 Αίθρα
473 Αιθύλλα
474 Αικατερίνη
477 Αικατερίνος
478 Αιλία
479 Αίλιος
480 Άιμαν
481 Αιμιλία
482 Αιμίλιος
483 Αινεία
484 Αινείας
485 Αίνετος
486 Αίξων
487 Αιόλη
488 Αίολος
489 Αίσακος
490 Αίσηπος
491 Αισία
492 Αίσιος
493 Αισχίνη
494 Αισχίνης
495 Αισχίων
496 Αισχυλίς
497 Αισχύλος
498 Αίσων
499 Αισωπία
501 Αίσωψ
503 Αίτνα
504 Αιτναίος
505 Αιτωλίς
506 Αιτωλός
507 Ακαδημία
508 Ακάθιστη
509 Ακάθιστος
510 Ακακαλλίς
511 Ακακία
512 Ακάκιος
514 Ακάμα
515 Ακάμας
516 Ακάστη
517 Άκαστος
518 Ακέλεια
519 Άκελος
520 Ακεσάνδρα
521 Ακέσανδρος
522 Άκεσις
523 Ακέστωρ
524 Ακεψεή
525 Ακεψεής
526 Ακεψιμά
527 Ακεψιμάς
528 Άκης
529 Ακίνδυνη
530 Ακίνδυνος
531 Ακματίδα
532 Ακματίδας
533 Άκμων
534 Ακολουθία
535 Ακόλουθος
536 Ακοντεύς
537 Ακουσίλαος
538 Ακράγας
539 Άκρατος
540 Ακρίβη
541 Ακρίβος
542 Ακρίτας
543 Ακταία
544 Ακταίος
545 Ακτίς
546 Άκτις
547 Άκτωρ
548 Ακύλα
549 Ακύλας
551 Αλαμάνος
552 Άλαν
553 Αλάνα
554 Αλβανή
555 Αλβανός
556 Αλβέρτα
557 Αλβέρτος
558 Αλβίνα
559 Αλβίνος
560 Αλεγρία
561 Αλέκα
562 Αλένα
563 Αλεξάνδρα
564 Αλέξανδρος
567 Αλεξία
568 Αλεξίβια
569 Αλεξίβιος
570 Αλεξίκακη
571 Αλεξίκακος
572 Αλεξιμάχη
573 Αλεξίμαχος
574 Αλέξιος
575 Αλεξίππη
576 Αλέξιππος
577 Αλεξιρόη
578 Αλήθεια
579 Αληθής
580 Αλήτη
581 Αλήτης
582 Αλθαία
583 Αλία
584 Αλίας
585 Αλιθέρση
586 Αλιθέρσης
587 Αλίκη
588 Άλικος
589 Αλιμήδη
590 Αλιμήδης
591 Αλίντα
592 Αλκαία
593 Αλκαινέτος
594 Αλκαίος
595 Αλκαμένη
596 Αλκαμένης
597 Άλκανδρος
598 Αλκέτας
599 Άλκης
600 Αλκιβία
601 Αλκιβιάδη
602 Αλκιβιάδης
603 Αλκιμάχη
604 Αλκίμαχος
605 Αλκιμέδη
606 Αλκιμέδων
607 Αλκιμήδη
608 Αλκιμήδης
609 Αλκινόη
610 Αλκίνοος
611 Αλκίππη
613 Άλκιππος
614 Αλκίς
615 Αλκισθένης
616 Αλκίσων
617 Αλκίφρουσα
618 Αλκίφρων
619 Αλκμήνη
620 Αλκμήνης
621 Αλκυονεύς
622 Αλκυών
623 Αλλάς
624 Αλμπάνα
625 Αλμπάνης
626 Αλμπέος
627 Αλοκράτη
628 Αλοκράτης
629 Αλόπη
630 Αλόπιος
631 Αλπέγιος
632 Αλταία
633 Αλταίων
634 Άλτη
635 Άλτης
636 Άλτιμη
637 Άλτιμος
638 Αλτίνα
639 Αλτίνος
640 Αλυπία
641 Αλύπιος
642 Αλυσία
643 Αλύσιος
644 Αλφαία
645 Αλφαιεύς
646 Αλφειά
647 Αλφειός
648 Αλφεσίβοια
649 Αλφεσίβοιος
650 Αλχέλμος
651 Αλωνία
652 Αλώνιος
653 Αμαζόνιος
654 Αμαζών
655 Αμάλθεια
656 Αμαλθεύς
657 Αμαλία
658 Αμάλιος
659 Αμανατία
660 Αμάνδα
661 Άμανδος
663 Αμαρακίς
664 Αμάρακος
665 Αμαστρίνη
666 Αμβροσία
667 Αμβρόσιος
668 Αμεθέα
669 Αμεινία
670 Αμεινίας
671 Αμέλια
672 Άμεμπτη
673 Άμεμπτος
674 Αμερίκη
675 Αμέρικος
676 Αμέρσια
677 Αμέστριος
678 Αμήδη
679 Αμησινάς
680 Αμμιανή
681 Αμμιανός
682 Αμμούν
683 Άμμων
684 Αμμωνά
685 Αμομφαρέτη
686 Αμομφάρετος
687 Αμπάν
688 Άμπελος
689 Αμπλία
690 Αμπλίας
691 Αμυγδαλέα
692 Αμυμώνη
693 Αμύντωρ
694 Αμύρα
695 Άμυρος
696 Αμφιάλη
697 Αμφίαλος
698 Αμφιαράη
699 Αμφιάραος
700 Αμφιδάμα
701 Αμφιδάμας
702 Αμφίδοκος
703 Αμφιθάλεια
704 Αμφιθέα
705 Αμφίθεος
706 Αμφίκλεια
707 Άμφικλος
708 Αμφικτύων
709 Αμφικτυωνίς
710 Αμφιλοχία
711 Αμφίλοχος
712 Αμφιλύκη
713 Αμφίλυκος
714 Αμφιμάχη
715 Αμφίμαχος
716 Αμφιμέδα
717 Αμφιμέδων
718 Αμφιμήδη
719 Αμφιμήδης
720 Αμφινόμη
721 Αμφίνομος
722 Αμφιρρόη
723 Αμφιρώ
724 Αμφιτρίτη
725 Αμφιτρίτης
726 Αμφίων
727 Αμφιώνη
728 Αμών
729 Αμωναθάς
730 Αμώς
731 Αναγνώστης
732 Αναία
733 Ανακρέων
735 Ανανί
736 Ανανία
737 Ανανίας
738 Αναξαγόρα
739 Αναξαγόρας
740 Αναξάνδρα
741 Ανάξανδρος
742 Αναξαρέτη
743 Αναξαρέτης
744 Ανάξαρχη
745 Ανάξαρχος
746 Αναξίμανδρος
747 Αναξιμένη
748 Αναξιμένης
749 Αναξίππη
750 Ανάξιππος
751 Ανάργυρη
752 Ανάργυρος
753 Αναστασία
754 Αναστάσιος
755 Ανατολή
756 Ανατόλιος
757 Άνδρεα
758 Ανδρέας
759 Ανδριανή
760 Ανδριανός
761 Ανδροδάιξα
762 Ανδρομάχη
763 Ανδρόμαχος
764 Ανδρομέδα
765 Ανδρομέδης
766 Ανδρομήδη
767 Ανδρομήδης
768 Ανδρονίκη
769 Ανδρονίκης
770 Ανδροπελαγία
771 Ανδροπελαγίας
772 Ανδροσθένης
773 Ανδροφίλη
774 Ανδρόφιλος
775 Άνδρων
776 Ανεζίνα
777 Ανειτυλλιανός
778 Ανεκτή
779 Άνεκτος
780 Ανεμπόδιστη
781 Ανεμπόδιστος
783 Άνεμώνη
784 Ανέστια
785 Άνθα
786 Άνθας
787 Ανθέμιος
788 Ανθή
789 Ανθηδόνη
791 Ανθηδόνιος
792 Ανθήλεια
793 Άνθιμη
794 Άνθιμος
795 Ανθίππη
796 Άνθιππος
797 Ανθοδέσμη
798 Ανθονίκη
799 Άνθος
800 Ανθοσμία
801 Ανθόσμιος
802 Ανθυποβάγγελος
803 Ανία
804 Ανίκητη
805 Ανίκητος
806 Ανίνα
807 Ανίνας
808 Άνιος
809 Άννα
811 Ανναγκρέυς
812 Ανναμπέλα
813 Άννας
814 Αννίβα
815 Αννίβας
816 Αννίνη
817 Άννινος
818 Άνοιξη
819 Ανουτσιάτα
820 Ανουτσιάτης
821 Ανσέλμος
822 Ανταγόρα
823 Ανταγόρας
824 Ανταίος
825 Αντείας
826 Αντέρως
828 Αντερώσα
829 Αντήνωρ
830 Αντηνώρη
831 Άντια
832 Αντιάδης
833 Αντιάνειρα
834 Αντίας
835 Αντιγόνη
836 Αντίγονος
837 Αντικλής
838 Αντικράτης
839 Αντιλέων
840 Αντιλοχίς
841 Αντιμάχη
842 Αντίμαχος
843 Αντιμένης
844 Αντιμήδη
845 Αντίνοος
846 Αντιόπη
847 Αντιοχίς
848 Αντίοχος
849 Αντίπα
850 Αντίπας
851 Αντιπάτρα
852 Αντίπατρος
853 Αντίπαφος
854 Αντισθένης
855 Άντιφα
856 Αντιφάνη
857 Αντιφάνης
858 Αντίφας
859 Αντιφάτη
860 Αντιφάτης
861 Αντίφιλος
862 Αντιφόνη
863 Αντίφονος
864 Άντιφος
865 Αντιφών
866 Αντιφώσσα
867 Αντουανέτα
869 Αντωνέττα
870 Αντωνία
871 Αντώνιος
872 Ανυσία
873 Ανύσιος
874 Ανύτη
875 Άνυτος
876 Ανώνυμη
877 Ανώνυμος
878 Αξιοθέα
879 Αξιονίκη
880 Αξιόνικος
881 Αξίων
882 Αοιδή
883 Αοιδός
884 Απελλή
885 Απελλής
887 Απήμια
888 Απήμων
889 Απία
890 Απίων
891 Απλοδώρα
892 Απλόδωρος
893 Απολλιναρία
894 Απολλινάριος
895 Απόλλων
896 Απολλωνία
897 Απολλώνιος
898 Απολλωνίς
899 Αποστολία
900 Απόστολος
902 Απρίων
903 Άπφια
904 Απφίας
905 Αραβέλλα
906 Αράμ
907 Άρβηλα
908 Άρβηλος
909 Αργέλη
910 Αργεντινή
911 Αργεντίνος
912 Αργήλη
913 Αργήλης
914 Αργίνη
915 Αργοναύτης
916 Αργυρά
917 Αργυρός
918 Αργώ
919 Αρδαβάνης
920 Αρδαλίς
921 Αρδαλίων
922 Αρεδία
923 Αρέδιος
925 Αρέθουσα
927 Αρέθων
928 Αρειμάνια
929 Αρειμάνιος
930 Αρεστή
931 Αρέστωρ
932 Αρετή
933 Άρης
935 Αρθούρος
936 Άρια
937 Αριάδνη
940 Αριάδνης
941 Αριδίκη
942 Αριδίκης
943 Αριέτα
944 Αρίζηλος
945 Αριμήδης
946 Αριμνηστέα
947 Αρίμνηστος
948 Αρίσβη
949 Άρισβος
950 Αρισταγγέλα
951 Αριστάγγελος
952 Αρισταγόρα
953 Αρισταγόρας
954 Αρισταινέτη
955 Αρίστακος
956 Αριστακώ
957 Αρίστανδρος
958 Αρισταρχίς
959 Αρίσταρχος
960 Αριστείδη
961 Αριστείδης
962 Αρίστη
963 Αριστιάνα
964 Αριστίππη
965 Αρίστιππος
966 Αριστόβια
967 Αριστόβιος
968 Αριστοβούλα
969 Αριστόβουλος
971 Αριστοδήμη
972 Αριστόδημος
973 Αριστοδίκη
974 Αριστόδικος
975 Αριστοθάλεια
976 Αριστοθέα
977 Αριστοκλέας
979 Αριστοκράτης
980 Αριστοκρατία
981 Αριστόμαχος
982 Αριστομένης
983 Αριστομήδη
984 Αριστομήδης
985 Αριστονίκη
986 Αριστόνικος
987 Αριστονόη
988 Αριστόνοος
989 Αριστοτέλεια
990 Αριστοτέλης
991 Αριστοτέχνη
992 Αριστοτέχνης
993 Αριστοφάνης
994 Αριστωνομίδα
995 Αριστωνομίδας
996 Αρίφρουσα
997 Αρίφρων
998 Αρκαδία
999 Αρκάδιος
1000 Αρκέας
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία