Εορτές 17 Σεπτεμβρίου: Αγαθόκλεια Αγία Αγάπη Αγία Ελπίδα Αγία Πίστη Αγία Σοφία Άγιος Αγαθοκλής Άγιος Ηρακλείδιος Άγιος Παντολέων Άγιος Πηλέας Γεμίνα Γεμινιανός Ευξιφία Ευξίφιος Ηρακλείδια Παντολέαινα Πηλεία Σπεράντζα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Μύρνα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγαθοκλής Αγία Ασκληπιοδότη Αγία Ελπίδα Αγία Θεοδότη «της εν Νίκαια» Αγία Λουκία η χήρα Άγιος Ιωακείμ Α' ο Πάνυ Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Νείλος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Χαράλαμπος Αναστάσιος ο θαυματουργός Ηρακλείδης ο Ποντικός Πατερμούθιος Πίστη
1 Aριμήδης
2 Eύαρδις
3 Nαΐς
4 zxy Ιόλας
5 Αβαζία ή Αβασγία
6 Αβαντία καί Αμαντία
7 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
8 Άβρωτος
9 Αβυδηνή
10 Αγαθοδαίμουσα
11 Αγάθυρνα
12 Αγάκλεια
13 Αγαπτολέμα
14 Αγίων Πάντων
15 Αισημίδα
16 Αισημίδας
17 Αλοίσιος
18 Αμήδης
19 Άνν Μαρί
20 Ανναλίζα
21 Αντιμήδης
22 Ανφαχος
23 Αοβολος
24 Άριστος
25 Αρτυμήδη
26 Αυσημήδη
27 Αυσημήδης
28 Αχαΐα
29 Ἄβαι
30 Ἄββα
31 Ἄβδα
32 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
33 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
34 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
35 Ἀβείβ Ἀβίβ
36 Βενδιμιανός
37 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
38 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
39 Ἄβη
40 Ἀβηδάμεια
41 Ἀβήδαμος
42 Ἀβηϊχίς
43 Ἀβηΐχος
44 Ἀβηοδώρα
45 Ἀβηόδωρος
46 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
47 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Ἀβιδία
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἀβραάμη
62 Ἀβραάμη
63 Ἁβρονύχα
64 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
65 Ἀγαθάγητος
66 Γιάρετ
67 Ἀγκαία
68 Ἀγλαΐων
69 Γναθαίνιον
70 Ἀγχίρροος
71 Δανιθάλη
72 Εξαινέτα
73 Επούλη
74 Ερυξίας
75 Ευρυγόνη
76 Ευρυγόνη
77 Ευρύγονος
78 Θαλήστριος
79 Θέα
80 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
81 Ίτυς ή`Ιτυλος
82 Καμουήλ
83 Κάνδιδος
85 Κέολγουλφ
86 Κλεοθοίνη
87 Κοινωνίς
88 Κύαθος zxy
89 Λικώρος
90 Λικώρος
91 Λούκουλος
92 Λυκοφρονίδη
93 Μάγος η
94 Μητρόδοτος
95 Μητρογένεια
96 Μητρόκλεια
97 Μιαραναθούσα
98 Μωρήν
99 Νικοδιονύσιος
100 Όϊκλος
101 Ούγος ZXY
102 Ουράνιος
103 Παιάντωρ
104 Παλύνωρ
105 Παναγία Τριχερούσα
106 Πάρις Α
107 Πάρις Θ
108 Περσεύς
109 Ἀπέλλιχος
110 Σαβαΐνη
111 Σαβαΐνος
112 Σαμπατής
113 Σαντορίνη
114 Σθενελαΐς
115 Ταράξανδρος
116 Τάραρχος
117 Τυρραστιάδας
118 Φειδεκρίτα
119 Χαριτόδημος
120 Χαριτέλεια
121 Χαριτέλης
122 Χαρίτεχνη
123 Χαριτοδήμη
124 Χαριτόκλεια
125 Χαρίτυλα
126 Χερσικράτης
127 Abra
128 Aedan
129 Aβρότονος
130 Aισχραίος
131 Aμφίροος
132 Cedd
133 Etheldreda
134 Ethelwald
135 Gerebernus
136 Gwenagwy
137 Secardos
138 Tressan
139 Urbitius
140 Viator
141 Vulphy
142 Waldalenus
143 Willibald
144 Wivina
145 Wulsin
146 Ααρών
148 Αβακής
149 Αβακούμ
150 Αβακουμία
151 Αβαντίς
152 Αβαρβαρέη
153 Αβαρβαρέης
154 Αβαρίνη
155 Αβαρίνος
156 Αβασκαντος
157 Αββαδών
158 Αββαία
159 Αββάς
160 Άβγαρ
161 Αβδαίος
162 Άβδηρα
163 Άβδηρος
164 Αβδιήλ
165 Αβδιηλία
166 Αβδιού
167 Αβερκία
168 Αβέρκιος
169 Αβερρόης
170 Αβέρωφ
171 Άβιβα
172 Άβιβος
173 Αβιμελιχίς
174 Αβιμέλιχος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Αβραάμ
182 Αβρααμία
183 Άβραξ
184 Αβρικία
185 Αβρίκιος
186 Αβροτέλειος
187 Αβρότονον
188 Άβρων
189 Αβρωνίς
190 Αβρωνυχίς
191 Αβρώνυχος
192 Αβυδηνός
193 Αβώ
194 Αγάβη
195 Αγαθαγγέλα
196 Αγαθάγγελος
197 Αγαθάγητη
198 Αγαθάγητος
199 Αγαθαρχίς
200 Αγάθαρχος
201 Αγαθάγητος
202 Αγάθη
203 Αγαθημερίς
204 Αγαθήμερος
205 Αγάθιππος
206 Αγαθόβουλη
207 Αγαθοδαίμων
208 Αγαθοδώρα
209 Αγαθόδωρος
210 Αγαθοκλέας
211 Αγαθόκλεια
212 Αγαθονίκη
213 Αγαθόνικος
214 Αγαθοπόδη
215 Αγαθόπους
216 Αγαθοσθένη
217 Αγαθοσθένης
218 Αγάθυρνος
219 Αγαθύρση
220 Αγάθυρσος
221 Αγάθων
222 Αγαθωνία
223 Αγαθωνύμη
224 Αγαθώνυμος
225 Αγακλέης
226 Αγαλλία
227 Αγαλλίας
228 Αγαμεμνονίδη
229 Αγαμέμνων
230 Αγαμηδίδας
231 Αγαμήδης
232 Αγαμηδίδα
233 Αγαμηδίδας
234 Αγαμήθη
235 Αγαμήθης
236 Αγαπαίος
237 Αγάπη
238 Αγαπήνωρ
239 Αγαπητή
240 Αγαπητός
241 Αγάπιος
242 Αγαπτόλεμος
243 Αγασθένης
244 Αγαύη
245 Αγαυός
246 Αγγελαρία
247 Αγγελάριος
248 Αγγελία
249 Αγγελική
250 Αγγελίνος
251 Άγγελος
252 Αγγίας
254 Αγγλία
255 Αγελάδας
256 Αγέλοχος
257 Αγεμάχη
258 Αγέμαχος
259 Αγεστράτη
260 Αγεύουσα
261 Αγεύς
262 Αγεχόρη
263 Αγέχορος
264 Αγήνωρ
265 Αγηνωρίς
266 Αγησάνδρα
267 Αγήσανδρος
268 Αγησίλαος
269 Αγησιλεία
270 Αγησίλοχος
271 Αγησιμάχη
272 Αγησίμαχος
273 Άγις
274 Αγκαία
275 Αγκαίος
276 Αγλαΐα
277 Αγλάιος
278 Αγλαόπη
280 Αγνή
282 Αγνόθεμις
283 Αγνός
284 Αγνόφιλος
285 Αγοράκριτος
286 Αγόραστος
287 Αγορή
288 Αγρεύς
289 Αγρίππα
290 Αγρίππας
291 Αγροιώ
292 Αγχίαλος
293 Αγχιμάχη
294 Αγχίμαχος
295 Αγχιρόη
296 Αγχίροος
297 Αγχιρρόη
298 Αγχίσης
299 Άγω
300 Αδαία
301 Αδαίος
302 Αδαλβέρτη
303 Αδαλβέρτος
304 Αδάμ
307 Αδαμαντία
309 Αδαμάντιος
310 Αδάμας
311 Αδάμη
312 Αδαμνάνος
313 Αδείμαντος
314 Αδελαΐς
315 Αδελφή
316 Αδελφός
317 Άδης
318 Αδίστα
319 Αδίστας
320 Αδίτη
321 Άδμητος
322 Αδριανή
323 Αδριανός
324 Αδώνια
325 Άδωνις
326 Αεθλία
327 Αέθλιος
328 Αειθάλα
329 Αειθαλάς
330 Αείμνηστη
331 Αείμνηστος
332 Αέλια
333 Αέλιος
334 Αελλήεις
335 Αελλοπόδης
336 Αελλόπους
337 Αελλώ
338 Αερία
339 Αερίας
340 Αερόπη
341 Αέροπος
342 Αετία
343 Αέτιος
345 Αζαΐς
346 Αζαρία
347 Αζαρίας
348 Αζάς
349 Αζάτ
350 Άζης
351 Αηδόνιος
352 Αηδών
353 Αθανάδα
354 Αθανάδας
355 Αθανασία
356 Αθανάσιος
357 Αθηνά
358 Αθηναγόρα
359 Αθηναγόρας
360 Αθήναιος
361 Αθηνογένης
362 Αθηνοδώρα
363 Αθηνόδωρος
364 Αθοσίων
365 Αθρέ
366 Άθως
367 Αία
368 Αιάκη
369 Αιακός
370 Αίας
371 Αιγέα
372 Αιγέστη
373 Αιγέστης
374 Αιγεύς
375 Αιγιάλεια
376 Αιγιαλεύς
377 Αιγίδα
378 Αιγίδας
379 Αίγινα
381 Αίγινος
382 Αίγιος
383 Αιγίσθη
384 Αίγισθος
385 Αϊδανή
386 Αϊδανός
387 Αιδεσία
388 Αιδέσιος
390 Αϊδωνεύς
391 Αιήτη
392 Αιήτης
393 Αίθαν
394 Αιθερία
395 Αιθήρ
396 Αιθούσα
397 Αιθούσιος
398 Αίθρα
399 Αιθύλλα
400 Αικατερίνη
403 Αικατερίνος
404 Αιλία
405 Αίλιος
406 Αιμιλία
407 Αιμίλιος
408 Αινεία
409 Αινείας
410 Αίνετος
411 Αιολία
412 Αίολος
413 Αίσακος
414 Αίσηπος
415 Αισχίνη
416 Αισχίνης
417 Αισχίων
418 Αισχυλίς
419 Αισχύλος
420 Αίσων
421 Αισωπία
423 Αίσωψ
425 Αίτνα
426 Αιτναίος
427 Αιτωλίς
428 Αιτωλός
429 Ακαδημία
430 Ακάθιστη
431 Ακάθιστος
432 Ακακαλλίς
433 Ακακία
434 Ακάκιος
436 Ακάμα
437 Ακάμας
438 Ακάστη
439 Άκαστος
440 Ακέλεια
441 Άκελος
442 Ακεσάνδρα
443 Ακέσανδρος
444 Άκεσις
445 Ακέστωρ
446 Ακεψεή
447 Ακεψεής
448 Ακεψιμά
449 Ακεψιμάς
450 Ακίνδυνη
451 Ακίνδυνος
452 Ακματίδα
453 Ακματίδας
454 Ακολουθία
455 Ακόλουθος
456 Ακοντεύς
457 Ακράγας
458 Άκρατος
459 Ακρίβη
460 Ακρίβος
461 Ακταία
462 Ακταίος
463 Ακτίς
464 Άκτις
465 Άκτωρ
466 Ακύλας
468 Ακυλίνα
469 Αλαμάνος
470 Άλαν
471 Αλάνα
472 Αλβανή
473 Αλβανός
474 Αλβέρτα
475 Αλβέρτος
476 Αλβίνα
477 Αλβίνος
478 Αλδχέλμος
479 Αλεγρία
480 Αλέκα
481 Αλένα
482 Αλεξάνδρα
483 Αλέξανδρος
486 Αλεξία
487 Αλεξίβια
488 Αλεξίβιος
489 Αλεξίκακη
490 Αλεξίκακος
491 Αλεξιμάχη
492 Αλεξίμαχος
493 Αλέξιος
494 Αλεξιρόη
495 Αλήθεια
496 Αληθής
497 Αλήτη
498 Αλήτης
499 Αλθαία
500 Αλία
501 Αλίας
502 Αλίκη
503 Αλιμήδη
504 Αλιμήδης
505 Αλίντα
506 Αλκαία
507 Αλκαίος
508 Άλκανδρος
509 Αλκέτας
510 Άλκης
511 Αλκιβία
512 Αλκιβιάδη
513 Αλκιβιάδης
514 Αλκιμάχη
515 Αλκίμαχος
516 Αλκιμέδη
517 Αλκιμέδων
518 Αλκιμήδη
519 Αλκιμήδης
520 Αλκινόη
521 Αλκίνοος
522 Αλκίππη
524 Άλκιππος
525 Αλκισθένης
526 Αλκίσων
527 Αλκίφρουσα
528 Αλκίφρων
529 Αλκμήνη
530 Αλκμήνωρ
531 Αλκυονεύς
532 Αλκυών
533 Αλλάς
534 Αλμπάνα
535 Αλμπάνης
536 Αλμπέος
537 Αλοκράτης
538 Αλόπη
539 Αλόπιος
540 Αλπέγιος
541 Άλτη
542 Άλτης
543 Άλτιμη
544 Άλτιμος
545 Αλυπία
546 Αλύπιος
547 Αλυσία
548 Αλύσιος
549 Αλφαία
550 Αλφαιεύς
551 Αλφειά
552 Αλφειός
553 Αλφεσίβοια
554 Αλφεσίβοιος
555 Αλωνία
556 Αλώνιος
557 Αμαζόνιος
558 Αμαζών
559 Αμάλθεια
560 Αμαλθεύς
561 Αμαλία
562 Αμάλιος
563 Αμανατία
564 Αμάνδα
565 Άμανδος
567 Αμαρακίς
568 Αμάρακος
569 Αμβροσία
570 Αμβρόσιος
571 Αμεθέα
572 Αμέλια
573 Άμεμπτη
574 Άμεμπτος
575 Αμερίκη
576 Αμέρικος
577 Αμέρσια
578 Αμέστριος
579 Αμήδη
580 Αμμιανή
581 Αμμιανός
582 Άμμων
583 Αμμωνά
584 Αμπάν
585 Άμπελος
586 Αμπλία
587 Αμπλίας
588 Αμυγδαλέα
589 Αμυμώνη
590 Αμύντωρ
591 Αμφιάλη
592 Αμφίαλος
593 Αμφιαράη
594 Αμφιάραος
595 Αμφιδάμα
596 Αμφιδάμας
597 Αμφίδοκος
598 Αμφιθέα
599 Αμφίκλεια
600 Άμφικλος
601 Αμφικτύων
602 Αμφικτυωνίς
603 Αμφιλοχία
604 Αμφίλοχος
605 Αμφιλύκη
606 Αμφίλυκος
607 Αμφιμάχη
608 Αμφίμαχος
609 Αμφιμέδα
610 Αμφιμέδων
611 Αμφιμήδη
612 Αμφιμήδης
613 Αμφινόμη
614 Αμφίνομος
615 Αμφιρρόη
616 Αμφιρώ
617 Αμφιτρίτη
618 Αμφιτρίτης
619 Αμφίων
620 Αμφιώνη
621 Αμών
622 Αμωναθάς
623 Αμώς
624 Ανακρέων
626 Ανανί
627 Ανανία
628 Ανανίας
629 Αναξαγόρα
630 Αναξαγόρας
631 Αναξάνδρα
632 Ανάξανδρος
633 Αναξαρέτη
634 Αναξαρέτης
635 Ανάξαρχη
636 Ανάξαρχος
637 Αναξίμανδρος
638 Αναξιμένη
639 Αναξιμένης
640 Ανάργυρη
641 Ανάργυρος
642 Αναστασία
643 Αναστάσιος
644 Ανατολή
645 Ανατόλιος
646 Άνδρεα
647 Ανδρέας
648 Ανδριανή
649 Ανδριανός
650 Ανδρομάχη
651 Ανδρόμαχος
652 Ανδρομέδα
653 Ανδρομέδης
654 Ανδρομήδη
655 Ανδρομήδης
656 Ανδρονίκη
657 Ανδρόνικος
658 Ανδροπελαγία
659 Ανδροπελαγίας
660 Ανδροσθένης
661 Ανδρόφιλος
662 Άνδρων
663 Ανεζίνα
664 Ανειτυλλιανός
665 Ανεκτή
666 Άνεκτος
667 Ανεμπόδιστη
668 Ανεμπόδιστος
670 Ανέστια
671 Άνθα
672 Άνθας
673 Ανθέμιος
674 Ανθή
675 Ανθηδόνη
677 Ανθηδόνιος
678 Ανθήλεια
679 Άνθιμη
680 Άνθιμος
681 Ανθίππη
682 Άνθιππος
683 Ανθοδέσμη
684 Άνθος
685 Ανθοσμία
686 Ανθόσμιος
687 Ανθυποβάγγελος
688 Ανία
689 Ανίκητη
690 Ανίκητος
691 Ανίνα
692 Ανίνας
693 Άνιος
694 Άννα
696 Ανναμπέλα
697 Άννας
698 Άνοιξη
699 Ανουτσιάτα
700 Ανουτσιάτης
701 Ανσέλμος
702 Αντείας
703 Αντέρως
705 Αντερώσα
706 Άντια
707 Αντιάδης
708 Αντίας
709 Αντιγόνη
710 Αντίγονος
711 Αντιλέων
712 Αντιμάχη
713 Αντίμαχος
714 Αντιμένης
715 Αντιμήδη
716 Αντίνοος
717 Αντιόπη
718 Αντιοχίς
719 Αντίοχος
720 Αντίπα
721 Αντίπας
722 Αντιπάτρα
723 Αντίπατρος
724 Αντίπαφος
725 Αντισθένης
726 Άντιφα
727 Αντιφάνη
728 Αντιφάνης
729 Αντίφας
730 Αντιφάτη
731 Αντιφάτης
732 Αντίφιλος
733 Αντιφόνη
734 Αντίφονος
735 Άντιφος
736 Αντιφών
737 Αντιφώσσα
738 Αντουανέτα
740 Αντωνέττα
741 Αντωνία
742 Αντώνιος
743 Ανυσία
744 Ανύσιος
745 Ανύτη
746 Άνυτος
747 Αξιοθέα
748 Αξιονίκη
749 Αξιόνικος
750 Αξίων
751 Αοιδή
752 Αοιδός
753 Απελλή
754 Απελλής
756 Απήμαντη
757 Απήμαντος
758 Απία
759 Απίων
760 Απλοδώρα
761 Απλόδωρος
762 Απολλιναρία
763 Απολλινάριος
764 Απόλλων
765 Απολλωνία
766 Απολλώνιος
767 Απολλωνίς
768 Αποστολία
769 Απόστολος
771 Απρίων
772 Αραβέλλα
773 Άρβηλα
774 Άρβηλος
775 Αργέλη
776 Αργεντινή
777 Αργεντίνος
778 Αργήλη
779 Αργήλης
780 Αργίνη
781 Αργυρά
782 Αργυρός
783 Αρδαλίς
784 Αρδαλίων
785 Αρεδία
786 Αρέδιος
788 Αρέθουσα
789 Αρέθων
790 Αρεστή
791 Αρέστωρ
792 Αρετή
793 Άρης
795 Αρθούρος
796 Άρια
797 Αριάδνη
799 Αριάδνης
800 Αριέτα
801 Αρίζηλος
802 Αριμήδης
803 Αριμνηστέα
804 Αρίμνηστος
805 Αρίσβη
806 Άρισβος
807 Αρισταγγέλα
808 Αριστάγγελος
809 Αρισταγόρα
810 Αρισταγόρας
811 Αρισταινέτη
812 Αρίστανδρος
813 Αρισταρχίς
814 Αρίσταρχος
815 Αριστείδη
816 Αριστείδης
817 Αρίστη
818 Αριστιάνα
819 Αριστίππη
820 Αρίστιππος
821 Αριστοβούλα
822 Αριστόβουλος
824 Αριστοδήμη
825 Αριστόδημος
826 Αριστοδίκη
827 Αριστόδικος
828 Αριστοθέα
829 Αριστοκλέας
830 Αριστόμαχος
831 Αριστομένης
832 Αριστομήδη
833 Αριστομήδης
834 Αριστονίκη
835 Αριστόνικος
836 Αριστοτέλεια
837 Αριστοτέλης
838 Αριστοτέχνη
839 Αριστοτέχνης
840 Αριστοφάνης
841 Αριστωνομίδα
842 Αριστωνομίδας
843 Αρίφρουσα
844 Αρίφρων
845 Αρκαδία
846 Αρκάδιος
847 Αρκέας
848 Αρλίντα
849 Αρμοδία
850 Αρμόδιος
851 Αρμονία
852 Αρμονίας
853 Αρόα
854 Αρριανή
855 Αρριανός
856 Αρριδαία
857 Αρριδαίος
858 Αρσάκη
859 Αρσάκιος
860 Αρσενία
861 Αρσένιος
862 Αρσινόη
863 Άρτα
864 Αρτάκης
865 Αρτεμιδώρα
866 Αρτεμίδωρος
867 Αρτέμιος
868 Άρτεμις
869 Αρτεμισία
870 Αρτυμήδης
871 Αρχαγάθη
872 Αρχάγαθος
873 Αρχέδικος
874 Αρχελάη
875 Αρχέλαος
876 Αρχεμάχη
877 Αρχέμαχος
878 Αρχιδαμια
879 Αρχιδίκη
880 Αρχιμήδη
881 Αρχιμήδης
883 Άρχιππος
884 Αρχοντία
885 Αρχοντίνα
886 Αρχοντίνος
887 Αρχοντίων
888 Ασάνω
889 Ασάφεια
890 Ασάφιος
891 Ασημάκης
892 Ασημίνα
893 Ασία
894 Ασίας
895 Ασινέθ
896 Άσιοτ
897 Ασκάλαφος
898 Ασκλά
899 Ασκλάς
900 Ασκληπιάς
901 Ασκληπιοδότη
902 Ασκληπιόδοτος
903 Ασκληπιοδώρα
904 Ασκληπιόδωρος
905 Ασκληπιός
906 Ασμοδαίος
907 Ασπασία
908 Ασσάντ
909 Αστείος
910 Αστερία
911 Αστερίων
912 Αστή
913 Αστός
914 Αστυβία
915 Αστυβίης
916 Αστυμάχη
917 Αστύμαχος
918 Αστυμήδη
919 Αστυμήδης
920 Αστυμηδίδη
921 Αστυμηδίδης
922 Ασύγκριτη
923 Ασύγκριτος
924 Ασχολία
925 Ασχόλιος
926 Ασωπίς
927 Ατζουλέτα
928 Ατία
929 Ατλάντεια
930 Άτλας
931 Άτρομος
932 Άτταλος
933 Αττική
934 Αττικός
935 Άττος
936 Αυγείας
937 Αυγερινή
938 Αυγερινός
939 Αυγή
940 Αύγης
941 Αυγούστα
942 Αύγουστος
943 Αύδακτος
944 Αυδάς
945 Αυδάτα
946 Αυδελλάς
947 Αυδιησούς
948 Αύκτα
949 Αύκτος
950 Αυνάν
951 Αυξεντία
952 Αυξέντιος
953 Αυξιβία
954 Αυξίβιος
955 Αυξιλιαρία
956 Αύρα
957 Αύρας
958 Αυτεσίων
959 Αυτομάτη
960 Αυτομήδη
961 Αυτομήδης
962 Αυτονόη
963 Αυτονομία
964 Αυτόνομος
965 Αυτόνοος
966 Αυτοσθένης
967 Αφεντία
968 Αφέντρα
969 Αφθόνιος
971 Αφραάτη
972 Αφραάτης
973 Αφρικάνα
974 Αφρικανός
976 Αφροδίτη
977 Αφρόδιτος
978 Αφροξυλάνθη
979 Αφρούλα
980 Αχαϊκός
981 Αχαιμένη
982 Αχαιμένης
983 Αχελώος
984 Αχερόντιος
985 Άχθος
986 Αχίλλεια
987 Αχιλλεύς
990 Άχμετ
991 Βαβύλα
992 Βαβύλας
993 Βάδιμη
994 Βάδιμος
995 Βαθύκλεια
996 Βαθυκλής
997 Βάια
998 Βάιος
999 Βακίνα
1000 Βακχίς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία