Εορτές 11 Αυγούστου: Αγία Κλαίρη της Ασίζης Εύπλοια Εύπλος Κλάρας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Αναστάσιος Πανεράς και Δημήτριος ο Μπεγιάζης Άγιος Μακάριος Άγιος Νεόφυτος, ο μαρτυρήσας δια πυρός Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αρτέμος Φραντζέσκου Γαϊανός Όσιος Πασσαρίων
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Ἀβιδία
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Δανιθάλη
70 Εξαινέτα
71 Επούλη
72 Ερυξίας
73 Ευρυγόνη
74 Ευρυγόνη
75 Ευρύγονος
76 Θαλήστριος
77 Θέα
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύαθος zxy
87 Κύζικος ο βασιλιάς
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μάγος η
93 Μητρόδοτος
94 Μητρογένεια
95 Μητρόκλεια
96 Μιαραναθούσα
97 Μωρήν
98 Νικοδιονύσιος
99 Όϊκλος
100 Ούγος ZXY
101 Ουράνιος
102 Παιάντωρ
103 Παλύνωρ
104 Πάρις Α
105 Πάρις Θ
106 Περσεύς
107 Ἀπέλλιχος
108 Πνεύμα άγιο
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Σθενελαΐς
114 Ταράξανδρος
115 Τάραρχος
116 Τυρραστιάδας
117 Φειδεκρίτα
118 Χαριτόδημος
119 Χαριτέλεια
120 Χαριτέλης
121 Χαρίτεχνη
122 Χαριτοδήμη
123 Χαριτόκλεια
124 Χαρίτυλα
125 Χερσικράτης
126 Abra
127 Aedan
128 Aβρότονος
129 Aισχραίος
130 Aμφίροος
131 Cedd
132 Etheldreda
133 Gerebernus
134 Gwenagwy
135 Secardos
136 Tanco
137 Theodemir
138 Tressan
139 Urbitius
140 Vulphy
141 Waldalenus
142 Willibald
143 Wivina
144 Wulsin
145 Ααρών
147 Αβακής
148 Αβακούμ
149 Αβακουμία
150 Αβαντίς
151 Αβαρβαρέη
152 Αβαρβαρέης
153 Αβαρίνη
154 Αβαρίνος
155 Αβασκαντος
156 Αββαδών
157 Αββαία
158 Αββάς
159 Άβγαρ
160 Αβδαίος
161 Άβδηρα
162 Άβδηρος
163 Αβδιήλ
164 Αβδιηλία
165 Αβδιού
167 Αβερκία
168 Αβέρκιος
169 Αβερρόης
170 Αβέρωφ
171 Άβιβα
172 Άβιβος
173 Αβιμελιχίς
174 Αβιμέλιχος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Αβραάμ
182 Αβρααμία
183 Άβραξ
184 Αβρικία
185 Αβρίκιος
186 Αβροτέλειος
187 Αβρότονον
188 Άβρων
189 Αβρωνίς
190 Αβρωνυχίς
191 Αβρώνυχος
192 Άβυδη
193 Άβυδος
194 Αβώ
195 Αγάβη
196 Αγαθαγγέλα
197 Αγαθάγγελος
198 Αγαθάγητη
199 Αγαθάγητος
200 Αγαθαρχίς
201 Αγάθαρχος
202 Αγαθάγητος
203 Αγάθη
204 Αγαθημερίς
205 Αγαθήμερος
206 Αγάθιππος
207 Αγαθόβουλη
208 Αγαθοδαίμων
209 Αγαθοδώρα
210 Αγαθόδωρος
211 Αγαθοκλέας
212 Αγαθόκλεια
213 Αγαθονίκη
214 Αγαθονίκης
215 Αγαθοπόδη
216 Αγαθόπους
217 Αγαθοσθένη
218 Αγαθοσθένης
219 Αγάθυρνος
220 Αγαθύρση
221 Αγάθυρσος
222 Αγάθων
223 Αγαθωνία
224 Αγαθωνύμη
225 Αγαθώνυμος
226 Αγακλέης
227 Αγαλλία
228 Αγαλλίας
229 Αγαμεμνονίδη
230 Αγαμέμνων
231 Αγαμηδίδας
232 Αγαμήδης
233 Αγαμηδίδα
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήθη
236 Αγαμήθης
237 Αγαπαίος
238 Αγάπη
239 Αγαπήνωρ
240 Αγαπητή
241 Αγαπητός
242 Αγάπιος
243 Αγαπτόλεμος
244 Αγασθένης
245 Αγασικλής
246 Αγαύη
247 Αγαυός
248 Αγγελαρία
249 Αγγελάριος
250 Αγγελία
251 Αγγελική
252 Αγγελικός
253 Αγγελίνος
254 Άγγελος
255 Αγγερούλα
256 Αγγερούλης
257 Αγγίας
259 Αγγλία
260 Αγελάδας
261 Αγέλαος
262 Αγέλοχος
263 Αγεμάχη
264 Αγέμαχος
265 Αγέρωχος
266 Αγεστράτη
267 Αγεύουσα
268 Αγεύς
269 Αγεχόρη
270 Αγέχορος
271 Αγήνωρ
272 Αγηνωρίς
273 Αγησάνδρα
274 Αγήσανδρος
275 Αγησίλαος
276 Αγησιλεία
277 Αγησίλοχος
278 Αγησίμαδος
279 Αγησιμάχη
280 Αγησίμαχος
281 Άγις
282 Αγκαία
283 Αγκαίος
284 Αγλαΐα
285 Αγλάιος
286 Αγλαόπη
288 Αγνή
290 Αγνόθεμις
291 Αγνός
292 Αγνόφιλος
293 Αγοράκριτος
294 Αγόραστος
295 Αγορή
296 Αγρεύς
297 Αγρία
298 Άγριος
299 Αγρίππα
300 Αγρίππας
301 Αγροιώ
302 Αγρυπνία
303 Αγχίαλος
304 Αγχιμάχη
305 Αγχίμαχος
306 Αγχιρόη
307 Αγχίροος
308 Αγχιρρόη
309 Αγχίση
310 Αγχίσης
311 Άγω
312 Αδαία
313 Αδαίος
314 Αδαλβέρτη
315 Αδαλβέρτος
316 Αδάμ
319 Αδαμαντία
321 Αδαμάντιος
322 Αδάμας
323 Αδάμη
324 Αδαμνάνος
325 Αδείμαντος
326 Αδελαΐς
327 Αδελφή
328 Αδελφός
329 Άδης
330 Αδίστα
331 Αδίστας
332 Αδίτη
333 Άδμητος
334 Αδριανή
335 Αδριανός
336 Αδώνια
337 Άδωνις
338 Αεθλία
339 Αέθλιος
340 Αειθάλα
341 Αειθαλάς
342 Αειμνήστη
343 Αείμνηστος
344 Αέλια
345 Αέλιος
346 Αελλήεις
347 Αελλοπόδης
348 Αελλόπους
349 Αελλώ
350 Αερία
351 Αερίας
352 Αερόπη
353 Αέροπος
354 Αετία
355 Αέτιος
357 Αζαΐς
358 Αζαρίας
359 Αζάς
360 Αζάτ
361 Άζης
362 Αηδόνιος
363 Αηδών
364 Αθανάδα
365 Αθανάδας
366 Αθανασία
367 Αθανάσιος
368 Αθηδάρας
369 Αθηνά
370 Αθηναγόρα
371 Αθηναγόρας
372 Αθήναιος
373 Αθηνογένεια
374 Αθηνογένης
375 Αθηνοδώρα
376 Αθηνόδωρος
377 Αθοσίων
378 Αθρέ
379 Άθως
380 Αία
381 Αιάκη
382 Αιακός
383 Αίας
384 Αιγέα
385 Αιγείδας
386 Αιγέστη
387 Αιγέστης
388 Αιγεύς
389 Αιγιάλεια
390 Αιγιαλεύς
391 Αιγίας
392 Αιγίδα
393 Αιγίδας
394 Αίγινα
396 Αίγινος
397 Αίγιος
398 Αιγίσθη
399 Αίγισθος
400 Αϊδανή
401 Αϊδανός
402 Αιδεσία
403 Αιδέσιος
405 Αϊδωνεύς
406 Αιήτη
407 Αιήτης
408 Αίθαν
409 Αιθερία
410 Αιθήρ
411 Αιθούσα
412 Αιθούσιος
413 Αίθρα
414 Αιθύλλα
415 Αικατερίνη
418 Αικατερίνος
419 Αιλία
420 Αίλιος
421 Άιμαν
422 Αιμιλία
423 Αιμίλιος
424 Αινεία
425 Αινείας
426 Αίνετος
427 Αιόλη
428 Αίολος
429 Αίσακος
430 Αίσηπος
431 Αισία
432 Αίσιος
433 Αισχίνη
434 Αισχίνης
435 Αισχίων
436 Αισχυλίς
437 Αισχύλος
438 Αίσων
439 Αισωπία
441 Αίσωψ
443 Αίτνα
444 Αιτναίος
445 Αιτωλίς
446 Αιτωλός
447 Ακαδημία
448 Ακάθιστη
449 Ακάθιστος
450 Ακακαλλίς
451 Ακακία
452 Ακάκιος
454 Ακάμα
455 Ακάμας
456 Ακάστη
457 Άκαστος
458 Ακέλεια
459 Άκελος
460 Ακεσάνδρα
461 Ακέσανδρος
462 Άκεσις
463 Ακέστωρ
464 Ακεψεή
465 Ακεψεής
466 Ακεψιμά
467 Ακεψιμάς
468 Ακίνδυνη
469 Ακίνδυνος
470 Ακματίδα
471 Ακματίδας
472 Άκμων
473 Ακολουθία
474 Ακόλουθος
475 Ακοντεύς
476 Ακουσίλαος
477 Ακράγας
478 Άκρατος
479 Ακρίβη
480 Ακρίβος
481 Ακρίτας
482 Ακταία
483 Ακταίος
484 Ακτίς
485 Άκτις
486 Άκτωρ
487 Ακύλα
488 Ακύλας
490 Αλαμάνος
491 Άλαν
492 Αλάνα
493 Αλβανή
494 Αλβανός
495 Αλβέρτα
496 Αλβέρτος
497 Αλβίνα
498 Αλβίνος
499 Αλεγρία
500 Αλέκα
501 Αλένα
502 Αλεξάνδρα
503 Αλέξανδρος
506 Αλεξία
507 Αλεξίβια
508 Αλεξίβιος
509 Αλεξίκακη
510 Αλεξίκακος
511 Αλεξιμάχη
512 Αλεξίμαχος
513 Αλέξιος
514 Αλεξιρόη
515 Αλήθεια
516 Αληθής
517 Αλήτη
518 Αλήτης
519 Αλθαία
520 Αλία
521 Αλίας
522 Αλιθέρση
523 Αλιθέρσης
524 Αλίκη
525 Άλικος
526 Αλιμήδη
527 Αλιμήδης
528 Αλίντα
529 Αλκαία
530 Αλκαινέτος
531 Αλκαίος
532 Άλκανδρος
533 Αλκέτας
534 Άλκης
535 Αλκιβία
536 Αλκιβιάδη
537 Αλκιβιάδης
538 Αλκιμάχη
539 Αλκίμαχος
540 Αλκιμέδη
541 Αλκιμέδων
542 Αλκιμήδη
543 Αλκιμήδης
544 Αλκινόη
545 Αλκίνοος
546 Αλκίππη
548 Άλκιππος
549 Αλκίς
550 Αλκισθένης
551 Αλκίσων
552 Αλκίφρουσα
553 Αλκίφρων
554 Αλκμήνη
555 Αλκμήνωρ
556 Αλκυονεύς
557 Αλκυών
558 Αλλάς
559 Αλμπάνα
560 Αλμπάνης
561 Αλμπέος
562 Αλοκράτης
563 Αλόπη
564 Αλόπιος
565 Αλπέγιος
566 Αλταία
567 Αλταίων
568 Άλτη
569 Άλτης
570 Άλτιμη
571 Άλτιμος
572 Αλτίνα
573 Αλτίνος
574 Αλυπία
575 Αλύπιος
576 Αλυσία
577 Αλύσιος
578 Αλφαία
579 Αλφαιεύς
580 Αλφειά
581 Αλφειός
582 Αλφεσίβοια
583 Αλφεσίβοιος
584 Αλχέλμος
585 Αλωνία
586 Αλώνιος
587 Αμαζόνιος
588 Αμαζών
589 Αμάλθεια
590 Αμαλθεύς
591 Αμαλία
592 Αμάλιος
593 Αμανατία
594 Αμάνδα
595 Άμανδος
597 Αμαρακίς
598 Αμάρακος
599 Αμαστρίνη
600 Αμβροσία
601 Αμβρόσιος
602 Αμεθέα
603 Αμέλια
604 Άμεμπτη
605 Άμεμπτος
606 Αμερίκη
607 Αμέρικος
608 Αμέρσια
609 Αμέστριος
610 Αμήδη
611 Αμησινάς
612 Αμμιανή
613 Αμμιανός
614 Άμμων
615 Αμμωνά
616 Αμομφαρέτη
617 Αμομφάρετος
618 Αμπάν
619 Άμπελος
620 Αμπλία
621 Αμπλίας
622 Αμυγδαλέα
623 Αμυμώνη
624 Αμύντωρ
625 Αμύρα
626 Άμυρος
627 Αμφιάλη
628 Αμφίαλος
629 Αμφιαράη
630 Αμφιάραος
631 Αμφιδάμα
632 Αμφιδάμας
633 Αμφίδοκος
634 Αμφιθέα
635 Αμφίκλεια
636 Άμφικλος
637 Αμφικτύων
638 Αμφικτυωνίς
639 Αμφιλοχία
640 Αμφίλοχος
641 Αμφιλύκη
642 Αμφίλυκος
643 Αμφιμάχη
644 Αμφίμαχος
645 Αμφιμέδα
646 Αμφιμέδων
647 Αμφιμήδη
648 Αμφιμήδης
649 Αμφινόμη
650 Αμφίνομος
651 Αμφιρρόη
652 Αμφιρώ
653 Αμφιτρίτη
654 Αμφιτρίτης
655 Αμφίων
656 Αμφιώνη
657 Αμών
658 Αμωναθάς
659 Αμώς
660 Αναγνώστης
661 Αναία
662 Ανακρέων
664 Ανανί
665 Ανανία
666 Ανανίας
667 Αναξαγόρα
668 Αναξαγόρας
669 Αναξάνδρα
670 Ανάξανδρος
671 Αναξαρέτη
672 Αναξαρέτης
673 Ανάξαρχη
674 Ανάξαρχος
675 Αναξίμανδρος
676 Αναξιμένη
677 Αναξιμένης
678 Ανάργυρη
679 Ανάργυρος
680 Αναστασία
681 Αναστάσιος
682 Ανατολή
683 Ανατόλιος
684 Άνδρεα
685 Ανδρέας
686 Ανδριανή
687 Ανδριανός
688 Ανδροδάιξα
689 Ανδρομάχη
690 Ανδρόμαχος
691 Ανδρομέδα
692 Ανδρομέδης
693 Ανδρομήδη
694 Ανδρομήδης
695 Ανδρονίκη
696 Ανδρονίκης
697 Ανδροπελαγία
698 Ανδροπελαγίας
699 Ανδροσθένης
700 Ανδροφίλη
701 Ανδρόφιλος
702 Άνδρων
703 Ανεζίνα
704 Ανειτυλλιανός
705 Ανεκτή
706 Άνεκτος
707 Ανεμπόδιστη
708 Ανεμπόδιστος
710 Ανέστια
711 Άνθα
712 Άνθας
713 Ανθέμιος
714 Ανθή
715 Ανθηδόνη
717 Ανθηδόνιος
718 Ανθήλεια
719 Άνθιμη
720 Άνθιμος
721 Ανθίππη
722 Άνθιππος
723 Ανθοδέσμη
724 Ανθονίκη
725 Άνθος
726 Ανθοσμία
727 Ανθόσμιος
728 Ανθυποβάγγελος
729 Ανία
730 Ανίκητη
731 Ανίκητος
732 Ανίνα
733 Ανίνας
734 Άνιος
735 Άννα
737 Ανναμπέλα
738 Άννας
739 Αννίνη
740 Άννινος
741 Άνοιξη
742 Ανουτσιάτα
743 Ανουτσιάτης
744 Ανσέλμος
745 Αντείας
746 Αντέρως
748 Αντερώσα
749 Αντήνωρ
750 Αντηνώρη
751 Άντια
752 Αντιάδης
753 Αντιάνειρα
754 Αντίας
755 Αντιγόνη
756 Αντίγονος
757 Αντικλής
758 Αντικράτης
759 Αντιλέων
760 Αντιλοχίς
761 Αντιμάχη
762 Αντίμαχος
763 Αντιμένης
764 Αντιμήδη
765 Αντίνοος
766 Αντιόπη
767 Αντιοχίς
768 Αντίοχος
769 Αντίπα
770 Αντίπας
771 Αντιπάτρα
772 Αντίπατρος
773 Αντίπαφος
774 Αντισθένης
775 Άντιφα
776 Αντιφάνη
777 Αντιφάνης
778 Αντίφας
779 Αντιφάτη
780 Αντιφάτης
781 Αντίφιλος
782 Αντιφόνη
783 Αντίφονος
784 Άντιφος
785 Αντιφών
786 Αντιφώσσα
787 Αντουανέτα
789 Αντωνέττα
790 Αντωνία
791 Αντώνιος
792 Ανυσία
793 Ανύσιος
794 Ανύτη
795 Άνυτος
796 Ανώνυμη
797 Ανώνυμος
798 Αξιοθέα
799 Αξιονίκη
800 Αξιόνικος
801 Αξίων
802 Αοιδή
803 Αοιδός
804 Απελλή
805 Απελλής
807 Απήμια
808 Απήμων
809 Απία
810 Απίων
811 Απλοδώρα
812 Απλόδωρος
813 Απολλιναρία
814 Απολλινάριος
815 Απόλλων
816 Απολλωνία
817 Απολλώνιος
818 Απολλωνίς
819 Αποστολία
820 Απόστολος
822 Απρίων
823 Άπφια
824 Απφίας
825 Αραβέλλα
826 Άρβηλα
827 Άρβηλος
828 Αργέλη
829 Αργεντινή
830 Αργεντίνος
831 Αργήλη
832 Αργήλης
833 Αργίνη
834 Αργοναύτης
835 Αργυρά
836 Αργυρός
837 Αργώ
838 Αρδαβάνης
839 Αρδαλίς
840 Αρδαλίων
841 Αρεδία
842 Αρέδιος
844 Αρέθουσα
846 Αρέθων
847 Αρεστή
848 Αρέστωρ
849 Αρετή
850 Άρης
852 Αρθούρος
853 Άρια
854 Αριάδνη
856 Αριάδνης
857 Αριέτα
858 Αρίζηλος
859 Αριμήδης
860 Αριμνηστέα
861 Αρίμνηστος
862 Αρίσβη
863 Άρισβος
864 Αρισταγγέλα
865 Αριστάγγελος
866 Αρισταγόρα
867 Αρισταγόρας
868 Αρισταινέτη
869 Αρίστανδρος
870 Αρισταρχίς
871 Αρίσταρχος
872 Αριστείδη
873 Αριστείδης
874 Αρίστη
875 Αριστιάνα
876 Αριστίππη
877 Αρίστιππος
878 Αριστοβούλα
879 Αριστόβουλος
881 Αριστοδήμη
882 Αριστόδημος
883 Αριστοδίκη
884 Αριστόδικος
885 Αριστοθέα
886 Αριστοκλέας
888 Αριστοκράτης
889 Αριστοκρατία
890 Αριστόμαχος
891 Αριστομένης
892 Αριστομήδη
893 Αριστομήδης
894 Αριστονίκη
895 Αριστόνικος
896 Αριστοτέλεια
897 Αριστοτέλης
898 Αριστοτέχνη
899 Αριστοτέχνης
900 Αριστοφάνης
901 Αριστωνομίδα
902 Αριστωνομίδας
903 Αρίφρουσα
904 Αρίφρων
905 Αρκαδία
906 Αρκάδιος
907 Αρκέας
908 Αρλίντα
909 Αρμοδία
910 Αρμόδιος
911 Αρμονία
912 Αρμονίας
913 Αρόα
914 Αροδάφνη
915 Άρπινα
916 Αρριανή
917 Αρριανός
918 Αρριδαία
919 Αρριδαίος
920 Αρριχίων
921 Αρρύβα
922 Αρρύβας
923 Αρσάκη
924 Αρσάκιος
925 Αρσενία
926 Αρσένιος
927 Αρσινόη
928 Άρτα
929 Αρτάκης
930 Αρτεμιδώρα
931 Αρτεμίδωρος
932 Αρτέμιος
933 Άρτεμις
934 Αρτεμισία
935 Αρτυμήδης
936 Αρχαγάθη
937 Αρχάγαθος
938 Αρχέδικος
939 Αρχελάη
940 Αρχέλαος
941 Αρχεμάχη
942 Αρχέμαχος
943 Αρχιδαμια
944 Αρχιδίκη
945 Αρχιμήδη
946 Αρχιμήδης
948 Άρχιππος
949 Αρχοντία
950 Αρχοντίνα
951 Αρχοντίνος
952 Αρχοντίων
953 Ασάνω
954 Ασάφεια
955 Ασάφιος
956 Ασημάκης
957 Ασημίνα
958 Ασία
959 Ασίας
960 Ασινέθ
961 Άσιοτ
962 Ασκάλαφος
963 Ασκλά
964 Ασκλάς
965 Ασκληπιάς
966 Ασκληπιοδότη
967 Ασκληπιόδοτος
968 Ασκληπιοδώρα
969 Ασκληπιόδωρος
970 Ασκληπιός
971 Ασμοδαίος
972 Ασπασία
973 Ασπιδοχάρμη
974 Ασπιδοχάρμης
975 Ασσάντ
976 Αστεία
977 Αστείος
978 Αστερία
979 Αστερίων
980 Αστή
981 Αστός
982 Αστυάναξ
983 Αστυβία
984 Αστυβίης
985 Αστυμάχη
986 Αστύμαχος
987 Αστυμήδη
988 Αστυμήδης
989 Αστυμηδίδη
990 Αστυμηδίδης
991 Ασύγκριτη
992 Ασύγκριτος
993 Ασχολία
994 Ασχόλιος
995 Ασωπίς
996 Ατζουλέτα
997 Ατία
998 Ατλάντεια
999 Άτλας
1000 Άτρομος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία