Εορτές 15 Μαΐου: Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός Aγία Βέρθα Αγία Δύμφνα, κρίνο της Ιρλανδίας Άγιος Gerebernus Άγιος Waldalenus Βέρθος Καλός Οσία Καλή Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλήτης Όσιος Παχώμιος ο Μέγας Παχωμία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Baya=μούρο Αμαρακίς Αμάρακος Αμυγδαλιά Ανθοδέσμη Άνοιξη Αριάνθη Βαμβακία Βάμβαξ Βιολέτα Βιολετής Γαλάνθη Δαμιθάλεια Διάνθη Δίανθος Ερείκη η σπονδυλανθής Ζίνια Ζίνιος Η Φιλάνθη των Μύθων Ιόλη Κάκια Μένδρη Καλιάνθη Καμέλια Καμέλιος Κήρινθα Κήρινθος Κομάνθη Κρίνος Κρινώ Λελούδα Λελούδας Λουλούδης Λουλουδιά Μένδρης Μενεξές Μενεξία Μοσχάνθη Μοσχάνθης Μοσχοκαρφένια Μοσχοκαρφένιος Μυριανθέας Μυριάνθη Νεάνθη Νέανθος Πετούνια Πετούνιος Πουλουδία Πουλουδιός Ρεζενδά Ρεζενδάς Ροδανθή Ροδάνθης Ροδοθέα Ροδόθεος Ροδόχρους Τριάνθη Υπεράνθης ο Αχαρνεύς Ωραιάνθη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Αρέθας των Αλταΐων Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Παχώμιος Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ Απόστολος Τίτος Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης Όσιος Αχίλλιος Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής Όσιος Παχώμιος του Κένο Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης Υακινθίς Υάκινθος ο Λακεδαιμόνιος
1 Αβιμέλιχος
2 Αγάθαρχος
3 Αγαθόδωρος
4 Αγαθοσθένης
5 Αγαθώνυμος
6 Αγαμήθης
7 Αγέμαχος
8 Αγησίλοχος
9 Αγησίμαχος
10 Αίγισθος
11 Ακόλουθος
12 Αλεξίμαχος
13 Αληθής
14 Αμαλθεύς
15 Αμφίλοχος
16 Αμφίμαχος
17 Αμωναθάς
18 Ανάξαρχος
19 Ανδρόμαχος
20 Άνθος
21 Αρίσταρχος
22 Αριστόμαχος
23 Αρχάγαθος
24 Αστύμαχος
25 Άχθος
26 Βάκχος
27 Βαραχήσιος
28 Βαρούχ
29 Βέρθος
30 Βόηθος
31 Γλυκόμαχος
32 Γνωσίμαχος
33 Γολιάθης
34 Γότθος
35 Δεξίμαχος
36 Δηίμαχος
37 Δήμαρχος
38 Διάδοχος
39 Δίανθος
40 Δοσίθεος
41 Εθνάρχης
42 Ειρήναρχος
43 Ενναθάς
44 Επίμαχος
45 Εράκινθος
46 Εριθακίς
47 Ερυξίμαχος
48 Ερωτομάχος
49 Ευανθεύς
50 Ευήθιος
51 Εύμαχος
52 Ευνούχος
53 Ευρύλοχος
54 Ευρύμαχος
55 Ευστάθιος
56 Εύσταχυς
57 Ευτύχης
58 Ευψύχιος
59 Ζάκυνθος
60 Ζακχαίος
62 Ζανιθάς
63 Ησύχιος
64 Θαθουήλ
65 Θεαίτητος
66 Θεόστιχος
67 Θεράπων
68 Θηρεύς
69 Θηρίμαχος
70 Θουρίμαχος
71 Θρασύμαχος
72 Ίακχος
73 Ιάμβλιχος
74 Ιάνθης
75 Ιασίμαχος
76 Ιαφέθ
77 Ιερόθεος
78 Ιππόμαχος
79 Ίσχυς
80 Ιωνάθαν
81 Καλλίτυχος
82 Κένεθ
83 Κέρθης
84 Κήρινθος
85 Κλεάνθης
86 Λαμέχ
87 Λαοθόης
88 Λυσίμαχος
90 Μαλάχ
91 Μαλαχίας
92 Μάλχος
93 Μανέθων
94 Μάνθος
95 Μαραθών
96 Μαρθάς
97 Μαρουθάς
98 Μαρτύροχος
99 Μέθης
100 Μενέμαχος
101 Μενεσθεύς
102 Μητίοχος
103 Μιλτοκύθης
104 Μιμνόμαχος
105 Μιχαήλ
106 Μνήσαρχος
107 Μνησίμαχος
108 Μοσχάνθης
109 Μόσχος
110 Νέαρχος
111 Ξάνθος
112 Ουλρίχος
113 Παραμύθιος
114 Παράσχος
115 Πασχάλης
116 Πασχάσιος
117 Πλείσταρχος
118 Ἀπέλλιχος
119 Πολέμαχος
120 Πολύοχος
121 Πολυπείθης
122 Πρόμαχος
123 Πρωτόμαχος
124 Ραδάμανθης
125 Ροδάμανθυς
126 Σαδώθ
127 Σενώχ
129 Σιμιαθής
130 Στονύχιος
131 Σωσίθεος
132 Ταξιάρχης 
133 Τάραχος
134 Τηλέμαχος
135 Τιθόης
136 Τίμαρχος
137 Τιμόθεος
138 Τρίανθος
139 Τύχων
140 Υάκινθος
141 Υπεράνθης
142 Υπέροχος
143 Φαρμούθιος
144 Φιλήσυχος
145 Χρυσάνθιος
146 Ωρείθυιος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία