Εορτές 3 Φεβρουαρίου: Αγία Βερβούργα Αγία Οφηλία η μάρτυρας Άγιος Κελερίνος της Καρθαγένης Άγιος Σταμάτιος Βερβούργος Οφήλιος Σταματία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Ἀζαρίας Άγιος Αδριανός Άγιος Αδριανός Άγιος Βλάσιος ο Βουκόλος Άγιος Εύβουλος Άγιος Ιάκωβος Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Άγιος Ιωάννης εκ Σπετσών Άγιος Ρωμανός ο Πρίγκιπας Άγιος Συμεών εκ Ρωσίας Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος Εύβουλος Προφήτιδα Άννα
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Ἀβιδία
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Δανιθάλη
70 Εξαινέτα
71 Επούλη
72 Ερυξίας
73 Ευρυγόνη
74 Ευρυγόνη
75 Ευρύγονος
76 Θαλήστριος
77 Θέα
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύαθος zxy
87 Κύζικος ο βασιλιάς
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μάγος η
93 Μητρόδοτος
94 Μητρογένεια
95 Μητρόκλεια
96 Μιαραναθούσα
97 Μωρήν
98 Νικοδιονύσιος
99 Όϊκλος
100 Ούγος ZXY
101 Ουράνιος
102 Παιάντωρ
103 Παλύνωρ
104 Πάρις Α
105 Πάρις Θ
106 Περσεύς
107 Ἀπέλλιχος
108 Πνεύμα άγιο
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Ταράξανδρος
114 Τάραρχος
115 Τυρραστιάδας
116 Φειδεκρίτα
117 Χαριτόδημος
118 Χαριτέλεια
119 Χαριτέλης
120 Χαρίτεχνη
121 Χαριτοδήμη
122 Χαριτόκλεια
123 Χαρίτυλα
124 Χερσικράτης
125 Aedan
126 Aβρότονος
127 Aισχραίος
128 Aμφίροος
129 Cedd
130 Etheldreda
131 Gerebernus
132 Gwenagwy
133 Secardos
134 Tanco
135 Theodemir
136 Tressan
137 Vulphy
138 Waldalenus
139 Willibald
140 Wivina
141 Wulsin
142 Ααρών
144 Αβακής
145 Αβακούμ
146 Αβακουμία
147 Αβαντίς
148 Αβαρβαρέη
149 Αβαρβαρέης
150 Αβαρίνη
151 Αβαρίνος
152 Άβας
153 Αβασκαντος
154 Αββαδών
155 Αββαία
156 Αββάς
157 Άβγαρ
158 Αβδαίος
159 Άβδηρα
160 Άβδηρος
161 Αβδιήλ
162 Αβδιηλία
163 Αβδιού
165 Άβελ
166 Αβερκία
167 Αβέρκιος
168 Αβερρόης
169 Αβέρωφ
170 Άβιβα
171 Άβιβος
172 Αβίλλιος
173 Αβιμελιχίς
174 Αβιμέλιχος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Άβρα
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβραστης
186 Αβρετία
187 Αβρικία
188 Αβρίκιος
189 Αβρίππη
190 Άβριππος
191 Αβροκόμας
192 Αβρόλας
193 Αβροτέλεια
194 Αβροτέλειος
195 Αβρότονον
196 Άβρων
197 Αβρωνίς
198 Αβρωνυχίς
199 Αβρώνυχος
200 Άβυδη
201 Άβυδος
202 Αβώ
203 Αγάβη
204 Αγαθαγγέλα
205 Αγαθάγγελος
206 Αγαθάγητη
207 Αγαθάγητος
208 Αγαθαρχίς
209 Αγάθαρχος
210 Αγαθάγητος
211 Αγάθη
212 Αγαθημερίς
213 Αγαθήμερος
214 Αγαθίππη
215 Αγάθιππος
216 Αγαθόβουλη
217 Αγαθοδαίμων
218 Αγαθοδώρα
219 Αγαθόδωρος
220 Αγαθοκλέας
221 Αγαθόκλεια
222 Αγαθονίκη
223 Αγαθονίκης
224 Αγαθοπόδη
225 Αγαθόπους
226 Αγαθοσθένη
227 Αγαθοσθένης
228 Αγάθυρνος
229 Αγαθύρση
230 Αγάθυρσος
231 Αγάθων
232 Αγαθωνία
233 Αγαθωνύμη
234 Αγαθώνυμος
235 Αγακλέης
236 Αγαλλία
237 Αγαλλίας
238 Αγαμεμνονίδη
239 Αγαμέμνων
240 Αγαμηδίδας
241 Αγαμήδης
242 Αγαμηδίδα
243 Αγαμηδίδας
244 Αγαμήθη
245 Αγαμήθης
246 Αγαπαίος
247 Αγάπη
248 Αγαπήνωρ
249 Αγαπητή
250 Αγαπητός
251 Αγάπιος
252 Αγαπτόλεμος
253 Αγασθένης
254 Αγασικλής
255 Αγασίππη
256 Αγάσιππος
257 Αγάστροφος
258 Αγαύη
259 Αγαυός
260 Αγγελαρία
261 Αγγελάριος
262 Αγγελία
263 Αγγελική
264 Αγγελικός
265 Αγγελίνος
266 Άγγελος
267 Αγγερούλα
268 Αγγερούλης
269 Αγγίας
271 Αγγλία
272 Αγελάδα
273 Αγελάδας
274 Αγέλαος
275 Αγελέα
276 Αγέλεως
277 Αγέλοχος
278 Αγεμάχη
279 Αγέμαχος
280 Αγέρωχος
281 Αγεστράτη
282 Αγεύουσα
283 Αγεύς
284 Αγεχόρη
285 Αγέχορος
286 Αγήνωρ
287 Αγηνωρίς
288 Αγησάνδρα
289 Αγήσανδρος
290 Αγησίλαος
291 Αγησιλεία
292 Αγησίλοχος
293 Αγησίμαδος
294 Αγησιμάχη
295 Αγησίμαχος
296 Αγησινόη
297 Αγησίνοος
298 Αγησίππη
299 Αγήσιππος
300 Αγησιχόρη
301 Αγησίχορος
302 Αγίππη
303 Άγιππος
304 Άγις
305 Αγκαία
306 Αγκαίος
307 Αγλαΐα
308 Αγλάιος
309 Αγλαόπη
311 Αγνή
313 Αγνόθεμις
314 Αγνός
315 Αγνόφιλος
316 Αγορακρίτη
317 Αγοράκριτος
318 Αγόραστος
319 Αγορή
320 Αγρεύς
321 Αγρία
322 Άγριος
323 Αγρίππα
324 Αγρίππας
325 Αγροιώ
326 Αγρυπνία
327 Αγχιάλη
328 Αγχίαλος
329 Αγχιμάχη
330 Αγχίμαχος
331 Αγχίμολη
332 Αγχίμολος
333 Αγχινόη
334 Αγχίππη
335 Άγχιππος
336 Αγχιπύλη
337 Αγχίπυλος
338 Αγχιρόη
339 Αγχίροος
340 Αγχιρρόη
341 Αγχίση
342 Αγχίσης
343 Άγω
344 Αδαία
345 Αδαίος
346 Αδαλβέρτη
347 Αδαλβέρτος
348 Αδάμ
351 Αδαμαντία
353 Αδαμάντιος
354 Αδάμας
355 Αδάματη
356 Αδάματος
357 Αδάμη
358 Αδαμνάνος
359 Αδείμαντος
360 Αδελαΐς
361 Αδελφή
362 Αδελφός
363 Άδης
364 Αδίστα
365 Αδίστας
366 Αδίτη
367 Άδμητος
368 Αδριανή
369 Αδριανός
370 Αδώνια
371 Άδωνις
372 Αεθλία
373 Αέθλιος
374 Αειθάλα
375 Αειθαλάς
376 Αειμνήστη
377 Αείμνηστος
378 Αέλια
379 Αέλιος
380 Αελλήεις
381 Αελλοπόδης
382 Αελλόπους
383 Αελλώ
384 Αερία
385 Αερίας
386 Αερόπη
387 Αέροπος
388 Αετία
389 Αέτιος
391 Αζαΐς
392 Αζαρία
393 Αζαρίας
394 Αζάς
395 Αζάτ
396 Άζης
397 Αηδόνιος
398 Αηδών
399 Αθανάδα
400 Αθανάδας
401 Αθανασία
402 Αθανάσιος
403 Αθηδάρας
404 Αθηνά
405 Αθηναγόρα
406 Αθηναγόρας
407 Αθήναιος
408 Αθηνογένεια
409 Αθηνογένης
410 Αθηνοδώρα
411 Αθηνόδωρος
412 Αθλημένης
413 Αθοσίων
414 Αθρέ
415 Άθως
416 Αία
417 Αιάκη
418 Αιακός
419 Αίας
420 Αιγέα
421 Αιγείδας
422 Αιγέστη
423 Αιγέστης
424 Αιγεύς
425 Αιγιάλεια
426 Αιγιαλεύς
427 Αιγίας
428 Αιγίδα
429 Αιγίδας
430 Αίγινα
432 Αίγινος
433 Αίγιος
434 Αιγίσθη
435 Αίγισθος
436 Αϊδανή
437 Αϊδανός
438 Αιδεσία
439 Αιδέσιος
441 Αϊδωνεύς
442 Αιήτη
443 Αιήτης
444 Αίθαν
445 Αιθερία
446 Αιθήρ
447 Αιθιοπίς
448 Αιθούσα
449 Αιθούσιος
450 Αίθρα
451 Αιθύλλα
452 Αικατερίνη
455 Αικατερίνος
456 Αιλία
457 Αίλιος
458 Άιμαν
459 Αιμιλία
460 Αιμίλιος
461 Αινεία
462 Αινείας
463 Αίνετος
464 Αιόλη
465 Αίολος
466 Αίσακος
467 Αίσηπος
468 Αισία
469 Αίσιος
470 Αισχίνη
471 Αισχίνης
472 Αισχίων
473 Αισχυλίς
474 Αισχύλος
475 Αίσων
476 Αισωπία
478 Αίσωψ
480 Αίτνα
481 Αιτναίος
482 Αιτωλίς
483 Αιτωλός
484 Ακαδημία
485 Ακάθιστη
486 Ακάθιστος
487 Ακακαλλίς
488 Ακακία
489 Ακάκιος
491 Ακάμα
492 Ακάμας
493 Ακάστη
494 Άκαστος
495 Ακέλεια
496 Άκελος
497 Ακεσάνδρα
498 Ακέσανδρος
499 Άκεσις
500 Ακέστωρ
501 Ακεψεή
502 Ακεψεής
503 Ακεψιμά
504 Ακεψιμάς
505 Ακίνδυνη
506 Ακίνδυνος
507 Ακματίδα
508 Ακματίδας
509 Άκμων
510 Ακολουθία
511 Ακόλουθος
512 Ακοντεύς
513 Ακουσίλαος
514 Ακράγας
515 Άκρατος
516 Ακρίβη
517 Ακρίβος
518 Ακρίτας
519 Ακταία
520 Ακταίος
521 Ακτίς
522 Άκτις
523 Άκτωρ
524 Ακύλα
525 Ακύλας
527 Αλαμάνος
528 Άλαν
529 Αλάνα
530 Αλβανή
531 Αλβανός
532 Αλβέρτα
533 Αλβέρτος
534 Αλβίνα
535 Αλβίνος
536 Αλεγρία
537 Αλέκα
538 Αλένα
539 Αλεξάνδρα
540 Αλέξανδρος
543 Αλεξία
544 Αλεξίβια
545 Αλεξίβιος
546 Αλεξίκακη
547 Αλεξίκακος
548 Αλεξιμάχη
549 Αλεξίμαχος
550 Αλέξιος
551 Αλεξίππη
552 Αλέξιππος
553 Αλεξιρόη
554 Αλήθεια
555 Αληθής
556 Αλήτη
557 Αλήτης
558 Αλθαία
559 Αλία
560 Αλίας
561 Αλιθέρση
562 Αλιθέρσης
563 Αλίκη
564 Άλικος
565 Αλιμήδη
566 Αλιμήδης
567 Αλίντα
568 Αλκαία
569 Αλκαινέτος
570 Αλκαίος
571 Αλκαμένη
572 Αλκαμένης
573 Άλκανδρος
574 Αλκέτας
575 Άλκης
576 Αλκιβία
577 Αλκιβιάδη
578 Αλκιβιάδης
579 Αλκιμάχη
580 Αλκίμαχος
581 Αλκιμέδη
582 Αλκιμέδων
583 Αλκιμήδη
584 Αλκιμήδης
585 Αλκινόη
586 Αλκίνοος
587 Αλκίππη
589 Άλκιππος
590 Αλκίς
591 Αλκισθένης
592 Αλκίσων
593 Αλκίφρουσα
594 Αλκίφρων
595 Αλκμήνη
596 Αλκμήνης
597 Αλκυονεύς
598 Αλκυών
599 Αλλάς
600 Αλμπάνα
601 Αλμπάνης
602 Αλμπέος
603 Αλοκράτη
604 Αλοκράτης
605 Αλόπη
606 Αλόπιος
607 Αλπέγιος
608 Αλταία
609 Αλταίων
610 Άλτη
611 Άλτης
612 Άλτιμη
613 Άλτιμος
614 Αλτίνα
615 Αλτίνος
616 Αλυπία
617 Αλύπιος
618 Αλυσία
619 Αλύσιος
620 Αλφαία
621 Αλφαιεύς
622 Αλφειά
623 Αλφειός
624 Αλφεσίβοια
625 Αλφεσίβοιος
626 Αλχέλμος
627 Αλωνία
628 Αλώνιος
629 Αμαζόνιος
630 Αμαζών
631 Αμάλθεια
632 Αμαλθεύς
633 Αμαλία
634 Αμάλιος
635 Αμανατία
636 Αμάνδα
637 Άμανδος
639 Αμαρακίς
640 Αμάρακος
641 Αμαστρίνη
642 Αμβροσία
643 Αμβρόσιος
644 Αμεθέα
645 Αμεινία
646 Αμεινίας
647 Αμέλια
648 Άμεμπτη
649 Άμεμπτος
650 Αμερίκη
651 Αμέρικος
652 Αμέρσια
653 Αμέστριος
654 Αμήδη
655 Αμησινάς
656 Αμμιανή
657 Αμμιανός
658 Αμμούν
659 Άμμων
660 Αμμωνά
661 Αμομφαρέτη
662 Αμομφάρετος
663 Αμπάν
664 Άμπελος
665 Αμπλία
666 Αμπλίας
667 Αμυγδαλέα
668 Αμυμώνη
669 Αμύντωρ
670 Αμύρα
671 Άμυρος
672 Αμφιάλη
673 Αμφίαλος
674 Αμφιαράη
675 Αμφιάραος
676 Αμφιδάμα
677 Αμφιδάμας
678 Αμφίδοκος
679 Αμφιθέα
680 Αμφίθεος
681 Αμφίκλεια
682 Άμφικλος
683 Αμφικτύων
684 Αμφικτυωνίς
685 Αμφιλοχία
686 Αμφίλοχος
687 Αμφιλύκη
688 Αμφίλυκος
689 Αμφιμάχη
690 Αμφίμαχος
691 Αμφιμέδα
692 Αμφιμέδων
693 Αμφιμήδη
694 Αμφιμήδης
695 Αμφινόμη
696 Αμφίνομος
697 Αμφιρρόη
698 Αμφιρώ
699 Αμφιτρίτη
700 Αμφιτρίτης
701 Αμφίων
702 Αμφιώνη
703 Αμών
704 Αμωναθάς
705 Αμώς
706 Αναγνώστης
707 Αναία
708 Ανακρέων
710 Ανανί
711 Ανανία
712 Ανανίας
713 Αναξαγόρα
714 Αναξαγόρας
715 Αναξάνδρα
716 Ανάξανδρος
717 Αναξαρέτη
718 Αναξαρέτης
719 Ανάξαρχη
720 Ανάξαρχος
721 Αναξίμανδρος
722 Αναξιμένη
723 Αναξιμένης
724 Αναξίππη
725 Ανάξιππος
726 Ανάργυρη
727 Ανάργυρος
728 Αναστασία
729 Αναστάσιος
730 Ανατολή
731 Ανατόλιος
732 Άνδρεα
733 Ανδρέας
734 Ανδριανή
735 Ανδριανός
736 Ανδροδάιξα
737 Ανδρομάχη
738 Ανδρόμαχος
739 Ανδρομέδα
740 Ανδρομέδης
741 Ανδρομήδη
742 Ανδρομήδης
743 Ανδρονίκη
744 Ανδρονίκης
745 Ανδροπελαγία
746 Ανδροπελαγίας
747 Ανδροσθένης
748 Ανδροφίλη
749 Ανδρόφιλος
750 Άνδρων
751 Ανεζίνα
752 Ανειτυλλιανός
753 Ανεκτή
754 Άνεκτος
755 Ανεμπόδιστη
756 Ανεμπόδιστος
758 Άνεμώνη
759 Ανέστια
760 Άνθα
761 Άνθας
762 Ανθέμιος
763 Ανθή
764 Ανθηδόνη
766 Ανθηδόνιος
767 Ανθήλεια
768 Άνθιμη
769 Άνθιμος
770 Ανθίππη
771 Άνθιππος
772 Ανθοδέσμη
773 Ανθονίκη
774 Άνθος
775 Ανθοσμία
776 Ανθόσμιος
777 Ανθυποβάγγελος
778 Ανία
779 Ανίκητη
780 Ανίκητος
781 Ανίνα
782 Ανίνας
783 Άνιος
784 Άννα
786 Ανναμπέλα
787 Άννας
788 Αννίνη
789 Άννινος
790 Άνοιξη
791 Ανουτσιάτα
792 Ανουτσιάτης
793 Ανσέλμος
794 Αντείας
795 Αντέρως
797 Αντερώσα
798 Αντήνωρ
799 Αντηνώρη
800 Άντια
801 Αντιάδης
802 Αντιάνειρα
803 Αντίας
804 Αντιγόνη
805 Αντίγονος
806 Αντικλής
807 Αντικράτης
808 Αντιλέων
809 Αντιλοχίς
810 Αντιμάχη
811 Αντίμαχος
812 Αντιμένης
813 Αντιμήδη
814 Αντίνοος
815 Αντιόπη
816 Αντιοχίς
817 Αντίοχος
818 Αντίπα
819 Αντίπας
820 Αντιπάτρα
821 Αντίπατρος
822 Αντίπαφος
823 Αντισθένης
824 Άντιφα
825 Αντιφάνη
826 Αντιφάνης
827 Αντίφας
828 Αντιφάτη
829 Αντιφάτης
830 Αντίφιλος
831 Αντιφόνη
832 Αντίφονος
833 Άντιφος
834 Αντιφών
835 Αντιφώσσα
836 Αντουανέτα
838 Αντωνέττα
839 Αντωνία
840 Αντώνιος
841 Ανυσία
842 Ανύσιος
843 Ανύτη
844 Άνυτος
845 Ανώνυμη
846 Ανώνυμος
847 Αξιοθέα
848 Αξιονίκη
849 Αξιόνικος
850 Αξίων
851 Αοιδή
852 Αοιδός
853 Απελλή
854 Απελλής
856 Απήμια
857 Απήμων
858 Απία
859 Απίων
860 Απλοδώρα
861 Απλόδωρος
862 Απολλιναρία
863 Απολλινάριος
864 Απόλλων
865 Απολλωνία
866 Απολλώνιος
867 Απολλωνίς
868 Αποστολία
869 Απόστολος
871 Απρίων
872 Άπφια
873 Απφίας
874 Αραβέλλα
875 Αράμ
876 Άρβηλα
877 Άρβηλος
878 Αργέλη
879 Αργεντινή
880 Αργεντίνος
881 Αργήλη
882 Αργήλης
883 Αργίνη
884 Αργοναύτης
885 Αργυρά
886 Αργυρός
887 Αργώ
888 Αρδαβάνης
889 Αρδαλίς
890 Αρδαλίων
891 Αρεδία
892 Αρέδιος
894 Αρέθουσα
896 Αρέθων
897 Αρεστή
898 Αρέστωρ
899 Αρετή
900 Άρης
902 Αρθούρος
903 Άρια
904 Αριάδνη
906 Αριάδνης
907 Αριέτα
908 Αρίζηλος
909 Αριμήδης
910 Αριμνηστέα
911 Αρίμνηστος
912 Αρίσβη
913 Άρισβος
914 Αρισταγγέλα
915 Αριστάγγελος
916 Αρισταγόρα
917 Αρισταγόρας
918 Αρισταινέτη
919 Αρίστανδρος
920 Αρισταρχίς
921 Αρίσταρχος
922 Αριστείδη
923 Αριστείδης
924 Αρίστη
925 Αριστιάνα
926 Αριστίππη
927 Αρίστιππος
928 Αριστοβούλα
929 Αριστόβουλος
931 Αριστοδήμη
932 Αριστόδημος
933 Αριστοδίκη
934 Αριστόδικος
935 Αριστοθέα
936 Αριστοκλέας
938 Αριστοκράτης
939 Αριστοκρατία
940 Αριστόμαχος
941 Αριστομένης
942 Αριστομήδη
943 Αριστομήδης
944 Αριστονίκη
945 Αριστόνικος
946 Αριστονόη
947 Αριστόνοος
948 Αριστοτέλεια
949 Αριστοτέλης
950 Αριστοτέχνη
951 Αριστοτέχνης
952 Αριστοφάνης
953 Αριστωνομίδα
954 Αριστωνομίδας
955 Αρίφρουσα
956 Αρίφρων
957 Αρκαδία
958 Αρκάδιος
959 Αρκέας
960 Αρλίντα
961 Αρμοδία
962 Αρμόδιος
963 Αρμονία
964 Αρμονίας
965 Αρόα
966 Αροδάφνη
967 Άρπινα
968 Αρριανή
969 Αρριανός
970 Αρριδαία
971 Αρριδαίος
972 Αρριχίων
973 Αρρύβα
974 Αρρύβας
975 Αρσάκη
976 Αρσάκιος
977 Αρσενία
978 Αρσένιος
979 Αρσινόη
980 Άρτα
981 Άρτας
982 Αρτεμιδώρα
983 Αρτεμίδωρος
984 Αρτέμιος
985 Άρτεμις
986 Αρτεμισία
987 Αρτυμήδης
988 Αρχαγάθη
989 Αρχάγαθος
990 Αρχέδικος
991 Αρχελάη
992 Αρχέλαος
993 Αρχεμάχη
994 Αρχέμαχος
995 Αρχιδαμια
996 Αρχιδίκη
997 Αρχιμήδη
998 Αρχιμήδης
1000 Άρχιππος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία