Εορτές 27 Μαρτίου: Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη Άγιος Μακεδόνας Άγιος Φιλητός Μακεδόνα Προφήτης Ανανί Φιλήτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Παύλος Επίσκοπος Κορίνθου Αγία Λυδία Άγιος Αμβρόσιος Πατριάρχης Γεωργίας Άγιος Αντώνιος Μητροπολίτης Τομπόλσκ Άγιος Βαρούχιος ο μάρτυρας Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Θεοπρέπιος Άγιος Ιωάννης Άγιος Κρονίδης ο κομενταρήσιος ο Μάρτυρας Αμφιλόχιος ο Δούκας Όσιος Αλέξανδρος του Βόσκιϋ Όσιος Ευτύχιος Όσιος Κήρυκος «ὁ ἐν Ἄπρῳ»
1 Αβραστης
2 Αγεσίμβροτος
3 Αγλώκριτος
4 Αγοράκριτος
5 Αγοράναξ
6 Αδαμάντιος
7 Αδάματος
8 Αδίστας
9 Αείμνηστος
10 Αέτιος
12 Αιγέστης
13 Αίγινος
14 Αιήτης
15 Αίνετος
16 Ακάμας
17 Ακοντεύς
18 Ακρίτας
19 Αλήτης
20 Αλκαινέτος
21 Αλκέτας
22 Αλοκράτης
23 Άλτης
24 Άμεμπτος
25 Αμομφάρετος
26 Αμύντωρ
27 Αμφιτρίτης
28 Αναγνώστης
29 Ανίκητος
30 Αντέρως
32 Αντικράτης
33 Άνυτος
34 Απήμων
35 Αργεντίνος
36 Αργοναύτης
37 Αρίμνηστος
38 Αρίστακος
39 Αρίστιππος
40 Αριστοκράτης
41 Άριστος
42 Άρτας
43 Άσιοτ
44 Ασσάντ
45 Αστός
46 Αστυάναξ
47 Ασύγκριτος
48 Άτλας
49 Ατρύτων
50 Άττος
51 Αύκτος
52 Αυξέντιος
53 Αφέντης
54 Αφραάτης
55 Άχραντος
56 Βάπτος
57 Βάτων
58 Βενάνδιος
59 Βενάντιος
60 Βενέτιος
61 Βενούστος
62 Βέρθος
63 Βίλντε
64 Βιολετής
65 Βονιφάτιος
66 Βραβάντιος
67 Βροντεύς
68 Γαλάντης
69 Γαλατάς
70 Γίγας
71 Γκίλντας
72 Γνωστός
73 Γράπτος
74 Γρατίων
75 Γύρτων
76 Γωρυτόεις
77 Δάνδης
78 Δαύκτος
79 Δεβοσέτος
80 Δεινοκράτης
81 Δεσπότης
82 Δημόκριτος
83 Δομέτιος
84 Δονάλδος
85 Δονάτος
86 Δρύας
87 Δυνάστης
88 Δώτιος
89 Εάτα
90 Εβέντιος
91 Έλατος
92 Ελισσαίος
93 Εξπέδιτος
94 Επαφρόδιτος
95 Επιάλτης
96 Επίκτητος
97 Έραστος
98 Εράτων
99 Ερμοκράτης
100 Έρωτας
101 Ευάρεστος
102 Ευβίοτος
103 Ευέλπιστος
104 Ευκράτης
105 Εύρετος
106 Εφιάλτης
107 Εφυδάτιος
108 Ζαμπέτας
109 Ζαννέτος
110 Ηλιόφωτος
111 Θαυμαστός
112 Θεαίτητος
113 Θεόγνις
114 Θεοδέκτης
115 Θεόκριτος
116 Θεόκτιστος
117 Θεόπιστος
118 Θεόφραστος
119 Θεοφύλακτος
120 Ιαπετός
121 Ιννοκέντιος
122 Ιόκαστος
123 Ιουβεντίνος
124 Ιούστος
125 Ιππάρετος
126 Ίππατος
127 Ιππηγέτης
128 Ιπποκράτης
129 Ιππόλυτος
130 Ισοκράτης
131 Ιφιτίων
132 Καθαρός
133 Καλλίστρατος
134 Καλόδοτος
135 Καπίτων
136 Καστάλιος
137 Κάστος
138 Κιτταίος
139 Κόδρος
140 Κολώτας
141 Κοντεύς
142 Κουάρτος
143 Κουθβέρτος
144 Κουίντος
145 Κούρτιος
146 Κρατίνος
147 Κρίτων
148 Κυρίνιος
149 Κωνσταντίνος
150 Λαμπροτρίτης
151 Λαοκράτης
152 Λεβέντης
153 Λεώκριτος
154 Λέων
155 Λυκάρητος
156 Λώτος
157 Μάμας
158 Μάντος
159 Μαργαρίτης
160 Μεγιστεύς
161 Μελέτιος
162 Μελίρρυτος
163 Μόδεστος
164 Μπάρετ
165 Μπάτης
166 Μύρτος
167 Μύστης
168 Ναπολέων
169 Νασρεντίν
170 Νεόφυτος
171 Νικήρατος
172 Νικόστρατος
173 Νότης
174 Νότος
175 Ξύστος
176 Ονησίκριτος
177 Ονυμάντιος
178 Ορέντιος
179 Παμμέγιστος
180 Παναγιώτης
181 Πανάρετος
182 Πάροδος
183 Πασικράτης
184 Παφνούτιος
185 Πιλάτος
186 Πίστων
187 Ποθείνος
188 Ποθητός
189 Πολίτης
190 Πολυαγάπητος
191 Πολυάρατος
192 Πουδέντος
193 Πρωτεύς
194 Πυθάρετος
195 Πυθόκριτος
196 Ροβέρτος
197 Ροζέτος
198 Σάκτος
199 Σαράντος
200 Σαρμάτιος
202 Σερβάτος
203 Σιλανόδοτος
204 Σιλανοκράτης
205 Σουμανίτις
206 Σπάρτων
207 Σπεράτος
208 Σπήλιος
209 Στρατίων
210 Σωκράτης
211 Σωσικράτης
212 Σώστρατος
213 Ταξιάρχης 
214 Τάρας
215 Ταΰγετος
216 Τέρτιος
217 Τερψικράτης
218 Τζούστος
219 Τηλαύγης
220 Τίτος
221 Τοξοκράτης
222 Τσάντος
223 Υπάτιος
224 Ύρτιος
225 Φαινάρετος
226 Φαύστος
227 Φειδεκράτης
228 Φειδεκρίτης
229 Φερεκράτης
230 Φήστος
231 Φουγάτιος
232 Φύταλος
233 Φώτιστος
234 Χάιδος
235 Χαίτων
236 Χαρίτων
237 Χάρων
238 Χερσικράτης
239 Χριστόδουλος
240 Ψόης
242 Ωκυπέτης
243 Ώτος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία