Εορτές 5 Φεβρουαρίου: Αγία Αγάθη Άγιος Βοδοάλδος Βοδοάλδη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Σάββας ἐκ Σικελίας Αγία Αδελαΐδα του Γκέντλντερς 'Αγιος Αντώνιος ο Αθηναίος Όσιος Θεοδόσιος ὁ ἐξ Ἀντιοχείας Όσιος Θεοδόσιος εκ Ρωσίας Όσιος Πολύευκτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1 Αβραστης
2 Αγοράκριτος
3 Αδαμάντιος
4 Αδάματος
5 Αδίστας
6 Αείμνηστος
7 Αέτιος
9 Αιγέστης
10 Αίγινος
11 Αιήτης
12 Αίνετος
13 Ακάμας
14 Ακοντεύς
15 Ακρίτας
16 Αλήτης
17 Αλκαινέτος
18 Αλκέτας
19 Αλοκράτης
20 Άλτης
21 Άμεμπτος
22 Αμομφάρετος
23 Αμύντωρ
24 Αμφιτρίτης
25 Αναγνώστης
26 Ανίκητος
27 Αντέρως
29 Αντικράτης
30 Άνυτος
31 Απήμων
32 Αργεντίνος
33 Αργοναύτης
34 Αρίμνηστος
35 Αρίστιππος
36 Αριστοκράτης
37 Άριστος
38 Άρτας
39 Άσιοτ
40 Ασσάντ
41 Αστός
42 Αστυάναξ
43 Ασύγκριτος
44 Άτλας
45 Ατρύτων
46 Άττος
47 Αύκτος
48 Αυξέντιος
49 Αφέντης
50 Αφραάτης
51 Άχραντος
52 Βάπτος
53 Βάτων
54 Βενάνδιος
55 Βενάντιος
56 Βενέτιος
57 Βενούστος
58 Βέρθος
59 Βίλντε
60 Βιολετής
61 Βονιφάτιος
62 Βραβάντιος
63 Βροντεύς
64 Γαλάντης
65 Γαλατάς
66 Γίγας
67 Γκίλντας
68 Γνωστός
69 Γράπτος
70 Γρατίων
71 Γύρτων
72 Γωρυτόεις
73 Δάνδης
74 Δαύκτος
75 Δεβοσέτος
76 Δεσπότης
77 Δημόκριτος
78 Δομέτιος
79 Δονάλδος
80 Δονάτος
81 Δρύας
82 Δυνάστης
83 Εάτα
84 Εβέντιος
85 Έλατος
86 Ελισσαίος
87 Εξπέδιτος
88 Επαφρόδιτος
89 Επιάλτης
90 Επίκτητος
91 Έραστος
92 Εράτων
93 Ερμοκράτης
94 Έρωτας
95 Ευάρεστος
96 Ευβίοτος
97 Ευέλπιστος
98 Ευκράτης
99 Εύρετος
100 Εφιάλτης
101 Εφυδάτιος
102 Ζαμπέτας
103 Ζαννέτος
104 Ηλιόφωτος
105 Θαυμαστός
106 Θεαίτητος
107 Θεόγνις
108 Θεοδέκτης
109 Θεόκριτος
110 Θεόκτιστος
111 Θεόπιστος
112 Θεόφραστος
113 Θεοφύλακτος
114 Ιαπετός
115 Ιννοκέντιος
116 Ιόκαστος
117 Ιουβεντίνος
118 Ιούστος
119 Ιπποκράτης
120 Ιππόλυτος
121 Ισοκράτης
122 Ιφιτίων
123 Καθαρός
124 Καλλίστρατος
125 Καλόδοτος
126 Καπίτων
127 Καστάλιος
128 Κάστος
129 Κιτταίος
130 Κόδρος
131 Κολώτας
132 Κοντεύς
133 Κουάρτος
134 Κουθβέρτος
135 Κουίντος
136 Κούρτιος
137 Κρατίνος
138 Κρίτων
139 Κυρίνιος
140 Κωνσταντίνος
141 Λαμπροτρίτης
142 Λαοκράτης
143 Λεβέντης
144 Λεώκριτος
145 Λέων
146 Λυκάρητος
147 Λώτος
148 Μάμας
149 Μάντος
150 Μαργαρίτης
151 Μεγιστεύς
152 Μελέτιος
153 Μελίρρυτος
154 Μόδεστος
155 Μπάρετ
156 Μπάτης
157 Μύρτος
158 Μύστης
159 Ναπολέων
160 Νασρεντίν
161 Νεόφυτος
162 Νικήρατος
163 Νικόστρατος
164 Νότης
165 Νότος
166 Ξύστος
167 Ονησίκριτος
168 Ονυμάντιος
169 Ορέντιος
170 Παμμέγιστος
171 Παναγιώτης
172 Πανάρετος
173 Πάροδος
174 Πασικράτης
175 Παφνούτιος
176 Πιλάτος
177 Πίστων
178 Ποθείνος
179 Ποθητός
180 Πολίτης
181 Πολυαγάπητος
182 Πολυάρατος
183 Πουδέντος
184 Πρωτεύς
185 Πυθάρετος
186 Ροβέρτος
187 Ροζέτος
188 Σάκτος
189 Σαράντος
190 Σαρμάτιος
192 Σερβάτος
193 Σιλανόδοτος
194 Σιλανοκράτης
195 Σουμανίτις
196 Σπάρτων
197 Σπεράτος
198 Σπήλιος
199 Στρατίων
200 Σωκράτης
201 Σωσικράτης
202 Σώστρατος
203 Ταξιάρχης 
204 Τάρας
205 Ταΰγετος
206 Τέρτιος
207 Τερψικράτης
208 Τζούστος
209 Τηλαύγης
210 Τίτος
211 Τοξοκράτης
212 Τσάντος
213 Υπάτιος
214 Ύρτιος
215 Φαινάρετος
216 Φαύστος
217 Φειδεκράτης
218 Φειδεκρίτης
219 Φερεκράτης
220 Φήστος
221 Φουγάτιος
222 Φύταλος
223 Φώτιστος
224 Χάιδος
225 Χαίτων
226 Χαρίτων
227 Χάρων
228 Χερσικράτης
229 Χριστόδουλος
230 Ψόης
232 Ωκυπέτης
233 Ώτος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία