Εορτές 8 Δεκεμβρίου: Άγιος Επαφρόδιτος ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Κηφάς ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Σωσθένης ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Τυχικός ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Επαφροδίτη Κηφά Όσιος Πατάπιος Παταπία Σωσθένη Τυχική
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Παρθένιος ο εν Χίω Άγιος Αέρος ο αρχιεπίσκοπος. Άγιος Απολλώς ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Δαμιανός Αρχιεπίσκοπος Άγιος Καίσαρ ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Άγιος Κρίσπος Σωφρόνιος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 Αβαζία ή Αβασγία
7 Αβαντία καί Αμαντία
8 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
9 Άβρωτος
10 Αγαθοδαίμουσα
11 Αγάθυρνα
12 Αγάκλεια
13 Αγαπτολέμα
14 Αγασίκλεια
15 Αγίων Πάντων
16 Αινίππη
17 Αισημίδα
18 Αισημίδας
19 Αλοίσιος
20 Αμήδης
21 Αμφιθαλής
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Αριστοθάλης
28 Άριστος
29 Αρτυμήδη
30 Αυσημήδη
31 Αυσημήδης
32 Ἄβαι
33 Ἄββα
34 Ἄβδα
35 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
36 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
37 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
38 Ἀβείβ Ἀβίβ
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Βιθυνός
52 Ἀβιοδώρα
53 Ἄβιος
54 Βιτάλη
55 Ἀβίτης
56 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
57 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
58 Ἀβλώνακος
59 Ἀβνάκη
60 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
61 Ἀγαθάγητος
62 Γιάρετ
63 Ἀγκαία
64 Ἀγλαΐων
65 Γναθαίνιον
66 Ἀγχίρροος
67 Δαμάνθης
68 Εξαινέτα
69 Επούλη
70 Ερυξίας
71 Ευρυγόνη
72 Ευρυγόνη
73 Ευρύγονος
74 Θαλήστριος
75 Θέα
76 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
77 Ιππάφεσις Α
78 Ίτυς ή`Ιτυλος
79 Καμουήλ
80 Κάνδιδος
82 Κέολγουλφ
83 Κλεαγέτη
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύζικος ο βασιλιάς
87 Λευκαρία
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μητρόδοτος
93 Μητρογένεια
94 Μητρόκλεια
95 Μιαραναθούσα
96 Μωρήν
97 Νικοδιονύσιος
98 Όϊκλος
99 Ουράνιος
100 Παιάντωρ
101 Παλύνωρ
102 Περσεύς
103 Ἀπέλλιχος
104 Πνεύμα άγιο
105 Σαβαΐνη
106 Σαβαΐνος
107 Σαμπατής
108 Σαντορίνη
109 Ταράξανδρος
110 Τε Αρόχα
111 Τεφάντη
112 Τάραρχος
113 Τυρραστιάδας
114 Φειδεκρίτα
115 Χαριτόδημος
116 Χαριτέλεια
117 Χαριτέλης
118 Χαρίτεχνη
119 Χαριτοδήμη
120 Χαριτόκλεια
121 Χαρίτυλα
122 Χερσικράτης
123 Aedan
124 Aβρότονος
125 Aισχραίος
126 Aμφίροος
127 Cedd
128 Gerebernus
129 Gwenagwy
130 Secardos
131 Tanco
132 Tressan
133 Vulphy
134 Waldalenus
135 Willibald
136 Wivina
137 Wulsin
138 Ααρών
140 Αβακής
141 Αβακούμ
142 Αβακουμία
143 Αβαντίς
144 Αβαρβαρέη
145 Αβαρβαρέης
146 Αβαρίνη
147 Αβαρίνος
148 Άβας
149 Αβάσκαντος
150 Αββαδών
151 Αββαία
152 Αββάς
153 Άβγαρ
154 Αβδαίος
155 Άβδηρα
156 Άβδηρος
157 Αβδιήλ
158 Αβδιηλία
159 Αβδιού
161 Άβελ
162 Αβελβούλ
163 Αβερκία
164 Αβέρκιος
165 Αβερρόης
166 Αβέρωφ
167 Άβιβα
168 Άβιβος
169 Αβίλλιος
170 Αβιμελιχίς
171 Αβιμέλιχος
172 Άβιος
173 Άβληρα
174 Άβληρος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Άβρα
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβραστης
186 Αβρετία
187 Αβρικία
188 Αβρίκιος
189 Αβρίππη
190 Άβριππος
191 Αβροκόμας
192 Αβροκόμη
193 Αβρόλας
194 Αβροπέδιλη
195 Αβροπέδιλος
196 Αβροτέλεια
197 Αβροτέλειος
198 Αβρότονον
199 Άβρων
200 Αβρωνίς
201 Αβρωνυχίς
202 Αβρώνυχος
203 Άβυδη
204 Άβυδος
205 Αβώ
206 Αγάβη
207 Αγαθαγγέλα
208 Αγαθάγγελος
209 Αγαθάγητη
210 Αγαθάγητος
211 Αγαθαρχίς
212 Αγάθαρχος
213 Αγαθάγητος
214 Αγάθη
215 Αγαθημερίς
216 Αγαθήμερος
217 Αγαθίππη
218 Αγάθιππος
219 Αγαθόβουλη
220 Αγαθοδαίμων
221 Αγαθοδώρα
222 Αγαθόδωρος
223 Αγαθοκλέας
224 Αγαθόκλεια
225 Αγαθονίκη
226 Αγαθονίκης
227 Αγαθοπόδη
228 Αγαθόπους
229 Αγαθοσθένη
230 Αγαθοσθένης
231 Αγάθυρνος
232 Αγαθύρση
233 Αγάθυρσος
234 Αγάθων
235 Αγαθωνία
236 Αγαθωνύμη
237 Αγαθώνυμος
238 Αγακλέης
239 Αγαλλία
240 Αγαλλίας
241 Αγαμεμνονίδη
242 Αγαμέμνων
243 Αγαμηδίδας
244 Αγαμήδης
245 Αγαμηδίδα
246 Αγαμηδίδας
247 Αγαμήθη
248 Αγαμήθης
249 Αγαπαίος
250 Αγάπη
251 Αγαπήνωρ
252 Αγάπης
253 Αγαπητή
254 Αγαπητός
255 Αγαπτόλεμος
256 Αγασθένη
257 Αγασθένης
258 Αγασικλής
259 Αγασίππη
260 Αγάσιππος
261 Αγαστοφάνη
262 Αγαστοφάνης
263 Αγάστροφη
264 Αγάστροφος
265 Αγαύη
266 Αγαυός
267 Αγαφάντη
268 Αγάφαντος
269 Αγγέλα
270 Αγγελία
271 Αγγελική
272 Αγγελικός
273 Αγγελίνος
274 Άγγελος
275 Αγγερούλα
276 Αγγερούλης
277 Αγγίας
279 Αγγλία
280 Αγέα
281 Αγέας
282 Αγελάδα
283 Αγελάδας
284 Αγέλαος
285 Αγελέα
286 Αγέλεως
287 Αγέλοχος
288 Αγεμάχη
289 Αγέμαχος
290 Αγεπόλεια
291 Αγέπολις
292 Αγέρωχος
293 Αγεσιμβροτίς
294 Αγεσίμβροτος
295 Αγεστράτη
296 Αγέστρατος
297 Αγεύουσα
298 Αγεύς
299 Αγεχόρη
300 Αγέχορος
301 Αγήνωρ
302 Αγηνωρίς
303 Αγησάνδρα
304 Αγήσανδρος
305 Αγησίλαος
306 Αγησιλεία
307 Αγησίλοχος
308 Αγησίμαδος
309 Αγησιμάχη
310 Αγησίμαχος
311 Αγησινόη
312 Αγησίνοος
313 Αγησίππη
314 Αγήσιππος
315 Αγησιχόρη
316 Αγησίχορος
317 Αγίας
318 Αγίππη
319 Άγιππος
320 Άγις
321 Αγκαία
322 Αγκαίος
323 Αγλαΐα
324 Αγλάιος
325 Αγλανθιώ
326 Αγλαόπη
328 Αγλωκρίτη
329 Αγλώκριτος
330 Αγνή
332 Αγνίππη
333 Άγνιππος
334 Αγνοδίκη
335 Αγνόδικος
336 Αγνόθεμις
337 Αγνόκλεια
338 Αγνοκλής
339 Αγνός
340 Αγνόφιλος
341 Αγοράκλεια
342 Αγορακλής
343 Αγορακρίτη
344 Αγοράκριτος
345 Αγοράναξ
346 Αγοράνασσα
347 Αγόραστος
348 Αγορή
349 Αγρέα
350 Αγρεύς
351 Αγρία
352 Άγριος
353 Αγρίππα
354 Αγρίππας
355 Αγροιώ
356 Αγρυπνία
357 Αγχιάλη
358 Αγχίαλος
359 Αγχιθέα
360 Αγχίθεος
361 Αγχιμάχη
362 Αγχίμαχος
363 Αγχίμολη
364 Αγχίμολος
365 Αγχινόη
366 Άγχιος
367 Αγχίππη
368 Άγχιππος
369 Αγχιπύλη
370 Αγχίπυλος
371 Αγχιρόη
372 Αγχίροος
373 Αγχιρρόη
374 Αγχίση
375 Αγχίσης
377 Άγχουρος
378 Άγω
379 Αγώνιος
380 Αγωνίππη
381 Αγώνιππος
382 Αγωνίς
383 Αδαία
384 Αδαίος
385 Αδαλβέρτη
386 Αδαλβέρτος
387 Αδάμ
390 Αδαμαντία
392 Αδαμάντιος
393 Αδάμας
394 Αδάματη
395 Αδάματος
396 Αδάμη
397 Αδαμνάνος
398 Αδείμαντος
399 Αδελαΐς
400 Αδελφή
401 Αδελφός
402 Άδης
403 Αδίστα
404 Αδίστας
405 Αδίτη
406 Άδμητος
407 Αδράστεια
408 Άδραστος
409 Αδριανή
410 Αδριανός
411 Αδώνια
412 Άδωνις
413 Αεθλία
414 Αέθλιος
415 Αειθάλα
416 Αειθαλάς
417 Αειμνήστη
418 Αείμνηστος
419 Αέλια
420 Αέλιος
421 Αελλήεις
422 Αελλοπόδης
423 Αελλόπους
424 Αελλώ
425 Αερία
426 Αερίας
427 Αερόπη
428 Αέροπος
429 Αετία
430 Αέτιος
432 Αζαΐς
433 Αζαρία
434 Αζαρίας
435 Αζάς
436 Αζάτ
437 Αζείδα
438 Αζείδης
439 Άζευς
440 Αζήσιος
441 Αηδόνιος
442 Αηδών
443 Αθάμβουσα
444 Αθάμβων
445 Αθανάδα
446 Αθανάδας
447 Αθανασία
448 Αθανάσιος
449 Αθηδάρα
450 Αθηδάρας
451 Αθηνά
452 Αθηναγόρα
453 Αθηναγόρας
454 Αθήναιος
455 Αθηνογένεια
456 Αθηνογένης
457 Αθηνοδώρα
458 Αθηνόδωρος
459 Αθλημένης
460 Αθοσίων
461 Αθρέ
462 Αθώα
463 Αθώρηκτη
464 Αθώρηκτος
465 Άθως
466 Αία
467 Αιάκη
468 Αίας
469 Αίγαγρη
470 Αίγαγρος
471 Αιγαία
472 Αιγαίωρα
473 Αιγαίωρος
474 Αιγαλέα
475 Αιγάλεων
476 Αιγάστρη
477 Αίγαστρος
478 Αιγάτη
479 Αίγατος
480 Αιγέστη
481 Αιγέστης
482 Αιγεύς
483 Αιγιάλεια
484 Αιγιαλεύς
485 Αιγίας
486 Αιγίδα
487 Αιγίδας
488 Αίγινα
490 Αίγινος
491 Αίγιος
492 Αιγίσθη
493 Αίγισθος
494 Αϊδανή
495 Αϊδανός
496 Αιδεσία
497 Αιδέσιος
499 Αϊδωνεύς
500 Αιήτη
501 Αιήτης
502 Αιθάλη
503 Αιθάλης
504 Αίθαν
505 Αιθερία
506 Αιθήρ
507 Αιθιοπίς
508 Αιθούσα
509 Αιθούσιος
510 Αίθρα
511 Αιθύλλα
512 Αικατερίνη
515 Αικατερίνος
516 Αιλία
517 Αίλιος
518 Άιμαν
519 Αιμάνθη
520 Αιμάνθης
521 Αιμιλία
522 Αιμίλιος
523 Αινεία
524 Αινείας
525 Αίνετος
526 Αιξ
527 Αίξων
528 Αιόλη
529 Αίολος
530 Αίσακος
531 Αίσηπος
532 Αισία
533 Αίσιος
534 Αισχίνη
535 Αισχίνης
536 Αισχίων
537 Αισχυλίς
538 Αισχύλος
539 Αίσων
540 Αισωπία
542 Αίσωψ
545 Αίτνα
546 Αιτναίος
547 Αιτωλίς
548 Αιτωλός
549 Ακαδημία
550 Ακάθιστη
551 Ακάθιστος
552 Ακακαλλίς
553 Ακακία
554 Ακάκιος
556 Ακαλανθίς
557 Ακάλανθος
558 Ακάμα
559 Ακάμας
560 Ακανθίς
561 Άκανθος
562 Ακάστη
563 Άκαστος
564 Ακέλεια
565 Άκελος
566 Ακεσάνδρα
567 Ακέσανδρος
568 Άκεσις
569 Ακέστωρ
570 Ακεψεή
571 Ακεψεής
572 Ακεψιμά
573 Ακεψιμάς
574 Άκης
575 Ακίνδυνη
576 Ακίνδυνος
577 Ακματίδα
578 Ακματίδας
579 Άκμων
580 Ακολουθία
581 Ακόλουθος
582 Ακοντεύς
583 Ακουσιθέα
584 Ακουσίθεος
585 Ακουσιλάα
586 Ακουσίλαος
587 Ακουσίλοχος
588 Ακράγας
589 Άκρατος
590 Ακρίβη
591 Ακρίβος
592 Ακρίτας
593 Ακροτελεύτιον
594 Ακταία
595 Ακταίος
596 Ακτίς
597 Άκτις
598 Άκτωρ
599 Ακύλα
600 Ακύλας
602 Αλαμάνος
603 Άλαν
604 Αλάνα
605 Αλαστορίδη
606 Αλάστωρ
607 Αλβανή
608 Αλβανός
609 Αλβέρτα
610 Αλβέρτος
611 Αλβίνα
612 Αλβίνος
613 Αλεγρία
614 Αλέκα
615 Αλένα
616 Αλεξάνδρα
617 Αλέξανδρος
620 Αλεξάνωρ
621 Αλεξία
622 Αλεξίβια
623 Αλεξίβιος
624 Αλεξίκακη
625 Αλεξίκακος
626 Αλεξιμάχη
627 Αλεξίμαχος
628 Αλέξιος
629 Αλεξίππη
630 Αλέξιππος
631 Αλεξιρόη
632 Αλήθεια
633 Αληθής
634 Αλήτη
635 Αλήτης
636 Αλθαία
637 Αλία
638 Αλίας
639 Αλιθέρση
640 Αλιθέρσης
641 Αλίκη
642 Άλικος
643 Αλιμήδη
644 Αλιμήδης
645 Αλίντα
646 Αλιόπη
647 Αλιόπης
648 Αλίσα
649 Αλίσιος
650 Αλκαία
651 Αλκαίνετος
652 Αλκαίος
653 Αλκαμένη
654 Αλκαμένης
655 Άλκανδρος
656 Αλκέτα
657 Αλκέτας
658 Άλκη
659 Άλκης
660 Αλκιβία
661 Αλκιβιάδη
662 Αλκιβιάδης
663 Αλκιμάχη
664 Αλκίμαχος
665 Αλκιμέδη
666 Αλκιμέδων
667 Αλκίμη
668 Αλκιμίδη
669 Αλκιμίδης
670 Άλκιμος
671 Αλκινόη
672 Αλκίνοος
673 Αλκιόπη
674 Αλκίοπος
675 Αλκίππη
677 Άλκιππος
678 Αλκίς
679 Αλκισθένη
680 Αλκισθένης
681 Αλκίσων
682 Αλκίφρουσα
683 Αλκίφρων
684 Αλκμήνη
685 Αλκμήνης
686 Αλκυονεύς
687 Αλκυών
688 Αλλάς
689 Αλμπάνα
690 Αλμπάνης
691 Αλμπέος
692 Αλοκράτη
693 Αλοκράτης
694 Αλόπη
695 Αλόπιος
696 Αλπέγιος
697 Αλταία
698 Αλταίων
699 Άλτη
700 Άλτης
701 Άλτιμη
702 Άλτιμος
703 Αλτίνα
704 Αλτίνος
705 Αλυόνα
706 Αλυπία
707 Αλύπιος
708 Αλυσία
709 Αλύσιος
710 Αλφαία
711 Αλφαιεύς
712 Αλφειά
713 Αλφειός
714 Αλφεσίβοια
715 Αλφεσίβοιος
716 Αλχέλμος
717 Αλωνία
718 Αλώνιος
719 Αμαζόνιος
720 Αμαζών
721 Αμάλθεια
722 Αμαλθεύς
723 Αμαλία
724 Αμάλιος
725 Αμανατία
726 Αμάνδα
727 Άμανδος
729 Αμαρακίς
730 Αμάρακος
731 Αμαστρίνη
732 Αμβροσία
733 Αμβρόσιος
734 Αμεθέα
735 Αμέθυστη
736 Αμέθυστος
737 Αμεινία
738 Αμεινίας
739 Αμεινοκλέα
740 Αμεινοκλής
741 Αμεινοκράτεια
742 Αμεινοκράτης
743 Αμέλια
744 Άμεμπτη
745 Άμεμπτος
746 Αμερίκη
747 Αμέρικος
748 Αμέρσια
749 Αμέστριος
750 Αμήδη
751 Αμησινάς
752 Αμμιανή
753 Αμμιανός
754 Αμμούν
755 Άμμων
756 Αμμωνά
757 Αμομφαρέτη
758 Αμομφάρετος
759 Αμπάν
760 Άμπελος
761 Αμπλία
762 Αμπλίας
763 Αμυγδαλέα
764 Αμύκλα
765 Αμύκλας
766 Αμυμώνη
767 Αμύντωρ
768 Αμύρα
769 Άμυρος
770 Αμφιάλη
771 Αμφίαλος
772 Αμφιάναξ
773 Αμφιάνασσα
774 Αμφιαράη
775 Αμφιάραος
776 Αμφιδάμα
777 Αμφιδάμας
778 Αμφίδοκος
779 Αμφιθάλεια
780 Αμφιθέα
781 Αμφίθεος
782 Αμφίκλεια
783 Άμφικλος
784 Αμφικτύων
785 Αμφικτυωνίς
786 Αμφιλοχία
787 Αμφίλοχος
788 Αμφιλύκη
789 Αμφίλυκος
790 Αμφίλυτη
791 Αμφίλυτος
792 Αμφιμάχη
793 Αμφίμαχος
794 Αμφιμέδα
795 Αμφιμέδων
796 Αμφιμήδη
797 Αμφιμήδης
798 Αμφινόμη
799 Αμφίνομος
800 Αμφιρρόη
801 Αμφιρώ
802 Αμφιτρίτη
803 Αμφιτρίτης
804 Αμφίων
805 Αμφιώνη
806 Αμών
807 Αμωναθάς
808 Αμώς
809 Αναγνώστης
810 Αναία
811 Ανακρέων
813 Ανανί
814 Ανανία
815 Ανανίας
816 Αναξαγόρα
817 Αναξαγόρας
818 Αναξάνδρα
819 Ανάξανδρος
820 Αναξαρέτη
821 Αναξαρέτης
822 Ανάξαρχη
823 Ανάξαρχος
824 Αναξίμανδρος
825 Αναξιμένη
826 Αναξιμένης
827 Αναξίππη
828 Ανάξιππος
829 Ανάργυρη
830 Ανάργυρος
831 Αναστασία
832 Αναστάσιος
833 Ανατολή
834 Ανατόλιος
835 Άνδρεα
836 Ανδρέας
837 Ανδριανή
838 Ανδριανός
839 Ανδροδάιξα
840 Ανδρομάχη
841 Ανδρόμαχος
842 Ανδρομέδα
843 Ανδρομέδης
844 Ανδρομένη
845 Ανδρομένης
846 Ανδρομήδη
847 Ανδρομήδης
848 Ανδρονίκη
849 Ανδρονίκης
850 Ανδροπελαγία
851 Ανδροπελαγίας
852 Ανδροσθένη
853 Ανδροσθένης
854 Ανδροφίλη
855 Ανδρόφιλος
856 Άνδρων
857 Ανεζίνα
858 Ανειτυλλιανός
859 Ανεκτή
860 Άνεκτος
861 Ανεμπόδιστη
862 Ανεμπόδιστος
864 Άνεμώνη
865 Ανέστια
866 Άνθα
867 Άνθας
868 Ανθέμιος
869 Άνθεμις
870 Ανθεστηρίς
871 Ανθεστηρίων
872 Ανθή
873 Ανθηδόνη
875 Ανθηδόνιος
876 Ανθήλεια
877 Ανθηνίκη
878 Ανθηνίκος
879 Ανθηνίς
880 Ανθηνίων
881 Άνθιμη
882 Άνθιμος
883 Ανθίππη
884 Άνθιππος
885 Ανθοδέσμη
886 Ανθονίκη
887 Ανθόνικος
888 Άνθος
889 Ανθοσμία
890 Ανθόσμιος
891 Ανθυποβάγγελος
892 Ανία
893 Ανίκητη
894 Ανίκητος
895 Ανίνα
896 Ανίνας
897 Άνιος
898 Άννα
900 Ανναγκρέυς
901 Ανναμπέλα
902 Άννας
903 Αννίβα
904 Αννίβας
905 Αννίνη
906 Άννινος
907 Άνοιξη
908 Ανουτσιάτα
909 Ανουτσιάτης
910 Ανσέλμος
911 Ανταγόρα
912 Ανταγόρας
913 Ανταίος
914 Αντείας
915 Αντέρως
917 Αντερώσα
918 Αντήνωρ
919 Αντηνώρη
920 Άντια
921 Αντιάδης
922 Αντιάνειρα
923 Αντίας
924 Αντιγένη
925 Αντιγένης
926 Αντιγόνη
927 Αντίγονος
928 Αντιδώρα
929 Αντιδώριππος
930 Αντίδωρος
931 Αντίκλεια
932 Αντικλής
933 Αντικράτης
934 Αντιλέων
935 Αντιλοχίς
936 Αντιμάχη
937 Αντίμαχος
938 Αντιμένης
939 Αντιμήδη
940 Αντίνοος
941 Αντιόπη
942 Αντιοχίς
943 Αντίοχος
944 Αντίπα
945 Αντίπας
946 Αντιπάτρα
947 Αντίπατρος
948 Αντίπαφος
949 Αντισθένης
950 Άντιφα
951 Αντιφάνη
952 Αντιφάνης
953 Αντίφας
954 Αντιφάτη
955 Αντιφάτης
956 Αντίφιλος
957 Αντιφόνη
958 Αντίφονος
959 Άντιφος
960 Αντιφών
961 Αντιφώσσα
962 Αντουανέτα
964 Αντωνέττα
965 Αντωνία
966 Αντώνιος
967 Ανυσία
968 Ανύσιος
969 Ανύτη
970 Άνυτος
971 Ανώνυμη
972 Ανώνυμος
973 Αξιοθέα
974 Αξιονίκη
975 Αξιόνικος
976 Αξίων
977 Αοιδή
978 Αοιδός
979 Απελλή
980 Απελλής
982 Απήμια
983 Απήμων
984 Απία
985 Απίων
986 Απλοδώρα
987 Απλόδωρος
988 Απολλιναρία
989 Απολλινάριος
990 Απολλοδούρης
991 Απόλλων
992 Απολλωνία
993 Απολλώνιος
994 Απολλωνίς
995 Αποστολία
996 Απόστολος
998 Απρίων
999 Άπφια
1000 Απφίας
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία