Εορτές 5 Ιουνίου: Αγία Σελληνιάδα Άγιος Απόλλων Μάρτυρας Εν Αιγύπτω Άγιος Γοργίας Άγιος Δωρόθεος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Τύρου 'Αγιος Νίκανδρος Μάρτυρας εν Αιγύπτω Άγιος Πάμβων Άγιος Πλούταρχος Απολλωνίς Γόργη Κύνθια η οσιομάρτυς Κύνθιος Πλουτάρχεια Σελήνιος Σύνθια Του Αγίου Πνεύματος Αγία Κόρη Αγία Τριάς - Άγια Θεοφάνεια Κόρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κόνων από τη Ρώμη Waccar Αγία Ειρήνη Άγιος Άρειος Μάρτυρας Εν Αιγύπτω Άγιος Βονιφάτιος Άγιος Μαρκιανός Άγιος Υπερέχιος Σελληνιάδα Η Πεντηκοστή Πνεύμα άγιο
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Αμφιθαλής
23 Άνν Μαρί
24 Ανναλίζα
25 Αντιμήδης
26 Ανφαχος
27 Αοβολος
28 Αριστοθάλης
29 Άριστος
30 Αρτυμήδη
31 Αυσημήδη
32 Αυσημήδης
33 Ἄβαι
34 Ἄββα
35 Ἄβδα
36 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
37 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
38 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
39 Ἀβείβ Ἀβίβ
40 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
41 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
42 Ἄβη
43 Ἀβηδάμεια
44 Ἀβήδαμος
45 Ἀβηϊχίς
46 Ἀβηΐχος
47 Ἀβηοδώρα
48 Ἀβηόδωρος
49 Βηροκτόνος
50 Ἀβηΐχα
51 Βιβέτα
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Δαμάνθης
70 Εξαινέτα
71 Επούλη
72 Ερυξίας
73 Ευρυγόνη
74 Ευρυγόνη
75 Ευρύγονος
76 Θαλήστριος
77 Θέα
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ιππάφεσις Α
80 Ίτυς ή`Ιτυλος
81 Καμουήλ
82 Κάνδιδος
84 Κέολγουλφ
85 Κλεαγέτη
86 Κλεοθοίνη
87 Κοινωνίς
88 Κύαθος zxy
89 Κύζικος ο βασιλιάς
90 Λικώρος
91 Λικώρος
92 Λούκουλος
93 Λυκοφρονίδη
94 Μητρόδοτος
95 Μητρογένεια
96 Μητρόκλεια
97 Μιαραναθούσα
98 Μωρήν
99 Νικοδιονύσιος
100 Όϊκλος
101 Ούγος ZXY
102 Ουράνιος
103 Παιάντωρ
104 Παλύνωρ
105 Πάρις Α
106 Πάρις Θ
107 Περσεύς
108 Ἀπέλλιχος
109 Πνεύμα άγιο
110 Σαβαΐνη
111 Σαβαΐνος
112 Σαμπατής
113 Σαντορίνη
114 Ταράξανδρος
115 Τάραρχος
116 Τυρραστιάδας
117 Φειδεκρίτα
118 Χαριτόδημος
119 Χαριτέλεια
120 Χαριτέλης
121 Χαρίτεχνη
122 Χαριτοδήμη
123 Χαριτόκλεια
124 Χαρίτυλα
125 Χερσικράτης
126 Aedan
127 Aβρότονος
128 Aισχραίος
129 Aμφίροος
130 Cedd
131 Etheldreda
132 Gerebernus
133 Gwenagwy
134 Secardos
135 Tanco
136 Theodemir
137 Tressan
138 Vulphy
139 Waldalenus
140 Willibald
141 Wivina
142 Wulsin
143 Ααρών
145 Αβακής
146 Αβακούμ
147 Αβακουμία
148 Αβαντίς
149 Αβαρβαρέη
150 Αβαρβαρέης
151 Αβαρίνη
152 Αβαρίνος
153 Άβας
154 Αβάσκαντος
155 Αββαδών
156 Αββαία
157 Αββάς
158 Άβγαρ
159 Αβδαίος
160 Άβδηρα
161 Άβδηρος
162 Αβδιήλ
163 Αβδιηλία
164 Αβδιού
166 Άβελ
167 Αβερκία
168 Αβέρκιος
169 Αβερρόης
170 Αβέρωφ
171 Άβιβα
172 Άβιβος
173 Αβίλλιος
174 Αβιμελιχίς
175 Αβιμέλιχος
176 Άβληρα
177 Άβληρος
178 Αβουδίμη
179 Αβούδιμος
180 Αβουναία
181 Άβρα
182 Αβραάμ
186 Αβρααμία
187 Άβραξ
188 Αβραστης
189 Αβρετία
190 Αβρικία
191 Αβρίκιος
192 Αβρίππη
193 Άβριππος
194 Αβροκόμας
195 Αβροκόμη
196 Αβρόλας
197 Αβροτέλεια
198 Αβροτέλειος
199 Αβρότονον
200 Άβρων
201 Αβρωνίς
202 Αβρωνυχίς
203 Αβρώνυχος
204 Άβυδη
205 Άβυδος
206 Αβώ
207 Αγάβη
208 Αγαθαγγέλα
209 Αγαθάγγελος
210 Αγαθάγητη
211 Αγαθάγητος
212 Αγαθαρχίς
213 Αγάθαρχος
214 Αγαθάγητος
215 Αγάθη
216 Αγαθημερίς
217 Αγαθήμερος
218 Αγαθίππη
219 Αγάθιππος
220 Αγαθόβουλη
221 Αγαθοδαίμων
222 Αγαθοδώρα
223 Αγαθόδωρος
224 Αγαθοκλέας
225 Αγαθόκλεια
226 Αγαθονίκη
227 Αγαθονίκης
228 Αγαθοπόδη
229 Αγαθόπους
230 Αγαθοσθένη
231 Αγαθοσθένης
232 Αγάθυρνος
233 Αγαθύρση
234 Αγάθυρσος
235 Αγάθων
236 Αγαθωνία
237 Αγαθωνύμη
238 Αγαθώνυμος
239 Αγακλέης
240 Αγαλλία
241 Αγαλλίας
242 Αγαμεμνονίδη
243 Αγαμέμνων
244 Αγαμηδίδας
245 Αγαμήδης
246 Αγαμηδίδα
247 Αγαμηδίδας
248 Αγαμήθη
249 Αγαμήθης
250 Αγαπαίος
251 Αγάπη
252 Αγαπήνωρ
253 Αγαπητή
254 Αγαπητός
255 Αγάπιος
256 Αγαπτόλεμος
257 Αγασθένη
258 Αγασθένης
259 Αγασικλής
260 Αγασίππη
261 Αγάσιππος
262 Αγαστοφάνη
263 Αγαστοφάνης
264 Αγάστροφη
265 Αγάστροφος
266 Αγαύη
267 Αγαυός
268 Αγγέλα
269 Αγγελία
270 Αγγελική
271 Αγγελικός
272 Αγγελίνος
273 Άγγελος
274 Αγγερούλα
275 Αγγερούλης
276 Αγγίας
278 Αγγλία
279 Αγελάδα
280 Αγελάδας
281 Αγέλαος
282 Αγελέα
283 Αγέλεως
284 Αγέλοχος
285 Αγεμάχη
286 Αγέμαχος
287 Αγεπόλεια
288 Αγέπολις
289 Αγέρωχος
290 Αγεσιμβροτίς
291 Αγεσίμβροτος
292 Αγεστράτη
293 Αγεύουσα
294 Αγεύς
295 Αγεχόρη
296 Αγέχορος
297 Αγήνωρ
298 Αγηνωρίς
299 Αγησάνδρα
300 Αγήσανδρος
301 Αγησίλαος
302 Αγησιλεία
303 Αγησίλοχος
304 Αγησίμαδος
305 Αγησιμάχη
306 Αγησίμαχος
307 Αγησινόη
308 Αγησίνοος
309 Αγησίππη
310 Αγήσιππος
311 Αγησιχόρη
312 Αγησίχορος
313 Αγίππη
314 Άγιππος
315 Άγις
316 Αγκαία
317 Αγκαίος
318 Αγλαΐα
319 Αγλάιος
320 Αγλανθιώ
321 Αγλαόπη
323 Αγλωκρίτη
324 Αγλώκριτος
325 Αγνή
327 Αγνίππη
328 Άγνιππος
329 Αγνοδίκη
330 Αγνόδικος
331 Αγνόθεμις
332 Αγνόκλεια
333 Αγνοκλής
334 Αγνός
335 Αγνόφιλος
336 Αγοράκλεια
337 Αγορακλής
338 Αγορακρίτη
339 Αγοράκριτος
340 Αγοράναξ
341 Αγοράνασσα
342 Αγόραστος
343 Αγορή
344 Αγρεύς
345 Αγρία
346 Άγριος
347 Αγρίππα
348 Αγρίππας
349 Αγροιώ
350 Αγρυπνία
351 Αγχιάλη
352 Αγχίαλος
353 Αγχιμάχη
354 Αγχίμαχος
355 Αγχίμολη
356 Αγχίμολος
357 Αγχινόη
358 Άγχιος
359 Αγχίππη
360 Άγχιππος
361 Αγχιπύλη
362 Αγχίπυλος
363 Αγχιρόη
364 Αγχίροος
365 Αγχιρρόη
366 Αγχίση
367 Αγχίσης
369 Άγω
370 Αγώνιος
371 Αγωνίππη
372 Αγώνιππος
373 Αγωνίς
374 Αδαία
375 Αδαίος
376 Αδαλβέρτη
377 Αδαλβέρτος
378 Αδάμ
381 Αδαμαντία
383 Αδαμάντιος
384 Αδάμας
385 Αδάματη
386 Αδάματος
387 Αδάμη
388 Αδαμνάνος
389 Αδείμαντος
390 Αδελαΐς
391 Αδελφή
392 Αδελφός
393 Άδης
394 Αδίστα
395 Αδίστας
396 Αδίτη
397 Άδμητος
398 Αδριανή
399 Αδριανός
400 Αδώνια
401 Άδωνις
402 Αεθλία
403 Αέθλιος
404 Αειθάλα
405 Αειθαλάς
406 Αειμνήστη
407 Αείμνηστος
408 Αέλια
409 Αέλιος
410 Αελλήεις
411 Αελλοπόδης
412 Αελλόπους
413 Αελλώ
414 Αερία
415 Αερίας
416 Αερόπη
417 Αέροπος
418 Αετία
419 Αέτιος
421 Αζαΐς
422 Αζαρία
423 Αζαρίας
424 Αζάς
425 Αζάτ
426 Άζης
427 Αηδόνιος
428 Αηδών
429 Αθανάδα
430 Αθανάδας
431 Αθανασία
432 Αθανάσιος
433 Αθηδάρας
434 Αθηνά
435 Αθηναγόρα
436 Αθηναγόρας
437 Αθήναιος
438 Αθηνογένεια
439 Αθηνογένης
440 Αθηνοδώρα
441 Αθηνόδωρος
442 Αθλημένης
443 Αθοσίων
444 Αθρέ
445 Άθως
446 Αία
447 Αιάκη
448 Αιακός
449 Αίας
450 Αιγέα
451 Αιγείδας
452 Αιγέστη
453 Αιγέστης
454 Αιγεύς
455 Αιγιάλεια
456 Αιγιαλεύς
457 Αιγίας
458 Αιγίδα
459 Αιγίδας
460 Αίγινα
462 Αίγινος
463 Αίγιος
464 Αιγίσθη
465 Αίγισθος
466 Αϊδανή
467 Αϊδανός
468 Αιδεσία
469 Αιδέσιος
471 Αϊδωνεύς
472 Αιήτη
473 Αιήτης
474 Αίθαν
475 Αιθερία
476 Αιθήρ
477 Αιθιοπίς
478 Αιθούσα
479 Αιθούσιος
480 Αίθρα
481 Αιθύλλα
482 Αικατερίνη
485 Αικατερίνος
486 Αιλία
487 Αίλιος
488 Άιμαν
489 Αιμάνθη
490 Αιμάνθης
491 Αιμιλία
492 Αιμίλιος
493 Αινεία
494 Αινείας
495 Αίνετος
496 Αίξων
497 Αιόλη
498 Αίολος
499 Αίσακος
500 Αίσηπος
501 Αισία
502 Αίσιος
503 Αισχίνη
504 Αισχίνης
505 Αισχίων
506 Αισχυλίς
507 Αισχύλος
508 Αίσων
509 Αισωπία
511 Αίσωψ
513 Αίτνα
514 Αιτναίος
515 Αιτωλίς
516 Αιτωλός
517 Ακαδημία
518 Ακάθιστη
519 Ακάθιστος
520 Ακακαλλίς
521 Ακακία
522 Ακάκιος
524 Ακαλανθίς
525 Ακάλανθος
526 Ακάμα
527 Ακάμας
528 Ακάστη
529 Άκαστος
530 Ακέλεια
531 Άκελος
532 Ακεσάνδρα
533 Ακέσανδρος
534 Άκεσις
535 Ακέστωρ
536 Ακεψεή
537 Ακεψεής
538 Ακεψιμά
539 Ακεψιμάς
540 Άκης
541 Ακίνδυνη
542 Ακίνδυνος
543 Ακματίδα
544 Ακματίδας
545 Άκμων
546 Ακολουθία
547 Ακόλουθος
548 Ακοντεύς
549 Ακουσίλαος
550 Ακράγας
551 Άκρατος
552 Ακρίβη
553 Ακρίβος
554 Ακρίτας
555 Ακροτελεύτιον
556 Ακταία
557 Ακταίος
558 Ακτίς
559 Άκτις
560 Άκτωρ
561 Ακύλα
562 Ακύλας
564 Αλαμάνος
565 Άλαν
566 Αλάνα
567 Αλβανή
568 Αλβανός
569 Αλβέρτα
570 Αλβέρτος
571 Αλβίνα
572 Αλβίνος
573 Αλεγρία
574 Αλέκα
575 Αλένα
576 Αλεξάνδρα
577 Αλέξανδρος
580 Αλεξία
581 Αλεξίβια
582 Αλεξίβιος
583 Αλεξίκακη
584 Αλεξίκακος
585 Αλεξιμάχη
586 Αλεξίμαχος
587 Αλέξιος
588 Αλεξίππη
589 Αλέξιππος
590 Αλεξιρόη
591 Αλήθεια
592 Αληθής
593 Αλήτη
594 Αλήτης
595 Αλθαία
596 Αλία
597 Αλίας
598 Αλιθέρση
599 Αλιθέρσης
600 Αλίκη
601 Άλικος
602 Αλιμήδη
603 Αλιμήδης
604 Αλίντα
605 Αλιόπη
606 Αλιόπης
607 Αλίσα
608 Αλίσιος
609 Αλκαία
610 Αλκαινέτος
611 Αλκαίος
612 Αλκαμένη
613 Αλκαμένης
614 Άλκανδρος
615 Αλκέτας
616 Άλκη
617 Άλκης
618 Αλκιβία
619 Αλκιβιάδη
620 Αλκιβιάδης
621 Αλκιμάχη
622 Αλκίμαχος
623 Αλκιμέδη
624 Αλκιμέδων
625 Αλκιμήδη
626 Αλκιμήδης
627 Αλκινόη
628 Αλκίνοος
629 Αλκιόπη
630 Αλκίοπος
631 Αλκίππη
633 Άλκιππος
634 Αλκίς
635 Αλκισθένης
636 Αλκίσων
637 Αλκίφρουσα
638 Αλκίφρων
639 Αλκμήνη
640 Αλκμήνης
641 Αλκυονεύς
642 Αλκυών
643 Αλλάς
644 Αλμπάνα
645 Αλμπάνης
646 Αλμπέος
647 Αλοκράτη
648 Αλοκράτης
649 Αλόπη
650 Αλόπιος
651 Αλπέγιος
652 Αλταία
653 Αλταίων
654 Άλτη
655 Άλτης
656 Άλτιμη
657 Άλτιμος
658 Αλτίνα
659 Αλτίνος
660 Αλυπία
661 Αλύπιος
662 Αλυσία
663 Αλύσιος
664 Αλφαία
665 Αλφαιεύς
666 Αλφειά
667 Αλφειός
668 Αλφεσίβοια
669 Αλφεσίβοιος
670 Αλχέλμος
671 Αλωνία
672 Αλώνιος
673 Αμαζόνιος
674 Αμαζών
675 Αμάλθεια
676 Αμαλθεύς
677 Αμαλία
678 Αμάλιος
679 Αμανατία
680 Αμάνδα
681 Άμανδος
683 Αμαρακίς
684 Αμάρακος
685 Αμαστρίνη
686 Αμβροσία
687 Αμβρόσιος
688 Αμεθέα
689 Αμεινία
690 Αμεινίας
691 Αμέλια
692 Άμεμπτη
693 Άμεμπτος
694 Αμερίκη
695 Αμέρικος
696 Αμέρσια
697 Αμέστριος
698 Αμήδη
699 Αμησινάς
700 Αμμιανή
701 Αμμιανός
702 Αμμούν
703 Άμμων
704 Αμμωνά
705 Αμομφαρέτη
706 Αμομφάρετος
707 Αμπάν
708 Άμπελος
709 Αμπλία
710 Αμπλίας
711 Αμυγδαλέα
712 Αμυμώνη
713 Αμύντωρ
714 Αμύρα
715 Άμυρος
716 Αμφιάλη
717 Αμφίαλος
718 Αμφιάναξ
719 Αμφιάνασσα
720 Αμφιαράη
721 Αμφιάραος
722 Αμφιδάμα
723 Αμφιδάμας
724 Αμφίδοκος
725 Αμφιθάλεια
726 Αμφιθέα
727 Αμφίθεος
728 Αμφίκλεια
729 Άμφικλος
730 Αμφικτύων
731 Αμφικτυωνίς
732 Αμφιλοχία
733 Αμφίλοχος
734 Αμφιλύκη
735 Αμφίλυκος
736 Αμφίλυτη
737 Αμφίλυτος
738 Αμφιμάχη
739 Αμφίμαχος
740 Αμφιμέδα
741 Αμφιμέδων
742 Αμφιμήδη
743 Αμφιμήδης
744 Αμφινόμη
745 Αμφίνομος
746 Αμφιρρόη
747 Αμφιρώ
748 Αμφιτρίτη
749 Αμφιτρίτης
750 Αμφίων
751 Αμφιώνη
752 Αμών
753 Αμωναθάς
754 Αμώς
755 Αναγνώστης
756 Αναία
757 Ανακρέων
759 Ανανί
760 Ανανία
761 Ανανίας
762 Αναξαγόρα
763 Αναξαγόρας
764 Αναξάνδρα
765 Ανάξανδρος
766 Αναξαρέτη
767 Αναξαρέτης
768 Ανάξαρχη
769 Ανάξαρχος
770 Αναξίμανδρος
771 Αναξιμένη
772 Αναξιμένης
773 Αναξίππη
774 Ανάξιππος
775 Ανάργυρη
776 Ανάργυρος
777 Αναστασία
778 Αναστάσιος
779 Ανατολή
780 Ανατόλιος
781 Άνδρεα
782 Ανδρέας
783 Ανδριανή
784 Ανδριανός
785 Ανδροδάιξα
786 Ανδρομάχη
787 Ανδρόμαχος
788 Ανδρομέδα
789 Ανδρομέδης
790 Ανδρομήδη
791 Ανδρομήδης
792 Ανδρονίκη
793 Ανδρονίκης
794 Ανδροπελαγία
795 Ανδροπελαγίας
796 Ανδροσθένης
797 Ανδροφίλη
798 Ανδρόφιλος
799 Άνδρων
800 Ανεζίνα
801 Ανειτυλλιανός
802 Ανεκτή
803 Άνεκτος
804 Ανεμπόδιστη
805 Ανεμπόδιστος
807 Άνεμώνη
808 Ανέστια
809 Άνθα
810 Άνθας
811 Ανθέμιος
812 Άνθεμις
813 Ανθεστηρίς
814 Ανθεστηρίων
815 Ανθή
816 Ανθηδόνη
818 Ανθηδόνιος
819 Ανθήλεια
820 Άνθιμη
821 Άνθιμος
822 Ανθίππη
823 Άνθιππος
824 Ανθοδέσμη
825 Ανθονίκη
826 Ανθόνικος
827 Άνθος
828 Ανθοσμία
829 Ανθόσμιος
830 Ανθυποβάγγελος
831 Ανία
832 Ανίκητη
833 Ανίκητος
834 Ανίνα
835 Ανίνας
836 Άνιος
837 Άννα
839 Ανναγκρέυς
840 Ανναμπέλα
841 Άννας
842 Αννίβα
843 Αννίβας
844 Αννίνη
845 Άννινος
846 Άνοιξη
847 Ανουτσιάτα
848 Ανουτσιάτης
849 Ανσέλμος
850 Ανταγόρα
851 Ανταγόρας
852 Ανταίος
853 Αντείας
854 Αντέρως
856 Αντερώσα
857 Αντήνωρ
858 Αντηνώρη
859 Άντια
860 Αντιάδης
861 Αντιάνειρα
862 Αντίας
863 Αντιγόνη
864 Αντίγονος
865 Αντικλής
866 Αντικράτης
867 Αντιλέων
868 Αντιλοχίς
869 Αντιμάχη
870 Αντίμαχος
871 Αντιμένης
872 Αντιμήδη
873 Αντίνοος
874 Αντιόπη
875 Αντιοχίς
876 Αντίοχος
877 Αντίπα
878 Αντίπας
879 Αντιπάτρα
880 Αντίπατρος
881 Αντίπαφος
882 Αντισθένης
883 Άντιφα
884 Αντιφάνη
885 Αντιφάνης
886 Αντίφας
887 Αντιφάτη
888 Αντιφάτης
889 Αντίφιλος
890 Αντιφόνη
891 Αντίφονος
892 Άντιφος
893 Αντιφών
894 Αντιφώσσα
895 Αντουανέτα
897 Αντωνέττα
898 Αντωνία
899 Αντώνιος
900 Ανυσία
901 Ανύσιος
902 Ανύτη
903 Άνυτος
904 Ανώνυμη
905 Ανώνυμος
906 Αξιοθέα
907 Αξιονίκη
908 Αξιόνικος
909 Αξίων
910 Αοιδή
911 Αοιδός
912 Απελλή
913 Απελλής
915 Απήμια
916 Απήμων
917 Απία
918 Απίων
919 Απλοδώρα
920 Απλόδωρος
921 Απολλιναρία
922 Απολλινάριος
923 Απόλλων
924 Απολλωνία
925 Απολλώνιος
926 Απολλωνίς
927 Αποστολία
928 Απόστολος
930 Απρίων
931 Άπφια
932 Απφίας
933 Αραβέλλα
934 Αράμ
935 Αράνθιος
936 Άρβηλα
937 Άρβηλος
938 Αργανθών
939 Αργανθώνη
940 Αργέλη
941 Αργεντινή
942 Αργεντίνος
943 Αργήλη
944 Αργήλης
945 Αργίνη
946 Αργιόπη
947 Αργιόπους
948 Αργοναύτης
949 Αργυρά
950 Αργυρός
951 Αργώ
952 Αρδαβάνης
953 Αρδαλίς
954 Αρδαλίων
955 Αρεδία
956 Αρέδιος
958 Αρέθουσα
960 Αρέθων
961 Αρειμάνια
962 Αρειμάνιος
963 Αρεστή
964 Αρέστωρ
965 Αρετή
966 Άρης
968 Αρθούρος
969 Άρια
970 Αριάδνη
973 Αριάδνης
974 Αριάνθη
975 Αριάνθης
976 Αριαράθης
977 Αριδίκη
978 Αριδίκης
979 Αριέτα
980 Αρίζηλος
981 Αρίμανθη
982 Αρίμανθος
983 Αριμήδης
984 Αριμνηστέα
985 Αρίμνηστος
986 Αρίσβη
987 Άρισβος
988 Αρισταγγέλα
989 Αριστάγγελος
990 Αρισταγόρα
991 Αρισταγόρας
992 Αρισταινέτη
993 Αρίστακος
994 Αριστακώ
995 Αρίστανδρος
996 Αρισταρχίς
997 Αρίσταρχος
998 Αριστείδη
999 Αριστείδης
1000 Αρίστη
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία