Εορτές 15 Μαΐου: Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός Aγία Βέρθα Αγία Δύμφνα, κρίνο της Ιρλανδίας Άγιος Gerebernus Άγιος Waldalenus Βέρθος Καλός Οσία Καλή Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλήτης Όσιος Παχώμιος ο Μέγας Παχωμία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Baya=μούρο Αμαρακίς Αμάρακος Αμυγδαλιά Ανθοδέσμη Άνοιξη Αριάνθη Βαμβακία Βάμβαξ Βιολέτα Βιολετής Γαλάνθη Δαμιθάλεια Διάνθη Δίανθος Ερείκη η σπονδυλανθής Ζίνια Ζίνιος Η Φιλάνθη των Μύθων Ιόλη Κάκια Μένδρη Καλιάνθη Καμέλια Καμέλιος Κήρινθα Κήρινθος Κομάνθη Κρίνος Κρινώ Λελούδα Λελούδας Λουλούδης Λουλουδιά Μένδρης Μενεξές Μενεξία Μοσχάνθη Μοσχάνθης Μοσχοκαρφένια Μοσχοκαρφένιος Μυριανθέας Μυριάνθη Νεάνθη Νέανθος Πετούνια Πετούνιος Πουλουδία Πουλουδιός Ρεζενδά Ρεζενδάς Ροδανθή Ροδάνθης Ροδοθέα Ροδόθεος Ροδόχρους Τριάνθη Υπεράνθης ο Αχαρνεύς Ωραιάνθη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Αρέθας των Αλταΐων Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Παχώμιος Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ Απόστολος Τίτος Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης Όσιος Αχίλλιος Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής Όσιος Παχώμιος του Κένο Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης Υακινθίς Υάκινθος ο Λακεδαιμόνιος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακάμας
10 Ακοντεύς
11 Αλήτης
12 Αλοκράτης
13 Άλτης
14 Άμεμπτος
15 Αμφιτρίτης
16 Ανίκητος
17 Αντέρως
19 Άνυτος
20 Απήμαντος
21 Αργεντίνος
22 Αρίμνηστος
23 Αρίστιππος
24 Άριστος
25 Άσιοτ
26 Ασσάντ
27 Αστός
28 Ασύγκριτος
29 Άτλας
30 Αύκτος
31 Αυξέντιος
32 Αφέντης
33 Αφραάτης
34 Βάπτος
35 Βάτων
36 Βενάνδιος
37 Βενάντιος
38 Βενέτιος
39 Βενούστος
40 Βέρθος
41 Βιολετής
42 Βονιφάτιος
43 Βραβάντιος
44 Γαλατάς
45 Γίγας
46 Γκίλντας
47 Γράπτος
48 Γρατίων
49 Δαύκτος
50 Δημόκριτος
51 Δομέτιος
52 Δονάτος
53 Δυνάστης
54 Εβέντιος
55 Έλατος
56 Ελισσαίος
57 Εξπέδιτος
58 Επαφρόδιτος
59 Επιάλτης
60 Επίκτητος
61 Έραστος
62 Εράτων
63 Έρωτας
64 Ευάρεστος
65 Ευβίοτος
66 Ευέλπιστος
67 Ευκράτης
68 Εύρετος
69 Εφυδάτιος
70 Ηλιόφωτος
71 Θαυμαστός
72 Θεαίτητος
73 Θεόγνις
74 Θεοδέκτης
75 Θεόκριτος
76 Θεόκτιστος
77 Θεόπιστος
78 Θεόφραστος
79 Θεοφύλακτος
80 Ιαπετός
81 Ιννοκέντιος
82 Ιόκαστος
83 Ιουβεντίνος
84 Ιούστος
85 Ιπποκράτης
86 Ιππόλυτος
87 Ισοκράτης
88 Καλλίστρατος
89 Καλόδοτος
90 Καπίτων
91 Καστάλιος
92 Κάστος
93 Κιτταίος
94 Κόδρος
95 Κοντεύς
96 Κουάρτος
97 Κουθβέρτος
98 Κουίντος
99 Κρατίνος
100 Κυρίνιος
101 Κωνσταντίνος
102 Λαμπροτρίτης
103 Λαοκράτης
104 Λεβέντης
105 Λέων
106 Λυκάρητος
107 Μάμας
108 Μάντος
109 Μαργαρίτης
110 Μεγιστεύς
111 Μελέτιος
112 Μόδεστος
113 Μπάτης
114 Μύρτος
115 Ναπολέων
116 Νεόφυτος
117 Ντόναλντ
118 Ξύστος
119 Ονησίκριτος
120 Ονυμάντιος
121 Παμμέγιστος
122 Παναγιώτης
123 Πανάρετος
124 Πασικράτης
125 Παφνούτιος
126 Πίστων
127 Ποθείνος
128 Ποθητός
129 Πολίτης
130 Πολυαγάπητος
131 Πολυάρατος
132 Πουδέντος
133 Πρωτεύς
134 Ροβέρτος
135 Σαράντος
136 Σαρμάτας
138 Σερβάτος
139 Σπάρτων
140 Στρατίων
141 Σωκράτης
142 Σωσικράτης
143 Σώστρατος
144 Ταξιάρχης 
145 Τάρας
146 Τέρτιος
147 Τερψικράτης
148 Τζούστος
149 Τηλαύγης
150 Τίτος
151 Τοξοκράτης
152 Τσάντος
153 Υπάτιος
154 Φαύστος
155 Φειδεκράτης
156 Φειδεκρίτης
157 Φερεκράτης
158 Φήστος
159 Φουγάτιος
160 Φύταλος
161 Φώτιστος
162 Χάιδος
163 Χαίτων
164 Χαρίτων
165 Χάρων
166 Χερσικράτης
167 Χριστόδουλος
168 Ψόης
170 Ώτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία